علوم مهندسی مهندسی صنایع و مواد

شبکه های واحد (Unit Cells) هفت گانه

Shabakehaye_vahed

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “شبکه های واحد (Unit Cells) هفت گانه”

شبکه های واحد (Unit Cells) هفت گانه

اسلاید 1: Unit CelllatticepointUnit cells in 3 dimensionsAt lattice points:AtomsMoleculesIonsمقدمه

اسلاید 2: شبکه های واحد(Unit Cells) هفت گانهمقدمه

اسلاید 3: انواع شبکه های کریستالی مقدمه

اسلاید 4: اتم هر وجه مشترک بین 2 سلول واحدشبکه های کریستالی مهماتم هر راس مشترک بین 8 سلول واحدbody-centered cubicface-centered cubicمقدمه

اسلاید 5: مثالها: Cr, Mo, V, Feαشبکه کریستالی مکعب مرکز پر(BCC) 0.68? = VV = APF cell unitatomsBCCفاکتور فشردگی اتمیمقدمه

اسلاید 6: مثالها: Ni, Cu, Mn, Feγشبکه کریستالی مکعب وجوه مرکز پر (FCC)0.74? = VV = APF cell unitatomsFCCفاکتور فشردگی اتمیمقدمه

اسلاید 7: شبکه کریستالی هگزاگونال فشرده (HCP)مثالها: Mg, Be, Zr, α-Ti0.74? = VV = APF cell unitatomsHCPفاکتور فشردگی اتمیمقدمه

اسلاید 8: ارتباط بین شعاع اتمی و طول یالشبکه مکعب مرکز پر(BCC) شبکه مکعب وجوه مرکز پر (FCC)مقدمه

اسلاید 9: منحنیهای سرد شدن دیاگرام تعادلیLiquid PhaseLatent Heat of FusionSolid Phase (Final)Tm (Melting Point)Local Solidification TimeSolid Phase (Initial) Liquid + SolidLiquid PhaseLocal Solidification TimeFreezing RangeTL (Liquidus)TS (Solidus)TemperatureTemperatureTimeTime

اسلاید 10: منحنیهای سرد شدن دیاگرام تعادلی

اسلاید 11: منحنیهای سرد شدن دیاگرام تعادلی

اسلاید 12: ریز ساختار قطعات ریختگیدیاگرام تعادلی

اسلاید 13: TemperatureTemperatureدیاگرام تعادلی

اسلاید 14: کسر وزنی فاز 1 = (C2 - C) / (C2 - C1)کسر وزنی فاز 2 = (C - C1) / (C2 - C1).قانون اهرمدیاگرام تعادلی

اسلاید 15: قانون اهرمWt%دیاگرام تعادلی

اسلاید 16: کاربرد دیاگرام فازیدر نقطه a اطلاعات زیر حاصل می شود X=36%BL2=72%BS2=18%BWsWlدیاگرام تعادلی

اسلاید 17: دیاگرام دو جزیی با حلالت کامل در حالت مذاب و جامددیاگرام تعادلی

اسلاید 18: دیاگرام دو جزیی با حلالت محدود در حالت جامد (یوتکتیک) liquidussolvussolidusIIII, IIآلیاژهایدیاگرام تعادلی

اسلاید 19: محاسبه مقدار فازها (سیستم دو جزیی با حلالیت محدود ) C = 65 weight% BABدیاگرام تعادلی

اسلاید 20: محاسبه مقدار فازها (سیستم دو جزیی با حلالیت محدود ) C = 65 weight% BABβدیاگرام تعادلی

اسلاید 21: محاسبه مقدار فازها (سیستم دو جزیی با حلالیت محدود ) C = 65 weight% BABکسر جامد = (65 - 58) / (92 - 58) = 20 weight%کسر مذاب= (92 - 65) / (92 - 58) = 80 weight%دیاگرام تعادلی

اسلاید 22: محاسبه مقدار فازها (سیستم دو جزیی با حلالیت محدود ) C = 65 weight% BABکسر جامد = (65 - 48) / (87 - 48) = 44 weight%کسر مذاب= 100-44= 56 weight%دیاگرام تعادلی

اسلاید 23: محاسبه مقدار فازها (سیستم دو جزیی با حلالیت محدود ) AB کسر جامد اولα = (91 - 65) / (91 - 9) = 32 weight%. کسر جامد دومβ= (65 - 9) / (91 - 9) = 68 weight%دیاگرام تعادلیC = 65 weight% B

اسلاید 24: دیاگرام دو جزیی با حلالت جزیی در حالت جامد (یوتکتیکPb-Sn )ABECooling/Solidification of eutecticLα+ β (lamellae)Temperature (oC)CompositionPb20406080Sn100200300دیاگرام تعادلی

اسلاید 25: دیاگرام دو جزیی با حلالت جزیی در حالت جامد (پریتکتیکCu-Zn )δ + L εcoolheatPeritectic reaction (P)δ γ + εcoolheatEutectoid reaction (E)دیاگرام تعادلی

اسلاید 26: دیاگرام دو جزیی با حلالت جزیی در حالت جامد (پریتکتیکAl-Mg )دیاگرام تعادلی

اسلاید 27: انواع دیاگرامهای دو جزیی با حلالت جزیی در حالت جامددیاگرام تعادلی

اسلاید 28: دیاگرامهای سه جزییدیاگرام تعادلی

اسلاید 29: دیاگرامهای سه جزییدیاگرام تعادلی

اسلاید 30: دیاگرامهای سه جزییدیاگرام تعادلی

اسلاید 31: 1.   60% A | 20% B | 20% C = 100%2.   25% A | 40% B | 35% C = 100%3.   10% A | 70% B | 20% C = 100% 4.   0.0% A | 25% B | 75% C = 100% دیاگرامهای سه جزییدیاگرام تعادلی

اسلاید 32: 5.   ? % A | ? % B | ? % C = 100% 6.   ? % A | ? % B | ? % C = 100% 7.   ? % A | ? % B | ? % C = 100% 8.   ? % A | ? % B | ? % C = 100% دیاگرامهای سه جزییدیاگرام تعادلی

اسلاید 33: Stainless steel phase diagram at 900 degrees Celsius دیاگرامهای سه جزییدیاگرام تعادلی

اسلاید 34: مواد مهندسی

اسلاید 35: دیاگرام آهن - کربن دیاگرام تعادلیPeritectic L + dEutectic L g + Fe3CEutectoid g a + Fe3C1148 oC727 oC1490 oC + % C (by weight)O CO F16001400120010008006004000124356728002400200016001200800 + Fe3C + Fe3C + LiquidLiquidLiquid + Fe3C + Temperature2.114.30.020.77912o727o1148og

اسلاید 36: 1- آهن (C<0.1%) 2- فولاد ) 0.1%< C<1.5% (2%) 3- چدن (C<4.5% (6% (2%<آلیاژهای آهنیآلیاژهای آهن-کربن + % C (by weight)O CO F16001400120010008006004000124356728002400200016001200800 + Fe3C + Fe3C + LiquidLiquidLiquid + Fe3C + Temperature2.114.30.020.77912o727o1148o

اسلاید 37: Eutectoid steel  + Fe3C CoolingHeatingفولاد یوتکتوئید  + Fe3CFe3C + + آلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 38: فولاد هیپو یوتکتوئید آلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 39: فولاد هیپو یوتکتوئید Pearlitegagaآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 40: فولاد هایپر یوتکتوئید آلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 41: فولاد هاپیر یوتکتوئید PearliteFe3CggFe3Cآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 42: فولاد هایپر یوتکتوئید آلیاژهای آهن-کربن01243%56728002400200016001200800 + % C (by weight)O CO F1600140012001000800600400 + Fe3C + Fe3C + LiquidLiquidLiquid + Fe3C + Temperature2.114.30.020.77912o727o1148oLiquidAusteniteTOTAL1.4%C 0.8%

اسلاید 43: ساختار چدنها (استفاده از دیاگرام دو بله) آلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 44: ساختار:1- پرلیت و فریت در زمینه Fe3C2- آستنیت/ مارتنزیت در زمینه Fe3C3- M7C3 در زمینه مارتنزیت چدن سفیدآلیاژهای آهن-کربن خواص :خیلی سخت، ترد و از مقاومت به سایش بالا BHN=350-600, TS=20-70Ksi

اسلاید 45: خواص- خواص مشابه چدن داکتیل و در موارد مشابه با آن بکار می رود.- استحکام بالا و انعطاف پذیری خوب باعث رقابت آن با فولاد شده استچدن مالیبلآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 46: چدن خاکستریعوامل موثر بر چدن خاکستریاین عوامل عبارنند از:- کربن معادل- سرعت سردشدن- عناصر آلیاژیترکیب شیمیایی: 2.5-4.0%C, 1.0-3.0%Si and 0.4-1.0% Mnآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 47: چدن خاکستریکربن معادل- کربن معادل: بیان کننده قابلیت تولید گرافیت (اندازه و مقدار لایه های گرافیت) - و یا مشخص کننده تاثیر عناصری نظیر کربن، سیلیسیم و فسفر به صورت یک عددCE (Carbon Equivalent) =C%+1/3(Si%+ P%)آلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 48: چدن خاکستریکلاس 30- حداقل استحکام 30Ksi در هر مقطع ریختگی- افزایش استحکام و سختی به ازائ افزایش عناصر آلیاژیآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 49: چدن خاکستریکاربرهای مهم چدن خاکستری- بلوک سیلندر موتور خودرو- درام ترمز، صفحات کلاچ- بستر ماشین الات- قطعات کوره، قالبهای شمشها و شیشهآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 50: چدن داکتیلآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 51: چدن داکتیلخواص مکانیکیProperties: Elongation = 2-18%yield strength = 40-90 ksi,Tensile strength =60-120 ksiآلیاژهای آهن-کربن

اسلاید 52: آلیاژهای غیر آهنیمهم ترین آلیاژهای غیر آهنی صنعتی عبارتند از :- آلیاژهای آلومینیم- آلیاژهای مس- آلیاژهای منیزیم- آلیاژهای نیکل- آلیاژهای تیتانیمآلیاژهای آلومینیمآلیاژهای آلومینیم به دو گروه زیر تقسیم می شوند:الف- آلیاژهای کار مکانیکی شده Wrought alloys 1- عملیات حرارتی پذیر(سختی رسوبی)Heat treatable 2- غیر قابل عملیات حرارتیNon-heat treatable ب- آلیاژهای ریختگی Casting alloys

اسلاید 53: مقایسه وزن مخصوص، استحکام و استحکام ویژه برخی از آلیاژهای صنعتی :- آلیاژهای آلومینیم- آلیاژهای مس- آلیاژهای منیزیم- آلیاژهای نیکل- آلیاژهای تیتانیمآلیاژهای غیر آهنی

اسلاید 54: آلیاژهای آلومینیمآلیاژهای غیر آهنی

اسلاید 55: آلیاژهای آلومینیمآلیاژهای غیر آهنی

اسلاید 56: آلیاژهای تیتانیمآلیاژهای غیر آهنی

اسلاید 57: آلیاژهای تیتانیمآلیاژهای غیر آهنی

اسلاید 58: خواص مکانیکی فلزاتشکل دهی مکانیکیناحیه روشهای شکل دهی در حالت جامدultimatetensile strengthYield StrengthStrain ( )Stress (F/A)Elastic RegionPlasticRegionStrainHardeningFractureSlope=Enecking

اسلاید 59: تغییر شکل مومسان- نابجایی یک صفحه اتمی اضافی که تحت تاثیر تنش برشی با انرژی کمی حرکت می کندخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 60: Movement of an Edge Dislocationتئوری نابجاییخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 61: دوقلویی :خواص مکانیکی فلزات

اسلاید 62: کار- سختی (کرنش- سختی) Work-Hardeningخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 63: سختی و سختی سنجیسختی: مقاومت در برابر فروروی، خراشیدگی و یا مقاومت در برابر تغییر شکل موضعی (فلزات)روشهای سختی سنجی:برنیل (اندازه گیری قطر اثر)Brinell Number Hardness خواص مکانیکی فلزات

اسلاید 64: روشهای سختی سنجیویکرز (اندازه گیری قطر اثر) Vickers Number Hardness - فرورونده یک هرم مربع القاعده با زاویهØ=136o - نیروی اعمالی 1-120Kgخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 65: روشهای سختی سنجیراکول(اندازه گیری عمق اثر) Rockvell Number Hardness - فرورونده یک مخروط الماسه برای روشهای C, A و یک گوی فولادی به قطر D=1/16’’ - نیروی اعمالی به ترتیب 150Kg, 100, 60 برای روشهای C,B, Aخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 66: روشهای سختی سنجینوپ(اندازه گیری عمق اثر) Knoop Number Hardness - فرورونده یک مخروط الماسه کوچک برای اندازه گیری نمونه های نازکخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 67: روشهای سختی سنجیخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 68: انرژی شکستDuctileBrittleStressStrain1- رفتار فلزات در آزمایش کشش:- نرم- ترددخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 69: آزمایش ضربهIzod testCharpy testخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 70: Temperature (°C)Charpy Toughness (Jol)BrittleBehaviorDuctile BehaviorTransition Temperature (DBTT)آزمایش ضربهرفتار فلزات در آزمایش ضربه:خواص مکانیکی فلزات

اسلاید 71: آزمایش ضربهخواص مکانیکی فلزات

اسلاید 72: ΔG = ΔGv + ΔGs 4/3 ΔHf л r3 + 4σsl л r2 =0انجماد و ریزساختار

اسلاید 73: ΔG= 0 در شرایط بحرانی Homogeneous nucleation73انجماد و ریزساختار

اسلاید 74: انجماد و ریزساختار

اسلاید 75: ΔTsc r*Undercoolingانجماد و ریزساختار

اسلاید 76: انجماد و ریزساختار

اسلاید 77: رشد صفحه ای:انجماد و ریزساختار گرمای نهان از فصل مشترک از طریق جامد دفع می شود

اسلاید 78: دندریتی(شاخه ای):انجماد و ریزساختار

اسلاید 79: انجماد و ریزساختار

اسلاید 80: Development of the ingot structure of a casting during solidification: Nucleation beginsthe chill zone formspreferred growth produces the columnar zone3, additional nucleation creates the equiaxed zoneانجماد و ریزساختار

اسلاید 81: مستحکم کردن فلزات1- تشکیل محلول جامد- اتم غربیه معمولا در شبکه عنصر اصلی به دو صورت جای می گیرد:الف - محلول جامد بین نشینی

اسلاید 82: مستحکم کردن فلزاتب- محلول جامد جانشینی

اسلاید 83: مستحکم کردن فلزات2- مستحکم شدن استحاله ایالف- ریز کردن دانه ها

اسلاید 84: مستحکم کردن فلزات- تغییر حالت تعادلیFerrite AusteniteDelta ferriteآرایش تعادلی اتمهای آهن در فولاد Ferrite + PearliteAusteniteسرد کردن آهستهامکان استحاله نفوذی

اسلاید 85: مستحکم کردن فلزاتب- تغییر حالت غیر تعادلیسرد کردن سریععدم امکان استحاله نفوذیAusteniteMartensite

اسلاید 86: مستحکم کردن فلزات3- مستحکم شدن مکانیکی

اسلاید 87: مستحکم کردن فلزات4- مستحکم شدن رسوبی

10,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید