کسب و کار مدیریت و رهبری

مدیریت سازمان های ورزشی

modiriate_sazmanhaye_varzeshi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مدیریت سازمان های ورزشی”

مدیریت سازمان های ورزشی

اسلاید 1: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1

اسلاید 2: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com2بسم الله الرحمن الرحيم

اسلاید 3: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com3مديريت سازمان هاي ورزشيمولف : دكتر سيد نصرالله سجادي

اسلاید 4: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com4فصل اولمروري كوتاه بر اصول و مباني سازمان و مديريت

اسلاید 5: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com5مديريت يعني هماهنگي همه امكانات و منابع از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و نظارت ، به طوري كه هدف هاي مشخص تحقق پذيريد.تعريف مديريت

اسلاید 6: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com6مديريت عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش كنند. رهيري موضوعي وسيعتراز از مديريت است و مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود كه در آن تحقق اهداف سازماني مورد نظر است . رهبري نيز براي تحقق هدفهايش ملزم است كه با افراد و به وسيله افراد كار كند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازماني نيستند.فرق بين مديريت و رهبري

اسلاید 7: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com7ابزارهاي اصلي مديريت عبارتند از :برنامه ريزيانگيزشسازماندهيكنترلابزارهاي مديريت

اسلاید 8: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com8مسئوليت مديرعبارت است از مجموعه اي از وظايف گوناگون و تعريف شده كه بخشي از آن در حيطه مديريت و سازمان و بخش ديگر در ارتباط با بيرون سازمان است. مثل :تصميم گيري ، برنامه ريزي ، تنظيم گزارش ، حضور در جلسات ، حضور در مراسم مختلف سازمان و ....مسئوليت مدير

اسلاید 9: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com9تقسيم كار در سازمانبه عقيده تيلور تقسيم كاردر هر سازماني امري ضروري است. بدين معني كه وظايف تعيين شده بايد بين واحدها و مشاغل براي تحقق هدف معيين و ايجاد هماهنگي لازم تقسيم گردد.

اسلاید 10: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com10تقسيم كار در يك سازمان ورزشيتقسيم كار در يك سازمان ورزشي يعني تركيب منطقي آن در بخشها ، تفويض اختيار و ايجاد هماهنگي و استقرار نظامهاي نظارتي براي كسب اطمينان از اين امر است كه همه افراد براي انجام هدفهاي سازمان با يك نظم و ترتيب و به طور موزون كار كنند.

اسلاید 11: ويژگيهاي رفتاري مدير سازمان ورزشيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com11مدير سازمان ورزشي بايد به طور دقيق اهداف سازمان خود را بشناسد اطلاع از رفتار سازماني براي آنان ضروري است در صورت نياز ديگران به كمك ، مدير بايد بدون تامل به مساعدت و ياري آنها اقدام نمايد. مدير نبايد خود رااز سايرين جدا بداند توجه به تنوع وظايف و امور محوله ايجاد انگيزه مناسب براي انجام وظايف

اسلاید 12: انواع سازمانwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com12سازمان برحسب روابط حاكم بر آن سازمان رسمي ، سازمان رسمي در واقع تشكيلات رسمي سازمان است كه با پيش بيني دقيق ساختار فعاليتها و بر اساس هدف خاصي شكل گرفته و در آن حدود و ظايف ، اختيارات و سلسه مراتب سازماني تعيين شده است .

اسلاید 13: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com13سازمان غير رسمي ، سازمان غير رسمي به سازماني گفته مي شود كه براساس طرح و برنامه از قبل تعيين شده به وجود نمي آيد بلكه سلسه روابط و اشتراكات روحي و عاطفي بين افراد موجب شكل گيري آن است .

اسلاید 14: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com14تفاوت سازمان رسمي و سازمان غير رسميدر سازمانهاي رسمي: مديريت است كه اعضا و كادر مورد نياز خود را جذب مي كند. ؛ ولي در سازمان غير رسمي : اين افراد هستند كه بر اساس علايق و نياز هاي خود جذب سازمان غير رسمي مي شوند.

اسلاید 15: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com152- سازمان برحسب نوع وظايف سازمان صف ، سازمان صف به سازماني گفته مي شود كه در ان هيچ واحد ستادي وجود نداردو بخشهاي مختلف آن به اجراي برنامه هاي تدويني و ابلاغ شده از طرف ستاد مشغولند.

اسلاید 16: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com16سازمان ستاد ، سازماني را كه در امر برنامه ريزي و تعيين خط مشي و سياستگذاري دخالت دارد ستاد مي گويند . معمولاسازمانهاي ستادي ،تخصصي هستند و به آنها ستاد تخصصي نيز گويند .

اسلاید 17: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com17مديران صف و ستاد مدير ان صف مسئوليت هدايت زيردستان رابه عهده دارند و هميشه افرادي را براي تحقيق هدفهاي اساسي سازمان در حوزه رياست خود تحت پوشش قرار مي دهند ، حال آنكه مديران ستاد به مديران صف دراجراي اهداف مشترك و اساسي سازمان كمك مي كنند و نظر مشورتي ارائه مي دهند .

اسلاید 18: اركان سازمان www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com18 اركان اصلي يك سازمان عبارتند از : منابع انساني منابع مالي منابع مادي منابع تسهيلاتي

اسلاید 19: اشكال گوناگون سازمان www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com191.سازمان بر اساس وظايف (نوع فعاليت ) 2. سازمان بر حسب نوع محصول 3. سازمان بر حسب قلمرو جغرافيايي يا منطقه عمليات4. سازماندهي ماتريسي5- سازمانهاي پيوندي – تلفيقي

اسلاید 20: ويژگيهاي مشترك سازمانهاwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com20الف ) دارا بودن هرم سازماني مشخص ب) تقسيم وتوزيع كارها در سازمانج) آيين نامه ها كارها در سازمان د ) صلاحيتهاي فني در وظايف ه) كارآيي سازمان

اسلاید 21: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com21مديريت به سطح سازماني اي اطلاق مي شود كه يك يا چند فعاليت متجانس از يك يا چند وظيفه را در راستاي اهداف سازمانها ي وابسته به وزارتخانه بر عهده دارد. وظايف مديريت مي تواند در زمينه هاي اجرايي ، پژوهشي ، تحقيقاتي يا مطالعاتي باشد.

اسلاید 22: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com22فصل دومآشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي

اسلاید 23: اهداف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com23آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي

اسلاید 24: اهداف رفتاريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com241- آشنايي با سازمان تربيت بدني2- آشنايي با كميته ملي المپيك3- آشنايي با فدراسيون هاي ورزشي4- آشنايي با كميته بين المللي المپيك

اسلاید 25: اهداف رفتاري...www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com255- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني آموزش و پرورش6- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري7- آشنايي با فدراسيون هاي بين المللي ورزشي8- آشنايي با سازمتن هاي بيت المللي ورزشي

اسلاید 26: سازمانها و نهادهاي ورزشي ايرانwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com26سازمان تربيت بدنيتربيت بدني وزارت آموزش و پرورش تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات وفناوريكميته ملي المپيك تربيت بدني وزارت كار، نيروهاي مسلح و سازمانهايي از اين قبيل در زمينه تربيت بدني و ورزش فعاليتهاي نسبتا گسترده اي در سطح كشور دارند .

اسلاید 27: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com27 الف) توسعه وتعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور . ب) تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور. ج) تاسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها(استاديمها)و اردوگاهها و پلاژها و ميدانهاو مراكز ورزشي و كمك به توسعه آنها .وظايف قانوني سازمان تربيت بدني

اسلاید 28: وظايف قانوني سازمان تربيت بدني...www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com28د) صودور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين مشخصات فني مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر آنها طبق آيين نامه اي كه از طرف سازمان تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . ه) تشكيل و اداره دفتر امور مشترك فدراسينهاي ورزشي در سازمان به منظور همكاري و راهنمايي در حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه هاي فدراسينها و هياتهاي ورزشي كشور .و) ايجاد و اداره موسسات مورد نياز براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني .

اسلاید 29: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com29فدراسيونهاي ورزشي و اهداف آنهاهرفدراسيون ورزشي با موافقت و مجوز كميته ملي المپيك تشكيل مي شود.

اسلاید 30: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com30فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي شود موسسه غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه بر اساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده و به موجب منشور المپيك و با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي شود و در چهار چوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد.

اسلاید 31: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com31 اهداف فدراسيون ورزشي1. ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سلامتي و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت آنان در فعاليتهاي منظم ،اصولي و قانونمند ورزشي .2.  ايجاد و گسترش سبكهاي مختلف در رشته ورزشي ذي ربط .3.  ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور قهرمانان ،پيش كسوتان،داوران ، مربيان و دست اندر كاران ورزش درعرصه هاي بين المللي در داخل و خارج از كشور .

اسلاید 32: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com324. ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف ، رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشكاران و قهرمان. 5.   بالا بر دن قابليتهاي جسماني و ارتقاي سطح كيفيت و مهارتهاي فني ورزشي بر اساس اصول و شيوه هاي علمي ورزشي آماتوري6. كشف و جذب استعدادها و توانمند يها ياقشار مختلف جامعه و تقويت آنها به منظور رشد و گسترش كمي و كيفي رشته ورزشي مربوطه

اسلاید 33: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com337.   ايجاد زمينه هاي مناسب براي طراحي ، ساخت و توليدو توزيع وسايل و لوازم استانداردورزشي در رشته مربط.8.   استفاده از دانش ، تجارب و توانمند يها ي گروههاو مجامع بين المللي ورزشي . 9.    احيا و اشاعه خضلتهاي جوانمردي در ميان ورزشكاران.10.  ارتقاي سطح معيشت و ايجاد تسهيلات براي قهرمانان . 

اسلاید 34: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com34 1.برگزاري مسابقات در سطح كشور در تمامي رده هاي سني 2. برگزاري دوره هاي آموزشي توجيهي و ارتقاي مربيگري و داوري 3. گزينش ورزشكاران نخبه و تراز اول كشور به منظور تشكيل تيمهاي ملي 4. حضور مداوم و فعال در مجامع بين المللي وظايف فدراسيونها

اسلاید 35: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com355. تهيه گزارشها ي لازم از تصميمهاي متخذه در مجامع و كنگره هاي بين المللي 6. برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين المللي ورزشي7. تعيين مربيان تيمهاي ملي در رده هاي سني مختلف8. تهيه و تدوين تقويم ورزشي سالانه و برنامه 9. معرفي و اعزام مربيان و داوران به كلاسهاي توجيهي و ارتقايي

اسلاید 36: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com3610. ايجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشي و طبقه بندي و نگهداري اسناد مربوط  11.  همكاري با واحد هاي اجرايي كارشناسي ، تحقيقاتي و علمي نهاد ها و ارگانها ي مختلف 12. تشكيل كميته هاي مختلف در فدراسيون و هياتهاي ورزشي .  13. تهيه و ارائه گزارش عملكرد سالانه  14 . انتشار كتب ، جزوات ، نشريات آموزشي و نشر اخبار و ترجمه قوانين بين المللي .

اسلاید 37: اركان فدراسيونهاwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com37در بند 4 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي ، اركان فدراسيون بدين شرح ذكر شده : 1) مجمع عمومي 2 )هيات رئيسه (شامل رئيس ،نايب رئيس ، دبير كل و خزانه دار ) 3) رئيس 4) بازرس

اسلاید 38: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com38اعضاي مجمع عمومي فدراسيون ها 1.رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رئيس مجمع 2. سه نفر نمايند ه ورزشكاران كه يك نفرآنان از ميان زنان باشد 3. يك نفر به انتخاب كانون داوران 4. يك نفر به انتخاب كانون مربيان  5. دو نفر به انتخاب اتحاديه با شگاهها

اسلاید 39: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com396. روساي هياتهاي ورزشي استانها و رئيس انجمن بانوان د ر رشته مربوط 7. رؤساي انجمنها و هياتهاي ورزشي كارگران ، نيروهاي مسلح ، دانش آموزان و دانشجويان كه توسط وزارتخانه يا سازمان ذي ربط معرفي مي شوند . 8. دبير كل كميته ملي المپيك يا نماينده وي 9. رئيس فدراسيون

اسلاید 40: اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيونwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com401. بررسي و تصويب عملكرد يكساله فدراسيون 2. تصويب بوجه سالانه فدراسيون.3. بررسي اساسنامه و پيشنهاد اصلاح آن به مرجع ذي صلاح4. پيشنهاد رئيس فدراسيون جهت صدور حكم به رئيس سازمان تربيت بدني . .5. تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت فدراسيون و تقويم ورزشي و خط مشي فدراسيون .  

اسلاید 41: اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيون...www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com416. تصويب برگزاري مسابقات آسيايي و جهاني 7. تصويب آيين نامه داخلي مجمع8. تصويب آيين نامه هاي اداري، مالي و معاملاتي فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد سازمان تربيت بدني

اسلاید 42: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com429. انتخاب بازرس .10.تصويب ساير آيين نامه ها و مقررات مورد نياز فدراسيون . 11.انتخاب ساير اعضاي هيات رئيسه با پيشنهاد رئيس فدراسيون به استثناي اعضاي موضوع بند 6 ماده 8 اين اساسنامه12. برسي گزارش بازرس

اسلاید 43: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com43‍‎به منظور استفاده از تجارب ، تخصص و استعدادهاي قهرمانان ، مربيان ، داوران و ساير دست اندر كاران و با هدف اجراي دقيق مقررات و اصول آماتوريزم و قوانين و مقررات بين المللي و بررسي راهكارهاي توسعه و گسترش رشته ورزشي مربوط كميته هايي از قبيل كميته فرهنگي ، كميته اجرايي ،كميته اداري ومالي ، كميته تحقيقات و آموزش ، كميته برنامه ريزي ، كميته داوران و مربيان ،كميته رفاه و تعاون ، كميته فعاليت و سرمايه گذاري در امور بازرگاني و كميته روابط بين المللي تشكيل مي گردد.كميته هاي فدراسيون

اسلاید 44: هياتهاي ورزشي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com44به منظور انجام وظايف فدراسيونها در استانها، شهر ستانها ، هياتهايي به نام هيات ورزشي استان ، شهرستان و بخش بر اساس ماده 16 اساسنامه فدراسيونها تشكيل مي گردد.  

اسلاید 45:   اهم وظايف هيات ورزشي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com45  1. بر گزاري مسابقات استاني در رده هاي مختلف سني 2. انتخاب ، معرفي و پيش بيني لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تيمها ي ورزشي استان به مسابقات مختلف 3. برقراري ارتباط بين هيات و شهرستان و بخشهاي مستقل تابعه با فدراسيون مربوط.4. تهيه و تنظيم برنامه تقويم ورزشي ساليانه5 .تشكيل كميته هاي لازم بر حسب احتياجات و بر اساس ضوابط فدراسيون 

اسلاید 46: كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com46كميته ملي المپيك ايران در سال 1326 (1947 م) تشكيل شد و به عضويت كميته بين المللي در آمد اين كميته ،‹‹ سازماني است مستقل، غير انتفاعي ، داراي شخصيت حقوقي ، مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي ، مذهبي و سياسي ››.

اسلاید 47: وظايف كميته ملي المپيك www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com47 كمك به پيشبرد تعليم و تربيت نيروهاي جوان و فعال كشور و تشويق و تر غيب عموم مردم به حفظ سلامتي و تندرستي خود از طريق مشاركت مثبت و كار ساز در فعاليتهاي ورزشي به منظورتحقيق مفهوم ( آيه مباركه 59 سوره انفاق قرآن كريم )تلاش در جهت توسعه ورزش قهرماني از طريق انجام تحقيقات علمي و فني با هدف رشد استعداد هاي بالقوه و ارتقاي تواناييهاي جسمي ،رواني و عقلي ورزشكاران كشور .

اسلاید 48: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com48شركت در بازيهاي المپيك زمستاني و اعزام ورزشكاران به مسابقاتي كه در چهار چوب اين بازيها برگزار مي شود . نظارت بر حسن اجراي قوانين بين المللي ورزشي و رعايت مفاد منشور المپيك و مقررات كميته بين المللي المپيك و اشاعه اصول (المپيزم) در سطح ملي .

اسلاید 49: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com49 بر قراري ارتباط مستمربا كميته بين المللي المپيك ، شوراها ، انجمنها و ديگر ارگانهاي وابسته به كميته بين المللي المپيك ، فدراسيونهاي بين المللي ، كنفدارسيونهاي قاره اي ، كميته هاي ملي المپيك. بررسي و تاييد اساسنامه هاي فدراسيونها و ارگانهاي ورزشي ايراني و معرفي آنان به مجامع بين المللي ورزشي و حفظ حقوق آنان.

اسلاید 50: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com50 آماده سازي و اعزام ورزشكاران جمهوري اسلامي ايران به بازيهاي المپيك ، آسيايي ،پاراليمپيك ، همبستگي كشورهاي اسلامي و مسابقات كه توسط كميته بين المللي المپيك برگزار مي شود . كميته ملي المپيك در قبال رفتار ورزشكاران وهياتهاي اعزامي مسئوليت خواهد داشت . آشنا ساختن عموم مردم با منشور و مرام بازيهاي المپيك و تشويق آنان براي پشتيباني ازنهضت بازيهاي

اسلاید 51: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com51مجمع عمومي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري كميته ملي المپيك بر اساس ماده 12 اساسنامه اين كميته داراي وظايف زير است :  ب) بررسي و تاييد گزارش هيات اجرايي و دبير كل .  ج) بررسي و تاييد گزارش مالي كه توسط خزانه دار ارائه مي شود . د) بررسي و تصويب پيشنهاد ها در زمينه تغيير مواد اساسنامه. ه) تعليق يا اخراج عضو يا اعضاي مجمع . مجمع عمومي كميته ملي المپيك

اسلاید 52: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com52و) بررسي و تصميم گيري در مورد پيشنهاد هاو طراحهاي ارائه شده. ز)تعيين سه نفر براي نظارت در امر انتخابات ، در صورتي كه نياز به انتخابات باشد . ح)انتخابات هيات اجرايي در صورت اختتام دوره مجمع و يا بلاتصدي شدن بعضي از پستها .

اسلاید 53: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com53ط) تعيين محل و تاريخ تشكيل جلسه بعدي مجمع.  تبصره : راي گيري در انتخابات رئيس ، دبير كل و خزانه دار به طور انفرادي و راي گيري در انتخابات نواب رئيس و همچنين اعضا به صورت جمعي خواهد بود .

اسلاید 54: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com54 الف) هر ايراني كه عضويت كميته بين المللي المپيك را داشته باشد . ب) رئيس يا نماينده معرفي شده هر فدراسيون وارگان ورزشي كشور كه فدراسيون بين المللي آن رشته ، مورد تاييد كميته باشد . ج) دو نفر از بين روسا و دبيران (اعضاي ايراني ) كنفدراسيونهاي قارهاي و فدراسيونهاي بين المللي كه ورزش آنها جزء برنامه المپيك است.  اعضاي مجمع عمومي

اسلاید 55: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com55د) نمايندگان نهادهاي ورزشي كشور به شرح زير : 1)عاليتر ين مقام سازمان تربيت بدني به علاوه چهار نفر كارشناسان نخبه در امور ورزش و بازيهاي المپيك به پيشنهاد ايشان . 2) اعضاي هيات رئيسه كميته3) يك نفر نماينده از ورزش نيروي انتظامي به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي .

اسلاید 56: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com564) يك نفر نماينده ورزش كارگران به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي . 5) دو نماينده از ستادهماهنگي ورزش دانشجويان و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (يك زن و يك مرد)با پيشنهاد دبير خانه مستقر در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري . 6) دو نماينده از ورزش آموزش و پرورش به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش (يك زن و يك مرد ). 7) يك نفر نماينده از ورزش جهاد گشاورزي به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي .

اسلاید 57: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com578) دو نفر از بين قهرمانان صاحب عنوان رسمي المپيك با پيشنهاد انجمن المپياد وابسته به كميته ملي المپيك . گزارش اين قهرمان ( فعال يا بازنشسته )در صورتي مجازاست كه از تاريخ آخرين بازي المپيك كه در آن شركت داشته اند بيش از سه دوره نگذشته باشد 9) دو نفر نماينده از ورزش بانوان با پيشنهاد معاون ورزش بانوان سازمان تربيت بدني ( دو نفر زن ) . 10) دو نماينده از انجمنهاي ورزشي بانوان با پيشنهاد مديريت دفتر امور مشترك انجمنهاي ورزشي بانوان (دو نفر زن ) .

اسلاید 58: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com5811) رئيس آكادمي ملي المپيك. 12) يك نفر نمايندهفدراسيون همبستگي ورزش بانوان كشورهاي اسلامي . 13) رئيس يا نماينده كميته ملي پاراليمپيك . 14) يك نفر نماينده باشگاههاي ورزشي كشور به پيشنهاد كانون مربوط (در صورتي كه كانون جامع وجود نداشته باشد با پيشنهاد سازمان تربيت بدني ) .

اسلاید 59: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com5915) يك نفر نماينده مربيان و داوران كه در بازيهاي المپيك شركت كرده اندبه انتخاب هيات اجرايي كميته ملي المپيك . تبصره 3 . هيچ يك از اعضاي اخراجي كميته بين المللي المپيك اعم از اعضاي رسمي ، افتخاري ، يا داراي عناوين افتجاري ، نمي توانند در كميته ملي المپيك عضويت داشته باشند .

اسلاید 60: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com60اعضاي هيات رئيسه طبق ماده 19 اساسنامه كميته ملي المپيك متشكل از پنج نفراست :رئيس دو نايب رئيس دبير كل خزانه دار هيات رئيسه

اسلاید 61: هيات اجرايي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com61هيات اجرايي كميته ملي المپيك متشكل از يازده نفر (اعضاي هيات رئيسه به علاوه شش نفر عضو ) است كه در يكي از جلسات عادي و يا فوق العاده مجمع از بين اعضاي رسمي مجمع انتخاب مي شوند ..

اسلاید 62: وظايف هيات اجراييwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com62الف ) مسولت كليه امور اداري ، مالي و فني و بين المللي كميته . ب) بررسي و تاييد بوجه ساليانه كميته كه توسط دبير و خزانه دار تهيه و تنظيم شده است . ج) انتخاب مسئولان اعضاي كميته هاي فرعي ونظارت بر آنان . د)انتخاب نمايندگان كشور جهت شركت در كميته بين المللي المپيك، كنگرههاي آن و جلسات شوراي المپيك آسيايي

اسلاید 63: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com63دبير كل مسول اجرائي كميته ملي المپيك است و موظف است كليه مصوبات هيات اجرايي را به مرحله اجرا بگذارد.دبيرخانه كميته ملي المپيك زير نظر دبير كل اداره مي شود و موظف است كليه سوابق و اسناد مربوطه را نگهداري نمايد.دبير كل و دبير خانه كميته ملي المپيك

اسلاید 64: كميته تداركاتي بازيها المپيك اسياييwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com64اين كميته به منظور فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران در بازيهاي المپيك يا آسيايي حداقل 18 ماه قبل از بازيها با اعضاي زير تشكيل مي شود:1) رئيس ( از بين اعضاي اجرايي ) 2) نايب رئيس 3) دبير 4) خزانه دار 5) سه نفر عضو

اسلاید 65: كميته هاي فرعي كميته تداركاتي بازيها المپيك اسيايي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com65الف) كميته امور مسابقات مقدماتي ب) كميته روابط بين الملل ج) كميته روابط عمومي و انتشارات د) كميته امور برنامه ريزي و بودجه ه) كميته هماهنگي و نظارت وَ)كميته هماهنگي و پزشكي ز) كميته قضايي وانضباطي.

اسلاید 66: ساختار تربيت بدني آموزش و پرورش www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com66در سال1378 وزارت آموزش وپرور ش وظايف برنامه ريزي و اداره امور تربيت بدني را در حوزه ستادي به عهده دو اداره كل تربيت بدني پسران و دختران گذارده است . در سطح ادارات كل آموزش و پرورش استان ، كار شناس مسئول تربيت بدني در سطح شهر ستان يا منطقه (ناحيه ) مسئول تربيت بدني اداره آموزش عهده دار امور تربيت بدني مدارس است . به طور كلي اين بخش ها مسئوليت انجام فعاليتها و توسعه ورزش در بخش دانش آموزي كشور را عهده دار هستند.

اسلاید 67: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com67فصل سوممديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني

اسلاید 68: اهداف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com68آشنايي بامديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني

اسلاید 69: هدف هاي رفتاريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com69آشنايي با مفاهيم اساسي در برنامه ريزيآشنايي با پيش فرض ها در تربيت بدني و ورزششاخص هاي كلي بخش تربيت بدني و ورزش

اسلاید 70: مفاهيم اساسي در برنامه ريزي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com70برنامه روشهاي تفصيلي و از پيش تنظيم شده براي انجام كار يا توليد محصول و ارائه خدمات را برنامه گويند . خط مشي راهنماييهاي كلي و عمومي را در يك سازمان خط مشي گويند.

اسلاید 71: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com71روش نحوه اقدام به كاري در يك سازمان را در وضعيتها و حالتهاي مختلف را روش گويند. قلمرو محدوده اجرايي برنامه را در يك سازمان قلمرو برنامه گويند.

اسلاید 72: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com72استراتژي استرتژي نوعي برنامه است كه هدف يا منظور اصلي سازمان بر حسب وظايف وخدماتي كه به جامعه ارائه مي كند معين مي نمايد.

اسلاید 73: گامهاي فرايند برنامه ريزي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com73گام اول : مقصود اصلي موسسه را تعيين كنيد. گام دوم : هدفها را تعيين كنيد گام سوم : پيش بينيايي را انجام دهيد . گام چهارم : منابع سازمان را ازريابي كنيد.

اسلاید 74: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com74گام پنجم : راه حلهاي مختلف را طرحريزي كنيد.گام ششم : هماهنگي را بررسي كنيد . گام هفتم : برنامه اي را انتخاب كنيد . گام هشتم : برنامه را اجرا كنيد . گام نهم : برنامه را ارزيابي كنيد .

اسلاید 75: موانع برنامه ريزيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com75عدم دقت در پيش بيني خطا در برنامه ريزي قصور در اجراي برنامه عدم مقبوليت برنامه ترس از تغيير گران بودن برنامه ريزي

اسلاید 76: برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com76برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش فرايند اتخاذ مجموعه اي از تصميمات است براي انجام اقداماتي در خصوص تربيت بدني و ورزش در آينده .

اسلاید 77: پيش فرضهايي برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com77الف ) تعريف نظام تربيت بدني وورزش ب ) تعريف برنامه ريزي در تربيت بدني وو رزش ‌ ج ) ساختار برنامه ريزي در تربيت بدني وورزش د) چگونگي گرد آوري اطلاعات براي برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش ه ) سياستهاي تو سعه كشور

اسلاید 78: سازماندهي نظام برنامه ريزي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com78براي تدوين هر برنامه بايد به بررسي عملكرد گذشته ، تبيين وضع موجود ، مشكلات و تگناها ، چشم اندازهاي آينده ، و همچنين سياستهاي راهبردي و راهبردي اجرايي توجه شود.

اسلاید 79: فعاليتهاي مرتبط با تدوين برنامه هاي بخشي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com79تعيين هدفهاي كمي بخش پيش بيني منابع و مصارف بخش بررسي و سازماندهي طرحهاي سرمايه گذاري ملي بخش توزيع استاني برنامه هاي ملي بخش

اسلاید 80: ‌تركيب اعضاي شوراي تربيت بدني www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com80معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني )رئيس شورا( معاون وزارت كار و امور اجتماعيمعاون دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري معاون امور دانشجويي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معاون توسعه نيروي انساني سازمان امور اداري و استخدامي كشور

اسلاید 81: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com81معاون امور فرهنگي ، آموزش و پژوهشي سازمان برنامه و بودجه مشاور رئيس جمهوري و رئيس مركز ملي جوانان معاون پرورشي وزارت آموزشو پرورش معاون ورزشي بانوان سازمان تربيت بدنيدبير كل كميته ملي المپيك

اسلاید 82: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com82مدير كل دفتر امور فرهنگ و هنر ، جوانان و تربيت بدني سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبير شورا. سه نفر صاحبنظر از استادان دانشگاهها ، تشكيلهاي صنفي و تخصصي كه فاقد مسئوليت اجرايي در دستگاههاي اجرايي باشند به تشخيص و انتخاب شورا

اسلاید 83: شاخصهاي كلي بخش تربيت بدني و ورزش www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com83 1. نسبت افرادي كه به ورزش مي پردازند به نسبت كل جمعيت كشور2. نسبت افراد تحت پوشش نهادهاي ورزش قهرماني به جمعيت پنج تا چهل سال كشور. 3. نسبت ورزشكاران تحت پوشش نهاد هاي ورزش همگاني به كل جمعيت كشور.

اسلاید 84: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com84 4. نسبت نيروي انساني فني به جمعيت كل كشور 5. نسبت ظرفيت مكانهاي ورزشي به كل جمعيت كشور 6. نسبت طرحهاي تحقيقاتي به نيروي انساني متخصص

اسلاید 85: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com85 7.نسبت بودجه طرحهاي تحقيقاتي به كل بودجه بخش8. نسبت تعداد دانش آموزو دانشجوي تربيت بدني به هر يكصد هزار نفر جمعيت كشور9. نسبت تعداد نفرات شركت كننده در دوره هاي آموزشي به نيروي فني بخش

اسلاید 86: اهداف كمي بخش در تربيت بدني www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com86الف )سازمان تربيت بدني -1 افزايش تعداد زنان تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 20% -2 افزايش تعداد مردان تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 20%3 - فزايش تعداد ورزشكاران مرد تحت پوشش فدراسيونها وهياتهاي ورزشي به ميزان 20%

اسلاید 87: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com87 4. افزايش تعداد ورزشكاران زن تحت پوشش انجمنهاي ورزشي بانوان به ميزان 20%5. افزايش تعداد نيروهاي انساني فني زن به ميزان 5%6. افزايش تعداد نيروهاي انساني فني مرد به ميزان 30%7. افزايش ظرفيت مكانهاي ورزشي سازمان به ميزان 35%8. افزايش ظرفيت باشگاههاي و اماكن ورزشي غير دولتي به ميزان 40%

اسلاید 88: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com88 9. افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 150%10. افزايش تعداد مدالهاي ورزشي به ميزان 25%11. افزايش تعداد دانش آموزان و دانشجويان تربيت بدني به ميزان 25%12. افزايش تعداد شركت كنند ه در وره هاي آموزشي به ميزان 55% 

اسلاید 89: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com89ب) وزارت آموزش و پرورش 1. افزايش تعداد دانش آموزان دختر و پسر تحت پوشش ورزش همگاني به 60%2. افزايش تعداد دانش آموزان دختر و پسر عضو انجمن ، كانون و با شگاهدانش آموزي به ميزان 50% . 3. افزايش تعداد نيرو هاي انساني فني مرد و زن به ميزان 60%

اسلاید 90: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com904. افزايش مكانهاي ورزشي دانش آموزان به ميزان 60%5. افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 150%6. افزايش تعداد دانش آموزان و دانشجويان تربيت بدني به ميزان 25%

اسلاید 91: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com91ج)وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  1. افزايش تعداد دانشجويان دختر و پسر تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 100%2. افزايش تعداد ورزشكاران ورزش قهرماني به ميزان 20%3. افزايش تعداد مدالهاي جهاني و دانشجويي به ميزان 40%

اسلاید 92: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com92 4. افزايش مكانهاي ورزشي دانشگاهها به ميزان 100%5.افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 100%6. افزايش تعداد دانشجويان تربيت بدني به ميزان 30%7. افزايش تعداد شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي به ميزان 30% 

اسلاید 93: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com93د) وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي 1. افزايش تعداد دانشجويان دختر و پسر تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 70%2. افزايش تعداد ورزشكاران ورزش قهرماني به ميزان 20%

اسلاید 94: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com943. افزايش ظرفيت مكانهاي ورزشي دانشگاهها به ميزان 100%4. افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 100%5. افزايش تعدادشركت كنندگان در دوره هاي آموزشي به ميزان 100%

اسلاید 95: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com95ه) وزارت كار و امور اجتماعي 1. افزايش تعداد كار گران مرد و زن تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان صد در صد. 2. افزايش تعداد ورزشكاران قهرمان كارگر به ميزان صد در صد . 3. افزايش ظرفيت مكانهاي ورزشي كارگران به ميزان دويست و پنجاه در صد .

اسلاید 96: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com96فصل چهارم بود جه و امور ما لي

اسلاید 97: هدف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com97آشنايي با بود جه و امور ما لي

اسلاید 98: هدف هاي رفتاريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com98آشنايي با : تعريف بودجهبخشهاي مختلف بودجه كل كشورانواع در آمدانواع بودجهمراحل تفصيلي بودجهموارد هزينه در بودجهاصول ماي و حسابداري

اسلاید 99: تعريف بودجه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com99بودجه ، يك طرح مالي است كه نيازمند ي هاي پولي دولت به طور كامل براي مدت محدودي بر آورد مي شود ، در برابر نيازمنديهاي هزينه ، اقلام در آمد پيش بيني مي شود .

اسلاید 100: بخشهاي مختلف بودجه كل كشور www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com100الف ) بودجه عمومي دولتب) بودجه شركتهاي دولتي و بانكها ج) بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت

اسلاید 101: انواع در آمد www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com101در آمد عمومي در آمد اختصاصي در آمد ملي

اسلاید 102: انواع بودجه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com102بودجه استانيبودجه شركتهاي دولتي بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت

اسلاید 103: مراحل تفصيلي اجراي بودجه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1031.تشخيص2 .تامين اعتبار 3.تعهد 4.تسجيل 5.حواله 6. در خواست وجه 7.هزينه

اسلاید 104: طبقه بندي عمليات دولت در نظام بودجه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com104در نظام بودجه ايران براي سهولت در طبقه بندي عملياتي ، بودجه به بخشهايي زير تقسيم شده است : امور فصل برنامه طرح فعاليت

اسلاید 105: انواع كسر بودجهwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com105كسر بودجه اداريكسر بودجه ناشي از ساختار اقتصادي

اسلاید 106: روشهاي تامين كسر بودجه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com106 الف ) سياست مالياتيب) سياست قرضه ج ) ساست كاهش هزينه

اسلاید 107: موارد هزينه در بودجه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com107فصل اول هزينه هاي كاركنان ( مواد 1و2 ) ماده 1. حقوق و دستمزد ماده 2. مزاياو كمكها الف ) مزايا ب)كمكها

اسلاید 108: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com108فصل دوم : هزينه هاي اداري (موارد 3و 8) ماده 3. هزينه هاي اين ماده شامل ارتباطات ،ماموريت و حمل و نقل كاركنان است ماده 4. موضوعهاي اصلي اين ماده اجاره است ماده 5. كليه قراردادهاي مربوط به خدمات را شامل مي شود ماده 6. كليه هزينه هاي مربوط به انواع انرژي در اين ماده پيش بيني شده است ماده 7. هزينه هاي كليه لوازم و موارد مصرفي (مصرف شدني )در ماده 7 پيش بيني مي شود ماده 8 . كليه هزينه هاي سري در اين ماده پيش بيني مي شود

اسلاید 109: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com109فصل سوم ( موارد 9تا 15 ) كليه هزينه هاي سرمايه اي ماده 9. هزينه مربوط به انجام مطالعاتبراي تاسيسات و ساختمانماده 10 . خريد زمين و ساختمان ماده 11. ساختمان ماده 12 ماشين آلات و تجهيزاتماده 13. ساير كالاهاي مصرف نشدنيماده 14. وام ، مشاركت و كمك براي سرمايه گذاريماده 15. وام مشاركت و كمك به سرمايه گذاري در بخش خصوصي

اسلاید 110: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com110فصل چهارم ( موارد 16 تا 20 ) اين فصل تحت عنوان پرداختهاي انتقالي ناميده شده است ماده 16 . كمك و اعانه به بخش عموميماده 17. كمك و اعانه به بخش خصوصيماده 18. بازپرداخت وام و پرداخت سود و كارمزددر ماده 18 كليه مواردي كه مربوط به بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي استماده 19. پرداختهاي انتقالي به كاركنانماده 20. ديون

اسلاید 111: بودجه ارزيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com111بودجه ارزي ، بخشي از بودجه ريالي است كه در زمان بودجه ريزي در جايگاه خاص خود تعيين مي گردد

اسلاید 112: عناوين بودجه ارزيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1121. دريافتهاي جاري2. پرداختهاي جاري3. حساب سرمايه

اسلاید 113: امور مالي و حسابداريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com113تعريف سيستم حسابداري مجمومه عملياتي كه با توجه به مقررات و ارزشهاي حاكم برسازمان و جامعه و نيز رعايت اصول قابل حسابداري ، كليه فعاليتهاي مالي را پس از تنظيم اسناد هزينه و حسابداري ،در دفاتر مالي جهت استفاده مديران و ساير افراد ،تهيه و تجزيه و تحليل مي كند.

اسلاید 114: مفاهيم حسابداري www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com114سال مالي حساب دفتر داراي دفتر روزنامه دفتر كل دفتر روز نامه تنخواه گردان دفتر معين

اسلاید 115: اسناد تجاري www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com115اسناد تجار ي كه مصداق روشن آن چك ، سفته و برات است ، اسنادي هستند كه جهت سهولت انتقال وجوه و پرداختها به كار گرفته مي شوند.

اسلاید 116: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com116مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدنيفصل پنجم

اسلاید 117: هدف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com117آشنايي مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدني

اسلاید 118: هدف هاي رفتاريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com118آشنايي با:مديريت جلساتنحوه تدوين و تحرير صورتجلسهگزارش نويسيشوراهاي رسمي در بخش تربيت بدني

اسلاید 119: نكات عمده مورد توجه در اداره جلسهwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com119 1.رسمي بودن جلسه2. رسايي و تنظيم مناسب صدا3. خلاصه صحبت كردن 4. رعايت موضوع دستور جلسه5. استفاده از كار شناسان6. ايجاد فضاي آرام و مطلوب7. آماده كردن وسايل لازم8.چيدن صندلي به ترتيب درست

اسلاید 120: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com120    9. رعايت زمان شروع و پايان جلسه 10 . تصميم گيري صحيح 11. تحمل حرف مخالف 12. بيان نكردن سخنان قالبي و از پيش مشخص 13. در حد مجاز صحبت كردن 14 . عدم راي گيري غيابي 15. اداره كلي جتسه بر اساس آيين نامه

اسلاید 121: نكات مهم در خصوص آيين نامه اداره كلي جلساتwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com121 1-    تفسير آيين نامه 2- تساوي در راي گير 3- پيشنهاد ها 4- تذكر آيين نامه اي

اسلاید 122: نحوه تدوين و تحرير صورت جلسه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com122هر صورتجلسه مي تواند شامل اين موارد باشد : الف ) عنوان و شماره جلسه ب) تاريخ و زمان تشكيل جلسهج ) محل تشكيل جلسهد ) فهرست اسامي افراد حاضر و غايبه) اهم مواردي كه بايد پيگيري ، ارتجاع و يا اقدام گرددو ) اهم تصميمات اتخاذ شدهز ) زمان ، تاريخ و مكان تشكيل جلسه بعديح) زمان ، تاريخ و مكان تشكيل جلسه بعدي

اسلاید 123: گزارش نويسي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com123برخي از نكات مهمي كه در تهيه گزارش بايد در نظر گرفت عبارتند از : الف ) مقدمه گزارشب ) روش شناسيج ) نتايج گزارش د ) پيشنهاد ها ه ) جمع بندي و نتايج نهايي

اسلاید 124: شوراهاي رسمي در بخش تربيت بدني www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com124شوراي سازمان تربيت بدني. شوراي عالي تربيت بدني آموزشگاههاي كشور شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور شواي برون مرزي

اسلاید 125: شوراي سازمان تربيت بدنيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com125بالا ترين مرجع تصميم گيري و هماهنگي در بخش تربيت بدني كشور ، شوراي سازمان تربيت بدني است.اعضاي اين شورا به مدت جهار سال منصوب مي شوند.

اسلاید 126: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com126تركيب اعضاي شورا :1.     رياست جمهور (رئيس شورا) 2. وزير علوم ، تحقيقات و فناوري 3.     وزير آموزش و پرورش4.     وزير كشور 5.     وزير كارو امور اجتماعي 6.     وزير كشاورزي 7.     رئيس ستاد مشترك ارتش 8.     سرپرست سازمان 9.     پنچ نفر از اشخاص بصير و مطلع به امور تربيت بدني و تفريحات سالم كه به پيشنهاد سرپرست سازمان و تصويب اعضاي كميسيون

اسلاید 127: شوراي عالي تربيت بدني آموزشگاههاي كشورwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com127به منظور تامين احتياجات جسمي و روحي دانش آموزان كشور و آموزش و گسترش امر تربيت بدني و ورزش مدارس ، در رشته هاي مجاز ورزشي مطابق مباني مكتب مقدس اسلام و رعايت اصول اخلافي ، اجتماعي و بهداشتي و آماتوريزم ، اساسنامه شواري عالي تربيت بدني آموزشگاههاي كشور در سه فصل و 27 ماده و 6 تبصره تدوين گرديده است .

اسلاید 128: شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com128در وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ، شوراي عالي تربيت بدني بالاترين مرجع تصميم گيري در زمينه برنامه هاي تربيت بدني و ورزش در اين وزارتخانه و در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور است .

اسلاید 129: شواي برون مرزي www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com129در سازمان تربيت بدني شوراي برون مرزي در ارتباط با كليه اعزامها و سفرهاي ورزشي به خارج از كشور تصميم گيري مي كند .

اسلاید 130: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com130فصل ششممديريت برگزاري مسابقات ورزشي

اسلاید 131: هدف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com131آشنايي با مديريت برگزاري مسابقات ورزشي

اسلاید 132: هدفهاي رفتاريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com132آشنايي با نحوه برگزاري يك دوره مسابقهآشنايي با وظايف كميته هاي مختلف يك دوره مسابقهآشنايي با تقويم ورزشي

اسلاید 133: نحوه برگزاري يك دوره مسابقه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com133براي برگزاري يك دوره مسابقه ورز شي نياز به برنامه ريزي دقيق و زمان كافي است . در برگزاري هر دوره مسابقات ورز شي باتوجه به رشته ورزشي ، روش برگزاري ، امكانات و تجهيزات ، منابع انساني و مالي و تعداد شركت كنند گان مي توان سازمان خاص و مورد نياز را طراحي كرد .

اسلاید 134: كارهاي قبل و بعد از تقاضاي ميزباني يك دوره مسابقه www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com134بررسي تسهيلات و امكاناتنيروي انسانيبودجه و منابع مالي بررسي زمانبررسي محيط و شرايط آب و هواييحمايت و پيشتيباني محلي بررسي سوابق بر گزاري

اسلاید 135: وظايف كميته هاي برگزار كننده مسابقات www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com135وظايف كميته فني 1.     تدوين آيين نامه نحوه برگزاري فني مسابقات 2.     انتصاب مسئولان و سرپرستان فني هر يك از رشته هاي ورزشي 3.     تشكيل جلسات منظم و مستمر كميته فني4.     تشكيل جلسات هماهنگي با كميته داوران 5.     انجام قرعه كشي مسابقات به منظور تدوين جدول برنامه مسابقات رشته هاي ورزشي به تفكيك

اسلاید 136: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1366.     نظارت بر حسن اجراي آ يين نامه ها و مقررات فني هر يك از رشته هاي ورزشي7.     رسيدگي به اعتراضهاي تيمهاي شركت كننده در زمينه فني و داور8.     همكاري با كميته داوران به منظور هماهنگ نمودن بر نامه زمانبندي مسابقات9.     تهيه گزارش نهايي فني مسابقاتانجام ساير امور ارجاعي از طرف رئيس كميته برگزاري مسابقات

اسلاید 137: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com137وظايف كميته تداركات و پيشتيباني 1.     تهيه كليه بر گه ها (فرمها )و فهرستهاي موردنياز2.     در يافت كليه در خواستهاي خريد كالا و تجهيزات از كميته هاي مختلف3.     پيش بيني اعتبار مورد نياز به منظور خريد كالا هاي در خواستي .

اسلاید 138: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1384.     توزيع و تحويل كليه اقلام خريد اري شده به كميته ها و مراجع در خواست كننده . 5.     انجام كليه امور تداركات ، خدمات و پشتيباني كميته هاي مختلف مسابقات . 6.    تهيه گزارش روزانه از اقدام خريداري و تو زيع شده7. انجام كليه امور ارجاعي از طرف سر پرست كل مسابقات

اسلاید 139: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com139وظايف كميته داوري1.     پيش بيني و دعوت از داوران مورد نياز هر يك از رشته هاي ورزشي . 2.     تشكيل جلسات توجيحهي براي داوران هر يك از رشته هاي يه صورت جدا گانه. 3.     تنظيم برنامه قضاوت بر اساس برنامه مسابقات براي هر يك از رشته هاي ورزشي.4.     انتخاب و گماردن ناظرين فني به منظور نظارت بر امور داروري براي هر يك از رشته هاي ورزشي .

اسلاید 140: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1405.     مطالعه و بررسي گزارش ناظران فني و اتخاذ تصميم گيريهاي لازم . 6.     رسيدگي به اعتراض تيمهاي شركت كننده نسبت به امر داوري باهمكاري كميته فني . 7.     اعلام نتايج روزانه مسابقات به كميته روابط عمومي و تبليغات . تهيه گزارش نهايي از نحوه قضات و عملكرد داوران در طول مسابقات.

اسلاید 141: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com141وظايف كميته پذيرش و ثبت نام1.     تهيه و ارسال فرمهاي ثبت نام براي تيمهاي شركت كننده حداقل سه ماه قبل از شروع مسابقات . 2.     اخذ مدارك مورد نياز از تيمهاي شركت كننده حداقل يك ماه قبل از شروع مسابقات.3.     پذيرش شركت كنندگان در مسابقات در هنگام ورود با كامل كردن فرمهاي پذيرش .

اسلاید 142: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1424.     صدور كارتهاي شناسايي براي كليه شركت كنندگان و كادرهاي اجرايي و نمايندگان رسانه هاي جمعي . 5.     تهيه فهرست اسامي حاوي مشخصات كامل شركت كنندگان به تفكيك رشته هاي ورزشي 6.     ارسال فهرست اسامي مشخصات شركت كنندگان براي كميته هاي فني ‌، داوري ،اسكان ، تغذيه ، وروابط عمومي و تبليغات. 7.     تهيه گزارش نهايي و اطلاعات از كميته پذيرفته شدگان به تفكيك رشته ورزشي و مسئوليت.

اسلاید 143: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com143وظايف كميته اسكان1.     پيش بيني تعداد اتاق و تخت مورد نياز براساس آمار شركت كنندگان .2.     بررسي و كنترل امكانات مورد نياز اسكان و خواب شركت كنندگان . 3.     تقسيم اتاقهاي محل بين تيمهاي شركت كننده با توجه به آمارهاي اخذ شده. 4.     همكاري نزديك با كميته پذيرش.

اسلاید 144: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1445.     كنترل تاسيسات و سرويسهاي بهداشتي خوابگاهها. 6.     نظارت بر رعايت امور بهداشتي خوابگاهها و محل اسكان.7.     تهيه گزارش روزنه از وقايع و رويدادهاي مهم در محل اسكان . 8.     تهيه گزارش نهايي حاوي نقاط قوت و ضعف و پيشنهادها به منظور ارائه به رئيس كميته بر گزاري مسابقات.

اسلاید 145: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com145وظايف كميته پزشكي 1.     پيش بيني كادر پزشك ، پزشكيار و پرستار مورد نياز . 2.     تدوين برنامه حضور پزشكان و پزشكياران در ميادين مسابقات 3.     پيش بيني كليه داروها و لوازم پزشكي مورد نياز جهت در مانهاي سرپايي 4.     آماده و تجهيز نمودن اتاق پزشكي در محل اسكان ورزشكاران 5.     بررسي گواهي پزشكي هريك از ورزشكاران شركت كننده در صورت نياز . 6.     پذيرش و معاينه كليه بيماران .

اسلاید 146: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1467.     انعقاد قرار داد با يكي از بيمارستانهاي نزديك به محل اسكان يا برگزاري مسابقات. 8.     اعزام ورزشكاران مصدوم به بيمارستان طرف قرارداد جهت درمان و در صورت لزوم بستري شدن . 9.     تهيه گزارش روزانه از مراجعان و اقدامات انجام شده در مورد هر يك ار ‌‌آنها.10.  تهيه گزارش نهايي در ارتباط با نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهادهاي سازمانده به مسئولان برگزاري مسابقات در پايان كار.

اسلاید 147: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com147وظايف كميته بهداشت1.     كنترل دقيق اجراي اصول بهداشتي در خوابگاهها ، سرويسهاي بهداشتي ،سالن غذا خوري ، آشپزخانه ، اماكن برگزاري مسابقات و تمرين. 2.     سمپاشي و ضد عفوني كردن محوطه هاي عمومي اعم از سالن غذا خوري ، آشپزخانه ، سرويسهاي بهداشتي و مكانهاي مسابقه و تمرين. 3.     اعزام كاركنان غذا خوري و آشپزخانه به مراكز بهداشتي به منظور معاينه دقيق و اخذ گواهي صحت مزاح. كل مسابقات

اسلاید 148: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1484.     تهيه هشدارهاي بهداشتي و نصب آنها در اماكن عمومي ،محل اسكان و مسابقات. 5.     تهيه گزارش از نظارتهاي روزانه توسط ماموران بهداشت. 6.     بررسي گزارشهاي ناظران بهداشتي و اقدامهاي لازم در مورد رفع مشكلات. 7. تهيه گزارش نهايي از وضعيت امور بهداشتي و ارائه به سرپرست

اسلاید 149: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com149وظايف كميته روابط عمومي و تبليغات 1.     تهيه و تنظيم تراكتهاي مناسب جهت هر يك ازاماكن ورزشي و عمومي. 2.     تهيه خبر نامه روزانه حاوي رويدادها و نتايج مسابقات رشته هاي مختلف 3.     انعكاس بموقع و دقيق اخبار و نتايج مسابقات به رسانه هاي جمعي9.     تهيه گزارش نهايي از فعاليتهاي انجام شده حاوي نقاط مثبت و ضعف و پيشنهادها.

اسلاید 150: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1504.     پيش بيني برنامه هاي مراسم مذهبي ، اعياد و مناسبتهاي مهم . 5.     پيش بيني برنامه هاي تفريحي فرهنگي جهت اوقات فراغت شركت كنندگان . 6.     همكاري باكميته مراسم و تشريفات در مورد برنامه هاي مراسم افتتاح ، اختيام و توزيع جوايز. 7.     تهيه و تنظيم برنامه مصاحبه با سرپرستان ، مربيان ، ورزشكاران و كادر اجرايي . 8.     پيش بيني برنامه هاي تفريحي براي شبها در محل اسكان ورزشكاران

اسلاید 151: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com151وظايف كميته مراسم و تشريفات 1.     پيش بيني دقيق برنامه هاي مراسم افتتاح و اختتام مسابقات و همكاري جهت اجرا. 2.     همكاري با كميته روابط عمومي در مورد برنامه هاي توزيع مدال ، احكام و جوايز. 3.     پيش بيني تعداد مدال ، احكام و جوايز مورد نياز هر يك از رشته هاي ورزشي .

اسلاید 152: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1524.     برنامه ريزي لازم در مورد رعايت شئون و تشريفات هر يك از مراسم . 5.     بركزاري مسابقات علمي فرهنگي در اوقات فراغت شركت كنندگان با همكاري كميته روابط عمومي 6.     همكاري با كميته روابط عمومي و تبليغات در زمينه هاي تبليغات انتشار خبرنامه و ساير امور مشترك تهيه گزارش نهايي از نحوه فعاليتهاي انجام شده و ارائه به رئيس كميته برگزاري مسابفات

اسلاید 153: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com153وظايف كميته انتظامات 1.     شناسايي دقيق كليه اماكن برگزاري مسابقات و اسكان . 2.     برنامه ريزي دقيق براي امور انتظامي . 3.     پيش بيني كادر انتظامي مورد نياز به منظور حفاظت از اماكن مذكور در بند 1. 4.     تنظيم ويژه انتظامات جهت مسابقاتي كه از طرف برگزاركنندگان حساس تشخيص داده شده است .

اسلاید 154: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1545.     كنترل كليه وروديها و خروجيهاي محل اسكان . مسابقات 6.     نظارت بر امور انتظامي به منظور بر قراري نظم در برگزاري مسابقات ورزشي 7.     تهيه گزارشهاي روزانه از موارد و موضوعات و رويدادهاي مهم تهيه و گزارش نهايي از وضعيت امور انتظامي و ارائه پيشنهادهاي لازم

اسلاید 155: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com155وظايف كميته حمل و نقل 1.     برنامه ريزي در مورد حمل ونقل كليه شركت كنندگان به مكانهاي مسابقه و تمرين 2.     برنامه ريزي در مورد حمل و نقل شركت كنندگان در اوقات فراغت و مراسمها.3.     پيش بيني وسايط نقليه مورد نياز اعم از اتوبوس ميني بوس سواري و غيره 4.     تنظيم برنامه هاي ساعتي حمل و نقل جهت انتقال ورزشكاران به مكانهاي مسابقه و تمرين.

اسلاید 156: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1565.     تشكيل جلسات هماهنگي با كميته اجرايي به منظور ارائه خدمات مناسب 6.     نظارت بر امور حمل ونقل 7.     تهيه گزارش روزانه از اقدامات انجام شده و مشكلات احتمالي و ارائه به سرپرست كل مسابقات. 8.     تهيه گزارش نهايي از نحوه اقداماتصورت گرفته در جريان مسابقات جهت ارائه كميته بر گزاري

اسلاید 157: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com157وظايف كميته انضباطي 1.     رسيدگي به كليه گزارشهاي دريافتي از كميته فني و صدور راي در صورت نياز 2.     رسيدگي به كميته گزارشها وموارد در يافتي از كميته داوران و اتخاذ تصميمهاي مناسب 3.     تصميم گيري و صدور راي لازم در مورد هر يك از تخلفات انجام شده. 4.     نظارت بر حسن اجراي كليه آيين نامهها و دستور العملهاي اجرايي.

اسلاید 158: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1585.     نظارت بر امور انضباطي در كليه اماكن ورزشي مسابقات 6.     تهيه گزارش روزانه از مسائل مهم انضباتي و ارائه به سرپرست كل مسابقات   7. نظارت بر امور انضباطي در كليه اماكن ورزشي و غيرورزشي مسابقات. 8. تهيه گزارش نهايي در پايان مسابقات و ارائه به رئيس كميته برگزاري .

اسلاید 159: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com159وظايف كميته امور مالي 1.     تهيه دستورالعمل مالي در مورد نحوه انجام هزينه ها 2.     تهيه دفاتر و اوراق و اسناد حسابداري مورد نياز ثبت دقيق كليه در آمد ها و هزينه ها. 3.     پيش بيني كليه هزينه هاي مسابقات به تفكيك (تغذيه ، اسكان ، لوازم و وسايل مورد نياز ، حمل و نقل ، امور پزشكي و بهاشتي ، حق الزحمه ها و ......)

اسلاید 160: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1604.     تهيه و فروش بليط مسابقات و كنترل دقيق نحوه توزيع آن . 5.     افتتاح حساب بانكي درصورت نياز با حداقل دو امضا . 6.     تهيه و تدو ين اسناد ثبتي و مورد قبول ، براي كليه هزينه هاي انجام شده . 7.     نظارت بر انجام كليه امور مالي و حسابداري. 8.     تهيه گزارش مالي از كليه در آمد ها و هزينه ها در پايان بر گزاري مسابقات

اسلاید 161: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com161وظايف كميته نظارت و ارزشيابي 1.     نظارت دقيق بر نحوه انجام وظايف كميته هاي مختلف 2.     تهيه گزارش روزانه از كليه امور مربوط به مسابقات و ارائه به سرپرست كل. 3.     تهيه گزارشروزانه از نظارت بر امور خوابگاهها ، غذا خوري و آشپز خانه و درمانگاه. 4.     تهيه و توزيع پرسشنامه هاي نظر خواهي به تفكيك بين ورزشكاران مربيان سرپرستان داوران و كادرهاي اجرايي.

اسلاید 162: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com1625.     استخراج نتايج نظر خواهي و جمع بندي آنها به منظور تهيه گزارشهاي لازم . 6.     تهيه گزارش مبسوط از نحوه برگزاري مسابقات اسكان تغذيه بهداشت پزشكي انتظامات مراسم و تشريفات و امور مالي و فني جهت ارائه به رئيس كميته برگزاري .7.     تهيه پيشنهادهاي لازم و راهكارهاي اجرايي براي آينده . 8.     اعلام نظر و ارزيابي نهايي در مورد نحوه برگزاري مسابقات و اقدامات انجام شده .

اسلاید 163: تقويم ورزشيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com163در هر تقويم ورزشي كليه فعاليتهاي فدراسيونها يا انجمنهاي ورزشي بانوان كشور براي يك سال شامل آموزش، برگزاري مسابقات اعزامهاي داخلي و خارجي ، تداركات و مواردي از اين قبيل پيش بيني مي شود .

اسلاید 164: تقويم تداركاتي بازيهاي آسيايي و المپيكwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com164تقويم تداركاتي شامل جدول زمانبندي تشكيل اردوهاي آمادگي و اعزامهاي تيمهاي ملي است طبق ماده 29 اساسنامه كميته ملي المپيك كميته تداركاتي حداقل هجده ماه قبل از شروع هر دوره از بازيهاي المپيك يا بازيهاي آسيايي تشكيل مي گردد

اسلاید 165: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com165اين كميته براي حضور مناسب و شايسته تيمهاي ملي با همكاري فدراسيونهاي ورزشي مقدماتشركت در مسابقات مختلف را فراهم ساخته برنامه ريزي لازم را به عمل مي آورد و تقويم تداركاتي را تنظيم مي نمايد

اسلاید 166: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com166فصل هفتمنمودار سازماني و سطوح مديريت در تربيت بدني

اسلاید 167: هدف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com167آشنايي با نمودار سازماني و سطوح مديريت در تربيت بدني

اسلاید 168: هدفهاي رفتاري www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com168آشنايي اجمالي با نمودار سازماني تربيت بدنيآشنايي با سطوح مديريت در تربيت بدني

اسلاید 169: معاونت فني و امور فدراسيونهاwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com169كليه فدراسيونهاي ورزشي زير نظر اين معاونت قرار دارند و سه دفتر و يك مديريت به شرح ذيل امور خدماتي مربوط به ورزش و فدراسيونها را زير نظر اين معاونت انجام مي دهند : دفتر امور مشترك فدراسيونها دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش دفتر پايگاه ورزش قهرملني و امور با شگاهها مديريت مجموعه ورزشي انقلاب

اسلاید 170: معاونت برنامه ريزي و امور مجلسwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com170.مسئوليت اصلي اين معاونت برنامه ريزي و ارتباط با مجلس شوراي اسلامي است و سه دفتر زير نظر اين معاونت قرار دارند : دفتر آمار ، اطلاعات و خدمات رايانه اي دفتر طرح و برنامه ريزي دفترحقوقي و امور مجلس

اسلاید 171: معاونت امور فرهنگي و آموزشيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com171اين معاونت با دو دفتر كليه و ظايف آموزشي و فرهنگي سازمان و تربيت بدني را انجام مي دهند : دفتر تحقيقات و امور فرهنگي مركز آموزش و تربيت مربي.

اسلاید 172: معاونت اداري و پيشتيبانيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com172 دفاتر و ادارات كل اين معاونت عبارتند از : دفتر تشكيلات و بودجه و روشها ‌اداره كل امور اداره كل امور اداري اداره كل مالي اداره كل تداركات و خدمات مديريت و اسناد و دبير خانه

اسلاید 173: معاونت امور ورزش بانوانwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com173كليه امور مربوط به ورزش بانوان كشور (بجز خدمات اداري و مالي ، فني و مهندسي و ......) زير نظر اين معاونت قرار دارد. اداره كل ورزش بانوان و مديريت امور مشترك انجمن هاي ورزش بانوان ، زير مجموعه هاي اين معاونت هستند.

اسلاید 174: فدراسيونهاي ورزشيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com174فدراسيون هاي ورزشي در تشكيلات سازمان تربيت بدني ، زير مجموعه معون فني و امور فدراسيون ها هستند.

اسلاید 175: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com175مربيان ، معلمان و دبيران ورزشروساي هياتها ، كميته ها و انجمنهاي ورزشي استانكارشناسان مسئول و مسئولان ترييت بدني سازمانهاي مختلف استانمديران كلتربيت بدني استانهاروساي فدراسيونهاي ورزشيمديران كلستادي سازمانهاي مختلفمعاونين سازمان تربيت بدنيروساي تربيت بدني سازمانها و نهادهاي مختلفرئس سازمان تربيت بدني ، رئيس كميته ملي المپيكروساي هياتها ، كميته هاا و انجمنهاي ورزشي شهرستانروساي ادارات تربيت بدني سازمانهاي مختلف ( هرستانها )نمودار سطوح مديريت در بخش تربيت بدني كشور

اسلاید 176: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com176فصل هشتمحل مساله و تصميم گيري

اسلاید 177: هدف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com177آشنايي با حل مساله و مديريت

اسلاید 178: هدفهاي رفتاريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com178آشنايي با روش حل مسالهتعريف تصميم گيريگام هاي تصميم گيريانواع تصميم گيري

اسلاید 179: روش حل مسالهwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com179شناخت و تعريف مسالهبررسي و تحليل مسالهمطالعه و بررسي راه حلهاي ممكنگزينش و انتخاب راه حل مناسباجراي راه حل انتخاب شدهارزشيابي از كار انجام شدهتهيه گزارش نهايي

اسلاید 180: تصميم گيريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com180گام هاي تصميم گيري از ديدگاه سيمون:هوشمنديطراحيگزينشاجرا

اسلاید 181: انواع تصميم گيريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com181تصميم گيري فرديتصميم گيري گروهي

اسلاید 182: روشهاي تصميم گيريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com182تصميم گيري بر اساس نظر اكثريتهمراه سازي اعضاءاخذ نظرات كتبياتخاذ تصميم در فرصت مناسب تصميم گيري بر پايه احساس يا بر پايه عقلاستفاده از رايانه در تصميم گيري

اسلاید 183: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com183فصل نهمنحوه اعزام تيمهاي ورزشي و طبقه بندي سطح مسابقات

اسلاید 184: هدف كليwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com184نحوه اعزام تيمهاي ورزشي و طبقه بندي سطح مسابقات

اسلاید 185: هدفهاي رفتاريwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com185آشنايي با :طبقه بندي سطح مسابقات نحوه سازماندهي وبرنامه ريزي اعزام برون مرزي تقسيم بندي گروههاي ورزشي

اسلاید 186: طبقه بندي سطح مسابقاتwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com186مسابقات منطقه اي مسابقات قهرماني قاره اي مسابقات بين المللي بازيهاي قاره اي بازيهاي آسيايي بازيهاي آفريقاييبازيهاي پان امريكن مسابقات قهرماني جهان بازيهاي المپيك

اسلاید 187: وظايف اصلي سرپرست هيات ورزشي قبل از اعزام www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com187تقويم روز شمار كاريانتخاب كادر اجرايي تهيه فهرست وسايل مورد نياز هر يك از تيمها ي ورزشي تهيه فهرست وسايل مورد نياز هيات اعزامي تهيه فهرست لوازم شخصي مورد نياز اعضاي هيات

اسلاید 188: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com188ارتباط با كميته بر گزاري مسابقات كسب اطلاعات لازم در مورد كشور ميزبان برگزاري جلسات منظم با سرپرستان و مربيان تيمهاي اعزامي برگزاري جلسه عمومي نظارت بر نحوه انجام تمرينهاي تيمهاي اعزامي

اسلاید 189: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com189اعزام چند نفر به كشور ميزبان قبل از حركت هيات ورزشي برنامه ريزي در مورد نحوه اعزام هيات برنامه ريزي در مورد نحوه بازگشت هيات تهيه گزارش دقيق از كارهاي انجام شده

اسلاید 190: وظايف سرپرست كاروان در كشور ميزبان www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com190تشكيل جلسه هاي هماهنگي با سرپرستان تيمهاي شركت كننده هرشب در ساعت معين . تشكيل جلسه هاي هماهنگي با كادر اجرايي همه روزه در ساعت تعيين شده .نظارت دقيق بر حسن انجام وظايف كادر اجرايي و دفتر سرپرستي . كنترل حضور منظم تيمهاي شركت كننده در تمرينات و مسابقات. حضور در جلسات تمريني تيمهاي شركت كننده حاقل يك تا دو بار در طول بازيها.

اسلاید 191: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com191حضور در مسابقه هاي تيمهاي مختلف ورزشي طبق برنامه ريزي دقيق .مطالعه و بررسي گزارش كتبي روزانه سرپرستان تيمها و رسيدگي به مشكلات و مسائل آنها. حضور در جلسات روزانه سرپرستان هياتهاي ورزشي كشور هاي شركت كننده . نظارت بر امور پزشكي ، اسكان ، بهداشت و تغذيه اردوي ورزشكاران . تماس مستمر با كميته برگزاري بازيهاي جهت طرح موضوعات مورد نظر . كنترل ورود ،خروج ووضعيت حضور و غياب كليه اعضاي كاروان در پايان هر روز .

اسلاید 192: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com192تشويق مادي و معنوي ورزشكاراني كه موفق به كسب مدال مي شوند. تشكيل حداقل 2تا 3 جلسه عمومي فرهنگي تفريحي با حضور تمامي اعضاي كاروان . برنامه ريزي در مورد حضور تعدادي از اعضاي كاروان ورزشي براي مراسم برافراشتن پرچم. تدوين برنامه بازديد مسئولان كميته ملي المپيك سازمان تربيت بدني و رؤساي فدراسيونها از دهكده بازيها. تدوين برنامه بازديد خبر نگاران ،عكاسان و نمايندگان صدا و سيما از دهكده بازيها.

اسلاید 193: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com193تهيه متن سخنراني براي مراسم برافراشتن پرچم . نظارت برنحوه حضور سر پرستان تيمهاي شركت كننده در جلسات فني . مطالعه گزارشهاي روزانه واصله از بخش پزشكي مسئولان اجرايي كاروان . تماس مستمر با مسئولان كميته ملي المپيك ، سازمان تربيت بدني و روساي فدراسيونهاي ورزشي. تمرين رژه ورزشكاران براي مراسم افتتاح بازيها.نظارت برنحوه توزيع ياد بود ها و هدايا به هياتهاي شركت كننده از ساير كشور ها

اسلاید 194: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com194دعوت از سرپرستان كشور هاي دوست و مسلمان جهت بازديد از اردوي ورزشكاران كشورمان . نظارت دقيق بر نحوه انجام هزينه ها در هر روز . محاسبه هزينه هاي انجام شده و تسويه حساب با كميته بر گزاري بازيها در ارتباط با وجوه پرداختي براي هر فرد ( اسكان ، تغذيه و حمل و نقل ) . بررسي صورتحساب هتلها و تسويه حساب حداقل24 ساعت قبل از باز گشت آخرين گروه . نظارت دقيق بر برنامه هاي بازگشت گروهاي ورزشي به كشور .

اسلاید 195: تقسيم بندي گروههاي ورزشيwww.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com195 تيم ورزشي هيات كوچك ورزشي هيات ورزشي بزرگ

اسلاید 196: www.varzpa.irvarzpaco@yahoo.com196

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید