dorood_ey_bahare_ziba

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “درود بر تو ای بهار زیبا”

درود بر تو ای بهار زیبا

اسلاید 1: Salut au Printemps درود بر تو ای بهار زیبا

اسلاید 2: از فریدون مشیری بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

اسلاید 3: آسمان آبی و ابر سپید برگ‌های سبز بید

اسلاید 4: عطر نرگس، رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد

اسلاید 5: خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

اسلاید 6: خوش به حال روزگار خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها

اسلاید 7: خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز

اسلاید 8: خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز خوش به حال جام لبریز از شراب

اسلاید 9: خوش به حال آفتاب

اسلاید 10: ای دل من گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی‌‌پوشی به کام باده رنگین نمی‌بینی به جام

اسلاید 11: نقل و سبزه در میان سفره نیست جامت از آن می که می‌‌باید تهی است

اسلاید 12: ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

اسلاید 13: ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

اسلاید 14: گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

اسلاید 15: حافظز كوى یار مى ‌آید نسیم باد نوروزىز كوی یار می‌آید نسیم باد نوروزیاز این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

اسلاید 16: چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت كنكه قـارون را غلط‌هـا داد سـودای زرانـدوزی

اسلاید 17: كه قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزیز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

اسلاید 18: زِ جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل استكه زد بر چرخ فیروزه صفیرِ تخت فیروزی

اسلاید 19: به صحرا رو كه از دامن غبار غم بیفشانیبه گلزار آی كز بلبل غزل گفتن بیاموزی

اسلاید 20: چو امكان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیستمجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

اسلاید 21: طریق كام بخشی چیست ترك كام خود كردنكلاه سروری آن است كز این ترك بردوزی

اسلاید 22: سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آیكه بیش از پنج روزی نیست حكم میر نوروزی

اسلاید 23: ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیستمگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

اسلاید 24: می‌ای دارم چو جان صافی و صوفی می‌كند عیبشخـدایـا هیچ عـاقل را مبـادا بخت بـد روزی

اسلاید 25: جدا شد یار شیرینت كنون تنها نشین ای شمعكه حكم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

اسلاید 26: به عُجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محرومبیا ساقی كه جاهل را هنی تر می‌رسد روزی

اسلاید 27: می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوشكه بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی

اسلاید 28: نه حافظ می‌كند تنها دعای خواجه توران شاهزِ مدح آصفی خواهد جهان عیدّی و نوروزی

اسلاید 29: جنابش پارسایان راست محراب دل و دیدهجبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی

اسلاید 30: تولدی دیگر از فروغ فرخزادآفتاب میشود:

اسلاید 31: نگاه کن که غم درون دیده‌امچگونه قطره قطره آب میشودچگونه سایهٔ سیاه سرکشماسیر دست آفتاب میشود

اسلاید 32: نگاه کنتمام هستیم خراب میشودشراره‌ای مرا به کام میکشدمرا به اوج میبردمرا به دام میکشد

اسلاید 33: نگاه کنتمام آسمان منپر از شهاب میشود

اسلاید 34: تو آمدی ز دورها و دورهاز سرزمین عطرها و نورها

اسلاید 35: نشانده‌ای مرا کنون به زورقیز عاجها، ز ابرها، بلورهامرا ببر امید دلنواز من

اسلاید 36: ببر به شهر شعرها و شورهابه راه پر ستاره میکشانیمفراتر از ستاره مینشانیم

اسلاید 37: نگاه کنمن از ستاره سوختملبالب از ستارگان تب شدم

اسلاید 38: چو ماهیان سرخ رنگ ساده دلستاره چین برکه های شب شدم

اسلاید 39: چه دور بود پیش از این زمین مابه این کبود غرفه‌های آسمانکنون به گوش من دوباره میرسدصدای تو

اسلاید 40: صدای بال برفی فرشتگاننگاه کن که من کجا رسیده‌امبه کهکشان، به بیکران، به جاودان

اسلاید 41: کنون که آمدیم تا به اوجهامرا بشوی با شراب موجهامرا بپیچ در حریر بوسه‌ات

اسلاید 42: مرا بخواه در شبان دیر پامرا دگر رها مکن

اسلاید 43: Ferme les yeux et sens, Respire lodeur du printemps ! Ecoute le chant des oiseaux, Ny a-t-il rien de plus beau ? Tu touches le vrai bonheur Dans ce moment de douceur ! Ainsi les jours de pluie, Ne regarde plus le ciel gris, Mais pense à cet instant magique Où tout semble féerique...چشمانت را ببند و بو ها را استشمام کنبوی بهار را استنشاق کن!به آواز پرندگان گوش بدهچیزی از این بهتر پیدا می شود؟خوشبختی واقعی را حس می کنیدر این لحظات شیرین!همچنین در در روزهای بارانی،آسمان خاکستری را نگاه مکن،ولی به این لحظات شگفت انگیز فکر کنکه در آن همه چیز جادوئی شده. . .

اسلاید 44: 26 – 3 - 2011FINپایانتنظیم از: علی افضل صمدیhttp://www.aliafzalsamadi.ir/

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان