دسته: الهیات، دین و معنویت

الهیات، دین و معنویت

نیدی توصیه‌ای برای آفریقایی‌ها دارد، چه به خدا ایمان داشته باشند، چه نداشته باشند. به مذهبی‌ها توصیه می‌کند که مسئولیت آنچه در زندگی‌شان اتفاق می‌افتد را به خداوند واگذار نکنند. توصیه او به افراد غیرمذهبی این است که ذهنی باز داشته باشند(به نظرات دیگران نیز گوش دهند) و با سازمان‌های دین-محور کار کنند، مخصوصا در …

الهیات، دین و معنویت

لزلی هازلتون یک روز شروع کرد به خواندن قرآن کرد. بعد از سه ماه دقت و تامل — به عنوان یک نا مسلمان یا به قول خودش “یک توریست” در کتاب مقدس مسلمانان — متوجه شد که قرآن کتابی که او انتظار داشته نیست. هازلتون در عین جدیت آکادمیک همراه با طنز دلنشین، انعطاف پذیری …

  • 1
  • 2