صنایع غذایی

نانو امولسیون ها

nanoamolsiona

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “نانو امولسیون ها”

نانو امولسیون ها

اسلاید 1: نانوامولسیونها

اسلاید 2: مقدمهامولسيونها تعلیق هاي كلوئيدي با حداقل دو مايع غيرقابل امتزاج هستند كه داراي سامانه نامتعادلی هســتند و به طــور خودبه خودي تشكيل نميشــوند. ساختمان امولسيونها از قطرات پراكنده یک مایــع )فاز معلق يا فاز داخلــي( در يك مايع ديگر )فاز پیوســته يا فاز خارجي( تشكيل شده است. امولسيونها را، از روي اندازه قطرات امولسيون، به ميكرو )۱۰ تــا ۱۰۰ نانومتر(، ميني یــا نانو )۱۰۰ تــا ۱۰۰۰ نانومتر(، و ماكــرو )۵/۰ تا ۱۰۰ میکرومتر( تقسيم مي‌كنند

اسلاید 3: امولسيونهايي که قطر ذرات آنها در مقياس نانومتري و، بر اساس نظر اکثر نویســندگان، حداکثر ۵۰۰ نانومتر باشــد نانوامولسیون خوانده میشوند در ضمن، اغلب ویژگیهای امولسيونها مانند پايداري، رئولوژي، ظاهر، رنگ، و بافت آنها به اندازه قطرات امولسيون و توزيع اندازه قطرات بستگي دارد. به همین دلیل، كنترل، پيشــبيني، اندازه گيــري، و گــزارش اندازه قطرات در امولســيونهاي تهيه شــده براي كاربردهــاي مختلف بســيار مهم و ضروري است

اسلاید 4: اصــولا نانوامولســيونها، به واســطه اندازه ویژه، ظاهری شــفاف یا نیمه شــفاف دارند و بــه لحاظ توزيع انــدازه قطرات از پايداري ســينتيكي بالا، گرانروی كم، و پایداری بالا در برابر پدیده های ترســیب، خامه اي شدن، به هم پیوســتن، و لخته شــدن برخوردارند و بــه همین دلیل امروزه بــراي كاربردهاي صنعتي فراوانی مورد توجــه قرار گرفته اند. لازم به توضیح است که تكنيك‌هاي مختلفي براي توليد نانوامولسيونها وجود دارد كه هر يك از آنها باعث توليد نانوامولســيونهايي با ویژگیهای متفاوت میشود و هر يك داراي مزايا و معايبي است

اسلاید 5: امولسيوندر مواد غذایی امولسيونها معمولا شامل دو فاز روغن و آب هستند. اگر آب فاز پيوسته و روغن فاز پراكنده را تشكيل دهد، امولسيون از نوع روغن در آب W/O ) )ســت و اگر آب فاز پراكنده و روغن فاز پيوســته را تشكيل دهد، امولسيون از نوع آب در روغن O/W ) است ) اين سامانه ها پايداري كمي دارنــد و پايــداري آنها را مي توان توســط عوامل فعال ســطحي و مــواد ديگر افزايش داد.

اسلاید 6: براي پايداري امولسيون جسم ســوم يا تركيبي از چندين ماده لازم است كه اين ترکیبات عوامل فعال سطحي، امولسيفاير يا ماده امولسيون‌كننده ناميده ميشــوند. امولســيفايرها تركيبات فعال ســطحي هســتند كه توانايي كاهش كشــش بين سطحي ميان هوا ـ مايع و مايع ـ مايــع را دارند و موجــب افزايش پايداري امولسيونها ميشوند

6,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید