Jooje_keshi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “جوجه کشی”

جوجه کشی

اسلاید 1: جوجه کشی

اسلاید 2: زندگی یک جوجهزندگی یک جوجه از یک سلول شروع می شود که از لقاح تخمک توسط اسپرم تشکیل شده استلقاح در حدود 24 ساعت پیش از تخمگذاری انجام می شود پس از باروری، سلول مورد نظر با تکثیر به 2، 4، 8، 16 و ....؛ این کار در محل جرمینال دیسک )بلاستودرم( انجام می شود.

اسلاید 3: دستگاه تولید مثل پرند ماده

اسلاید 4: سلول های ذخیره اسپرم

اسلاید 5: جفتگیری طبیعی یا تلقیح مصنوعیذخیره اسپرمانتقال اسپرم به محل لقاحشناسایی محل های اتصال اسپرمفعال شد آکروزوم و نفوذ اسپرم به تخمکبارور شدن تخمکچرخه بارور شدن تخمک در مرغ

اسلاید 6: باروریمحل: اینفاندیبولومزمان: 5 دقیقه پس از آزاد شدن زرده (قبل از ورود به مگنوم)

اسلاید 7: رشد اولیه جنین در بدن مرغدمای مناسب: دمای بدن مرغ 37 تا 38 درجه سانتی گرادزمان کافی: 21 روز برای رشد کامل جنینمدت توقف در رحم مرغ: حدود 25 ساعت (برای تشکیل پوسته تخم مرغ)جنین در بدن مرغ حدود 25 ساعت زمان دارد تا رشد کند (رشد اولیه)

اسلاید 8: رشد اولیه جنین در بدن مرغ

اسلاید 9:

اسلاید 10:

اسلاید 11: تخم مرغ غير بارور

اسلاید 12: تخم مرغ بارور

اسلاید 13: تخم مرغ غیر بارورتخم مرغ بارورتخم مرغ بارور و غیر بارور

اسلاید 14: تهیه لانه مناسب برای افزایش تعداد تخم مرغ های قابل جوجه کشی

اسلاید 15:

اسلاید 16: طبقه بندي تخم مرغ هاي غيرقابل جوجه كشي

اسلاید 17: قابليت جوجه كشي تخم مرغ هاي غيرقابل جوجه كشي

اسلاید 18: عملکرد جوجه های ماده هچ شده از تخم مرغ های نامناسب (42 روزگی)

اسلاید 19: عملکرد جوجه های نر هچ شده از تخم مرغ های نامناسب (42 روزگی)

اسلاید 20: جمع آوری تخم مرغ های بستر در کمترین زمان ممکنعادت دادن مرغ ها به تخمگذاری در لانه هاسنگین نبودن مرغ ها در زمان تحریک نوریکنترل رطوبت بسترعدم استفاده از جیره هایی که باعث تولید مدفوع چسبنده می شودتعداد کافی لانه تخمگذاریقرار دادن لانه های تخمگذاری در روز اول ورود جوجه های مادر به سالنمدیریت تخم مرغ ها در واحدهای مرغ مادربه حداقل رساندن تخم مرغ های آلوده:

اسلاید 21: جمع آوری تخم مرغ های بستر در کمترین زمان ممکنعادت دادن مرغ ها به تخمگذاری در لانه هاسنگین نبودن مرغ ها در زمان تحریک نوریتعداد کافی لانه تخمگذاریقرار دادن لانه های تخمگذاری در روز اول ورود جوجه های مادر به سالنتوجه به مقدار کلسیم و فسفر جیره و همچنین نسبت آنهاحفظ دمای سالن در زیر 30 درجه سانتی گرادکنترل میزان پوشال داخل لانه ها به طور روزانهجلوگیری از تجمع بیشتر از 3 تخم مرغ در هر لانهمدیریت تخم مرغ ها در واحدهای مرغ مادرکاهش تخم مرغ های شکسته و ترک دار:

اسلاید 22: دمارطوبتمدیریت تخم مرغ ها در واحدهای مرغ مادرجلوگیری از رشد جنین تا زمانی که در دستگاه قرار می گیرد:

اسلاید 23: دمای ناسب برای نگهداری تخم مرغ قبل از انکوباسیوندمای درون تخم مرغ (دماي فيزيولوژيكي) بایستی زیر 70 درجه فارنهاید باشداز نوسان زياد دماي فيزيولوژيكي تخم مرغ جلوگيري كنيمttافزايش ميزان جوجه هاي هچ شده پيش از موعد افزايش تلفات جنينيكاهش كيفيت جوجه هاي بدست آمدههدف:به طور موقت توسعه جنيني را متوقف مي كنيم

اسلاید 24: ذخیره تخم مرغ در اتاق نگهداریدمای 65 درجه فارنهایدرطوبت 75 درصدحداكثر 1 هفته ذخیره تخم مرغ

اسلاید 25: تاثیر طول مدت ذخیره تخم مرغ بر درصد باروری

اسلاید 26: گرم شدن دوره اي (37 درجه سانتي گراد) به مدت 10 ساعت از روز 3 تا 5 و 15 ساعت از روز 6 تا 10 و 20 ساعت از روز 10 تا 15 و ....تاثير مدت نگهداري و گرم كردن دوره اي بر ميزان جوجه درآوري و طول مدت دوره انكوباسيون در غازهاي چيني

اسلاید 27: آلوده شدن تخم مرغ به ميكروب هاسالمونلا ها و آسپرژيلوس توانايي نفوذ به درون تخم مرغ را دارندسالمونلا ها از طريق مرغ هايي كه دستگاه توليد مثل آنها به سالمونلا آلوده شده است

اسلاید 28: تخم مرغ آلوده به آسپرژيلوس

اسلاید 29: منشاء آلودگي سالمونلايي در صنعت طيور

اسلاید 30: 1 گرم پرمنگنات پتاسيم2 ميلي ليتر محلول فرمالين 40 درصدبراي هر فوت مكعب از فضاي اتاق گازدهيپس از نيم ساعت بايستي گاز تخليه شودگازدهي تخم مرغبراي دستگاه هاي جوجه كشي 2 گرم پرمنگنات 4 ميلي ليتر فرمالينبراي هر فوت مكعب از فضاي انكوباتور

اسلاید 31: غشاهای خارج جنینی مهم: tکیسه زردهآمنیونکوریونآلانتوئیسشکل گیری جوجه

اسلاید 32: شکل گیری جوجه

اسلاید 33: کیسه زرده:لایه است که در اطراف زرده شروع به رشد می کند و مواد موجود در زرده را برای جنین هضم و جذب می کند شکل گیری جوجه

اسلاید 34:

اسلاید 35: Omphalitis :عوامل ايجاد كننده در 3 روز اول انكوباسيون وارد تخم مرغ مي شوند،E .coli, Staphylococci, Proteus, Pseudomonasعفونت كيسه زرده1 تا 5 درصد جوجه ها به عفونت كيسه زرده مبتلا مي شوند و تمام جوجه هاي مبتلا تلف خواهند شد

اسلاید 36: مقايسه كيسه زرده طبيعي و غيرطبيعي در جوجه شترمرغ

اسلاید 37: كيسه زرده در لاك پشت تازه هچ شده

اسلاید 38: شناسايي تخم مرغ هاي نطفه دار (كندلينگ)

اسلاید 39: آمنیون: کیسه پرشده از مایع می باشد که جنین را در بر گرفته است و به عنوان محافظ عمل می کندمایعی که به جنین اجازه می دهد که حرکت کند و شکل و موقعیت خود را تغیر دهداز چسبیدن اجزای بدن جوجه به هم جلوگیری می کند

اسلاید 40:

اسلاید 41: کوریون: غشایی است که دو بخش کیسه زرده و آمنیون را در بر گرفته استدر ابتدای رشد جنین نقشی ندارد ولی بعداً با اتصال به آلانتوئیس، غشای کوریوآلانتوئیس را تشکیل می دهدبه بازجذب کلسیم پوسته از طریق مویرگ های آلانتوئیس کمک می کند

اسلاید 42:

اسلاید 43:

اسلاید 44: آلانتوئیس: به عنوان اندام تنفسی جنین عمل می کندترشحات جنین را به خود جذب می کندجذب سفیده (پروتئین) برای جنینجذب کلسیم برای جنین از پوسته تخم مرغ

اسلاید 45: مراحل تکامل جنین مرغ (روز 1)

اسلاید 46: مراحل تکامل جنین مرغ (روز 3)

اسلاید 47: مراحل تکامل جنین مرغ (روزهای 4 و 5)

اسلاید 48: مراحل تکامل جنین مرغ (روزهای 6، 7 و 8)

اسلاید 49: مراحل تکامل جنین مرغ (روز 9، 10 و 11)

اسلاید 50: مراحل تکامل جنین مرغ (روز 12، 13 و 14)

اسلاید 51: مراحل تکامل جنین مرغ (روز 15، 16، 17 و 18)

اسلاید 52: مراحل تکامل جنین مرغ (روز 19 و 20)

اسلاید 53:

اسلاید 54: Egg Tooth

اسلاید 55: از دست رفتن وزن تخم مرغ در انكوباسيونتخم مرغ بایستي 11 تا 13 درصد از وزن اولیه خود را در طول 18 روز اول از دوره انکوباسیون از دست بدهدتوسط تبخیر مداوم آب از تخم مرغ

اسلاید 56: در حدود روز دهم انكوباسيون، بیشتر آب از سفیده تخم مرغ به جنين منتقل شده و بخش کوچک ژله مانندي از پروتئین سفیده تخم مرغ باقي مي ماندتوسعه مطلوب جنینیايجاد تعادل مناسب در نسبت آب و مواد معدنی در بخش هاي مختلف جنینی توسعه کیسه هواییاز دست رفتن وزن تخم مرغ در انكوباسيونضرورت انتقال آب از سفیده؟

اسلاید 57:

اسلاید 58: اگر در طول هفته اول انكوباسيون دریچه انکوباتور بسته باشد؟سوال؟

اسلاید 59: یک جوجه گوشتی یک روزه بایستی دارای کیفیتی مناسب باشد تا بتواند بر اساس ظرفیت ژنتیکی پیشبینی شده برای آن رشد کند1- فعالیت جوجه2- ناف بسته داشته باشد3- پاها به خوبی توسعه پیدا کرده باشد4- پاهای جوجه یک روزه هیدراته باشد5- رنگ پاها طبیعی باشد (صورتی)6- مفصل خرگوشی جوجه قرمز رنگ نباشدکیفیت جوجه یک روزهکیفیت مورد نظر مرغدارها:

اسلاید 60: کارخانه های جوجه کشی تمام جوجه ها (جوجه های زنده) را به فروش می رسانند. * بر اساس کیفیت جوجه ها روی آنها ارزش گذاری شده باشدکیفیت جوجه یک روزهنکته ای که بایستی در خرید جوجه به آن توجه کرد:بر اساس کیفیت جوجه ها را به:1- جوجه درجه یک (First Class)2- جوجه درجه دو

اسلاید 61: کیفیت جوجه یک روزهالتهاب مفصل خرکوشی (Red Hock)اگر رطوبت دوره جوجه کشی (مخصوصاً ستر) بالا باشددلایل بروز: کاهش از دست رفت وزن تخم مرغبزرگی شکم در جوجه هاافزایش تلاش جوجه برای خروج از تخمآسیب به مفصل خرگوشی

اسلاید 62: جوجه یک روزه دارای مفصل خرگوش ملتهب

اسلاید 63: کیفیت جوجه یک روزهالتهاب مفصل خرکوشی (Red Hock)اگر دمای دوره جوجه کشی (هچر) بالا باشددلایل بروز: تمایل جوجه به خروج سریعتر از تخماستفاده از پاها برای خروجآسیب به مفصل خرگوشی

اسلاید 64: درصورتی که بیشتر از 20 درصد از جوجه های تفریخ شده دارای شکم بزرگی هستند بایستی درصد رطوبت را در طول دستگاه ستر کاهش داد.در صورتی که جوجه ها با تاخیر تفریخ شدند و پس از تفریخ نیز دارای مفصل خرگوشی قرمز رنگ بودند در این حالت باید دمای ستر را به میزان 0.2 درجه فارنهاید افزایش داد.درصورتی که بیشتر از 15 درصد جوجه های قابل فروش دارای مفصل خرگوشی قرمز رنگ بودند در این حالت بایستی دمای هچری را 0.2 درجه فارنهاید کاهش داد.راه های مقابله با قرمزی مفصل خرگوشی در جوجه گوشتی

اسلاید 65: معیارهایی برای مشخص کردن کیفیت جوجه یک روزه (Tona Score)

اسلاید 66: معیارهایی برای مشخص کردن کیفیت جوجه یک روزه (Tona Score)

اسلاید 67: هزمان سازی تفریخ جوجه ها (Hatching Synchronisation)فاصله زمانی بین تفریخ اولین و آخرین تخم مرغ(Spread of Hatch) مهم:مدت زمان روشن ماندن دستگاه هچری کاهش می یابددسترسی همزمان جوجه ها به آب و خوراکافزایش یکنواختی وزن جوجه ها و سلامت آنهاافزایش یکنواختی جوجه ها در دوران پرورش رضایت بیشتر پرورش دهندگان جوجه گوشتیفروش بیشتر واحد جوجه کشی

اسلاید 68: گستره تفریخ جوجه ها چه مقدار باشد؟در حال حاضر در شرایط ایده آل میزان گستره تفریخ جوجه های گوشتی در حدود 30 ساعت می باشد

اسلاید 69: عوامل موثر بر گستره تفریخ جوجه هازمانتعداد جوجه های تفرخ شده

اسلاید 70: همزمانسازی غریزی تفریخ توسط جنین های درون تخم مرغمرغ ها به طور طبیعی چندین تخم در فواصل زمانی مشخصی خواهند گذاشت و پس از آن بر روی آن می خوابند جنین های درون تخم مرغ ها با ضربه زدن به لایه درونی پوسته با جنین های دیگر ارتباط برقرار می کنند

اسلاید 71: تاثیر سن گله مادر بر گستره تفریخ جوجه های گوشتیگله های مادر با سن بالاتر از 32 هفته در زمان تخمک ریزی دارای لایه زایای بزرگتری هستندتخم مرغ های وارد شده به دستگاه باید از مرغ های مادر با فاصله سنی یکسان یا با حداقل اختلاف باشند

اسلاید 72: تاثیر مدت زمان ذخیره تخم مرغ بر گستره تفریخ جوجه های گوشتی98 درصد جوجه ها تفریخ شده اند (گستره= 30 ساعت)

اسلاید 73: تاثیر دمای ستر بر گستره تفریخ جوجه های گوشتیبایستی دمای مورد نیاز (37/5 درجه سانتی گراد) به طور یکنواخت به تمام تخم مرغ ها برسد.عدم یکنواختی در گرم شدن تخم مرغ ها باعث افزایش واریانس رشد و تکامل جنین در تخم مرغ های مختلف می شودتفاوت در فاصله محل جوجه کشی تا واحد مرغ مادر و تفاوت در مدت زمان نگهداری می تواند بر دمای درونی تخم مرغ ها اثرگذار باشدبهتر است که تخم مرغ ها قبل از قرار گرفتن در دمای 37/5 درجه (ستر)؛ در دمای 21 تا 25 درجه به مدت چند ساعت گرم شوند

اسلاید 74: تاثیر میزان یکنواختی دمای ستر بر گستره تفریخ جوجه های گوشتیدامنه دمایی طبیعی برای رشد جنین در تخم مرغ از 37 تا 38 درجه سانتی گراد استدمای مورد نظر بایستی به طور یکنواخت به تمام تخم مرغ ها برسدعدم یکنواختی گرم شدن تخم مرغ هاتفاوت در نرخ رشد جنین و در نتیجه تفاوت در زمان تفریخافزایش گستره تفریخ جوجه ها

اسلاید 75: منحنی رشد و الگوی انکوباسیون دمای پوسته تخم مرغ برای جوجه در دستگاه ستر برای رسیدن به حداکثر درصد تفریخ و یکنواختی در تفریخ

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید