پزشکی و سلامت آناتومی و فیزیولوژی

اثرات ماساژ بر روی عملکرد و ریکاوری

asarat_masazh_bar_rooye_amalkard_va_recovery

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “اثرات ماساژ بر روی عملکرد و ریکاوری”

اثرات ماساژ بر روی عملکرد و ریکاوری

اسلاید 1: به نام خدا موضوعاثرات ماساژ بروی عملکرد و ریکاوری واحد درسی فیزیولوژی استاد مربوطه دکتر بیژه گرد آورنده محسن محمدی پناهارشد فیزیولوژیبهار 88

اسلاید 2: مقدمهبسیاری از مربیان ،ورزشکاران وپزشکان ورزشی اعتقاد دارند که ماساژ می تواند چندین مزایا را دربدن ایجاد نماید .از قبیل افزایش در جریان خون ، کاهش تنش عضلانی و تحریک پذیری عصبی ، افزایشاحساس سلامتی ، ماساژمی تواند فشار میکانیکی ایجاد نماید که این فشار به افزایش جریان خون کمکنماید.بطور کلی ماساژ خواص آرامش بخش و تحریک کنندگی دارد ، و به موجب آن یک عامل بلقوه درعملکردمفید برخی رویدادهای مختلف می باشد به طور مثال ماساژ اکثر اوقات پیش از فعالیت ورزشی به عنوان وسیله ای برای افزایش عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. میکانیزمهای پیشنهاد شده برای اثرات سودمند ماساژ در چهار سطح طبقه بندی شده است:بیومکانیکی : یکی از عواملی که به نظر می آید ماساژ بر عملکرد مفید باشد از طریق بهبود درهما هنگیتاندونی عضلانی می باشد.عصبی : کاهش در تحریک عصبی عضلانی ، کاهش درد و کاهش کوفتگی عضلانی فیزیولوژیکی : پاسخ های فیزیولوژیکی شامل افزایش درجه حرارت پوست و عضله ، کاهش سطحهورمون های استرس( کورتیزول ) افزایش فعالیت پاراسمپاتیک ، کاهش در فشارهای فیزیولوژیکیروانی : اثرات روانی شامل کاهش در اضطراب و افزایش آرامش می باشد.تمام این پاسخ ها به طور کلی دلالت بر اجرا دارند.

اسلاید 3: تعريف ماساژيك: يكسري حركات به كمك دست كه به بافت هاي نرم بدن اعمال مي شود و مي تواند روي دستگاهاي عصبي،گردش خون موضعي تاثيرات درماني داشته باشد.دو:يكسري حركات منظم و اصولي روي بافتهاي بدن كه تاثيرات خاصي روي دستگا هاي عصبي وعضلانی،گردش خون مي گذارد.انواع ماساژ ورزشیEffleuragePétrissageFrictionTapotementVibration

اسلاید 4: Effleurageشامل حرکات دست یا قسمت های از آن روی منطقه وسیعی از بدن است.الف) استروك سطحيب) استورك عمقي اثرات افلوراژ1- تسریع جریان لنف2- تسریع جریان خون به طرف قلب3- کشیده شدن بافت های زیر جلدی4- افزایش جریان خون پوست5- تحریک گیرنده های فشاری و لمسی آن در پوست

اسلاید 5: Pétrissageشامل گرفتن و رها کردن مکرر بافت با یک یا هر دو دست است.هدف اين ماساژ كشش بافت هاي كوتاه شده با شل كردن بافت هاي ليفي و كمك به جريانخون وريدي ولنفي است.موارد استفاده از كامپرشن :1:كشش عضلات و بافت هاي كوتاه شده 2:دفع مواد ناشي از سوخت سازعضله به دنبال بي حركتي3: افزايش گردش خون4:اثر آرام بخش به شرطي كه به صورت آهسته و ريتميك باشد.5: تسكين درد هاي مزمن زماني كه حساسيت و درد عضلاني همراه با درگيري مفصل است.

اسلاید 6: Friction فشارعمقی و اصطکاکی استفاده از حرکات مدور با شست دست و آرنج یا هر وسیله تجاری دیگرسایش عرضیکشیده شدن شست دست یا انگشتان درجهت مخالف هم بروی بدن Effects muscle mobilization, tissue separation, and trigger points

اسلاید 7: Tapotementحركات كوتاه سريع و جهشي تمام دست يا هر دو دست به تناوب بدن است كه مي تواند به صورتضربه اي يا لرزشي بكار رود.- هاكينگ:در حالی که دست هاو انگشتان ریلکس هستند با کنار داخلی دست ضربات متوالی را روی بدن وارد می شود .- كوپينگ:شست و سایر انگشت ها طوری کنار هم قرار گرفتند که سطحی مقعر بسازند ضربات متوالی را روی بدن وارد می شود .- اسلاپينگ:در حالی که انگشت ها باز و دور از هم قرار دارند ضربات به طور ملایم (با انگشتان )به بدن وارد می شود. - بيتينگ:دستها به صورت نیمه مشت نیمه بسته هستند ضرباتی به بدن وارد می شود. - پنيمنت:حالت نیشگون گرفتن ملایم سریع و متناوب است. - تيپينگ:با نوک انگشتان ضربات متوالی به بدن وارد می شود.

اسلاید 8: Vibrationلرزش های تند وسریعباعث افزایش جریان خون و ایجاد تقویت بافت بدنبا استفاده از وسایل مکانیکی

اسلاید 9: اثرات ماساژ بر عملکردتاثیرماسازبروی عملکرد دوی 30متر سرعت مردان دانشگاهی در سطح ورزشکاران دوی سرعت N:37شرایط تحقیقی در سه وضعیت مختلف انجام شده است 15 دقیقه ماسا ژ M 15 دقیقه در شرایط استفاده از دارونما واستراحت PU 15 دقیقه استراحت به حالت دراز کش طاقبازR تفاوت معنی داری در وضعیت زمانی افراد در سه کوشش دیده نشد ( P>0/05 )ماساژ قبل از اجرا علائم دیگری به جا می گزارد از قبیل کاهش در اسپاسم عضلات نتیجه : 15 دقیقه ماساژ اندام تحتانی به همراه یک فرایند گرم کردن اثری بر روی زمان دوی سرعت 30متر ندارد.

اسلاید 10: اثر ماساژ قبل از اجرا اندام تحتانی پس از یک گرم کردن معین شده بروی ظرفیت سرعت حرکت ، زمانعکس العمل در دوی 60 متر سرعت وپرش عمودی و انعطاف پذیری 24 مرد سالم .شرایط تحقیق :شامل سه مرحله 15 دقیقه ماساز 15 دقیقه کشش15 دقیقه استراحت غیر فعالنتیجهاجرای 10 دقیقه ماساژ قسمت خلفی و5 دقیقه قسمت قدامی اندام تحتانی اثراتی مخالفی بروی پرش عمودی،سرعت 30 متر ،زمان عکس العمل 10متر دارد و اثر مثبتی بروی آزمون نشستن و رساندن دارد.

اسلاید 11: برسی اثر ماساژ بروی عملکرد عضله چهارسر رانی بعد از یک تمرین خسته کنندهروش تحقیق : استفاده از یک تمرین خسته کننده در حرکت اکستنشن زانو با یک بار زیر بیشینه و به دنبال آن 6 دقیقه ماساژ یا استراحت سپس حرکت را دوباره تکرار کرده .نتایج : ماساژ بعد تمرین خسته کننده به طور معنی داری عملکرد ماهیچه چهار سر را در مقایسه با استراحت به طور معنی داری بهبود بخشیده است ( P=0/001)

اسلاید 12: 15دقیقه ماساژ ران بروی عملکرد جسمانی ( شاتل ران و پرش عمودی ) دختران بسکتبالیست و والیبالیست دانشگاهی . - در دوروز متوالی در دوگروه 11 نفره تحقیق انجام شده - گروه تحقیقی ماساژ دریافت کردند و گرو کنترل استراحت غیر فعال انجام دادند - داده ها از دو کوشش pri تست و posتست به دست آمد.گروه دریافت کننده ماساژ یک تغییر معنی داری در دوی رفت وبرگشتی x 9 4 نشان داد ( p=0/0354 یک تغیر معنی داری در جابه جای پرش عمودی وجود داشت (0033/0=p)

اسلاید 13: 30 دقیقه ماساژ قسمت خلف بدن تغیرات مثبتی را در خلق mood و بهبود عملکرد ورزش بی هوازی(تست وینگیت) ایجاد می کند .این تغیرات مثبت تنها در افرادی ایجاد شود که نسبت به نتایج مطلوب ماساژ اعتقاد داشته اند .

اسلاید 14: تاثیرماساژ در تولید نیرو و فعالیت الکتریکی عصبی عضلانی ( EMG ) 10 مرد سالم انقباض ایزوکنتیک درونگرا را در حرکت اکستنشن زانو در سرعت 60- 120 – 180 – 240 درجه قبل و بعد از 30 دقیقه استراحت در وضعیت طاقباز یا ماساژ اندام تحتانی انجام دادند . - الکترومیوگرافی و نیرو در طی انقباض ارزیابی شد. نتایج یک کاهش معنی داری در تولید نیرو در 60 درجه نشان داد شده بود بدون تغیرات مشابه در فعالیت EMG نتایج اشاره دارد که فراخوانی واحد حرکتی و سرعت الکتریکی فیبرعضله مسئول کاهش در تولید نیرو نمیباشد.واحتمالا ساختار عضله تحت تاثیر قرارگرفته شده باشد.

اسلاید 15: انعطاف پذیری در ارتباط با بهبود عملکرد ورزشکار می باشد و احتمال آسیب راکم می کند.عضله همسترینگ یک عضله چند مفصله می باشد.بنابر این بیشتر دچار آسیب می شود .وهمچنین یک نقشمهمی در پیش برد گام های بلند در طی دویدن دارد . توماس دریک تحقیق نشان داد که 15 دقیقه ماساژ Effleurage – Pétrissage بروی عضلههمسترینگ نمی تواند امتیاز عملکرد آزمون نشستن و رساندن را افزایش دهد.نتایج درصد میانگین تغیرات در دو مرحله ماساژ و بدون ماساژ به ترتیب ( 3/4 درصد) و( 8/4 درصد)تفاوت معنی داری در افرادی که امتیازنسبتا بالای (cm 15) وبالاتر از آن قبل از اجرا داشتند وجود نداشت .در صد میانگین تغیرات در افرادی که امتیاز پایینی قبل از اجرای عمل ماساژ و عدم ماساژ داشته اند ( پایین تر ازcm 15) زیاد بوده است.(2/8) و(2/6) به ترتیب بوده است.

اسلاید 16: اثر ماساژ بر ریکاوریاز نظر علمی افزایش در جریان خون عضله اسکلتی میزان لاکتات انتقال یافته به مکانهایی که در آنجا حذفمی شوند را تسریع می دهد (کبد) در نتیجه میزان برداشت لاکتات افزایش می یابد. نلسون، مشخص کرده است که ماسا ژ Tapotement یک افزایش معنی داری را در جریان خون ایجادمی کند .این افزایش به سبب انقباضات عضلانی مکرر به مانند انقباضات عضلانی ارادی که توسط خودفرد ایجاد می شود می باشد.کافارل ، معتقد است که فشار دست بطورمستقیم نمی تواند جریان داخلی شریان را افزایش دهد اما موجبافزایش فشار شریانی و تخلیه سیاهرگی می شود. با ایجاد میزان کمی فشارمنفی در داخل سیاهرگ موجبکشش خون بداخل مویرگ می شود.بنابراین افزایش در جریان خون در نتیجه ماساژ بدون ارتباط با افزایش درمتابولیسم می باشد.

اسلاید 17: اثر ماساژ بروی تغیرات جریان خون پوست و عضله در رابطه با خستگی عضلانیموضعی بدنبال تمرینات ایزومتریک کمر.روش : حرکت اکستنشن کمر از حالت دارزکش به شکم به مدت 90 ثانیه (مرحله اول ) سپس به مدت 5 دقیقه ماساژ دریافت کرده اند یا استراحت کرده اند . سپس بطور مجدد همان حرکت را تکرار کرده بودند.( مرحله دوم )نتایج : حجم خون عضله بین قبل وبعد از مرحله دوم در شرایط دریافت ماساژ به نسبت شرایط استراحت بیشتر بوده است ( P<0/05)یک افزایش اندکی در جریان خون پوست بین قبل وبعد از مرحله دوم در شرایط دریافت ماساژ وجود داشت.جریان خون پوست بین بعد از مرحله اول و قبل از مرحله دوم در شرایط ماساژ به نسبت شرایط استراحت بیشتر بوده است ( P<0/05)درجه حرارت پوست بین پایان مرحله اول و پایان مرحله دوم بعد ماساژ به نسبت بعد از استراحت بیشتر بوده است.میزان خستگی در پایان مرحله ماساژ کاهش معنی دار را نشان داده است ( P<0/01 )

اسلاید 18: هدف : اثرات ماساژ پا در مقایسه با ریکاوری غیرفعال بر روی دفع لاکتات ، توان عضلانی ، و ویژگیهای خستگی بعد از ورزش رکاب زدن پرشدت بطور متناوب .غلظت لاکتات خون پس از 6دوره فعالیت 30 ثانیه ای حداکثر بر روی دوچرخه کارسنج و 5دقیقه ریکاوری فعال وهمچنین 20 دقیقه ماساژ پا در مقایسه با یک مرحله کنترل 20 دقیقه استراحت غیر فعال به حالت دراز کش به پشت تفاوت معنی داری وجود نداشت P=0/82 تفاوت معنی داری در ضربان قلب بعد از پایان ماساژ و استراحت وجود ندارد 1/8 P=تفاوت معنی داری در توان بیشینه P=0/75 یا توان متوسط 66 P=0/ در تست وینگیت پایانی بعد از ماساژ وجود ندارد.یک کاهش معنی داری در شاخص خستگی پس از ماساژ مشاهد شده بود P= 0/4

اسلاید 19: مقایسه اثرات ماساژ ورزشی ،ریکاوری فعال و استراحت در کاهش لاکتات خون بعد از تمرینات فوقبیشینه در دوچرخه سواران نتایج بعد از تمرینات فوق بیشینه پا ، ریکاوری فعال یک کاهش معنی داری را در میزان غلظت لاکتات خون به نسبت ماساژ و استراحت ایجاد کرد.تفاوت معنی داری را درغلظت لاکتات بین مرحله ماساژ و استراحت یافت نشد.

اسلاید 20: برسی اثر ماساژ بروی دفع لاکتات خون و همچنین اثر ماساژبروی مشت زدن متوالی بوکسورها در دو مرحله بروی کارسنج بوکس عمل مشت زدن را انجام دادند و بعد از مرحله اولماساژ و یا استراحت غیر فعال دریافت کردند.ضربان قلب ، لاکتات خون در قبل وبعد همه اجرا معین شده بود.نتایج نیروی مشت زنی در هردو شرایط استراحت و ماساژ تفاوت معنی داری را نشان ندادتفاوت معنی داری در لاکتات خون بدنبال ماساژ یا استراحت غیر فعال وجود نداردغلظت لاکتات خون بعد از اجرای دوم به طور معنی داری در شرایط دریافت ماساژ افزایش داشت است.( P< 0/05 (

اسلاید 21: با تشکر نوح وقتی کشتی اش را ساخت که باران نمی بارید

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان