علوم پایه آمار

روش های گردآوری داده

Raveshe_gerd_avariye_dade

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.


  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “روش های گردآوری داده”

روش های گردآوری داده

اسلاید 1: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری داده

اسلاید 2: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهآنچه در این فصل می آموزیمروش های گردآوری داده مصاحبه پرسشنامه مشاهده

اسلاید 3: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های گردآوری اطلاعات عبارتند از :

اسلاید 4: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهمصاحبه‌(حضوري، تلفني، رايانه‌اي) پرسشنامه(حضوري، پستي، الكترونيكي)مشاهده رويدادها(با ابزار يا بدون ابزار)روش های گردآوری اطلاعات عبارتند از :

اسلاید 5: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهمصاحبه‌(حضوري، تلفني، رايانه‌اي)1) مصاحبه آزاد :ترتیب سوال ها از قبل مشخص نیست .دستيابي به برخي مسائل اوليه براي بدستآوردن ديدگاه مناسبي باعمق لازم در بررسي متغيرهاهدف مصاحبه آزاد :

اسلاید 6: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهمصاحبه‌(حضوري، تلفني، رايانه‌اي)1) مصاحبه آزاد :نکات کلیدیشنونده خوب بودنتضعيف مقاومت افراد در مقابل سؤالات با صبر و حوصلهطرح سؤالات متناسب با موقعيت سازماني فرد.داشتن يك طرح كلي در ذهن تا از مسير منحرف نشويد.

اسلاید 7: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهمصاحبه‌(حضوري، تلفني، رايانه‌اي)1) مصاحبه هدایت شده :پژوهشگر دقيقاً مي‌داند به دنبال چه اطلاعاتي بودهو فهرست پرسشها از قبل مشخص است . در صورت لزوم دنبال کردن برخي پاسخهاي مصاحبه‌شونده با سؤالات خارج از برنامه . درك روشن هدف هر سؤال به وسيله مصاحبه‌كننده براي تشخيص اينكه پاسخ معناداري بدست آمده خلاصه کردن نتايج مصاحبه به روش جدول‌بندي توصيف آنها.

اسلاید 8: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری داده شروع مصاحبه برانگيختن و جلب همكاري مصاحبه‌شونده پيگيري پاسخها و حفظ نظم فكري در مصاحبه روشهاي ثبت پاسخهامصاحبه‌(حضوري، تلفني، رايانه‌اي)1) مصاحبه هدایت شده :پژوهشگر دقيقاً مي‌داند به دنبال چه اطلاعاتي بودهو فهرست پرسشها از قبل مشخص است .

اسلاید 9: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهانواع سوگیری در مصاحبه سوگیری از طرف مصاحبه کننده : سوگیری مصاحبه شونده : ناتواني در ايجاد رابطه صميمانه درك ناقص از پاسخها هدايت‌كردن عمد يا غيرعمد پاسخ‌دهنده ارائه اطلاعات براي پسند مصاحبه‌كننده ناتواني در درك روشن سؤالات

اسلاید 10: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهانواع سوگیری در مصاحبه سوگيري اقتضايي:عدم مشاركت: نمونه نماينده جامعه نخواهد بود.سطوح مختلف اعتماد و صميميت: پاسخها غني‌تر در محيط با صميميت و اعتماد بيشترمحيط مصاحبه: حساس بودن برخي افراد به برخي محيط‌ ها

اسلاید 11: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهنکات مهم در طرح پرسش ها حرکت قیفی : شروع از سؤالات باز و كلي و حركت به سمت سؤالات بسته و محدود پرسش خالی از سوگیری : تلاش براي خالي كردن متن پرسش و نيز زمينه پرسشگري از سوگيري و جهت‌دادن به مصاحبه روشنگری مطالب : بازگو كردن مطالب و اطلاعات مصاحبه‌شونده براي كسب اطمينان از درك دو طرفه

اسلاید 12: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهنکات مهم در طرح پرسش ها کمک به مصاحبه شونده برای تمرکز بر مصاحبه شونده: كمك‌كردن به مصاحبه‌شونده براي كسب نظم فكري و توليد ايده‌هاي جديد یادداشت برداری: اعتماد به حافظه نتايج مصاحبه را به طور جدي تهديد مي‌كند.

اسلاید 13: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهمصاحبه حضوریمزیت :امكان تطبيق پرسشها با وضعيتكشف‌كردن(اضافه كردن) نشانه‌هاي غيركلامي

اسلاید 14: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهمصاحبه حضورینارسایی :هزينه آموزش مصاحبه‌كنندگانهزينه اعزام گروهها به محلترس افراد مصاحبه‌شونده از افشا‌شدن بازتابهاي احساسي

اسلاید 15: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهمصاحبه تلفنیمزیت :راحتي براي پاسخ‌دهندگاني كه نگران بازتابهاي احساسي خود هستندسرعت عمل زياد و هزينه كمامكان انجام در يك گستره جغرافيايي وسيع

اسلاید 16: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهمصاحبه تلفنینارسایی : امكان قطع از طرف مصاحبه‌شونده محدوديت در هدايت پرسشها عدم امكان برقراري رابطه عاطفي

اسلاید 17: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهمصاحبه رایانه ای محدود كردن برخي سوگيري‌ها از طريق محدود‌كردن تلفني، حضوري يا بر روي اينترنت ضبط مصاحبه‌ها و گوش دادن به آنها پس از دسته‌بندي استخراج برخي اطلاعات تحليلي اوليه از مصاحبه‌ها به كمك نرم‌افزار هزينه ثابت زياد و هزينه متغير كم

اسلاید 18: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهپرسشنامه مجموعه‌اي از سؤالات كتبي با گزينه‌هاي مشخصي براي پاسخپرسشنامه بر دو گونه انجام میشود : حضوری پستی

اسلاید 19: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهپرسشنامهجمع آوري افراد يك سازمان در يك محل و اجراي حضوري پرسشنامهحضوری ارائه توضيحات لازم با حضور در محل وترغيب افراد به مشاركت مزیت هزينه و زمان كم

اسلاید 20: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهپرسشنامهجمع آوري افراد يك سازمان در يك محل و اجراي حضوري پرسشنامهحضوری نارساییبرخي مديران تمايل ندارند كه كاركنانشان درزمان كار پرسشنامه تكميل كنند.

اسلاید 21: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهارسال پرسشنامه‌ها و دريافت پاسخ‌نامه‌ها از طريق پستروش های انجام مصاحبهپرسشنامهپستی مزیت هزينه كم و زمان نسبتاً كم امكان توزيع جغرافيايي وسيع

اسلاید 22: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهپرسشنامهپستیارسال پرسشنامه‌ها و دريافت پاسخ‌نامه‌ها از طريق پست نارسایی مشكل پاسخ‌دهنده در رفع اشكال امكان انحراف از نمونه معرف جامعه

اسلاید 23: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های انجام مصاحبهپرسشنامهپستی فرستادن نامه پيگيري همراه كردن يك انگيزه مادي با پرسشنامه ضميمه‌كردن پاكت تمبردار همراه با نشاني پژوهشگر رعايت اختصار و رواني نوشتار در طراحي پرسشنامه

اسلاید 24: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه1) نحوه نگارش پرسشهانوع پرسش وابسته به ماهيت متغير مورد سنجش براي متغيرهاي نگرش و تصورات افراد ابعاد مختلف مفهوم (سازه) براي متغيرهاي عيني يك پرسش مستقيم محتوا و هدف هر پرسش

اسلاید 25: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه1) نحوه نگارش پرسشها دستور زبان پرسشنامهزبان پرسشنامه متناسب با پاسخ‌دهنده

اسلاید 26: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه1) نحوه نگارش پرسشها نوع و شکل ظاهری پرسشها نوع پرسش:بسته يا باز شكل ظاهري:واژه‌بندي مثبت يا منفي پرسش خودداري از پرسشهاي مركب (دو وجهي)

اسلاید 27: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه1) نحوه نگارش پرسشها نوع و شکل ظاهری پرسشها خودداری از پرسش های مبهم خودداری از پرسش های مبتنی بر یادآوری گذشته خودداري از پرسشهاي هدایت کننده

اسلاید 28: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه1) نحوه نگارش پرسشها نوع و شکل ظاهری پرسشها خودداری از پرسش های دارای بار عاطفی خودداری از پرسش های دارای مطلوبیت اجتماعی

اسلاید 29: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه1) نحوه نگارش پرسشها نوع و شکل ظاهری پرسشهانامه درخواست براي تكميل پرسشنامه: روشن كردن اهداف ايجاد انگيزه و ميل به پاسخگويي

اسلاید 30: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه1) نحوه نگارش پرسشها نوع و شکل ظاهری پرسشهانامه درخواست براي تكميل پرسشنامه: قول به محرمانه‌ ماندن اطلاعات فردي تشكر از همكاري

اسلاید 31: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری داده

اسلاید 32: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه2) ترتیب پرسش هااز کلی به جزئیاز عمومی به خاصاز ساده به دشوار

اسلاید 33: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه2) داده های طبقه بندیاطلاعات شخصی-سازمانی در ابتداي پرسشنامه و يا انتها نپرسيدن اطلاعاتي كه فرد احساس مي‌كند به تحقيق لطمه مي‌زند پرسيدن اطلاعاتي كه در فرد حساسيت ايجاد نمي‌كند، حتي اگر غيرضروري باشند

اسلاید 34: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری داده در نظر گرفتن سطوح مشخص براي برخي داده‌ها براي كم‌كردن از حساسيتطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه2) داده های طبقه بندیاطلاعات شخصی-سازمانی

اسلاید 35: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهطراحی پرسشنامهاصول طراحی پرسشنامه3) سازمان دهی پرسش هاترتيب منطقي پرسشهاقالب‌بندي بخش‌هاي مختلفدستورالعمل‌هاي مربوط به پرسشهاصفحه‌آرايي متن پرسشها

اسلاید 36: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهمشاهده رويدادها(با ابزار يا بدون ابزار)مشاهده رفتار واقعي افراد در محيط كار يا در يك محيط آزمايشگاهيمشاهده بدون مشاركت (غيرفعال):مشاهده توأم با مشاركت (فعال ):ورود پژوهشگر به سازمان صرفاً به عنوان يك مشاهده‌گرمطالعه پژوهشگر روي رفتار افراد به عنوان عضوي از يك گروه يا سازمان

اسلاید 37: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادههر يك از دو نوع مشاهده بالا مي‌تواند به شيوه هدايت‌شده يا اتفاقي انجام شود.مشاهده رويدادها(با ابزار يا بدون ابزار) مشاهده هدايت‌شده: مشاهده اتفاقي:ترسيم پيشاپيش طرح مشخصي براي فعاليت‌ها يا پديده‌هايي كه قصد مطالعه آنها را داريم.مشاهده و ثبت چيزي كه مشاهده مي‌كنيم.

اسلاید 38: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهسوگیری درمشاهدههر فردي از زاويه ديد خود داده‌ها را گردآوري مي‌كند. وقتي گروه مشاهده‌گر از چند نفر تشكيل شده باشد، سوگيري با احتمال كمتري اتفاق مي‌افتد. خستگي مشاهده‌گر سوگيري رفتار مشاهده‌شونده در نتيجه حضور مشاهده‌گر (مانند مطالعه هاثورن)

اسلاید 39: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهروش های برون فکنیبراي دست‌يافتن به تصورات و احساسات افراد در ضمير ناخودآگاه آنهابرخي از اين روشها عبارتند از: تداعي واژگان تكميل جمله آزمون‌هاي لكه جوهر آزمونهاي Thematic Apperception ترسيم شكل و نقاشي‌كردن

اسلاید 40: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهاستفاده از چند روش گردآوری اطلاعاتروشي مرسوم در حذف سوگيريهاي احتمالي: استفاده از چند روش به صورت همزمانافزايش همبستگي زياد ميان اطلاعات حاصل از چند روش رواييمي‌توان اطلاعات را از چند منبع نيز جمع‌آوري كرد.

اسلاید 41: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری دادهموفق و پیروز باشید !

اسلاید 42: روش های تحقیق در مدیریّتفصل ششمروش های گردآوری داده

16,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید