ekhtelal_haye_shakhsiyati

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “اختلال های شخصیت”

اختلال های شخصیت

اسلاید 1: اختلال های شخصیتکارشناس ارشد روانشناسی بالینیسیدابوالفضل رضوی 1

اسلاید 2: هدفهای یادگیری1- تفاوت اختلاهای شخصیت را با اختلالهای روانی توضیع دهد.2-ویژگیهای شخصیتهای نا بهنجار زیر را اختصار توضیع دهد.3-شخصیت اجتنابی4-شخصیت اسکیزوئید5-شخصیت اسکیزوفرنی گونه6-شخصیت پارانوئید7-شخصیت خود شیفته8-شخصیت ضد اجتماعی9-شخصیت مرزی10-شخصیت وابسته11-شخصیت وسواسی -فکری12-شخصیت هیستریایی2

اسلاید 3: اختلالهای شخصیتی دسته ای از اختلالها هستند که با دیگر اختلالهای روانی،مانند روان رنجوری(نوروز) و روان پریشی(پسیکوز)تفاوت دارند.اصطلاح اختلالهای شخصیتی برای توصیف الگوهای رفتاری خاصی که برای دیگران زیان آور هستندبه کار می رود.در مجموع ده الگوی اختلال شخصیت به شرح زیر بان شده است.شخصیت اجتنابی-شخصیت اسکیزوئید-شخصیت اسکیزوفرنی گونه-شخصیت پارانوئیدشخصیت خود شیفته-شخصیت ضد اجتماعی-شخصیت مرزی-شخصیت وابستهشخصیت وسواسی –فکری-شخصیت هیستریاییبعضی از روانشناسان بین سبک یا اسلوب شخصیت و اختلال شخصیت به عنوان توصیف کننده های الگوهای شخصیتی تمیز قایل شده اند.با اینکه اختلال شخصیت بعد نابهنجار آن را شمل می شود.3مقدمه

اسلاید 4: اختلال شخصیت اجتنابیتوصیف اختلال شخصیت اجتنابیاین اختلال را می توان با توصیف ها وویژگی های زیر تشخیص داد.سبک در برابر اختلال: این اختلال شخصیتی را می توان روی پیوستاری فرض کرد که از سالم تا نابهنجار تفاوت می کنددر این پیوستارسبک شخصیت اجتنابی در انتهای سالم آن و اختلال شخصیت اجتنابی در انتهای نا سالم آن قرار می گیرد.رویداد راه انداز: موقعیت اوضاع واحوال ،یا رویدادنوعی که بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ویژه اختلال شخصیت اجتنابی را راه اندازی یا فعال می کند.4

اسلاید 5: 5سبک رفتاری: با کنار کشیدن از اجتماع ،خجالتی بودن ،بی اعتمادی ونجوش بودن مشخص می شود.سبک روابط میان فردی: از لحاظ روابط میان فردی شخصیتهای احتنابی در برابر طرد شدن حساس اند.با وجود آنکه به پذیرفته شدن از طرف دیگران دارند،فاصله خود با دیگران را خفظ می کنند.سبک شناختی: به لحاظ ادراکی هوشیار وگوش به زنگ هستند.آنها محیط را وارسی می کنندوبه جسنجوی قرینه های تهدید با پذیرش بر می آیند.سبک عاطفی: با ویژگیهای خجالتی بودن و مضطرب بودن مشخص می شوند. این افراد به ندرت می توانندتایید بدون قید وشرط از سوی دیگران را بدست آورند.بطور دایم احساس غمگینی، و درتنهایی تنش دارند.

اسلاید 6: 6توصیف ومعیارهای DSM-IV-TR-برای اختلال شخصیت اجتنابیشخصیت اجتنابی ظاهرا اجتماعی،تنها،زیادی حساس و دارای عزت نفس پایینی هستنداگرچه تشنه ارتباط با دیگران هستند.به اعتقاد صاحبنظران از میان همه معیار های این اشخاص فقط یک معیار است که درمانگران می توانندآن را ملاک وجود یا عدم وجود شخصیتهای احتنابی بدانند وآن این است که افراد از فعالیتهای شغلی و حرفه ای که مستلزم تماس های نمیان فردی فراوان است که از ترس تایید یا طرد شدن اجتناب می کنند.

اسلاید 7: اختلا ل شخصیت اسکیزوئیدتوصیف اختلا ل شخصیت اسکیزوئید اختلا ل شخصیت اسکیزوئیدرا می توان با توصیف کننده ها وویژگیهای زیر بیان کرد.سبک در برابر اختلال: این اختلال شخصیتی را می توان روی پیوستاری فرض کرد که از سالم تا نابهنجار تفاوت می کنددر این پیوستارسبک شخصیت اسکیزوئیدی در انتهای سالم آن و اختلال شخصیت اجتنابی در انتهای نا سالم قرار داد.رویدادراه انداز: موقعیت اوضاع واحوال ،یا رویدادنوعی که بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ویژه اختلال شخصیت ااسکیزوئید را راه اندازی میکند»روابط میان فردی نزدیک است»سبک رفتاری: به صورت خموده ، بیتوجه و گاهی نامتعارف وعجیب توصیف کردوگفتار آنها آهسته ویکنواختوفاقد خود انگیختگی هستند.7

اسلاید 8: سبک میان فردی: این افراد تمایل دارند از لحاظ اجتماعی کناره گیروتنها باشند..این افراد ترجیح می دهد به فعالیتهای تک نفری بپردازد.آنها تمایل دارند در اجتماعه محو شده وبه چشم دیگران به عنوان بی عاطفه جلوه کنند.سبک شناختی: سبک ادراک، تفکر،و پردازش اطلاعات این افرادرا می توان از نظر شناختی حواس پرت دانست.تفکر ومبادله پیام در آنها می تواند بخاطر حواس پرتی بیرونی یا خارجی از مسیرخارج شود.8

اسلاید 9: سبک عاطفی: به صورت فقدان شوخ طبعی، سرد، کناره جو،وبدون هیجان مشخص می شود.آنها نسبت به تحسین دیگران بی تفاوت هستند وفاقد خود انگیختگی هستند.سبک دلبستگی: دارای سبک دلبستگی طرد کننده با داشتن دیدگاهی نسبت خود که ارزشمند ومثبت است. وبه این خاطرذ تصور می کنند از نظر هیجانی خود کفا هستند.در حالی که دیگران از لحاظ هیجانی پاسخ ده نیستند این سبک زندگی طرد کننده در افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئیدرایخ است ..9

اسلاید 10: اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونهتوصیف این شخصیتها نه تمایلی به روابط نزدیک از جمله عضو یک خانواده بودن ردارد ونه از چنین روابطی لذت می برد.اختلال شخصیت اسکیز وفرنی گونه توصیف اختلال اسکیز وفرنی گونه این اختلال را میتوان با توصیف های زیر شناخت 11- سبک در برابر اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه را میتوان روی پیوستار مجسم کرد که از سالم تا ناسالم متغیر است در ان سبک شخصیت در انتهای سالم پیوستار واختلال شخصیت در انتهای ناسالم ان قرار میگیرد.رویدادراه انداز: موقعیت اوضاع واحوال یا رویدادی که پاسخ ناسازگارانه مشخص کننده اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه را فعال یا راه اندازی می کند.10

اسلاید 11: سبک رفتاری: از نظر رفتاری اسکیزوفرنی گونه ها به لحاظ کارکردهای نامتعارف حل وضع وعجیب وغریب شناخته می شود.از لحاظ شغلی بی کفایت هستندوبعد از مدت کوتاهی کار را رها می کنند.سبک میان فردی: از روابط میان فردی آنها تنها هستندبدون دوست یا دوستان بسیار محدود انزوای اجتماعی آنها ممکن است نتیجه اضطزاب شدیدی اجتماعی باشد این نگرانی با آشنایی از بین نمی رود وبا ویژگیهای پارانوئیدی به جای خود با ارزیابی منفی همراه است. اگر ازدواج کرده باشند به طلاق وجدایی نسبتا کوتاه می شود. زندگی آنها هاشیه ای است.11

اسلاید 12: سبک شناختی: سبک آنها پراکنده پراکنده ونشخوار گونه وبا لغزش توصیف می شود. نمایش خرافاطی بودن تله پاتی و تخیلات ناخوشایند از مشخصه های آنها است و ممکن است تصورات ارجاعی مبهم ،تجربه های خطاهای ادراکی را بدون تجربه توهمی ارجاع یا هذیانهای شنیداری توصیف کنند.سبک عاطفی: سبک عاطفی آنها به صورت سردکناره گیروعاطفه مقید ومحدود توصیف می شود.آنها ممکن است افرادی جدی بوده وبخاطر سوء زن وبی اعتمادی نسبت به همه به سختی وارد مکالمه شوند.سبک دلبستگی افرادی که دیدگاه انها نسبت به دیگران منفی ونسبت به خودشان بین مثبت ومنفی در نوسان است ترکیبی از سبک دلبستگی هراسان را به نمایش میگذارد در عین حال ذهنشان پر است این سبک دلبسگی در افراد دارای اختلال اسکیزوفرنی رایج است اما مهمترین و ومطلوبترین معیار برای شناختن اختلال شخصیتی این است گفتارو تفکر ناجور 12

اسلاید 13: DSM-IV-TRمعیاها و توصیف برای اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه علاوه بر داشتن ویژگی های شبیه ویژ گی های اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه با اختلال شخصیت، اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه با رفتار ناجور ونامتعارف ومحتوای تفکر ویژه مشخص می شود.13

اسلاید 14: اختلال شخصیت پاراتوئیدسبک در برابراختلال: بر روی پیوستار شخصیت پارانوئیددر انتهای سالم واختلال در شخصیت پارانوئیذدر انتهای نا سالم قرار دارد.14

اسلاید 15: سبک شخصیت شخصیت اختلالبه خود مطمئن واعتماد داشتن به توانایی خود در تصمیم گیری ومراقبت کردن از خودشانمشاهده گرانوشنوندگان خوبی هستندانتقاد را نسبتا جدی میگیرد بدون آنکه مرعوب یا هراسان باشد.با جراتن ومی توانند بدون از دست دادن کنترل وپرخاشگر شدن از خود دفاع کنند.از اعتماد به دیگران اکراه دارند به خاطر ترس نابجااز اینکه از این اطلاعات علیه آنها استفاده خواهد شد. خواندن معانی منفی یا تهدید آمیزاز اظهار نظرها یا رویدادهای خوش خیم.در بابر توهین یا کم محلی دیدن کینه به دل می گیرد وبدون گذشت وبخشش هستنبه آسانی احساس کم محلی دیدن می کنندودر واکنش خشم آلودنشان دادن وحمله ی متقابل سریع اند.15

اسلاید 16: رویدادراه انداز: موقعیت اوضاع واحوالی رویدادی که با بیشترین احتمال پاسخ نا سازگاررانه ی ویژه ی اختلال شخصیت پارانوئیدرا راه اندازی می کند.سبک رفتاری: از نظر رفتاری افراد پارانوئیددر برابر نفوذ بیرونی مقاوم هستند.آنها تنش مزمن دارند،زیرا بطور مداوم علیه تهدیدهای تصوری از محیط خود برانگیخته هستند.سبک میان فردی: به لحاظ ارتباط میان فردی این افراد بی اعتماد،پنهان کاروانزواگراهستند.آنها نسبت به انگیره های دیگران عمیقا مشکوک بوده است.16

اسلاید 17: قضاوتسبک شناختی: سبک شناختی شخضیت های پارانویید با عدم اعتماد و پیش پنداشت ها مشخص میشود انها هر موقعیتی را مورد مداقه قرار میدهند وبه جای تمرکز روی داده هاد محیط را در جستجوی سر نخ هاد برای تایید این پیش ادرا کها ی خود مورد پیگرد قرار میدهند از این رو با اینکه ادراک انها ممکن ایت درست باشد قضاوت انها اغلب درست نیست شخصیت های پارانویید داده های موجود را به نحوی قالب ریزی میکنند که با ادراکهای انها جور شوند و داده هایی که با ادراکهای انها همخوانی ندنرند نادیده بگیرند. 17

اسلاید 18: سبک عاطفی یک هیجانی یا عاطفی شخصیت های پارانویید بصورت سرد کناره گیر مشخص میشود و انها فاد محبت عمیق گرم بودن واحساسی بودن هستند وبه خاطر حساسیت بیش از حد به کم محلی ها وبی توجهی های واقعی خشم متعاقب ان نیست به انچه که معتقدن فریب است دوستان بسیار معدودی دارند دو هیجانی که انهاد با عمقی نسبی تجربه و ابراز میکنند خشم و حسادت شدید است سبک دلبستگی افراد دارای سبک دلبستگی هراسان احساسی از بی ارزشی شخصی همرا با این انتظار را که افراد دیگر طرد کننده و غیر قابل اعتمادند انها به شناختها یا احساسات درونی خود اعتماد دارند نه به نیت های دیگران چون باور دارند که با دیگران تفاوت دارند علیه تهدیدها و اوضاع و احوال حالت دفاعی میگیرند اما به اعتماد صاحب نظران معیار شناختن اختلال شخصیت این است مظنون بودن بدو ن مبنای کافی به اینکه دیگران در حال بهره برداری ازار دادن او هستند 18

اسلاید 19: توصیف ومعیارهای DSM-IV-TR-برای اختلال شخصیت پارانوئید توصیف ها و معیارهایی برای تشخیص شخصیت های پارانویید تعیین کرده است اختلال شخصیت خود شیفته توصیف اختلال شخصیت خود شیفته این اختلال را با با ویژگی های زیر تشخیص داد ; سبک در برابر اختلال شخصیت خود شیفته در فرهنگ غربی کاملا رواج دارد به ویژ در بین صاحبان بعضی مشاغل مانند حقوق دانان پژشکان هنرمندان و ....... شخصیت خود شیفته را میتوان روی پیوستاری مجسم کرد که از سالم تا بیمار متغیر است 19

اسلاید 20: سبک رفتاری:از لحاظ رفتاری افرادخود شیفته از خود راضی لاف زن وپر نخوت شناخته می شوند.آنها به خود مطمئن وخود محور به نظر می آیند.سبک میان فردی: این افراد بهره کش بوده و از دیگران استفاده می کنند تا تمایلات وخواسته های خود را براورده کنند.رفتار آنها از نظر اجتماعی سر سری ،سطحی،مطبوع و دوست داشتنی است.ام قادر نیستند با هم حسی واقعی به دیگران پاسخ دهند.سبک شناختی: سبک تفکر آنها به وسیله شاخ وبرگ دادن ومبالغه کردن شناختی مشخص می شودتمایل آنها بیشتر به این است که روی تمایلات ذهنی وزمینه ها تمرکزکنند تا روی واقعیتها وموضوع ها. سبک شناختی آنها با انعطاف پذیری مشخص می شود.20

اسلاید 21: اختلال شخصیت خود شیفتهسبک در برابراختلال : شخصیت خود شیفته در فرهنگ غربی کاملا رواج دارد،به ویژه در بین صاحبان بعضی مشاغل مانند حقوندانان،پزشگان،هنرمندان ورزشگاران وسیاستمداران شخصیترا می توان روی پیوستار مشخص کرد ;که از سالم تا بیمار متغیر است.در انتهای سالم سبک شخصیت خود شیفته ودرش انتهای بیمار آن اختلال شخصیت خود شیفته در انتهلی بیمار آن قرار دارد.رویدادراه انداز: موقعیت، اوضاع واحوال یا رویدادی که با بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ی ویژه ی اختلال شخصیت خود شیفته را فعال یا راه اندازی می کند.ا21

اسلاید 22: سیک عاطفی: این شخصیت به وسیله رنگ وبویی از اعتماد به نفس بی اعتنایی در بیشتر موقعیت ها به جز مواردی که اعتماد خود شیفتگی آنها به لرزه در می آید، مشخص می شود. احساسات آنها نسبت به دیگران بین بیش از حد بالا بودن یا ارزش زدایی کردن در تغییر ونوسان است.سبک دلبستگی: افرادی با دیگاه منفی نسبت به دیگران ودیدگاهی نسبت به خود که بین مثبت ومنفی در نوسان است. سبک دلبستگی ترکیبی هراسان- طردشدگیرا به نمایش می گذارد.22

اسلاید 23: اختلال شخصیت خود شیفته به عنوان یک الگوی فراگیر از خود بزرگ بینی،نیاز به تحسین وتمجیدوفقدان هم حسی مشخص می شودکه از اوایل بزرگسالی آغاز می شودو در زمینه های مختلف وگوناگونی مشخص می شود.23 DSM-IV-TRمعیاها و توصیف برای اختلال شخصیت خود شیفته

اسلاید 24: اختلال شخصیت ضداجتماعی24توصیف اختلال شخصیت ضد اجتماعیسبک در برابراختلال: در روی پیوستارسبک شخصیت ضد اجتماعی در انتهای سالم پیوستار واختلال شخصیت ضد اجتماعی در انتهای نا سالم آن قرار دارد.رویدادراه انداز: موقعیت، اوضاع واحوال یا رویدادی که با بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ی ویژه ی اختلال شخصیت ضداجتماعی را فعال یا راه اندازی می کند.سبک رفتاری: افرادی تحریک پذیر ،پرخاشگربودن مشخص می شود. این افراد فریب کار، حیله گر شناخته شدند. آنان افرادی نیرومند هستندکه در رفتارهای خطر جویانه درگیر میشوند.

اسلاید 25: سبک میان فردی: افرادی ستیزه جو، بی توجه نسبت به ایمینی ونیاز های دیگران هستند. روابط آنها ممکن است زمانی فریبنده وگاهی حسابگرانه باشد. این رفتارها می تواندمشخصه یک بازرگان موفق، سیاستمداران حرفه ای باشد.سبک شناختی: آنها با تیز بینی از قرینه های اجتماعی آگاه هستندوممکن است در خواندن افراد وموقعیتهای کاملا چیره دست باشد.افرادی که به عنوان شخصیت جامعه ستیز تشخیص داده شدند نقایص عصبی روانی مهمی وجود داردبه ویژه احتما وجود نقص در تکالیف اجرایی کارکردی دارند.سبک دلبستگی: این افراد از دیدگاه منفی نسبت به دیگر انو دید گاهی که بین مثبت ومنفی در نوسان است نسبت به خود دارند.25

اسلاید 26: برای اختلال شخصیت ضد اجتماعیD SM-IV-TRتوصعه ومهیارهای این افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی در داخل وخارج موقعیت های درمانی احتمال دارد که تکانشی ، فریبکار ،بی مسئولیت و قانون شکن باشند.26

اسلاید 27: اختلال شخصیت مرزیسبک در برابر اختلال: ردر روی پیوستارسبک شخصیت مرزیدر انتهای سالم پیوستار واختلال شخصیت مرزیدر انتهای نا سالم آن قرار دارد.رویدادراه انداز: موقعیت، اوضاع واحوال یا رویدادی که با بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ی ویژه ی اختلال شخصیت مرزی را فعال یا راه اندازی می کند.27

اسلاید 28: سبک رفتاری : این افراد خود آسیب رسان ار قبیل خود کشی ، خود مثله کردن ،یا تحریک به نزاع مشخص می شوند موقعیت اجتماعی آنها کمتر از حدی است که هوش و توانایی آنها ایجاب می کند.سبک میان فردی : از لحاظ روابط میان فردی مرزی ها به وسیله بی ثباتی تناقصی خود مشخص می شوند.آنها به سرعت از آرمانی کردن وچسبیدن به فردی دیگر به مخالفت و ارزش زدایی از آن فرد تغییر می کنند.آنها در برابر تنها بودن شدیدا کم تحمل هستندوبرای طلب همراهی دیگران به شدت تلاش می کنندچه به صورت روابط جنسی ، بی بند وباری چه تلفنهای آخر شب به خویشاوندان یا آشناهای جدید.28

اسلاید 29: سبک شناختی این افراد به صورت انعطاف ناپذیر وتکانشی توصیف می شوند انعطاف ناپذیری سبک آنها با انتزاع های منحجرمشخص می شود. سبک شناختی اختلال شخصیت مرزی همچنین با تکانشی بودن مشخص می شودو همینطور که بین آرمانی کردن و ارزش زدایی کردن دیگران نوسان دارندافکار آنها از یک حد نهایی تا حد نهایی دیگری در تغییر است.بعضی ها متعقدند که مرزی ها حافظه ی فراخوان رشد نیافته ای دارند و بنا براین در یادآوری تصویرهای ذهنی و حالت های احساسی که می توانندنا بسامانی ها را نظم و سامان بدهند،دشواری دارند.وقتی این افراد تحت مقدار زیادی فشار روانی قرار می گیرند دوره هایی از ریز روان پریشیدر آنها دیده می شود.سبک عاطفی: سبک هیجانی این اختلال به وسیله تغییرات فراوان خلقی یا سرخوش تا خلق ملول ، مشخص می شود. 29

اسلاید 30: سبک دلبستگی:درباره خود ودیگران سبک دلبستگی بی سامان را به نمایش می گذارند دلبستگی بی سامان از تجربه ی مکرری حاصل می شود که در آن سرپرست ومراقب برای کودک هم ترسان به نظر می رسدوهم ترسناک.اختلال شخصیت مرزی به وسیله ساختار شخصیتی بی ثبات مشخص می شود.30

اسلاید 31: اختلال شخصیت وابسته سبک در برابر اختلال:در روی پیوستارسبک شخصیت وابسته در انتهای سالم پیوستار واختلال شخصیت وابسته در انتهای نا سالم آن قرار دارد.رویدادراه انداز: موقعیت، اوضاع واحوال یا رویدادی که با بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ی ویژه ی اختلال شخصیت وابسته را فعال یا راه اندازی می کند.31

اسلاید 32: سبک رفتاری: سبک رفتاری این اختلال با سر به راه بودن ، منفعل بودن وبدون جرات بودن مشخص می شود.سبک میان فردی :آنها تمایل دارند که خوشایند ، فداکار و مبتکی بودن و دائما دلگرمی دادن دیگران را می طلبد.سبک شناختی: سبک این افراد با تلقین پذیری مشخص می شود آنها به آسانی نگرش ساده لو حانه ای نسبت به زندگی اتخاذ می کنند.آنها تمایل دارند که منشکلات را به حداقل تقلیل دهند32

اسلاید 33: سبک عاطفی: با احساس عدم امنیت و مضطرب بودن مشخص می شوندبه خاطر اینکه آنها فاقد اعتماد به نفس هستند. از تنها بودناحساس ناراختی زیادی می کنند.سبک دلبستگی:شامل احساس بی ارزش بودن خود وارزشیابی مثبت دیگران است.مطلوب ترین اختلال این افراد این است نیاز دارند که دیگران مسئولیت حیطه های اصلی زندگی آنها را به عهده بگیرند.33

اسلاید 34: اختلال شخصیت وسواس فکری – عملی سبک در برابر اختلال:در روی پیوستارسبک شخصیت فکری – عملی در انتهای سالم پیوستار واختلال شخصیت فکری – عملی در انتهای نا سالم آن قرار دارد.رویدادراه انداز: موقعیت، اوضاع واحوال یا رویدادی که با بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ی ویژه ی اختلال شخصیت فکری – عملی را فعال یا راه اندازی می کند34

اسلاید 35: سبک رفتاریاین اختلال به وسیله ی کمال گرایی مشخص می شود.این افراد علاوه برقابل اتکاء بودن ، آنها تمایل دارند که سر سخت وتملک گرا باشندو گرایش به نامصمم بودن وتعلق کردن دارند.سبک میان فردی:این افراد به طرزبدیعی نسبت به مقام و پایگاه دیگران هشیارند وو رفتار خود را مطابق با آن تغییر می دهند.یعنی نسبت به بالا دست بله قربان گو و نسبت به هم ردیف و زیر دست پر نخوت هستند.35

اسلاید 36: سبک شناختی: تفکر سبک فکری – عملی را می توان به صورت مفید ومبتنی برقواعد مشخص کرد. آنها در اولویت قایل شدن و اتخاذ ، یک دیدگاه دشواری دارند. آنها مرد جزئیاتند و اغلب چشم انداز پروژه بزرگ تر را ازدست می دهند. به عبارت دیگر بخاطر وجود درخت ها نمی توانند جنگل را ببینند.سبک عاطفی:این افراد با عبوس بودن وغمگینی مشخص می شوند.آنها در احساسات صمیمانه مانند گرمی و مهربانی دشواری دارند.و از احساسات نرم تر اجتناب می کنند هر چند خشم ، ناکامی و تحریک پذیری خود را آزادانه ابراز می کنند.36

اسلاید 37: سبک دلبستگی:در این افراد با ارزشی شخصی و ارزشیابی مثبت از دیگران مشخص می شود تمایل دارند که از نظر خود شناسی جهت گیری بیرونی داشته باشند. این سبک در افراد وسواس فکری کاملا شایع است اما معیار مطلوب این که کمال گرایی نشان می دهد که با انجام تکالیف تداخل می کند . 37

اسلاید 38: اختلال شخصیت هیستر یابیسبک دربرابر اختلال :در روی پیوستارسبک شخصیت هیستر یابی در انتهای سالم پیوستار واختلال شخصیت هیستر یابی در انتهای نا سالم آن قرار دارد.رویدادراه انداز: موقعیت، اوضاع واحوال یا رویدادی که با بیش ترین احتمال پاسخ ناسازگارانه ی ویژه ی اختلال راه اشخصیت هیستر یابی را فعال یا راه اندازی می کند38

اسلاید 39: سبک رفتاری: سبک رفتاری این افراد با جذابیت نمایشی بودن وابراز کنندگی مشخص می شود.ضمن اینکه پرتوقع ،خود پسند هستند توجه طلبی دائمی بل هوسی وسطحی بودن مشخصه های رفتاری این افراد هستند.سبک میان فردی :این افراد در اطوارهای خود نمایشی و عشوه گرند توجه طلبی و دغل کاری در آنها بارز است .39

اسلاید 40: سبک شناختی :تمایل آنها به این است که غیر تحلیلی مبهم ووابسته به زمینه باشند آنها تلقین پذیر و به گمان و شهود اتکاع می کنند.و با توجه به نیاز شدیدشون به دیگران نیاز دارند.سبک عاطفی:سبک هیجانی این افراد مبالغه آمیز وخودنمایانه طغیان های غیر منطقی وقشقرق راه انداختن مشخص است .بطور کلی از نظر عاطفی هستند وبه شکل عجیبی نسبت به طرد شدن حساسند.40

اسلاید 41: سبک دلبستگی: این افراد تمایل دارند که در خودشناسی تا حدودی دگر –پیرو باشند. سبک دلبستگی دل مشغولی در افراد دارای اختلال شخصیت هیستریابی کاملا رواج دارد. امام معیاری که صاحب نظران برای شناخت اختلال شخصیت هیستر یابی مطلوب می دانند.41

اسلاید 42: جهت دریافت فایل های جدید به وب سایت : school_psy.rzb.ir42

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان