پزشکی و سلامت بیماری‌ها

مفاهیم و کلیات اعتیاد

mafahim_va_koliate_eetiad

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مفاهیم و کلیات اعتیاد”

مفاهیم و کلیات اعتیاد

اسلاید 1: 1مفاهیم و کلیات اعتیاد

اسلاید 2: 2كليات اعتيادتعاریفتاریخچهاپیدمیولوژی(همه گير شناسي)اتیولوژی(علت شناسي)پاتوژنز(بيماري زايي)انواع مواد وعلائم مصرف و محرومیتسیر بیماری عوارضتشخیص پيشگيريدرمانپیش آگهیعود

اسلاید 3: 3اعتیاد چیست؟بیماری جسمیبیماری روحی روانیجرمآسیب اجتماعیگناه ومعصیتو.......

اسلاید 4: 4چه كسي بيمار است؟جسميروحي رواني اجتماعيمعنويbiopsychosociospiritual

اسلاید 5: 5انواع اعتيادجسمي ذهني وروانيرفتاري

اسلاید 6: 6چه ماده اي اعتياد آور است؟سموم(سم چيست؟)داروها(با تجويز يا بدون تجويز؟)مواد شيمياييمواد گياهيو...

اسلاید 7: 7چه كساني بيشتر در معرض خطر اعتياد هستند؟جنين انساننوزادنكودكاننوجوانانجوانانبزرگسالانسالمندان

اسلاید 8: 8چه كساني بيشتر در معرض خطر اعتياد هستند؟زن يا مردپير يا جوانپولدار يا بي پولمذهبي يا غير مذهبيبا سواد يا بي سوادروشنفكر يا عاميشهري يا روستاييسالم يا بيماركارمند يا شغل آزادتيپ شخصيتي

اسلاید 9: 9چه كساني بيشتر گرايش به مواد اعتياد آور دارند؟ببماران جسمي؟بيماران روحي؟مشاغل سخت؟افراد داراي مشكل اقتصادي؟افراد داراي مشكل جنسي؟افراد لذت طلب؟افراد رفيق باز؟افراد كنجكاوو...

اسلاید 10: 10کلیات اعتیادبین 5000تا7000 سال پیش نوع بشر تریاک وحشیش را میشناخته ومصرف میکرده است!در کشورماموادمخدرعموما ازدوره صفویه رواج پیداکرد.دررژیم گذشته تریاک کوپنی توزیع می شدوسوخته تریاک ازخود تریاک گرانتر بازخرید میشد!متاسفانه درسالیان اخیر مصرف موادمخدردرکشورماروبه فزونی رفته و سن شروع اعتياد پايين آمده و عوارض اعتياد هم زيادتر شده است.مادرپیشگیری ازاعتیاد چندان موفق نبودهایم.سال 1375 مراکز باز پروری تعطیل ودرمان اعتیاد به بهزیستی واگذار گردید.

اسلاید 11: 11مقدمهپديده سوء مصرف مواد سالانه بيش از 200 ميليارد دلار هزينه بر جامعه جهاني تحميل ميكند.حدود 40 درصد جمعيت مصرف يك يا چند ماده غير قانوني را در طول عمر خود گزارش كرده اند.اعتياد يك معضل جهاني است وتمامي كشورها وتمامي مردم دنيا مستقيم يا غير مستقيم در گير آن مي باشند. یک معتاد معمولا ترکیبی از مشکلات را دارد.

اسلاید 12: 12واژگان كليديSubstanceUseMissuseAbuseDependencyWithdrawalSyndrome

اسلاید 13: 13واژگان كليديAbstinenceMaintenanceHarm reductionDysfunctionMMTDetoxificationGateway drugs

اسلاید 14: 14مقدمهوابستگي رفتاري:تاكيد برفعاليتهاي مواد جويي وشواهد مربوط به الگوهاي مصرف بيمارگونوابستگي جسماني:تاكيد براثرات جسماني(فيزيولوژيك)دوره هاي متعدد مصرف مواد(با tolerance وwithdrawal مشخص ميشود)اعتيادهاي مختلف ممكن است اثرات مشابهي بر فعاليتهاي نواحي پاداش اختصاصي مغز نظير ناحيه ورتبرال تگمنتال،لوكوس سرولوس و هسته آكومبنس داشته باشند.وابستگي رواني يا habituation با ميل شديد متناوب يا مستمر براي مواد به منظور اجتناب از حالت ملال مشخص ميشود.

اسلاید 15: 15مقدمهوابستگي توام يا codependence به گروهي ازالگوهاي رفتاري خانواده اطلاق ميشود كه تحت تاثير عضو ديگري از خانواده به مصرف يا اعتياد مواد روي آورده اند.نشانه هاي ترك مواد مخدر يا شبه مخدر زماني بروز ميكند كه شخص اين مواد رابه مدت طولاني مصرف كرده باشد يا قطع مصرف بسيار سريع بوده است.(نظير تجويز آنتاگونيست )

اسلاید 16: 16چرا یک نفر به مواد گرايش پيدا مي كند؟افزایش لذت جنسی(آمفتامینها،.....)كاهش ميل جنسي(دارو)دیر ارضاء شدن(مخدر)زود ارضاء شدن(دارو)فراموش کردن غم واندوهکنجکاویرفع دردهای حاد یا مزمن جسمی(مخدر)کاهش قند وچربی وفشارخون(مخدر)بهتر وبیشتر کارکردنلذت طلبي

اسلاید 17: 17چرا یک نفر به مواد گرايش پيدا مي كند؟نشئگیورزش(دوپینگ)جسارت پیدا کردن وماجراجويي(الکل وآمفتامین و...)بی خیالی !بهتر مطالعه کردن(حشیش ونیکوتین و...)وزن کم کردن(کاهش اشتها:نیکوتین وآمفتامین)چاق شدن(افزایش اشتها:حشیش)

اسلاید 18: 18چرا یک نفر به مواد گرايش پيدا مي كند؟آواز وموسیقی (مخدر وحشیش)بهتر خوابیدن(مخدر) نخوابیدن(آمفتامین)کاربیشتر انجام دادن(مخدر)پذیرش جمع(بزم ومحفل وعروسی وعزا ومسافرت و...)افزایش تمرکز(حشیش ونیکوتین)سرگرمیمسائل قومي وطايفه اي ومحلي

اسلاید 19: 19نکته!درتمامی اعتیادها خانواده مقصرند

اسلاید 20: دکتر مجید نوروزی20

اسلاید 21: 21عوارض اعتیادجسمیروحی_ روانیخانوادگی(عاطفی وجنسی و...)اجتماعی(شغلی،تحصیلی،قانونی،اعتباری،فامیلی،عرفی،اخلاقی و...) مذهبیو.....

اسلاید 22: 22تعریف اعتیاداعتیاد یک لغت عمومی است:ADDICTIONاعتیاد میتواند ذهنی ،رفتاری ویا جسمی ویا ترکیبی ازاینها باشد مثل : وسواسهای ذهنی،پرخوری،قمار،اعتیاد به اینترنت،عادات مضرجنسی ،اعتیاد به مواد مخدرومسائلی ازاین دست.

اسلاید 23: 23وابستگی وسوء مصرفماده یا SUBSTANCE:چیزی که مورد مصرف یاسوء مصرف قرار میگیردوبر روی مغز اثر می گذارد.USE:مصرف یک مادهMISUSE:مصرف غیرقانونی وگذری یک مادهABUSE:سوء مصرف مستمر یک ماده غیرقانونی

اسلاید 24: 24تعریفی ساده از اعتیادمصرف یک ماده (چه طبیعی وچه شیمیایی)که ازنظر پزشکی برای بدن ضروری نباشدواین مصرف استمرار یابدووابستگی جسمی وروحی ایجاد شودوفرد زمان زیادی رابرای مصرف یاترک مواد اختصاص بدهدو بتدریج به موادمقاوم شده

اسلاید 25: 25تعریفی ساده از اعتیادوبا قطع یاکاهش مواددچار علایم محرومیت شودوفردتلاشهای ناموفقی برای رفع وابستگی داشته باشدواین مصرف مواد باعث افت عملکرد ازنظرجسمی،روحی روانی،خانوادگی،اقتصادی،قانونی،اجتماعی،جنسی،تحصیلی،مذهبی و.......شودوفرد علیرغم بروز مشکلات فوق مواد را ادامه دهد :وابستگی یاسوءمصرف مواد یا اعتیاد گویند:DRUG ABUSE

اسلاید 26: 26ملاکهای DSM-IVبرای وابستگی به موادیک الگوی غیر انطباقی مصرف مواد که منجر به تخریب چشمگیر بالینی یا ناراحتی میشودوبا سه مورد از موارد زیر تظاهر میکند که زمانی در یک دوره 12 ماهه بروز میکنند:تحمل یا tolerance که به یکی از دو صورت زیر تعریف میشود:الف:نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تاثیر دلخواهب:کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیریکسانی از آن

اسلاید 27: 27ملاکهای DSM-IV برای وابستگی به مواد2- حالت ترک (withdrawal )که به یکی ازدو شکل زیر تظاهر میکند:الف: سندرم ترک مشخص برای آن مادهب: همان ماده یا مشابه آن برای رفع یاجلوگیری ازعلائم ترک مصرف میشود.3- ماده غالبا به مقادیری بیشتر وبرای دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود.4- میل دائمی برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ویا تلاشهای ناموفق در این زمینه

اسلاید 28: 28ملاکهای DSM-IV برای وابستگی به مواد5- زمان زیادی درفعالیتهای لازم برای بدست آوردن ماده ،مصرف ماده یا رهایی از آثار ماده صرف میشود.6- فعالیتهای مهم اجتماعی ،شغلی و تفریحی بخاطر مصرف ماده کنار گذاشته میشود.7-ادامه مصرف علیرغم آگاهی ازمشکلات روانشناختی یاجسمانی مستمریاعودکننده ای که احتمالا از مصرف ماده ناشی شده ویادرنتیجه آن تشدید می شود.

اسلاید 29: 29مشکلات کشور ما در مورد موادارزانی مواددردسترس بودن مواد بافت جمعیتی جوانکم بودن تفریحات سالم وبلد نبودن تفريح!ضعیف بودن روابط ودوستی ها درخانواده هم مرزی با افغانستانمرزهای طویل وصعب العبور با این کشور که کنترل را سخت میکند.

اسلاید 30: 30مشکلات کشور ما در مورد موادخوددرمانیها ودرمانهای سنتیباورهای غلط درعرفورودمواد مخدر جدید قوی ومخرب وارزانورودروانگردانها وسپس توليد آنها در كشور با قيمت پايين(وتوليد آنها توسط افراد مبتدي!)سهل انگاری خانواده ها وکارشناسانافزایش اعتیادهای تزریقیافزایش عوارض جسمی،روحی روانی،خانوادگی،اجتماعی واقتصادی و... اعتیادعدم مقابله جدي با قليان وسيگار

اسلاید 31: 31مشکلات کشور ما در مورد موادپایین آمدن سن شیوع اعتیادترانزیت بودن ایران ناکارآمد بودن وبعضا نقصان قوانینعدم آگاه سازی مردم وخانواده ها دررسانه های عمومیموازی کاریها در دستگاههای متولی کم بودن بودجه های تخصیصی(درتمام سطوح)كم بودن درمانگاههاي كارآمد در درمان روانگردانهاكم توجهي به مبحث بسيار مهم مهارت هاي زندگي

اسلاید 32: 32راهکارهامقابله با قاچاق مواد وكاهش عرضه(تقویت نیروهای مسلح،حصر مرزهاو..........)اصلاح وتقويت قوانین قضاییتقویت نهاد خانواده وآموزش مهارت هاي زندگي به مردم و خصوصا افراد در معرض خطر(كودكان ونوجوانان)توجه به معضل اعتياد از طریق رسانه های همگانیتوجه بيشتر به تفریحات سالم

اسلاید 33: 33راهکارهاتقویت خدمات مددکاری به بیماران وخانواده هاي اعتیادتقویت وتوسعه مراکز درمان مجوز دارنظارت قوی دولت برامرپيشگيري و درمانعدم موازی کاری در دستگاههای مسئولدرمان بیماریهای روانی(خصوصا مزمن)تقويت معنويات در جامعه

اسلاید 34: 34راهکارهامقابله با سیگاروقلیاناستفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم گیریهای کلانکنترل مهاجرت وحاشیه نشینیمقابله با جرائم اجتماعی دیگرشناسایی وایزوله کردن معتادین پرخطر(با درمان یا بدون درمان)رفع تبعیضات اجتماعی وفاصله طبقاتیكمك به اشتغال و كاهش فقر

اسلاید 35: 35مقابله كلي با پديده اعتيادپيشگيري (كاهش عرضه، كاهش تقاضا)درمان )پرهيز مدار – كاهش آسيب)

اسلاید 36: 36چه كساني در پيشگيري موثرند؟سيستم بهداشتي درماني(وزارت بهداشت وسازمان بهزيستي)نيروهاي مسلحرسانه هاي عموميآموزش وپرورش و آموزش عاليروحانيونسيستم قضاييو...

اسلاید 37: 37مراتب پيشگيريخانواده محورمحله محوراجتماع محور ((community based prevention

اسلاید 38: 38سطوح پيشگيرياوليه (جلوگيري از ايجاد بيماري)ثانويه (درمان بيماري)ثالثيه (كاهش عوارض بيماري)

اسلاید 39: 39معتاد از نظر درمان...قابل درمان است!درمان بشو نیست!شاید درمان شود!

اسلاید 40: 40درمانكاهش آسيب – پرهيز مداردارويي – غير داروييپزشكي – غير پزشكيجسمي – روحي روانيفردي – گروهيبيمار – خانوادهسرپايي – بستري...

اسلاید 41: 41

10,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید