پزشکی و سلامت

غربالگری

gharbalgari

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “غربالگری”

غربالگری

اسلاید 1: غربالگری Screening1

اسلاید 2: غربالگری: شناسایی اولیه بیماری با استفاده از آزمایش ها، معاینات و یا سایر روش ها که به سرعت قابل انجام باشند و بتوانند افراد ظاهرا سالم را که احتمالا بیمار هستند از افرادی که احتمالا بیمار نیستند جدا کنندآزمون غربالگری ابزار تشخیصی نیستافراد با نتیجه مثبت و یا مشکوک بایستی برای تشخیص قطعی و درمان لازم به مراکز درمانی مراجعه کنند) the US Commission on Chronic Illness (1957((2

اسلاید 3: سطوح پیشگیری3

اسلاید 4: سطوح پیشگیریسطح اولسطح دومسطح سوم4

اسلاید 5: سطوح پیشگیریسطح اولپیشگیری از رخداد بیماریسطح دومسطح سوم5

اسلاید 6: سطوح پیشگیریسطح اولپیشگیری از رخداد بیماریسطح دومتشخیص زودهنگام و اقدام سریع برای درمان، متوقف کردن پیشرفت بیماری و یا پیشگیری از بروز ضایعه و یا ناتوانیسطح سوم6

اسلاید 7: سطوح پیشگیریسطح اولپیشگیری از رخداد بیماریسطح دومتشخیص زودهنگام و اقدام سریع برای درمان، متوقف کردن پیشرفت بیماری و یا پیشگیری از بروز ضایعه و یا ناتوانیسطح سوممحدود کردن ناتوانی و انجام بازتوانی زمانی که بیماری رخ داده و عوارضی بر جای گذارده است7

اسلاید 8: سیر طبیعی بیماری8

اسلاید 9: در چه شرایطی اجرای یک برنامه غربالگری تجویز می شود: 1- بیماری مورد نظر مسئله مهم سلامت باشدشیوع بالاشدت بالا2- برای بیماری درمان مورد قبول وجود داشته باشد3- امکانات لازم برای تشخیص و درمان بیماران وجود داشته باشد4- بیماری دوره نهفته و یا دوره پیش بالینی قابل تشخیص داشته باشد9

اسلاید 10: در چه شرایطی اجرای یک برنامه غربالگری تجویز می شود (ادامه):5- آزمون مناسب برای غربالگری وجود داشته باشدغیر تهاجمیاعتبار و اطمینان بالاآسانارزانسریع10

اسلاید 11: در چه شرایطی اجرای یک برنامه غربالگری تجویز می شود (ادامه):6- آزمون غربالگری از نظر مردم قابل پذیرش باشد7- دانش و درک کافی از سیر طبیعی بیماری وجود داشته باشد8- در مورد آنکه چه کسی به عنوان بیمار درمان خواهد شد اتفاق نظر وجود داشته باشد 9- هزینه برنامه غربالگری قابل توجیه باشد10- بتوان برنامه غربالگری را بصورت یک فرایند پیوسته تعریف کرد نه مقطعی11

اسلاید 12: اصول غربالگریاعتبار یا روایی (Validity)اطمینان یا پایایی (Reliability)بازده (Yield)12

اسلاید 13: اعتبار آزمون غربالگریاعتبار آزمون غربالگری از طریق دو شاخص توصیف می شود:حساسیت (Sensitivity)توانایی آزمون در تشخیص افراد بیماربه عبارت دیگر احتمال مثبت شدن تست در افراد بیمارویژگی یا اختصاصی بودن (Specificity)توانایی آزمون در تشخیص افراد سالمبه عبارت دیگر احتمال منفی شدن تست در افراد سالم13

اسلاید 14: تصور کنید در جامعه ای 500 فرد بیمار و 500 فرد سالم وجود دارند:وضعیت بیماریوضعیت بیماریبیمارسالمنتیجه تستمثبتمثبت حقیقیTrue Positiveمثبت کاذبFalse Positiveنتیجه تستمنفیمنفی کاذبFalse Negativeمنفی حقیقیTrue Negative14

اسلاید 15: (منفی کاذب + مثبت حقیقی) ÷ مثبت حقیقی = حساسیت Example: Sensitivity = 400 / 500 = 80%15

اسلاید 16: (مثبت کاذب + منفی حقیقی) ÷ منفی حقیقی = ویژگیExample: Specificity = 450 / 500 = 90%16

اسلاید 17: Which one is more important?Sensitivity or specificity17

اسلاید 18: 18

اسلاید 19: 19

اسلاید 20: 20

اسلاید 21: 21

اسلاید 22: 22

اسلاید 23: 23

اسلاید 24: ارزش اخباریPredictive Value24

اسلاید 25: ارزش اخباری مثبت (Positive predictive value)نسبت افرادی با نتیجه آزمون مثبت که واقعا بیمار هستندبه عبارت دیگر احتمال بیمار بودن افراد با تست مثبتارزش اخباری منفی (Negative predictive value)نسبت افرادی با نتیجه آزمون منفی که واقعا سالم هستندبه عبارت دیگر احتمال سالم بودن افراد با تست منفی25

اسلاید 26: (مثبت کاذب + مثبت حقیقی) ÷ مثبت حقیقی = ارزش اخباری مثبتExample: PPV = 400 / 450 = 89%26

اسلاید 27: (منفی کاذب + منفی حقیقی) ÷ منفی حقیقی = ارزش اخباری منفیExample: NPV = 450 / 550 = 82%27

اسلاید 28: (حساسیت) (شیوع)ارزش اخباری مثبت= ---------------------------------------------------------------------- (حساسیت)(شیوع) + (ویژگی -1)(1-شیوع )28

اسلاید 29: (ویژگی) (1-شیوع )ارزش اخباری منفی= ---------------------------------------------------------------------- (1-حساسیت )(شیوع) + (ویژگی)(1-شیوع )29

اسلاید 30: Effect of Prevalence on PPV with Constant Sens & Spec PrevalencePV+ (%) Sensitivity Specificity (%) (%) (%)0.1 1.8 90 951.0 15.4 90 955.0 48.6 90 95 50.0 94.7 90 9530

اسلاید 31: PPV vs. Prevalence31

اسلاید 32: PPV vs. Prevalence32

اسلاید 33: PPV vs. Prevalence33

اسلاید 34: اطمینان یا پایایی: در صورت تکرار نتیجه غربالگری به نتیجه یکسان برسیم تغییرات درون فردی تغییرات بین مشاهده کنندگانبازده: مقداری از بیماران که بیماری آنان ناشناخته بوده و در نتیجه اجرای برنامه غربالگری شناسایی و درمان می شوند. 34

اسلاید 35: عوامل مؤثر بر بازده:حساسیت آزمونشیوع مواردی از بیماری که تشخیص داده نشدهادغام کردن برنامه های غربالگریتکرار غربالگریاستقبال مردم (مشارکت و پیگیری)35

اسلاید 36: تاثیر نحوه ترکیب چند آزمون غربالگری بر حساسیت و ویژگی36

اسلاید 37: استفاده از چند آزمونترکیب سری به منظور افزایش ویژگی خالصترکیب موازی (همزمان) به منظور افزایش حساسیت خالصTest ATest BTest BTest A37

اسلاید 38: تورش (Bias)تورش انتخاب (Selection Bias):تورش داوطلبین (Volunteer Bias)تورش بقا (Length-time Bias)تورش فرصت تصمیم گیری (Lead-time Bias)تورش بیش تشخیصی (Overdiagnosis Bias)38

اسلاید 39: تورش داوطلبینافرادی که به صورت داوطلبانه در برنامه های بهداشتی شرکت می کنند معمولا از نظر بسیاری از خصوصیات با بقیه جامعه متفاوت هستند39

اسلاید 40: تورش زمان بقاافرادی که سیر طبیعی بیماری آنها آهسته تر پیش می رود و در نتیجه بقای بیشتری نیز دارند بیشتر احتمال دارد که در برنامه غربالگری تشخیص داده شوند و این باعث می شود که میزان بقای بیمارانی که توسط غربالگری مشخص شده اند به صورت کاذب افزایش یابد. نسبت افراد با بیماری خوشخیم در افراد غربال شده بیشتر خواهد بود 40

اسلاید 41: Length-time Bias41

اسلاید 42: Lead-time Bias42

اسلاید 43: Thank You...Any Questions?43

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان