سایر تحقیق و پژوهش

شیوه نگارش مقاله تحقیقی

kargahe_shive_negareshe_maghale_tahghighi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.


  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “شیوه نگارش مقاله تحقیقی”

شیوه نگارش مقاله تحقیقی

اسلاید 1: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كارگاه شيوه نگارش مقاله تحقيقي رحمت الله فتاحیwww.um.ac.ir/~fattahi/آذر 1386

اسلاید 2: فهرست مطالب كارگاه چرا اين كارگاه؟ طرح چند پرسشارزش پژوهش، نوشتن و نشر جايگاه مقاله تحقيقي در توليد و نشر دانش پيشنياز نوشتن: ملاحظات كلي در باره نوشتن انواع مقاله ها، و هدفهاي هر نوعمراحل عمده نوشتن يك مقاله تحقيقي معيارهاي ارزيابي نوشته هاي پژوهشيتحليل چند مقاله پژوهشي

اسلاید 3: تمرينهاي اين كارگاهنوشتن تعريف و جنبه هاي كارگاه و تفاوت آن با يك كلاس معمولي نوشتن سياهه اي از مراحل كار تهيه و نگارش مقاله نوشتن برخي ملاحظات در كار نوشتن تحليل يك مقاله نوشتن برخي پاراگرافهاي آغازيننوشتن چکیدهنوشتن پاراگرافهای انتهاییتحلیل چند مقاله به لحاظ ساختار، محتوا، سبک نگارش، چگونگی پروراندن موضوع، چگونگی ادامه، چگونگی جمعبندی و مانند آنها

اسلاید 4: جايگاه مقاله تحقيقي در توليد و نشر دانشرشد آگاهي هاي انسان (دانش عمومی و تخصصی)ايجاد انگيزش در جامعهتوسعه ايده هاي نومطرح کردن اندیشه های خودایجاد انگیزش در جامعهتوسعه پژوهش هاي بيشتر چاپ‌ نتايج‌ تحقيقات‌ باعث‌ افزايش‌ دانسته‌ هاي‌ بشر، بر انگيخته‌ شدن‌ بحث‌ ها و مناظرات‌ علمي‌ ، تشويق‌ديگران‌ براي‌ كار بيشتر روي‌ موضوع‌ و يافتن‌ موقعيّت‌ ها و ايده‌ هاي‌ نو براي‌ تحقيقات‌ بعدي‌ مي‌ گردد . .نوشتن به منزله یکی از بهترین، موثرتری و پایدارترین ابزار ارتباطی

اسلاید 5: پيشنياز نوشتن: ملاحظات كلي در باره نوشتن1. انگيزه و خواست قوی و پایدار داشته باشیدمطرح کردن خود و کسب شهرت حرفه اینیاز به ارتقاء آموزشی و کسب ترفیعنیاز به کسب مدرکنیاز به مادیات و کسب درآمدنیاز به ادای سهم و مشارکت در پیشبرد دانش2. اعتماد بنفس داشته باشید - خودتان حرف اصلی را بزنید، پشت سر دیگران پنهان نشوید3. به اندازه کافی مطالعه داشته باشید - از مطالعات خود به شکل هدفمند استفاده کنید

اسلاید 6: پيشنياز نوشتن: ملاحظات كلي در باره نوشتن4. در عین حال، واقع‌ بينانه‌ کار کنید و بنویسید 5. جدی باشید و از روی برنامه زمان بندی شده حرکت کنید6. خود را به جاي‌ خوانندگان و داوران كه‌ كارتان‌ را مي‌ خواند بگذاريد 7. از ارزش‌ و اهمیت مقاله تان‌ مطمئن‌ باشيد 8. حتما حرف تازه ای برای گفتن داشته باشید9. یا حتما از زاویه و رویکرد جدیدی به موضوع نگاه کنید10. همواره در شرایطی کار کنید که تمرکز داشته باشید

اسلاید 7: چند نکتهننوشتن بهتر از بد نوشتن استکم نوشتن بهتر از زیاده نوشتن استکوتاه نوشتن بهتر از طولانی نوشتن استواضح نوشتن بهتر از مبهم گویی است

اسلاید 8: مراحل نوشتن مقاله تحقيقي با توجه به ملاحظات و نكات مورد توجه در هر مرحلهقدم اول: تصميم به تحقيق، و مشخص كردن موضوع كليقدم دوم: بررسي و تحليل موضوع بلحاظ ارزشمندي و امكان پذيريقدم سوم: طرح ريزي مقدماتي و تدوين ساختار كلي (نوشتن فهرست مقدماتي مطالب و مشورت با يك يا دو صاحب نظر)قدم چهارم: تعيين يك برنامه (جدول) زماني براي انجام كارقدم پنجم: جست و جو براي يافتن منابع پايه و اطلاعات زمينه اي

اسلاید 9: قدم ششم: جست و جو براي يافتن اطلاعات مرتبط و تخصصی (تهيه كتابشناسي مقدماتي) قدم هفتم: مطالعه منابع اصلي و كليدي براي محدود كردن موضوع و رويكرد مقالهقدم هشتم: مطالعه عميق منابع در موضوع تخصصي و يادداشت برداري از منابع با رويكرد هدفمند و شيوه درستقدم نهم: تنظيم يادداشتها بر اساس فهرست مطالب و بازنگري در آنها با هدف پالايش آنقدم دهم: نوشتن متن مقاله (نسخه اوليه)

اسلاید 10: قدم یازدهم: مرور متن اوليه و اصلاح آن (تهيه نسخه دوم)قدم دوازدهم: مشورت با يك صاحب نظر و درخواست ویراستاریقدم سیزدهم: اصلاح مقاله با توجه به جایگاه و هدف انتشار آنقدم چهاردهم: نوشتن متن نهايي (نسخه نهايي)قدم پانزدهم: تدوين چكيده، فهرست منابع و کنترل آنها

اسلاید 11: برخي نكات در يافتن موضوع مناسب براي تهيه مقالهكدام موضوعها ارزش كار دارد؟مراجعه به مجلات تخصصیمراجعه به پایان نامه هامراجعه به گزارشهای پژوهشیمراجعه به مرور نوشتارها و پیشینه پژوهشمراجعه به وب سایتهامراجعه به صاحب نظران

اسلاید 12: نكاتی در يافتن موضوع مناسب براي تهيه مقالهمرحله اول: ملاحظات و نكات اوليهمطالعه اجمالي در برخي زمينه هاي مورد علاقه و مهمجستجو در برخي پايگاهها و نيز اينترنت تحت عبارت موضوعات پژوهشي (research topics) و يا اولويت هاي پژوهشي (research priorities) و يا مباحث پژوهشي ( issues for research) و يا پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر (further research) در حوزه هاي دلخواه: مثال: teaching research topics“Research topics in teaching”

اسلاید 13: مطالعه و وارسي پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر در فصل آخر پايان نامه ها براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسبصرف وقت بيشتر و مطالعه عميق تر و تحليلي تر در باره موضوع هاي مطرحمشورت با استادان و ساير دانشجويان آگاه و منتقد در مورد موضوع هاي قابل قبول و مطرحتوجه به علاقه و يا نیاز جامعه

اسلاید 14: آشنايي با انواع مقاله مقاله پژوهشیمقاله توصيفيمقاله تحليليمقاله انتقادي مقاله مروريتلفیقی از انواع توجه به هدفهاي هر نوع، نشريه يا مكان مورد ارائه مقاله

اسلاید 15: ساختار مقاله پژوهشیبراي‌ خوب‌ نوشتن‌ در ابتدا بايد يك‌ طرح‌ كلي‌ داشته‌ باشيد. نوشته‌ هاي‌ جالب‌، رسا و موثر، داراي‌ ساختار و نظم‌ مشخص مي‌ باشند برای آشنایی با ساختار مقاله پژوهشی، می توان به ساختار مقالات برخی مجلات معروف مراجعه کرد و از آنها الگو گرفتدر عین حال، می توان خلاقیت هم داشت

اسلاید 16: سوالاتي‌ كه‌ در حين‌ طرح‌ ريزي‌ ساختار مقاله‌ باید به‌ آنها پاسخ‌ داد (1) ـ دليل‌ انجام‌ كار تحقيقي‌ چیست؟(2) ـ قبل‌ از انجام‌ تحقيق‌ چه‌ چيزهايي‌ معلوم‌ و چه‌ چيزهايي‌ مجهول‌ بوده و چه‌ سير منطقي‌ را براي‌ طراحي‌ وانجام‌ مطالعه طي‌ باید نمود؟(3) ـ چه‌ سئوالها و فرضياتي‌ تحت‌ مطالعه قرار خواهد گرفت و چه‌ نتايجي‌ از بررسی آنها‌ انتظار مي‌ رود؟ (4) ـ جامعه مورد بررسی کدام است؟ (5) ـ طرح‌ و نقشه پژوهش مورد نظر چیست؟

اسلاید 17: برخي واژه ها وعبارتهاي لازم در مرور نوشتار و پيشينه پژوهشواژه های آغاز بحث:يکی از مهمترين مسائلی که ...در آغاز قرن بيست و يکم....واژه های ارتباطی, اتصالی, پيگيری و تداوم بحث: بنابر اين, ....به همين دليل, بررسی عوامل موثر بر... ضروری به نظر می رسدبديهی است که...همان گونه که....در همين راستا,...از آنجا که....بدين جهت,نظر به اين که....با اين وجود,...پيش از آن که...همواره...بر طبق....بر اساس...پيامد عمده اين تحولات آنست که....در ارتباط با ....واژه های نتيجه گيری: در نتيجه, ....در مجموع, .... در پايان, .... حاصل کلام آن که ... می توان نتيجه گرفت که.... کوتاه سخن آن که ....

اسلاید 18: واژه های مقايسه ای (برقراری تشابه): نظير اسميت (1998), لنکستر (2002) اعتقاد دارد که.. در همين راستا, اسميت (1998) دست به آزمون ....زد و ... مانند اسميت (1998), لنکستر (2002) نيز... تشابه زيادی ميان ديدگاههای صاحب نظرانی چون .... وجود دارد به همين نحو, ..... پژوهشهای اسميت (1998) و لنکستر (2002) رويکرد يکسانی را در ارزيابی ... نشان می دهد بر پايه همين رويکرد و نظريه, ... واژه های مقايسه ای (برقراری تضاد): در مقايسه با اسميت (1998), .... بر خلاف اسميت (1998), لنکستر (2002) به عوامل ديگری اشاره دارد در مقابل, .... علی رغم آن که... از سوی ديگر... از ديدگاه ديگر, ... اما ..... از جهتی,.... با اين حال, ....واژه های تشکيک: بايد ين سئوال را مطرح که .... جای تعجب آن که .... پرسشی که به ذهن می رسد آن که... مشخص نيست که اسميت (1998) چگونه .....

اسلاید 19: (6) ـ کدام روش‌ برای پاسخ به پرسشها و یا فرضیه ها مناسب است؟(7) ـ اطلاعات‌ چطور جمع‌ آوري‌ خواهد شد؟ (8) ـ کدام روش برای‌ تحليل‌ اطلاعات‌ و کدام تكنيك‌ آماري‌ مناسب است؟ (9) ـ چگونه می توان از اعتبار و صحت‌ نتايج‌ مطمئن شد؟(10) ـ چه نتایج جالبی از یافته ها انتظار داریم؟

اسلاید 20: یک ساختار نمونه:عنوان: مشخص، معنادار و جالب (جذب کننده)، خلاصه‌ ، دقيق‌ ، پرمحتوا و خبري‌، فاقد كلمات‌ اضافي‌ ـ مهمترين‌ عبارت‌ آن‌ بايد توصيفي‌ يا گزارشي‌ باشدنام نویسندگان، سمت و نشانی آنها: به صورت دقیق و مستند ارائه شودچکیده و کلیدواژه ها: مفاد اصلی و عمده در باره هدف، دامنه کار، مسئله اصلی، روش مورد استفاده، و یافته های عمده به روشی استاندارد بیان شودمقدمه: شامل اهمیت و هدف موضوع مورد مطالعه، دامنه و رویکرد مقاله

اسلاید 21: مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش: خلاصه نظریه های مطرح و نیز پژوهشهای مشابه در یک ساختار مناسب ارائه شوداجزای پیشینه پژوهش: - مقدمه و اشاره به اهمیت موضوع- بیان سابقه توجه به موضوع به لحاظ نظری و کاربردی- ارائه یک تصویر کلی از وضعیت پژوهشها- معرفی پژوهشهای مهم و اشاره به یافته های عمده آنها، روشهای مورد استفاده، ...- استنتاج از مرور پیشینه و اشاره به یافته های مهم و بیان نقاط خالی پژوهش

اسلاید 22: روش تحقیق: چگونگی و مراحل انجام تحقیق به صورت نظام مند بیان شود:نوع تحقیق (کاربردی، بنیادی، توسعه ای)جامعه مورد بررسیروش مورد استفاده (تاریخی، کتابخانه ای، تحلیل محتوا، توصیفی-پیمایشی، تجربی، میدانی، علی-مقایسه ای)ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، سیاهه وارسی)محدودیتهای پژوهش

اسلاید 23: تحلیل داده ها و ارائه یافته ها (نتایج)بخش مهم هر کار پژوهشیاستفاده از جدول و یا نمودار برای ارائه داده هاتحلیل داده ها (آماری)تحلیل همراه با توصیف و برداشتنتیجه گیری از یافته هانوع و سطح تحلیل ها

اسلاید 24: نتیجه گیری نهاییارائه نتایج عمدهبحث و تفسیر نتایجمقایسه نتایج با نتایج سایر پژوهشهای مشابهبرجسته کردن نتایج اصلیاشاره به نقاط خالی پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

اسلاید 25: منابع و مآخذاستفاده از یک شیوه نامه استنادی:ــ اسم‌ كوچك‌ و فاميل‌ تمام‌ نويسندگان‌.ــ سال‌ انتشار مقاله‌.ــ عنوان‌ كامل‌ مقاله‌ (گاهي‌ اوقات‌ لازم‌ نيست‌ ).ــ عنوان‌ مخفف‌ نشدة‌ مجله‌ ، همچنين‌ عنوان‌ مخفف‌ شده‌ آن‌ (اين‌ عنوان‌ عموماً در داخل‌ مجله‌ ذكرشده‌ است‌) همچنين‌ شمارة‌ سري‌ مجله‌ در صورت‌ وجود.ــ شمارة‌ جلد مجله‌ (گاهي‌ بصورت‌ شمارة‌ نشر يا شمارة‌ انتشار ذكر مي‌شود) .ــ شمارة‌ صفحات‌ مورد استفاده‌ بصورت‌ ذكر اولين‌ و آخرين‌ صفحه‌. بعضي‌ مجلات‌ در قسمت‌ منابع‌تنها به‌ ذكر شمارة‌ صفحة‌ اوّل‌ مقاله‌ مورد استفاده‌ اكتفا نموده‌ و از شما مي‌خواهند كه‌ به‌ اين‌ صورت‌عمل‌ نمائيد .

اسلاید 26: پیوستهانمونه اي از پرسشنامهنمونه اي از سياهه وارسينمونه اي از آزمايشات.......

اسلاید 27: مرور متن اوليه و اصلاح آن (تهيه نسخه دوم)كنارگذاردن مقاله براي يك مدت مشخص (يك روز، يك هفته ...)تهيه يك نسخه چاپي از متن اوليهبلند خواندن مقاله و توجه به رواني متنحذف واژه ها، جمله ها و يا پاراگراهاي غيرضروريتوجه به هدف، چارچوب و گستره مقالهتوجه به يكدستي و انسجام متن و استنادهاي درون متني

اسلاید 28: تصحيح‌ و بازنگري‌ اولين‌ دست‌ نوشتة‌ - آيا تمام‌ قسمت‌ هاي‌ مقاله‌ بدرستي‌ توصيف‌ شده‌ اند ؟ــ آيا به‌ تغييراتي‌ كلي‌ و اساسي‌ نياز است‌ ؟ ــ آيا سير و آهنگ‌ مقاله‌ يا نوشته‌، منطقي‌ است‌ ؟ ــ آيا نحوة‌ بيان‌، رسا و كافي‌ است‌ ؟ ــ آيا تمام‌ متن‌ نوشته‌ شده‌ لازم‌ است‌؟

اسلاید 29: تصحيح‌ و بازنگري‌ اولين‌ دست‌ نوشتة‌ (ادامه)ــ آيا نمي‌ توان‌ هيچ‌ يك‌ از شكلها و يا جداول‌ را حذف‌ و يا درهم‌ ادغام‌ نمود ؟ ــ آيا قسمت‌ هاي‌ متن‌ در جاي‌ صحيح‌ و درست‌ خود قرار گرفته‌ اند ؟ ــ آيا توالي‌ پاراگرافها صحيح‌ است‌ ؟ ــ آيا تعداد عنوان‌ ها و قسمت‌ هاي‌ كوچكتر آنها كافي‌ است‌ ؟

اسلاید 30: معيارهاي ارزيابي نوشته هاي پژوهشي 1 ـ آيا مقاله‌ يك‌ گزارش‌ جديد و قابل‌ توجه‌ و يا يك‌ كار و تحقيق‌ تازه‌ مي‌باشد؟ 2 ـ آيا عنوان‌ مقاله‌ دقيق‌ و رسا است‌؟3 ـ آيا مقاله‌ چكيده‌ مناسب و گویا دارد؟4 ـ آيا روشهاي‌ مورد استفاده‌ بخوبي‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است؟5 ـ آيا ابزار گردآوری اطلاعات بدرستي‌ طراحي‌ شده‌ است؟

اسلاید 31: 6 ـ آيا نتايج‌ معتبر هستند ؟7 ـ آيا نتايج‌ بدرستي‌ بيان‌ و توصيف‌ شده‌اند؟8 ـ آيا قسمتهايي‌ از مقاله‌ احتياج‌ به‌ حذف‌ و كوتاه‌ شدن‌ و يا اضافه‌ كردن‌ مطالب‌ و طولاني‌تر شدن‌ ندارند؟9 ـ آيا اطلاعات‌ بيان‌ شده‌، حقايق‌ و ادعاهايي‌ را كه‌ در مورد بررسیها اظهار شده‌ تائيد مي‌نمايند؟10 ـ آيا نتايج‌ در پژوهشهای‌ قبلی‌ بحث‌ نشده‌ است‌ ؟

اسلاید 32: 11 ـ آيا مقاله‌ به‌ قدر كافي‌ از منابع‌ معتبر استفاده‌ نموده‌ و نام‌ آنها را ذكر كرده‌ است‌ ؟12 ـ آيا اشكال‌ ، جداول‌ و تصويرهايي‌ كه‌ وجود دارند ضروري‌ هستند ؟13 ـ آيا مقاله‌ را از وضعیتی که دارد مي‌توان‌ بهتر نمود ؟14- آیا مقاله دانش نویی را ارائه می کند؟15- در مجموع، آیا مخاطبان مورد نظر، از خواندن مقاله رضایت خواهند داشت؟

اسلاید 33: تحليل يک مقاله نمونهبهترين شيوه براي تقويت توانمندي در نوشتن عبارت است از مطالعه و تحليل چند مقاله:پي بردن به ساختار و اجزاي آنپي بردن به شيوه هاي نظم بخشيدن به ساختارپي بردن به سبک نگارشپي بردن به انسجام متنپي بردن به رويکرد مباحثپي بردن به چگونگي استدلال، استنتاج و پايان دادن به مقاله

اسلاید 34: بخوانيد، بخوانيد، بخوانيد، بنويسيد، بنويسيد، بنويسيدتا...موفق شويد!

اسلاید 35: از خودتان‌ و دیگران بپرسيد :آیا مقاله توانسته است آنچه در ذهن داشتید نشان دهد،آیا مقاله توانسته است تصویر درست و نسبتا کاملی از موضوع را ارائه دهد؟آیا مسئله اصلی بوضوح نشان داده شده است؟آیا هدف مقاله در ابتدای آن منعکس شده است؟آیا مقاله به هدف مطرح شده دست یافته است؟آیا ساختار مقاله منطقی و در بر دارنده همه اجزاء مورد نظر می باشد؟آیا عنوانهای فرعی بدرستی انتخاب شده اند؟

اسلاید 36: آیا ساختار و متن مقاله از انسجام لازم و وحدت رویه و سبک برخوردار است؟آیا مرور پیشینه بدرستی انجام گرفته است؟آیا متن مقاله از پیشرفت منطقی برخوردار است؟آیا جمله های آغازین، میانی، و پایانی آیا استنادها و نقل قول ها بجا و روشمند ارائه شده اند؟آیا حجم (طول) مقاله متناسب با موضوع است؟آیا چکیده مقاله بازگو کننده محتوای آن می باشد؟آیا کلیدواژه ها بدرستی انتخاب شده اند؟

20,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ، ایتا و روبیکا تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید