علوم مهندسی مهندسی صنایع و مواد

اصول کنترل، بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی

osoole_control_va_bazresiye_va_tahvile_tajhizat_machini

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “اصول کنترل، بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی”

اصول کنترل، بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی

اسلاید 1: اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

اسلاید 2: اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي مقدمه:تاكنون موضوع تحويل كارهاي ساختماني در كشور ما ، امري ساده و تشريفاتي تلقي مي شده است . با اينكه دهها سال است كه كارهاي عمراني در كشور به صورت سازمان يافته و طبق برنامه انجام مي گيرد.ولي توجه عمده اين برنامه ها و سازماندهي آن فقط به توليد (ساخت و ساز) معطوف است و وقتي كه آن طرح معين به پايان مي رسد با تشريفات ساده اي به گروه بهره بردار ( كه غالبا غير فني هستند)،تحويل مي شوندو بجز موارد استثنايي مسئوليتها در همين مرحله پايان يافته تلقي مي شود. در حالي كه مي توان به تعبيري مرحله تحويل موقت را آغاز مرحله اساسي طرح يعني تامين هدفهاي سرمايه گذاريهاي مربوطه تلقي كرد و در حقيقت هم چنين است با اين بيان ، عمل تحويل موقت يك كار را، نمي توان يك جلسه تشريفاتي شمرد و با نشستي چند ساعته آن را پايان يافته به حساب آورد ، بلكه در مرحله تحويل موقت همه خواسته هاي طرح را با دقت بايد بررسي كرد و از درستي آن اطمينان كافي بدست آورد.

اسلاید 3: در اين مورد نه تنها پيمانكار كه مشاور ، كارفرما و به ويژه گروه بهره بردار ، داراي مسئوليتي بس مهم هستند ، چون اين كارهاي انجام شده در واقع سرمايه هاي ملي و ميهني بوده كه بايد از آنها با دقت مراقبت شده و مورد بهره برداري قرار گيرند. با شرح بالا ، اهميت تحويل موقت كارگاهها به خوبي آشكار مي شود .تحويل موقت گارگاهها روند بازرسي ، آزمايش ،تنظيم و تثبيت شرايط كار سيستم ها و بالاخره تحويل كار و مدارك فني و حقوقي مورد نياز آن كار براي نگهداري ،راهبري و بهره برداري صحيح از طرح مورد نظر است .تحويل موقت نياز به زمان مناسب و معقول دارد كه طي آن بازرسي ها و آزمايش و تنظيم شرايط كار بايد عملي شود.بازرسي ها و بازبيني ها و بخشي از آزمايش ها ،تنظيم و تثبيت شرايط بعضي از سيستمها را مي توان در يك زمان معقول و محدود (دست كم يكماه)انجام داد ولي آزمايش،تنظيم و تثبيت همه سيستمها به زمان بيشتري مثلا حدود يكسال نياز دارد. به عبارت ديگر وظايف و مسئوليتهاي پيمانكار با صورتجلسه تحويل موقت خاتمه نمي يابد و در طي يك دوره يك ساله ادامه خواهد داشت.

اسلاید 4: اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي دراين مورد نكات زير قابل ذكر است: 1-فهرست بازرسي ،آزمايش ،تنظيم و تثبيت شرايط كار وتحويل كارگاه و مدارك فني آن بايد با دقت مورد استفاده قرار گرفته و تمام رديف هاي آن،مورد تاييد دستگاه نظارت قرار گيرد.2- بخشي از اين فهرست كه با توجه به پيشرفت كارهاي انجام شده ودر زير كار (داخل شفتها و ترنج هاو غيره)مخفي شده است ،بايد با استناد به صورت جلسات ،انجام كارها مورد تاييد كميسيون تحويل موقت قرار گيرد.در صورتيكه براي دستگاه نظارت(عضو كميسيون تحويل موقت)ابهامي وجود داشته باشد،به طوري كه بازبيني كار مذكور ضرورت يابد،در اين صورت كميسيون تحويل موقت مي تواند با هزينه پيمانكار اين بازبيني را انجام داده و از درستي كار آگاهي و اطمينان كامل بدست آورد.

اسلاید 5: اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي3-آزمايش هاي ضمن پيشرفت كار و صورت جلسات مربوط به آن مي تواند مورد استناد كميسيون تحويل موقت قرار گيردو پس از حصول اطمينان از درستي كار،بايد صورتجلسه مربوطه تنظيم و امضاء شود.4-بخشي از آزمايشها و تنظيم و تثبيت شرايط طرح كه به شرايط آب و هوايي (شرايط پيك فصل گرم و يا سرد)مربوط مي شود،بايددر زمان مناسب و فصل مناسب انجام گيرد. اين مورد جزء شرايط تحويل موقت است و پيمانكار موظف به انجام آزمايش و تنظيم و تثبيت شرايط كار در موعد مقرر دارد.5-در بازرسي ها و آزمايشها ،هرگاه نواقصي مشاهده مي شود:بايد بطور مشخص و با ذكر نقص در ليستي جداگانه (ليست نواقص)يادداشت شده و به امضاء اعضاء كميسيون تحويل موقت رسيده و به پيمانكار ابلاغ شود.چگونگي رفع نواقص و تكميل عمليات تحويل موقت تابع شرايط عمومي پيمان است.آثار نواقص بايد در فهرست بازرسي منعكس و مندرج باشدو پس از رفع نواقص مورد مربوطه در فهرست بازرسي نيز بايد مورد تاييد قرارگيرد.

اسلاید 6: اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي6- آموزش جزءوظايف پيمانكار است. توصيه مي شودبهره بردار،كادر تاسيساتي نگهداري و راهبري گارگاه مربوطه را در مقطع آغاز كار اجراي تاسيسات به پيمانكار معرفي كند تا همگام با پيشرفت كار ،در كارگاه حضور يافته واز كم و كيف كارها آگاهي يابد.هرگاه كارفرما(بهره بردار)موفق نشود در زمان مناسب افراد مذكور را معرفي كند،در اين صورت پيمانكار موظف است سه ماه قبل از اتمام كارها ،آمادگي خود را براي آموزش كادر نگهداري تاسيسات و تجهيزات به كارفرما اعلام دارد. به هر حال پيمانكار موظف است آموزش كادر مذكور را از يك ماه قبل از تحويل موقت آغاز كند به طوري كه در عرض يك ماه ،كادر راهبري تاسيسات از آموزش و آمادگي كافي برخوردار شوند.

اسلاید 7: اهميت موضوع از ديدگاه معتبر سازي يك ساختمان كه به منظور توليد فرآورده داروئي ساخته مي شود مي بايست در كليه واحدهاي توليدي و فرايندهاي تعريف شده خود،با هدف استقرار يك معتبر سازي با كيفيت داراي مستندات مورد تاييد و مطابق با استاندارد معين شده ،باشد. به طور خلاصه مي توان گفت:1- كليه ساختمانها ،تجهيزات و فرآيندهاي تعريف شده بايد مطابق با اصول و نيازهاي GMP طراحي گردد.2-ساختمانها و تجهيزات بايد مطابق با اصول طراحي از پيش تعيين شده ، ساخته و احداث شود.3- در ساختمانها و تجهيزات ساخته شده مطابق با اصول طراحي تعريف شده مي بايست بتوان يك محصول مشابه را به طور صحيح و با كيفيت توليد كرد.

اسلاید 8: اجزاء VMP شامل موارد زير است 1- طراحي مناسبDQ2-آناليز و تحليل ريسك-RA3-نصب مناسب-IQ4-كاربري مناسب-OQ5-اجراء و انجام مناسب-PQ6-معتبر سازي فرآيند-PV7-معتبر سازي تميزي-CLV8-معتبر سازي سيستمهاي رايانه اي-CV9-معتبر سازي گزارشات-VR10-مرور معتبر سازي و كنترل تغييرات -ReV

اسلاید 9: اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكيوسايلي كه در سيستم هاي مختلف تاسيساتي مورد استفاده قرار مي گيرند به طور كلي مي توان به 4 بخش متمايز تقسيم كرد.1-وسايل توليد انرژي گرمائي و سرمائي و دستگاههاي تابعه مانند ديگ و چيلر2-خطوط و وسائل انتقال انرژي(لوله كشي،كانال كشي،پمپ و هوارسان)3-وسائل تبادل و توزيع گرما و سرما(رادياتور،فن كوئل و هواساز)4-سيستمهاي كنترل و ابزارهاي مربوطهامروزه در هر يك از بخشهاي فوق با نوآوري و پيشرفتهاي چشمگيري روبه رو هستيم كه بيان جزئيات يك به يك اين تغييرات مقدور نيست ضمن اينكه در بعضي ازشاخه هاي تجهيزاتي و تاسيساتي اين اطلاعات جزء مدارك فني كارخانجات سازنده است كه به دليل رقابت شركتها با يكديگر دسترسي به آنها به راحتي ممكن نيست.

اسلاید 10: اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي شركتهاي توليدي و صنعتي در رابطه با مسئله نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات خود با سه راهكار مشخص روبرو هستند. 1-انجام كليه امور خريد ،نگهداري و تعميرات را خود بر عهده بگيرند.2- انجام كليه امور خريد، نگهداري و تعميرات را به پيمان بگذارند3- بر اساس تركيبي از دو روش بالا عمل نمايند. با توجه با اينكه در موسسه از روش سوم استفاده مي گردد لذا توضيحاتي مختصر در مورد شرايط عمومي پيمان لازم به نظر ميرسد

اسلاید 11: شرايط عمومي پيمانفصل چهارم شرايط عمومي پيمان شامل دوره تضمين ،نحوه پرداخت و تحويل كار مي باشد لذا قبل از انجام و تحويل پروژه مي بايست اقداماتي به شرح زير انجام داد. 1-پس از اينكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد ،پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كند و نماينده خود را براي عضويت در هيات تحويل معرفي مي نمايد 2-بررسي واظهار نظر دستگاه نظارت (نظارت مقيم)مبني بر انجام دست كم 97 درصد عمليات موضوع پيمان برطبق مشخصات فني نقشه ها و دستور كارها

اسلاید 12: شرايط عمومي پيمان 3- بررسي واظهار نظر دستگاه نظارت (نظارت مقيم)مبني بر اينكه 3 درصد باقيمانده كار مانع بهره برداري از كارهاي انجام شده نباشد. دستگاههايي كه شرايط پيك آنها در زمان تحويل موقت فراهم نيست بايد آماده بهره برداري باشد ،ولي آزمايشات آن به فصل مربوطه و زمان مناسب موكول ميگردد. 4-تاييد دستگاه نظارت (نظارت مقيم)مبني براينكه پيمانكار همه دستگاهها را دست كم يكماه راه اندازي كرده است و با توجه به شرايط فصل ،تنظيم و تثبيت شرايط كار براي آغاز بهره برداري درست،را انجام داده است 5-تعيين تاريخ آمادگي كارگاه براي انجام عمليات تحويل موقت با توجه به موارد بالا (تامين لوازم ووسائل آزمايش بر عهده پيمانكار است) 6-اعلام همه موارد بالا واز جمله تاريخ آمادگي كارگاه براي انجام عمليات تحويل موقت به كارفرما و تقاضاي تشكيل كميسيون تحويل موقت از سوي دستگاه نظارت

اسلاید 13: شرايط عمومي پيمان يادآوري:دستگاه نظارت در تعيين تاريخ آمادگي كارگاه به منظور تحويل موقت ،بسته به كارگاه و حجم كار،بايد زمان لازم براي مراحل چهار گانه زير از جمله بازرسي ها وآزمايشات زمان تحويل موقت را محاسبه ومنظور كند.زمان آزمايش دستگاه هايي كه تامين شرايط پيك آنها به فصل مربوطه موكول است در فصل مربوطه محاسبه و منظور مي شود .7-دعوت كتبي كارفرما از مسئولان مربوطه واعلام تاريخ كميسيون تحويل موقت و درخواست حضور نماينده (نمايندگان)مربوطيادآوري:تاريخ كميسيون بايد دست كم يك ماه پس از تاريخ دعوتنامه باشد.

اسلاید 14: وظايف دستگاه نظارت در مرحله اول پس از ابلاغ تاريخ كميسيون1-تهيه ليستي از وسائل آزمايش كه پيمانكار بايد در كارگاه آماده كند 2-تهيه فهرستي از آزمايشات كه بايد در حضور اعضاي كميسيون (نمايندگان مربوط )و دستگاه نظارت انجام پذيرد.3-تهيه يك برنامه زمانبندي براي آزمايشات بالا و ابلاغ آن به پيمانكاريادآوري:آزمايشات در مرحله چهارم پس از ابلاغ تاريخ كميسيون (دست كم يك هفته قبل از تشكيل كميسيون)انجام مي گيردو برنامه زمانبندي آزمايشات بايد جداگانه و با جزئيات(DETAIL)باشد به طوري كه تسلسل آن تامين شود.4-تهيه جدولي آماري و ثبت نتايج و شرايط كار (مانند دماها،فشارها،جريان برق و ....) و ابلاغ آن به پيمانكار به منظور ثبت نتايج و شرايط كار اين جدول از اولين ساعات راه اندازي بايد مورد استفاده قرار گرفته و شرايط كار ساعت به ساعت در آن ثبت شود.

اسلاید 15: وظايف دستگاه نظارت در مرحله دوم پس از ابلاغ تاريخ كميسيون1-بررسي و مطالعه كتابچه گزارش توجيهي كار. اين كتابچه بايد سيستمها و عملكرد آنها را چنان مشخص كند كه گروه بهره بردار با درك دقيق اهداف طرح ،برنامه نگهداري را بر اساس آن تدوين كند.2-بررسي پرونده دستور كارها و مطالعه نقشه هاي AS BUILT بر اساس مندرجات پيوست و مقايسه آن با دستور كارها3-بررسي پرونده يا پرونده هاي صورتجلسات آزمايشهاي ضمن پيشرفت كار و تاييد مصالح4-مطالعه بايگاني نمونه هاي تصويبي و آشنائي با مشخصات كامل هر يك از نمونه ها5- مطالعه و بررسي پرونده تصويب دستگاههاي اصلي و مقايسه آن با مندرجات نقشه ها و مشخصات 6- مطالعه و بررسي صورتجلسات آزمايشات ضمن پيشرفت كار وتاييد كارهاي انجام شده

اسلاید 16: وظايف دستگاه نظارت در مرحله دوم پس از ابلاغ تاريخ كميسيون (ادامه)7- بررسي و مطالعه دفتر چه هاي دستورات نگهداري و راهبري براي دستگاه هاي - زنت ها - ديگ هاي آبگرم و بخار - تله هاي بخار-كولر هاي آبي - چيلر ها - لرزه گيرها -كولر هاي گازي - دستگاه هاي پكيج - فيلتر هاي هوا -فن كوئل ها - برجهاي خنك كننده هوا - كوئل هاي دوبار گرمكن-هوا رسان ها -كندانسورهاي هوائي - رطوبت زن ها-يونيت هيتر ها - كندانسينگ يونيت ها - دمپر ها-مكنده ها و دمنده هاي هوا - كنترل ها - دمپر هاي ضد حريق-تلمبه ها و بوستر پمپ ها - شيرها -دستگاه هاي تصفيه فاضلاب-مشعل ها - صافي ها - 0000000

اسلاید 17: وظايف دستگاه نظارت در مرحله دوم پس از ابلاغ تاريخ كميسيون 8- بررسي و مطالعه مشخصات فني و دستورات نصب ونقشه هاي جزئيات و نقشه هاي سيم كشي وبرقي دستگاه هاي رديف 7 9- بررسي و مطالعه دفتر چه هاي عيب يابي براي كليه دستگاهها 10-تهيه ليست قطعات يدكي براي هر يك از دستگاههاي نامبرده -اگر پيمانكار از قبل سفارش لوازم و قطعات يدكي را انجام داده باشد ،مدارك آن بايد در اختيار كميسيون قرار گيرد . اين اوراق سفارش(پيش فاكتور ها و پروفرما)بايد با ليست قطعات يدكي مطابقت داشته باشد 11-تهيه ليست ابزار و لوازم و آچار ها و غيره براي تعميرات برابر توصيه كارخانه سازنده

اسلاید 18: شرح وظايف ناظر مقيم تاسيسات مكانيكيناظر مقيم تاسيسات پروژه علاوه بر شرح وظايفي كه در موارد ضروري و مقتضي از طرف دستگاه نظارت به وي ابلاغ خواهد شد ،اهم وظايف نامبرده بشرح ذيل مي باشد.1-مطالعه دقيق نقشه ها ،فهرست مقادير ، مشخصات فني و استخراج مغايرتها بين نقشه هاي تاسيساتي و ساختماني و گزارش به موقع به سرپرست كارگاه .2-نظارت بر عمليات پيمانكار يا پيمانكاران جزء بر اساس مدارك و مشخصات فني موجود يا اصلاح شده بنا به ضرورت و با تصويب دفتر فني شركت يا سرپرست كارگاه و در صورت مشاهده كمبود كيفي ،مراتب بايد بلا فاصله به مديريت مربوطه گزارش شده و از اجراي كارهاي نامناسب جلوگيري بعمل آيد.3-نظارت ،بررسي و كنترل كالاهاي وارده به كارگاه با توجه به مشخصات فني و نقشه هاي اجرائي و تنظيم صورتجلسات مربوطه و حفظ و نگهداري كالا و نمونه هاي تصويب شده در محل مناسب در كارگاه و همچنين رسيدگي و كنترل دقيق ترازهاي كالاهاي خريداري شده و مصرف شده.

اسلاید 19: شرح وظايف ناظر مقيم تاسيسات مكانيكي(ادامه)4- بررسي ، كنترل و تاييد صورت وضعيت پيمانكاران ،دريافت پيشنهادات پيمانكار يا پيمانكاران جزءبراي خريد مصالح با توجه به قرارداد پيشرفت پروژه ،تهيه صورتجلسات متره و مقادير مصالح مورد نياز سه ماهه پروژه و ارسال آنها به سرپرست كارگاه.5-بررسي برنامه زمانبندي پيشرفت كارهاي اجرائي پرسنل پيمانكار با توجه به حجم عمليات اجرائي و اظهار نظر در مورد آنها و نكات مهم ديگر و ارسال گزارش ماهيانه به سرپرست كارگاه6- حضور مستمر در كارگاه و نظارت دقيق بر كارهاي در دست اجراء و پيگيري بخشنامه ها و دستورالعمهاي اجرائي و همچنين همكاري در تهيه نقشه ها با كارشناس تاسيساتي و اقدام نسبت به اجراي آن پس از اصلاح و تصويب از طرف سرپرست كارگاه

اسلاید 20: شرح وظايف ناظر مقيم تاسيسات مكانيكي(ادامه)7-تهيه صورتجلسه هاي لازم جهت اجراي كارهاي تاسيساتي از قبيل آزمايش لوله ها،كانالهاي تهويه كه بايد به تفكيك و بهنگام باشدو در هر يك با شماره رديف و تاريخ و حداكثر يك هفته پس ازانجام عمليات و يا آزمايش تهيه گردد.8-بررسي و كنترل پرسنل پيمانكار تاسيساتي از نظر كيفي و در صورت لزوم تقاضاي تعيين و يا تعويض از سرپرست مربوطه و گزارش به سرپرست كارگاه. 9-همكاري با پيمانكار در خصوص تهيه و تنظيم صورت وضعيتهاي موقت و قطعي پيمانكاران جزء و ارسال آن به سرپرست كارگاه پس از انجام عمليات مربوطه10- نظارت بر برنامه و تداركات اهم مصالح مورد نياز كه توسط پيمانكار در بند 4 طبق برنامه زمانبندي و با توجه به پيشرفت فيزيكي كارها و براساس مشخصات فني و نقشه هاي اجرائي تهيه مي گردد و پيگيري مستمر آن بطوريكه هيچگونه تاخيري در پيشرفت كارهاي اجرائي بعمل نيايد.

اسلاید 21: شرح وظايف ناظر مقيم تاسيسات مكانيكي(ادامه)11- همكاري با پيمانكار در خصوص تعيين محل استقرار ساختمانهاي موقت با توجه به ساير ساختمانهاي موجود در كارگاه و هماهنگي با مسئول كارگاه12- بررسي و مراقبت از رعايت اصول ايمني كارگاه و صدور دستور ابزار و ملزومات ايمني كارگاه توسط پيمانكار.13- همكاري و هماهنگي با دفتر فني در تهيه نقشه هاي اجرائي شده (AS-BUILT) كارگاهي در هر مقطعي از كار و ارسال آن به مدير مربوطه.14- تنظيم صورتجلسات تحويل موقت و قطعي و پيگيري موارد رفع نواقص بر اساس صورتجلسه تنظيم شده و اظهار نظر در مورد درخواست پيمانكار جزء به منظور تحويل موقت و گزارش به سرپرست كارگاه.

اسلاید 22: مهندسي نگهداري و تعميراتهر واحد تعمير و نگهداري از چهار بازوي اصلي تشكيل شده است.- برنامه ريزي- بازرسي- روانكاري- سرويس و تعميرفعاليتهاي واحد برنامه ريزي مشخص است.بر اساس تجربه و ضرورت در اين ساختار فعاليتهاي روانكاري مستقل آورده شده است.سرويس و تعميرات نيز با هم آمده اند كه متناسب با نوع فعاليت به سه گروه مكانيك،برق و ابزار دقيق تقسيم شده و داراي شرح وظايفي مشخص هستند.لازم به ذكر است بنا به موقعيت و شرايط ممكن است برخي امور نگهداري و تعميرات به پيمان گذاشته شود.تعميرات و گاها بازرسي فني از آن جمله اند.

اسلاید 23: مهندسي نگهداري و تعميراتدر اينجا قصد بر آنست كه به بازرسي بيشتر پرداخته شودبازرس فني:همانگونه كه اشاره شد ،بازرس فني يكي از اركان سازمان نگهداري و تعميرات است كه به دليل ماهيت آن بعضا در صنايع جنجال بر انگيز مي شود.وظايف بازرس فني1- بازرسي ماشين آلات و تجهيزات مطابق با دستور كارها و دستورالعملهاي دوره اي نت و نيز بازرسي هاي اتفاقي.2- گزارش مشاهدات بازرسي و هر گونه عيب و نقص تجهيزات3- پيگيري گزارشات تا زمان رفع مشكل4- بررسي فني دستور كارهاي صادره نگهداري و تعميرات و الصاق دستور العمل فني (در صورت نياز )پيش از ارسال به واحدهاي سرويس و تعمير

اسلاید 24: مهندسي نگهداري و تعميرات5- تاييد دستور كارهاي سرويس و تعمير پس از انجام توسط واحدهاي مر بوطه6- تهيه گزارشات فني خاص(مثلا تحقيق در مورد خوردگي بيش از حد مجاز در مخازن).7- بازرسي اقلام در حال ساخت و تحويل8- تاييد مواد و قطعات فني خريداري شده پيش از ورود به انبار

اسلاید 25: بازرس فني چه هنگام اقدام به بازرسي مي نمايد؟1- در مقاطع زماني مشخص بر اساس دستور كارهاي دوره اي نت2-بر اساس درخواست هاي رسيده به واحد نت از سوي بهره بردار جهت فعاليتهاي سرويس وتعمير در حين اجراء و پس از اتمام3- بازرسي حين ساخت و بازرسي مواد و قطعات خريداري شده.

اسلاید 26: با توجه به شرح وظايف گفته شده،بازرس فني بايد چه ويژگي هائي داشته باشد ؟اين مسئله كاملا با وضعيت واحد سازماني مورد نظر و ويژگي تجهيزات آن ارتباط دارد.غالبا هر چه تجهيزات خاص تر و نگهداري و تعميرات آنها مشكل تر و پر هزينه تر باشد اين امر در ميزان تخصص و تبحر بازرس فني موثر تر خواهد بود.بطور معمول بازرس فني از تخصص هايي در حد تكنيسين مكانيك و برق(و ابزار دقيق) شروع شده و تا حد بازرسان فني متخصص با تحصيلات تكميلي و تجربه و سابقه كار بالا و بطور اختصاصي (بازرس جوش،بازرس خوردگي،بازرس ابزار دقيق و .....)گسترش مي يابد.به هر حال شرح وظايف نشان مي دهد كه بازرس فني مي بايست از تبحر و تجربه متناسب برخوردار باشد.

اسلاید 27: بررسي يك نمونه كاربردي - برج هاي خنك كننده1- تعداد درست است2- نوع برج خنك كننده درست است(مكعبي-ذوزنقه اي)3- ابعاد طبق مشخصات و كاتالوگ كارخانه سازنده درست است4-جنس بدنه برج درست است5- جنس اجزاء داخلي برج درست است6- جنس تشتك درست است7- مشخصات مكنده هوا درست است8- دور مكنده هوا درست است9- سيستم انتقال قدرت درست است-جعبه دنده اي يا تسمه اي است

اسلاید 28: بررسي يك نمونه كاربردي(ادامه)10- مشخصات موتور درست است- قدرت موتور ، دور بر دقيقه ، ولت/فاز/هرتس11- محل نصب موتور درست است12- سيستم آب پخش كن درست است13- تلف آب در حد قابل قبول است14- لوله رفت و برگشت آب وصل است15- شير هاي قطع و وصل دارد16- شبكه لوله كشي به مجموعه برج ها طبق نقشه انجام شده است17- اتصال لوله آب درست است (شير فلوتري دارد / شير فلوتري تنظيم است)18- شير تخليه تشتك دارد

اسلاید 29: بررسي يك نمونه كاربردي(ادامه)19- ارتفاع نصب برج درست است- سطح آب تشتك به مكش تلمبه سوار است- سطح آب تشتك به كندانسور چيلر سوار است20- ميزان گذر آب برج خنك كننده درست است21- شاسي زير برج درست است- پروفيل شاسي درست است- ساخت شاسي درست است- شاسي رنگ آميزي شده است- شاسي به فونداسيون تثبيت شده است

اسلاید 30: بررسي يك نمونه كاربردي(ادامه)22- ابعاد فونداسيون درست است 23- نصب برج درست است- فاصله ها رعايت شده است- دسترسيها درست است24- مشخصات برج و نام كارخانه سازنده روي صفحه مربوطه بر روي برج نصب است25- تاييديه مرجع بازرسي بر روي صفحه مربوطه نصب شده است-----------------------------------------------------------

اسلاید 31: اگر ندانيد به كجا ميرويد هرگز به جائي نخواهيد رسيد

9,900 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید