علوم مهندسی معماری و عمران

خلاصه مقررات ملی حریق

moghrarat-mli-hrigh

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “خلاصه مقررات ملی حریق”

خلاصه مقررات ملی حریق

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2: تعاریفآتریوم: یک فضاي باز قائم که به دلیل ارتباط تعدادي از طبقات ایجاد و براي مقاصدي بهجز پلکان، آسانسور، پله برقی، داکت تاسیسات برقی و مکانیکی یا تهویه هوا بهکار گرفته میشود.  مهار آتش یکی از اصلی‌ترین چالش‌های طراحی آتریوم‌ها است زیرا طراحی ضعیف آن‌ها می‌تواند اجازه سرایت سریع آتش به طبقات بالایی را بدهد.

اسلاید 3: آزمایش حریق استاندارد: آزمایش یا آزمایشهـاي اسـتاندارد ویـژه بـراي شناسـایی مقاومت و رفتار مصالح، فرآوردهها، اعضا و اجزاي ساختمانی در مقابل آتـش سـوزي، کـه مشخصـات اجرایی آنها بعداً بهوسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواهد شد.

اسلاید 4: پناهگاه امن: فضایی که در موقع حریق بهعنوان پناهگـاه موقـت مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد. مساحت این فضا با احتساب 28/0 مترمربع براي هر نفر محاسبه میگردد.

اسلاید 5: پنجره حریق: پنجرهاي که با آزمایش حریـق اسـتاندارد حـائز شـرایط مقاومـت و محافظت دربرابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد.

اسلاید 6: تصرف بسیار پرخطر: بناهایی که به مناسبت نوع تصرف، داراي مواد و مصالح بسـیار آتشزا، سمی، سوزا، خورنده و انفجاري باشند و بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویـات قابـل مبحث سوم 4 احتراق در آنها 150 کیلوگرم در هر مترمربع زیربنا و بیشتر باشد، داراي تصرف بسیار پرخطر شناخته شده و شامل تمام بناهاي با تصرف مخاطره آمیز و آن دسته بناهاي با تصرف صنعتی و انبـاري کـه داراي چنین باري هستند، میشوند.

اسلاید 7: تصرف پرخطر: بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویات قابل احتراق در آنها بین100 تا 150 کیلوگرم در مترمربع زیربنا باشد، داراي تصرف پرخطر شناخته شده و شامل آن دسـتهبناهاي با تصرف صنعتی و انباري که داراي چنین باري هستند، میشوند.

اسلاید 8: تصرف کم خطر: بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویات قابل احتراق در آنها تا 50 کیلوگرم در مترمربع زیر بنا باشد، داراي تصرف کم خطر شناخته شده و شامل بناهاي با تصرف مسکونی، آموزشی- فرهنگی، درمانی- مراقبتی، تجمعی، اداري- حرفهاي و آن دسته بناهاي با تصرف صنعتی و انباري که بار محتویات قابل احتراق در آنها از 50 کیلوگرم در متر مربع کمتر است، میشوند.

اسلاید 9: تصرف میان خطر: بناهایی که به دلیل نوع تصرف، بار محتویات قابل احتراق در آنها بین 50 تا 100 کیلوگرم در مترمربع زیربنا باشد، داراي تصرف میان خطـر شـناخته شـده و شـامل بناهاي با تصرف تجاري و آن دسته بناهاي با تصرف صنعتی و انباري که داراي چنین باري هستند، میشوند.

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید