پزشکی و سلامت مراقبت‌های بهداشتی

تشریح الزامات و مستند سازی ISO 22000 :2005

Standard_ISO_22000

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “تشریح الزامات و مستند سازی ISO 22000 :2005”

تشریح الزامات و مستند سازی ISO 22000 :2005

اسلاید 1: Behboud Sanat Mehregan Co. ISO22000:2005FOOD SAFETY REQUIERMENTSتشريح الزامات و مستند سازی

اسلاید 2: Behboud Sanat Mehregan Co.Introductionزنجيره غذايي تا مصرف عناصر کليدی:ارتباطات متعاملمديريت سيستمیاصول HACCPبرنامه های پيش نيازی

اسلاید 3: Behboud Sanat Mehregan Co.Introduction/Prerequisiteزيرساختارها و برنامه های نگهداری نيازمنديهای پايه ای بهداشت مواد غذايی(GMP.GHP.GAP)برنامه های پيش نيازی عملياتی کنترل يا کاهش پيامد خطرات شناسايی شده ايمنی مواد غذايی در فراوری محصول يا محيط

اسلاید 4: Behboud Sanat Mehregan Co.1- دامنه کاربردکليه سازمانهای فعال در زنجيره غذا که *قصد اثبات توانمندی خود در کنترل ومهار خطرات ايمنی مواد غذايی در راستای توليد محصول نهايی ايمن و منطبق با الزامات مشتری و قانونی را دارند. *قصد بالابردن رضايت مشتريان را با کنترل موثر خطرات ايمنی موادغذايی و فرايندهای مربوطه دارد.

اسلاید 5: Behboud Sanat Mehregan Co.زنجيره غذايیبرداشت کنندگان محصولتوليدکنندگان خوراک دام وطيورتوليدکنندگان و عمل آورندگان مواد غذايیتولیدکنندگا ن آفت کشها- کودهای شيميايی – داروهای دامپزشکیتوليدکنندگان مواد اوليه افزودنيهاحمل و نقل و انبارداریتوليدکنندگان تجهيزات و ماشين آلات توليد کنندگان مواد شوينده و ضدعفونی کنندهعمده فروشانخرده فروشانمصرف کنندگان

اسلاید 6: Behboud Sanat Mehregan Co.ISO22000 مزايای سيستم طراحی - استقرار – اجرا – حفظ – و به روزنمودن سيستمی که قابليت تضمين ايمنی محصول غذايی را به مصرف کنندگان می دهد.قابليت ارزيابی و تشخيص نيازمنديهای مشتريان و اثبات دست يافتن به حدود ايمنی وسلامت مطلوب مصرف کنندگانارتباطات اثربخش با مشتريان و ديگر بخشهای موجود در زنجيره غذااثبات تطابق با الزامات قانونی موجود که مرتبط با ايمنی موادغذايی هستنداثبات در حرکت بودن سازمان در راستای خط مشی ايمنی و سلامت موادغذايی و نشان دادن آن به ديگر سازمانها و مراجعثبت سيستم مديريت ايمنی موادغذايی از يک سازمان ذيصلاح

اسلاید 7: Behboud Sanat Mehregan Co.2- مراجعISO 9000:2000HACCP مبانی و واژگان

اسلاید 8: Behboud Sanat Mehregan Co.3- اصطلاحات و تعاريف 3-1- ايمنی مواد غذايی 3-2- زنجيره غذايی 3-3- خطر ايمنی مواد غذايی 3-4- خط مشی ايمنی مواد غذايی 3-5- محصول نهايی 3-6- نمودار جريان 3-7- اقدام کنترلی 3-8- برنامه پيش نيازی

اسلاید 9: Behboud Sanat Mehregan Co.3-1 ايمنی مواد غذايي اطمينان از اينکه استفاده از يک ماده غذايي هنگام آماده سازی و مصرف متعارف آسيب و خطری برای مصرف کننده نخواهد داشت .يادآوری:ايمنی مواد غذايي مرتبط است با: وقوع خطرات ايمنی مواد غذايي ومرتبط نيست با: ساير جنبه های سلامتی انسان (مثل سوءتغذيه)

اسلاید 10: Behboud Sanat Mehregan Co.3-2زنجيره غذايیتوالی مراحل و عمليات درگير در توليد، فرآوری، توزيع و مصرف مرتبط با مواد غذايي از تهيه مواد اوليه تا مصرفيادآوری1:توليد مواد اوليه شامل توليد خوراک دام برای دام هايي که در توليد مواد غذايي به کار مي روند ،مي گردد.يادآوری2:زنجيره شامل توليد موادی که با مواد غذايي يا مواد خام در ارتباط می باشند نيز مي گردد.

اسلاید 11: Behboud Sanat Mehregan Co.3-3خطر ايمنی مواد غذايي شرايط ياعامل بيولوژيکي ،فيزيکي ،شيميايي موجود در مواد غذايي که مي تواند بالقوه تاثير نامطلوب بر سلامت آن گذارد. يادآوری:خطر با ريسک (به معنی عملکرد احتمالی يک عامل مضر برای سلامتی وشدت آن) متفاوت استتعريف ريسک درISO/IEC51احتمال وقوع خطر و شدت آن در نظر گرفته شده است .يادآوری3:خطرات ايمنی مواد غذايي شامل آلرژی زاها نيز می شود. يادآوری4:در زمينه خوراک دام و ترکيبات آن،خطرات ايمنی مواردی هستند که ممکن است در خوراک دام و ترکيبات آنها و در دامی که برای مصرف در مواد غذايي بکار می رود و يا اثر نامطلوبی بر سلامتی انسان مي گذارد وجود دارد.همچنين عملياتهايي که به طور مستقيم و غير مستقيم در مورد مصرف و يا خدمات ايجاد می شود که بالقوه موجب اثر نامطلوب بر سلامتی انسانی شود.

اسلاید 12: Behboud Sanat Mehregan Co.3-4خط مشی ايمنی مواد غذايي جهت گيری ها و اهداف فراگير سازمان که مرتبط با ايمنی مواد غدايي (3-1) مي باشد و رسماً توسط مديريت ارشد بيان شده است.

اسلاید 13: Behboud Sanat Mehregan Co.3-5محصول نهايي محصولی که تحت هيچ فرآيند يا تغيير ديگری توسط سازمان نخواهد گرفت.يادآوری:محصول نهايي يک سازمان مي تواند مواد اوليه سازمان ديگری محسوب شود اگر در آن سازمان تحت فرايند يا تغييرشکل يا ماهيت قرار گيرد.

اسلاید 14: Behboud Sanat Mehregan Co.3- 6 نمودار جريان طرح شماتيک و نظام يافته که توالی و تعامل مراحل را معرفی می نمايد.

اسلاید 15: Behboud Sanat Mehregan Co.3- 7 اقدام کنترلی Control measure اقدامی که برای پيشگيری يا حذف يک خطر ايمنی مواد غذايي (3-3)و يا کاهش آن به يک سطح قابل قبول به اجرا گذاشته مي شود .

اسلاید 16: Behboud Sanat Mehregan Co. 3-8برنامه پيش نيازی(Prerequisite Program) شرايط اساسی و پايه ای و فعاليت هايي که برای نگهداری و حفظ محيط بهداشتی در زنجيره غذايي و برای توليد و جابجايي محصول نهايي ايمن و مصرف انسانی ضروری هستند.يادآوری1:بسته به ماهيت و عملکرد آنها برخی از PRPها در برگيرنده اقدامات کنترلی (3-7) می باشند در صورتيکه ساير PRP ها شامل روشهاي اجرايي و دستورالعمل هايي می باشند که نحوه مديريت ،و يا خصوصيت نگهداری را تشريح می نمايد.يادآوری2: اصطلاحات متداولی وجود دارند که در PRPها بکار گرفته می شوند مانند روش خوب ساخت GMP ،روش خوب کشاورزی ،GAPروش خوب بهداشتی GHP،روش خوب توزيع GDPو...

اسلاید 17: Behboud Sanat Mehregan Co.3-9PRP های عملياتی/برنامه پيش نيازی عملياتی PRP که در حين آناليز خطر شناسائی شده و برای کنترل احتمال وقوع خطر ايمنی ماده غذائی (3-3) يا آلودگی و يا تکثير خطر ايمنی ماده غذائی ، ضروری هستند که اين موضوع ، با توجه به وقوع خطر ايمنی ماده غذائی ، ضروری هستند که اين موضوع ، با توجه به وقوع خطر يا آلوذگی در محصول و يا محيط های کاری تعيين می گردند

اسلاید 18: Behboud Sanat Mehregan Co.3-10 نقطه کنترل بحرانی CCP < ايمنی مواد غذائی > مرحله ای که در آن برای جلوگيری يا حذف خطر ايمنی مواد غذائی (3-3) و يا کاهش آن به يک سطح قابل قبول ، کنترلهای لازمه به اجرا گذاشته می شوند .

اسلاید 19: Behboud Sanat Mehregan Co.CRITICAL LIMIT 3-11 حد بحران معياری که پذيرفتنی را از نپذيرفتنی جدا می سازد . يادآوری : حدود بحران برای اطمينان از اينکه يک CCP (3-10) همواره تحت کنترل باشد ، در نظر گرفته می شوند . اگر عدول از حد بحران اتفاق بيفتد ، محصولاتی که تحت تاثير اين شرايط قرار گرفته اند به عنوان محصولی که احتمال غير ايمن بدون آن وجود دارد ، در نظر گرفته می شوند .

اسلاید 20: Behboud Sanat Mehregan Co.3-13 اصلاح CORRECTION اقدامی که منجر به حذف عدم انطباق شناسائی شده خواهد شد { تعريف 3-6-6 استاندارد ISO9000:2000}يادآوری 1 : در اين استاندارد بين المللی ، اصلاح مرتبط با اقداماتی است که روی محصولات بالقوه غير ايمن انجام می شود و می تواند مرتبط با اقدام اصلاحی (3-14) باشد .ياد آوری 2: اصلاح ميتواند برای مثال انجام دوباره کاری ، فرآيندهای بيشتر و يا حذف اثرات زيان آور و نا مطلوب عدم انطباق رخ داده شده باشد . ( مصرف در زمينه های ديگر و يا به ليبل و بر چسب خاص مشخص کردن آن محصول .)

اسلاید 21: Behboud Sanat Mehregan Co.CORRECTIVE ACTION 3-14 اقدام اصلاحی اقدامی که دلايل يک عدم انطباق بروز يافته و يا ديگر شرايط نا مطلوب را حذف می نمايد. يادآوری 1 : دلايل بروز عدم انطباق می تواند بيشتر از يک مورد باشد { 3-6-5 ISO 9000:2000}يادآوری 2 : اقدام اصلاحی شامل تجزيه و تحليل علل بوده و از بروز مجدد آن جلوگيری می نمايد.

اسلاید 22: Behboud Sanat Mehregan Co.VALIDATION 3-15 صحه گذاری < ايمن مواد غذائی > فراهم آوردن شواهدی که توانائی اثر بخش بودن اقدامات کنترلی (3-7) حاصله از طرح HACCP و PRP های عملياتی (3-9) را نشان می دهد .يادآوری : اين تعريف بر پايه مرجع 11 می باشد و برای ايمنی غذائی مناسب تر از تعريف ISO 9000:2000 می باشد .

اسلاید 23: Behboud Sanat Mehregan Co.4- سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی4-1- الزامات عمومی (بايدها): * استقرار يک سيستم موثر مديريت ايمنی مواد غذايی مطابق با الزامات استاندارد ISO 22000:2005 (برقراری – مستند سازی – اجرا – حفظ – بازنگری ) * تعيين دامنه کاربرد * شناسايی – ارزيابی – و کنترل تمام خطرات مواد غذايی برای سلامت مصرف کنندگان * جمع آوری اطلاعات مناسب و لازم مرتبط با اصول ايمنی محصولات واعلام و انتشار آن در کل زنجيره غذا * اعلام مراحل و نتايجی که توسعه – اجرا – هدايت و به هنگام سازی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را در بر ميگيرد * بازنگری دوره ای سيستم مديريت ايمنی * کنترل محصولات و فرايندها و منابع برون سازمانی موثر بر کيفيت

اسلاید 24: Behboud Sanat Mehregan Co.4-2- الزامات مستند سازی4-2-1- الزامات عمومی * بيانيه خط مشی ايمنی مواد غذايی و اهداف مرتبط * روشهای اجرايی و سوابق مستند شده مورد نياز استاندارد * ساير مدارکی که برای حصول اطمينان ازايجاد و اجرا و به روز بودن موثر سيستم مديريت ايمنی موادغذايی نياز دارد 4-2-2- کنترل مدارک(روش اجرايی مدون) * کليه مدارک مورد نياز سيستم مديريت ايمنی موادغذايی بايد تحت کنترل باشند : - تصويب کفايت مدارک پيش از صدور - بازنگری و به روز کردن مدارک و تصويب مجدد - اطمينان از مشخص بودن تغييرات و وضعيت ويرايش جاری در مدارک - اطمينان از جاری بودن آخرين ويرايشهای مدارک بکارگرفته شده در قسمتهای مربوطه - اطمينان از تعريف شدن لزوم خوانا بودن مدارک وحفظ اين شرايط در کليه مدارک جاری - اطمينان از مشخص بودن مدارک برون سازمانی و تحت کنترل بودن توزيع آنها - پيشگيری از عدم بکارگيری مدارک منسوخ و مشخص بودن آنها در صورت نگهداری به هر منظوری - ثبت دلايل منطقی اعمال تغييرات در مدارک

اسلاید 25: Behboud Sanat Mehregan Co.4-2-3- کنترل سوابق (روش اجرايی مدون) سوابق بايد: * بيانگر شواهد انطباق با نيازمنديها و اثربخشی عملکرد سيستم مديريت ايمنی موادغذايی * خوانا و قابل بازيابی باشند * بوسيله يک روش اجرايی مستند تحت کنترل های لازم جهت تصحيح – شناسايی – نحوه نگهداری – محافظت – بازيابی – مدت زمان نگهداری – و از رده خارج ساختن قرار گيرد.

اسلاید 26: Behboud Sanat Mehregan Co.5- مسئوليت مديريت 5-1- تعهد مديريت * مديريت ارشد بايد شواهدی را دال بر تعهد خود به توسعه و اجرای ايمنی موادغذايی و بهبود مداوم اثربخشی را بوسيله موارد زير تامين نمايد :

اسلاید 27: Behboud Sanat Mehregan Co.اهداف تجاری سازمان بايد حمايت کننده ايمنی مواد غذايی باشد.به کل سازمان بايد اهميت در نظر گرفتن الزامات اين استاندارد بين المللی وهر الزام سازمانی و الزامات قانونی در کنارالزامات ايمنی موادغذايی مرتبط با مشتری اعلام شود.خط مشی ايمنی مواد غذايی مستقر و جاری گردد.جلسات بازنگری مديريت تشکيل و هدايت گردد.اطمينان حاصل شود کليه مدارک در دسترس می باشند.

اسلاید 28: Behboud Sanat Mehregan Co.5-2- خط مشی ايمنی مواد غذايیمدير ارشد بايد : * خط مشی ايمنی را تعريف – مستند – و اعلام نمايد. * اطمينان حاصل نمايد که خط مشی ايمنی مواد غذايی مرتبط و متناسب با نقش سازمان در زنجيره مواد غذايی می باشد. * اطمينان حاصل نمايد که خط مشی ايمنی مواد غذايی در انطباق با الزامات ايمنی موادغذايی مرتبط با مشتری و الزامات قانونی می باشد. * اطمينان حاصل نمايد که خط مشی ايمنی مواد غذايی در تمام سطوح سازمان اعلام – اجرا – و حفظ و نگهداری می شود. * اطمينان حاصل نمايد که خط مشی برای حفظ و تداوم تناسب آن مورد بازنگری قرار می گيرد. * اطمينان حاصل نمايد که ارتباطات بطور مناسب و واضح درخط مشی عنوان گرديده است. * با ايجاد ارتباط با اهداف قابل اندازه گيری از خط مشی حمايت نمايد.

اسلاید 29: Behboud Sanat Mehregan Co.5-3- طرح ريزی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد که : * طراحی سيستم مديريت ايمنی موادغذايی برای تحقق انطباق الزامات مندرج دربند 4-1 و اهداف مرتبط با ايمنی مواد غذايی سازمان صورت پذيرفته است. * يکپارچگی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی هنگام طرح ريزی و ايجاد تغييرات در سيستم مديريت ايمنی موادغذايی حفظ خواهد شد.

اسلاید 30: Behboud Sanat Mehregan Co.5-4- مسئوليتها و اختيارات مديريت ارشد سازمان بايد : * اطمينان حاصل کند که مسئوليتها و اختيارات تعريف و اطلاع رسانی به کل سازمان شده است . * مسئوليتها را درقبال گزارش دهی مشکلات سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی مشخص نمايد. * مسئوليتها را درقبال انجام وثبت اقدامات مناسب را تعيين نمايد.

اسلاید 31: Behboud Sanat Mehregan Co.5-5- راهبر تيم ايمنی مواد غذايیمديريت ارشد بايد يک نفر راهبر تيم ايمنی موادغذايی را تعيين نمايد که درکنار وظايف ديگرش مسئوليت و اختيار لازم برای فعاليتهای ذيل داشته باشد: * کار تيم را سازماندهی نمايد . * ترتيبات مرتبط با آموزش و تعليم اعضا تيم ايمنی موادغذايی . * اطمينان يابدکه سيستم مديريت ايمنی موادغذايی منطبق با اين استاندارد بين المللی استقرار يافته – اجرا و نگهداری شده و به روز می باشد. * ميزان اثربخشی و مطلوبيت اجرای سيستم را جهت انجام بازنگری در راستای بهبود سيستم مديريت ايمنی موادغذايی گزارش نمايد.

اسلاید 32: Behboud Sanat Mehregan Co.5-6- ارتباطات 5-6-1- ارتباطات برون سازمانیتامين کنندگانمشتريان و مصرف کنندگانمراجع صلاحيت دار موادغذايی5-6-2- ارتباطات داخلی سازمان بايد اطمينان يابد در هنگام هر تغييری در زمينه های زير و ساير موارد اعضای تيم به موقع مطلع می گردند:محصول يا محصولات جديدمواد اوليه – ترکيبات و خدماتسيستمهای توليدی و تجهيزاتفضاهای توليدی – مکانهای جاگيری تجهيزات و ماشين آلات فضاها و محيط های اطراف

اسلاید 33: Behboud Sanat Mehregan Co.برنامه های شستشو و ضدعفونی سيستمها و روشهای بسته بندی انبارش و توزيعصلاحيتهای پرسنلی يا تخصيص مسئوليتها و اختياراتالزامات قانونیاطلاعات و دانش مرتبط با خطرات ايمنی و مواد غذايی و اقدامات کنترلیالزامات مشتری و ديگر الزاماتی که سازمان خود را ملزم و متعهد به در نظر گرفتن آنها می داند.نتايج تحقيقاتی که از سازمانهای خارجی اعلام می گردد.شکايات مرتبط با خطرات ايمنیساير شرايط اثر گذار بر ايمنی مواد غذايی *** کليه موارد فوق بايد برای بروز آوری سيستم استفاده گردد و بعنوان ورودی بازنگری مديريت درنظر گرفته شود.

اسلاید 34: Behboud Sanat Mehregan Co.5-7- واکنش و آمادگی در موارد اضطراریموقعيتها و اتفاقات ضروری موثر بر ايمنی مواد غذايی - در نظر گرفته شود - راهکارهای عملی تعريف و اجرا گردد. - نتايج و سوابق حفظ و بعنوان ورودی بازنگری مديريت تلقی گردد.

اسلاید 35: Behboud Sanat Mehregan Co.5-8- بازنگری مديريت 5-8-1-کليات: اطمينان از تداوم تناسب وکفايت و اثربخشی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی5-8-2- وروديهای بازنگری مديريت:نتايج پيگيريهای بازنگريهای قبلیآناليز نتايج فعاليتهای مرتبط با تصديقبند 5-6-2شرايط و وضعيت های اضطراری حوادث بند 5-7نتايج بازنگری و بروز نمودن فعاليتهابند 5-6-1- بازخوردهای مشترياننتايج مميزيهای خارجی و بازرسی ها

اسلاید 36: Behboud Sanat Mehregan Co.5-8-3- خروجيهای بازنگری مديريتاطمينان از ايمنی مواد غذايیبهبود اثربخشی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايیمنابع مورد نيازبازنگری اهداف و خط مشی ايمنی موادغذايی

اسلاید 37: Behboud Sanat Mehregan Co.6- مديريت منابع 6-1- تامين منابع6-2-منابع انسانی6-2-1- کليات6-2-2- صلاحيت – آگاهی وآموزش6-3- زيرساختار6-4- محيط کار

اسلاید 38: Behboud Sanat Mehregan Co.6-1- تامين منابع مديريت ارشد بايد منابع کافی برای استقرار اجرا نگهداری و بروز نمودن سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را تامين نمايد.

اسلاید 39: Behboud Sanat Mehregan Co.6-2منابع انسانی صلاحيت آگاهی وآموزش سازمان بايد:الف)مهارتها و صلاحيت های لازم برای پرسنل بکار گرفته شده و موثر بر ايمنی مواد غذايی را تعيين و مشخص نموده باشد.ب)زمينه لازم و امکانات مورد نياز برای تکميل مهارت تحصيل و آموزش برای رسيدن پرسنل به سطوح مورد نظر را فراهم آورد.ج)اطمينان حاصل نمايدکه پرسنل مسئول فرآيند پايش سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی آموزش های لازم در در زمينه اجرای اصلاحات اقدامات اصلاحی و تکنيک های انجام پايش را گذرانده اند.د)ارزيابی اثربخشی رديف های الف و ب وج.ه)اطمينان حاصل نمايد که تمام پرسنل از اهميت و ارتباط فعاليت ها و اقدامات شخصی خود در زمينه کمک به ايمنی مواد غذايی آگاهی دارند.و)اطمينان حاصل نمايد که پرسنل از اهميت و لزوم برقراری ارتباط و اطلاع رسانی داخلی و خارجی (بند5-6)آگاه می باشند.ز)سوابق آموزشی ،تحصيلی ،مهارتها و تجربه های پرسنل موثر بر ایمنی مواد غذايی را ثبت و نگهداری نمايد.

اسلاید 40: Behboud Sanat Mehregan Co.6-3 زير ساختار سازمان بايد منابع جهت استقرار و حفظ زيرساختهای مورد نياز برای برقراری انطباق با الزامات سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را فراهم سازد.

اسلاید 41: Behboud Sanat Mehregan Co.6-4 محيط کار سازمان بايد منابع جهت استقرار و مديريت وحفظ محيط کاری برای برقراری انطباق با الزامات سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را فراهم سازد.

اسلاید 42: Behboud Sanat Mehregan Co.7- طرح ريزی و تحقق محصولات ايمن7-1- کليات7-2- برنامه های پيش نيازی7-2-1- نيازمنديهای کلی7-2-2- PRPها بايد:مناسب برای تحقق محصول ايمن باشند-متناسب باحجم و اندازه و نوع فعاليت و ماهيت محصول باشند-در کل سيستم توليد استقرار يافته باشند-توسط اعضا تصويب شده باشند-الزامات قانونی در آنها گنجانده شده باشند

اسلاید 43: Behboud Sanat Mehregan Co.7-2-3- هنگام تعيين PRPها سازمان بايد اطلاعات در دسترس شامل استانداردها قوانين راهنماها الزامات مشتری را در طراحی آنها بکار گيرد.ساير موارد اثرگذار بر طراحی PRPها:فضاهای کاری- تسهيلات مرتبط با پرسنلجانمايی و نحوه ساخت و ساز ساختمانها تاسيسات و تجهيزاتمنابع هوا آب انرژی و ديگر موارد مصرفی در سازمانخدمات پشتيبانی شامل معدوم سازی ضايعات و زباله هامناسب بودن ابزار و امکانات و دسترسی لازمه برای نظافت نگهداری و اقدامات پيشگيرانه و C&D مديريت مواد خريداری شده – مديريت منابع – مديريت ضايعات – مديريت و کنترل محصولاتشستشو ضدعفونیکنترل آفاتبهداشت فردیساير موارد در صورت نيازتصديق کفايت الزامات فوق و حفظ سوابق

اسلاید 44: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3- مراحل مقدماتی تجزيه و تحليل خطر7-3-1- کليات7-3-2-تيم ايمنی مواد غذايی7-3-3- خصوصيات فراورده7-3-3-1 مواد خام ترکيبات و مواد در تماس با مواد غذايی7-3-3-2 مشخصات محصول نهايی

اسلاید 45: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-4- مورد مصرف7-3-5- نمودارهای جريان مراحل فرايند و اقدامات کنترلی7-3-5-1- نمودارهای جريان7-3-5-2- توصيف مراحل فرايند و اقدامات کنترلی

اسلاید 46: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-1کليات تمام اطلاعات مربوطه که برای آناليزخطر مورد نياز باشند بايد جمع آوری حفظ و به هنگام شده و در بين مدارک تحت کنترل سيستم باشند. سوابق بايد حفظ شوند.

اسلاید 47: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-2تيم ايمنی مواد غذايی اين تيم بايد دانش و تجربه چند جانبه در زمينه توسعه استقرار سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را دارا باشد که شامل مواردی چون محصولات سازمان ، فرايندها ،تجهيزات و قطعات ايمنی مواد غذايی که در دامنه کاربرد سيستم می باشند ، می گردد . سوابقی دال بر اينکه تيم ايمنی مواد غذايی دارای تجربه و دانش مورد نياز می شد. بايد نگهداری شوند(بند 6-2-2)

اسلاید 48: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-3 خصوصيات فرآورده7-3-3-1 مواد خام ، ترکيبات و مواد در تماس با مواد غذايی

اسلاید 49: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-3-1 مواد خام ، ترکيبات و مواد در تماس با مواد غذايی تمام مواد خام ، حين فرايند ، مواد و ترکيبات در تماس با مواد غذايی بايد جهت ارزيابی و شناسايی خطرات به طور دقيق تشريح و توصيف گردند و اين امر بايد در بر گيرنده مطالب ذيل باشد ،(تمام اطلاعات بايد به روز باشند ):الف) خصوصيات بيولوژيکی ، شيميايی و فيزيکی ب) ترکيبات آنها شامل مواد افزودنی يا مواد جايگزين و کمکی ج) اصل ماده ORIGINد) روش توليد ه) شرايط انبارش و بسته بندی وهمچنين روش های تحويلو) آماده سازی قبل از مصرف يا فرآوریز) معيارهای پذيرش مرتبط با ايمنی مواد غذايی يا مشخصات مواد و ترکيبات خريداری شده مناسب برای منورد مصرفسازمان بايد نيازمندی های ايمنی مواد غذايی موتبط با موارد بالا را تعيين نمايد مشخصات بايد به روز نگهداری شود از جمله در انطباق با نيازمندی بند 7-7

اسلاید 50: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-3-2مشخصات محصول نهايیبرای همه محصولا ت نهايی بايد اطلاعات ذيل تعريف و مستند شده باشند تا در هنگام آناليز خطر بکار روند.الف)نام محصول يا هر عنوان شناساننده مشابهب)ترکيباتج)خصوصيات بيولوژيکی شيميايی و فيزيکی که مرتبط با ايمنی محصولات غذايی باشد.د)شرايط ماندگاری و نگهداری محصولبسته بندیو) ليبل زنی منطبق با اصول ايمنی مواد غذايی و دستورالعمل بکارگيری آماده سازی و مصرفز) روش توزيعمشخصات بايد در انطباق با نيازمندی های بند 7-7 به روز شوند.

اسلاید 51: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-4 مورد مصرف مورد مصرف متعارف و منطقی و هرگونه مصرف احتمالی نادرست محصول که به نظر می رسد هنگام استفاده پيش آيد بايد در نظر گرفته شده و همچنين مدارک مرتبط با آناليز خطر تشريح شوند.(بند7-4) مصرف کنندگان هر دسته از محصولات يا محصول بايد مشخص و به گروه های مصرف کنندگان بخصوص آسيب پذيران بايد اطلاعات لازم در زمينه خطر داده شده باشد . مورد مصرف متعارف بايد برای مصرف کنندگان مختلف تعريف شده باشد . مشخصات بايد در انطباق با نيازمندی های بند 7-7 به روز شوند.

اسلاید 52: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-5 نمودار های جريان مراحل فرآيند و اقدامات کنترلی7-3-5-1نمودارهای جريان اين نمودارها بايد برای مواد و محصولاتی که در دامنه کاربرد سيستم معرفی شده اند ترسيم شوند. نمودارهای جريان بايد زمينه ای جهت ارزيابی امکان وقوع و افزايش خطر ايمنی مواد غذايی را تامين کند اين نمودارها بايد واضح صحيح و به مقدار کافی بيانگر جزييات باشند .نمودارها بايد در بر گيرنده خصوصيات و موارد زير باشند :

اسلاید 53: Behboud Sanat Mehregan Co.الف) توالی و تاثيرات متقابل تمام مراحل موجودب)هر فرآيند يا عمليات تامين شده از منابع برون سازمانی و فعاليت پيمانکاریج)جاهاييکه مواد اوليه خام ،ترکيبات و يا مواد حين فرايند وارد جريان می شوند.د)جاهاييکه دوباره کاری و سيکل مجدد صورت می گيرد.جاهاييکه محصولات حين فرايند ، محصولات نهايی و مواد دورريختنی و ضايعات جابجا می شوند.در انطباق با بند 7-8استاندارد ،تيم ايمنی مواد اوليه بايد صحت نمودارهای جريان را با بررسی در محل تصديق نمايد. سوابق اين تصديق بايد نگهداری شود.

اسلاید 54: Behboud Sanat Mehregan Co.7-3-5-2توصيف مراحل فرايند و اقدامات کنترلی در هر فرايند و مرحله که در نمودار جريان آورده شده است. اقدامات کنترلی که ايمنی مواد غذايی را تحت تاثير قرار می دهد بايد با ذکر و تبيين پارامتر های مرتبط با آن پروسه جهت کاربرد در آناليز خطرات (7-4)توصيف شده باشند .تمام الزامات برون سازمانی که ممکن است انتخاب ماهيت ،کاربرد و شدت اين اقدامات را تحت تاثير قرار دهد بايد مشخص شده باشند .مشخصات بايد در انطباق با بند 7-7 بروز شوند.

اسلاید 55: Behboud Sanat Mehregan Co.7-4تجزيه و تحليل خطر7-4-1کليات تيم ايمنی مواد غذايی بايد آناليز خطرات جهت تعيين خطراتی که بايد تحت کنترل قرار گيرند.درجه يا نوع کنترل مورد نياز جهت حصول اطمينان از ايمنی مواد غذايی و اينکه ترکيب چه اقدامات کنترلی با هم مورد نياز است را انجام دهد. تمام مراحل که در آن هر خطر ايمنی ممکن است بروز نمايد بايد مشخص شوند.

اسلاید 56: Behboud Sanat Mehregan Co.7-4-2شناسايی خطرات و تعيين حدود قابل قبول7-4-2-1تمامی خطرات ايمنی مواد غذايی که می توانند در ارتباط با نوع محصول نوع فرايند و تجهيزات آن اتفاق افتد بايد شناسايی و ثبت گردند .شناسايی بر پايه :الف)اطلاعات و داده اوليه جمع آوری شده مطابق بند 7-3ب)تجربياتج)اطلاعات برون سازمانی شامل امکان توسعه و بسط محصول مورد نظر ،داده ها و نتايج قبلید)اطلاعات بدست آمده از زنجيره غذا که ممکن است در ايمنی و سلامت محصول نهايی ، مواد حين فرايند و محصولی که آماده مصرف توسط مصرف کننده نهايی است تاثير گذار يا مخاطره آفرين باشد.

اسلاید 57: Behboud Sanat Mehregan Co.7-4-2-2هنگام شناسايی خطرات موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد:الف)مراحل پيشين و بعدی مرحله يا عمليات در حال آناليزب)تجهيزات و محل و محيط اطراف مرحله در حال بررسی و آناليزج)مراحل قبل و بعد موجود در زنجيره غذايی

اسلاید 58: Behboud Sanat Mehregan Co.7-4-2-3برای هر نوع خطری که معرفی و شناسايی شده است حدود قابل قبول وجود آنها در محصول نهايی بايد تعيين گردد. اين حدود با در نظرگرفتن الزامات قانونی و تعيين شده توسط مشتری و همچنين نتايج و تجربيات علمی تعيين شوند .نحوه اثبات درستی حدود تعيين شده و نتايج آن بايد ثبت گردد.

اسلاید 59: Behboud Sanat Mehregan Co.7-4-3 ارزيابی خطر ازريابی خطر بايد به نحوی باشد که تعيين نمايد کداميک از خطرات در وضعيتی هستند که توقف و حذف يا کاهش آنها به سطح و حدود قابل قبول برای تحقق و فراهم آوری مواد غذايی ايمن ضروری می باشد و همچنين کنترل و مهار آن برای تحقق و اجرای حدوود پذيرفتنی تعريف شده حتمی و لازم است.هر خطر بايد ارزيابی شده و با در نظر گرفتن شدت و احتمال وقوع طبقه بندی گردد همچنين تعيين شود خطر مذکور در کداميک از مراحل دريافت مواد خام ،فراوری و توزيع می تواند بروز نموده و افزايش يابد.روش مورد استفاده و نتايج کسب شده بايد ثبت شوند.

اسلاید 60: Behboud Sanat Mehregan Co.7-4-4 تعيين و تشخيص اقدامات کنترلی خطراتی که طبق بند 7-4-3مورد ارزيابی قرار گرفتند بايد با اجرای مجموعه ای از اقدامات کنترلی که منجر به پيشگيری ، حذف يا کاهش آنها به سطوح پذيرش می شوند، تحت کنترل قرار بگيرند.اقدامات کنترلی تعيين شده بايد با توجه به ميزان اثربخشی آنها بر خطرات ايمنی مواد غذايی مورد بازنگری قرار بگيرند . برای هدايت و مديريت اين اقدامات کنترلی بايد تعيين گردد که در چه گروهی از PRPهای عملياتی و يا برنامه HACCPقرار داده می شوند.انتخاب و گروه بندی بايد با استفاده از روش های منطقی که شامل ارزيابی های مرتبط با موارد زير می شود صورت پذيرد:

اسلاید 61: Behboud Sanat Mehregan Co.الف)اثر آن بر خطرات ايمنی مواد غذايی مرتبط با شدت و ميزان بکارگيریب)امکان سنجی پايش و(توانايی انجام پايش در يک دوره زمانی تا اقدامات اصلاحی امکان پذير باشد.)ج)موقعيتی برای در نظر گرفتن ساير اقدامات کنترلی در سيستمد)احتمال عدم انجام صحيح يا بروز خطا در انجام اقدامات کنترلی يا بی ثباتی های عمده فرايند.ه)شدت نتايج حاصله در هنگام ايجاد نارسايی در حين کارو)اينکه اقدام کنترلی به طور خاص استقرار داده شده تا سطح خطرات به شکل قابل توجهی کاهش يافته يا حذف گردد.

اسلاید 62: Behboud Sanat Mehregan Co.ز) اقدامات کنترلی که جهت تشديد نقش موثر هريک به طور توامان با هم انجام می شوند بطوريکه اين اثرات به تنهايی در هر يک مشاهده نشود . اقدامات کنترلی طبقه بندی شده ای که وابسته به برنامه های HACCPهستند بايد در انطباق بابند 7-5اجرا شوند. روش و مشخصه های بکارگرفته شده برای طبقه بندی بايد در مدارک تعيين و نتايج ارزيابی ثبت شوند.

اسلاید 63: Behboud Sanat Mehregan Co.7-5- استقرارPRP های عملياتیاقدامات کنترلی که مرتبط با PRPهای عملياتی می باشند بايد در مستنداتی گردآوری شوند و در بر گيرنده مطالب زير باشند:الف)خطرات ايمنی مواد غذايی که بايد با برنامه پيش نيازی کنترل شوند.ب)اقدامات کنترلیج)روشهای پايش مرتبط (پارامتر ها دوره های زمانی رنج ها و الزامات ثبت سوابق)که نشاندهنده اجرای PRPها باشد .د)اقدامات اصلاحی و اصلاحاتی که در هنگام بروز شدن نتايج نامنطبق حاصل از اجرای اقدامات کنترلی بايد بکار روند.ه)مسئوليت ها و اختياراتو)سوابق پايش

اسلاید 64: Behboud Sanat Mehregan Co.7-6- استقرار برنامه HACCP7-6-1برنامه HACCPبرنامه HACCP يک مدرک تحت کنترل می باشد و بايد حاوی اطلاعات زير باشد:الف)خطراتی که بايد توسط اين برنامه تحت کنترل قرار بگيرندب ) اقدامات کنترلیج)حدود بحرانی مرتبط با خطرات در هر CCPد)روشهای پايشه)اصلاحات و اقدامات اصلاحی که هنگام عدول از حدود بحران بايد انجام گيرد .و)افراد مسئول برای اجرای روش اجرايی پايشز)سوابق پايش

اسلاید 65: Behboud Sanat Mehregan Co.7-6-2شناسايی CCP ها برای هر خطر که در برنامه HACCP بايد تحت کنترل قرار گيرد يک نقطه بحرانی بايد شناسايی و معرفی گردد تا اقدامات کنترلی مربوطه روی آن اجرا شوند.

اسلاید 66: Behboud Sanat Mehregan Co.7-6-3تعيين حدود بحرانی برای CCPها حدود بحرانی برا ی هر پارامتر مورد پايش مرتبط با CCP ها بايد تعيين و تعريف گردند. حدود بحرانی بايد در سطوحی تعيين گردندد که اطمينان حاصل شود محصول نهايی تمام حدود پذيرش تعيين شده را دارا می باشد .حدود بحرانی بايد قابل اندازه گيری باشند .تاييد درستی حدود بحرانی تعريف شده بايد به صورت مکتوب موجود باشد. حدود بحرانی که بر اساس اطلاعات و داد هايی که در حين فعاليت هايی چون بازرسی چشمی محصول فرايند و فراوری تعريف شده اند نيز بايد با تدوين دستورالعمل ها يا تعيين حدود و مشخصات برای آنها و همچنين آموزش اين موارد به پرسنل مورد پشتيبانی قرار گیرند.

اسلاید 67: Behboud Sanat Mehregan Co.7-6-4سيستم پايش CCP ها برای اثبات اينکه هر CCP در کنترل می باشد بايد يک سيستم مدون پايش استقرار يابد .اين سيستم بايد شامل تمام اندازه گيری های برنامه ريزی شده مشاهدات و تجزيه و تحليل پارامتر های کنترلی استقرار يافته باشد.سيستم پايش بايد در برگيرنده دستورالعمل ها روشهای اجرايی و فرم هايی باشد که مطلب ذيل در آنها گنجانده شده باشد:الف) مقادير اندازه گيری شده و مشاهداتی که منجر به ارائه نتايج در يک بازه زمانی می شود.ب) ابزار پايش بکار گرفته شدهج) روش های کاليبراسيون بکار گرفته شدهد) تواتر های زمانی که بايد در آن به اجرا گذاشته شود.و) ثبت نيازمندی ها و روش ها.

اسلاید 68: Behboud Sanat Mehregan Co. روشهای پايش و پريودهای زمانی در نظر گرفته شده بايد طوری در نظر گرفته شوند که بلافاصله در جاهائی که عدول از حدود بحرانی مشاهده می شود، محصول نامنطبق موجود در آن شرايط، قبل از استفاده در مرحله بعدی يا مصرف جداسازی شود.

اسلاید 69: Behboud Sanat Mehregan Co.7-6-5 عملکردهای لازم هنگام عدول از حدود بحرانی اقدامات اصلاحی برنامه ريزی شده و اصلاحات تعيين شده در شرايطی که عدول ازحدود بحرانی روی می دهد بايد طبق موارد مندرج در برنامه Haccp به اجرا گذاشته شوند. اين اقدامات بايد به نحوی تعيين و اجرا شوند که اطمينان لازم در زمينه شناخت دلايل، تحت کنترل بودن پارامترهای مرتبط با ccp ها و عدم تکرار وقوع چنين شرايطی حاصل گردد.) بند 7-10-2)

اسلاید 70: Behboud Sanat Mehregan Co. روشهای اجرايی مدون شده ای در مورد نحوه کنترل و اداره محصولات توليد شده تحت شرايط عدم انطباق بايد تدوين و اجرا گردد تا از عدم ترخيط آنها تا قبل از انجام ارزيابی، اطمينان حاصل شود.(بند 7-10-3)

اسلاید 71: Behboud Sanat Mehregan Co.7-7 بهنگام سازی اطلاعات اوليه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح های HACCP سازمان بايد جهت طراحی، استقرار و بکار گيری طرح های HACCP (بند 7-6 )و PRP های عملياتی بند 7-5 اطلاعات ذيل را در صورت لزوم به روز نمايد: - مشخصات محصول (7-3-3)هدف و موارد مصرف (7-3-4)نمودارهای جريان(7-3-5-1)مراحل فرآيند(7-3-5-2)اقدامات کنترلی (7-3-5-2)

اسلاید 72: Behboud Sanat Mehregan Co. در صورت لزوم طرح های HACCP (7-6-1 ) و روش های اجرايی و دستور العمل های مرتبط با PRP بايد اصلاح و بازنگری شوند.

اسلاید 73: Behboud Sanat Mehregan Co.7-8 طرح ريزی تصديقبرنامه های تصديق بايد روشها، تواترهای زمانی و مسئوليتهای مرتبط با فعاليتهای تصديق را تعريف نمايد.فعاليتهای تصديق بايد اطمينان دهد که:الف) PRP ها اجرا می شوند(بند 7-2)ب) ورودی ها جهت آناليز خطرات به طور مستمر بهنگام سازی می شوند (بند 7-3)ج)PRP های عملياتی (بند 7-5) و اصول مندرجات طرحهایHACCP (بند 7-6-1) به شکلی اثر بخش اجرا می شوند.

اسلاید 74: Behboud Sanat Mehregan Co.د)حدود خطرات کمتر از سطوح قابل پذيرش تعيين شده می باشند (بند 7-4-2)ه)روشهای اجرايی ديگری که مورد نياز سازمان می باشند اثر بخش بوده و به اجرا در می آيند.

اسلاید 75: Behboud Sanat Mehregan Co. نتايج تصديق بايد ثبت و به تيم ايمنی مواد غذائی منتقل شود. نتايج تصديق بايد به صورتی تهيه گردد که امکان آناليز نتايج تصديق وجود داشته باشد.(بند 8-4-3) اگر سيستم تصديق بر پايه آزمون برنمونه های محصول نهائی باشد و در جائيکه نمونه های آزمون نشاندهنده عدم انطباق با سطح پذيرش خطر ايمنی مواد غذائی باشد(بند 7-4-2) با بهرهای اثر پذيرفته از محصول بايد در انطباق بند 7-10-3 برخورد شود.

اسلاید 76: Behboud Sanat Mehregan Co.7-9 سيستم رديابی سازمان بايد سيستم رديابی را ايجاد و استقرار دهد که بتواند بهر محصول را شامل شود.سوابق رديابی بايد با در نظر گرفتن الزامات مشتری الزامات قانونی و ماندگاری محصول برای دوره زمانی خاصی نگهداری شوند تا در صورت لزوم فراخوانی انجام گردد.

اسلاید 77: Behboud Sanat Mehregan Co.7-10 کنترل محصول نامنطبق 7-10-1 اصلاحات سازمان بايد از شناسايی و تحت کنترل بودن محصولات توليد شده در شرايط عدم انطباقات واقع شده در CCP ها (بند 7-6-5 ) و عدم کنترل PRP های عملياتی با توجه به مصرف و نحوه و شرايط تحويل اطمينان حاصل نمايد.

اسلاید 78: Behboud Sanat Mehregan Co.يک روش اجرائی مدون بايد ايجاد و نگهداری شود که تعريف نمايد:الف) شناسايی و ارزيابی اثرات تعيين تکليف محصولات نهايی برای تعيين تناسب اقدامات انجام شده.ب) بازنگری اصلاحات ايجاد شده.

اسلاید 79: Behboud Sanat Mehregan Co. محصولاتی که در شرايط عدول از حدود بحران توليد شده اند (به دليل وجود خطرات بالقوه جز محصولات غير ايمن شناسايی می شوند بايد طبق مندرجات بند 7-10-3 تحت کنترل قرار گيرند. محصولات نامنطبق توليد شده در شرايط عدم انطباق اجرای PRP های عملياتی بايد با در نظر گرفتن دلايل بروز اين عدم انطباق و اثرات آن در ايمنی مواد غذايی مورد ارزيابی قرار بگيرند و در مواقع لازم منطبق با بند 7-10-3 برای آنها تصميم گيری شود. نتايج اين ارزيابی بايد ثبت شود.

اسلاید 80: Behboud Sanat Mehregan Co.7-10-2 اقدامات اصلاحی اطلاعات بدست آمده از پايش CCP ها و PRP ها عملياتی بايد توسط غرد معين و با دانش کافی ( بند 6-2 ) که دارای اختيارات (بند 5-4) نيز می باشد ، مورد ارزيابی قرار گيرد و اقدامات اصلاحی را تعيين نمايد .وقتی عدول از حدود بحرانی اتفاق می افتد ( بند 7-6-5) و يا نتايج حاصل از اجرای PRP ها متناسب و منطبق با حدود پذيرش نمی باشد ، اقدامات اصلاحی بايد به اجرا گذاشته شوند .سازمان بايد روشهای اجرايی ( که فعاليت مرتبط با شناسايی و حذف علل عدم انطباقهای بروزيافته و جلوگيری از اتفاق مجدد آن در آوردن دوباره سيستم به روال عادی و قبلی را در بر گرفته است و الزامات و نيازمنديهای ذيل نيز در ان گنجانده شده است ) را تدوين اجرا و حفظ نمايد شامل : الف ) بازنگری عدم انطباقات ( شامل شکايات مشتريان نيز می باشد ب ) بازنگری و بررسی روندی که با توجه به نتايج پايش نشان دهنده کاهش نياز به کنترل باشد .ج) تعيين علل بروز عدم انطباقات د) ارزيابی و تعيين نياز برتی اقداماتی که اطمينان لازم برای عدم تکرار و وقوع عدم انباقها را حاصل نمايد .ه) تعيين و استقرار اقدامات مورد نياز و ) سوابق نتايج اقدامات اصلاحی صورت پذيرفته ز ) بازنگری اقدامات اصلاحی که جهت حصول اطمينان از اثربخشی آنها صورت پذيرد . سوابق اقدامات اصلاحی بايد ثبت شود .

اسلاید 81: Behboud Sanat Mehregan Co.7-10- 3 کنترل محصولات غبر ايمن بالقوه ( کنترل محصولاتی که احتمال ناسالم بدون آنها وجود دارد )

اسلاید 82: Behboud Sanat Mehregan Co.7-10-3-1 کليات سازمان بايد هر نوع محصول نامنطبق را آنچنان تحت کنترل قرار دهد که از ورود به زنجيره غذا تا زمان ايمن شدن آن جلوگيری بعمل آيد و اطمينان حاصل نمايد که : الف : خطرات ايمنی مواد غذايی به سطوح قابل قبول تعريف شده کاهش يافته اند .ب) خطرات ايمنی مواد غذايی به سطوح قابل قبول کاهش خواهد يافت قبل از آنکه وارد زنجيره غذا شوند .ج) با وجوديکه عدم انطباق اعلام شده اما محصول سطوح مورد پذيرش تعيين شده را دارد .در روش اجرايی بايد نحوه بر خورد و کنترل و مسئوليتها و اختيارات مرتبط با محصولات غير ايمن بالقوه ، تعريف شود .

اسلاید 83: Behboud Sanat Mehregan Co.7-10-3-2ارزيابی برای ترخيص هر محصول نامنطبق فقط در شرايط تحقق يکی از موارد ذيل اجازه ترخيص دارد:الف ) شواهد و مدارکی که به غير از سيستم پايش نشان دهد که اقدامات کنترلی بطور اثر بخش اجرا شده اندب) شواهد نشان دهند که اثرات حاصل از اقدامات کنترلی پياده شده روی آن محصول با نتايج کاربردی و مدنظر تطابق داردج) نتايج نمونه برداريها و تجزيه تحليل های انجام شده نشان دهد که محموله های مدنظر در حدود قابل پذيرش و کاملا ايمن از نظر سلامت مواد غذايی قراردارند.

اسلاید 84: Behboud Sanat Mehregan Co.7-10-3-3 محصولات نامنطبق اگر يک بهر از يک محصول برای ترخيص مورد پذيرش نمی باشد بايد يکی از فعاليت های ذيل صورت پذيرد: الف) انجام دوباره کاری روی آن يا آنکه فرايندهای بيشتر در داخل يا خارج سازمان برای حصول اطمينان از کاهش خطر در حد پذيرش يا حذف خطر روی محصول صورت پذيرد، ب) معدوم سازی و از بين بردن آن محموله

اسلاید 85: Behboud Sanat Mehregan Co.7-10-4 فراخوان برای تسهيل فراخوان موارد ذيل بايد ايجاد شود: الف) مديريت ارشد بايد افرادی را که اختيار و صلاحيت تعيين و مشخص نمودن لزوم اجرای فراخوانی و آنهايی که وظيفه اجرای عمليات مربوطه را دارند، معرفی نمايد. ب) سازمان بايد يک روش اجرايی برای موارد ذيل تدوين و استقرار نمايد :

اسلاید 86: Behboud Sanat Mehregan Co.1 نحوه آگاه نمودن طرفهای ذينفع شامل مشتريان و مصرف کنندگان و سازمانهای ذيصلاح تعيين و تعريف شود 2 روشهای تحت کنترل در آوردن و تعيين تکليف محصولات فراخوان شده از جمله محصولات موجود در انبارها3- توالی و ترتيب فعاليتهای که بايد اجرا شود.

اسلاید 87: Behboud Sanat Mehregan Co. محصولات فراخوان شده بايد تا زمان نابود شدن مصرف در موارد ديگر و يا اثبات اينکه برای مورد مصرف ايمن بوده و دوباره کاری يا فرآيندهای لازمه روی آنها انجام شده محافظت شوند دلايل ميزان و نتايج حاصل از اجرای فراخوانی بايد ثبت و به مديريت ارشد گزارش دهی و به عنوان ورودی بازنگری مديريت در نظر گرفته شود(بند 5-8-2) سازمان بايد با استفاده از تکنيکهای مناسب اثر بخشی سيستم فراخوان تعريف شده را تصديق نمايد.

اسلاید 88: Behboud Sanat Mehregan Co.8- تصديق، صحه گذاری و بهبود سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی تيم ايمنی مواد غذايی بايد فرايندها و فعاليتهای لازمه جهت صحه گذاری تصديق و به روز نمودن سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را برنامه ريزی و اجرا نمايد

اسلاید 89: Behboud Sanat Mehregan Co.8-2 صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی قبل يا در هنگام استقرار مجموعه اقدامات کنترلی که شامل PRP های عملياتی و طرح HACCP می شود و بعد از هر گونه تغيير در آنها (8-5-2) سازمان بايد صحه گذاری (3-15) نمايد که :الف- مجموعه اقدامات کنترلی توانائی دسترسی به حدود مورد نظر جهت کنترل خطرات شناسائی شده ايمنی مواد غذايی را داردب) مجموعه اقدامات کنترلی اثر بخشی و توانمندی لازم برای اطمينان دهی از کنترل خطرات شناسايی شده و دستيابی به سطوح پذيرش در محصول نهايی را دارد.

اسلاید 90: Behboud Sanat Mehregan Co.اگر نتايج صحه گذاری نشان دهنده عدم تائيد يک يا چند مورد از عوامل بالا باشد، سيستم اقدامات کنترلی بايد اصلاح و ارزيابی مجدد شود (7-4-4) اصلاحات ممکن است شامل تغييراتی در اقدامات کنترلی (پارامترهای فرايند و سختگيريها شدت و يا ترکيبی از آنها) و يا تغييرات در مواد اوليه تکنولوژی توليد، مشخصات محصول نهايی روشهای توزيع و يا مورد مصرف محصول نهايی باشد.

اسلاید 91: Behboud Sanat Mehregan Co.8-3 کنترل پايش واندازه گيری ازجمله موارد پيش نيازی تصديق و پايش صحيح اينکه سازمان بايد روشهای مناسبی برای پايش واندازه گيری تعيين نمايد. در اين شرايط تمام تجهيزاتی که لازمه اجرای اين روشهای پايش و اندازه گيری می باشند بايد طوری انتخاب شوند که شواهد دال بر تناسب و کاربردی بودن آنها برای سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی باشد. سازمان بايد فرايندهای مورد نيازرا استقرار دهد تا اطمينان حاصل نمايند که پايش و اندازه گيری بصورتی اجرا می شود که سازگاری با نيازمندی های مشخص شده را دارد.

اسلاید 92: Behboud Sanat Mehregan Co.در صورت نياز برای اطمينان از صحت نتايج بدست آمده تجهيزات اندازه گيری و روشهای بکار گرفته شده بايد:الف)در فواصل زمانی مشخص و پيش از استفاده مطابق استانداردهای اندازه گيری ملی يا بين المللی قابل رديابی کاليبره يا تصديق شوند.در شرايطی که چنين استانداردی موجود نباشد مبنای کاليبره کردن يا تصديق بايد ثبت و مکتوب گردند.ب)در صورت نياز ،تنظيم مجدد شوند.ج)شناسايی گردند تا امکان تعيين وضعيت کاليبراسيون آنها باشد.د)از تنظيم هايی که نتايج تندازه گيری را نا معتبر می سازد محافظت شود.ه)از هر گونه آسيب و خرابی در حين جابجايی و نگهداری و انبارداری محافظت شود.سوابقی از نتايج کاليبراسيون و تصديق بايد نگهداری شود.بعلاوه در مواردی که مشخص شود تجهيزات بکار رفته انطباق با نيازمندی را ندارند سازمان بايد اعتبار نتايج اندازه گيريهای قبلی را ارزيابی نمايد.اگر تجهيزات اندازه گيری عدم انطباق دارد سازمان بايد اقدامات لازم و مناسب را روی تجهيزات و محصول اثر پذيرفته انجام دهد .سوابق اين ارزيابی و نتايج اقدامات بايد حفظ شوند.در صورت بکارگيری کامپيوتر در اجرای سيستم پایش و اندازه گيری توانايی نرم افزار کامپيوتری برای برآورده سازی کاربری مورد نظر بايد تاييد شود.

اسلاید 93: Behboud Sanat Mehregan Co.8-4تصديق سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی8-4-1مميزی داخلی سازمان بايد مميزی های داخلی را با برنامه های زمانی مشخص به اجرا گذارد تا تعيين نمايد سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی :الف)منطبق با ترتيبات برنامه ريزی شده جهت تامين نيازمندی های اين استاندارد بين المللی و سيستم مديريت ايمنی غذايی که توسط سازمان استقرار يافته می باشد.ب)بطور اثربخش اجرا شده و به روز می باشد.يک برنامه مميزی بايد با در نظر گرفتن وضعيت و اهميت فرايندها و نواحی که می خواهند مميزی شوند و همچنين با توجه به نتايج مميزی قبلی تدوين گردد.معيارهای مميزی دامنه بکارگيری آن پريود و روش های مرتبط با آن بايد تعريف شده باشند.انتخاب مميزان و هدايت مميزی بايد بیطرفی و استقلال فرايند مميزی را تامين نمايد.

اسلاید 94: Behboud Sanat Mehregan Co. مسئوليت ها و الزامات لازم برای برنامه ريزی و هدايت مميزها و همچنين گزارش نتايج و حفظ سوابق بايد در يک روش اجرايی مدون تعريف شود .مدير مميزی شونده بايد بدون تاخير عدم انطباق شناسايی شده و علل آنها را حذف نمايد. فعاليت های پيگيری بايد شامل تصديق اقدامات صورت پذيرفته و گزارش دهی نتايج تصديق باشد.

اسلاید 95: Behboud Sanat Mehregan Co.8-4-2ارزيابی نتايج تصديق نتايج هر تصديق برنامه ريزی شده بايد به طور سيستماتيک توسط تيم ايمنی ارزيابی شود. در صورتيکه تصديق نشان دهنده تطابق با ترتيبات برنامه ريزی شده نباشد سازمان بايد اقدامات لازمه برای دستيابی به انطباقات مورد نياز را انجام دهد.اين اقدامات بايد شامل:الف)روشهای اجرايی موجود و کانالهای ارتباطی ب)بازنگری آناليز خطرات و PRPهای عملياتی استقرار يافته و طرح HACCPج)ارزيابی PRPهاد)ارزيابی اثربخشی مديريت منابع انسانی و فعاليت های آموزشی

اسلاید 96: Behboud Sanat Mehregan Co.8-4-3آناليز نتايج حاصل از اقدامات تصديقی تيم ايمنی مواد غذايی بايد نتايج اقدامات تصديقی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد که شامل مميزی های داخلی نيز می شود. تجزيه و تحليل ها بايد به ترتيبی اجرا شوند که : الف)عملکرد کلی سيستم را مطابق برنامه های از پيش تعيين شده و تامين نيازمندی ها و الزامات اين استاندارد بين المللی و همچنين نيازمندی های سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی تاييد نمايد.ب)نيازمندی ها و موارد مرتبط با بهنگام سازی و بهبود سيستم مديريت ايمنی مواد غدايی را شناسايی نمايد.ج)شناسايی روند هايی که ريسک وقوع محصولات بالقوه غير ايمن بالايی دارند.د)اطلاعات لازم را برای برنامه ريزی و هدايت مميزی داخلی با در نظر گرفتن وضعيت و اهميت بخشهايی که بايد مميزی شوند فراهم نمايد .ه)شواهدی مبنی بر موثر واقع شدن اصلاحات و اقدامات اصلاحی را فراهم نمايند.نتايج آناليزها و نتايج فعاليت ها بايد ثبت و در فرم مرتبط به مديريت ارشد گزارش و به عنوان ورودی بازنگری مديريت در نظر گرفته شود.همچنين بايد به عنوان ورودی بروزآوری سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی بکار گرفته شود.

اسلاید 97: Behboud Sanat Mehregan Co.8-5بهبود8-5-1بهبود مستمر سازمان بايد سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی خود را با برآورده سازی الزامات مرتبط با طرحريزی و تحقق محصول ايمن (مطااق بند 7)به طور مستمر بهبود بخشد. مديريت ارشد بايد اطمينان يابد که سازمان اثربخشی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را از طريق ارتباطات (بند 6-5)بازنگری مديريت (بند5-8)مميزی داخلی (بند 8-4-1)آناليز بر روی نتايج حاصل از اقدامات تصديقی(بند8-4-3)و اقدامات اصلاحی(بند7-10-2)بهبود دهد.

اسلاید 98: Behboud Sanat Mehregan Co. يادآوری : در ISO 9001:2000به بهبود مستمر اثربخشی سيستم های مديريت کيفيت آدرس داده می شود .راهنمای ISO 9004:2000بهبود مستمر اثربخشی و کارايی سيستم های مديريت کيفيت را ورای آنچه در ISO 9001آمده را در نظر دارد.

اسلاید 99: Behboud Sanat Mehregan Co.8-5-2بهنگام سازی سيستم مديريت ايمنی مديريت ارشد بايد اطمينان يابد که سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی به طور دائمی به روز می شود. در اين راستا تيم ايمنی مواد غذايی بايد طی دوره های برنامه ريزی شده سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی را ارزيابی نمايد . ضرورت بازنگری تجزيه و تحليل خطر (7-4)PRPهای عملياتی استقرار يافته (7-5) و طرح HACCP (7-6-1)بايد پس از آن توسط تيم در نظر گرفته شود .فعاليت های ارزيابی و بهنگام سازی بايد بر پايه موارد زير باشد: الف)ورودی های ناشی از ارتباطات داخلی و خارجی سازمان منطبق بند 5-6 ب)ورودی های ناشی از ساير اطلاعات ديگر که در برگيرنده تناسب ،کيفيت و اثرپخشی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی باشد. ج)خروجی حاصل از آناليز نتايج اقدامات تصديقی(بند8-4-3) د)خروجی حاصل از بازنگری مديريت(بند5-8-3) فعاليت های بهنگام سازی بايد ثبت و در فرم های مرتبط به عنوان ورودی بازنگری مديريت گزارش دهی شود(بند5-8-2)

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان