علوم مهندسی معماری و عمران

خیابان پهلوان اهواز

khiabaan-pahlevan-ahvaz

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “خیابان پهلوان اهواز”

خیابان پهلوان اهواز

اسلاید 1: تحلیل فضای شهریخیابان پهلوان واقع در کلانشهر اهوازاستاد راهنما:سناء رشيدىخانم

اسلاید 2: سعيد احمدپوردانشجویان

اسلاید 3: موقعيت خيابان توحيد در شهر اهواز

اسلاید 4: نقشه خیابان توحید

اسلاید 5: محدوده بلافصلمحدوده فراگيرموقعيت محدوده مورد مطالعه

اسلاید 6: معرفی خیابان توحید  کیانپارس در منطقه 2 از مناطق هشتگانه شهر اهواز قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه در جنوب کیانپارس واقع شده است.خیابان توحید(پهلوان سابق) از شرق به پل هفتم و از غرب به پل شهید صیاد شیرازی منتهی می شود.در اواسط این خیابان چهارراهی قرار دارد که به گره ترافیکی یزرگی در اهواز تبدیل شده است.در اطراف این چراغ قرمز چندین کاربری تجاری وجود دارد،از نکات قابل توجه در این محیط وجود چندین مجتمع پزشکی ،آموزشی و اداری می باشد که باعث کاهش عملکرد اصلی (جابجایی)و افزایش عملکرد خدمات شده است.  

اسلاید 7: مطالعات تاریخی و هویتی محدوده ی مورد نظر :از اقدامات نادرست مسئولان و مدیران شهری که در دهه ی گذشته به اشتباه آغاز شد می توان به تغییر کوچه ها و خیابان های شهری که باعث کاهش خاطره انگیزی که یکی از توقعات موردی خیابان های شهری می باشد، شده است محور مورد مطالعه نیز از این امر مستثنی نگردید و دچار تغییر نام شد و از خیابان پهلوان به بلوار توحید تغییر اسم داد.

اسلاید 8: نقشه محدوده بلافصل

اسلاید 9: نقشه قطعه بندی

اسلاید 10: قطعهکاربریتعداد طبقاتساختار بناجنس نماعمر بناوضعیت بناارزش تاریخیتوضیحات1مسکونی1فلزیرومی10-15فعالندارد 2مسکونی1بنايیرومی10-15فعالندارد 3مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 4مسکونی7فلزیرومی10-15فعالندارد 5زمين────غیرفعالندارد 6مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 7ا موزشی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 8مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 9مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 10ا موزشی1فلزیسنگ+15فعالندارد 11مسکونی7فلزیسنگ+15فعالندارد 12تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 13تجاری4فلزیرومی10-15فعالندارد 14تجاری4فلزیرومی10-15فعالندارد 15تجاری4فلزیرومی10-15فعالندارد 16تجاری4فلزیرومی10-15فعالندارد 17تجاری4فلزیرومی10-15فعالندارد 18تجاری4فلزیرومی10-15فعالندارد 19تجاری4فلزیرومی10-15فعالندارد 20تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 

اسلاید 11: 21تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 22تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 23تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 24تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 25تجاری1فلزیکمپوزیت+15فعالندارد 26تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 27تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 28تجاری1فلزیسنگ+15فعالندارد 29درمانی2فلزیآجر+15فعالندارد 30مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 31تجاری1بنايیکمپوزیت10-15فعالندارد 32مسکونی1بنايیسنگ10-15غیرفعالندارد 33تجاری2فلزیکمپوزیت+15فعالنداردمبل فيض الله34مسکونی3فلزیسنگ+15فعالنداردمنازل سازمانی35مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 36تجاری1بنايیسنگ10-15فعالنداردآرايشگاه زنانه 37مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 38مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 39مسکونی1فلزیسنگ+15فعالندارد 40مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 

اسلاید 12: 41مسکونی6فلزیسنگ+15فعالندارد 42مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 43مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 44مسکونی4فلزیسنگ+15فعالندارد 45تجاری2فلزیسنگ+15فعالنداردبيمه توسعه46مسکونی1بنايیسنگ+15فعالنداردآشپزخانه47مسکونی4فلزیرومی10-15فعالندارد 48مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 49مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 50تجاری1بنايیسنگ10-15فعالنداردتاکسی سرويس51مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 52تجاری1فلزیسنگ+15فعالنداردباشگاه بيليارد53مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 54ا موزشی2فلزیآجر+15فعالندارددبستان55مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 56مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 57مسکونی1بنايیآجر10-15فعالندارد 58مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 59مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 60مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 

اسلاید 13: 61مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 62مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 63مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 64مسکونی1بنايیآجر10-15فعالندارد 65تجاری1بنايیآجر10-15فعالنداردباشگاه بدن سازی66مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 67مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 68مسکونی4فلزیرومی10-15فعالندارد 69مسکونی5فلزیسنگ+15فعالندارد 70ا موزشی1بنايیسنگ10-15فعالنداردمهدکودک71تجاری1بنايیآجر10-15فعالنداردآرايشگاه زنانه 72مسکونی1بنايیآجر10-15فعالندارد 73تجاری1بنايیآجر10-15فعالنداردسوپرمارکت74تجاری1بنايیآجر10-15فعالنداردبيمه پارسيان75مسکونی2بنايیآجر10-15فعالندارد 76مسکونی2بنايیآجر10-15فعالندارد 77اداری1بنايیآجر10-15فعالنداردشورای حل اختلاف78مسکونی6فلزیرومی+15فعالندارد 79مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 80مسکونی1بنايیرومی10-15فعالندارد 81مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 

اسلاید 14: 82مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 83مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 84مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 85مسکونی5بتنسنگ1─ 5فعالندارد 86مسکونی1بنايیآجر10-15فعالندارد 87مسکونی1بنايیآجر10-15فعالندارد 88مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 89تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 90تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 91تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 92تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 93تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 94تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 95تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 96تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 97تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 98تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 99تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 100تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 101تجاری3فلزیسنگ+15فعالندارد 102زمين────غیرفعالندارد 

اسلاید 15: 103زمين────غیرفعالندارد 104تجاری1بنايیسنگ10-15فعالندارد 105مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 106تجاری1بنايیسنگ10-15فعالندارد 107مسکونی1بنايیسنگ10-15فعالندارد 108مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 109مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 110مسکونی7بتن─1─ 5فعالندارددر حال ساخت111مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 112مسکونی2فلزیسنگ+15فعالندارد 113مسکونی2فلزیآجر+15فعالندارد 114مسکونی2فلزیآجر+15فعالندارد 115درمانی7فلزیآجر+15فعالندارد 116مسکونی1فلزیآجر+15فعالندارد 117تجاری1بنايیسنگ10-15فعالندارد 

اسلاید 16: نقشه کاربری موجودمسکونیتجاریاداریمهد کودک و دبستانآموزشگاه آزاددرمانیزمین خالی

اسلاید 17: نقشه تعداد طبقات1طبقه2طبقه3طبقه4طبقه5طبقه6طبقه7طبقه

15,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید