حسابداری

مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداری

csr

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداری”

مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداری

اسلاید 1: استاد مربوط: جناب آقای دکترمهدی دسینهنگارنده : ماهرخ دارابیرشته تحصیلی: حسابداری مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی عنوان درس: توسعه عقاید و افکار حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس «عنوان: مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداری و حسابرسی»

اسلاید 2: «گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی»رویکرد های گذارشگری زیست محیطیتعريف مسئوليت پذيري اجتماعي : مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از، الزام به پاسخگویی و ارضاي توقعات گروههاي ذي نفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدي یا خدماتی همراه با حفظ منافع گروههاي ذينفع داخلی اعم از مالکان یا سهام داران و کارکنان واحد.دیدگاه مخالف csr : رویکرد حداکثر سازی سوددیدگاه موافقین csr : رویکرد ذینفعاندیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک : شرکت تنها یک هدف دارد و آن کسب و سود و حداکثر نمودن ثروت سهامداران است.ديدگاه میلتون فریدمن: تنها یک مسئولیت اجتماعی برای شرکت وجود دارد وآن، استفاده از منابع موجود و به کار گیری آن ها به منظور افزایش سوداست .ديديگاه جنسن 2000: حداکثر سازی سود توجه به ذینفان، انحراف از مسیر کسب سود (اصلی) است دستاورد اين توجه : چند هدفی= بی هدفیاز اواخر قرن بيستم زمزمه هاي مسئوليت پذيري شركت ها مطرح شد وامروزه نهاد هاي اجتماعي و سياسي به طور روز افزون نگران مسائل اجتماعي و زيست محيطي مي باشند به طوري كه توجه ويژه اي به واحد هاي تجاري و عملكرد آن معطوف شده است .ذينفعان شركت ها علاوه بر تقاضاي اطلاعات مربوط به عملكرد مالي ، خواهان اطلاعات مربوط به عملكرد اجتماعي و زيست محيطي نيز مي باشند .مخاطبان گزارشگري مالي طيف وسيعي از استفاده كنندگان هستند . بنابراين توجه به پوشش حداكثري نيازهاي اطلاعاتي مخاطبان مي تواند سودمندي اطلاعات حسابداري رايهبود بخشد. حسابداران بايد در تهيه گزارشات خود ، جوانب مختلف را مد نظر قرار دهند.منبع : مهراني و همكاران (1394)

اسلاید 3: « ویژگی های زیر بنایی حسابداری »محدودیت هاشناسايي رويداد هانحوه ي گزارشگريذينفعان گزارشات حسابداريرویکرد های مهم حسابداری

اسلاید 4: «دلایل عدم توجیح پذیری مفاهيم مرسوم حسابداري»زمان رويداد و پيامد هاي مالي حاصل از آن چيست ؟ اگراستفاده كنندگان بلقوه اطلاعات لزوما افرادي نباشند كه در زمينه هاي مالي شركت مشاركت دارند ، چه بايد كرد?«حسابداري اجتماعي تركيبي از موارد زير است»حسابداري براي چيز هاي مختلف ( يعني غير از حسابداري منحصر به رويداد اقتصادي)حسابداري براي اهداف متفاوت (يعني فراتر از حسابداري به قصد بهبود موفقيت تصميم گيرنده در قضاوت درباره ي امور مالي و يا جريان نقدي )حسابداري براي افراد يا گروه هاي متفاوت (يعني فراتر از حسابداري براي برآوردن نياز اطلاعاتي تامين كنندگان منابع مالي )

اسلاید 5: سه هدف اصلي گزارشگري اجتماعي و زيست محيطي :2- سلامت و رضايت شغلي6- مصرف انرژي5- محيط زيست4- مردم بومي3- سهم اقليت جامعه7- تولیدات1- كاركنانمجموعه اي از موضوعات مهم در حوزه گزارشگري اجتماعي و زيست محيطي :

اسلاید 6: به طور كلي در گزارشگري اجتماعي و زيست محيطي بايد تعامل شركت با جامعه و ذينفعان آن شناسايي شود، شركت ها به واسطه فعاليت در بستر اجتماع ، بايد فشار الزامات وارده از سوي جامعه را رعايت كرده و فعاليت خودرا به نحوي سازمان دهي كنند كه نتيجه آن يك واحد تجاري پايدار و پاينده باشد

اسلاید 7: محرك هاي گزارشگري مسئوليت اجتماعي :1- ضوابط قانوني و حسابدهي مديريت : دخالت دولت در مسايل زيست محيطي معمولا متوجه شركت هايي است كه مستقيما مسئول توليد آلاينده هاي زيست محيطي هستند انگيزه چنين دخالتي اين است كه شركت ها مجبور به پذيرش مسئوليت آثار فعاليت هايشان باشند.مثال : ممكن است دولت ماليات شركتهايي كه منابع خود را در برنامه هاي زيست محيطي مصرف مينمايند ، كاهش دهد، يا ممكن است دولت مقررات سختي را بر توليد كنندگان آلاينده هاي زيست محيطي وضع كند، وآن ها را مجبور سازد تا عواقب آثار فعاليت هايشان بر محيط زيست را بپذيرند.2- واكنش سهام داران : در سطح بين المل بحث جنبش سرمايه گذاري اخلاقي به منظور پاسخگويي اجتماعي شركت ها مطرح شده است ، در برخي شركت ها نيز ، سرمايه گذاران فردي پافشاري بيشتري در برجسته نمودن مسئوليت اجتماعي شركت ها داشته اند.مجازات شركت هاي متخلف : تحمل مخارج پاك سازي و جريمه واما جهت گيري جديد : مديريت شركت وظيفه مراقبت از محيط رادارد ، بنابراين شخصا مسئول تخطي شركت از قوانين زيست محيطي است .اين امر موجب تقويت پاسخ گويي در برابر عملكرد زيست محيطي ميشود.

اسلاید 8: ذينفعان در رويكرد مسئوليت پذيري اجتماعي شركتي شامل : چهارچوب نظري مسئوليت اجتماعي شركتي :

اسلاید 9: قرار داد اجتماعي مبتني بر JUSTICقرار داد اجتماعي با مفهوم سازي قرار داد ضمني و تئوريكي ميان افراد و نهاد هاي مختلف تلاش ميكند برابري ، تسهيم قدرت و مسئوليت ها و به طور كلي ، مرز تعامل قابل قبول بين مشاركت كنندگان و جامعه را توضيح داده و رويه عمل هايي كه در دستيابي به نياز هاي جامعه ، قابل قبول و يا غير قابل قبول هستند را تعيين كند.قرار داد اجتماعي ابزاري براي توضيح رفتار شركت ها:شركت هاي توليدي همواره در معرض خطر اخلاقي قرار دارند كه برتر از مرز هاي نظام سياسي است ، به عبارت ديگر مديران شركت ها به واسطه قرارداد اجتماعي باساير ذينفعان مي بايست در ازاي پذيرش اهدافش از سوي آن ها ، اقداماتي را انجام دهد كه از نظر اجتماع مطلوب تلقي ميشود، بنابراين بقا و رشد شركت مبتني بر دو عامل زير است : 1- برآورده نمود برخي اهداف اجتماعي 2- ارائه منافع اقتصادي واجتماعي، سياسي به گروه هاي كه شركت قدرت خود را از آنها ميگيرند .قرارداد اجتماعی

اسلاید 10: تعریف تئوری مشروعیت: براساس تئوري قرارداد ، مديريت به دنبال برآورده نمودن انتظارات جامعه و در نتيجه كسب مشروعيت سازماني است . مشروعيت سازماني به شرايطي گفته ميشود كه نظام ارزشي سازماني با نظام ارزشي شبكه اجتماعي بزرگتري كه شركت بخشي از آن است هم نوا باشد، بنابراين وجود ناهمخواني واقعي يا بلقوه بين اين دو نظام ارزشي ، مشروعيت سازماني را تهديد ميكند. طبق نظر ليندبلوم (1993) 4 استراتژي براي مشروعيت بخشي به سازمان وجود دارد:1-اموزش و آگاه سازي ذينفعان درباره تغييرات واقعي در عملكرد و فعاليت هاي سازمان 2-منحرف كردن توجه ذينفعان و برداشت ذينفعان بدون تغيير در رفتار واقعي سازمان 3-منحرف كردن توجه ذينفعان از موضوعي به موضوع ديگر و كنترل تصورات ان ها 4- تغيير انتظارات برون سازماني از عملكرد خود و اما گزارشگري ميتواند راهي باشد براي كاهش شكاف مشروعيت بين نظام ارزشي سازمان و انتظارات جامعه موارد مورد توجه :مشروعيت = نيست با موفقيت اقتصادي و قانون مند بودن. مشروعيت سازماني زماني وجود دارد كه اهداف و توليدات و روش هاي انجام عمليات سازمان با هنجار ها و ارزش هاي جامعه سازگار است .اندازه سازمان و ميزان حمايت اجتماعي و سياسي كه سازمان دريافت ميكند، بر مشروعيت سازمان تاثير دارد . باید توجه داشت که زير سوال رفتن مشروعيت سازمان ممكن است الزامات و تحريم هاي قانوني ، سياسي و اجتماعي به دنبال داشته باشد.مشروعیت سازمانی

اسلاید 11: بنابراين نقش اقتصاد اطلاعات در خصوص نقش گزارشگري سالانه و دلايل شركت براي افشاي اطلاعات ، ديدگاهي مشابه تئوري مشروعيت دارد . تجزیه و تحلیل رویه های گزارشگری با استفاده از چهارچوب تئوری اقتصاد سیاسی مستلزم تاکید بیشتر بر تاثیر متقابل اطلاعات بین شرکت و گروه های برون سازمانی است یعنی تاکید بیشتر به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات چه کسانی هستند ، شرکت درباره چه چیز هایی اطلاعات افشا می کند و اینکه پاسخگویی شرکت نسبت به تغییرات مورد انتظار در محیط اجتماعی چگونه است؟ تئوری اقتصاد سیاسی:گزارشگري اجتماعي و زيست محيطي را ميتوان از منظر اقتصاد سياسي نيز مورد توجه قرار داد . طبق تئوري اقتصاد سياسي ، سيستم هاي حسابداري به منزله ي مكانيزم هايي براي ايجاد ، توزيع و رمز آلود كردن قدرت عمل ميكنند ، در اين چهارچوب گزارشگري حسابداري به عنوان ابزاري براي مشروعيت بخشي به ساز و كار هاي اقتصادي و سياسي ، نهاد ها و مضامين ايدئولوژيك ،استفاده ميشوند.

اسلاید 12: تفاوت این دو تئوری مربوط به محتوای اطلاعات است : طبق تئوری اقتصاد سیاسی افشا ابزار بازدارنده ای است که از دخالت دیگران در امور شرکت جلوگیری میکند، این تئوری شرکت را یک مشارکت کننده فعال و قدرتمند می داند. از طرفی تئوری مشروعیت به این موضوع اشاره دارد که شرکت برای نشان دادن تطابق میان اقدامات خود با انتظارات اجتماعی دست به افشا میزند و زمانیکه اقدامات آن با انتظارات موجود فاصله دارد شرکت به جامعه آموزش می دهد و آن را آگاه می سازد. به عبارت دیگر شرکت در مقابل تغییرات اجتماعی واکنش گر است .تفاوت تئوری مشروعیت و اقتصاد سیاسی از منظر مسئولیت پذیری اجتماعی:

اسلاید 13: موضوعات مرتبط با حسابداری و گزارشگری زیست محیطی

اسلاید 14: گزارشگری پایندگی یک گزارش سازمانی است که اطلاعاتی پیرامون عملکرد اقتصادی ، زیست محیطی اجتماعی و حاکمیت شرکتی در اختیار می گذارد .در واقع این شیوه از گزارشگری با این هدف صورت میگیری تا ذینفعان سازمان از توسعه ی پایدار شرکت اطمینان حاصل نمایند . آنچه در هسته اصلی گزارشگری پایندگی نهفته است اهمیت به حقوق تمامی ذینفعان سازمان است در واقع مرز شخصیت واحد تجاری به بیشترین حالت خود توسعه یافته و تاثیر تمام فعالیت های واحد تجاری به گروه های مختلف را در بر می گیرد ، منطقی کاملا منطبق بر تئوری بنگاه .مورد کاوی هایی از بنگاه های تجاری کوچک و متوسط در بریتانیا، آمریکا وکانادا پایندگی را به شکل زیر تعریف میکند: پایندگی به معنی عملکرد محیطی ، شهروند ی شرکتی، دیدگاه های کسب و کار بلند مدت یا هرسه است. این گزارش کارکرد مالی رادر شکل دهی و اجرای پایندگی حیاتی میداند بر این اساس ، حرفه حسابداری در جستجوی راه هایی برای مشارکت پایندگی است. نهاد ها و انجمن های حرفه ای حسابداری در سطح بین المللی و در کشور های توسعه یافته نیز در تلاش برای ایجاد تغییر از راه معرفی ابزارهایی برای تسهیل کسب و کار پاینده هستند. (دی اقیولا 2012)گزارشگری پایندگی ( Sustainability Reporting )

اسلاید 15: دو اصل اساسی گزارشگری پایداریدر حرکت به سوی گزارشگری پایندگی دو اصل در کانون توجه قرار دارد .نخست شناسایی فزاینده ی موضوعاتی که تاثیر با اهمیتی بر عملکرد اقتصادی بلندمدت شرکت دارند . دوم ، ضرورت واکنش مناسب جامعه ی کسب و کار به موضوعات توسعه ی پاینده.چالش های گزارشگری پایندگی نبود یکنواختی در حوزه های اندازه گیری.شکل گزارش.اطمینان بخشی شخص سوم مستقل.http://hesabdar.iica.ir/files/pdf/1391/3/hesabdar-1391-3-243-28-33.pdf

اسلاید 16: گزارشگری با اهداف سه گانه ، مقصود از گزارشگری سه جانبه گزارشگری درباره عملکرد اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی یک واحد اقتصادی می باشد . این رویکرد مستقیما با مفهوم توسعه پایدار در ارتباط است . در اصطلاح به گزارشگری سه جانبه (Profit, Plant and people) PPP ، نیز اطلاع میشود که اشاره به سود و طبیعت و مردم دارد .گزارشگری سه جانبه در پی آن است تا از روش مرسوم گزارشگری که بر عملکرد مالی متمرکز است و گزارش سالانه ای را وسیله اصلی مخابره اطلاعات به گروه های برون سازمانی می داند فاصله بگیرید . البته در این مفهوم نیز ملاحظات مالی اولویت اول واحد های تجاری است زیرا کسب و کار غیر سودآور نمی تواند در بلند مدت دوام داشته باشند، اما گزارشگری سه جانبه شرکت ها را ملزم می کند تا هزینه ها یی را که عملیاتشان بر محیط و جامعه تحمیل میکند در نظر بگیرند. در این رویکرد از برخی مشکلات حسابداری مرسوم دوری میشود نظیر : 1- مفهوم شخصیت جداگانه ( طبق این مفهوم رویدادی که به طور مستقیم با عملیات شرکت مرتبط نیست شناسایی نمی شود )2- اندازه گیری یک قلم و یا رویداد ( صحت اندازه گیری به تعیین پیامد های اقتصادی محدود میشود.)3- ذینفعان ( شناسایی صحیح استفاده کنندگان اطلاعات و نیاز های اطلاعاتی شان )4- رسانه گزارشگری ( یافتن راه های جایگزین برای ارائه اطلاعات و نیاز های اطلاعاتی شان) یکی از پیامد های بلقوه گزارشگری سه جانبه این است که مبانی حسابداری بهای تمام شده باید برای شناسایی آثاری که عملیات شرکت بر محیط زیست و جامعه دارد ، توسعه یابد، یکی از محدودیت های روش مرسوم حسابداری این است که بر اساس فرض تفکیک شخصیت اقدامات و رویداد هایی که درون مرز های ساختگی شخصیت واحد تجاری رخ نمی دهند ، ثبت و شناسایی نشده و پیامد های اقتصادیشان برای واحد تجاری مشهود نیست ( عوامل خارج از کنترل) گزارشگری سه جانبه ( ( Tripple Botton Line Reporting

اسلاید 17: تجزیه و تحلیل چرخه عمردیدگاه سنتی : در حسابداری سنتی شرکت ها آثار پیش از ورود مواد خام در چرخه تولید یا آثار پس از فروش کالای ساخته شده را به حساب نمی گیرند . اگرچه تعیین بهای متحمله تا زمان فروش محصولات سودمند است ، اما بسیاری از هزینه ها در مرحله کنارگذاری ( پاکسازی) رخ می دهندو در بهایابی محصول وارد نمیشوند. در واقع تولید کنندگان معمولا توانایی رد یابی و تعیین بهای آثار زیست محیطی و اجتماعی پس از فروش محصول را ندارند. هدف :هدف از تجزیه و تحلیل چرخه عمر این است که درک کاملتری از وابستگی و تعامل متقابل بین شرکت ، جامعه و محیط زیست داشته باشد.گام بعدی تجزیه و تحلیل بهای چرخه عمر است که شناسایی تمام هزینه های مربوطه را شامل میشود : تقسیم بندی هزینه ها بر اساس تجزیه و تحلیل چرخه عمر در آثار زیست محیطی:هزینه های مرسومهزینه های کاستی و قصوراتهزینه های زیست محیطی هزینه ی نیروی کار هزینه های بیمه و مالیات هزینه ضایعات و ...انواع جریمه های قانونی لطمه خوردن به باور و تصور عمومیآسیب های جانی آسیب مالی،...آلودگی هواگرمایش جهانی سوراخ شدن لایه ی اوزن تمام شدن منابع ایجاد امکان ابتلا به بیماری های شدید و...

اسلاید 18: اندازه گیریافشای صورت گرفته توسط شرکت ها در زمینه موضوعات اجتماعی و زیست محیطی نشان از آن دارد که این اطلاعات معمولا کیفی هستندونه مالی . بنابراین مرتبط کردن آثار اجتماعی و زیست محیطی به پیامد های اقتصادی دشوار است . موانع و عواملی که منجر به پیچیدگی ارزشیابی دارایی های اجتماعی و زیست محیطی می شود شامل موارد زیر است:1- برای اغلب دارایی های اجتماعی و زیست محیطی بازار فعالی وجود ندارد و در نتیجه این قبیل دارایی ها منافع اقتصادی آتی به همراه ندارد.2- و اما دومین مانع اندازه گیری این است که آیا کمی کردن مسائل اجتماعی و زیست محیطی و بیان آن ها در قالب ارقام مالی ، ضرورت دارد یا خیر استدلال های موافق و مخالف پیرامون ارزشیابی طبیعت دراسلاید زیر مورد بررسی قرار گرفت :

اسلاید 19: اندازه گیریاستدلال مخالف ارزش یابی طبیعت : در تعیین ارزش طبیعت قصد داریم آن را به منزله یک منبع یا کالای آماده برای مصرف در نظر بگیریم، یعنی تلاش میکنیم ان را به عنصری ملموس و قابل درک تعیین نماییم . به این منظور، باید مزایا و هزینه های مربوط به حفظ یا مصرف آن منبع را شناسایی کنیم . روشن است که طبیعت به دلیل ارتباطی که با بقای این سیاره و کیفیت زندگی نسل فعلی و آتی دارد ، از ارزش ذاتی برخوردار است .این ارزش و بهره مندی از طبیعت را نمی توان در قالب ارقام مالی بیان کرد ، زیرا منافع طبیعت ، اقتصادی نیستند.نکته مهم : کمی سازی طبیعت، آن را به یک منبع اقتصادی قابل معامله تبدیل می کند و زمینه فرسایش و سو استفاده از آن را فراهم میسازد.استدلال های موافق ارزشیابی طبیعت :در بسیاری از موارد فرایند تصمیم گیری تحت تاثیر بعد مالی است ، و موضوعات پیامد هایی که در آن ها ملاحضات مالی بی اهمیت است یا در نظر گرفته نمی شود در حاشیه قرار دارند. بنابراین مادامی که آثار مالی موضوعات اجتماعی و زیست محیطی شناخته نشود یا اثر مستقیم بر شرکت نداشته باشد ، به آن ها توجه کافی نمی شود .با مشخص شدن ارزش طبیعت بهتر میتوانیم آن را در تصمیم گیری خود وارد کرده و به دنبال راه حل برای مشکلات اجتماعی و زیست محیطی فعلی و بالقوه باشیم .

اسلاید 20: دیدگاهی مفهومی با صرف نظر از هردو استدلال موافقان و مخالفان ارزشیابی طبیعت:صرف نظر از استدلال های فوق،چنانچه موضوعات زیست محیطی را بدون ارزشیابی مالی گزارش کنیم، ممکن است معیار های اندازه گیری دیگری برای سنجش عملکر سازمان در این زمینه ها ایجاد شود .معیار های اقتصادی برای سنجش عملکرد سازمان ، به منظور برآوردن نیاز های اطلاعاتی ذینفعان مالی توسعه یافته اند. به میزانی که ذینفعان غیر مالی فعال تر شوند و درخواست اطلاعات بیشتری نمایند، معیارها ی اقتصادی عملکرد سازمان میتوانند مربوط تر باشند از جمله این معیار ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- مقیاس های پذیرش اجتماعی برای تعیین میزان اعتبار سازمان 2- تعدا کارکنانی که تحت آموزش بیشتر قرار گرفته اند .3- حمایت از برنامه اجتماعی با این حال بیان معیار های کمی و مالی ، تعیین پایبندی شرکت به برخی اهداف عملکرد زیست محیطی و سنجش میزان دستیابی به این اهداف دشوار است .اندازه گیری

اسلاید 21: ذینفعان و رسانه های گزارشگریهمان طور که می دانید گروه های مختلفی از اطلاعات منتشر شده توسط شرکت استفاده می کنند، اما از میان طیف ذینفعان ، سهامداران استفاده کنندگان اصلی اطلاعات هستند و به دلیل اینکه آنها به عملکرد مالی شرکت توجه دارند، گزارش سالانه ابزار مناسبی برای توزیع اطلاعات به آنها محسوب می شود. اگر واحد تجاری ذینفعان بیشتری را به همراه نیاز های اطلاعاتی با اهمیتشان شناسایی کند، شاید لازم باشد رسانه گزارشگری مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد. بطور خلاصه، سازمانی که قصد توسعه فرایند گزارشگری خود را دارد ، ممکن است نیاز به شناسایی موارد زیر باشد : 1- ذینفعان بالقوه که خواهان اطلاعاتی درباره عملکرد شرکت هستند.2- اطلاعات مورد نیاز این ذینفعان 3- نحوه گزارشگری اطلاعات 4- بهترین روش انتقال اطلاعات به ذینفعان امروزه بسیاری از شرکت ها تلاش میکنند تا به عنوان یک شهروند شرکتی خوب (good corporate citizen ) دیده شوند.شناخت مجموعه گسترده ای از ذینفعان و نیازهای اطلاعاتی شان، شرکت ها را ترغیب می کند تا با تولید گزارش های متناسب با این نیازها، پاسخگوی ذینفعان خود باشند.

اسلاید 22: کارول، تعریفی چهار بخشی از CSRارائه کرد: در این مدل، کارول بین چهار نوع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تمایز قائل شد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اختیاری. وی همچنین بحثی را مطرح کردکه در آن شرکت هایی که تمایل به عملکرد اجتماعی شرکتی اثربخشی دارند نیاز به داشتن این سه مورد دارند: 1-تعریفی پایه ای از مسئولیت اجتماعی شرکت2-فهمیدن مسائلی که برای آن، مسئولیت اجتماعی به وجود آمده است.3-مشخص کردن فلسفه پاسخ به مسائل

اسلاید 23: مفهوم سازی مدل وود ( 1991)در سال 1991، وود در مدل عملکرد اجتماعی شرکت، تجدید نظر کرد و پا را فراتر نهاد و انواع مختلف مسئولیت ها را شناسایی کرد تامسائل مرتبط به اصول ایجاد انگیزه رفتار مسئولانه، فرایند های پاسخگویی و پیامد های عملکرد را آزمون کنند. فرضیات وی csr را در قالب وسیعتری نسبت به یک تعریف مستقل، قرار داد وعملکرد اجتماعی شرکت ( csp) را به عنوان یکی از محصولات شرکت، بیان کرد.مدل Csr وود

اسلاید 24: دو مدل کارول و وود، منحصر به فرد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. این دو مدل می توانند به طور اثربخشی سازگار و ادغام شوند.گروه بندی کارول از مسئولیت های اجتماعی به عنوان دامنه ای که در آن، اصول Csr فرایندها و پیامدها و نتایج، نمایش داده می شوند است.مدل وود در حقیقت می تواند به عنوان توسعه کار کارول باشد، به این معنا که وی مستقیما به اهمیت موضوعات درون هر حوزه (مسئولیت _اقتصادی، قانونی، اخلاقی یا داوطلبانه) و عوامل تحریک کننده این مسئولیت های مشخص، فرایند های ویژه پاسخگویی و پیامد رویکرد جامع و یکپارچه برای مسئولیت اجتماعی شرکت پرداخته است. نکته : مدل اندازه گیری کارا باید به طور ایده آل، توجه به هر سه جنبه عملکرد اجتماعی شرکت(اصول و عوامل، فرایند ها، و پیامد ها) را در تمام حوزه های عملیات شرکت (اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اختیاری)، شامل شود.ادغام دو مدل کارول و وود

اسلاید 25: با مادرمان زمین و تمام موجودات و گیاهانش که خالقی عظیم دارد مهربان باشیم . نه گناهی دارند، نه زبانی برای آزار اشرف مخلوقات بودن وظیفه سنگینی است که باید از آن سربلند بازگشت.«پایدار باشید»

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

دانلود رایگان