سایر ورزشی

آنالیز مهارت بارفیکس

analize_maharate_barfix

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “آنالیز مهارت بارفیکس”

آنالیز مهارت بارفیکس

اسلاید 1: آنالیز مهارت بارفیکیسدر این مهارت فرد میلۀ بارفیکس را گرفته و در حالت آویزان با کمک عضلات خود در صفحۀ فرونتال و محور ساجیتال خود را بالا می کشد .این مهارت دارای 2 مرحله است : 1) حرکت فرد به سمت بالا2)برگشت از بالا به سمت پائین

اسلاید 2: الف ) مرحلۀ حرکت فرد به سمت بالادر این مرحله ورزشکار از حالت آویزان به سمت بالا حرکت می نماید . حرکت بالا رفتن تا جایی ادامه می یابد که چانه ها بالا تر از میله قرار گیرند . عضلات درگیر در مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان / مفصل آرنج / مفصل شانه / مفصل کمربند شانه / مفاصل اندام تحتانی ...در این حرکت شرکت می کنند .آنالیز حرکت

اسلاید 3: مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان در این مفاصل فلکشن صورت می گیرد عضلات فلکسور مچ ، کف دست و انگشتان در این بخش درگیر هستند . نوع انقباض ایزومتریک می باشد . The Wrist and Fingers

اسلاید 4: عضلات مهمی که در عمل گرفتن دخالت دارند عبارتند از 1) تاکننده عمقی انگشتان 2) تاکننده دراز شست دست 3) تاکننده انگشتان دست 4) عضلات دودی دست (تاکنند ه بند انگشتان) 5) تاکننده کوتاه شست 6) نزدیک کننده شست دست 7) دورکننده شست دستهمانطور که مشاهده می شود ، از عضلات فوق چهار عضله آن بر روی انگشت شست اثر د ارند . و شست را در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می دهند و از دست یک ابزارگیرنده می سازند .

اسلاید 5: عضلات شرکت کننده در فلکشن مچ دست1-عضله کف د ستی طویل Palmaris Long 2-زنداعلائی قدامی Flexor carpi Radialis3-زند اسفلی قدامی Flexor Carpi Ulnaris4- تاکننده سطحی انگشتان د ست Ddigitrum Superficialis Flexor

اسلاید 6: کف دستی طویل (Palmaris Longus) این عضله در ناحیه ساعد طوری قرار گرفته است که با مشت کردن دست بخوبی قابل لمس می شود ، در 10تا 15 درصد مردم حضور این عضله را نمی توان احساس نمود .

اسلاید 7: عضله کف دستی طویل سر ثابت : فوق قرقره داخلی استخوان بازو سر متحرک : استخوانهای کف دست عمل: تا کننده مچ دست (فلکسور ) به علت اینکه محل چسبندگی سرمتحرک این عضله از محور حر کتی فلکشن و اکستنشن مچ دست دور است ، لذ ا از بهترین عضلات تاکننده مچ دستی میباشد و عضله ای بسیار کوچک است .

اسلاید 8: زند اعلایی قدامی(Flexor Carpi Radialis) مطابق شکل در ناحیه قدامی ساعد بطور مورب تقریباً روی زند زیرین قرار گرفته است .

اسلاید 9: سر ثابت: فوق قرقره داخلی استخوان بازو. سر متحرک : پایه استخوان دوم کف دست و لبه پایه استخوان سوم کف دست .عمل : فلکشن مچ دست ، انحراف مچ دست به سمت زند زبرین (آبداکشن مچ دست )

اسلاید 10: زند اسفلی قدامی (Flexor Carpi Ulnaris) عضله ای سطحی است که تقریباً روی زندزیرین قرارگرفته است.

اسلاید 11: تاکننده سطحی انگشتان دست (Flexor Ddigitrum Superficialis)نکته: بزرگترین عضله تاکننده مچ در ناحیه ساعد دست است

اسلاید 12: سر ثابت: به سه قسمت استخوان بازو ،زندزیرین، وزندزبرین چسبندگی دارد. سرمتحرک: باچهار تاندون به کناره های استخوان بنددوم چهارانگشت دست متصل می گردد. عمل : فلکشن بند دوم و مچ دست

اسلاید 13: چگونگی تقویت عضلات فلکسور مچ

اسلاید 14: در ین مرحله در مفصل آرنج در صفحۀ ساجیتال عمل فلکشن مشاهده می شود . نوع انقباض کانسنتریک می باشد .مفصل آرنج

اسلاید 15: عضلات شرکت کننده در فلکشن آرنج دوسربازویی Bicepsبازویی زند اعلایی Brachioradialisبازویی قدامی Bracalisدرونگرداننده مدور Pronator Teres

اسلاید 16: عضله دوسر بازوییسرثابت : الف ) سر دراز : بالای حفره دری عمل : سر دراز ابداکشن و چرخش خارجی بازو را باعث می شود .ب) سر کوتاه : به زائده غرابی استخوان کتف متصل است .سر متحرک : برجستگی استخوان زند زبرین عمل : فلکشن ، ادداکشن و چرخش دهنده داخلی همچنین فلکشن افقی بازو را باعث می گردد .

اسلاید 17:

اسلاید 18: بازويي زند اعلايي (Brachioradialis)اين عضله در ناحيه قدامي و خارجي زند زبرين قرار دارد و با خم كردن آرنج و بالا نگه داشتن شست دست؛در روي ساعد قابل لمس است.سر ثابت : دو سوم بخش پاييني و بيروني استخوان بازو.سر متحرك : سطح خارجي زا يًده نيزه اي زند زبرين.عمل: فلكشن آرنج ؛ ولي در كتاب آناتومي حركتي اين عضله را نيمه برون و نيمه درون گرداننده ساعد ذكر كرده است.

اسلاید 19: تمرين

اسلاید 20: عضله بازويي قدامي (BRACHIALIS)در بخش قدامي آرنج قرار دارد و وقتي كه حركت فلكشن آرنج با مقاومتي رو برو ميشود در ناحيه بيروني عضله دو سر قابل لمس مي شود و چون در زير عضله دو سر قرار دارد لمس كردن آن در حالت عادي مشكل است.سر ثابت : نيمه پاييني بخش قدامي استخوان بازو .سر متحرك : سطح قدامي زايًده منقاري زند زيرين.عمل : فلكشن آرنج؛ اصطلاحا آن را عضله پر كار آرنج مي گويند.

اسلاید 21:

اسلاید 22: درون گرداننده مدور (PRONATOR TERES)در قسمت قدامي و بالاي ساعد قرار دارد.سر ثابت:داراي دو سر است؛ يكي به قسمت پايين و داخلي استخوان بازو و ديگري به استخوان زند زيرين متصل است.سر متحرك:سطح خارجي و نزديك وسط استخوان زند زبرين.عمل: درون گرداننده و تا كننده مفصل آرنج .

اسلاید 23:

اسلاید 24: در این مفصل عمل اکستنشن مشاهده می شود مفصل شانهعضلات عمل کننده :بخش جناغی سینه ای بزرگ گردبزرگ (درحالیکه مقاومت وجود داشته باشد)3) پشتی بزرگ 4) احتمالا بخش خلفی دالی5) سر دراز عضله سه سر .

اسلاید 25: عضله سینه ای بزرگ بخش جناغی : سطوح قدامی غضروف دنده ای شش دنده اول و بخش مجاور استخوان جناغی عمل : اکستنشن ، ادداکشن ، فلکشن افقی ، چرخش داخلی بازو سر متحرک : با یک تاندون پهن به اندازه 5 تا 7 سانتیمتر به لبه خارجی ناودان بین دو برآمدگی استخوان بازو در سطح خارجی متصل می شود. محل لمس عضله : این عضله را می توان در بخش وسیعی از ناحیه سینه بین استخوان ترقوه و دنده ششم لمس کرد.

اسلاید 26:

اسلاید 27: عضله گرد بزرگسرثابت : یک سوم تحتانی ، لبه خارجی سطح خلفی استخوان کتف ، دقیقاً بالای زاویه تحتانی کتف سر متحرک : سطح قدامی بازو جلوتر از محل چسبندگی تاندون عضله پشتی بزرگ در لبه داخلی ناودان بین دو برآمدگی (ناودان دوسری)عمل : آدداکشن ، چرخش داخلی ، اکستنشن بازو محل لمس عضله : با حرکت مورب دست از زاویه تحتانی کتف به طرف بالا می توان عضله گرد بزرگ را در سطح خلفی استخوان کتف لمس کرد .

اسلاید 28: عضله پشتی بزرگسرثابت : زائده شوکی شش مهره پشتی و تمام مهره های کمری و سطح خلفی استخوان خاجی (ساکروم) ، تاج خاصره و سه دنده پایینی و زاویه تحتانی کتف .سرمتحرک : سطح قدامی بازو موازی با تاندون عضله سینه ای بزرگ کنار داخلی ناودان بین دو برآمدگی عمل : ادداکشن بسیار قوی ، اکستنشن، دیپریشن ، هایپراکستنشن ، اکستنشن افقی ، چرخش داخلی بازومحل لمس عضله : عضله پشتی بزرگ را می توان در بخش خلفی خارجی تنه و بخش تحتانی حفره زیربغل لمس کرد .

اسلاید 29:

اسلاید 30: عضله دالی سرثابت بخش خلفی : لبه تحتانی خارکتفعمل عضله : ابداکشن ، اکستنشن ، هایپراکستنشن ، اکستنشن افقی ، چرخش خارجی بازوسر متحرک : برجستگی دالی وسط سطح خارجی و میانی بازومحل لمس عضله : این عضله را می توان در تمام سطوح قدامی ، میانی و خلفی سر استخوان بازو لمس کرد .

اسلاید 31:

اسلاید 32: عضله سه سر بازویی سر ثابت : سر بیرونی آن به نیمه بالایی سطح خلفی استخوان بازو و سر میانی آن به دوسوم بخش پایینی سطح خلفی بازو و سردراز آن به زیر حفره دری استخوان کتف متصل می شود . سر متحرک : زائده آرنجی استخوان زند زیرین عمل : اکستنشن و ادداکشن بازو را منجر می شود .

اسلاید 33:

اسلاید 34: در این مفصل حرکت ادداکشن (Addaction) و کشش پائینی کتف (Depression) صورت میگیرد .عضلات درگیر در ADDACTION کتفپشتی بزرگ گرد بزرگبخش جناغی سینه ای بزرگاحتمالا تارهای عضلانی بخش خلفی دلتوییداین حرکت وقتی در مقابل مقاومتی انجام شود با انقباض شدید پشتی بزرگ ، گردبزرگ ، متوازی الاضلاع همراه خواهد بوداین حرکت قویترین حرکت دست از مفصل شانه است .مفصل کمربند شانه

اسلاید 35: عضلات درگیر درحرکت DEPRESSION کتفبخش 4 عضلۀ ذوزنقه Trapezius(part 4)سینه ای کوچک Pectoralis Minorتحت ترقوه Subclaviuz

اسلاید 36: عضلة ذوزنقه (Trapezius) عضلة تختی ای که در ناحیه سطحی بالای پشت قرار داشته و براحتی بین استخوان کتف و ستون مهره ها قابل لمس است این عضله دارای چهار قسمت می باشد . البته در برخی از تقسیم بندی ها آن را به سه بخش بالای ، میانی و تحتانی و در بعضی دیگر به دو بخش بالایی و پایینی تقسیم نموده اند .

اسلاید 37: ذوزنقه قسمت چهارم سر ثابت : زائده شوکی چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی . سر متحرک : ریشه خارکتف . عمل : پایین کشیدن کتف (Depression) ، نزدیک کننده کتف (Adducction) ، چرخش بالایی (Upward Rotation) می گردد . جهت وارد شدن نیروی این قسمت از عضلة ذوزنقه (موقعیت قرارگیری الیاف عضلانی) طوری است که می تواند به دو مؤلفة نیروی افقی و عمودی تبدیل گردد و بنابراین نیروی عمودی رو به پایین باعث کشش پایینی (Deperssion) و نیروی افقی باعث نزدیک شدن یا (Adduction) T4__T12

اسلاید 38: سینه ای کوچک (Pectoralis Minor) در شرایط عادی ، لمس کردن عضلة سینه ای کوچک مشکل است ، ولی این عضله را می توان هنگام چرخش پایینی کتف ، در زیر عضلة سینه ای بزرگ ، در ناحیة حفرة شانه ، لمس کرد .سر ثابت : دنده های سوّم ، چهارم و پنجم .سر متحرک : زائده غرابی استخوان کتف.عصب گیری : شاخه داخلی و قدامی عصب صدری .عمل : دور کننده کتف ، پایین کشنده آن (Depression) و چرخش دهنده پایینی و بلند کننده زاویه تحتاني

اسلاید 39: سینه ای کوچک (Pectoralis Minor)تارهای عضلانی این عضله مستقیم بطرف پایین ، داخل و جلو می باشد . قابلیت این عضله در پایین کشیدن استخوان کتف بخوبی مشخص است در حالیکه عمل دورکنندگی ، چرخش پایینی و بلند کردن لبه پایینی کتف آن کاملاً قابل تشخیص نیست . این عضله با عضلة دندانه ای بزرگ هر دو عمل دورکنندگی کتف را به عهده دارند و مخالف عضلات ذوزنقه متوازی الاضلاع که عمل نزدیک کنندگی را داشتند عمل می کنند و پس از ثابت کردن کتف توسط عضلات فوق استخوان بازو امکان حرکت بهتری را دارا می شود

اسلاید 40: سینه ای کوچک (Pectoralis Minor)عضلة دندانه ای قدامی باعث دور کردن و چرخش بالایی کتف ، عضلة سینه اي کوچک باعث دور کردن و چرخش پایینی آن و انقباض همزمان هر دو عضلة مذکور موجب انجام حرکت دور کردن خالص کتف به هنگام اجرای حرکت شنای سوئدی می شود . در بیشتر حرکاتی که در آن حرکت فشار دادن با دستها انجام می شود ، این دو عضله با یکدیگر همکاری می کنند .

اسلاید 41: تمرينات عضلۀ سينه اي كوچك

اسلاید 42: تمرينات عضلۀ سينه اي كوچك

اسلاید 43: تمرينات عضلۀ سينه اي كوچك

اسلاید 44: عضله تحت ترقوه ای ( Subclavius ) این عضله همان طور که از نامش پیدا است در زیر ترقوه قرار دارد . و توسط عضلة سینه ای بزرگ پوشیده می شود و بطور مستقیم قابل لمس نیست .

اسلاید 45: سر ثابت : غضروف دندة اوّل .سر متحرک : سطح تحتانی نیمی از استخوان ترقوه .عصب گیری : شاخه پنجمین و ششمین عصب گردنی .عمل : ثابت کننده مفصل ترقوه ـ جناغ و به مقدار کم پایین کشنده استخوان ترقوهعضله تحت ترقوه ای ( Subclavius )

اسلاید 46: عضله تحت ترقوه ای (Subclavius) در بررسی جهت کشش عضله اینطور مشخص می گردد که نیروی وارده استخوان ترقوه را بطرف مفصل ترقوه ـ جناغ می کشد در حالیکه در پایین کشیدن ترقوه بطور ضعیف عمل می کند . بالا بردن کامل و بیش از حد کمربند شانه ، باعث کشش عضلة تحت ترقوه ای می شود .

اسلاید 47: در این مرحله ورزشکار باز کردن مفاصل و با استفاده از نیروی وزن بدن به سمت پائین رکت می کند . (البته به آرامی نه به صورت ناگهانی )مرحلۀ پائین آمدن

اسلاید 48: مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان در این مفاصل همچنان فلکشن انجم می گیرد .

اسلاید 49: مفصل آرنج در این مفصل در صفحۀ ساجیتال حرکت اکستنشن صورت می گیرد . عضلات فلکسور آرنج با انقباض اکسنتریک خود به فعالیّت می پردازند .

اسلاید 50: مفصل شانه حرکت فلکشن در صفحۀ ساجیتال مشاهده می شود . عضلات اکستنسور مفصل شانه در این مرحله با انقباض اکسنتریک خود مانع از سقوط ناگهانی فرد می شوند .

اسلاید 51: مفصل کمربند شانه در این مرحله حرکت بالا آمدن کتف (Elevation) و دورشدن کتفها از هم (Abdaction) صورت می گیرد عضلات درگیر در حرکت ELEVATION کتف گوشه ای Levator Scapulae متوازی الاضلاع Rhomboids بخش 1و2 ذوزنقه Terapezius

اسلاید 52: عضله گوشه ای (Levator Scapulae) این عضله در قسمت خارجی و خلفی گردن در زیر قسمت اوّل عضله ذوزنقه قرار دارد و قابل لمس نیست .سر ثابت : زائده عرضی 4 مهره اوّل گردنیسر متحرک : لبه داخلی استخوان کتف بین زاویه فوقانی و ریشه خارکتف .عصب گیری : سومین و چهارمین عصب گردنی و شاخه ای از عصب پشت کتفی .عمل : کشش بالایی کتف ، نزدیک کننده و چرخش دهنده پایینی استخوان کتف

اسلاید 53: عضله گوشه ای (Levator Scapulae)نیروی کششی این عضله به شکل مورب بوده و در تجزیه نیروی فوق ، دو نیروی افقی و عمودی حاصل می گردد . نتیجتاً کشش بالایی (نیروی عمودی) و کشش جانبی به داخل (آداکشن) را توسط نیروی افقی باعث می شود . از بلندتر بودن بردار عمودی می توان چنین نتیجه گرفت ، که مقدار آن بیشتر از نیروی افقی است بنابراین می توان گفت مهمترین عمل این عضله کشش بالایی کتف (Elevation) می باشد . عمل چرخش پایینی این عضله که معمولاً پس از چرخش بالایی می باشد به علّت کشیدن لبه داخلی زاویه فوقانی به بالاست که در چنین حالتی زاویه تحتانی به ستون مهره ها نزدیک می گردد . این عضله در نگهداری و ثابت کردن کتف نقش مهمّی را بازی می کند و یکی از فلکسورهای جانبی گردن نیز می باشد و آن در مواقعی است که کتف توسط عضلات دیگر ثابت شود .

اسلاید 54: عضله گوشه ای (Levator Scapulae) حرکت بالا انداختن شانه ، (Elevation) عضلة گوشه ای و بخش فوقانی عضلة ذوزنقه ای را به فعالیت وامی دارد . زمانی که عضلة سینه ای کوچک ، استخوان کتف را در جای خود محکم و ثابت نگه می دارد ، انقباض هر دو عضلة گوشه ای موجب باز کردن گردن و انقباض یکطرفه آن باعث خم کردن جانبی گردن می شود .

اسلاید 55: تمرينات عضله گوشه اي

اسلاید 56: تمرينات عضله گوشه اي

اسلاید 57: تمرينات عضله گوشه اي

اسلاید 58: عضلة متوازی الاضلاع (Rhomboids)این عضله در زیر عضله ذوزنقه (قسمت3 و بخش بالایی قسمت4) قرار دارد و به دو قسمت متوازی الاضلاع کوچک و بزرگ تقسیم می شود و بطور کلی تحت یک عضله مورد بررسی قرار می گیرد . و قابل لمس نیست .سر ثابت : زائدهای شوکی هفتمین مهره گردنی و پنج مهره پشتی . سر متحرک : لبه داخلی استخوان کتفعصب گیری : عصب کتفی پشتیعمل : کشش بالايی ، نزدیک کنندگی و چرخش پایینی استخوان کتف

اسلاید 59: نیروی حاصل از انقباض عضله فوق (بحالت مورب) به دو نیروی عمودی و افقی قابل تجزیه بوده و نیروی عمودی باعث کشش بالایی و نیروی افقی باعث نزدیک شدگی استخوان کتف به خط میانی بدن می گردد . چرخش پایینی استخوان کتف نیز توسط الیاف قسمت پایین این عضله صورت می گيرد . عضلة متوازی الاضلاع (Rhomboids)

اسلاید 60: بهترین حالت برای انجام عمل چرخشی پایینی و نزدیک کردن کتف ، توسط عضلة متوازی الاضلاع ، در شرایطی خواهد بود که استخوان کتف در وضعیت چرخش بالایی و دور شده قرار گرفته باشد.عضلات ذوزنقه و متوازی الاضلاع برای انجام حرکت نزدیک کردن کتف ، همراه با کشش مختصر بالا ، با هم همکاری می کنند . برای جلوگیری از حرکت استخوان کتف به طرف بالا (توسط عضلات فوق الذکر) ، عضلة پشتی بزرگ به فعالیت واداشته می شود.عضلة متوازی الاضلاع (Rhomboids)

اسلاید 61: تمرينات عضله متوازي الاضلاع

اسلاید 62: تمرينات عضله متوازي الاضلاع

اسلاید 63: موقعی که از بارفیکس آویزان هستیم و چنانچه بخواهیم خود را از بارفیکس بالا بکشیم ، لازم است که ابتدا کتف ها چرخش پایینی کنند و ابتکارعمل توسط متوازی الاضلاع صورت می گیرد . تمرينات عضله متوازي الاضلاع

اسلاید 64: ذوزنقه قسمت اوّل سر ثابت : استخوان پس سریسر متحرک : یک سوّم ابتدای لبه سطح خلفی استخوان ترقوه عصب گیری : زوج هشتم عصب مغزی و سومین و چهارمین عصب گردنیعمل : کشش بالایی استخوان ترقوه (Elevation) .(عمل کشش از طریق ترقوه به کتف منتقل شده و کتف را نیز بالا می کشد) انقباض هر دو قسمت بخش یک ذوزنقه اگر کتف ثابت شود سر را به عقب می کشد .

اسلاید 65: ذوزنقه قسمت دوّم سر ثابت : لیگامنت گردنی در پشت گردن . سر متحرک : زائده اخرمی . عمل : کشش بالایی (Elevation) ، نزدیک کننده (Adducution) کتف و چرخش دهنده بالایی آن (Upward Rotation) . این قسمت از عضله طوری قرار گرفته است که در هنگام انقباض نیروی حاصله به دو قسمت تقسیم می شود یکی به بالاکه موجب کشش بالایی کتف می شود و دیگری افقی که باعث نزدیک شدن کتف به خط میانی بدن می گردد .

اسلاید 66: تمرينات بخش اول و دوم عضله ذوزنقه

اسلاید 67: تمرينات بخش اول و دوم عضله ذوزنقه

اسلاید 68: عضلات شرکت کننده در حرکت ABDACTION کتف ( PROTRACTION )دندانه ای قدامی Serratus Anteriorسینه ای کوچک Pectoralis Minor

اسلاید 69: دندانه ای قدامی ( Serratus Anterior ) همان طورکه نامگذاری شده است لبه های این عضله با موقعیّت چسبندگی آن بر روی دنده ها دندانه ای شکل است این عضله در زیر استخوان کتف قرار دارد و بر روی دنده ها کشیده می شود بطوریکه به زیر عضله سینه ای بزرگ می رسد . در موقعی که دست در مقابل مقاومتی به بالای سر برده شود در نقطه زیر لبه خارجی کتف قابل لمس شدن می باشد . سر ثابت : قسمت بالای نه دنده اوّل در سطح جانبی قفسه سینه . سر متحرک : لبة داخلی سطح قدامی استخوان کتف بین زاویه فوقانی و تحتانی عمل : دور کننده کتف از خط میانی بدن و چرخش بالایی

اسلاید 70: دندانه ای قدامی (Serratus Anterior) اگر چه جهت نیروهای (کشش تارهای عضلانی) این عضله بطور تقریباً افقی بوده و عمل اصلی آن همان آبداکشن و دور کردن استخوان کتف از خط میانی بدن است ولی تارهای عضلانی پایینی می توانند عمل چرخش دهندگی بالایی کتف را موجب شوند تارهایی که به قسمت زاویه تحتانی اتصال دارند طوری قرار گرفته اند که در دست بمانند عمل ذوزنقه قسمت چهار که در ناحیه ریشه خارکتف چرخش بالایی به کتف می دهد عمل می کند و به آن چرخش بالایی می دهد .

اسلاید 71: دندانه ای قدامی (Serratus Anterior)عضله دندانه ای قدامی به هنگام انجام حرکت شنای سوئدی مخصوصاً 5 تا 10 درجة انتهای حرکت ، بشدت منقبض می شود .علت اصلی وضعیت كتف باله اي (کتف بال مانند) ، ضعف آشکار عضلة دندانه ای قدامی است که ضعف این عضله نیز ممکن است از آسیب عصب طویل پشتی ناشی شده باشد .

اسلاید 72: تمرينات عضله دندانه اي قدامي

اسلاید 73: تمرينات عضله دندانه اي قدامي

اسلاید 74: تمرينات عضله دندانه اي قدامي

اسلاید 75: بطور کلی حرکت کشش از بارفیکس طی سه مرحله انجام میشود :1-شروع حرکت :عضله متوازی الاضلاع2-نیمه حرکت :عضله گرد بزرگ در آداکشن واکستنشن3-مرحله پایانی حرکت :عضله پشتی بزرگ

اسلاید 76: تشکر از توجه شما

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان