کسب و کار منابع انسانی و مشاغل

تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت

Takalif_edari_va_omoomi_karkonan

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.


  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت”

تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت

اسلاید 1: تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت

اسلاید 2: فهرست فصول پانزده گانه 6- ورود به خدمت7- استخدام5- فناوری اطلاعات وخدمات اداری1- تعاریف2- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت3- حقوق مردم4- ساختار سازمانی 11- ارزیابی عملکرد12- حقوق و تکالیف کارمندان دولت 14- شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انساني15- مقررات مختلف10 - حقوق و مزایا13- تامین اجتماعی9- توانمندسازی کارمندان8- انتصاب و ارتقاء شغلی ۱۰اهم مطالبصفحه بعدفهرستصفحه قبل

اسلاید 3: تكليف : فرمان بكاري سخت و پر مشقت چيزي از كسي خواستن كه در آن رنج بود، كار دشوار بعهده كسي گذاشتن ، وظيفه و امري كه بعهده شخص است و بايد انجام بدهند .وظيفه : آنچه اجراي آن شرعاً يا عرفاً به عهده كسي باشد .مكلف : پرمشقت و رنج افتاده ، كسي كه وظيفه و امري را عهده دار شده ، كسي كه مأمور انجام دادن كاري شده ، كسي كه شرعاً بايد امري را بجا بياورد .موظف : وظيفه داده شده ، كارمند ، وظيفه دار .

اسلاید 4: فصل دوازدهم : حقوق و تكاليف كارمندان ماده 84 تبصره يك : كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصيصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.

اسلاید 5: فصل دوازدهم : حقوق و تكاليف كارمندان ماده 85 : دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهار چوپ بودجه هاي مصوب و آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان ، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند . ماده 86 : دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي وايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

اسلاید 6: فصل دوازدهم : حقوق و تكاليف كارمندان ماده 87 : ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيأت علمي از ساعات موظف ، در طرحهاي طبقه بندي مشاغل ذيربط تعيين خواهد شد .تبصره : كليه دستگاههاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند (ستاد مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند)

اسلاید 7: فصل دوازدهم : حقوق و تكاليف كارمندانماده 91 تبصره 3 : دستگاههاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند. تبصره 4 : سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاهاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.

اسلاید 8: ماده54 قانون استخدام کشوریمستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و. اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد . اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد . در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود

اسلاید 9: ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوريكارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد . اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهند مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند . در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاكيد كرد كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود . و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستور دهنده مي باشد

اسلاید 10: ماده 58:رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها بعهده دادگاه اداري است.تبصره :تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

اسلاید 11: تحليلي بر ماده 54 قانون استخدام كشوريمقدمه :الفاظ خشك و بي روح مواد قانون در حكم جسدي بي جان است . جسدي كه مهر سكوت بر لب دارد . ليكن بارميدن روحي از علم و هنر و خلاقيت مي توان الفاظ و معاني را در هم آميخته و در اين راه با بهره گيري از علم و هنر و خلاقيت و ظرافت خاص آنها را به كار برد . به مثابه آن سنگتراشي كه با مقداري سنگ جامد و خمير مايه علم وهنر و ظرافت . مجسمه هنري و زيبايي را مي سازد . سعي شده كه ماده قانوني مذكور طبقه بندي و براي هر يك از چراهاي آن با تفكر و تدبر پاسخي منطقي ارائه شود و انشاءالله ابهامات در اين زمينه بر طرف گردد.

اسلاید 12: سلسله مراتب اداري واطاعت از اوامر مافوق از ديدگاه دانشمندان علوم اداري نظريه ماكس وبر ماكس وبر تاريخ نويس و حقوقدان آلماني عقيده دارد قدرت ناشي از مقام ما فوق صرفا به اعتبار اينكه وي شاغل مقام معيني است كه قانون حدود اختيارات آنرا تعيين نموده براي كارمندان زير دست لازم الاجرا است . طبق تحليل ماكس وبر سازمان اداري يا بوروكراسي بر پايه و اصول زير قرار دارد :هر سازماني به حكم قانون ايجاد مي گردد.

اسلاید 13: اختيارات اداري ناشي از مقام است و صلاحيت و حدود اختيارات هر مقام را قوانين موضوعه و مقررات اداري تعيين مي كند.سازمان اداري بر اساس سلسله مراتب رسمي قرار دارد و مادون قانونا ملزم به رعايت دستورات مافوق است.دستورات اعم از دستورهاي كلي به صورت بخشنامه يا دستورهاي انفرادي بايد كتبي وجامع باشد تا هر كارمندي وظايف خود را به طور صريح بداند و مجالسي براي تغبير و تفسير نگذارند.مجموعه بخشنامه ها و دستورهاي اداري به منزله قوانيني است كه بر دستگاه حاكم است.

اسلاید 14: نظريه جستر بارناردجستر بارنارد نويسنده معروف آمريكايي عقيده دارد چنانجه دستوري مورد قبولي مرئوس قرار گيرد در اينصورت اختيار دستور دهنده در مورد آن محرز مي گردد؛ليكن سر پبچي مرئوس از اجراي دستور عملا پ از دستور دهنده سلب اختيار مي كند و لو اينكه قانونا اختيار صدور آن دستور را داشته باشد.

اسلاید 15: به نظر بارانارد براي اينكه دستوري مورد قبول مرئوسين قرار گيرد لازم است كه چهار شرط بشرح زير رعايت شود :دستور بايد در حدود فهم و ادراك و اطلاعات دستور گيرنده باشد.دستور نبايد به نظر مجري مغاير با هدف عاليه سازمان باشد.دستور نبايد مخالفت اميال و منافع مشروع مجري آن باشد.مجري دستور بايد توانايي اجراي دستور را داشته باشد

اسلاید 16: مستخدم كيست ؟ الف : مفهوم مستخدم از ديدگاه قانون استخدام كشوريقانون استخدام كشوري در بند الف ماده يك واژه استخدام را تعريف نموده كه از آن مي توان به معني مستخدم رسيد . ماده چهار اين قانون مستخدمان را به رسمي و پيماني تقسيم و بعد در مورد 5 و6 مستخدم رسمي و پيماني را تعريف نموده است.

اسلاید 17: ماده 5قانون استخدام كشوريمستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي جداول حقوق موضوع ماده 30براي تصدي يكي از پستهاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشند.

اسلاید 18: ماده 6 قانون استخدام كشوريمستخدم پيماني كسي است كه به موجب قراردادبه طور موقت براي مدت معين وكار مشخص استخدام شود

اسلاید 19: ولي آنچه كه به عنوان سئوال مطرح مي شود اين است كه آيا مراد قانونگزار از ذكر كلمه مستخدم مستخدم رسمي است ؟ يا اينكه كليه مستخدمين اعم از آزمايش ؛پيماني؛قراردادي؛خريد خدمت و ... و بالاخره انواع و اقسام مستخدمين را و لو اينكه تابع هر گونه ضوابط و مقررات باشند شامل مي گردد ؟ در بادي امر ممكن است برخي از افراد كه با تجزيه و تحليل حقوقي آشنا نمي باشند در مقام پاسخ تصور كنند مستخدم بيش بيني شده در اين ماده فقط مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري مي باشد و ساير مستخدمين را كه مشمول مقررات خاص خود هستند شامل نمي شود و دليل بياورند اصلا ماده 54 در مجموعه قانون استخدام كشوري آمده پس چگونه مي توان ديگران را مخاطب قرار دهد

اسلاید 20: به نظر مي رسد با استناد اصول و قواعد حقوقي اين تصور صحيح و منطقي نخواهد بود زيرا مستخدم مورد اشاره در اين ماده قانوني مطلق است و اطلاق افاده عموم مي كند. قانونگزار در مقام بيان تكاليف عمومي مستخدمين بوده است و اگر نظر خاصي داشت بايد به صراحت يا به كمك قرينه يا قرائن بيان مي نمود . مثلاً اعلام مي كرد مستخدم مشمول اين قانون و در مقام رفع اشكال يابد اطلاق را حمل بر عمومي نمود و بر آن بود كه كليه مستخدمين اعم از آزمايشي ؛رسمي؛ قراردادي؛ خريد خدمت و .... را شامل مي شود.

اسلاید 21: ب : مفهوم مستخدم از ديدگاه قوانين جزايي قانون جزا موادي را به ماموران خدمات عمومي و مستخدمان دولت اختصاص داده است . در اين مواد گاه حمايت بيشتري از مستخدمان دولت كه در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه مورد توهين يا تجاوز قرار مي گيرند شده است و گاه در مواد ديگر كيفرهاي سخت تري در مقايسه با مجازاتهايي كه برای جرائم افراد عادي بيش بيني شده براي مستخدمان دولت مقرر كرده است . ولي قوانين جزايي نيز تعريفي از مستخدم به عمل نياورده اند.

اسلاید 22: مشكلات عملي و اجرايي ماده 54 قانون استخدام كشوريهر چند كه ماده 54 قانون مذكور چنين اختياري را به مستخدم داده است كه در هر مورد به ارزيابي اوامر و احكام مقام ما فوق خود بپردازد و مواد مغايرت دستورها را با قوانين و مقررات كتباً اعلام كند . اجراي اين ماده در عمل با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد از جمله اينكه هر چند رؤساي مافوق ظاهراً علاقه مندي خود را نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات اعلام مي كنند ولي در باطن و در موارد مختلف اغلب تمايل و پايبندي خود را به نحوي از انحاء اعلام كنند و حاضر هم نيستند علامت قانوني شكني به ناصيه آنان نصب گردد . از اينجاست كه اختلاف سليقه و تضاد دروني مقام مافوق و مامور مادون شروع مي شود . مادوني كه نيازهاي مادي و معنوي فراواني دارد و تامين اين نيازها هميشه الزاماً و قهراً از طرف قانونگزار انجام نمي شود.

اسلاید 23: مشكلات عملي و اجرايي ماده 54 قانون استخدام كشوريدر پاره اي از موارد : تصويبنامه ؛ آيين نامه بخشنامه اداري به صورت تسخيري تعيين تكليف مي كند كه در اين مورد رؤساي مافوق مي تواند از اختيارات قانوني خود استفاده كرده و حقي را اعطاء و يا از اعطاي آن دريغ نمايند . بخصوص در دستگاههاي اداري كه انتصابات و دادن برخي از امتيازات رفاهي اختياري است كه در قدرت رؤساي مافوق قرار دارد ؛ مادون چگونه مي تواند نسبت به اين امتيازات بي تفاوت باشد و اقدام به امري نمايد كه هر چند موجه و قانوني است كينه و نفرت رئيس يا رؤساي مافوق خود را فراهم مي سازد ؟ اينجاست كه در موارد عديده مادون قانون شكني احتمالي به بهاي ترقي و استفاده از قراياي مادي و معنوي را بر رعايت قانون و محروميت از ترقي و پيشرفت و بدبختي و در ناشي از آن ترجيح مي دهد.

اسلاید 24: نتيجه گيريبه قولي (( مساله مستخدمان تنها اين امتيازها كه گرفتن يا دادن آنها از حقوق مسلم آنان شده است ؛ نيست . بلكه دست يافتن به امتيازها و مقامهاي بالاتر اداري و يا از دست كم بدست آوردن پست رئيس مستقيمي كه كارمند با او كار ميكند ؛ آرزوي همه مستخدمان است تا ميان زن و فرزند دوستان و آشنايان سرافرازي كند ؛ ولي هررئيس چندين كارمند زير فرمان دارد و همه در يك زمان نمي توانند به پست يا مقام رئيس دست يابند از اين رو كارمندان از راههاي گونه گون كه ساده ترين آن فرمان بري مطلق و حتي انجام دستورهاي غير قانوني رئيس ؛سريع انجام دادن كارهاي كساني كه رئيس مي خواهد .

اسلاید 25: نتيجه گيريانجام ندادن يا تاخير و كارشكني در كار آناني كه به هر انگيزه اي ؛ اداره رفتار آنان را نمي پسندد ؛ از اين قبيل امور مي باشند.بنابراين هرچند از نظر متون قانوني مي توان ضمانت اجرايي ندارد و يا با كمي مسامحه و خوش پستي مي توان گفت ضمانت اجرايي بسيار ضعيفي دارد.

اسلاید 26: حق شکایت مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد.بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری

اسلاید 27: مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري ماده 13- ................................. كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد.تبصره – شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند. مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.ماده 16-......................ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند در غير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد.ماده 21- واحدهاي دولتي از اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود.آْدرس : تهران خيابان بهشت (خيابان پارك شهر )ديوان عدالت اداري كد پستي 11144

اسلاید 28: آئين نامه هيات تخلفات اداري كاركنان آشنايي با نظام رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت

اسلاید 29: تخلف جمع تخلفات كمه عربي مصدر است از باب تفعل تخلف يعني خلاف كردن، خلاف وعده كردن، خلاف گفته يا پيمان خود عمل كردن، عقب ماندن .تخلف اداري عبارتسست از ارتكاب اعمال در رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انظباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي شود:الف: قصور عبارتسست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله .ب: تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه.

اسلاید 30: مقررات حاكم بر دستگاههاي دولتيدر قانون استخدام كشوري كه در تاريخ 31/3/1345 به تصويب رسيد و به دولت دستور ابلاغ شد . رسيدگي به تخلفات كارمندان را بعهده دادگاه اداري گذاشته بود كه طبق آئين نامه مصوب هيات وزيران ، ميتوانستند نسبت به مجازات مستخدمين در حدود قانون تصميم بگيرند.

اسلاید 31: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، بدليل لزوم سالم سازي محيط ادارات از وجود عناصر گذشته ، قوانين پاكسازي و نيز بازسازي نيروي انساني جايگزين مقررات انضباطي مذكور در قانون استخدام كشوري گرديد . لكن با انقضاي مدت اعتبار قوانين مزبور قانون رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ 29/12/62 به تصويب كميسيون مشترك كار و امور استخدامي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و.

اسلاید 32: سپس قانون فعلي رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ 25/12/65 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده جايگزين قانون قبلي شد اين قانون نيز به تصويب كميسيون امور استخدامي و خدماتي مجلس شوراي اسلامي رسيده و به مدت پنج سال قابليت اجرايي داشته است پس از اتمام پنج سال تمديد شد و با اعمال اصلاحاتي در تاريخ 7/9/1372 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد

اسلاید 33: تشكيلات و حدود وظايف هيأت ها :ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداريبه منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأت هايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي باشند .

اسلاید 34: ساختار رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولترياست جمهوريسازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردبير هيات عالي نظارتدفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه و دستگاههيات عالي نظارتهيات هاي تجديدنظرهيات هاي بدويگروههاي تحقيقگروههاي تحقيق

اسلاید 35: تشكيلات و حدود وظايف هيأت هاماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات اداريهريك از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر اداري سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدلي مي باشد كه با حكم وزير يا با بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و يا ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

اسلاید 36: تشكيلات و حدود وظايف هيأت هاماده 13 : وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير ، رئيس مجلس شوراي اسلامي بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأت هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند .

اسلاید 37: فرايندهادر صورتيكه پرسنل در دانشگاه ع . پ و خدمات بهداشتي درماني دچار تخلف ماده 8 گردد واحد مربوطه موظف است مدارك ذيل را در اسرع وقت به مديريت منابع انساني ارسال نمايد . گزارش تخلف كارمند و مدارك مستندتصوير آخرين حكم حقوقيتصوير خلاصه پرونده (سابقه دولتي)مديريت منابع انساني مدارك ارسالي را به جهت تصميم گيري به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان ارسال مي نمايد .

اسلاید 38: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :1- طي ابلاغيه اي متهم مي خواهد تا براي دفاع از خود بصورت حضوري يا با ارسال تقاضاي كتبي به هيأت دفاعيه خود را اعلام نمايد .2- پس از بررسي مدارك ارسالي يا استماع سخنان متهم در جلساتي كه بدين منظور تشكيل مي دهد رأي خود را صادر مي نمايد .3 – آراء صادره از سوي هيأت بدوي به مديريت منابع انساني ارسال مي گردد

اسلاید 39:

اسلاید 40: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :4- مديريت منابع انساني طي ابلاغ رأي مذكور را به محل خدمت متهم ارسال ميدارد . در صورتيكه رأي قطعي باشد قابل اجرا است و كارگزين مكلف به اجراء حكم مي باشد . بندهاي ( الف ، ب ، ج ، و ، ز ، ازماده 9 ) و در مورد اجراي آراي قابل پژوهش ( ماده 9) متهم به مدت يك ماه از زمان رويت رأي فرصت دارد تا اعتراض خود را به همراه مدارك مستند به مديريت منابع انساني ارسال دارد . ( در صورتي كه كارگزيني در مهلت مقرر قانوني مدارك را به هيأت ارجاع ندهد برابر بند 14 ماده 8 به مسئول مربوطه رفتار خواهد شد ) (بند 14 كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محوله )

اسلاید 41: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :5- مدارك ارسالي در ارتباط با اعتراض به رأي صادره از طريق مديريت منابع انساني به هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان جهت اتخاذ تصميم ارسال ميگردد .6 – هيأت تجديد نظر طي ابلاغيه اي كه به واحد متهم ارسال ميدارد از مشاراليه ميخواهد كه دفاعيات خود را ظرف مدت 10 روز به هيأت مذكور ارسال نمايد . در صورت عدم مراجعه يا ارسال مدارك مستند در مهلت مقرر قانوني هيأت مذكور رأي نهايي را صادر مي نمايد .

اسلاید 42: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :7 – رأي صادره به مديريت منابع انساني ارجاع مي گردد . مديريت منابع انساني طي ابلاغي رأي به واحدهاي دانشگاه جهت رويت متهم ارسال ميدارد . اين رأي از تاريخ رويت قابل اجرا است و كارگزيني واحد مربوطه بايستي ضمن تسويه حساب با متهم يكبرگ از رأي مذكور را جهت صدور حكم به مديريت منابع انساني ارسال نمايد . در صورتيكه متهم به رأي خود اعتراض داشته باشد از تاريخ رويت به مدت يكماه به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد . در صورتيكه رأي صادره از هيأت تجديد نظر از سوي ديوان عدالت اداري لغو گردد مديريت منابع انساني ملزم به اجراي رأي ديوان مي باشد .

اسلاید 43: ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات اداريهيأت هاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص مديران ، سرپرستاران اداري يا بازرسان هيأت عالي نظارت شروع به رسيدگي مي كنند .

اسلاید 44:

اسلاید 45: تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از :اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي و اداري نقص قوانين و مقررات مربوطهايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.ايراد تهمت و افترا هتك حيثيتاخاذياختلاس

اسلاید 46: تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاصترك خدمت در خلال ساعات موظف اداريتكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوزتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتيافشاي اسرار و اسناد محرمانه اداريارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه

اسلاید 47: تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از :سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداريكم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شدهسهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امرارائه گواهي يا گزارش خلف واقع در امور اداريگرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود .

اسلاید 48: تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن راندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداريرعايت نكردن حجاب اسلاميرعايت نكردن شوون و شعاير اسلامياختفاء ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدراستعمال يا اعتياد به مواد مخدرداشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي

اسلاید 49: تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از : هر نوع استفاده غير مجاز از شوون شغلي و امكانات و اموال دولتيجعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتيدست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آنهادادن نمره يا امتياز برخلاف ضوابطغيبت غير موجه به صورت متفاوت يا متواليسوء استفاده از مقام و موقعيت اداريتوقيف ، اختفاء ، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محصولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني

اسلاید 50: كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانونيشركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپائي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانونيعضويت در يكي از فرقه هاي منافق كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردميعضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنهاعضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنهاعضويت در تشكيلات فراماسونري

اسلاید 51: ماده 9 تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از : الف ) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخداميب ) توبيخ كتبي با درج در پرونده استخداميج ) كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سالد ) انفصال موقت از يك ماه تا يك سالهـ ) تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سالو ) تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانونز ) تنزل يك يا دو گروه و يا تعويض در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال

اسلاید 52: ماده 9 تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :) بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 يا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر كننده رأيط ) بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروهي ) اخراج از دستگاه متبوعك ) انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

اسلاید 53: فصل چهارم ــ ساير مقررات هيأت ها موظفند موارد اتهام را شخصاً و به صورت كتبي به كارمند ابلاغ و از تاريخ ابلاغ 10 روز براي دفاع آنها منظور نمايند .كارمند متهم يا نماينده وي مي تواند به منظور ارائه دفاعيه خود از هيأت مربوطه تقاضاي تمديد مهلت نمايد . در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأت است در هر حال مدت تمديد از 5 روز تجاوز نخواهد كرد .

اسلاید 54: فصل چهارم ــ ساير مقررات دفاعيه بايد به زبان فارسي نوشته شود و حاوي نكات زير باشد :الف ) نام و نام خانوادگيب ) آخرين اقامتگاه شخصيج ) ذكر ادله و مواردي كه متهم براي رد اتهام يا اتهامات انتسابي لازم دارد .د ) تصاوير مدارك مورد استنادهـ ) امضاء

اسلاید 55: فصل چهارم ــ ساير مقرراتدر صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود .فقط مجازاتهاي بند هاي د ـ هـ ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند و بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ و ـ ز ـ رأي هيأت بدوي قابل اجرا است .

اسلاید 56: حق شکایت مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد.بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری

18,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ، ایتا و روبیکا تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید