maharathaye_zendegi

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مهارت های زندگی”

مهارت های زندگی

اسلاید 1: مهارتهای زندگی LIFE SKILLS

اسلاید 2: تعریف مهارت: توانایی انجام عمل به صورت مطلوب تعرف زندگی : زندگی مجموعه از محرکهای دارای ابعاد مختلف جسمی – عاطفی – اجتماعی – اخلاقی و شناختی است که بر فرد اثر می گذارد و دنیای پدیداری فرد را تعیین می کند. با توجه به اصول هشتگانه مهارتهای زندگی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی هشت زمینه موثر در رشد و شکوفائی زندگی به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.1- تعامل و ارتباط2- سازگاری و رضامندی 3- امیدواری و شادزیستن4- عشق و دوستی و همدلی5- انتخاب – تصمیم گیری 6- مسئولیت پذیری و متعهد 7- تعیین اهداف و برنامه ریزی8- کنترل استرس

اسلاید 3: تعــامل و ارتبــاط تعریف ارتباط: کنش و واکنشی است که چگونگی ارسال یک پیام و چگونگی دریافت پیام را معین می‌کند که بصورتهای مختلف کلامی – رفتاری – ذهنی ژستها و اطوارها و ....اتفاق می‌افتد و مهمترین خصیصه آن دو سویه بودن است.هوش هیجانی عبارت است از: توانایی نظارت بر احساسات و هیجانی خود و دیگران، توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود دیگران.IQ شامل توانایی ما برای یادگیری ، تفکر منطقی ، انتزاعی می‌شود.EQ شامل توانایی ما در جهت خود آگاهی هیجانی و اجتماعی می‌شود.

اسلاید 4: سالووی هوش هیجانی را شامل پنج حیطه اصلی می‌داند: شناخت عواطف شخصی: سنگ بنای هوش هیجانی است افرادی که نسبت به احساسات خود اطمینان بیشتری دارند بهتر می‌توانند زندگی خویش را هدایت کنند.به کاربردن درست هیجان‌ها: قدرت تنظیم احساسات خود، توانایی است که بر حس خود آگاهی متکی می‌باشد.برانگیختن خود: برای عطف توجه، برانگیختن شخصی، تسلط بر نفس خود و برای خلاق بودن لازم است سکان رهبری هیجانها را در دست بگیرد تا بتواند به هدف خود دست یابد.شناخت عواطف دیگران : افرادی که از همدلی بیشتری برخوردار باشند به علایم اجتماعی ظریفی که نشان دهندة نیازها یا خواسته‌های دیگران است توجه بیشتری نشان می‌دهند.حفظ ارتباط‌ها: بخش عمده‌ای از هنر برقراری ارتباط‌ها، مهارت کنترل عواطف در دیگران است. افرادی که در این مهارت ها توانایی زیادی دارند در هر آنچه که به کنش متقابل آرام با دیگران باز می‌گردد به خوبی عمل می‌کنند.

اسلاید 5: مـولفه هــای هــوش هیجـانیاین هوش بنا به نظر «بار- آن» 5 مولفه به شرح زیر دارد که 15 عامل در آن مؤثر هستند هرچه افراد تعداد بیشتری از این مولفه‌ها را در خود بیابند هوش هیجانی بالاتری دارند.1- مهارتهای درون فردی شاملالف- خود آگاهی هیجانی : بازشناسی و فهم احساسات خودب- جرات: ابراز احساست ، عقاید ، تفکرات ، دفاع از حقوق شخصیج- خود تنظیمی : آگاهی ، فهم ،‌پذیرش خودشکوفایی : تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتنهـ- استقلال و احترام به خویشد- : خودفرمانی و خودکنترلی در تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی هیجانی2 - مهارتهای میان فردیالف- تعهد اجتماعی : عضو موثر و سازنده گروه اجتماعی خود بودن، نشان دادن خود به عنوان یک شریک خوبب- همدلی : توان آگاهی از احساسات دیگران، درک احساسات و تحسین آنها

اسلاید 6: 3- سازگاری:الف- مساله گشایی: تشخیص و تعریف مسائل ، همچنین ایجاد راه کارهایی موثر ب- آزمون واقعیت: ارزیابی مطابقت میان آنچه به طور ذهنی و آنچه به طور عینی تجربه می‌شود.ج- انعطاف پذیری : تنظیم هیجان ، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط4- کنترل استرسالف- توانایی عقل استرس: مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و موقعیتهای استرس زاب- کنترل تکانه: ایستادگی در مقابل تکانه یا انکار تکانه5- خلق عمومیالف- شادی : احساس رضایت از خویشتن ، شادکردن خود و دیگران ب- خوشبینی : نگاه به جنبهای روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجه با ناملایماتمـولفه هــای هــوش هیجـانی

اسلاید 7: کنتـرل و افـزایش هوش هیجـانیچگونه میتوان هیجانها را کنترل کرد؟افزایش عقل کافی و کنترل چشمتوانایی ابراز خشم به شیوه‌ای مناسبکاهش احساس تنهایی و اضطراب اجتماعیافزایش احساس مثبت نسبت به خودبهتر کنار آمدن با فشار روانیچگونه می‌توان خود آگاهی هیجانی را افزایش دادپیشرفت در تشخیص هیجان های خود و نام گذاری آنهاتوانایی درک بهتر منشاء احساساتتشخیص تفاوتهای میان احساسات و اعمال

اسلاید 8: اجزاء اصلی دورة درسی شناخت خود دوره درسی شناخت خود به عنوان الگوی برای آموزش هوش هیجانی مطرح می‌باشد. 1- خود آگاهی : (الف) مشاهده و شناخت احساسات خود (ب) یافتن واژه‌گانی برای بیان احساسات (ج) آگاه شدن از ارتباط میان افکار، احساسات ، واکنش2- تصمیم‌گیری شخصی: بررسی اعمال خود و آگاهی بر پیامدهای آنها3- مدیریت احساسات: استفاده از گفتگو با خود برای پیدا کردن پیامهای منفی4- مقابله با فشار روانی: روشهای آرمیدگی5- همدلی: درک احساسات و علایق دیگران6- ارتباط‌ها : صحبت کردن درباره احساسات7- خودفاش سازی: ارزش دهی به روراست بودن و ایجاد حسن اعتماد به نفس8- بینش یابی : شناسایی الگوهای موجود در زندگی و واکنش‌های هیجانی خود و دیگران9- خویشتن‌پذیری: احساس غرورکردن و نگریستن به خود از زوایه مثبت10- مسئولیت های شخصی: قبول مسوولیت تشخیص پیامدهای اعمال خود11- جسور بودن : ابراز علایق و احساسات خود بون خشم یا انفعال12- پویایی گروه : آگاهی بر اینکه چه هنگام رهبری را بر عهده بگیرد و یا تبعیت کند.13- حل تعارضان : نحوه مبارزة عادلانه با افراد دیگر، استفاده از الگوی پیروز- پیروز در بحث و حل تعارضات.

اسلاید 9: ســـــازگاریتعریف سازگاری: قدرت انطباق و پذیرش محرکهای محیطی بر اساس شرایط موجودضرورت و اهمیت سازگاریالف- کامل نبودن – جلوگیری از احساس گناه و سرزنش شخصهب- اجماع و پذیرش نیازهای گوناگون کنار هم بر حسب شرایط سنی – فرهنگی و اعتقادیعوامل مؤثر در قدرت سازگاریالف- خود آگاهی ب- سلامت شخصیت ج- هوشویژگیهای افراد خود شکوفا از دیدگاه مازلوداشتن درک درستی از واقعیتتوانایی پذیرش خود و دیگرانطبیعی بودنمشکل محور بودن بعوض خود محور بودنعلاقمند به تنهایی و خلوتمقاومت در برابر همشکل شدن با دیگرانهمدلی نسبت به دیگران

اسلاید 10: امیــدواری و شــاد زیستـنتعریف امید : وضعیت مثبت انگیزشی که بر احساس حس متقابل حاصل شده از انرژی هدفمند (agency) و نقشه کشی برای رسیدن به اهداف (Path-ways) می‌باشد (سیندر – ایرونیگ و اندرسون 1991) امیدواری به معنای انکار واقعیت نیست بلکه به معنی اعتقاد به هدفداری هستی و داشتن رویکردی است برای مشکلات و چیرگی بر موانع یعنی پذیرفتن همه واقعیتها و سعی در تغییر عوامل نامطلوباصول رسیدن به امیدواری و زندگی شادمانهمهمترین اصول روانی موثر در امیدواری:مثبت اندیشی : توجه کافی بر شادکامیهای زندگی در کنار ناکامیها (دنیا مثل آئینه است اگر در آن بخندی به تو می‌خندد) ضرب المثل انگلیسی عزت نفس : تعادل برقرار کردن بین انتقاداتی که از خود بعمل می‌آورید و یادآوری ارزشمندیهای شخصیکنترل پذیری شخصی: شخص به گونه‌ای عمل کند که نظارت دقیق بر رفتار خود داشته باشد و از وابستگی غیر واقع بینانه پرهیز شود.

اسلاید 11: سبک پاسخها محاوره‌ای مثبت: در این حیطه بایستی به گونه‌ای رفتار کرد تا دیگران موج مثبت خود را به سمت شما حرکت دهند برای این منظور در یک محاوره بایستی به نکات ذیل توجه داشت: الف- سبک گفتار (آهسته و کند) ب- محتوای گفتار (پرهیز از جملات منفی)ج- تماس چشمی (اجتناب از نگاه خیره) د- بیان چهره‌ای (پرهیز از چهره بی تفاوت)هـ- حرکات بیانگر (شور و شوق در رفتار)باورها و اعتقادات : باورداشتن یک زندگی هدفمند که مبتنی بر اصول فراگیر و جهانشمول است، امیداوری را در زندگی افزایش می‌دهد و روحیه توکلی به خالق یکتا، زندگی شادمانه را ایجاد می‌کند.مهمترین اصول زیستی مؤثر در امیدواری:ورزش کردن : جنبشهای عضلانی ، قدرت عکس العمل و استفاده مناسب از بازتابها را افزایش می‌دهد چون یکی از راههای رسیدن به امیدواری ،‌ عکس العملهای مناسب و منطقی در برخورد با محرکهاست لذا شخصی که ورزش می‌کند دارای قدرت تصمیم‌گیری عملی بالاتری است و احساس رضایت شخصی افزایش می‌یابد. خندیدن (لبخندزدن): خندیدن نیز نوعی ورزش صورت و حالتهای عضلانی چهره است که در احساس مثبت امیدواری و رضایت از زندگی نقش مهدی دارد فرآیند زیستی لبخند زدن تا احساس مثبت به شرح ذیل است.

اسلاید 12: عشـق ، دوستـی ، همـدلیعشق، دوستی و همدلی ، فرآیندهای کیفی در زندگی هستند که نمی‌توان تعریف واحدی از آنها ارائه کرد.تعریف عشق : عشق رابطه‌ای است که دارای سه عنصر است:1- تعهد 2- صمیمیت3- هوس (شهوت) (استرنبرگ 1986)استرنبرگ با توجه به نحوة کاربرد عناصر عشق، سبکهای مختلف عشق را توضیح می‌دهد تئوری مثلث عشق استرنبرگ :‌ (جدول کاربرد عناصر عشق)

اسلاید 13: سبکهای همدلی و دلبستگیدوستی ، از نظر معنایی نزدیک با واژه صمیمیت در تعریف عشق دارد.همدلی ، از نظر معنایی نزدیکی با واژه تعهد در تعریف فوق از عشق دارد. پس می‌توان گفت عشق فرایندی کلی در فضای زندگی است که دوستی و همدلی جزئی از آن است.سبکهای دلبستگیسبک دلبسته ایمن: زن یا شوهر باور دارد که طرف مقابل او را دوست دارد.سبک دلبستة نا ایمن اجتنابی: زن یا شوهر باور دارد که طرف مقابل او را دوست ندارد.سبک دلبستة نا ایمن دوسوگرا: زن یا شوهر می‌داند که طرف مقابل او را دوست دارد اما در اندازه و نحوة دوست داشتن مطمئن نیست.سبکهای همدلیهمدلی در فضای خانواده به سه سبک مشاهده می شود: (دیویس و اتاوت 1987) درک دیدگاه فرد: تلاش برای نگریستن از دید همسرنگرانی و توجه همدلانه: توجه خالصانه و صادقانه به احساسات همسرهمدردی : خود را بجای همسر گذاشتن و تجربه کردن همان احساسات و هیجانات که او تجربه می‌کند.

اسلاید 14: انتخـاب و تصمیـم گیـری این مسئله که انسان دارای قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری است مورد تائید تمامی متخصصین می‌باشد اما اینکه انتخاب و تصمیم‌گیری فرد تحت چه شرایطی اتفاق می‌افتد نظرات متعددی وجود دارد.دو دیدگاه مهم در این حیطه عبارتند از:الف- دیدگاه رفتار گرایی : انتخاب و ارادة انسان کاملاً تحت کنترل محیط است و جبرگرائی محیطیب- دیدگاه شناخت گرایی: انتخاب و ارادة انسان قادر به کنترل محیط است.هر دو دیدگاه فوق هرچند حقایقی را مطرح می‌کنند اما هر دو در این خصوص گرفتار افراد در تأثیر پذیری هستند، دیدگاه سومی از دو دیدگاه فوق مشتق می‌شود که آن را رفتارگرایی شناختی می‌نامند. بر طبق این دیدگاه هم اراده و انتخاب فرد تحت تأثیرات محیطی قرار می‌گیرد و هم بر آن کنش می‌کند و اثر می‌گذارد.انتخاب و تصمیم‌گیری بدو صورت کلی قابل بررسی است.الف- انتخاب و تصمیمات فردی: بالابردن سطح آگاهی – کنترل وسواس- افزایش اعتماد به نفس ب- انتخاب و تصمیمات گروهی: مشارکت – انصاف – تعهد

اسلاید 15: مسئـولیت پـذیـری و تعهـدتعریف مسئولیت پذیری : مسئولیت پذیری یک فرآیند انتقالی است میان رفتارهای فردی و رفتارهای جمع گرایانه ، مسئولیت پذیری و تعهد مکمل یکدیگرند تعهد بعد انگیزشی برای به انجام رساندن مسئولیتها است. دیدگاه بوم شناختیعوامل فردی: در رابطه با عوامل فردی ، چون انسانها بصورتی ذاتی دارای حالت خود دوست داری هستند، بایستی این حالت را در خود کنترل کرده تا نه کمبود، فرد را دچار حالتهای افسردگی سازد و نه افراط آن خود شیفتگی بیمارگونه ایجاد کند مسئولیت پذیری در حیطة عوامل فردی به این تعادل کمک می‌کند.عوامل ارتباطی: عوامل ارتباطی شامل نحوة ارتباط با دیگران (میزان مناسب درون گرایی – برونگرایی)عوامل جامعه‌ای : شامل اثر مدرسه همسالان – سایر نهادها که تعهد و مسئولیت پذیری آن شرایط خاص را ایجاد می‌کند.عوامل جهانی : شرایط و فضای زندگی انسانها نظر عدالت – آزادی – برابری

اسلاید 16: تعییـن اهـداف و بـرنامه ریــزی در رابطه با اهداف بایستی گفت، همه انسانها دارای هدف هستند اما آنهایی در راه رسیدن به اهداف موفق اند که دارای یک برنامه ریزی منظم و علمی برای رسیدن به هدفهای خود هستند که این توانائی نوعی مهارت در زندگی است. برنامه ریزی: کنترل – انسجام – سازماندهی و سرعت بخشیدن به کارها در قالب برنامه‌ریزی ممکن است.در یک برنامه ریزی به عوامل ذیل توجه داشت:خط پایه : یعنی مقدار مهارتی که فرد در حال حاظر در یک زمینة معین داراست.رشد تدریجی: برنامه بایستی بصورتی منظم و تدریجی افزایش یابد تا فرد در روند رشد و رسش ، دچار ناتوانی و شکست نگردد.انعطاف برنامه: هر برنامه بایستی بصورتی نسبی برنامه ریزی شود، برنامه‌های مطلق گرایانه چون فاقد انعطاف هستند، محکوم به شکست‌اند.خود –نظارتی (تنبیه و تقویت شخصی) : افراد می‌توانند در زندگی خود به نحوة انجام کارهای خود نظارت کنند و آنها را بصورتی مناسب اصلاح کنند، در این مسیر می‌توان از تقویت شخصی جهت کارهای موفق و تنبیه شخصی جهت کارهای ناموفق خود استفاده کرد.

اسلاید 17: کنتــرل استــرستعریف استرس: استرس فرآیندی منحصر به فرد است که بصورت محرکی رنج‌آور از بیرون بر فرد وارد می‌شود (نسلیه)کنترل استرس بدوصورت وجود دارد. 1 - کنترل بیرونی 2- کنترل درونی1- کنترل بیرونی: در این حالت فرد در زمان برخورد با استرس‌ها همه چیز را متوجه بیرون می‌داند افرادی که از این نحوه کنترل در مقابله با استرسها بهره می‌برند مسئولیت‌پذیری کمی دارند و دنیا را مسئول تمام مشکلات ایجاد شده می‌دانند . مشکلات این افراد کمتر حل می‌گردد 2 - کنترل درونی: این افراد همواره در جستجوی سهم خود در تشکیل استرس هستند این افراد مسئولیت پذیر بوده و الگوی خوبی برای سایر افراد اجتماع می‌باشند.عوامل موثر در کنترل استرس : عوامل محیطی و اکتسابی - عوامل ارثی (سیستم اعصاب)افراد از نظر کنترل استرس به دو تیپ شخصیتی A و B تقسیم می‌شوند.افرادیکه تحت تأثیر عوامل محیطی وارثی می‌توانند رفتاری آرام و بدور از تنش را در خود ایجاد می‌کنند تیپ شخصیتی B هستند در حالیکه افرادیکه عجول بوده و به کارها با تکانش و سرعت بالا می‌پردازند دارای تیپ شخصیتی A هستند . تیپ شخیصتی A بایستی جهت کنترل استرسها به تیپ شخصیتی B تغییر رفتار دهد.

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان