raveshe_tadrise_maharate_khandan

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “روش تدریس مهارت خواندن”

روش تدریس مهارت خواندن

اسلاید 1: موضوع: پاورپوینت روش تدریس مهارت خواندننام استاد:جناب آقای استاد آچاکنام دانشجویان:زهره فیضی,شیلا مام خسرویسال تحصیلی 89-90بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2: روش تدریس مهارت خواندن پاور پوینت فصل های سوم و چهارم

اسلاید 3: نظام نوشتاری زبان فارسی3-1 کلیاتی در مورد خط و انواع آنخط به عنوان یک وسیله ثانوی برای نمایاندن عناصر آوایی زبان به وجود آمده است و خط را مهمتر از زبان گفتاری می دانند.اهمیت ابداع خط تا حدی است که تاریخ ابداع آن به عنوان مبدا تاریخ انتخاب شده است و زمان پیش از آن را ماقبل تاریخ می نامنند.تحولات خط در جهان از پنجاه هزار سال پیش تا کنون از چهار مرحله گذشته است.

اسلاید 4: مراحل تحولات خط در جهان:1.تصویر نگاری:تصویر نگاری شامل رسم تصاویر واقعی اشیاء و جانداران است.2.خط اندیشه نگار(خط ترکیبی):در این خط هر علامت در مقابل شیء پدیده و یا یک تصور ذهنی به کار میرود و تصاویر در یک زنجیره مرتبط رسم میشود و بر یک متن دلالت دارد.3.خط تحلیلی(انتقالی): این خط احتمالا آغازگر نوشتار نظام یافته بوده است و خط های میخی¸هیروگلیف مصری¸خطوط چینی¸مایاییو ازتک همگی از این خط به وجود آمده اند.4.نظامهای خطی الفبایی:در این نظاهای نوشتاری نشانه های حروف الفبا نماینده صداهای زبان هستند و خطوط عربی و فارسی امروز و خط لاتین از جمله مشهور ترین خطوط آوایی هستند.

اسلاید 5: 3-2 سیر تاریخی تحول نظام نوشتاری فارسی زبان فارسی جزو زبانهای هند و اروپایی است.

اسلاید 6:

اسلاید 7: نظام نوشتاری فارسی باستاناین خط مرکب از نشانه های حرفی به شکل میخ بوده است به همین دلیل به خط میخی معروف شده است.ویژگیهای آن:1.این خط از چپ به راست نوشته میشده است.2.این خط جزو نظامهای نوشتاری هجایی-الفبایی محسوب میشود.3.در این خط برای برخی از صامتها با توجه به مصوت بعدی هر کدام نشانه های جداگانه ای به کار میرود.4.در این خط علامتی موسوم به «واژه جدا کن» وجود داشته است.5.در این خط هشت علامت به کار رفته است که علائم اندیشه نگار نامیده می شوند.

اسلاید 8: نظام نوشتاری فارسی میانه این زبان در ایالت پارس رواج داشت و صورت میانیه فارسی باستان و فارسی جدید است از این رو این زبان را با نامهای پارسیک و پهلوی ساسانی هم یاد میکنند و در دوره ساسانیان زبان رسمی و اداری ایران بوده است.زبان فارسی جدیدفارسی دری یا فارسی جدید صورت تحول یافته فارسی میانه است و نظام نوشتاری فارسی جدید مبتنی بر خط عربی استو این زبان حوزه نفوذ خود را در دوران استیلای مغول و دوران حکومتهای صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه هم حفظ کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم به عنوان زبان رسمی کشور انتخاب شد.

اسلاید 9: 3-3 ویژگی های نظام نوشتاری فارسی امروزاین زبان از راست به چپ نوشته میشود و دارای دو نوع نشانه است: نشانه های حرفی و نشانه های زیروزبری .الف)نشانه های حرفی:الف.ب.پ.ت.ث.جیم.چ.ح.خ.دال.ر.ز.ژ.سین.شین.صاد.ضاد.طا.ظا.عین.غین.ف.قاف.کاف.گاف.لام.میم.نون.واو.ه.یب)نشانه های زیروزبری:اسامی این دسته از نشانه ها عبارت اند از: تشدید و تنوین و همزه که این نشانه ها در همه جا به یک شکل هستند.

اسلاید 10: 3-4 اشکالات موجود در نظام نوشتاری1.در نظام نوشتاری فارسی برخی آواهای زبان دارای بیش از یک نشانه خطی هستند.2.در این نظام نوشتاری برخی نشانه های خطی برای نمایش بیش از یک آوا به کار میروند.3.در این زبان برخی از آواهای زبان در بیشتر موارد فاقد نشانه حرفی هستند.4.در نظام نوشتاری فارسی در برخی کلمات ممکن است نشانه های حرفی وجود داشته باشد که ما بازای آوایی ندارند.

اسلاید 11: 3-5 قواعد رسم الخطی و اصول نشانه گذاری در نظام نوشتاری فارسیقواعد رسم الخطی به صورت املایی زبان بویژه کلمات زبان و اصول نشانه گذاری به چگونگی استفاده از علائم ویژه زبان مکتوب مثل ویرگول وگیومه و نقطه و... میپردازد.3-5-1 قواعد رسم الخط زبان نوشتاری فارسی1.واژه های که شکل واحدی دارند مثل کتاب به همان صورتی که مورد توافق عمومی فارسی زبانان است نوشته میشوند.2.در مورد انتخاب واژه های که دو یا چند شکل مکتوب دارند ملاکهای زیر در نظر گرفته شود:الف)انتخاب احسن گذینش بهینه ای است که سهولت امر آموزش را تامین کند ب)انتخاب احسن یک صورت کلمه به معنی نفی گونه های مکتوب دیگر آن نیست.ج)بخش عمده رسم الخط بر جدا نویسی تکیه دارد.

اسلاید 12: 2-3-5 اصول نشانه گذاری در زبان فارسینشانه گذاری استفاده از مجموعه علامتهای است که در زبان نوشتاری برای نشان دادن حالات درونی نویسنده و تعیین کیفیت کلام در حالات تعجب و امر و پرسش و مکث و ... به کار برده میشود.کارکردهای نشانه گذاریالف)نشانه ها ابزاری مناسب در دست نویسنده هستند که از آنها به جای مواردی چون تکیه و آهنگ در زبان گفتاری سود میجویند.ب)نشانه گذاری از لحاظ دستوری میتواند نشان دهنده پایان خبر¸اتصال یا جداسازی¸نقل قول یا مواردی از این قبیل باشد.ج)نشانه گذاری باعث میشود خواننده بخصوص خواننده مبتدی صحیح تر و باسهولت بیشتری نوشته ها را بخوانند و مفاهیم آن را راحت تر درک نمایند.

اسلاید 13: مهمترین نشانه های نظان نوشتاری فارسی1.نقطه(.).نقش این علامت در متون نوشتاری جدا کردن جمله ها و جای مکث در جمله و پایان جمله خبری و در مواردی برای مخفف سازی به کار میرود.2)ویرگول(¸). نقش آن ایجاد فاصله بین دو بخش جمله و جلوگیری از بد خوانی است.3.نقطه ویرگول(;). نشانه درنگ و مکثی است که در جمله وجود دارد.4.دو نقطه(:). اگر بخواهیم گفته کسی را نقل کنیم یا در متون نمایشی جلوه اسم شخصیتها یا اگر بخواهیم برای مطلبی شاهد و نمونه بیاوریم از این نشانه استفاده میکنیم.5.گیومه(«»). برای تکرار سخن کسی بدون تغیر آن و برجسته کردن اصطلاتح یا واژه از این نشانه استفاده میکنیم.6.پرانتز یا کمان (()).در متن معنی یا و یعنی را مدهد و برای اسم سابق شهرها و... یاسال وقوع حوادث و نشانه های اختصاری از آن استفاده میکنیم.

اسلاید 14: 7.نشانه پرسشی(?). به جای آهنگ خیزلن در جمله های پرسشی به کار میرود.8.نشانه عاطفی(!). در پایان جمله های که نشان دهنده حالات عاطفی مانند تعجب یا تحسین و تاسف و ... می آید. 9.خط فاصله( _ ).در شرایطی که قسمتی از یک ترکیب واژه گانی در یک سطر و قسمت دیگر آن در سطر دیگر و جمله های معترضه و گاهی به جای واژه تا برای نشاندادن فاصله زمانی و تقسیم بندی مطالب بعد از اعداد و حروف الفبا و پیوند دادن بعضی از اسمها به کار میرود.10.نشانه تعلیق(...). این علامت نشان دهنده بریدگی است و در مواردی که ذکر مطلب تا پایان ضروری نباشد و خذف کلمات مغایر با عطف کلام و حذف کلمات مقدس به کار میرود.11.نشانه تکرار(˝).برای صرفه جویی در وقت جلوگیری از تکرار کلمات به کار میرود.12.پیکان( ).نویسنده بخواهدخواننده رامتوجه سازد مطلب درصفحه بعداست

اسلاید 15: 3-6 انواع خطوط خوشنویسی فارسیآموزش خوشنویسی در دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.انواع خطوط خوشنویسی فارسی3-6-1 خط نسخ و خط ثلثخط نسخ از قرن سوم تا حدود قرن نهم هجری به همراه خط ثلث رایجترین نوع خطوط خوشنویسی در میان ایرانیان بوده اند. این دو نوع خط در واقع نوع خوشنویسی برای خط قرآن هستند و بیشتر در میان کشورهای عرب زبان مورد استفاده قرار میگرفت که این خطوط در زبان فارسی فاقد علائم فتحه و کسره و ضمه میباشد و مبتکر آن ابن مقله بیضاوی شیرازی است که آن را از خط کوفی استخراج کرده است.امروزه از این خط برای تزیین و نوشتن کتیبه های مساجد مورد استفاده قرار میگیرد.

اسلاید 16: 3-6-2 خط نستعلیقاین خط در قرن هفتم هجری به وجود آمده است که به آن تعلیق میگفتند. این خط از پیچیدگی زیادی برخوردار بود به همین دلیل زیاد دوام نیاورد وخوشنویسان از ترکیب خط نسخ و تعلیق خط نستخعلیق را به وجود آوردند که بعدها به اسم خط نستعلیق معروف شد و این خط در قرن یازدهم به اوج تکامل خود رسید و پایه گذار آن عمادالحسنی قزوینی مشهور به میر عماد بوده است. 3-6-3 آموزش درست نویسی و خوش نویسی در دوره دبستان اصول درست نوشتن در پایه اول دبستان.1.روش به دست گرفتن قلم2.روش نشستن در هنگام نوشتن3.فاصله چشم از کاغذ و روش قرار دادن کاغذ4.میزان نور در هنگام نوشتن

اسلاید 17: آموزش خوشنویسی در پایه دوم دبستانمناسب ترین رسم الخطی که میتواند برای خوشنویسی مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد نستعلیق تحریری است که دانش آموزان در نوشته های روزمره مثل نوشتن نامه و پرکردن فرمها و ... مورد استفاده قرار میدهند .بهترین وسیله برای نوشتن در دوره ابتدایی مداد است و از کلاس سوم به بعد میتوان از خودکار استفاده کرد.

اسلاید 18: آموزش مهارت های زبانی در دوره دبستان مهارت های زبان شفاهی و نقش آنها در دوره دبستان

اسلاید 19: 4-1 مهارت های زبانی و نقش آن در پیشبرد اهداف آموزشیبه مهارتهای صحبت کردن و نوشتن مهارت های تولیدی و به مهارتهای گوش دادن و خواندن مهارت های ادراکی یا دریافتی زبان میگویند. توجه کافی به تقویت و افزایش این چهار مهارت لازمه هر برنامه آموزشی است. 4-2 مهارت های گفتاری(گوش دادن و صحبت کردن)این در مهارت نخستین مهارت های زبانی به حساب می آیند. گوش دادن. گوش دادن دارای چهار مرحله است 1-شنیدن: احساس آواهای زبانی و تمییز دادن آنها از هم 2-دقت و تمرکز حواس:تمرکز بر منبع پیام و خود پیام3-دریافت:فهم و ادراک اولیه پیام شامل درک معنای واژه ها و جمله ها4-پردازش معنایی پیام: دریافت و جذب نهایی مقصود گوینده که منجر به عکس العمل در برابر شنیده ها می شود.

اسلاید 20: در گوش دادن عوامل برون فردی مثل لهجه گوینده و محتوای مطلب و... و عوامل درون فردی مثل بینش دانش آموز و نگرش او و ... دخالت دارند انواع گوش دادن:1.گوش دادن حاشیه ای یا منفی-معمولا در حاشیه کار دیگری که برای شنونده مهم است انجام میشود و این نوع گوش کردن آفت یادگیری محسوب میشود. 2.گوش دادن با دقت-دانش آموز سعی میکند پیامهای شفایی معلم را بفهمد.3.گوشدادن فعال-در این نوع گوش دادن گوینده ترغیب به ادامه صحبت کردن میشود و دانش آموز در ارتباط شفایی با معلم فعالانه شرکت میکند.4.گوش دادن تحلیلی-شنونده محتوای پیامها را تجزیه و تحلیل میکند و صحت وسقم آنها را می سنجد و نقاط قوت و ضعف پیامها را مورد برسی انتقادی قرار میدهد.

اسلاید 21: صحبت کردنگفتار صورت مادی زبان است و میتوان آن را غنی ترین شکل بیان دانست.مراحل رشد گفتارمثالویژگی های زبانسنماما . داداغان و غون کردن(هجا)4 تا 8 ماهگیبابا.هاپو .بلهاولین کلمات قابل فهم(واژه)12 ماهگیمامان آبترکیب های دو کلمه ای (جمله های تلگرافی)18 ماهگیمدادم افتاد رو زمینجمله های طولانی تر (گسترش جمله های تلگرافی)24تا30 ماهگیاون چیه رو میز?گفتگوهای نسبتا طولانی با جمله های ساده (جملههای کامل ساده)30واهگی تا4سالگی____بیان طولانیتر که به مکالمههای بزرگسالان شباهت دارد (جمله های پیچیده)4 سالگی

اسلاید 22: مهارت های اساسی کاربرد گفتار1.استفاده از کلمه ها وجمله های متنایب با موقعیت گفت و گو2.بیان روشن نظرات اصلی با استفاده به جا از کلمات مناسب 3.صحبت کردن با صدای رسا در آن حد که شنونده یا شنوندگان آن را به خوبی بشنوند 4. صحبت کردن به نحوی که شنونده مقصود گوینده را دریابد 5. کاربرد واژه ها به طور واضح و مشخص6. استفاده از واژه های زنده زبان 7.درخواست و دادن اطلاعات درست

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید