سایر ورزشی

تجزیه و تحلیل حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “تجزیه و تحلیل حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه”

تجزیه و تحلیل حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه

اسلاید 1: IN THE NAME OF GOD

اسلاید 2: تجزیه وتحلیل حرکت کمربند شانه در شنای قورباغه Breaststroke

اسلاید 3:

اسلاید 4:

اسلاید 5:

اسلاید 6: شنای قورباغه گونه‌ای از ورزش شنا است. شنای قورباغه قدیمی‌ترین و رایج‌ترین گونه شنا است. دلیل این امر این است که در این نوع از شنا، شناگر قادر به تنفس راحت در حین شنا نیز هست

اسلاید 7: مراحل حرکت دست در شنای قورباغه Outsweep-1Catch-2Insweep-3Recovery-4

اسلاید 8: یک سیکل کامل دست قورباغه (نمای روبرو) a-b-c:outsweep c -d-e :Insweep c-d :catch f-g-h:recovery

اسلاید 9: یک سیکل کامل دست قورباغه (نمای کناری) a-b-c outsweep c-d-e insweep c-d catch f-g-h recovery

اسلاید 10: سیکل کامل دست(نمای بالا)12345671 recovery مرحله2 outsweepمرحله 3 Catch مرحله4 Insweepمرحله 5-6-7 recoveryمرحله

اسلاید 11: نمایش تصویری شنای قورباغه نمای زیر

اسلاید 12: نمایش تصویری شنای قورباغه

اسلاید 13: نمایش تصویری از نمای بالا

اسلاید 14: Outsweep phase چرخش پایینی کتف کشش پایینی کتف هایپراکستنشن سر اداکشن بازو

اسلاید 15: Catch phase فلکشن آرنج(زاویه 90درجه)کمی فلکشن مچ دست C-d catch phase

اسلاید 16: Insweep phaseهایپراکستنشن ستون فقرات هایپراکستنشن سر ادامه چرخش پایینی کتفاداکشن بازوفلکشن آرنج سوپینیشن ساعدکمی فلکشن مچ دست12

اسلاید 17: Recovery phaseهایپراکسنشن کمرچرخش بالایی کتفکشش بالایی کتففلکشن سرفلکشن بازواکستنشن آرنج پرونیشن ساعد123

اسلاید 18: Recovery5-6-7Insweep4 Catch3Outsweep 2 مراحل اندامRecovery5-6-7Insweep4 Catch3Outsweep 2 مراحل اندامهایپراکستنشنهایپراکستنشنستون فقراتچرخش بالاییکشش بالاییجرخش پایینیچرخش پایینیکشش پایینیکتففلکشنهایپراکستنشنهایپراکستنشنسرو گردنجدول-1 مراحل واندام درگیر1234567

اسلاید 19: جدول-2 مراحل واندام درگیرrecovery5-6-7insweep4Catch3outsweep 2 مراحل اندامفلکشناداکشناداکشنبازواکستنشنفلکشنفلکشنآرنجپرونیشنسوپینشنساعدفلکشنفلکشنمچ دست1234567

اسلاید 20: ثابت کنندهخنثی کنندهمخالفاصلی وکمکیاصلی وکمکیعضلاتاندام بازکننده های لگنعضلات راست وچپراست شکمی مایل ذاخلی وخارجیبخش پشتی وکمری راست کننده ستون مهرها – نیم خاری- عضلات خلفی عمقیهایپر اکستنشنستون فقراتعضلات شکمی بین دنده ایمتوازی الاضلاع سینه ای کوچکبخش 2و4 ذوزنقهدندانه ای قدامیمتوازی الاضلاع –سینه ای کوچک- گوشه ایچرخش پایینیکتفراست کننده ستون مهره هاوعضلات شکمیبخش 4 ذوزنقه و سینه ای کوچکگوشه ای –ذوزنقه 1و2متوازی الاضلاعذوزنقه 4 – سینه ای کوچک- تحت ترقوه ایکشش پایینیکتفعضلات شکم و بین دنده ایقسمت 2و4 ذوزنقهمتوازی الاضلاع سینه ای کوچک -گوشه ایبخش 2و4 ذوزنقه- دندانه ای قدامیچرخش بالاییکتفتاکننده های طرفی گردن درسمت مقابل ذوزنقه ومتوازی الاضلاعذوزنقه 4 – سینه ای کوچک تحت ترقوه ایگوشه ای – ذوزنقه 1و2- متوازی الضلاعکشش بالاییکتفبازکننده های مهره ها عضلات تاکننده جانبیجناغی چنبری و عضلات جلوی ستون فقراتمهره ای گردنی وراسی – نیم خاری- عضلات تحت پس سری- بخش 1 ذوزنقههایپر اکستنشنسر وگردنبخش ترقوه ای سینه ای-تحت ترقوه ایعضلات تاکننده جانبی عضلات اکستنسورسرجناغی چنبری و عضلات جلوی ستون فقراتفلکشنسر وگردن

اسلاید 21: ثابت کنندهخنثی کنندهمخالفاصلی و کمکیاصلی و کمکیعضلاتاندام غرابی بازوی سر کوتاه دوسر وسردراز سه سرعضلات بخش قدامی وخلفیدلتویید میانی-فوق خاری-سردراز عضله دوسرپشتی بزرگ –گرد بزرگ – بخش جناغی سینه ای-غرابی بازوییاداکشنبازوذوزنقه ای تحت ترقوه ایتحت خاری گرد کوچکپشتی بزرگسینه ای بزرگ-گرد بزرگدالی قدامی- بخش ترقوه ای سینه ای-غرابی بازویی- سر کوتاه دوسرفلکشنبازوسینه ای – دالی قدامی غرابی بازوییندارددوسربازویی-بازویی قدامی- بازویی زنداعلاییسه سربازویی سه گوش آرنجیاکستنشنآرنجسینه ای بزرگ پشتی بزرگ گردبزرگدرون گرداننده مدور -دوسربازوییسه سربازویی سه گوش آرنجیدوسربازویی-بازویی قدامی- بازویی زنداعلاییفلکشنآرنجسه سر سه گوش آرنجیدوسربازوییسه سر وسه گوش آرنجیمربع درون گردانندهدرون گرداننده مدورچرخش دهنده خارجی دوسر بازوییبازویی زند اعلاییسوپینیشنساعدسه سر وسه گوش آرنجیدرون گرداننده مدورسه سر وسه گوش آرنجیچرخش دهنده خارجی -دوسر بازوییمربع درون گردانندهدرون گرداننده مدوربازویی زند اعلاییپرونیشنساعدسه سربازوییبازکننده های انگشتانبازکننده مچ دستی بلند-بازکننده مچ دستی کوتاهزنداسفلی قدامی-زند اعلایی قدامی-کف دستی طویلفلکشنمچ دستجدول-2 اندام وعضلات درگیر

اسلاید 22: Thank you for your attention!

9,900 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید