پزشکی و سلامت طب سنتی

بررسی جسم از لحاظ تغییرات

barresie_ajsam_az_lahaze_taghirat

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “بررسی جسم از لحاظ تغییرات”

بررسی جسم از لحاظ تغییرات

اسلاید 1: 1دکتر محمود بابائیان

اسلاید 2: علوم طبيعيّهبررسي جسم از لحاظ تغييراتابن هندو مفتاح الطب:طب صناعتي است كه به بدنهاي مردم عنايت دارد و به اين بدنها صحت و سلامتي بخشدربيع بن احمد اخويني در كتاب «هدايه المتعلمين في الطب»:بجشكي پيشه اي بود كه تندرستي آدميان را نگاه دارد و چون رفته بود باز آرد از روي علم وعمل دیدگاه دیگر: توجه به کیفیّت و عرض زندگیتوجه به آمادگی انسان برای طی طریق کمال 2دکتر محمود بابائیان

اسلاید 3: طبنظريعملي* امور طبيعيّه*احوال بدن انسان* اسباب و علل* دلائل و علائم*حفظ الصحه* علاجتدبير ادویهاعمال یداوي3دکتر محمود بابائیان

اسلاید 4: امور طبیعیّهامور طبیعیّه اموری است که تعادل بدن را از هر جهت حفظ کند. طبیعت قوّه مدبّره ایست که بدون اراده و شعور کارهای لازم بدن را انجام می دهد4دکتر محمود بابائیان

اسلاید 5: امور طبیعیّههر مدیری برای اجراقوانین مخصوصقوانین جاری بر طبیعت و عالم کبیر(BIOMEDECINE)ابزار زیردست1- ارکان 2- مزاج3- اخلاط4- اعضا5- ارواح6- قواو نهایت و مهم ترین امر7- افعال5دکتر محمود بابائیان

اسلاید 6: امور طبیعیّه ارکان، عناصر، ، اصول، اسطقسات6دکتر محمود بابائیان

اسلاید 7: ارکان اجسام ساده ای هستند که تشکیل دهنده اجزای اولیه تمام موجودات عالم می باشند.ارکان یا عناصر جایگاه مهمی در مباحث نظری مکتب طب سنتی ایران دارند.آتش عنصری، هوا عنصری، آب عنصری، خاک عنصری7دکتر محمود بابائیان

اسلاید 8: تقسیم بندی اجسام سنگینی و سبکیکیفیّات چهارگانه(گرمی، سردی، تری، خشکی)8دکتر محمود بابائیان

اسلاید 9: سنگینی و سبکی9دکتر محمود بابائیان

اسلاید 10: کیفیّات چهارگانهگرمی: موجب حرکت و جنبش، ذوب کننده، جاذب مواد، سوزانندهسردی: کندی، انجماد،کاهش شدت گرمی، موجب درهم فشردگی، ضد جذبتری: قابلیت شکل پذیری، تفرق و اتصال به آسانیخشکی: ثبات و عدم شکل پذیری به راحتی، عدم تفرق و اتصال به آسانی10دکتر محمود بابائیان

اسلاید 11: نقش ارکان مختلفآتش عنصری (گرم و خشک): پخته شدن هر چیزی که با آن بیامیزد، شکسته شدن سردی آب و خاک، عبور اجزای هوایی به کمک قوت آن در همه اجسام هوای عنصری (گرم و تر):جهت نفوذ، نرمی، سبکی، سهولت بلند شدن و ایجاد گشادگی و تخلخل11دکتر محمود بابائیان

اسلاید 12: نقش ارکان مختلفآب عنصری (سرد و تر):ايجاد نرمی، طرح پذیری، انعطاف پذیری، خم و راست شدن و شکل گیریخاک عنصری (سرد و خشک):عامل بهم پیوستگی و پایداری و نگهداری اشکال12دکتر محمود بابائیان

اسلاید 13: 13دکتر محمود بابائیان

اسلاید 14: مزاج (امزجه)در هم آمیختنبه کیفیّت و حالت متشابه و یکسان حاکم بر یک جسم مرکب اطلاق می گردد.تمام اجسام مرکب عالم دارای مزاج مخصوص به خود هستند14دکتر محمود بابائیان

اسلاید 15: انواع واکنش ها در شیمیحرکت: انواع تغییرات در جسم را عنوان می کردند مانندواکنش های فیزیکی = استحاله: عدم تغییر ماهیّت جسم مثال آب سرد با در یافت حرارت آب نیم گرم شودواکنش های شیمیایی = کون و فساد: تغییر در ماهیّت جسممثال چوب با گرفتن حرارت خاکستر شود15دکتر محمود بابائیان

اسلاید 16: مزاج معتدل معتدل حقیقی: مقادیر اجزاء در کیفیت و کمیت برابرند. مزاج معتدل برای جسم (در طب)در آن مزاج و کیفیت حاکم بر کل جسم، آن جسم مرکب در بهترین شرایط عملکردی خویش به سر می برد16دکتر محمود بابائیان

اسلاید 17: پارامترهای تعیین مزاج (امزجه)ملمس رنگ بدن (لون)لحم و شحم و سمین (چاقی و لاغری)ملاک مو (شعر) هیأت بنیۀ اعضا (سعت صدر و عروق و ظهور آن، عظم اطراف و ظهور مفاصل) عظم نبض و یا صغر آنانفعال از کیفیات اربعه افعال صادره از طبیعت مانند هضم، مدفوع و ادرار (فضول مندفعه)خواب و بیداری (نوم و یقظه)مسایل نفسانی (رهبریّت و مدیریّت، شجاعت، تهور، ترس جبن...) 17دکتر محمود بابائیان

اسلاید 18: ارزیابی شخصیّت personality Persona: ماسکشخصیت موضوع پیچیده ایی دارد که مانند هوش تعاریف بسیاری دارد( 50 نوع تعریف)اغلب در دو گروه قرار دارندتئوری صوری یا ماسک (Mask): تحقیق بر اساس ظواهر رفتار و اعمال بیرونی و ظاهری قرار گرفته است.تئوری عمقی یا (Substance):تعاریفی که در آن از چگونگی و عمق ماهیت شخصیت صحبت می شود. 18دکتر محمود بابائیان

اسلاید 19: ارزیابی شخصیّت personality اشکال تئوری صوری یا ماسک (Mask): وابستگی به شخص معاینه کننده و دارای علل مختلف و متفاوت برای رفتارهای ظاهری، عدم درک صحیح شخصیت واقعیتئوری عمقی یا (Substance):بیشتر مورد توجه است تئوری های انگیزه و پاسخ، تئوری صفات، تیپ شناسی (درون گرایی یا برون گرایی طبقه بندی یونگ)، تئوری احتیاج و پرس (تئوری انگیزشی هنری مورای)، تئوری روانکاوی (ساختمان شخصیت فروید بر اساس اصل لذت و اصل واقعیت)، روانشناسی شناختی) 19دکتر محمود بابائیان

اسلاید 20: ارزیابی شخصیّت personality 1- روش های عینی:مشاهده مستقیم رفتار ها (مشاهدات کلینیکی)مانند سوسیومتری، مقیاس درجه ای(درونگرایی یا برونگرایی خجالتی بودن یا جسور بودن نحوه اطاعت از دیگران)آموزن های عینی:آزمون MMPI) (پرسش های اشتها سرحال بودن تمرکز.....2- روش های فرا فکن:مانند جملات ناتمام، تصاویرمبهم.... 20دکتر محمود بابائیان

اسلاید 21: 21دکتر محمود بابائیان

اسلاید 22: 22دکتر محمود بابائیان

اسلاید 23: خلط جسم دارای سیالیّت و شکل پذیری است كه از فعل و انفعال بر روی غذا در بدن درست می شود.خلط23دکتر محمود بابائیان

اسلاید 24: اسباب اربعه در طب سنتّیسبب فاعلی (کننده کار) سبب مادی (مواد اولیّه) سبب صوری (نقشه و الگو) سبب غایی (هدف)24دکتر محمود بابائیان

اسلاید 25: 25دکتر محمود بابائیان

اسلاید 26: اسباب اربعه اخلاطسبب مادی اخلاط، نوع غذای وارد شده به بدن استسبب فاعلی، میزان حرارت هاضمهسبب صوری، خصوصیات (رنگ، بو، طعم و قوام) خلط سبب غایی، عملکرد اخلاط در بدن انسان می‌باشد26دکتر محمود بابائیان

اسلاید 27: اسباب چهارگانه خون طبیعیاسباب چهارگانه خون طبیعیسبب مادي خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های معتدل، موافق مزاج و مولّد دم، مانند گوشت برّه و نان گندمسبب فاعلي حرارت معتدلسبب صوري نضج کامل و کافیسبب غایی تولید روح حیوانی تغذيه و تنمیه بدن (رشد و نموّ) گرم و تر و با نضارت و حسن و جمال و رونق و بها و فربه داشتن بدن جایگزینی مواد مصرف شده در بدن27دکتر محمود بابائیان

اسلاید 28: اسباب چهارگانه بلغم طبیعیاسباب چهارگانه بلغم طبیعیسبب مادي قسمت غليظ، لزج و سرد و تر از غذاها مانند ماهی تازهسبب فاعلي حرارت کمتر از اعتدال (نسبت به سایر اخلاط)سبب صوري نضج ناتمامسبب غایی قابليت و آمادگی برای تبديل به خون (با تأثیر حرارت به نضج کامل می‌رسد). جایگزینی رطوبت بدن که بر اثر حرکات، بیداری زیاد و اعراض نفسانی از دست می‌رود. تر نگه داشتن مفاصل و اعضایی که حرکت زیاد دارند. مخلوط شدن با خون و آماده کردن آن برای تغذیة برخی اعضا مثل مغز، نخاع، و اعصاب.28دکتر محمود بابائیان

اسلاید 29: اسباب چهارگانه صفرای طبیعیاسباب چهارگانه صفرای طبیعیسبب مادي قسمت لطيف و گرم، تند، شيرين و چرب از غذاهاسبب فاعلي حرارت اندك زياده از حد اعتدالسبب صوري نضج کامل (رو به افراط)سبب غایي تلطیف و ترقيق خون تا بتواند در عروق مويرگي و مجاري ظريف و تنگ نفوذ كند. تحريك امعاء (روده‌ها) برای حرکت دادن فضولات غذايي و ايجاد احساس دفع (باعث شسته شدن امعاء و احشاء و پاک شدن رسوبات و بلغم لزج چسبیده به روده‌ها مي‌شود). تغذيه بعضي اعضا که به صفرا نیاز بیشتری دارند؛ مثل ريه و کیسه صفرا (مِراره).29دکتر محمود بابائیان

اسلاید 30: اسباب چهارگانه سودای طبیعیاسباب چهارگانه سودای طبیعیسبب مادي قسمت غليظ و كثيف از غذاهاي كم رطوبت (چه سرد و چه گرم)، و رسوب و دردي اخلاطسبب فاعلي حرارت معتدلسبب صوري ثفل، رسوب، کمال غلظت و سیاهی رنگسبب غایي تغذية برخی اعضا مانند استخوان و طحال برانگيختن اشتها ایجاد انقباض و استحکام در الیاف و اعصاب و پرزهای معده و کاهش سستی ناشی از رطوبت غذاها 30دکتر محمود بابائیان

اسلاید 31: 31دکتر محمود بابائیان

اسلاید 32: اعضاءاعضا اجسام غلیظی هستند که از امتزاج و ترکیب اخلاط تولید می‌شوند32دکتر محمود بابائیان

اسلاید 33: اندام‌های سادهاستخوان، غضروف، وتر، رباط، عصب، شريان، وريد، غشاء، چربي، گوشت پوست، مو، ناخن33دکتر محمود بابائیان

اسلاید 34: اندام مركب به اعضای مختلف بدن که از اندام‌های مفرد تشکیل شده‌اند گفته می‌شودمثل چشم، گوش، دست، کبد، قلب.34دکتر محمود بابائیان

اسلاید 35: اهمیّت شناخت تشریح و عملکرد اعضاء مثالمعده: اطلاعات جدیدمعده: اطلاعات گذشته35دکتر محمود بابائیان

اسلاید 36: اهمیّت شناخت تشریح و عملکرد اعضاء 36دکتر محمود بابائیان

اسلاید 37: 37دکتر محمود بابائیان

اسلاید 38: ارواحدرعرف اطبا روح جسمی است لطیف بخاری که از لطافت اخلاط در دل به حسب امتزاجی مخصوص متکون شود و به‌واسطه شرائین به اعضا منتشر ‌گردد. روح عبارت از بخار دم طبيعي متين صافي حاصل از لطايف اغذيه است.روح حیوانی، روح طبیعی، روح نفسانی 38دکتر محمود بابائیان

اسلاید 39: نکتهروح یک شیء مادی است نه روحانیبه علت لطافت جنبش و سرعت زیادی دارندبرای تولید سالم و عمل خوب آن نیاز:به غذای مناسب، هضم سالم، اعضای هاضمه و قوه های سالم، خلط سالم و مجاری سالم شریانی ، عصبی و وریدی است.قوا برای رساندن پیام های خویش نیاز به ارواح دارند.39دکتر محمود بابائیان

اسلاید 40: قواقوه به معني امر موجود در حيوان است كه به‌واسطه آن امر از او صدور و ظهور افعال شاقه غيرمتوقعه ممكن باشد؛ و ضد آن را ضعف نامند.قوه نفسانیقوه حیوانیقوه طبیعی40دکتر محمود بابائیان

اسلاید 41: اقسام قواقوه نفسانی: منشا و مبدا و باعث ظهور و صدور حس و حرکت جمیع بدن و ادراک صور و معانی است. قوه حیوانی: منشا و مبدا و باعث حیات کل بدن است.قوه طبیعی: مبدا و منشا تغذیه و تنمیه و تهیه و ایصال بدل مایتحلل کل اعضا است.41دکتر محمود بابائیان

اسلاید 42: 42دکتر محمود بابائیان

اسلاید 43: افعالغایت و غرض و فایده ترکیب بدن و تسویه اعضا و اعطای مزاج و حرارت غریزی و ارواح و قوا و مدرکات جسمانی و نفخ روح قدسی و تعلق نفس ناطقه مجرد بدان، صدور افعالات است از آن؛ هم افعال باطنی روحانی و هم ظاهری جسمانی.43دکتر محمود بابائیان

اسلاید 44: 44دکتر محمود بابائیانبا تشکرموفق باشید

9,900 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید