علوم مهندسی معماری و عمران

ماشین آلات ساختمانی

machinealaate-sakhtemani

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “ماشین آلات ساختمانی”

ماشین آلات ساختمانی

اسلاید 1: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانیدر پروژه های عمرانی شاید مهمتر از عامل شناسایی و اطلاع از قدرت عمل و بازده ادوات مکانیکی، عوامل دیگری باشند که بدون توجه و بکار بستن درست آنها ممکن نیست بدرستی و به صرفه انجام پذیرد.از جمله این عوامل عبارتند از:1-1- بر نامه ریزیقبل از شروع عملیات باید تمام و یا حداقل قسمت اعظم کارهائی که باید انجام گیرد مشخص شده و تمام مشکلاتی که احتمالا در جریان کار پیش خواهد آمد بررسی و راه حلهائیکه در آن موقع باید بکار بست پیش بینی گردد.2-1- تسهیلات ساختمانیباید محل نگهداری مصالح ساختمانی، ادوات و وسائل مکانیکی و همچنین محل باراندازی(تخلیه) معلوم شده و منبع تامین آب، تامین روشنایی و غیره که در حین عملیات ساختمانی مورد احتیاج خواهند بود تعیین شود. ماشین آلات ساختمانی

اسلاید 2: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانی23-1- نیروی اجرائینیروی اجرائی که عبارت از مجموعه افراد و ابزار کار است، باید بدقت بررسی شده و روابط آنها تعیین شود تا بتواند ب صورت سازمان منظمی کار کند.4-1- تعیین حجم عملیات که توسط هر یک از گروه ها و یا هر یک از ادوات در مورد هر فقره از کار باید انجام شودحجم کل هر یک از عملیات و هر فقره از هر یک از عملیات بایستی حتی الامکان قبلآ تعیین شده و برای هر یک از فقرات نیروی اجرائی لازم را پیش بینی نمود..در این صورت است که می توان با استفاده از تجارب و جداول موجود قیمت اجرا و بازده هر فقره از هر یک از عملیات را در حین پیشرفت اجرای عملیات بررسی نمود.اگر عملیات خاکبرداری در نظر گرفته شود، باید ابتدا آنرا به فقرات مختلف نظیر کندن، بارگیری، حمل، باراندازی، تسطیح، آب پاشی و بالاخره کوبیدن تقسیم کرد و مقدار هر یک از این کارها را حساب نمود.سپس با مقایسه نیروی اجرایی مامور برای اجرای آنها در حین پیشرفت عملیات و حجم مربوط به هر فقره میتوان کیفیت و کمیت نیروی اجرائی را مطالعه و تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

اسلاید 3: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانی35-1- انتخاب صحیح ادوات کاردر مواردی که انجام یک نوع کار از عهده ماشین های مختلف بر می آید، باید ماشینی را انتخاب کرد که بهترین بازده را داشته باشد.6-1- مهم ترین و اساسی ترین قلم عملیاتدر هر پروژه یک یا چند قلم از عملیات اساسی تر و مهمتر از سایر اقلام است. لذا فقط با تعیین و تشخیص آنها است که می توان تصمیمات جدی از نظر طرز اداره کار و ادوات لازم برای اقتصادی بودن آن قلم از کار اتخاذ نمود.مثلا در اسفالت کاری قلم عمده حجم اسفالت است و بالطبع توجه مخصوص باید به آن مبذول شود.7-1- مهمترین ابزاربعد از تعیین قلم اساسی در هر کار بایستی مناسب ترین ابزار و ادوات را جهت اجرای آن قلم پیش بینی کرد.بین ادوات پیش بینی شده مسلمآ یکی از آنها نقش اساسی و تعیین کننده را بازی می کند. مثلآ در اسفالت کاری مهمترین ابزار ماشین اسفالت است. لذا تعداد و ظرفیت سایر ادوات وابسته به حداکثر ظرفیت ماشین اسفالت خواهد بود.

اسلاید 4: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانی8-1- ظرفیت ادوات و تعداد هر یکدر مورد هر پروژه بعد از بر آورد حجم عملیات مختلف، ظرفیت هر یک از ابزار و تعداد آنها با توجه بهمدت اجرای عملیات با ید تعیین شود.9-1- کارهای فنینقشه های اجرائی تفصیلی و برنامه کلی عملیات و حدود کار هر یک از ابزار در طول کار باید توسط مهندسین و متخصصین که به صورت سر پرست یا اجرا کننده هستند تهیه و تعیین شود. 10-1- تعیین بر آورد عملیات در مرحله اجرامقادیر کار که در مرحله طرح مطابق با آخرین اطلاعات تعیین شده، باید در حین اجرای عملیات با دقتی بیشتر کنترل و تصحیح شود.4

اسلاید 5: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانی11-1- تقسیم و ترتیب کارهاباید از نظر گردانندگان هر پروژه مقدم و موخر بودن عملیات و مراتبی که در جریان کار باید پیش گرفت معلوم و مشخص گردد.مثلآ قبل از شروع عملیات خاکبرداری ، تمیزکردن و بر داشتن موانع طبیعی از سطح زمین، بریدن در ختان، کندن ریشه ها و خارج کردن آنها از کارگاه ضروری است.عملیات باید بطور متوالی صورت گیرد و هیچوقت قبل از اتمام یک کار در یک نقطه، عملیات بعدی را شروع نکرد.چون شروع دو عمل با هم سبب تداخل عملیات و بروز بی نظمی در کار خواهد شد.12-1- اجرای عملیات بطور مرحلهممکن است قبل از تکمیل تمام پروژه لازم باشد که از قسمت های ساخته شده بهره برداری نمود. لذا باید در برنامه ریزی عملیات، در موارد ضروری چنین پیش بینی هائی را در نظر داشت. 5

اسلاید 6: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانی13-1- پیش بینی های لازمباید قبل از شروع عملیات پیش بینی های واقع بینانه ای در مورد نیروی اجرائی بعمل آورده و در تمام طول کار با دقت آنرا کنترل نمود.در تعیین نیروی اجرائی لازم است به پنج نکته زیر توجه شود:الف – بر رسی محل عملیاتدر بر رسی محل عملیات دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:1- اطلاع کامل از موقعیت محل وتسهیلات عمومی از نظر امکان دسترسی به کارگاه و انتقال افراد و ابزار کار می باشد( از جمله این تسهیلات عمومی وجد جاده اسفالته، شوسه، راه آهن، فرودگاه و بندر است).2- امکان تهیه مصالح و افراد در محل است. 6

اسلاید 7: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانیب – وضع زمین محلبه طور کلی نکاتی که باید در این مورد در نظر گرفت عبارتند از:وضع پستی و بلندی زمین، نوع و جنس لایه های زمین، نفوذ پذیری خاک، اطلاعاتی راجع به سفره آب زیر زمینی و امکانات زهکشی و هدایت آبهای زیر زمینی به بیرون از کار گاهج – آب و هوای محلدر مواردی که عملیات وسیع و دامنه داری باید انجام پذیرد، دانستن شرایط آب و هوا و مطاله آمار هوا شناسی کاملآ ضروری است تا بر اساس آنها بتوان طوری برنامه ریزی نمود که در شرایط جوی با ازدیاد نیروی اجرائی حجم عملیات را حتی الامکان بالا برد.د – مدت اجرای عملیاتتوجه به مدت اجرای عملیات بسیار مهم و ضروری است. زیرا برنامه ریزی و تعیین نیروی اجرائی لازم و مناسب و پیش بینی موارد اظطراری در کار، بر اساس آن بایستی انجام گیرد. 7

اسلاید 8: بررسی اجمالی عوامل موثر در اجرای طرح های عمرانیه – استفاده از منابع محلیدر اکثر پروژه های عمرانی حجم عملیات طوری است که نمی توان جز با استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی محلی عملیات را با صرفه و در راس موعد مقرر به اتمام رسانید.لذا مطالعه در منابع محلی، از نظر تهیه مصالح و آب، و طرق اقتصادی استفاده از آنها اهمیت دارد. 8

اسلاید 9: مدیریت و سر پرستیتاثیر عامل مدیریت و سر پرستیمدیریت و سر پرستی مداوم و طبق برنامه مهمترین عامل در پیشرفت کار است.مدیریت بدون برنامه و نامداوم سبب طویل شدن مدت اجرای عملیات و در نتیجه زیانهای اقتصادی می شود.نتایج آمار حاصله از مطالعات فراوانی که در عملیات پروژه های عمرانی در امریکا بعمل آمده نشان می دهد که حداقل 45 در صد از کل مدت اجرای عملیات در اثر عوامل مختلف از بین می رود.حال اگر سر پرستی نادرست باشد این رقم هدر رفتگی به 80 در صد نیز خواهد رسید.تاثیر ارقام فوق در مثال زیر به خوبی ملاحظه می شود.9

اسلاید 10: هدر رفتگی های مختلف زمانی در مدت اجراعوامل مختلفی در طویل شدن مدت اجرای عملیات تاثیر می گذارند پاره ای از آنها اجتناب ناپذیر بوده و تعدادی از آنها را می توان از بین برد و یا به حداقل رسانید. عوامل موثر در هدر رفتن زمان در حین اجرای عملیاتالف – هدر رفتگی های ناشی از تاخیر های طولانی( تاخیرهای بیش از 15 دقیقه)این هدر رفتگی ها از دو قسمت تشکیل شدهاند:1 – تاخیرهای ناشی از بدی آب و هوا که موجب تعطیل کار می گردد،مجموع این تاخیرها طبق آمار حاصله در حدود 32-17 در صد و به طور متوسط 23 در صد از کل مدت اجرای عملیات است.10

اسلاید 11: مدیریت و سر پرستی2– تاخیرهای ناشی از شکسته شدن قطعات ماشین آلات و احتمالا نبودن ادوات یدکی در کارگاه و زمانلازم برای تهیه آنها و بالاخره زمان مربوط به تعمیرات .مجموع این تاخیرها در حدود 30-15 در صد و به طور متوسط 22 در صد از کل مدت اجرای عملیات است.همان طوریکه ملاحظه می شود،مجموع هدر رفتگی های طولانی به طور متوسط، درصد از کل مدت اجرا خواهد بود. 45 = 22+2311

اسلاید 12: مدیریت و سر پرستیب – هدر رفتگی های ناشی از تاخیر های کوتاه مدت( تاخیرهای کمتر از 15 دقیقه)این هدر رفتگی ها مجموع تاخیر های کوتاه مدتی است که ظاهرآ چندان موثر به نظر نمی رسند، ولی مجموع آنها رقم قابل ملاحظهای می باشد.این تاخیر ها ناشی از استراحت های کوتاه مدت لازم بر متصدیان ماشین آلات و بی نظمی هائی است که برنامه روزمره عملیات را به مدت کوتاهی بهم می ریزند.در جدول زیر ، تاثیر تاخیر های طولانی، کوتاه مدت و همچنین مدت واقعی اجرای عملیات ( مدت کار مفید ) ارائه گردیده است.12

اسلاید 13: مدیریت و سر پرستیمقدار در صد هدر رفتگی ها نسبت به مدت اجرای مختلف شرح حدود تغییرات متوسطمدت اجرای عملیات - 100تاخیر های طولانی 62-32 45تاخیر های کوتاه مدت 28-4 16مدت واقعی کار با توجه 55-20 39 به نحوه مدیریت------------------------------------------------------همان طوریکه ملاحظه می شود، مدت واقعی کار در اثر سرپرستی خوب 2/75 = 55:20 برابر کمتر از وقتی است که سر پرستی ناقص باشد.13

اسلاید 14: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني آناليز اقتصادي (در خريد و انتخاب)اهداف آناليز اقتصاديدر آناليز اقتصادي ماشين‌آلات سه پارامتر مهم مطرح است.تخمين مخارج مالكيتتخمين مخارج عملكرد (در بهره‌برداري از ماشين‌آلات)تخمين عمر بهينه ماشين‌آلات از نظر اقتصادي14

اسلاید 15: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني هدف از برنامه‌ريزي يك كار و انتخاب ماشين‌آلات، حداقل كردن مخارج لازم براي توليد واحد كار مي‌باشد. بايد توجه داشت، اگر هدف حداكثر كردن سود باشد، لزوماً اين هدف هماهنگ با حداقل كردن مخارج نيست.هر چند اغلب اوقات راه‌حل بدست آمده هم مخارج را حداقل نموده و هم سود را حداكثر مي‌كند.آناليز اقتصادي در مورد جابجايي و تعويض يك قطعه ماشين معمولاً داراي اين هدف است كه:مدت زماني را براي عمر ماشيني تعيين نمايد كه با آن عمر، سود حاصله از كار ماشين حداكثر شود.15

اسلاید 16:  اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني مخارج تملك (مالكيت) ماشين‌آلات اين نوع مخارج، مخارجي است كه چه از ماشين‌آلات استفاده شود و چه استفاده نشود، براي مالك وجود دارد.اقلام مشمول اين نوع مخارج عبارتند از: 1 - استهلاك 2 - سرمايه اوليه 3 - ماليات 4 - بيمه 5 - مخارج توقفگاه و متفرقه16

اسلاید 17:  اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانياستهلاكاستهلاك عبارت است از نقصان در ارزش مالكيت در اثر گذشت زمان، فرمايش و از رده خارج شدن (ماشين‌آلات) يا استهلاك عبارت است از كاهش ارزش ماشين‌آلات در اثر مصرف و يا عمر آنهادر اقتصاد ماشين‌آلات، محاسبه استهلاك ماشين‌ها سه نياز را برآورده مي‌كند.تعيين آن بخش از مخارج كه ناشي از پايين رفتن قيمت ماشين در بازار آزاد در اثر فرسايش و كار ماشين مي‌َود.تعيين مقدار استهلاك كه در تصميم‌گيري نسبت به تعويض ماشين‌آلات بكار گرفته مي‌شود.تعيين مقدار ماليات ماشين‌آلات. 17

اسلاید 18:  اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانياز روش‌هاي مختلفي براي محاسبه استهلاك مي‌توان استفاده نمود.بايد روشي را بكار برد كه حدامكان با در نظر گرفتن واقعييات، ميزان استهلاك ماشين را تخمين بزند.در مورد ماشين‌هاي چرخ لاستيكي، چون عمر لاستيك كمتر از عمر ماشين است، مقدار قيمت قابل استهلاك ماشين را، قيمت كل ماشين منهاي قيمت لاستيك آن در نظر مي‌گيرند.مخارج ناشي از تعويض و فرسايش لاستيك‌ها را در مخارج تصدي (كاركرد) ماشين محاسبه مي‌نمايند.18

اسلاید 19: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيقيمت اوليه ماشين:شامل: قيمت خريد ماشين، حمل و انتقال ماشين، سرهم كردن و سرويس اوليه و ماليات و مخارج گمرك مي‌باشد.قيمت نهايي ماشين:عبارت است از مبلغي كه ماشين در پايان دوران محاسبه استهلاك قيمت دارد. اين قيمت را قيمت دسته دوم مي‌گويند كه مي‌توان مشابه ماشين‌هاي فروخته شده مشابه ارزيابي كرد. عمر ماشين:عمر ماشين كه براي محاسبه استهلاك ساليانه بكار خواهد رفت.بايد نشان‌دهنده عمر اقتصادي يا قابل استفاده ماشين باشد.اين مدت بستگي به: نوع ماشين، شرايط كار در روند كلي وضعيت در صنعت دارد.در آمريكا و كشورهاي غربي عمر ماشين 5 سال است.19

اسلاید 20: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيراههاي مختلف برای محاسبه استهلاكراههاي مختلفي براي محاسبه استهلاك وجود دارد كه در اينجا به سه نوع آن اشاره مي‌شود.اين روش‌ها عبارتند از:روش خطي يا نسبت مسقيمروش مجموع سالهاي عمر ماشين (سيستم به نسبت معكوس)روش دوبرابر كردن يا (روش خط دوگانه متعادل)روش‌هاي مجموع سالهاي عمر ماشيني و دوبرابر كردن به روش‌هاي محاسبه استهلاك تسريع شده موسومند، زيرا كه دراين روش‌ها مقدار استهلاك بيشتري را نسبت به روش خطي در سال‌هاي اول عمر ماشيني منظور مي‌دارند.20

اسلاید 21: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني 1 - روش خطيدر اين روش مبلغ قابل استهلاك در طول عمر ماشين بطور مساوي تقسيم مي‌شود مبالغ استهلاك عبارتست از:مخارج اوليه ماشن ـ قيمت نهايي آن و ـ قيمت لاستيكهاي آن (وقتي ماشين چرخ لاستيكي باشد).(قيمت لاستيكها) - قيمت نهايي – قيمت اوليه = استهلاك ساليانهعمر مفيد (سال) 21

اسلاید 22: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيمثال: مطلوب است محاسبه استهلاك ساليانه و قيمت ماشين در انتهاي هر سال مالي؟براي يك تراكتور چرخ زنجيري قيمت اوليه ماشين:6500000 تومان قيمت نهايي ماشين: 2500000 تومان عمر مفيد ماشين: 5 سال از روش خطي استفاده شود.800000 = 400000 =2500000 ـ 6500000 = استهلاك ساليانه 5 522

اسلاید 23: 23قيمت ماشين در انتهاي هر سالاستهلاكسال6500000005700000800000149000008000002410000080000033300000800000425000008000005قيمت كل 6500000 = 2500000 + 4000000اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني

اسلاید 24: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني 2 - روش مجموع سالهاي عمر ماشين (تسهيم به نسبت معكوس) در اين روش نيز مقدار قابل استهلاك را نظير حالت قبل محاسبه مي‌نمائيم، گر چه مقدار قابل استهلاك در هر سال متفاوت است.مبلغ استهلاك براي هر سال از ضرب مبلغ قابل استهلاك در ضريب مخصوص آن سال بدست مي‌آيد.مخرج كسر ضريب استهلاك عبارت است از : مجموع ارقام سالهاي عمر مفيد ماشين- مثلاً: براي يك ماشين با عمر مفيد 5 سال خواهيم داشت15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 124

اسلاید 25: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني صورت كسر فوق‌الذكر عبارت است از رقم سال مزبور منتها از آخرمبلغ قابل استهلاك * رقم سال = استهلاك ساليانه مجموع ارقام سالها مثال : مطلوب است محاسبه استهلاك ساليانه و ارزش ماشين در مثال قبل از انتهاي هر سال بروش مجموع ارقام سالهاي عمر ماشين؟حل: تومان 1333333 = (2500.000 –6500.000) 5 = D1 استهلاك 15 تومان 1066666 = (2500000 – 6500000 ) 4 = D2 استهلاك 15 تومان  800000 = (2500000 –6500000 ) 3 = D3 استهلاك 15تومان 533333 = (2500000 –6500000 ) 2 = D4 استهلاك 15تومان 266666= (2500000 –6500000 ) 1 = D5 استهلاك 15

اسلاید 26: 26قيمت ماشين در انتهاي هر سالاستهلاكسال650000000516666713333331410000110666662330000080000032766668533333425000002666665قيمت كل 6500000 = 2500000 + 4000000اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني

اسلاید 27: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني3 - روش دوبرابر كردن استهلاك در استفاده از اين روش:ضريب استهلاك ساليانه از تقسيم 200% بر عمر مفيد ماشيني محاسبه مي‌شود.سپس مقدار استهلاك براي يك سال بخصوص از ضرب ضريب فوق در مقدار ارزش ماشين در آغاز سال مزبور بدست مي‌آيد (معادله زير)(ارزش ماشين در ابتداي سال ) 200% = استهلاك ساليانه(Dm) Nعمر ماشين (سال) =N توجه كنيد، قيمت نهايي در معادله بالا وارد نمي‌شود، با اين حال قيمت ماشين هيچگاه نبايد كمتر از قيمت نهايي آن مستحلك گردد. در آخر عمر ماشين، احتمالاً بايد مقدار استحلاك را كمتر از مقدار محاسبه شده منظور نمود تا قيمت ماشين در انتهاي سال مورد بحث از ارزش ماشين كمتر نگردد.اين بحث در مسئله 3 روشن خواهد شد.27

اسلاید 28: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيمثال 3: مطلوب است محاسبه استحلاك ساليانه و ارزش ماشين در انتهاي هر سال براي تراكتور مثال يك با استفاده از روش دوبرابر كردن؟ حل:در سال 40%= 200% = نرخ استهلاك 5تومان 2600000 = 6500.000 * 0/4D1= تومان1560000= (2600000 – 6500000) * 0/4D2=  تومان1400000 = (2500000 – 3900000) * 0/4D3=   با توجه باينكه استحلاك 1560000 تومان در سال دوم باعث مي‌شود كه قيمت ماشين كمتر از قيمت نهايي (2500000) 2342000 = (1560000- 3900000) تومان بشود، بنابراين مقدار استحلاك در اين سال 1400000 تومان در نظر گرفته مي‌شود تا قيمت كل ماشين در انتهاي سال برابر قيمت نهايي شود.28

اسلاید 29: 29قيمت ماشين در انتهاي هر سالاستهلاكسال650000000390000026000001258000014000002250000003250000004250000005قيمت كل 6500000 = 2500000 + 4000000اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني

اسلاید 30: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيسرمايه‌گذاري اوليه، بيمه و ماليات براي تخمين مخارج مالكيت ماشن‌آلات، مخارج مربوط به نرخ بهره، ماليات و بيمه يكجا در نظر گرفته مي‌شوند. يك نسبت درصد كلي كه نماينده سرمايه‌گذاري، ماليات‌ها و بيمه مي‌باشد در قيمت ماشين ضرب مي‌شود تا مخارج ساليانه براي اقدام فوق بدست آيد.مخارج توقفگاه و متفرقهاين اقدام شامل مخارج توقفگاه با تسحيلات و كارگر لازم براي حفاظت از ماشين‌آلات در زماني است كه ماشين كار نمي‌كند.اين مخارج شامل:حق‌الجاره پاركينگ، حقوق نگهبانان و هزينه‌هاي بالاسري مربوطه مي‌باشد.اينگونه مخارج را معمولاً ساليانه تخمين زده و به نسبت بين ماشين‌آلات يك مؤسسه يا شركت تقسيم مي‌نمايند.اگر اين مخارج براساس درصدي از ارزش ماشين محاسبه مي‌شود، مي‌توان آن را به درصد مربوط به سرمايه‌گذاري، ماليات و بيمه افزود و يك درصد كلي براي مخارج ياد شده در دو بند اخير بدست آورد.30

اسلاید 31: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني مخارج كاركرد ماشين‌آلاتعوامل تشكيل دهنده مخارج مخارج عملكرد ماشين‌آلات شامل تمام مخارجي است كه به طور مستقيم به كار كردن ماشين مربوط مي‌شوند.بنابراين بر حسب مقدار استفاده و نوع استفاده از ماشين‌آلات ميزان آنها فرق مي‌كند.ميزان حقوق راننده ماشين را مي‌توان جزئي از اينگونه مخارج بحساب آورد. معمولاً ان را در آخر كار به طور جداگانه به ساير مخارج ساعتي ماشين‌آلات اضافه مي‌كنند تا مخارج كل هر ساعت كاركرد ماشين بدست آيد.31

اسلاید 32: اقتصاد ماشين‌آلات ساختماني عوامل اصلي متشكله مخارج كار كردن با ماشين عبارتند از:گازوئيل (سوخت ماشين)روغنكاري و روغن‌هاي هيدروليك قسمت‌هاي مختلففيلتر‌هاسرويس‌هاي مرتب و اصلاحات جزئيتعميراتلاستيك‌ها32

اسلاید 33: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيمخارج سوختمخارج ساعتي سوخت را با بدست آوردن مصرف سوخت ماشين در ساعت و ضرب آن در قيمت سوخت تخمين ميزنند.دقيق‌ترين روش يافتن اين قلم خرج عبارتست از اندازه‌گيري عملي ميزان سوخت ماشين‌آلات در شرايط كار مشابهبراي برآورد تقريبي مصرف سوخت ماشين در ظرفيت كامل از رابطه زير بدست مي‌آيد.توان موتور (اسب بخار) * 0/227 = مصرف سوخت (ليتر در ساعت)چون بندرت پيش مي‌آيد كه ماشين تا حداكثر ظرفيت كار كند لازم است مصرف سوخت آن را با توجه به شرايط كار تصحيح نمود.اين تصحيح با ضرب مقدار بدست آمده از فرمول فوق در ضرايب جدول 1 انجام مي‌گيرد (جدول 1-12)33

اسلاید 34: 34

اسلاید 35: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيسرويسكارخانه‌جات سازنده ماشين‌آلات آمار مقدار مصرف سوخت، روغن موتور، روغن‌هاي هيدروليك و فيلتر را براي هر ماشيني تحت شرايط عادي كار عرضه ميدارند.روش تخميني سريع براي مخارج سرويس ساعتي ماشين‌آلات چرخ لاستيكي اين است كه مخارج ساعتي سوخت ماشين را در يك ضريب سرويس مي‌نمايند.ضريب سرويس‌هاي پيشنهادي به روش TEREX عبارتست از : 1/3 براي شرايط متوسط1/2 براي شرايط حاد و غير مطلوب 1/5 براي شرايط مناسبتوجه:بنابراين مخارج سرويس يك تراكتور چرخ لاستيكي در شرايط كار متوسط را در حدود مخارج سوخت آن در ساعت تخمين مي‌زنند.     35

اسلاید 36: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيتعميراتاين قلم هزينه شامل همه تعميرات و مخارج نگهداري به غير از مخارج سرويس‌هاي عادي و يا مخارج تعويض قطعاتي است كه خيلي زود فرسوده مي‌شود و در نتيجه زود به زود تعويض ميشوند (مثل لبه‌هاي برنده انتهاي تيغه گريدر).مخارج تعمرات معمولاً بزرگترين قلم مخارج كار كردن ماشين‌آلات سنگين در اغلب كارگاه‌ها مي‌باشد.البته اين نوع مخارج براي ماشين‌هاي نو كمتر از ماشين‌آلات كهنه است.كارخانجات سازنده ماشين‌آلات معمولاً ضريبي به عنوان ضريب مخارج تعميرات تهيه مي‌كنند كه برحسب درصدي از مبلغ قابل استهلاك ساعتي ماشين مي‌باشد.36

اسلاید 37: اقتصاد ماشين‌آلات ساختمانيمجموع هزينه تعميرات *( جمع ارقام سالها / رقم سالها )= مخارج تعميرات يك سال در اين رقم سال عدد 1 براي سال اول و 2 براي سال دوم و به همين ترتيب (عكس روش معكوس) براي استفاده از روش فوق بايد اول مخارج تعميرات ماشين در طول عمر ماشين تخمين زده شود.اين امر با استفاده از تجارب كارهاي سابق و يا با ضرب (قيمت اوليه منهاي قيمت لاستيك‌هاي ماشين) * ضريب جدول ذيل حاصل مي‌گردد. 2- (جدول 2-12)37

اسلاید 38: 38جدول-2 (2-12) مخارج كل هزينه تعميراتي در طول عمر ماشين ( درصدي از قيمت اوليه منهاي قيمت لاستيك)

اسلاید 39: مثالمطلوب است تخمين مخارج تعميرات يك تراكتور چرخ زنجيري به ارزش 6000000 تومان و عمر مفيد 5 سال در سال دوم استفاده، شرايط كار متوسط بوده، ماشين 2000 ساعت در سال كار مي‌‌نمايد. حل: از جدول 1 0/90 = ضريب مجموع هزينه تعميرات ماشين تومان 5400000 = 6000000 * 0/90 = كل مخارج تعميرات در طول عمر ماشين تومان 720000 = (5400000)5+ 4+ 3+2+2/1= مخارج تعميرات براي سال دوم استفاده تومان 360 =2000 720000= مخارج ساعتي تعميرات39

اسلاید 40: هزينه لاستيكمخارج تعمير و تعويض لاستيك يكي ديگر از اقلام مهم مخارج ماشين‌آلات ساختماني مي‌باشد.اين قلم پس از مخارج تعمير كلي ماشين‌آلات از ساير اقلام مخارج بيشتر است.اين عامل هزينه را بسختي مي‌توان تخمين زد، زيرا تعيين عمر لاستيك بطور دقيق مشكل است.بهترين و مطمئن‌ترين روش تخمين عمر لاستيك استفاده از تجارب موسسه دارنده ماشين‌آلات است.در صورت عدم وجود چنين آماري مي‌توان از جدول 3 ( 3-12 ) استفاده كرد.معمولاً قيمت لاستيك بر عمر لاستيك بر حسب ساعات كار تقسيم مي‌شود تا مخارج ساعتي لاستيك بدست آيد.40

اسلاید 41: 41نوع ماشينشرايط كار مناسبشرايط كار متوسطشرايط كار نامناسب- بولدزر و لودر320021001300- گريدر موتوردار500032001900- اسكريپر تك موتوري460033002500- اسكريپر دو موتوري400030002300- فشاري – كششي و بالابر360027002100كاميون‌ها350021001100جدول -3 (3-12) عمر لاستيك‌ها(ساعت)

اسلاید 42: بعضي مواقع تعميرات لاستيك‌ها برحسب درصدي از قيمت لاستيك‌ بيان مي‌شود.اين عمل در صورت فقدان ارقام دقيق چيزي حدود 13% تا 17% قيمت لاستيك مي‌باشد.علاوه بر اقدام فوق، هزينه بعضي از اقلام نظير هزينه تعويض بعضي از قطعات كه سريع عوض مي‌شود بايد به هزينه عملكرد ماشين اضافه شود. دستمزد رانندهپس از تخمين مخارج مالكيت و عملكرد ماشين بايد دستمزد راننده ماشين را نيز به مقاديرفوق افزود تا كل مخارج ساعتي ماشين بدست آيد.42

اسلاید 43: شماره و مشخصات ماشينمخارج تملكاستهلاك ريال در ساعتبهره، ماليات و بيمه ريال در ساعتانبارداري و متفرقهريال در ساعت جمع.......... ريال در ساعت مخارج كار با ماشينسوختريال در ساعتسرويسريال در ساعتتعميراتريال در ساعتلاستيك‌ها ريال در ساعتساير اقلام فوق‌العاده ريال در ساعت  جمعريال در ساعتحقوق رانندهريال در ساعتمخارج كلريال در ساعت فرم پيشنهادي براي مخارج مالكيت و كاركرد ماشين43

اسلاید 44: 44

اسلاید 45: 45

اسلاید 46: 46

اسلاید 47: 47

اسلاید 48: 48

اسلاید 49: 49

اسلاید 50: 50

2,500 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید