dars_din_va_zendegi_dabirestan

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

  1. haleemi

    سلام چرا نمی تونم با انترنت دانلود منجر دانلود کنم؟

نظر خود را بنویسید

دین و زندگی

اسلاید 1: در درس اول...انواع نیازهاانواع هدایتویژگی های انسانطبیعی و غریزیبرتر و بنیادینعمومیویژهعقلاختیارهدايت ويژه انسانمتناسب با ويژگي‌هاي خلقتشعقل حجت اشکارپیامبران حجت نهانعقل وسيله فهم پيام الهي است

اسلاید 2: 1بنابراین... همه انسان‌ها از استعداد تفكر و تعقل و قدرت اختيار برخوردارند.2 انسان‌ها زندگي در جامعه عادلانه را دوست دارند و از ظلم و ستم گريزانند.انسان‌ها همگي به دنبال زيبايي‌ها و خوبي‌ها هستند.3

اسلاید 3: انسان‌ها فضيلت‌هاي اخلاقي مانند عدل، حق و خير خواهي را دوست دارند و از رذايل اخلاقي مانند ظلم، حسد و دروغ بيزارند.4 همه انسان‌ها به دنبال كمالات نامحدودند و به حد معيني قانع نمي‌شوند.5

اسلاید 4: همه انسان‌ها به دنبال راهي هستند كه آنان را به سعادت حقيقي برساند.6 همه انسان‌ها از فنا و نابودي گريزان و در جستجوي حيات جاودانه‌اند.7

اسلاید 5: ویژگی های انسانفطرت

اسلاید 6: فطرت انسانمعنای درست فطرتریشه: فَطر = خلق و ابداعنوع خاصّ آفرینشفطرت انسان: آفرینش خاصّ انسان و ویژگی‌هایی که در اصل آفرینش او وجود دارد.

اسلاید 7: انسان ها با اینکه در برخی خصوصیات مانند خصلت های نژادی ,زبان وآداب و رسوم با یکدیگر تفاوت دارند اما دارای ویژگی های فطری مشترک هستند.ویژگی های فطری مشترک,انسان را از انواع دیگر موجودات جدا می سازد ونوع انسانی را پدید می آورد.

اسلاید 8: فطرتهدفبرنامه كلّيمشتركمشتركمشتركچرا يك دين؟

اسلاید 9: نام برنامۀ کلّیاسلام = تسلیم بودن در برابر خدا

اسلاید 10: محورهای اصلی اين برنامه: 1. ايمان به خداي يگانه و دوري از شرك و بت پرستي2. ايمان به معاد و پاداش و جزاي عادلانه در آخرت3. اعتقاد به عادلانه بودن نظام هستي4. ايمان به فرستادگان الهي و راهنمايان دين5. عبادت و بندگي خداوند با انجام فرايض، دعا و...6. كسب مكارم اخلاقي 7. دوري از رذايل اخلاقي8. برپايي نظام اجتماعي بر اساس عدلاصول عقايداحكاماخلاق

اسلاید 11: پس محتواي اصلي دعوت پيامبران يكي است، ولي تعاليم آنها در برخي از احكام تفاوت داشته‌است. هرچند در اصل بسياري از احكام نيز اشتراك داشته‌اند.

اسلاید 12: علل آمدن پیامبران متعدّد1. لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آنتبليغ دائمي و مستمراستقرار و ماندگاري پيامتعاليم الهي جزء آداب و فرهنگ مي‌گرددبه سادگي از فرهنگ مردم خارج نمي‌شود

اسلاید 13: 2. رشد تدریجی سطح فکر جوامعنحن معاشر الانبياء ، اُمِرنا أن نُكلم الناسَ علي قدر عقولهم

اسلاید 14: 3. از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشینابندايي بودن سطح فرهنگ و زندگي اجتماعيعدم توسعه كتابتفراموشي تعليمات انبياءعوض شدن تعاليم پيامبرانابلاغ تعاليم اصيل توسط پيامبران بعدي

اسلاید 15:

اسلاید 16: علّت وجود ادیان مختلف در جهانپيامبران جديد پيامبران پيشين را ... تصديق مي‏كردندهيچ پيامبري پيامبر قبلي را تكذيب نكرده‌است.هيچ پيامبري نگفته است كه پيامبر قبلي يك دين و من هم دين ديگر، حال هر كدام را مي‏خواهيد برگزينيد.همه مي‌گفتند ما ادامه دهنده راه انبياء پيشينيم

اسلاید 17: پس چرا باز اديان مختلف داريم و پيامبري ايشان توسط برخي بزرگان يهودي و مسيحي مورد انكار واقع مي‌شد؟آمدن پيامبر اسلام(ص) در تورات و انجيل وعده داده‌شده بود.حتي پيامبر اسلام(ص) نيز خود را ادامه دهنده راه موسي و عيسي (ع) معرفي مي‏كند.

اسلاید 18: اما پاسخ بر اساس آيات قرآن كريم:منشأ اصلي اختلاف و چنددينيبرخي از رهبران دينيبه خاطر مقام، موقعيت و منافعدعوت پيامبر جديد را انكار مي‏كنندسبب چند دسته شدن پيروان پيامبران مي‌شوند

اسلاید 19: ویژگی‌های پیامبران1. وحیكلمه وحي در قرآن اختصاص به پيامبران ندارد.عالي ترين درجه وحي: مخصوص پيامبران است و به معناي القاي معاني و معارف به قلب پيامبر از سوي خداست.كه همان سخن گفتن خداوند و جبرئيل با پيامبران است.

اسلاید 20: برنامه هدايت الهيپيامبرانمردمابلاغوحي

اسلاید 21: ویژگی‌های پیامبران2. اعجازانجام كارهاي خارق‌العاده ازجانب خداكاري كه ديگران از آن ناتوانندنشانه ارتباط با خدا براي مردمآيت، نشانه، علامت نبوت و يا معجزه...پيامبر مأمور خداست چرا معجزه ناميده مي شود؟

اسلاید 22: 3. عصمتانجام مسؤوليت پيامبري پذيرش و اعتماد مردم به پيامبرانجام مأموريتمجموعه رفتارهاعصمت در:چرا بايد پيامبر عصمت داشته باشد:ویژگی‌های پیامبران

اسلاید 23: دين الهي به درستي به مردم نمي رسدانحراف در تعاليم الهي و از دست رفتن اعتماد مردمامكان تخلف پيامبر و سرمشق گيري و انحراف مردماگر پيامبران معصوم نباشند:ویژگی‌های پیامبران

اسلاید 24: اما پيامبران چگونه معصومند؟ايمان و تقويبينش عميقویژگی‌های پیامبراندوري از گناهدوري از خطامانع بيرونياختيارانسان

اسلاید 25: ختم نبوّتمعرّفی خاتم النّبیّینمحمّد(ص) پدر هيچ يك از مردان شما نيست. او رسول خدا و خاتم پيامبران است. و خدا به هر چيزى داناست.

اسلاید 26: معرّفی خاتم النّبیّینيادآوري اين موضوع توسط شخص پيامبر در اجتماعات؟جلوگيري از ادعاي پيامبري پس از خوداي علي؛ تو براي من به منزله هارون براي موسي هستي؛ با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نخواهد آمد.حديث منزلت:اما به چه دليل...

اسلاید 27: الف) آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگیختم نبوّتعوامل بي‌نيازي از نبوت و كتاب جديدرشد عقلي و ورود به دوران بلوغ فكريتوانايي دريافت كاملترين برنامهپاسخ‏گويي به نيازهاي فردي و اجتماعي توسط اين برنامهنزول قرآن ؛ پاسخ‌گوي نيازهاي هدايتي بشر در طول زما‌ن‌ها

اسلاید 28: ب) حفظ قرآن كريم از تحريفعوامل بي‌نيازي از نبوت و كتاب جديددر پرتو عنايت الهياهتمام پيامبر در جمع و حفظ قرآنتلاش مسلمانان دوره‌هاي مختلفعدم تحريفبي‌نيازي نسبت به تكميل و تصحيح بعدي...

اسلاید 29: ج) وجود امام معصوم پس از پيامبر(ص)عوامل بي‌نيازي از نبوت و كتاب جديدتعيين امام معصوم از جانب خداادامه مسؤوليت پيامبر به جز وحيعدم كمبود هدايت‏گري در جامعهعدم نياز به بعثت پيامبر جديد

اسلاید 30: د) پيش‌بيني راه‌هاي پاسخ‏گويي به نياز‌هاي زمانهعوامل بي‌نيازي از نبوت و كتاب جديدشيوه طراحي مجموعه معارف و احكام اسلام از جانب خدارسيدن به پاسخ سؤال‌ها و نيازهاي جوامع در همه ادواربه شرط ...استفاده از روش علمي و درست تحقيق، تدوين شده توسط متخصصان دين

اسلاید 31: راه‌های پاسخ‌گویی به نیازهای زمانهاول - توجّه به نیازهای متغیّر در عین توجّه به نیازهای ثابتاز نیازهای ثابت و متغیّر چند مثالي بياوريد...متغیّرثابتقوانيننيازها

اسلاید 32: راه‌های پاسخ‌گویی به نیازهای زمانهدوم - وجود قوانین تنظیم کنندهدر اسلام قوانيني وجود دارد كه:ختم نبوّت

اسلاید 33: ما جعل عليكم في الدين من حرجلا ضرر و لا ضرار في ‌الاسلامدر اسلام قوانيني وجود دارد كه:

اسلاید 34: راه‌های پاسخ‌گویی به نیازهای زمانهسوم - اختیارات حاکم و نظام اسلامیحل كننده مسائل خاص در شرايط خاص در جامعه اسلامي

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان