علوم مهندسی معماری و عمران

مطالعه بارهای وارده بر روی سد

barhaye-moaser-bar-sadhaye-vazni

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مطالعه بارهای وارده بر روی سد”

مطالعه بارهای وارده بر روی سد

اسلاید 1: بار های موثر بر سدهای وزنیعامل پايداری سدهای وزنی در مقابل نيروهای وارده، وزن آنها است.سد وزنی با توجه به وزن قابل توجه خود در مقابل لغزش و واژگونی ناشی از نيروی وارده مقاومت کرده و آنها را به پی انتقال می دهد.با توجه به وزن زياد و انتقال تمام نيروها به پی، داشتن پی مناسب، شرط اوليه در انتخاب سد وزنی است.در شکل زير کليه بارهای وارده بر سد وزنی به صورت شماتيک به نمایش در آمده است.بار های وارده بر سد به دو دسته تقسيم می شوند:بار های مقاوم شامل: (الف) وزن سد ( نيروی V1 ) ( ب ) فشار جانبی آب پايين دست ( فشار پاياب H5 ) (پ ) وزن آب موجود در وجه بالا دست (نيروی V2) یا سدهای بتنی وزنی معمولی

اسلاید 2: بار های متحرک شامل: (الف) فشار جانبی آب مخزن ( نيروی H1) (ب) فشار جانبی برکنش ( نيروی V4) (پ) فشار رسوب ( نيروی H2 ) (ت) نيروی القايی زلزله در بدنه سد ( نيروی افقی V7 و نيروی قاوئم V5) (ث) اضافه فشار هيدرو ديناميک آب مخزن در حين زلزله ( نيروی H6 ) (ج) فشار يخ ( نيروی H3) (چ ) تنش های حرارتی (ح) فشار موج (خ) فشار بادیا سدهای وزنی بتنی معمولی

اسلاید 3: یا سدهای بتنی وزنی معمولی

اسلاید 4: طبقه بندی بارهابار های وارده بر سدها، به دو دسته تقسيم می شوند:بارهای عادیبارهايی هستند که تاثير دراز مدت بر سد دارند و سد بايد با ضرايب اطمينان کافی در مقابل آنها مقاومت نمايد. اين بار ها عبارتند از : ( الف) – فشار آب در تراز مخزن پر.. (ب) وزن سد و وزن سازه های دائمی روی آب ( پ) فشار برکنش. بارهای غير عادیبار هايی هستند که تاثير کوتاه مدت بر سد دارند و ضرايب اطمينان به کار رفته برای آنها کوچکتر از ضرايب اطمينان بار های عادی است.اين بارها عبارتن از: (الف) فشار مخزن در تراز سيلابی (ب) فشار رسوب ( پ) نيروی ناشی از زلزله (ت) فشار موج (ج) فشار يخ

اسلاید 5: ترکيبات بارآئين نامه کشور هندوستان مطالعات ترکيبات بار زير را در طراحی سدها توصيه می کند:1- تر کيب بار ( شرايط اجراء ):ساختمان سد تمام شده، ولی مخزن آن آب اندازی نشده و فشار پاياب وجود ندارد.2 – ترکيب بار ( شرايط عادی بهره برداری ):تراز درياچه در حالت پر +پاياب در حال خشک + فشار بر کنش در حالت عادی( چاه های زهکش عمل می کننند) + فشار يخ + فشار رسوب3 – ترکيب بار ( شرايط سيلابی ):تراز درياچه در حالت سيلابی در حال که آب از سرريز، سرريز می کند + تمام دريچه ها باز+ پاياب در تراز سيلابی + فشار برکنش در حالت عادی + فشار رسوب4 – ترکيب بار 1+ زلزله5 – ترکيب با 2 + زلزله

اسلاید 6: 6 – ترکيب بار3+ حداکثر فشار بر کنش در حالی که چاه های زهکش کار نمی کنند.7 – ترکيب بار 5 + حداکثر فشار بر کنش در حالی که چاه های زهکش کار نمی کنند. يو- اس- بی – آر ترکيبات بارگذاری زير را در طراحی سدها پيشنهاد می کند.1 – ترکيب بار عادی: شامل تراز عادی در ياچه + بار مرده + فشار بر کنش + فشار يخ + پاياب. اگر لزوم اعمال اثر حرارت باشد، از حداقل درجه حرارت معمول استفاده شود.2 - ترکيب بار غيرعادی: شامل تراز حداکثرطرح در ياچه + بار مرده مناسب + فشار بر کنش + فشار رسوب + پاياب. اگر لزوم اعمال اثر حرارت باشد، از حداقل درجه حرارت در زمان وقوع استفاده شود.3 – ترکيبات بار فوق العاده: شامل تراز عادی در ياچه + بار مرده مناسب + فشار بر کنش + فشار رسوب + فشار يخ + پاياب + زلزله حداکثر طرح. اگر لزوم اعمال اثر حرارت باشد، از حداقل درجه حرارت در زمان وقوع استفاده شود.

1,500 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید