کسب و کار مدیریت و رهبری

مدیریت و برنامه ریزی در تیم های ورزشی

modiriat_va_barname_rizi_dar_timhaye_varzeshi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مدیریت و برنامه ریزی در تیم های ورزشی”

مدیریت و برنامه ریزی در تیم های ورزشی

اسلاید 1: مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشیدکتر سارا کشکرزمستان 1387

اسلاید 2: تعريف مديريتمدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شودهيچ سازمانی از مديريت بی نياز نيست و لازم و ملزوم يکديگرند.

اسلاید 3: روند وظيفه ای در مديريتبرنامه ريزیسازماندهیهدايتکنترلهماهنگی

اسلاید 4: برنامه ريزی

اسلاید 5: برنامه ريزیپيش بينی عمليات آتی و تعيين طرق اجرای آن به منظور تأمين هدفهای سازمان است.مثال :برنامه ريزی فعاليتهای اعضای تيم قبل از شروع مسابقاتبرنامه ريزيهدففعاليت

اسلاید 6: عناصر مهم در تعريف برنامه ريزی1- برنامه ريزی يک جريان است يعنی مجموعه ای از اقدامات مستمر است2- برنامه ريزی يک امر آگاهانه است يعنی با تصميم قبلی آغاز می شود3- برنامه ريزی پيش بينی يک سلسلسه اقداماتی است که بايد در آينده صورت گيرد4- برنامه ريزی هدفهای مشخصی را که بايد به آن برسيم ، دنبال می کند.

اسلاید 7: اهداف برنامه ريزی1- افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليتها2- تقويت جنبه اقتصادی عمليات( مقرون به صرفه بودن عمليات)3- تمرکز بر روی مأموريتها و هدفها و احتراز از تغيير مسير4- تهيه ابزاری برای کنترل

اسلاید 8: محاسن برنامه ريزیبرنامه ريزی به مربيان اجازه می دهد که:وضع موجود سازمان ( تيم) را بشناسندمنابع انسانی و امکانات مادی سازمان ( تيم) را شناسايی و آنها را در جهت هدفهای سازمان ( تيم) هماهنگ سازندهدفهای کلی و جزيی را مشخص نمايندبتوانند تيم و فعاليتهای آن را کنترل کنندبتوانند تصميمات متخذه را بخوبی اجرا نمايند.

اسلاید 9: انواع برنامه ريزی بر حسب چارچوب زمانیبرنامه ريزی بلند مدتشامل هدفها و برنامه های راهبردی است که ممکن است بيش از پنج سال طول بکشدبرنامه ریزی ميان مدتمحدوده زمانی بين يک تا پنج سال دارد و شامل هدفها و برنامه های کوتاه مدت است برنامه ريزی کوتاه مدتشامل هدفها و برنامه های عملياتی است و فعاليتهايی را تنظيم می کند که در دوره زمانی يک سال يا کمتر انجام می شود

اسلاید 10: زمانروزهانمونه برنامه یک هفته تمرین در فصل قبل از مسابقه

اسلاید 11: برنامه یکساله تمرینات سرعتی در دوره بلوغ مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر استقامت سرعت بیشینه ( حداکثر سرعت ) حداکثر سرعت استقامت در سرعتتوان – استقامت استارت قوی و نیرومند سرعت – توان توان – استقامت

اسلاید 12: برنامه استقامت یک ساله 2 فاز رقابتی در اواخر دوره پس از بلوغ تاریخ مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مراحل تمرین انواع تمرین آماده سازی آماده سازی رقابت تمرینات اختصاصی استقامتی رقابت تمرینات اختصاصی استقامتی انتقال هوازی هوازی هوازی هوازی انتقال مختلطمختلط ( هوازی و بی هوازی )

اسلاید 13: الگوی پیشنهادی برای تمرینات قدرتی دراز مدت

اسلاید 14: 23411234567

اسلاید 15: تکنیک های برنامه ریزی عملیاتیروش نمودار گانت:روش نمودار گانت نخستین و اساسی ترین روش تصویری در برنامه ریزی عملیاتی می باشد. این روش در خلال جنگ جهانی اول توسط هنری ال. گانت ابداع گردیده و هم اکنون نیز به عنوان یکی از بهترین روش های تصویری مورد استفاده قرار می گیرد. این روش اصولا برای زمانبندی انجام وظایف به وجود آمده و دارای دو بعد است:1- محور عمودی شرح عملیات (و یا حتی وظایف) را بر حسب تقدم و تاخر انجام آنها (مراحل انجام کار) را نمایش می دهد.2- محور افقی نیز نشان دهنده زمان می باشد.

اسلاید 16: شکل گیری ورزشی تخصصی شدن اوج اجراءآشنا سازی مراحل تمرینفراگیری و کسب مهارتتکنیکی تاکتیکیمسابقاتتمرینات هماهنگی انعطاف پذیری چلبکی مهارت های پایه خود کار شدن تکمیل تکمیل تکمیل حفظ و تداوم تاکتیک های فردی ساده ساده همه جانبه اختصاصی پیچیده و مرکب پای ریزیتاکتیک های تیمیسرعتقدرت استقامت خطیچرخش و تغییر جهتزمان واکنشسازگاری ساختاریاستقامت عضلانیتوان قدرت بیشینه عمومیهوازیبی هوازی تفریحیمحلی و منطقه ایشهرستالن - استانملی و کشوری بین المللی

اسلاید 17: ویژگی های نمودار گانت این نمودار نشان می دهد که: 1- چه کارهایی و یا عملیاتی باید انجام گیرد.2- هر کار و یا عملیات از چند وظیفه تشکیل شده است.3- چه وظایفی باید بطور همزمان دنبال گردد.4- در داخل هر عملیات چه وظایفی باید بطور سریالی انجام شود.5- زمان شروع و پایان هر وظیفه در چه تاریخی می باشد.6- دستیابی به هدف نهایی در چه تاریخی بدست می آید.

اسلاید 18: طراحی برنامه تمرین : تعریف: نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران تعریف تمرین ورزشی :تمرین ورزشی را فعالیتی با هدف می دانند که انجام آن موجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شودبا انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر , روان تر و بادوام تر و تواناتر می شود .

اسلاید 19: اصول کلی برنامه تمرینی : 1- اختصا صی بودن 2- اضافه بار 3- پیشرفت 4- انفرادی بودن Over loadindividualityspecificityprogression

اسلاید 20: ویژگیهای تمرین : تکرار مدت شدت روش frequencydurationintensitymethodروز ها و تعداد حرکات زمان تمرین به ساعت یا دقیقه در صد فعالیت

اسلاید 21: طرح یک جلسه تمرین : 1- آمادگی 2- گرم کردن 3- بخش اصلی 4- سرد کردن

اسلاید 22: مختصات برنامه ریزی سیستم یا سیستم های انرژی درگیر فاکتور های آمادگی جسمانی سن زمانبندی تمرین فصول تمرینی

اسلاید 23: ترکیب های پیشنهادی برای جلسات تمرین گرم کردن تاکتیک استقامت در توان ترکیب های تمرینی 1234ترکیب انواع تمرینات گرم کردن تمرینات تکنیکی تمرینات سرعتی گرم کردن تاکتیک استقامت عضلانی گرم کردن استقامت استقامت عضلانی

اسلاید 24: شاخص چیست؟شاخص عبارت است از ابزاری که کیفیت اجرا یا میزان تحقق هدف را نشان می دهد شاخص نشان گر است و نشان می دهد شاخص خودش هدف نیست نشانگر تحقق هدف است 24

اسلاید 25: استانداردتعریف: استاندارد عبارت است از حد قابل قبول و مبنای اصلی برای قضاوت انواع استاندارد: استاندارد الزامی: استاندارد الزامی به استانداردی اطلاق میشود که وجود یا عمل به آن ضروری و عدم آن به معنای نفی موضوع و مشروعیت آن می باشد . بطور مثال یک قاضی عادل نباشد صلاحیت قضاوت نخواهد داشت. استاندارد عمومی:استاندارد عمومی به استانداردی اطلاق میشود که وجود آن مطلوب ولی عدم آن نفی مشروعیت نمی کند25

اسلاید 26: حدود استاندارداستاندارد از نظر اندازه گیری می تواند کمی باشد در اینصورت : استاندارد یا حداقل قابل قبول دارد و حداکثر ندارد بطور مثال حداقل سواد قابل قبول برای قضاوت ولی سطح دانش و سواد سقف خاص ندارد در اینصورت برای استاندارد فقط حداقل تعیین می شوداحتمال دارد یک استاندارد فقط حداکثر داشته باشد و حداقل معنا نداشته باشد احتمال دارد یک استاندارد هم حداقل داشته باشد و هم حداکثر(کمیته و بیشینه) در اینصورت هر دو حد تعیین می گردد مثل حداقل و حداکثر تعداد پرونده مختومه بازای یک قاضی که کمتر از آن قابل قبول نبوده و بیشتر از آن سبب افت کیفی قضاوت خواهد بود. 26

اسلاید 27: تمرينحال که با اصول برنامه ريزی آشنا شديد و تکنيکهای مختلف آن را مورد توجه قرار داديد ، با تعيين شاخص و استانداردهای معينی در تيم خود به برنامه ريزی کوتاه مدت يا ميان مدت و يا بلند مدت ( بر حسب علاقه خود) بپردازيد.

اسلاید 28: سازماندهی

اسلاید 29: سازماندهیسازماندهی يعنی تعيين فعاليتها، طبقه بندی آنها، تعيين اختيارات، و مسئوليتها استبه عبارت دیگر، تقسیم کار افراد و تعیین وظایف آنان در یک تشکیلات، سازماندهی نامیده می‌شود.

اسلاید 30: نکات اساسی که در سازماندهی باید مورد توجه قرار گیرد: الف – پرهزینه نباشد. ب – شرح وظایف افراد واضح و مشخص باشد.

اسلاید 31: شرح تفصيلي فعّاليّت‏ها (سازمان‏دهي فعّاليّت‏ها)محل تأمين اعتباركل هزينهشيوة پايشاقدامات پشتيبانيكجا؟چه زمان؟چه كسي؟چه چيز؟رديف

اسلاید 32: سازمانتعريف سازمانسازمان عبارت است از تشکل عمومی چند نفر برای تحقق اهداف معينشرايط بوجود آمدن سازمانهر نوع اجتماع عمدی و آگاهانه از افراددارای اهداف معين و از پيش تعيين شده

اسلاید 33: انواع سازمان1- سازمان رسمیعبارتست از اتحاد و اتفاق افراد انسانی که هر کدام دارای نقش و وظيفه ای درخور استعداد و گنجايش فردی خود می باشند2- سازمان غير رسمیعبارتست از يک سلسله ارتباطات عاطفی بين افراد همکار در يک سازمان رسمی است

اسلاید 34: اصول سازماندر هر سازمانی به منظور هدايت امور و پيشبرد کارها اصولی حاکم است که فعاليتهای سازمان را به منظور تحقق هدفهای آن هدايت می نمايد.وحدت هدفوحدت مديريتانضباطمسئوليتهای مشترک گروهیاولويت منافع عمومیارزشيابی

اسلاید 35: وحدت هدفهر سازمان بر مبنای هدف يا هدفهای خاصی تشکيل می گردد که افراد تشکيل دهنده آن می بايستی ضمن شناخت کامل آن بالاتفاق و هماهنگ در جهت رسيدن به آن هدف يا هدفها فعاليت نمايند

اسلاید 36: خصوصيات اهداف اختصاصي(Specific Objectives) قابل اندازه‏گيري باشند Measurable)) دست‏يافتني باشند Attainable)) مرتبط با هدف كلي باشند Relevant)) داراي زمان مشخص باشند Time-bounded))به‏طور كلي :اهداف اختصاصي بايد SMART باشند

اسلاید 37: وحدت مديريتبرای جلوگيری از هرج و مرج در تصميم گيری برای اجرای يک برنامه يا برنامه های سازمان تصميم نهايی را بايد يک فرد يا افراد بخصوصی اتخاذ نمايند

اسلاید 38: انضباطبه مفهوم احترام به قوانين و دستورالعمل ها است و اين امر موجب سرعت عمل و گردش صحيح کارها و انجام برنامه های تدوين شده مطابق پيش بينی های قبلی ميشود

اسلاید 39: انواع انضباطانضباط بازدارنده Preventive Disciplineانضباط اصلاح كننده Corrective Discipline

اسلاید 40: انضباط بازدارنده اقداماتي است كه افراد را به رعايت قوانين، مقررات و استانداردهاي تيم و يا باشگاه و مديريت تشويق نموده و از اين طريق از بروز مشكلات انضباطي ممانعت مي كند.

اسلاید 41: انضباط اصلاح كننده عبارت از اقداماتي است كه درمورد ورزشکاران خاطي كه قوانين، مقررات و استانداردهاي تيم و باشگاه را رعايت ننموده اند، اعمال مي گردد.

اسلاید 42: نكاتي كه بايد قبل از اعمال مجازاتهاي انضباطي مورد توجه قرار گيرد:نوع و اهميت خطا طول زمان و تكرار خطا شرايط خاطي درجه اعمال سياستهاي بازدارندهسابقه سياستهاي انضباطي تيم و يا باشگاهآثار مجازاتها در ساير اعضا

اسلاید 43: مسئوليتهای مشترک گروهیيک فرد در تيم علاوه بر اينکه مسئول امور محوله برای خويشتن است، برای تحقق هدفهای تيم و جلوگيری از هرگونه تخلفات اخلاقی می بايستی از بروز مشکلات جلوگيری و پيشنهادهای سازنده در پيشبرد اهداف تيم ارائه دهد

اسلاید 44: اولويت منافع عمومیهر فرد در تيم بايد منافع تيم را بر منافع و تمايلات خويش ترجيح دهد.

اسلاید 45: ارزشيابیارزشيابی فعاليتهای جاری در تيم در جهت رسيدن به اهداف تيم در مراحل مختلف

اسلاید 46: نظارت و کنترل

اسلاید 47: نظارت يا کنترلحصول اطمينان نسبت به مطابقت نتايج عمليات با هدفهای مطلوب انجام هر عمل مطابق نقشه

اسلاید 48: مراحل نظارتتعيين هدف و انتخاب موازينی برای ارزيابی نتايج عملياتمقايسه نتايج عمليات انجام يافته با هدفها و موازين پيش بينی شدهاقدام به منظور جلوگيری از وقوع يا تکرار انحرافات

اسلاید 49: موقعيت رفتاری مربی مربی باید دارای الگوی رفتار انعطاف پذیر باشد. مربی باید به تفاوتهای فردی بازیکنان توجه کند و بر حسب نیازها و ویژگیهای آنها رفتارهای متفاوت و مناسبی داشته باشد مربی باید با توجه به موقعیتهای مختلف رفتارهای متفاوت و مناسبی داشته باشد

اسلاید 50: به راه باديه رفتن به از نشستن باطل كه گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان