پزشکی و سلامت طب سنتی

امزجه (مزاج ها)

mezajha

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “امزجه (مزاج ها)”

امزجه (مزاج ها)

اسلاید 1: امزجه (مزاج‌ها)1کیفیت یکسان و جدیدی است که از آمیختن عناصر مختلف با هم و فعل و انفعال آنها با یکدیگر، به وجود می‌آید.مقدار و نسبت موجود از هر یک از ارکان، تعیین‌کننده کیفیت جسم حاصل است.پس در جهان آفرینش، بی‌نهایت مزاج داریم، زیرا نسبت آمیختن عناصر بسیار متفاوت است.پس مزاج هیچ دو شخصی نمی‌تواند یکسان باشد (مانند اثر انگشت).دکتر معینی

اسلاید 2: دکتر معینی

اسلاید 3: مزاج معتدل3اگر بدن انسان از مقادیر متناسب خاک، آب، هوا و آتش تشکیل شده باشد، مزاج معتدل به وجود می‌آید.در حقیقت این نوع اعتدال مزاج، فرضی است زیرا در طبیعت، امکان اعتدال مزاج حقیقی که نسبت همه عناصر برابر باشد، وجود ندارد. پس مزاج معتدل را نسبی در نظر می گیریم:مثلا مزاج معتدل نسبتا به سایر انسانهایا مزاج معتدل نسبت به سایر اندام هادکتر معینی

اسلاید 4: مزاج مفرد4در مزاج مفرد، تنها یک کیفیت مشترک بین عناصر غلبه کرده است.مثلا در کسی که مزاج مفرد گرم دارد:کیفیات تری و خشکی یکدیگر را خنثی کرده و کیفیت گرمی بر سردی غلبه یافته است.دکتر معینی

اسلاید 5: مزاج‌های مفرد1- مزاج تر: تری > خشکی گرمی = سردی2- مزاج خشک: خشکی > تری گرمی= سردی3- مزاج گرم: گرمی > سردی تری = خشک4- مزاج سرد: سردی > گرمی تری = خشکیدکتر معینی

اسلاید 6: مزاج مرکب6در مزاج مرکب،‌ در هر یک از کیفیات فاعله و منفعله، یک کیفیت غلبه دارد.مثلاً در کسی که مزاج سرد و خشک دارد:کیفیت سردی و کیفیت خشکی، به ترتیب نسبت به گرمی وتری برتری دارد.دکتر معینی

اسلاید 7: مزاج‌های مرکب1- گرم و خشک: گرمی > سردی خشکی > تری2- گرم و تر: گرمی > سردی تری > خشکی3- سرد و تر: سردی > گرمی تری > خشکی4- سرد و خشک: سردی > گرمی خشکی > تریدکتر معینی

اسلاید 8: به‌طور کلی، 9 مزاج اصلی داریم: 4مزاج مفرد، 4مزاج مرکب، 1مزاج معتدل8مزاج مفردگرمسردخشکترمزاج مرکبگرم و خشکگرم و ترسرد و خشک سرد و ترمزاج معتدلدکتر معینی

اسلاید 9: تعاریف مزاجیمزاج جبلی:مزاج عارضی:مزاج صحی:مزاج مرضی یا سوءمزاج:دکتر معینی

اسلاید 10: توجه!10رایج است کهبه مزاج گرم و خشک، مزاج صفراوی؛به مزاج سرد و خشک، مزاج سوداوی؛به مزاج سرد و تر، مزاج بلغمی؛و به مزاج گرم و تر، مزاج دموی می‌گوینداین اصطلاحات، غلط مصطلح هستند و جایگاه علمی ندارند.دکتر معینی

اسلاید 11: مزاج سنین11انسان در طول زندگی خود، دارای کیفیات حرارتی و رطوبتی خاصی است که در هر مرحله از حیات تغییر می‌کند.جنین، حرارت و رطوبت غریزی را که مایه حیات هستند، از پدر و مادر خود به ارث می‌برد.دکتر معینی

اسلاید 12: مراحل حیات از دیدگاه طب سنتی12دوران زندگی انسان، بر حسب حرارت و رطوبت غریزی به چهار مرحله اصلی تقسیم می‌شود:مرحله رشد: از بدو تولد تا سی سالگی، غلبه گرمی و تریمرحله جوانی: بین 30 تا 40 سالگی، غلبه گرمی و خشکیمرحله میان‌سالی: بین 40 تا 60 سالگی، غلبه سردی و خشکیمرحله پیری: از 60 سالگی به بالا، متغیر با غلبه سردی و تریدکتر معینی

اسلاید 13: مثال13کسی که مزاج سرد و تر دارد، در سن جوانی احساس خوبی دارد و به تعادل نزدیک می‌شود، زیرا مزاج سن جوانی، گرم و خشک است.افرادی که مزاج ذاتی سرد و خشک دارند، در سن کهولت دچار تشدید علائم سردی می‌شوند ولی در سن رشد حال بهتری دارند.دکتر معینی

اسلاید 14: مزاج فصول14فصل بهار: گرم و تر، مایل به اعتدالفصل تابستان: گرم و خشکفصل پائیز: سرد و خشکفصل زمستان: سرد و تردکتر معینی

اسلاید 15: مثال15افراد با مزاج سرد و تر و افراد مسن، در زمستان دچار ورم و درد مفاصل می‌شوند.این افراد، با گرم کردن موضع یا در فصل تابستان، علائم‌شان بهبود می‌یابد و احساس بهتری دارند.دکتر معینی

اسلاید 16: مزاج اعضاء16اعضاء مختلف بدن نیز، از نظر ترکیب عناصر تشکیل‌دهنده، دارای مزاج‌های خاص خود هستند:قلب: گرم‌ترین و خشک‌ترین عضو بدنکبد: گرم و مرطوب‌ترین عضو بدنمغز: سرد و تراستخوان: سرد و خشکچربی: سرد و ترپوست: معتدل‌ترین عضو بدندکتر معینی

اسلاید 17: اعضای دارای مزاج گرم 17قلبکبدریهگوشتطحالکلیه‌هاشریان‌هادکتر معینی

اسلاید 18: اعضای دارای مزاج سرد18پیهچربیمواستخوانغضروفعصبنخاع مغزدکتر معینی

اسلاید 19: اعضای دارای مزاج تر19چربیپیهمغز نخاعگوشتپستانبیضه‌هاششجگردکتر معینی

اسلاید 20: اعضای دارای مزاج خشک20مو و ناخناستخوانغضروفرباط و وترغشاءعصب حرکتیقلبدکتر معینی

اسلاید 21: چند نکته21مزاج مردان نسبت به زنان، گرم‌تر و خشک‌تر است و مزاج زنان متمایل به سردی و تری است.مناطق مختلف جغرافیائی نیز مزاج‌های مختلفی دارند. مثلاً مناطق بیابانی، گرم و خشک و مناطق کوهستانی، سرد و خشک هستند. تفاوت مزاج اعضاء بدن، به اقتضای عملکرد آنهاست.دکتر معینی

اسلاید 22: امور طبیعیه و اجزای آنامور...تعریف ارکان (عناصر)اجسام بسیط که .....تعریف مزاجکیفیت حاصل از کنش و واکنش.....انواع مزاجیادآوری

اسلاید 23: جسم روان و مرطوبی است که در نتیجه تغییرات انجام‌شده بر روی غذا، در دستگاه گوارش به وجود می‌آید. غذا  گوارش در دهان و معده  کیلوس معدی (شبیه به جوی پخته)انتقال به کبد  کیموس‌سازی (تبدیل کیلوس به چهار خلط، در اثر حرارت کبدی): صفرا، خون، بلغم، سودا 23اخلاط

اسلاید 24: انواع هضم

اسلاید 25: صفرادمبلغمسودادیگ آشپزی!

اسلاید 26: تعادل اخلاط، نقش بسیار مهمی در تندرستی و حفظ سلامتی دارد و هرگونه تغییر و به‌هم خوردن این تعادل و نیز تغییر در کیفیت این اخلاط، باعث حدوث بیماری و اختلال در عملکرد بدن می‌شود.26در واقع اخلاط، حاصل امتزاج ارکان هستند.

اسلاید 27: نضج یعنی گوارش کامل و اینکه هر ماده‌ای بتواند قوام لازم برای استفاده شدن در بدن را پیدا کند.یا: اعتدال هر خلط در کیفیت و کمیت و قوام شایسته و متناسب آن، طوری که برای تندرستی سودمند باشد.یعنی:خلط بیش از حد غلیظ  رقیق‌تر خلط بیش از حد رقیق  غلیظ‌تر27تعریف نُضج

اسلاید 28: صفرا: گرم و خشک (مانند کیفیت آتش)خون (دم): گرم و تر(مانند کیفیت هوا)بلغم: سرد و تر (مانند کیفیت آب)سودا: سرد و خشک (مانند کیفیت خاک)28کیفیت اخلاط چهارگانه

اسلاید 29: برای به‌وجود آمدن هر جسمی، وجود چهار سبب لازم است:سبب مادی: ماده اولیهسبب فاعلی: عامل مؤثر بر مادهسبب صوری: طرح ساختاری و شکل جسمسبب نهائی (غائی): کاربرد جسم29اسباب چهارگانه

اسلاید 30: مایعی زردرنگ (سرخ خالص)، تلخ، گرم و خشکتولید در جگر؛ جایگاه در کیسه صفراصفرای طبیعی همان کف خون است و سرخ مایل به زرد.30صفرا

اسلاید 31: سبب مادی: قسمت لطیف و گرم و تند و چرب غذاسبب فاعلی: حرارت معتدلسبب صوری: پختگی و نضج کامل و مایل به زیادسبب غائی: تلطیف و ترقیق خون برای نفوذ زیادتحریک روده‌ها برای احساس دفعتغذیه بعضی اعضاء چون ریه و کیسه صفرا 31اسباب چهارگانه صفرای طبیعی

اسلاید 32: مایعی سرخ و گرم و مرطوبجایگاه در کبدجریان در بدن از راه عروقبرترین و مفیدترین اخلاط و رساننده غذا به اعضا32خون

اسلاید 33: سبب مادی: خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های معتدل و موافق مزاجسبب فاعلی: حرارت معتدلسبب صوری: پختگی و نضج کامل و خوبسبب غائی:تغذیه و رشد و نمو بدن گرم و تر نگه‌داشتن بدنجایگزینی مواد مصرف‌شده در بدن تولید روح حیوانی33اسباب چهارگانه خون طبیعی

اسلاید 34: تولید در کبد و معده ؛ همراهی با خون در عروق؛ بدون مخرن خاص مزه: شیرین طبع: سرد و تر تبدیل به خون در اثر پخته شدن و نضج ضروری برای تغذیه و کارایی اندام‌هایی مانند مغز، مفاصل و...34بلغم

اسلاید 35: سبب مادی: قسمت غلیظ و لزج و سرد و تر از مواد غذائیسبب فاعلی: حرارت کمتر از اعتدالسبب صوری: پختگی و نضج ناقصسبب غائی:آمادگی برای تبدیل شدن به خونجایگزینی رطوبات بدنکمک به رطوبت مفاصل و اعضای متحرکمخلوط شدن با خون و تغذیه بعضی اعضا چون مغز و نخاع35اسباب چهارگانه بلغم طبیعی

اسلاید 36: سیاه‌رنگ؛ تولید در کبد؛ جایگاه در طحالمزه: گس مایل به تلخیرسوباتی است که در خون ایجاد می‌گردد و تیرگی خون، از آن است.بخشی همراه خون و باعث قوام آنبخشی دیگر ذخیره در طحال، باعث تقویت دهانه معده و سبب تحریک اشتها36سودا

اسلاید 37: سبب مادی: قسمت غلیظ و خشک غذاها (چه گرم و چه سرد)سبب فاعلی: حرارت معتدلسبب صوری: غلظت و رسوب و سیاهیسبب غائی:تغذیه بعضی اعضا مانند استخوان و طحالبرانگیختن اشتهاایجاد انقباض و استحکام در بعضی اعضا37اسباب چهارگانه سودا

اسلاید 38: هریک از اخلاط گفته شده یک حالت طبیعی و چندین حالت غیر طبیعی دارند.وجود اخلاط طبیعی باعث حفظ سلامتی و غیر طبیعی بودن آنها باعث ایجاد بیماری می شود.

اسلاید 39: اندام ها (اعضا) DR.GORJI

اسلاید 40: اعضا، حاصل امتزاج اخلاط هستند.اعضا، بسته به میزان امتزاج از هر خلط یا رکن، واجد مزاج‌های مختلف خواهند شد.مزاج کل بدن، برآیند و در واقع، میانگین مزاج اعضاء می‌باشد.40اعضاء (اندام)

اسلاید 41: الف) از نظر ساختاری:اعضای مفرد (ساده): استخوان، غضروف، عصب، شریان، ورید، رباط اعضای مرکب (آلی): مرکب از چند عضو مفرد، مانند دست، صورت، چشم، گوش...ب) از نظر اهمیت:اعضای رئیسهاعضای غیررئیسه41انواع اعضا

اسلاید 42: اندام ها

اسلاید 43: 43مزاج اعضاخشکترسردگرممو ناخناستخوانغضروفرباط و وترغشاءشریان و وریدعصب حرکتیقلبچربیپیهمغز نخاعگوشتپستانبیضه‌هاششکبدپیهچربیمواستخوانغضروفعصبنخاع مغزقلبکبدریهگوشتماهیچهطحالکلیه‌هاشریان‌ها

اسلاید 44: تعریف: اجسام لطیفی هستند که از بخارات اخلاط حاصل می‌شوند و به سرعت در مجاری حرکت می‌کنند.انواع:روح طبیعی: جایگاه در کبد؛ مؤثر در تغذیه و رشد و نموروح نفسانی: جایگاه در مغز؛ نقش در حس و حرکت و تدبیرروح حیوانی: جایگاه در قلب و انتشار در سراسر بدن توسط شریان‌هاوظیفه: رساندن نسیم تازه و دور کردن بخارات اعضا؛ مؤثر در ترس و خشم44ارواح

اسلاید 45: قوا، نیروهای انجام افعال در عضو هستند که موجب فعل و انفعالات در بدن می‌شوند.انواع:قوای حیوانیهقوای طبیعیهقوای نفسانیه45قُوا

اسلاید 46: کانون آن، قلب است.ابزار روح حیوانی است و روح نفسانی را یاری می‌کند.فایده آن، حیات بخشیدن به بدن، حفظ حرارت غریزی و زنده نگه داشتن اعضا است تا آمادگی پذیرش روح نفسانی و طبیعی را پیدا کند و در نهایت باعث ایجاد حرکت، انرژی و اعمال حیاتی می‌شود.46قوای حیوانیه

اسلاید 47: کانون آن در کبد است.در تغذیه بافت‌ها و اندام‌ها نقش دارد.انواع قوای طبیعی:47قوای طبیعیغاذیه – نامیه : بقای شخصمخدومهمولده – مصوره : بقای نوعمخدومهجاذبه – ماسکه – هاضمه - دافعهخادمه

اسلاید 48: کانون آن در مغز (دِماغ) است.باعث حس و حرکت و تدبیر و تعقل است.به دو نوع تقسیم می‌شود:قوای محرکهقوای مدرکه 48قوای نفسانی

اسلاید 49: قوای نفسانی

اسلاید 50: به نتیجه عملکرد قوا، فعل می‌گویند.هدف از عملکرد درست همه اجزای امور طبیعیه: انجام درست افعالنقص در یک فعل: اشکال در یکی از حلقه‌های این زنجیره اساس تشخیص و درمان در طب سنتی50افعال

اسلاید 51: افعال مفرد: انجام با یک قوه ( جذب یا دفع)افعال مرکب: انجام با دو قوه یا بیشتر مانند: اشتهای به غذا (قوه جاذبه از قوای طبیعی + مدرکه از قوای نفسانی)51تقسیم‌بندی افعال

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید