کسب و کار اقتصاد و مالی

اقتصاد آموزش و پرورش

eghtesade_amozesh_va_parvaresh

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [3 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “اقتصاد آموزش و پرورش”

اقتصاد آموزش و پرورش

اسلاید 1: اقتصاد آموزش و پرورشاستاد: جناب آقای دکتر نعمتیدانشجو: زینب وزینی شیرزاد

اسلاید 2: اهمیت انجام تحلیل هزینه - فایدهانسان موجودی کمال گرا و تکامل گرا است بنابراین برای دست یابی به آن ناگزیر است بین امور مختلف اموری مبتنی بر بهداشت ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،و آموزش از مهمتر ین آنها است .به دلیل تکثیر نامحدود نیازها و از طرف دیگر منافع کافی برای دسترسی از منابع و جود ندارد بنابراین باید براساس نیازهای مزبور باید دست به انتخاب بزند بایستی انتخاب براساس معیارهای منطقی باشد.یکی ازاساسی ترین معیارهای ،درنظر گرفتن منافع و هزینه برای ارزیابی منافع خالص یک فعالیت می باشد فرایندی که برمبنای آن منافع خالص مورد ارزیابی قرار می گیرد به تحلیل هزینه - فایده معروف است.

اسلاید 3: عوامل رفاه انسان و جوامع انسانی

اسلاید 4: تحلیل هزینه – فایده در آموزش و پرورشیکی از جنبه های اساسی زندگی انسان آموزش است در هر جامعه ای منابع هنگفتی صرف آن می شود علم آموزش اقتصاد به دنبال آن است که رفتار تخصص منابع افراد در آموزش را مطالعه کند تا قواعد و قوانین حاکم براین رفتار را کشف و ارائه نماید.تحلیل هزینه - فایده کاربرهای زیادی در تصمیم گیری های آموزشی دارد این روش ،ابزار سودمندی برای تصمیم گیری های تخصص منابع است :بین امور یا بخش های رقیببین انواع روش های تامین مهارت و تخصص و سطوح تحصیلی بین فعالیت های زیر بخش یا واحد آموزشی

اسلاید 5: هزینه های آموزشی اتخاذ هر تصمیم آموزشی برای افراد و جوامع ،در بر دارنده هزینه است هزینه های تنها به پرداختی مستقیم محدود نمی شود بلکه شامل منافع یا درآمدهای از دست رفته نیز می شود که در تحلیل های اقتصادی از جایگاه ویژهای برخودار است که از آن تحت عنوان هزینه فرصت تعبیر می شود .

اسلاید 6: هزینه ومخارج آموزشی در تحلیل اقتصادی ،تفاوت اساسی بین هزینه و مخارج وجود دارد .مخارج مشتمل بر هزینه هایی است که بابت آن منابع مالی تخصص یافته و بهای آموزشی بکار گرفته شده ،پرداخت گردیده است .آموزش هزینه های دیگری نیز بر افراد و جامعه تحمیل می کند که لزوما بابت آن پولی پر داخت نمی شود این بخش از هزینه ها ،شامل درآمد ها و منافعی است که در نتیجه تصمیم آموزشی از دست می رود که از آن به عنوان هزینه های فرصت گفته می شود .تفاوت هزینه و مخارج :هزینه در بردارنده هزینه فرصت است اما مخارج ناشی از هزینه فرصت نیست هزینه های آموزشی تحت عنوان هزینه های شخصی و مخارج آموزشی تحت عنوان هزینه های اجتماعی معروف است

اسلاید 7: هزینه های شخصی آموزشی

اسلاید 8: هزینه های عمومی آموزش

اسلاید 9: منافع آموزشی آموزش ضمن آینکه هزینه های زیادی بر افراد و دولت ها تحمیل می کند دارای منافع گسترده و متعددی است که هم افراد و هم جامعه ازآن بهره مند می شوند .منافع خاص افراد در قسمت منافع شخصی آموزش است .منافعی که نصیب کل جامعه می شود در قسمت منافع اجتماعی آموزش است .

اسلاید 10: منافع شخصی آموزشی منافع شخصی آموزش شامل منافعی است که مستقیما نصیب افراد آموزش دیده می شود و دامنه این منافع متنوع و گسترده می باشد که عبارت است افزایش اشتغال پذیری تحصیلکرده ها بهبود موقعیت اجتماعی – سیاسی بهبود سلامت و بهداشت افراد منافع مصرفی

اسلاید 11: منافع اجتماعی آموزش منافع اجتماعی دارای طیف گستردهای است که عبارتند:بهبود رشد اقتصادی مناسبتر شده توزیع درآمد توسعه فعالیتها و فرصتهای شغلی مهار رشد جمعیت توسعه و مشارکت سیاسی مهار جرایم و خلافهای اجتماعی ارتقاءسطح سلامت و بهداشت جامعه منابع خارجی

اسلاید 12: روش های ارزیابی هزینه – فایده روش نموداری دراین روش منافع و هزینه های آموزش در چاچوب نمودار ترسیم و مورد مقایسه قرار می گیرد به عنوان مثال ،سرمایه گذاری آموزشی تحصیلات عالی را در مقابل تحصیلات متوسط نشان می دهد.هزینه و فایده تحصیلات عالی در مقابل تحصیلات متوسط

اسلاید 13: برای اینکه بتوان مفید بودن سرمایه گذاری را مورد ارزیابی قرار داد نیازمند علاوه برهزینه و فایده شخصی آموزش ،هزینه و فایده اجتماعی آموزش در نظر گرفته شود.

اسلاید 14: روش نموداری :مزایا و محدودیت های تصویر کلی از وضعیت منافع و هزینه های سرمایه گذاری بدست می آید.در محاسبه هزینه و فایده به صورت کمی کارایی ندارد مزایا محدودیت ها

اسلاید 15: روش جبریدر این روش جبری و ریاضی ،هزینه ها و منابع سرمایه گذاری آموزشی تقویم می شود و با استفاده از الگوی ریاضی مورد مقایسه قرار گرفته تا نهایتا بتوان بازده اقتصادی را محاسبه کردبر مبنای این رابطه ،برای تصمیم گیری بایستی نرخ بازده داخلی ،شامل نرخی که ارزش فعلی منافع را معادل ارزش فعلی هزینه های آموزشی نماید و محاسبه شود .محاسن کامل ترین روش میباشد .محدودیت ها در این روش باید تمام هزینه ها ومنافع سرمایه گذاری تقویم شود تا بتوان نرخ بازده را بدست آورد با این امکان تقویم تمام هزینه ها و منافع (بویژه منافع مستقیم و اجتماعی ) میسر نیست از همین رو ،نرخ بازده محاسبه شده ممکن است قدری غیر واقعی باشد.

اسلاید 16: روش آماریدراین روش آماری ،تحلیل هزینه - فایده سرمایه گذاری آموزشی از طریق الگوی آماری صورت می گیرد که الگوی دریافتی مینسر از معروفترین آنها است . اما الگوی نهایی آن بصورت یک تابع نیمه لگاریتمی و بعنوان یک روش میانر می باشد مفروضات این الگو این است هزینه سرمایه گذاری عمد تا بصورت هزینه فرصت از ناحیه در آمدهای چشم پوشی شده در نظر گرفته شده است مزایا سهولت محاسبه نرخ بازده اقتصادی از برجسته ترین آنها است معایب این روش هزینه های مستقیم (مخارج)آموزشی را نادیده گرفته و تنها درآمدهای از دست رفته را بعنوان هزینه های سرمایه گذاری آموزشی در نظر می گیرد.

اسلاید 17: ارزیابی نرخ بازده اقتصادی نمودارها دریافتی – سن

اسلاید 18: نرخ بازده اقتصادی آموزشنتیجه نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری آموزشی با استفاده از دو روش جبری و آماری به نتایج زیر دست یافته است .نرخ بازده خصوصی و اجتماعی برای تمام مناطق و سطوح تحصیلی مثبت و قابل توجه می باشد .نرخ بازده با افزایش سطح تحصیلات کاهش می یابد.نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از نرخ بازده آموزش در کشورهای توسعه یافته می باشد .بازده خصوصی آموزش بیشتر از بازده اجتماعی آموزش می باشد .

اسلاید 19: تشکر از توجه شما

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان