ضرب المثل های عامیانه

zarbolmasal_haye_amiyaneh

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

اشتراک‌گذاری:

تعداد بازدید: 159 تعداد دانلود: 42

با کلیک بر روی ستاره‌ها، به این پاورپوینت امتیاز بدهید.

درحال ارسال
امتیاز کاربر [۰ رای]

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “ضرب المثل های عامیانه”

برای نمایش این فایل پاورپوینت درون سایت یا وبلاگتان، می‌توانید کد زیر را در پنل انتشار محتوای سایت یا وبلاگتان کپی کنید.

اسلاید 1: موضوع: ضرب المثل های عامیانه تهیه کننده :علیرضا اسلام
اسلاید 2: کاربرد :درجایی به کار می رود که کسی از ما انتظار دارد خطا یا کار اشتباه او را بپوشانیم وندیده بگیریم شتر دیدی ندیدی
اسلاید 3: کاربرد : در جایی به کار می رود که هیچ یک از اطرافیان ودوستان در حل مشکل ،ما را یاری نکنند .کس نخارد پشت من جزناخن انگشت من
اسلاید 4: کاربرد : در جایی به کار می رود که خواسته باشیم در امور اقتصادی با کسی هر چند از نزدیکان خودمان معامله ای انجام دهیم .حساب حساب است کاکا برادر
اسلاید 5: کاربرد : درجایی به کار می رود که اگر افرادی قدرت داشتند امان را از خلق الله می گرفتند .خدا خر را شناخت که بهش شاخ نداد
اسلاید 6: کاربرد : درجایی به کار می رود که هنوز برای کسی مشکل پیش نیامده ، جلوتر به فکر راه چاره و درمان است سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند
اسلاید 7: کاربرد : هر گاه شخصی از کسی یا کاری ویا چیزیبدش می آید واز آن پرهیز می کند .اما از بد حادثه برای آن همان واقعه رخ می دهد مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه
اسلاید 8: کاربرد : در مورد دوستان بی باب وغیر واقعی که فقط در ایام غیر خوشی همراه هستند ودر سختی مارا رها می کنند به کار می رود قربون بند کیفتم تاپول داری رفیقتم
اسلاید 9: کاربرد: وقتی بخواهیم دراهمیت پس انداز برای راحتی زندگی سخن بگوییم استفاده می شود قطره قطره جمع گردد وانگعی دریاگردد
اسلاید 10: کاربرد :در مورد کسانی به کار می رودکه تواناییانجام کاری برای دیگران را دارند اما از انجام آن خودداری می کنند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد
اسلاید 11: کاربرد: در مورد کسانی به کار می رود که مال وثروت بسیار دارند وبه همان نسبت گرفتاری های آنهابیشتر است هرکه بامش بیش برفش بیشتر
اسلاید 12: کاربرد : درمورد کسانی به کار می رود که در انجام وظایفشان تعلل وسستی می ورزند وامروز وفردا می کنند کار امروز را مسپار فردا
اسلاید 13: کاربرد : یعنی در هیچ کجا نباید نا امید بود حتیدرکم ترین فرصت ها که نیز ثمر بخش هستند از این ستون تا این ستون فرج است
اسلاید 14: کاربرد: در مورد اشخاصی به کار می رود که در کاری یک بار ضربه شکست خورده اند واز انجام آنهامی ترسندمار گزیده از ریسمان سیاه وسفید می ترسد
اسلاید 15: کاربرد : در مورد کسانی به کار می رود که کاری را نیمه کاره تمام کرده اندکار را که کرد آنکه تمام کرد
اسلاید 16: کاربرد: در مورد کسانی به کار می رود که خود ازدیگران عیب جویی می کنند اما خودشان همان عیب رادارند دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه
اسلاید 17: کاربرد : زمانی به کار می رود که بخواهیم کسی را به سرانجام کار خوشی نوید دهیم شاهنامه آخرش خوش است
اسلاید 18: کاربرد : درمورد انسان های شریف که مورد بازخواست قرار می گیرند به کار می رود آن را که حساب پاک است ازمحاسبهچه باک است
اسلاید 19: کاربرد :در مورد قضاوت نا بجا درباره کسی وطلبآوردن دلیل وبرهان از او به کار می رود خرما از کرگی دم نداشت
اسلاید 20: کاربرد : هنگامی که بخواهیم اهمیت مقدمه چینی وتدارکات وبرنامه ریزی برای شروع هر کاری را یادآور شویم این مثل را به کار می بریم سالی که نکوست از بهارش پیداست
اسلاید 21: کاربرد : وقتی بخواهیم دلبستگی از حد کسی را به مال وثروت دنیوی نشان دهیم از این ضرب المثلاستفاده میکنیمما پوستین ر ول می کنیم پوستین مارا ول نمی کند
اسلاید 22: کاربرد :در آداب صحبت ومعاشرت با دیگران به کار می رودهر سخنی جایی وهر نکته مکانی دارد
اسلاید 23: کاربرد :هرگاه بخواهیم کسی را از انجام نشدن کاری محال وغیرممکن آگاه سازیم این مثل را به کارمی بریممن می گم نره تو می گی بدوش
اسلاید 24: کاربرد: هرگاه بخواهیم ظرورت کسب کمالات وشکوفایی استعداد ها را یادآور شویم از این مثل استفاده می کنیم روزگار به هر سواری رکاب نمی زند
اسلاید 25: کاربرد : یعنی مقصود ومراد در کنار ماست ومابیهوده در تلاش بدست آوردن آن هستیم آب در کوزه وما تشنه لبان می گردیم
اسلاید 26: کاربرد : زمانی به کار می رود که بخواهیم دوست برای خودمان انتخاب کنیم دشمن دانا بندت می کند بر زمینتنادانی دوست می زند
اسلاید 27: کاربرد :یعنی دخالت بیجا در کارهای دیگران آشپز که دوتا شد آش یا شور می شودیا بی نمک
اسلاید 28: کاربرد : هرگاه بخواهیم اهمیت صبر وبردباری را درکارهای زندگی یادآور شویم این مثل را به کار می بریم گر صبر کنی زقوره حلوا سازی
اسلاید 29: کاربرد : در مورد کسی که ادعای او از هنرش بیشتر است به کار می رود آواز دهل شنیدن از دور خوش است
اسلاید 30: کاربرد : در مورد کسانی که در انجام هرکاری شتاب زده وعجول هستند به کار می رود در پی آتش آمده ای
اسلاید 31: کاربرد : یعنی موفقیت در انجام کار کوچکدلیل بر انجام کار های بزرگ نیست با یک گل بهار نمی آید
اسلاید 32: کاربرد :یعنی دوستان خود را چون خود دوست بدارید هر گلی که زدی به سر خودت زدی
اسلاید 33: کاربرد :نتیجه ی ظلم وبدی به دیگران اول به خودت برمی گرددچاه مکن بهر کسی اول کسی دوم کسی
اسلاید 34: کاربرد: درمورد کسانی به کار می رود که به دلیلمهارت در انجام کاری به خود مغرور شده وگماننمی کند کسی ازآنها بهتراست دست بالای دست بسیار است
اسلاید 35: کاربرد:در مورد انسان های خسیس به کار می رودآب هم از دستش نمی چکد
اسلاید 36: کاربرد:هر گاه ضرورت اتحاد ووحدت در انجام کاری رایاد آوری کنیم این مثل را به کار می بریم یک دست صدا ندارد
اسلاید 37: کاربرد: در مورد کسانی به کار می رود که مال وثروت ازراه زحمت کشی بدست نیاورده وهزینه کردن آن بی پرداست باد آورده را باد می برد
اسلاید 38: کاربرد:هرگاه بخواهیم بی ارزش بودن خبر وکلامی را که گوینده ی آن را نیز اعتباری نیست یادآوری کنیم این مثل را به کار می بریم ابلهی گفت احمقی باور کرد
اسلاید 39: کاربرد:در مشکلات وگرفتاری های زندگی کاملا غرق شدهوامیدی به نجاتش نیست آب از سرش گذشته
اسلاید 40: کاربرد:در مورد کسانی به کار می رود که در انجام مسئولیت های بعهده گرفته کاهلی وتنبلی کرده است وآنرا خوب انجام نمی دهد حسنی را خواب برده گردو هارا آب برده
اسلاید 41: کاربرد:وقتی به کار برده می شود که خیلی آسان وبدون تحمل زحمت به خواسته وآرزویمان خواهیم رسیدنه چک زدیم نه چونه عروس اومد به خونه
اسلاید 42: کاربرد:نتیجه ی اعمال ورفتارمان به خودمان بر می گردداز هر دست بگیری از همان دست پس می گیری
اسلاید 43: کاربرد:هنگامی به کار می رود که بخواهیم ارزش داشتنی های خودمان را به دیگران یادآوری کنیم مرغ همسایه غازه
اسلاید 44: کاربرد:در بی ثباتی و فناپذیری ظالم وظلمش به کار برده می شود هر چیزی از نازکی پاره می شود ال ریسمان ظلم از کلفتی پازه نمی شود
اسلاید 45: کاربرد: هرگاه بخواهیم به کسی یادآورشویم که از مکنونات فکری او آگاهیم واز افکار پلید وشیطانی که در سرش می گذرد باخبریم ای مثل رابه کار می بریم آنچه که تو اندیشیده ای من از آن نیز غافل نبودم
اسلاید 46: کاربرد:در مورد کسانی به کار برده می شود که گمان می کنند که کاری را با زرنگی به سرانجام رسانده اند درحالی که این طور نیست شب دراز است و قلندر بیدار
اسلاید 47: کاربرد:هرگاه بخواهیم از سنگینی خبرمرگ کسی برایعزیزانش بکاهیم این مثل ار به کار می بریم شتری است که در هر خانه ای می خوابد
اسلاید 48: کاربرد: هر وسیله ای که برای زندگی شخصی لازم وضروری است بخشیدن ووقف کردن آن ناصواب ست چراغی که به خانه رواست به مسجد حرا م است
اسلاید 49: کاربرد: هرگاه بخواهیم به کسی یادآور شویم که فن ولم استادی را در کاری نمی داند این مثل را به کار می بریم فوت کوزه گری
اسلاید 50: کاربرد:هرگاه بخواهیم به زور واجبار، کسی را وادار به اعتراف وقبولی کاری نماییم این مثل را به کارمی بریم حلال حلالش به آسمان رفت
اسلاید 51: کاربرد: در مواردی که کسی به اسرار واجبار، نظر خود را به دیگران بقولانه این مثل را به کار می بریم مرغش یک پا دارد
اسلاید 52: کاربرد:زمانی به کار می رود که انسان های پر حرف می خواهند کار خودرا توجیح کنند نوشخوار آمدمی حرف است
اسلاید 53: کاربرد:در مورد کسانی به کار برده می شود که از شدت مکاری وحیله گری ، کسی به پای آن نمی رسد آن قدر مار خورده که افعی شده است
اسلاید 54: کاربرد:هرگاه بخواهیم در اهمیت رفتار وکردار درمعرفی کسی اشاره کنیم نه به تعریف و تمجید این وآن این مثل را به کار می بریممشکال آن است که خود ببوده نه آن که عطار بگوید
اسلاید 55: کاربرد:درمورد کسانی به کار برده می شود که صاحب اولاد نمی شوند .اجاقش کور است