سایر

اهداف و فرضیات پژوهش

ahdaf_va_farziate_pajohesh

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “اهداف و فرضیات پژوهش”

اهداف و فرضیات پژوهش

اسلاید 1: علی حسین زادهعضو هيئت علمي گروه پزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشكي سبزواراهداف و فرضيات پژوهش

اسلاید 2: اهداف تحقيقاساسی ترین قسمت هر تحقیق, اهداف آن است.هدف از اجرای هر پژوهش پاسخ دادن به یکسری از پرسش های معین است. هدف پژوهش به ما مي گويد می خواهیم از این مطالعه ، به  چه نتایجی  دست پیدا کنیم.

اسلاید 3: انواع هدفهدف کلی نشان می دهد که در انتهای تحقیق به چه نقطه ای خواهیم رسید. برای آنکه غایت و انتهای تحقیق خود را نشان دهیم باید هدف کلی تحقیق خود را به گونه ای بنویسیم که قابل سنجش و ارزیابی باشد.اهداف جزیی مراحل رسیدن به هدف کلی را نشان می دهد.هدف کاربردی بر خلاف اهداف قبلی خیلی دقیق و قابل سنجش نیست و سعی می کند جنبه های کاربردی موضوع را نشان دهداهداف فرعی سعی می کند نتایج جنبی قابل توجه را نشان دهد و معمولاً نتایج تحقیق در زیر گروهها را تشریح می کند

اسلاید 4: هدف کلی بسیار شبیه به عنوان و گاه دقیقاً تکرار آن می باشد.حتماً هدف کلی و اهداف جزیی با کلمات قابل سنجش مانند ”تعیین“ و یا ”مقایسه“ شروع شود. این مورد درباره عنوان تحقیق الزامی نیست.همچنین ضرورت بیان زمان و مکان تحقیق در هدف کلی بیشتر از عنوان استهدف کلی تحقیق

اسلاید 5: مثالی از هدف کلیبررسی رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوارهدف کلی: تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه دانشجویان در سال 1388

اسلاید 6: اهداف اختصاصی از تفکیک اهداف کلی به اجزای کوچکتری که از نظر منطقی به هم وابستگی دارند, بدست می آیندمراحل رسیدن به هدف کلی را روشن می کنند. یعنی بیان می کند که چه قدمهایی باید برداشته شود تا به هدف کلی برسیم.هدف کلی: تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه دانشجویان در سال 1388اهداف جزییتعیین سواد علمی مدرسان از نظر دانشجویانتعیین قدرت بیان مدرسان از دیدگاه دانشجویانتعیین ارتباط بین سواد و قدرت بیان مدرسان از دیدگاه دانشجویاناهداف جزئی

اسلاید 7: اشتباه رایج در نوشتن اهداف جزیییک تحقیق ممکن است هدف جزیی نداشته باشد. در اینگونه موارد بیان روش کار به عنوان اهداف جزیی اشکال دارد.مثال:تعیین میانگین فشارخون مردان شهر سبزوار در سال 1388این هدف کلی بسیار ساده بوده و برای پاسخ به آن قدمهای خاصی نباید برداشته شود. در اینگونه موارد نوشتن اهداف جزیی توصیه نمی شود. البته ممکن است به اشتباه، روش کار را به عنوان اهداف جزیی بیان شود. مثلاً بیان شودانتخاب نمونه مورد نیازتهیه پرسشنامه پرنمودن پرسشنامه و سنجش فشارخون نمونه ها

اسلاید 8: هدف کاربردیالزامی نیست ولی در صورت ضرورت باید کاربردهای نتایج تحقیق در قالب چند جمله نوشته شود.هدف کلی: تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه دانشجویان در سال 1388هدف کاربردی: در صورت یافتن رابطه مثبت بین این دو فاکتور می توان با تلاش در جهت ارتقا دانش تخصصی اساتید، توانمندی ایشان را در انتقال مطالب افزایش داد ولی در صورت عدم وجود ارتباط قوی می بایست برای افزایش قدرت بیان مدرسین از روشهای مجزا و متفاوتی بهره گرفت

اسلاید 9: مجدد الزامی نیست ولی در صورت نیاز باید به نتایج فرعی که ممکن است در تحقیق یافت شود اشاره نمود. عمدتاً اهداف فرعی به آنالیز بر روی زیر گروهها اشاره داردهدف کلی: تعیین رابطه بین سواد علمی با قدرت بیان مدرسان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه دانشجویان در سال 1388اهداف فرعی1. تعیین ارتباط مذکور از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر و همچنین از دیدگاه دانشجویان بر حسب رشته و مقطع تحصیلی2. تعیین ارتباط مذکور در مدرسین مرد و زن، و همچنین در مدرسین جوان و مسناهداف فرعی

اسلاید 10: - روشن و صریح باشند.- سودمند باشند.- منطقی باشند.- قابل تحقیق باشند.(هر هدف منطقی قابل تحقیق نیست. قبل از انتخاب هدف باید بررسی کرد که آن تا چه حد قابل اجراست. مثل تعیین ارتباط ورزش کردن با کاهش فشار خون ) - به زبان علمی بیان شوند. - واقع بینانه باشند.- با افعال قابل اندازه گیری و سنجش بیان شوند.(مانندتعیین کردن, مقایسه کردن, اثبات کردن, محاسبه کردن, نه افعال مبهم نظیر اعتقاد داشتن, فهمیدن, ...) - اهداف باید رابطه ی نزدیکی با عنوان, بیان مسئله, فرضیه ها و پرسش های مطالعه داشته باشند. خصوصیات اهداف پژوهش:

اسلاید 11: عنوان: بررسی ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد در.....هدف کلی: تعیین ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد در...اهداف ویژه:- تعیین طول بند ناف جنین به سانتیمتر... - تعیین آپگار هنگام تولد... - تعیین ارتباط بین طول بند ناف و آپگار هنگام تولد... مثال

اسلاید 12: بررسی تأثیر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر برخی از عوامل بیوشیمیایی خون تعیین میزان تأثیر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر برخی از عوامل بیوشیمیایی خوناهداف ویژه: تعیین تأثیر روزه داری بر میزان قند خون دانشجویان .... 1380تعیین تأثیر روزه داری بر میزان اوره خون دانشجویان ..... 1380هدف کلی عنوان

اسلاید 13: 3. تعیین تأثیر روزه داری بر میزان اسید اوریک خون دانشجویان .... 13804. تعیین تأثیر روزه داری بر میزان کلسترول خون دانشجویان .... 1380

اسلاید 14: فرضيات و سئوالاتفرضیه تحقیق یک حدس علمی یا پیش داوری است که بوسیله ی جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه می شود مورد آزمایش قرار می گیرد. به عبارت دیگر فرضیه را راه حل پیشنهادی محقق برای مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق دانسته اند.به طور کلی یک فرضیه:توضیح, پيش بيني یا پيش داوري عالمانه اي كه رابطه ميان دو يا چند متغير رابيان مي كند.

اسلاید 15: منابع علمی در اختیار خود یافته های علمی قبلی که در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته تجربیات شخصی فرد محققمحقق برای تهیه فرضیه مناسب تحقیق عمدتا از:

اسلاید 16: فرضیه به دو صورت بیان می شود: 1- فرضیه هايی که به نداشتن تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می کنند.فرضیه پوچ ، صفر، آماری H0 بین میزان استرس پرستاران بخش های ویژه و بخش های داخلی و جراحی تفاوت وجود ندارد. H0بین میزان استرس پرستاران بخش های ویژه و بخش های داخلی و جراحی تفاوت وجود دارد. H1 2-فرضیه هایی که به احتمال وجود تفاوت، رابطه ، اثر اشاره می کنند. فرضیه تحقیق H1 یا HA پيش بيني و جهت گيري محقق را نشان مي دهد.مثال

اسلاید 17: فرضیه دو دامنه(بدون جهت): محقق رابطه، تفاوت یا اثر را بیان می کند ولی سمت و جهت آن را بیان نمی کند. بین میزان آگاهی بیماران قبل ار عمل جراحی و میزان اضطراب آنها رابطه وجود دارد. فرضیه یک دامنه(جهت دار): جهت گیری محقق را در نوع تفاوت بیان می کند.بین میزان آگاهی بیماران قبل از عمل جراحی و میزان اضطراب رابطه مستقیم وجود دارد. بین میزان آگاهی بیماران قبل از عمل جراحی و میزان اضطراب رابطه معکوس وجود دارد.فرضیه ی تحقیق H1 به اشکال زیر بیان می شود:

اسلاید 18: فرضيه صفرH0)):بین طول بند ناف جنین و آپگار تولد ارتباطی وجود ندارد.فرضيه تحقيق H1)): دو دامنه (بدون جهت): بین طول بند ناف نوزاد و آپگار هنگام تولد ارتباط وجود دارد.يك دامنه (جهت دار): افزایش طول بند ناف نوزاد منجر به بالا رفتن آپگار هنگام تولد می شود.هدف کلی: تعیین ارتباط بین طول بند ناف جنین و آپگار هنگام تولد مثال

اسلاید 19: متوسط سطح هوشی بین گروهی که یرقان دوره ی نوزادی گرفته اند و گروهی که نگرفته اند, متفاوت است. متوسط سطح هوشی کودکانی که به بیماری مبتلا شده اند, کمتر از آنهایی است که به بیماری مبتلا نشده اند.دو دامنه يك دامنه متوسط سطح هوشی بین گروهی که یرقان دوره ی نوزادی گرفته اند و گروهی که نگرفته اند, یکسان است. فرضيه صفرH0)):فرضيه تحقيق H1)):

اسلاید 20: خصوصیات فرضیهبا آزمون های آماری قابل اندازه گیری و پاسخگویی باشد. كوتاه، رسا و قابل فهم رابطه مورد انتظار بین متغیرها را بیان کند.با موازین علمی مطابقت کند.با عبارات روشن و دقیق بیان شود. 20فرضیه مثل اهداف همسو با مقصود و منظور مطالعه تنظیم شود.دور از ذهن و عقل سلیم نباشد. با عنوان تحقیق, بیان مسئله و اهداف هماهنگی داشته باشد.مثلا اگر گفته شود اثر ورزش در سلامت انسان چگونه است, در اینجا ورزش را نمی توان آزمود, ولی اگر گفته شود بین افرادی که روزی دو ساعت ورزش می کنند و آنهایی که ورزش نمی کنند تفاوتی از نظر فشار خون وجود دارد یا نه در اینجا هرگاه بخواهیم, می توانیم فرضیه را آزمایش کنیم.

اسلاید 21: سپاسگزارم

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید