entesharat

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.


  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “انتشارات”

انتشارات

اسلاید 1: انتشاراتروابط عمومی عملی 2حمید رضا اکرمیزمستان 1390

اسلاید 2: مفاهیم پایه

اسلاید 3: نشر - Publishingنشر عقاید و افکارنشر کتاب و مجله و روزنامهنشر شفاهی و کلامینشر مکتوبعمل یا فرایند منتشر کردن. . .نشر:تمام فعالیتهایی که با تولید و انتشار اطلاعات مرتبط است

اسلاید 4: صنعت نشر - Publishing industryنقش فناوری در نشرروند تحول و تکامل ارتباط و اطلاع رسانیعلائم و نشانه های نوشتاریکاغذدستگاه چاپنشر الکترونیکی و . . .

اسلاید 5: صنعت نشر - Publishing industryصنعت نشر:صنایع مختلفی که در کنار هم، در خدمت اهداف نشر هستندکاغذ سازیرنگلیتوگرافی و چاپبرش، تا و صحافیرایانه و اینترنتچاپ و نشر رومیزی

اسلاید 6: انتشارات - Publicationتمامی محصولاتی که به شکل چاپی یا غیر چاپی و الکترونیکی منتشر می شودکتاب، مجله، روزنامهفیلم، نوار کاست، سی دیآگهی، عکس، پوستراطلاعاتی که به شکلی منتشر می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد

اسلاید 7: ناشر - Publisherافراد حقیقی و حقوقی بسیاری در چرخه نشر فعالند:مؤلف، مترجم، ویراستارحروفچین، صفحه آرا، طراحلیتوگرافی، چاپخانه، صحافیبازاریابیتوزیع

اسلاید 8: ناشر - Publisherناشر:فرد حقیقی یا حقوقی که به عنوان 1. سرمایه گذار2. رابط بین بخشهای فعال در فرایند نشرفعالیتهای مربوط به نشر را انجام می دهد یا آنها را هدایت و رهبری می کند

اسلاید 9: ناشر - Publisherرابط بین تولید کننده و مصرف کننده اطلاعاتناشر محور اصلی انتشار یک اثر استنام ناشر معمولاً از ترکیب یک پیشوند و یک اسم خاص تشکیل می شودنشر + «نام ناشر»انتشارات + «نام ناشر»مؤسسه انتشاراتی + «نام ناشر»

اسلاید 10: ناشر - Publisherدسته بندی های مختلف ناشرانشکل منابع اطلاعاتی:مجله، کتاب، گزارش و ...روش چاپ:چاپی و الکترونیکیوابستگی نهادی:دولتی، خصوصی، دانشگاهیمحتوا:درسی، دانشگاهی، تخصصی و عمومیسایر انواع:انتفاعی، غیر انتفاعی، کودک، خودناشر

اسلاید 11: تاریخ نشرنشر همواره دستخوش تغییر بودهدو عامل اصلی پدید آورنده این تغییرات:تحولات فنیتحولات اجتماعی

اسلاید 12: تحولات فنی در صنعت نشرچهار نقطه اصلی تحول در صنعت نشر:ابداع خطابداع کاغذابداع چاپفناوری اطلاعات و ارتباطات

اسلاید 13: تحولات فنی در صنعت نشرسه محور ابداعات مؤثر بر صنعت نشر:علائم و نشانه هارسانه های حاوی علائم و نشانه هاابزارهای تولید و انتقال علامتها و نشانه ها بر روی رسانه ها

اسلاید 14: علائم و نشانه ها

اسلاید 15: علائم و نشانه هاپدید آمدن زباناندیشه انسانی در قالب اطلاعات، دانش، مفاهیم و واژه هاشکل گیری مرحله جدیدی از تفکر و تولید دانشارتباطات شفاهی (Word of mouth)انتقال سینه به سینه اطلاعات و تجربیاتنشر شفاهی

اسلاید 16: علائم و نشانه هاپدید آمدن خطتحول در تفکر و تولید دانشانتقال منطقی اطلاعات، دانش، مفاهیم و واژه هاارتباطات مکتوبنشر مکتوب

اسلاید 17: علائم و نشانه هاارتباط شفاهی در مقابل ارتباط مکتوبمحدودیتهای ارتباط شفاهی:نشر شفاهی متکی به ذهن افراد (ماندگاری و ظرفیت کم)فراموشی یا مرگ باعث از بین رفتن اطلاعات می شودتحریف اطلاعات در اثر نقل قول های پی در پیمحدودیت زمانی و مکانی (حضور فیزیکی همزمان گوینده و شنونده)برخی اطلاعات را نمی توان به صورت شفاهی منتقل کرد (تصاویر)

اسلاید 18: علائم و نشانه هاارتباط شفاهی در مقابل ارتباط مکتوبقابلیتهای ارتباط مکتوب:اهمیت پیدایش خطزمان ابداع خط، مرز میان ماقبل تاریخ و عصر تاریخیروند تکامل خط در طول تاریخاهمیت اصلی خط: ابزار ماندگاری و انتقال دانش و تجربیات بشر

اسلاید 19: رسانه های حاوی علائم و نشانه هاوابستگی وجودی علائم و نشانه ها به رسانه یا محملابداع خط: تقریباً همزمان با ابداع روش ذخیره سازی علائم و نشانه هاسینه کوه، غار، سنگچوب، شاخ حیوانات، لوح گلیپوست حیوانات، پاپیروس

اسلاید 20: رسانه های حاوی علائم و نشانه هاابداع کاغذارزانسبککم حجمفراوان و قابل دسترسمتنوعجایگزین سایر رسانه ها شد

اسلاید 21: رسانه های حاوی علائم و نشانه هارسانه های الکترونیکتأثیر متقابل علائم و نشانه ها و رسانه های حاوی آنها

اسلاید 22: ابزارهای تولید و انتقال علامتها و نشانه ها بر روی رسانه هااشیای نوک تیزذغالپر مرغ و رنگهای طبیعیقلم و مداد و خودکارحروف متحرک و دستگاه های چاپرایانه و نشر الکترونیکی

اسلاید 23: تحولات فنی در صنعت نشرنتیجه ابداع چاپ:افزایش شمارگان کتاب هاکاهش قیمت تمام شده هر کتابشکست انحصارانقلاب دوم فرهنگی

اسلاید 24: تحولات اجتماعی و صنعت نشرتأثیر متقابل:سواد و آموزش عالیرشد اقتصادیرشد فکری، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعاتفرهنگ مطالعه و پژوهشدسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات

اسلاید 25: روابط عمومی و نشر

اسلاید 26: ماهیت روابط عمومیمعرفی سازمان به مخاطبانارائه بازخورد عملکرد سازمانتسهیل ارتباط بین اجزای مختلف (در سازمانهای بزرگ)هدف اصلی: ایجاد رضایت و موفقیت برای سازمان و مخاطبان

اسلاید 27: ماهیت روابط عمومیروابط عمومی یعنی برقراری ارتباط و پیام رسانیایجاد ارتباط؛ پیش نیاز موفقیت روابط عمومیصنعت نشر؛ یک ابزار ارتباطی مؤثر

اسلاید 28: وظایف روابط عمومی در ارتباط با انتشاراتتدوین و انتشار اهداف و وظایف سازمانانتشار مقررات و فرم های اطلاعاتیشناسایی و معرفی خدمات و محصولات به مشتریان و مخاطبانمتن، فیلم، تصویرکتاب، مجله، روزنامه، رادیو، تلویزیون، فضای مجازی

اسلاید 29: وظایف روابط عمومی در ارتباط با انتشاراتتهیه و انتشار گزارشهای دوره ایارائه اخبار مرتبط با سازمان به جامعه مخاطبانارائه اطلاعات به مثابه خدمت (دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و ...)آماده سازی اطلاعات جمع آوری شده برای انتشار

اسلاید 30: نشر اطلاعات و توسعهتولید و مصرف کاغذ برای استفاده‌های فرهنگی: (سال 1990 میلادی)85 درصد تولید:کشورهای صنعتی52 درصد تولید:آمریکا و کانادا93 درصد مصرف:کشورهای پیشرفته50 درصد مصرف:آمریکا

اسلاید 31: نشر اطلاعات و توسعهتولید کتاب به ازای هر یک میلیون نفر: (سال 1990 میلادی)کشورهای پیشرفته:500کشورهای در حال توسعه:60آفریقا:24کشورهای عربی:36

اسلاید 32: نشر اطلاعات و توسعهشمارگان روزنامه ها به ازای هر هزار نفر:کشورهای پیشرفته:319 نسخهکشورهای در حال توسعه:33 نسخهشمارگان نشریات دوره ای:85 درصد در کشورهای اروپاییتولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی:آمریکا در جایگاه نخست، اروپا در رده دوم

اسلاید 33: نشر اطلاعات و توسعهنشر الکترونیکروزنامه نگاری الکترونیکروابط عمومی الکترونیکوب سایت های رسمی سازمانها و شرکتهاکشورهای پیشرفته، پیشرو در نشر الکترونیک

اسلاید 34: منابع اطلاعاتی و اجزای آنها

اسلاید 35: رسانه یا محملرسانه یا محمل:وسیله یا مجرایی که پیام از طریق آن منتقل می‌شودابزاری فیزیکی که پیام مورد نظر را در خود جای می‌دهداطلاعات موجود در رسانه یا محمل:محتواروزنامه:اخبار و رویدادهای جاریمجله:مقاله و گزارشکتاب:محتوای علمی

اسلاید 36: رسانه ها در گذر تاریخکتیبه های سنگیپاپیروسکاغذنوار مغناطیسی (حاوی صوت یا تصویر)دیسک های نوری (CD ، DVD ، BR و ...)

اسلاید 37: منابع اطلاعاتیچاپی – غیرچاپیالکترونیکی – غیر الکترونیکیدیداری - شنیداریاختصاصی - عمومیدرسی - غیر درسیمرجع - غیر مرجع

اسلاید 38: منابع اطلاعاتیدسته‌بندی بر اساس صنعت و نحوه تولیداختراع صنعت چاپ، تحولی اساسی و مبنای دسته‌بندیچاپی (روی کاغذ) و غیر چاپیکتاب - غیر کتابدوره ای - غیر دوره ایتک رسانه ای - چند رسانه ای

اسلاید 39: کتاب

اسلاید 40: کتابقدمت بسیار داردزمانی رسانه اصلی و غالب بودهتعریف یونسکو:کتاب نشریه ای چاپی و غیر ادواری است که حداقل 49 صفحه داشته باشد

اسلاید 41: کتابتعریف پوری سلطانی:مجموعه ای از لوح چوبی یا عاجی یا پوست آهو یا ورقه کاغذ، دستنویس یا چاپی که با نخ به هم کشیده شده یا صحافی شده باشندبیشتر مناسب کتابهای فیزیکی و سنتیجامع و مانع نیستصحافی نقش اصلی داردمجله ها هم در این تعریف می گنجند

اسلاید 42: کتابتعریف هوشنگ ابرامی:یک رسانه گروهی است که در آن مطالبی ضبط شده باشد، قابل انتقال باشد و بازیابی مطالب آن از نظر زمان و مکان محدود نباشدبه فناوری خاصی وابسته نیستمانع نیست؛ مجله و رساله را هم شامل می شودبرخلاف انتشارات ادواری، هر کتاب به شکل مستقل منتشر می شود و دارای مطالبی درباره موضوعاتی خاص، از یک یا چند نویسنده خاص است و محتوای آن نباید کمتر از 49 صفحه باشد

اسلاید 43: کتاب الکترونیککتابهایی که با اتکا به فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت آنلاین یا آفلاین در فضای رسانه ای دیجیتال منتشر می شوندکتب مرجع، متون آموزشی چند رسانه ای، و ...روی CD يا DVD، در اینترنتروی دستگاه های کتاب خوان

اسلاید 44: کتاب الکترونیک

اسلاید 45: کتاب الکترونیک

اسلاید 46: کتاب الکترونیک

اسلاید 47: کتاب الکترونیک

اسلاید 48: کتاب الکترونیکمزایا:کاهش هزینه تولیدهزینه اندک توزیعسرعت بالای توزیعویژگی های جدید چند رسانه ای (تصویر، صدا، فیلم)جابه‌جایی آسان در محتوا توسط کاربر و استفاده غیرخطی

اسلاید 49: کتاب الکترونیکمزایا:قابلیت جستجوی اطلاعات در محتواهزینه پایین ویرایش و بهنگام سازی محتواسرعت بالای بهنگام سازی محتوادسترسی همیشگی و بدون محدودیت مکانی

اسلاید 50: جایگاه کتاب در روابط عمومیدر آموزش و پژوهش رسانه اصلی استبرای انتشار اخبار و تازه ها مناسب نیستروابط عمومی ها برای معرفی سازمان و انجام وظایف خود کمتر از کتاب بهره می گیرنداستفاده های اصلی (در سازمانهای بزرگ):گزارشهای عملکرد سالانه و آمارنامه هامجموعه مقاله های همایش ها

اسلاید 51: خودناشری – Self Publishingعمده فرایندهای نشر را نویسنده انجام می دهدبه واسطه ای به نام «ناشر» نیاز نداردنشر الکترونیکی و رومیزی موجب رواج آن شدهاینترنت نقش اساسی در توفیق آن دارد

اسلاید 52: اجزای کتاب

اسلاید 53: اجزای کتاباجزای پیش از متنناشراجزای متن نویسندهاجزای پس از متن ناشرجلد ناشر

اسلاید 54: اجزای پیش از متن کتابقبل از متن اصلی کتاب می آیدهدف:معرفی کتاب و محتوای آنتسهیل استفاده از محتوامعرفی عوامل تولید و آماده سازی کتابتشریح روش تهیه بعضی از اطلاعات مهم

اسلاید 55: اجزای پیش از متن کتاب

اسلاید 56: اجزای پیش از متن کتاباجزای پیش از متن:صفحه عنوانعنوان کامل، نویسنده یا مترجم، محل نشر، ناشر و سال نشرصفحه حقوقیعنوان کتاب، نویسندگان و مترجمان، ویراستاران، ناشر و محل و سال نشر، نوبت و شمارگان چاپ، سایر عوامل، قیمت، اطلاعات تماس ناشر و مالکیت معنوی کتاب

اسلاید 57: اجزای پیش از متن کتاب

اسلاید 58: اجزای پیش از متن کتاباجزای پیش از متن:فهرستنام فصل ها و شماره صفحهتفصیلی یا مختصرفهرست جداول و نمودارهابعضی کتابها فهرست ندارند (بعضی داستان ها و رمان ها)یادداشت ناشر یا پیش گفتار ناشر

اسلاید 59: اجزای پیش از متن کتاب

اسلاید 60: اجزای متن کتابسپاس و تشکرقدردانی از کسانی که در تهیه و تولید کتاب نقش داشته اندپیش گفتارویژگی های اصلی کتاب، روش استفاده و ...مقدمهضرورت ها و مقدمات ورود به بحث اصلی کتاب

اسلاید 61: اجزای متن کتابمتن اصلیتقسیم به بخشهای مختلفتیترهای اصلی و فرعیپانویس یا پاورقی: توضیحات بیشتر درباره بخشی از متنپانویس در پایین هر صفحه:Footnoteپانویس در انتهای فصل یا کتاب:Endnote

اسلاید 62: اجزای متن کتابکتابنامه (منابع و مآخذ)در پایان فصل یا کتابشیوه های مختلف استناد به منابع و مآخذشیوه نامه کتابخانه ملی

اسلاید 63: اجزای پس از متن کتابپیوست هانویسنده یا ناشر اضافه می کنندنمودارها، جداول و تصاویر مرتبطواژه نامهمعادل هر واژه یا توصیف آننمایهترجمه صفحه عنوان به یک زبان خارجی

اسلاید 64: اجزای پس از متن کتاب

اسلاید 65: اجزای پس از متن کتاب

اسلاید 66: جلدسخت (گالینگور) و نرم (شومیز)اجزا:روی جلد:عنوان، نویسنده یا پدید آورنده، آرم ناشرپشت جلد:معرفی مختصر کتاب یا نویسنده، شابک، بارکد، قیمت و نشانی وب، آرم ناشرعطف:عنوان مختصر، نام نویسنده، آرم ناشرداخل جلد:لبه برگردان

اسلاید 67: جلد

اسلاید 68: جلد

اسلاید 69: جلد

17,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید