علوم مهندسی معماری و عمران

نقشه برداری مهندسی

naghshe_bardari_mohandesi_c1p3

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “نقشه برداری مهندسی”

نقشه برداری مهندسی

اسلاید 1: نقشه برداری مهندسی

اسلاید 2: مراجعنقشه برداری مهندسی : مهندس محمود دیانت خواهنقشه برداری عمومی : مهندس محمد رضا عاصی نقشه برداری و عملیات : مهندس سید یوسف سجادینقشه برداری : ذوالفقاری نقشه برداری مهندسی : رضا ابن جلال نقشه برداری : شمس نوبختنقشه برداری : تمدننقشه برداری : انتشارات دیباگرانتحلیل مسائل نقشه برداری : مهندس علیرضا انتظاری مروری برمسائل نقشه برداری : مهدی پرنا

اسلاید 3: فهرست مطالبمفاهیم کلی تعریف نقشه برداری تقسیمات نقشه برداری انواع نقشه برداری نقشه و انواع نقشه مقیاس و انواع آن

اسلاید 4: فهرست مطالبسطوح مقایسه شکل زمین بیضوی مقایسه سطح مبنای ارتفاعی مختصات جغرافیایی سیستمهای تصویر

اسلاید 5: فهرست مطالبنظریه خطاها مقدمه عوامل خطا اشتباه انواع خطا محاسبه خطاها

اسلاید 6: فهرست مطالباندازه گیری طول مقدمه روشهای اندازه گیری طول روش اندازه گیری طول با نوار خطاهاوتصحیحات اندازه گیری طول با نوار مساحی

اسلاید 7: فهرست مطالبترازیابی تعاریف واصطلاحات روشهای ترازیابی اصول ترازیابی مستقیم دستگاه ترازیاب(نیو) روشهای ترازیابی مستقیم بررسی خطاها در ترازیابی مستقیم روشهای کنترل در عملیات ترازیابی روشهای تصحیح خطاها

اسلاید 8: فهرست مطالبزاویه یابی تعاریف و اصطلاحات دستگاه زاویه یاب (تئودولیت) روش اندازه گیری زاویه افقی شیوه های تعیین زاویه افقی اندازه گیری زاویه قائم ترازیابی مثلثاتی بررسی خطاها در زاویه یابی

اسلاید 9: فهرست مطالبمختصات نقاط وامتدادها مختصات یک نقطه مختصات یک امتداد روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی روشهای تععین آزیموت حقیقی شمال و شمال شبکه

اسلاید 10: فهرست مطالبفاصله یابی اپتیکی روش استادیمتری بررسی خطاها در فاصله یابی استادیمتری فاصله یابی به روش پارالاکتیک بررسی خطاها در فاصله یابی پارالاکتیک

اسلاید 11: فهرست مطالبپیمایش اصول کلی پیمایش انواع پیمایش معادلات شرط در پیمایش تعدیل خطای بست ضلعی خطاهای بزرگ یا اشتباهات در پیمایش

اسلاید 12: فهرست مطالب نیمرخهای طولی و عرضی مجموعه های توتال استیشن

اسلاید 13: مفاهیم کلیبطور کلی نقشه برداری را میتوان علم تهیه وپیاده کردن نقشه دا نست .( تعریف غیر جامع بدلیل گستردگی کاربرد این علم )برخی از دامنه فعالیتهای نقشه برداری: کنترل کارهای اجرایی ساختمانی وراهسازی و مونتاژ واحدهای صنعتی وتولیدی – طرحهای مربوط به تسطیح اراضی در شهر سازی وکشاورزی – کنترل دائمی انحراف سدها – انتقال نقاط وامتدادها در معادن و راههای زیرزمینی- بررسی تغییرات پوسته زمین در زمین شناسی – تعیین میزان عمق آب و تهیه نقشه های دریانوردی در کشتیرانی وبندرسازی – تهیه نقشه ابنیه و آثار تاریخی در باستانشناسی و ....

اسلاید 14: مفاهیم کلینقشه برداری را به دو مفهوم اصلی و جداگانه تعریف میکنند: مفهوم عام و مفهوم خاص مفهوم عام : مجموعه علوم و فنونی که در چاپ و تهیه نقشه دخالت دارند. ( که در برابر کلمه کارتوگرافی استفاده میشود) مفهوم خاص: یک سلسله اندازه گیریهای طولی( افقی وعمودی) و زاویه ای و انجام محاسباتی بر روی این اندازه گیریها و سرانجام ترسیم نتایج حاصله بر صفحه تصویر است .( این مفهوم در برابر واژه سوروینگ Surveying استفاده میشود)

اسلاید 15: مفاهیم کلی مفهوم خاص نقشه برداری یک از شاخه های نقشه برداری عام را تشکیل میدهد . سایر شاخه های مفهوم نقشه برداری عام عبارتند از : نجوم موضعی – ژئودزی- فتوگرامتری – کارتوگرافی – چاپ وتکثیرژئودزی: این شاخه برای تعیین شکل و ابعاد زمین و نیز بررسی وضعیت نسبی تعدادی از نقاط که استخوان بندی نقشه را تشکیل میدهند استفاده میشود.فتوگرامتری : علم تبدیل عکسهای هوایی به نقشه است.کارتوگرافی: عبارتست از ترسیم وانتخاب قطع نقشه وتهیه پاکنویس از روی نسخه اصلی ( مینوت) نقشه

اسلاید 16: مفاهیم کلیشاخه های نقشه برداری: در مورد تقسیم بندی نقشه برداری نظرات گوناگونی ارائه شده است. یکی ازین نظرات تقسیم بندی آن به دو شاخه عام و خاص است که توضیح داده شد . مفهوم خاص نیز خود به شاخه های چندی تقسیم میشود :نقشه برداری مسطحاتی( پلانیمتری): تهیه نقشه های مسطحاتینقشه برداری توپوگرافی: تهیه نقشه های ارتفاعی نقشه برداری ساختمانی: پیاده کردن نقشه هاس ساختمانی وتاسیساتی وکنترل عملیات ساختمانینقشه برداری دریاها (هیدروگرافی) : بررسی وضعیت کف دریاها واقیانوسها و تعیین عمق آبنقشه برداری مسیر: طرح وپیاده کردن مسیرهای راه وراه آهن وخطوط انتقال نیرو و خطوط لوله آب و گازو نفت

اسلاید 17: مفاهیم کلینقشه برداری ثبتی : تعیین حدود زمینهای شهری و تعیین مساحت آنهانقشه برداری معدنی(زیرزمینی) : عملیلت نقشه برداری در تونلها – معادن و تاسیسات زیرزمینینقشه برداری نظامی: تهیه نقشه های نظامی وتعیین نقاط استراتژیک

اسلاید 18: پاشنه مقیاسمفاهیم کلینقشه نقشه عبارت از ترسیم تصویر افقی قسمتی از عوارض زمین ( اعم از طبیعی و یا مصنوعی) به نسبتی کوچکتر برروی صفحه تصویر است.مقیاسنسبت بین ابعاد روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمینمعمولا مقیاس در نقشه ها به دو صورت عددی و ترسیمی نشان میدهند.هر میلیمتر روی نقشه N متر برروی زمین استمقیاس خطی یا ترسیمی عبارتست از پاره خطی که به فواصل مساوی تقسیم شده و هر قسمت از آن طول معینی از زمین را نشان میدهد. 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 Km

اسلاید 19: مفاهیم کلیمقیاس هر نقشه با توجه به عواملی چون ابعاد زمین و کاغذ نقشه - دقت لازم - امکانات موجود در زمان تهیه نقشه وجنبه های اقتصادی انتخاب میشود. هرچه مقیاس نقشه بزرگتر باشد دقت اندازه های آن بیشتر است و بهمین قیاس هزینه، صرف وقت و امکانات بیشتری را طلب میکند.از جمله مزایای مقیاس خطی به مقیاس عددی این است که عوامل محیطی ( که بر اثرآنها طول وعرض کاغذ نقشه نیز تغییر میکند) بر مقیاس ترسیمی آثر گذاشته و منطبق بر ابعاد نقشه تغییر میکند .مقیاس عددی ذکر شده در کشورهایی که دارای سیستم متریک هستند رایج است و به مقیاس ساده نیز شناخته میشود . در کشورهایی که سیستم غیر متریک دارند مثل انگلستان از مقیاس عددی مرکب استفاده میشود مثلا 8/10 یعنی 8 اینچ روی نقشه برابر 10 مایل روی زمین است.

اسلاید 20: مفاهیم کلیانواع نقشه : از نظر مقیاس: نقشه های خیلی بزرگ مقیاس : مقیاسهای 100/1 تا 500/1(نقشه های ساختمانی) نقشه های بزرگ مقیاس : مقیاسهای 500/1 تا 10000/1( کارهای مهندسی، ثبتی و اجرایی)نقشه های میان مقیاس : مقیاسهای 10000/1 تا 50000/1 ( نقشه های توپوگرافی)نقشه های کوچک مقیاس : مقیاسهای 50000/تا 250000/1 ( نقشه های مملکتی وشهری)نقشه های خیلی کوچک مقیاس :ازمقیاس250000/1 به بالا(نقشه های جغرافیایی ) از نظر محتوی: نقشه های مسطحاتی- توپوگرافی- ثبت املاکی- هواشناسی- شهر سازی- تاریخی-زمین شناسی- و....

اسلاید 21: مفاهیم کلی1- در روی نقشه ای به مقیاس 20000/1 طول جاده ای 10 سانتی متراست مقدار حقیقی جاده درروی زمین چقدر است؟N=20 هر میلیمتر برابر 20 متر رویز مین است پسیا 2- اگر مساحت قطعه دایره ای در نقشه ای که با مقیاس 500/1 رسم شده 5 سانتی متر مربع باشد قطر آن درروی زمین چقدر است ؟مجذور عکس مقیاس * مساحت روی نقشه = مساحت روی زمین

اسلاید 22: مفاهیم کلیتمرینها:1- اگر سطح یک قطعه زمین مربع شکل در روی نقشه با مقیاسهای E1 و E2 به ترتیب A1 و A2 باشد ثابت کنید:2- فاصله دو نقطه در یک سطح شیبدار با زاویه 25 درجه برابر 500 متر است فاصله این دو نقطه روی نقشه ای به مقیاس 1000/1 چقدر خواهد بود؟3- سطح قطعه زمینی به مقیاس 300/1 برابر 600سانتی متر مربع است در صورتیکه مقیاس این نقشه سه برابر بزرگتر شود سصح و مقیاس نقشه جدید را مشخص کنید؟

اسلاید 23: سطوح مقایسهشکل زمین :زمین بعلت پستی وبلندیهای فراوان فاقد شکل هندسی منظمی است با وجود این اگر باید گفت شکل هندسی زمین به یک بیضوی دورانی شبیه است ( حجمی که از دوران یک نیم بیضی حول محور کوتاهش حاصل میشود) یعنی با حجمی معادل که در آن a و b بترتیب نصف قطر بزرگ و نصف قطر کوچک بیضی است. بیضوی مقایسه:برای آنکه بتوانیم نتایج حاصل از اندازه گیریهای زمینی را روی یک شکل هندسی پیاده کنیم و ازنتایج این اندازه گیریها با یک سلسله محاسبات به روابط و نتیج دیگری برسیم یک بیضوی دورانی که مرکزش بر مرکز زمین منطبق و دارای معادله ریاضی معین و مشخصی بوده وبه شکل زمین نزدیک است انتخاب و عوارض زمین را بر روی آن تصویر میکنیم این بیضوی را بیضوی مرجع یا مقایسه مینامند.

اسلاید 24: سطوح مقایسه انواع بیضوی مقایسه انتخاب میشود :بیضوی مقایسه کلارک : بیضوی مقایسه هایفورد :مقدار را ضریب فشردگی مینامند که هرچه کوچکتر باشد بیضوی به کره نزدیکتر است.

اسلاید 25: سطوح مقایسهسطح مبنای ارتفاعات (ژئوئید)اگر سطح آب آزاد اقیانوسها ودریاهای آزاد را در حالت آرام و بدون اثرات امواج و جزر و مدها در نظر بگیریم شکلی حاصل میشود که شبیه بیضوی بوده و به شکل واقعی زمین بسیار نزدیک است . این سطح را ژئوئید یا سطح تراز مبنا مینامند. ( فقط تعریف فیزیکی دارد – بر بیضوی مقایسه که یک شکل هندسی کامل است منطبق نیست) قائم بر بیضوی مقایسه وقائم بر ژئوئید(امتداد شاغولی) بر یکدیگر منطبق نیستند این دو خط با هم زاویه کوچکی میسازند که آنرا انحراف نسبی قائم مینامند.ژئوئید سطح مبنای ارتفاعات در نظر گرفته میشود وموقعیت هر نقطه زمینی از نظر ارتفاعی نسبت به آن سنجیده میشود. در نقشه برداری با سه سطح سر وکار داریم: سطح طبیعی زمین که اندازه گیریها روی ان انجام میشود. بیضوی مقایسه که محاسبات بر مبنای آن صورت میگیرد. ژئوئید که سطح مبنای ارتفاعات است.

اسلاید 26: سطوح مقایسهسطح ترازهر سطحی که در کلیه نقاطش برامتداد برایند نیروهای وارد بر آن نقطه (امتداد شاغولی) عمود باشد سطح تراز خوانده میشود.ژئوئید یکی از سطوح تراز است .

اسلاید 27: سطوح مقایسهمختصات جغرافیایی: محور قطبی: محوری که شامل قطر کوچک بیضوی مقایسه یاشد. محور استوایی: محوری که شامل قطر بزرگ بیضوی مقایسه باشد. مدار : اگر صفحه ای قاطع عمود بر محور قطبی باشدسطح زمین را در دوایری قطع که به آنها مدار میگوییم. یکی از این مدارها که صفحه آن از مرکز بیضوی میگذرد و بیضوی را به دو نیمکره شمالی وجنوبی تقسیم میکند دایره ( خط ) استوا است .

اسلاید 28: سطوح مقایسهنصف النهار: اگر صفحه قاطعی از محور قطبی بگذرد از تقاطع آن با سطح زمین منحنی ای دیوارمانند بوجود میآید که به هریک از آنها نصف انهار میگویند. یکی از نصف النهاره که صفحه آن از رصدخانه گرینویچ انگلستان میگذرد بعنوان نصف النهارمبدا برگزیده شده است. و بیضوی را به دو نیمکره شرقی وغربی تقسیم میکند. عرض جغرافیایی:

اسلاید 29: سطوح مقایسهعرض جغرافیایی را با Φ نشان میدهند وبین 0 تا 90 درجه تغییر میکند . وبسته به اینکه نقطه در قسمتی از استوا باشد عرض شمالی یا عرض جنوبی گفته میشود.طول جغرافیایی: طول جغرافیایی که با λ نمایش داده میشود بین 0 تا 180 درجه تغییر میکند و بر حسب موقعیت نقطه نسبت به نصف النهار مبدا طول شرقی یا غربی خوانده میشود. λ و Φ را مختصات جغرافیایی یا مختصات کروی مینامند.

اسلاید 30: سطوح مقایسهارتفاع و اختلاف ارتفاع:فاصله قائم (شاغولی) بین هر نقطه و سطح مبنای ارتفاعی( ژئوئید ) را ارتفاع مینامند. با این تعاریف تمام نقاطی که روی سطح تراز قرار دارند دارای یک ارتفاع برابرندو کلیه نقاط روی سطح ژئوئید ارتفاعشان برابر صفر است.

اسلاید 31: سطوح مقایسهسیستمهای تصویر:چون هدف از نقشه برداری تهیه نقشه یعنی نشان دادن جزئیات زمین برروی صفحه تصویر است باید ترتیبی اتخاذ شود که موقعیت هر نقطه زمینی را به کمک مختصاتش در صفحه تصویر مشخص کنیم.برای نشان دادن یک نقطه روی صفحه معمولا از یکی از دو سیستم مختصات قائم الزاویه ( دکارتی – (x,y) ) و یا مختصات قطبی ( r,θ) استفاده میشود. در نقشه برداری ژئودتیک که منطقه وسیع است نمیتوان سطوح تصویر را مسطح فرض کرد در این حالت برای مشخص کردن نقاط درصفحهتصویر باید بین مختصات جغرافیایی و مختصاتدکارتی یا قطبی نقطه برروی صفحه تصویر رابطه ای برقرار کنیم .xyrθMYX

اسلاید 32: سطوح مقایسهمجموعه روابط ریاضی که بین مختصات جغرافیایی یک نقطه و مختصات قائم الزاویه آن وجود دارد اساس مبحث خاصی تحت عنوان سیستمهای تصویر را تشکیل میدهند.بدلیل آنکه بیضوی یا کره سطوح قابل گسترشی مثل مخروط یا استوانه نیستند که بدون پارگی باز گردندو کاملا بر صفح تصویر منطبق شوند از حجمهای قابل گسترش بعنوان واسطه کمک میگیریم ، به این ترتیب که نقاط روی بیضوی را برروی این احجام هندسی تصویر کرده وسپس این حجمها را گسترش میدهیم وبر صفحه تصویر منطبق میکنیم. سیستمهای تصویر معمولا بگونه ای انتخاب میشوند که اولا زاویه ها را تغییر ندهند وثانیا مقیاس تبدیل را در یک منطقه ثابت نگهدارند.از انواع سیستم تصویر میتوان سیستم تصویر لامبرت ( استفاده از مخروط مماس بر بیضوی) ، سیستم تصویر مرکاتور( استفاده از استوانه مماس در طول استوا) و سیستم U.T.M ( استفاده از استوانه مماس در طول نصف النهار) را نام برد.

اسلاید 33: نظریه خطاهامقدمه :گفتیم که مفهوم خاص نقشه برداری مجموعه ای از اندازه گیریها ومحاسبات روی آنهاست که منجر به تهیه نقشه میشود. این اندازه گیریها به سه دسته تقسیم میشوند: اندازه گیری طول( طولیابی) اندازه گیری ارتفاع (ترازیابی) اندازه گیری زاویه ( زاویه یابی)اشنایی و بررسی خطاها کمک میکند که اولا در هر عمل اندازه گیری به دقت مطلوب در عملیات دستیابی حاصل کنیم و ثانیا لز بکار بردن وسایل گرانقیمت و صرف وقت و هزینه بیهوده جلوگیری کنیم. بعبارت دیگر میتوانیم روشهایی را بکار بریم که با حداقل کار وهزینه به دقتی دست یابیم که برای اندازه گیری خاص مورد نیاز است.

اسلاید 34: نظریه خطاهاعوامل خطا:تمام اندازه گیریها برای تعیین اندازه واقعی یک کمیت انجام میگیرد . این اندازه گیری مطمئنا با مقادیر واقعی آن اندکی اختلاف دارد. منابع عمده این اختلاف عبارتند از: عوامل انسانی شامل نارسایی حواس- عدم تجربه و تسلط در کار عوامل دستگاهی شامل نقص دستگاهها، تنظیم نبودن و پایین بودن ارزش تقسیمات آنها عومل جوی مثل باد ، تشعشع و تغییرات دما واثر شکست نوردرست نبودن یک اندازه گیری ممکن است نتیجه یکی از علل زیر باشد: اشتباه خطای تدریجی( سیستماتیک) خطای تصادفی ( اتفاقی)

اسلاید 35: نظریه خطاها

اسلاید 36: نظریه خطاها

اسلاید 37: نظریه خطاها خطاهای سیستماتیک همگی در یک جهتندو باهم جمع میشوند. برای جلوگیری از خطاهای سیستماتیک باید عامل خطا را از میان برداشت و یا میزان خطا را در اندازه گیری تعیین ودرنتیجه اندازه گیری دخالت دهیم. به خاطر ماهیت اتفاقی بودن خطاهای تصادفی برای بررسی اثرات آنها بر روی نتیج اندازه گیریها از قواعد آمار و احتمالات و مخصوصا توزیع نرمال استفاده میشود. که این قواعد نتایج زیر را برای یک اندازه گیری بدون خطای سیستماتیک که بدفعات تکرار میشود بدنبال دارد: در مقابل هر خطای مثبت یک خطای منفی وجود دارد که قدر مطلقشان با هم برابر است. خطاهای کوچک بدفعات بیشتری اتفاق می افتند. بزرگی خطاها از یک حد معینی تجاوز نمیکند.در ادامه با بررسی منحنی گوس جهت توزیع خطاهای تصادفی این مطالب توضیح داده خواهد شد.

اسلاید 38: نظریه خطاهاتفاوت خطا و اشتباه:اشتباهات معمولا بزرگ بوده و در اکثر موارد میتوان آنرا ردیابی نمود. اشتباه را میتوان تصحیح یا حذف نمود و یا باکنترل اندازه گیری از وقوع مجدد آن جلوگیری بعمل آورد. درعوض خطاها مقدارشان کوچک بوده وگاهی اوقات به هیچ وجه قابل کنترل و تصحیح نیستند ولی با استفاده از تئوری خطاها وآشنایی با قوانین آن میتوان با انتخاب روش مناسبتر، تکرار اندازه گیری و یا با دقت به مفهوم اشتباه و استفاده از تعاریف ریاضی مقدار خطای قابل قبول را از اندازه گیری جدا نمود.

اسلاید 39: نظریه خطاهامیانگین حسابی: فرض کنید نتایج حاصل از اندازه گیری یک کمیت که با یک وسیله دقیق اندازه گیری شده بترتیب باشد در این صورت میانگین حسابی با رابطه زیر محاسبه میشودوآنرا بعنوان مناسبترین مقدار برای کمیت قبول میکنند.اگر مقدار حقیقی کمیت را a و تفاضل آن را با میانگین α بنامیم . نیز تفاضل هر کمیت ( ) را با هریک از مقادیر میانگین و واقعی بترتیب با v و e فرض کنیم خواهیم داشت :خطای میانگینخطای ظاهریخطای واقعی

اسلاید 40: نظریه خطاهااز طرفی خطای متوسط حسابی و خطای متوسط هندسی طبق روابط زیر تعریف میشوند:خطای متوسط حسابی خطای متوسط هندسیخطای متوسط هندسی را خطای معیار(یا خطای استاندارد) نیز میگویند ، این خطا بیانگر معیار دقت اندازه گیریهاست وپایه اندازه گیری خطاها در نقشه برداری است و خطای وسایل اندازه گیری با این خطا مشخص میشود. با توجه به مطالب فوق و روابط ذکر شده روابط دیگری برای محاسبه خطای معیار و خطای میانگین بشرح زیر نتیجه میشود:

اسلاید 41: نظریه خطاهابا توجه به اینکه:میتوان نتیجه گرفت: از طرفی:در این صورت:و چون داریم:با چشمپوشی از مقادیر کوچک بسط داریم:با تساوی طرفهای دوم روابطی که α را تعیین میکنند:

اسلاید 42: نظریه خطاهابا استفاده از روابط بالا میتوان نتیجه گرفت که :اگر کمیتی به N قسمت مساوی تقسیم شود و توسط یک نفر ویک دستگاه اندازه گیری شود در نتیجه مقدار خطای هر قشمت با هم برابرخواهد بود وخواهیم داشت: اگر کمیتی M مرتبه اندازه گیری شود خطای متوسط هندسی برابر خواهد بود :و همانطور که ملاحظه میشود چنانچه تعداد اندازه گیریها بسیار زیاد شود مقدار خطای میانگین به سمت صفر میل خواهد کرد و در این صورت میانگین اندازه گیریها به مقدار واقعی کمیت نزدیک خواهد شد.

اسلاید 43: نظریه خطاهامیانگین وزن دار اندازه گیریها: اگر اندازه یک کمیت از روشهای و یا با وسایل مختلفی بدست آمده باشد به نحوی که هریک از روشها و یا وسایل دارای دقتهای متفاوتی در اندازه گیری باشند میانگین کل اندازه گیریها از رابطه مربوط به اندازه گیریهای وزن دار حاصل میشود که صورت کلی آن :میباشد. در این رابطه a میانگین اندازه هایی است که در هرکدام با روش ویا بوسیله جداگانه ای بدست آمده است و ضرایب p متناسب با مربع معکوس خطای معیار هرکدام از اندازه گیریها انتخاب میشود.

اسلاید 44: نظریه خطاهامثال: طول یک خط توسط دو گروه اندازه گیری شد. نتایج حاصل به شرح زیر است:میانگین گروه اول 149.78 متر وخطای معیار آن 0.037 مترمیانگین گروه دوم 149.77 متر وخطای معیار آن 0.047 مترنزدیکترین مقدار طول این خط را بدست آورید؟

اسلاید 45: نظریه خطاهامنحنی نمایش خطاها( منحنی گوس): نحوه توزیع خطاهای تصادفی را میتوان بوسیله یک فرمول و یا یک منحنی تعیین کرد که آنرا تابع توزیع خطا و یا منحنی توزیع نرمال میگویند.که رابطه فوق را میتوان بصورت کلی به شکل زیر نمایش داد:

اسلاید 46: نظریه خطاهاکه در این معادله y نسبت درصد وقوع خطا، x مقدار خطا، e پایه لگاریتم طبیعی (عدد نپر = 2.7182800 ) و h و k ضرایب ثابتی هستند که مشان دهنده دقت اندازه گیری هستند و مقادیر آنها برابر است با: با توجه به خواص توزیع نرمال و منحنی گوس نتایج زیر در خصوص خطاهای اتفاقی بدست می آید:1- به ازای هر خطای مثبت یک خطای منفی وجود دارد که از نظر قدر مطلق با هم برابرند.2- خطاهای کوچک بدفعات بیشتری رخ میدهند.3- عملا خطاهابین دو مقدار –a و +a توزیع شده اند .این دو مقدار حد خطای مجاز را تعیین میکنند قدر مطلق a را خطای ماکزیمم مینامند.4- در نظریه خطاها ثابت میکنند که خطای ماکزیمم حدودا 2.7 ( 2.5 – 2.56 ) برابر خطای معیار است و احتمال آنکه خطایی بیش از این مقدار باشد 1/100 است.

اسلاید 47: نظریه خطاهااگر فاصله بین مبدا و a(خطای ماکزیمم) را به چهارقسمت تقسیم کنیم داریم: ( اعداد نمایش داده شده درصد احتمال وقوع خطاهای محدوده مذکورمیباشد)خطای ماکزیمم و خطای احتمالی: خطایی ماکزمم است که احتمال وقوع خطایی بیش از آن یک درصد باشد.در عملیات اندازه گیری خطاهای بزرگتر ازان غیرقابل قبول هستند . و هر اندازه گیری که قدر مطلق خطای ظاهری آن بیش این مقدار باشد بعنوان غلط از فهرست اندازه ها حذف میشود. همانطور که گفته شد اندازه این خطا 2.7 برابر خطای متوسط هندسی است که در محاسبات معمولا 2.5 برابر خطای معیار را خطای ماکزیمم در نظر میگیرند.

اسلاید 48: نظریه خطاهایک چهارم خطای ماکزیمم را خطای احتمالی مینامند و داریم:خطای مطلق و خطای نسبی : از نظر کلی خطای مطلق به تفاضل مقدار واقعی و مقدار اندازه گیری شده کمیت گفته میشود.این تعریف در مورد خطاهای تصادفی به خطای معیار و در مورد خطاهای تدریجی به قدر مطلق تفاضل اطلاق میشود.ولی این خطا در بیشتر مواقع نمیتواند به تنهایی دقت اندازه گیری را بیان نماید از این رو برای بیان دقت از خطای نسبی استفاده میشود. خارج قسمت خطا بر مقدار کمیت را خطای نسبی مینامند:خطای نسبی میزان دقت در عملیات اندازه گیری را معین میکند. برای مثال یک خطای 5 سانتی متری روی یک فاصله 5 متری زیاد است ولی روی یک فاصله 500 متری نشان دهنده دقت زیاد میباشد.درصورت معلوم بودن دقت نسبی (حداکثر خطای نسبی مجاز) حد خطای مجاز در عملیات معلوم میشود تا حدود به کار بردن وسایل نقشه برداری و نیز روشهای اندازه گیری را معلوم کنیم.

اسلاید 49: نظریه خطاهامثال: مطلوبست محاسبه خطاهای معیارف ماکزیمم ومتوسط حسابی برای طولی که 10 مرتبه اندازه گیری شده ونتایج حاصل از آن بشرح زیر است – ضمنا اندازه هایی که باید از فهرست اندازه گیریها حذف شوند را نیز مشخص کنید؟L1=251.45 2= 251.46 L3= 251.47 L4= 251.44 L5= 251.44L6= 251.51 L7= 251.48 L8= 251.44 L9= 251.48 L10=251.49

اسلاید 50: نظریه خطاهامثال: اگر با یک زاویه یاب بتوان زاویه ای را با خطای 30ثانیه اندازه گیری کنیم چنانچه اندازه یک زاویه را از میانگین 4 بار اندازه گیری با آن بدست آوریم چه خطایی خواهیم داشت؟ مثال: اگر با یک تئودولیتی که خطای اندازهگیری زاویه آن 10 ثانیه است زاویه ای را با خطای 5 ثانیه بخواهیم اندازه گیری کنیم چند بار باید عملیات تکرار شود؟

اسلاید 51: نظریه خطاهامثال: مسافتی برابر 5000 متر را با یک نوار فلزی 50 متری که خطای متوسط هر دهنه آن برابر 5±میلیمتر است میخواهیم اندازه گیری کنیم برای دستیابی به دقت 1/50000 این مسافت را چند بار باید اندازه گیری کنیم؟

اسلاید 52: نظریه خطاهامحاسبه خطای معیار در اندازه گیریهای غیر مستقیم : فرض میکنیم کمیتی مثل A از طریق اندازه گیری از چند کمیت دیگر که مقادیرشان x و y و z است با رابطه ای بصورت بدست آمده باشد. با یک سری محاسبات ریاضی و در صورتیکه بترتیب خطای معیار کمیتهای x و y و z باشند داریم: حالتهای خاص: خطای مجموع:خطای تفاضل :

اسلاید 53: نظریه خطاهاخطای حاصلضرب :خطای خارج قسمت :مثال: مطلوبست محاسبه خطای اندازه گیری یک مسافت 450 متری که با یک نوار فلزی 50 متری اندازه گیری شده است در صورتی که خطای متوسط هر دهانه 2 میلیمتر باشد؟

اسلاید 54: نظریه خطاهامثال: مطلوبست تعیین خطای مساحت مستطیلی که طول و عرض آن به ترتیب 120 متر و 80 متر وخطای معیار آنها بترتیب 3 و 1 سانتیمتر است؟مثال: فاصله افقی و اختلاف ارتفاع بین دو نقطه A و B به ترتیب 150 و 12 متر است هرگاه خطای معیار فاصله افقی 20 سانتیمتر وخطای معیار اختلاف ارتفاع 5 سانتیمتر باشد خطای شیب AB چقدر است ؟

اسلاید 55: نظریه خطاهاتمرین 1: برای تهیه یک نقشه توپو گرافی به مقیاس 1/5000 در صورتیکه خطای ترسیم 0.2 میلیمتر باشد حداکثر خطای قابل قبول در اندازهگیریهی طول در صحرا چند متر است؟ تمرین2 : خطای مطلق یک اندازه گیری 5± سانتی متر و میانگین حسابی کمیت 550 متر است،دقت نسبی چه مقدار است؟تمرین 3 : در اندازه گیری یک مسافت 250 متری با نوار فلزی 30 متری چند مرتبه اندازه گیری را باید تکرار کرد در صورتیکه دقت نسبی مورد نظر 1/10000 و خطای قرائت هر طرف نوار 1 سانتیمتر باشد؟تمرین 4 : در اندازه گیری ابعاد زمینی که به شکل مستطیل است اعداد زیر بدست آمده است :اگر اندازه گیری طول زمین با خطای cm 5± و اندازه گیری عرض آن با خطایCm 3± همراه باشد خطای اندازه گیری محیط و مساحت زمین را تعیین کنید؟

اسلاید 56: اندازه گیری طولیکی از کارهای مهم در نقشه برداری اندازه گیری طول است چون بیشتر مواقع بعنوان مبنای برداشتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واحد اندازه گیری فاصله متر است که در حدود یک چهل میلیونیوم محیط نصف النهار است علاوه بر متر وادهای دیگری نظیر یارد – فوت – اینچ وغیره در کشورهای انگلیسی بکار برده میشود. روشهای اندازه گیری طول: روشهای محاسباتی وترسیمی روشهای مستقیم روشهای غیر مستقیم ( استفاده از دستگاههای اپتیکی) روشهای استفاده از دستگاهای الکترونیکی والکترو اپتیکی

اسلاید 57: اندازه گیری طولروشهای محاسباتی وترسیمی: در دستگاهای مختصاتی( دکارتی یا قطبی):روابط مثلثاتی: سه زاویه ویک ضلع معلوم: دوضلع و زاویه بینشان معلوم :

اسلاید 58: اندازه گیری طول روشهای مستقیم : اندازه گیری با قدم : در مواردی که شیب زمین زیاد نباشد و به دقت زیادی دراندازه گیری نیاز نباشد از این روش استفاده میشود . اندازه گیری با چرخ غلطان: با توجه به تعداد دور و محیط چرخ طول مشخص میشود . دقت نسبی اندازه گیری در این روش 1/200 میباشد.

اسلاید 59: اندازه گیری طول اندازه گیری با زنجیر مساحی : استفاده از زنجیری از مفتولهای با طول 20- 25 سانتیمتر که با حلقه هایی به هم متصل شده اند و دارای فیشهایی برای نشانه گذاری میباشد. دقت نسبی اندازه گیری با این وسیله به حدود 1/1000 میرسد.اندازه گیری با نوارهای اندازه گیری( متر کشی) : دقت نسبی اندازه گیری با این وسایل بین 1/1000 تا 1/5000 است ( دقت 1/5000 در صورتی عملی میشود که تاثیر کشش و اختلاف دما در اندازه گیری ها مد نظر قرار گیرد) .دقت اندازه گیری با نوار انوار به یک میلیونیم ( یک میلیمتر در کیلومتر ) میرسد.

اسلاید 60: اندازه گیری طول

اسلاید 61: اندازه گیری طولوقتی که فاصله مورد نظر از طول متر بیشتر میباشد بایستی ابتدا بایستی اقدام به امتداد گذاری ( ژالن گذاری) نمود وسپس اندازه گیری را انجام داد.

اسلاید 62: اندازه گیری طولژالونها بصورت چشمی و یا با منشور بین دو نقطه مورد نظر در یک راستا قرار میگیرند وسپس متر کشی بصورت صحیح بین ژالونها انجام میشود. در زمینهای شیبدار نیز اندازه گیری به دو روش انجام میشود: مترکشی افقی ( اندازه گیری طول افقی) متر کشی در امتداد شیبدار ( اندازه گیری طول مایل)

اسلاید 63: اندازه گیری طولروشهای غیر مستقیم ( استفاده از دستگاههای اپتیکی)اندازه گیری به روش غیر مستقیم خود به روشهای متفاوتی انجام میشود روشهای استادیمتری ( که در فصلهای بعدی توضیح داده خواهد شد) روشهای محاسباتی ( که در بخش مساحی به برخی از انها اشاره خواهد شد) روشهای استفاده از دستگاهای الکترونیکی والکترو اپتیکیدر این روشها با ارسال امواج الکتروماگنتیک و انعکاس انها از رفلکتورها با استفاده از زمان رفت وبرگشت امواج یا اختلاف فاز امواج فاصله را محاسبه میکنند.دقت اندازه گیری این روش از سایر روشها ی مستقیم و غیر مستقیم بیشتر استفاصله یابهای الکترونیکی در وضعیت نامساعد جوی نی بخوبی کار میکنند انواع اشتباهات و خطاهای انسانی و دستگاهی در فاصله یابهای الکترونیکی حذف شده اند.توتال استیشنها ترکیبی از فاصله یابها و دوربینهای نقشه برداری هستند.

اسلاید 64: اندازه گیری طولتصحیحات مترکشی:بطور کلی خطاهایی که در عملیات متر کشی ایجاد میشود میتواند ناشی از خطاهای دستگاهی، خطای طبیعی و خطی انسانی باشد که بصورتهای زیر ممکن است بوجود آید.خطای ناشی از اشتباه طول متر: گاهی ممکن است اندازه نوشته روی متر کوچکتر یا بزرگتر از اندازه واقعی باشد از این رو باید قبل از متر کشی متر مورد نظر را بایک متر یا طول پیاده شده استاندارد مقایسه نمود. مقدار این که در بعضی از شرایط ممکن است بر اثر کشیدن بوجود آید تصحیحاتی به شرح زیر بدنبال دارد:تصحیح کالیبراسیون : اگر طول واقعی متر بلندتر از طول اسمی آن باشد فاصله خوانده شده کمتر از مقدار واقعی است و تصحیحی که باید وارد گردد مثبت است اگر طول واقعی متر از طول اسمی آن کوتاهتر باشد فاصله خوانده شده بیشتر از مقدار واقعی است وتصحیح منفی است

اسلاید 65: اندازه گیری طولتصحیح کالیبراسیون : طول اسمی متر طول واقعی متر مسافت اندازه گیری شده مسافت واقعی تصحیح کالیبراسیون

اسلاید 66: اندازه گیری طولتصحیحات مترکشی:خطای ناشی از افقی نبودن مسیر: تصحیح شیب (تصحیح تبدیل به افق):مقدار این تصحیح به دو عامل بستگی دارد یکی زاویه شیب و دیگری اختلاف ارتفاع بین دو انتهای خط اندازه گیری طول اندازه گیری شدهطول افقیاختلاف ارتفاعزاویه شیبتصحیح تبدیل به افق

اسلاید 67: اندازه گیری طولتصحیح شیب (تصحیح تبدیل به افق): اگر زاویه شیب معلوم باشد: اگر اختلاف ارتفاع بین ابتدا وانتها معلوم باشد: اگر شیب زمین ( n : 1 ) معلوم باشد:

اسلاید 68: اندازه گیری طولتصحیحات مترکشی:خطای ناشی از انحراف مسیر : اگر در جریان اندازه گیری فاصله با متر از امتداد مسیر خارج شویم بطوری که نقطه انتهایی به اندازه d از مسیر اصلی فاصله داشته باشد در این صورت فواصل قرائت شده تصحیحی باید وارد شود با استدلالی شبیه آنچه که در تصحیح تبدیل به افق دیدیم مقدار این تصحیح از رابطه زیر بدستتصحیح اثر خارج امتدادی :خطای ناشی از ثبت اشتباه مقادیر یا اشتباه خواندن اعداد : باید با افزایش دقت در کار ، عملیات را بگونه ای ادامه داد که این خطا اتفاق نیفتد. خطای ناشی از خمیدگی متر( خطای شنت یا کمانه):چنانچه دو سر یک متر را گرفته و بکشیم در وسط آن انحنایی ایجاد میشود( در اثر نیروی وزن خودش) یعنی بجای خط مستقیم شکل قوس پیدا میکند در این حالت باید اختلاف طول قوس و وتر را تعیین کرد

اسلاید 69: اندازه گیری طولتصحیح اثر کمانی شکل شدن نوار:نوار را بدوصورت تخت یا تعلیق میتوان استاندارد کرد وهرگاه نوار برخلاف شرایط استاندارد آن بکار برده شود به مقادیری که از طریق اندازه گیری بدست میآید باید تصحیحی وارد کرد که در مقدار مطلق این تصحیح عبارتست از: تصحیح شنت ( mm ) جرم یک متر نوار اگر نوار به حالت تخت استاندارد شده باشد و به وزن قسمت بکار برده شده (Kg) حالت تعلیق استفاده شود علامت تصحیح منفی نیروی کشش بکاررفته ( Kg ) است و اگر به حالت تعلیق استاندارد شود و به طول متر بین دو تکیه گاه حالت تخت استفاده شود علامت تصحیح مثبت است ارتفاع یا سهم کمان

اسلاید 70: اندازه گیری طولتصحیحات مترکشی:خطا در اثر نیروی کشش متر: اگر در عملیات متر کشی متر با نیروی بیشتر یا کمتر از حد استاندارد ( مندرج در کاتالوگ متر) کشیده شود باعث ایجاد خطا د اندازه گیری میگردد طبق قانون هوکر طول نوار بعلت حالت کشسانی آن افزایش یا کاهش می یابد. تصحیح اثر تغییر کشش : واحدها باید با همه سازگاری داشته باشند نیروی کشش وارد شده به متر مثلا A متر مربع (میلیمتر مربع) و E نیروی کشش استاندارد نیوتن بر متر مربع (نیوتن بر میلیمتر مربع) مساحت مقطع عرضی نوار T برحسب نیوتن ( نیوتن ) در اینصورت l ضریب الاستیسیته و تصحیح واحدهای یکسانی خواهند داشت طول اسمی نوار

اسلاید 71: اندازه گیری طولتصحیحات مترکشی:خطا ی ناشی از درجه حرارت : این خطا از نوع خطاهای سیستماتیک بوده که گاهی زیاد و گاهی کم شونده است و در اثر اختلاف درجه حرارت محیط ساخ و محیطی که در آن عملیات نقشه برداری صورت میگیرد بوجود میآید و در واقع در اثر تغییر درجه حرارت خطایی رخ میدهد که تصحیحی بشرح زیر را بدنبال دارد: تصحیح اثر تغییر دما : در صورتیکه t >ts طول واقع نوار بیشتر تصحیح برای مقدار اندازه گیری شده از طول اسمی آن واگر t < ts باشد طول مسافت قرائت شده واقعی از طول اسمی کمتر است و با توجه ضریب انبساط طولی به این موضوع و انچه در خطای کالیبراسیون دمای محیط عملیات گفته شده باید تصحیح + یا - را اعمال نمود دمای محیط ساخت متر

اسلاید 72: اندازه گیری طولتصحیحات مترکشی:خطا ی انتقال اندازه از روی زمین به نقشه : چون انتقال اندازه ها از روی زمین به نقشه مستقیما امکان ندارد لازم است فواصل اندازه گیری شده روی زمین بر روی سطح مبنا تصویر شوند بنابراین باید در فواصل اندازه گیری شده برروی زمین تصحیحی صورت گیردتصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا : در صورتیکه h مثبت باشد یعنی AB در بالای سطح متوسط دریا باشد تصحیح منفی مسافت اندازه گیری شده و در غیر اینصورت تصحیح مثبت است . طول تصویر Lm برسطح ژئوئید ارتفاع متوسط AB نسبت به سطح ژئوئید تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا

اسلاید 73: اندازه گیری طولتصحیحاتی که ذکر شد در صورت وارد نشدن در اندازه گیریها بصورت خطای سیستماتیک در نتیجه اندازه گیریها ظاهر میشوند بهمین دلیل در فواصل بزرگ و نیز در مواردی که دقت نسبی معینی مورد نظر باشد باید به آنها توجه شود و در مواردی که لازم باشد مقادیر هر کدام از آنها تعیین و در نتیجه اندازه گیری دخالت داده میشود.بطور کلی اگر هدف از اندازه گیری فاصله انتقال اندازه ها بر روی صفحه تصویر ( نقشه ) باشد تا زمانی که مقدار عددی خطا اعم از سیستماتیک و یا تصادفی پس از تبدیل به مقیاس از میزان خطای ترسیمی ( 0.1 تا 0.2 میلیمتر) کوچکتر باشد آن خطا قابل چشم پوشی است. بدین ترتیب که اگر خطای اندازه گیری e و مقیاس نقشه s باشد حداکثر خطای مجاز زمینی از رابطه زیر بدست میآیدخطاهای تصادفی: خطاهای قابل ذکر در اینجا خطای تطبیق درجات نوار با نقاط و نیز خطای قرائت نوار است که اگر مجموع جبری این دوخطا را در هر طرف نوار e فرض کنیم چون فاصله از تفاضل دو قرائت ابتدا و انتها بدست میاید لذا خطا برابر خطای تفاضل دو کمیت یعنی است.

اسلاید 74: اندازه گیری طولمثال 1 : اختلاف ارتفاع دو نقطه روی برابر 20 متر و فاصله افقی آنها برابر 55 متر میباشد . مطلوبست تعیین شیب و فاصله دو نقطه روی سطح شیبدار؟مثال 2 : طول یک امتداد با متر فلزی 50 متری اندازه گیری شده و برابر 1640 متر شده است اگر طول واقعی متر 49.95 متر باشد اندازه واقعی امتداد موردنظر را مشخص کنید؟

اسلاید 75: اندازه گیری طولمثال 3 : اگر شیب زمین صددرصد باشد زاویه شیب چقدر خواهد بود ؟مثال 4 : اگر با یک متر 50 متری که هرمترش 40 گرم وزن دارد کار مترکشی را با نیروی 4 کیلو گرم انجام دهیم میزان خطای شنت چقدر خواهد بود؟

اسلاید 76: اندازه گیری طولمثال5: یک نوار اندازه گیری با نیروی کشش 50 نیوتن دارای طول استاندارد 30 متر است مساحت مقطع عرضی آن 1.2 میلیمتر مربع است هرگاه نیروی کشش بکار رفته 60 نیوتن و ضریب یانگ 1.93 *10^5 نیوتن برمیلیمتر مربع باشد طول نوار در شرایط ذکر شده چقدر است باشد ؟بطوریکه ملاحظه میشود مقدار تصحیح ناچیز است و در اندازه گیریهای معمولی میتوان از آن چشم پوشیدمثال6: در صورتیکه در جریان اندازه گیری یک فاصله 200 متری باندازه 0.5 متر از مسیر اصلی منخرف شویم مقدار تصحیح امتداد گذاری چقدر است؟بطوریکه ملاحظه میشود مقدار تصحیح ناچیز است و در اندازه گیریهای معمولی میتوان از آن چشم پوشید و عمل امتداد گذاری را با چشم انجام داد ولی در کارهای دقیق باید از دوربین نقشه برداری استفاده کرد.

اسلاید 77: اندازه گیری طولمثال 7 : با یک نوار 50 متری که در مقایسه با نوار استاندارد طول آن 50.04 متر میباشد دو ضلع یک مستطیل اندازه گیری شده است که مقدار آن 300 و 200 متر است مطلوبست تعیین مساحت حقیقی آن؟

اسلاید 78: اندازه گیری طولمثال 8 : با یک کتر فلزی که در درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد استاندارد شده است فاصله ای را اندازه گیری کرده که برابر 200.05 متر میشود درچه درجه حراراتی متر مذکور همین فاصله را 200 متر نشان خواهد داد؟مثال 9 : در یک منطقه کوهستانی امتدادی با یک متر فلزی 50 متری اندازه گیری و مقدار آن 620 متر حاصل شده است در صورتیکه طول واقعی متر 3 میلی متر کوتاهتر از طول اسمی بوده باشد بادرنظر گرفتن ضریب انبساط طولی 115*10^-7 ودرجه حرارت استاندارد 20 درجه سانتی گراد مطلوبست تعیین درجه حرارت محیط و طول واقعی امتداد؟

اسلاید 79: اندازه گیری طولمثال 10: نوار فلزی بطول 50 متر با نیروی کشش 5 کیلو گرم در حالت تعلیق استاندارد شده و هنگام عملیات اندازه گیری با نیروی کششی 12 کیلو گرم کشیده شده است در صورتیکه وزن متر 20 گرم بر متر باشد مقدار تصحیح مربوط به کمانه شدن متر را حساب کنید؟در صورتیکه F2>F1 باشد تصحیح مثبت و به اندازه قرائت اضافه میشود و اگرF2<F1 باشد تصحیح منفی است و از اندازه بدست آمده کم میشود.

اسلاید 80: اندازه گیری طولمثال 11: فاصله A و C در امتداد شیب زمین اندازه گیری شده است در صورتیکه طول و زاویه شیب امتداد AB بترتیب 250 متر و 25 درجه باشد و طول BC برابر 300 متر و اختلاف ارتفاع بین B و C 2 متر باشد طوال افقی AC را محاسبه کنید؟

اسلاید 81: اندازه گیری طولمثال 12: فاصله A و B پس از ژالن گذاری مانند شکل زیر متر کشی و اندازه های هر امتداد که در شکل نوشته شده است مورد سنجش قرار گرفته است در صورتیکه میزان انحراف از خط مستقیم در نقاط C و D و B بترتیب 25 – 20 – 5 سانتیمتر باشد طول واقعی AB را مشخص کنید؟

اسلاید 82: اندازه گیری طولمثال 13: چنانچه طول شیبدار AB برار 250 متر و اختلاف ارتفاع آن دو نقطه 20 متر باشد اگر بخواهیم روی نقشه با مقیاس 1/5000 منتقل نماییم با در نظر گرفتن ±0.2 میلیمتر بعنوان خطای ترسیمی آیا احتیاج به افقی نمودن این طول میباشد؟چون مقدار تصحیح تبدیل به افق از دقت ترسیم کمتر است نیازی به تبدیل طول شیبدار به افق نمیباشد.

اسلاید 83: اندازه گیری طولمثال 14: طول نوار پلاستیکی 50 متری بدلیل استفاده مکرر 1 سانتی متر افزایش پیدا کرده است اگر بخواهیم طول 500 متری را با این متر اندازه گیری و به یک نقشه با مقیاس 1/1000 و دقت ترسیمی 0.2 ± منتقل کنیم آیا نیاز به تصحیح طول میباشد؟چون مقدار تصحیح (0.1m )از دقت ترسیم (0.2m )کمتر است نیازی به تصحیح طول نمیباشد.

اسلاید 84: اندازه گیری طولتمرین : فاصله دو نقطه A و B در هوا و بصورت شیبدار و تحت زاویه شیب زمین (25 درجه) متر کشی وعدد 46 قرائت شده است اگر متر با نیروی کشش 10 کیلو گرم کشیده و وزن واحد طول آن 15 گرم باشد طول حقیقی AB را معین کنید؟(45.992m)تمرین: در صورتیکه اندازه گیری طول در سطح شیبدار با دقت 1/250 انجام شود تا چه شیبی میتوان از تصحیح تبدیل به افق صرفنظر نمود؟(4%) تمرین :طول یک مسیر 2 کیلومتری به روش مستقیم و با استفاده از نوار فلزی 50 متری اندازه گیری میشود اگر درجه حرارت محیط در زمان اندازه گیری برای کیلومتر اول و دوم بترتیب 25 و 10 درجه سانتی گراد باشد و موقع قرائت نوار با نیروی کشش 10 کیلوگرم کشیده شود با فرض اینکه وزن کل نوار 1 کیلو گرم و درجه حرارت استاندارد نوار 20 درجه سانتی گراد و ضریب انبساط حرارتی 115*10^-7 باشد طول اصلاح شده را تعیین نمایید؟(1999.113m)

اسلاید 85: اندازه گیری طولتمرین: برای اندازه گیری یک امتداد نشانه گذاری شده بطول 780 متر از یک نوار فلزی 50 متری با وزن واحد طول 15 گرم و مقطع 0.06 سانتی مترمربع که برای درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد و نیروی کشش 5 کیلو گرم استاندارد شده است استفاده میکنیم. 500 متر اول در سطح شیبدار 3 درصدی و درجه حرارت محیط -10 درجه سانتی گراد که نوار تحت کشش 10 کیلو گرم کشیده شده اندازه گیری گردید و اندازه گیری بقیه طول در حالت معلق و با همان نیروی کشش ودرجه حرارت محیط انجام شد با فرض اینکه طول واقعی نوار 1 سانتی متر کوتاهتر باشد طول واقعی امتداد را مشخص نمایید؟ ( 779.635m)

اسلاید 86: اندازه گیری طولکوییز : 1) فاصله بین دو نقطه در روی نقشه ای با مقیاس 1/500 برابر است با 32.5 میلیمتر.اگر خطای ترسیمی 0.4 میلیمتر در نظر گرفته شود فاصله بین دو نقطه در روی زمین دارای چه خطایی است؟ 2) در روابط زیر k و s معرف چه پارامترهایی هستند؟ رابطه تصحیح اثر حرارتی در عملیات مترکشیرابطه تصحیح اثر نیروی کششی در متر کشی

اسلاید 87: مساحیمساحی:منظور مساحی تهیه نقشه یک منطقه توسط وسایل ساده نقشه برداری (متر، ژالون، گونیای مساحی و.. ) و پیداکردن مساحت قطعه زمین میباشد.لوازم مورد نیاز در مساحی:ژالونشاغول ( شاغول ساده – شاغول نوری)مترهای نواریگونیای مساحی(گونیای مساحی وسیله ایست که با کمک آن میتوان - زوایای 45 و 90 درجه را روی زمین تعیین کرد - امتداد یک خط را مشخص نمود - از نقطه ای خارج یک خط عمودی بر آن یا از نقطه ای روی یک خط عمودی از آن اخراج نمود ، این دستگاه بشکل یک منشور هشت ضلعی یا استوانه میباشد که روی آن شکافهاییکه دوبه دو رو بروی هم قرار دارند تشکیل شده است)شیب سنجقطب نماپلانیمتر( دستگاهی است که بوسیله آن مساحت روی نقشه را محاسبه نمود)

اسلاید 88: مساحی

اسلاید 89: مساحیمباحثی از مساحی: اخراج عمود بر یک امتداد:ابتدا نقطه ای را بروی خط ممتد تعیین نموده مانند نقطه T سپس به اندازه L (L عددی دلخواه می باشد) از دو طرف نقطه T جدا کرده بطوری که دوپاره خط مساوی MT,NT ایجاد می شوند آنگاه از نقاط M,N به شعاع L (L عددی دلخواه می باشد) کمانهایی را رسم می کنیم که این کمانها در نقطه مانند G همدیگر را قطع می کنند حال اگر از نقطه T به نقطه G وصل گردد این خط عمود بر خط ممتد می باشد.یکی دیگر از روشها استفاده از عکس قضیه فیثاغورث است ( مثلثیبه اضلاع مضربی از 3 و 4 و 5 ایجاد میکنیم)

اسلاید 90: مساحیوارد کردن عمود بر یک امتداد از نقطه ای خارج از آن: نقطه صفر متر را بر روی نقطه R قرار داده متر را باز کرده تا خط هادی را قطع کند و از آن عبور کند. اصولا متر 0.5 الی 1 متر از خط هادی می گذرد (بهتر است به عدد رند برسد) این عدد را L فرض میکنیم سپس نیم دایره ای به مرکز R و شعاع L رسم می کنیم ،که خط هادی را در دو نقطه K,F)) قطع می کند انگاه فاصله دو نقطه K,F را اندازه گرفته و وسط آن را پیدا کرده و آنرا S می نامیم حال اگر خطی از R به S وصل کنیم این خط عمود خواهد بود

اسلاید 91: مساحیهردو عمل فوق را بوسیله گونیای مساحی میتوان بشرح زیر انجام داد: ژالنی را بر روی نقطه R قرار داده و ژالن دیگر را بر روی خط هادی مانند Pقرار میدهیم سپس دو ژالن را به وسیله تراز نبشی عمود بر زمین تنظیم کرده آنگاه شاقول را برداشته نخ آنرا به انتهای گونیای مساحی وصل نموده و در نقطه C ایستاده بطوریکه فاصله شاقول تا زمین 1 سانتیمتر باشد. در صورتی که تصویر ژالن نقطه R در آینه وسطی با تصویر ژالن نقطه P در آینه پایینی در یک امتداد باشد آنگاه نقطه ای که شاقول به ما نشان میدهد نشانگر این می باشد که آن نقطه ،عمود بر دو ژالن است بنابراین اگر خطی از R به Cوصل کنیم این خط عمود خواهد بود.

اسلاید 92: مساحی ژالون گذاری:یکی از ژالنها را در نقطه پایانی (C) بوسیله سه پایه نگه دارنده ژالن ،عمود قرار داده و ژالن دیگر را همانند ژالن پایانی (C) به صورت عمود ولی بدون سه پایه در نقطه آغازین (A) قرار می دهیم .فرض میکنیم متری که ما در اختیار داریم حداکثر 30 متر میباشد بنابراین ژالن سوم (B) را در حدود 30 متری ژالن آغازین قرار می دهیم آنگاه یکی از اعضای گروه در فاصله 2 متری پشت ژالن اول (A) قرار می گیرد تا مکان ژالن وسط (B) را تنظیم کرده تا دقیقا در راستای ژالن ابتدا (A) و انتها (C) قرار گرفته باشد آنگاه فاصله دو ژالن ابتدا (A) و وسط (B) را اندازه گرفته و مکان ژالن وسط (B) را با گچ مشخص کرده تا ژالن اول (A) در آن مکان قرار گیرد و عملیات تکرارمی شود.

اسلاید 93: مساحی اندازه گیری فاصله دو نقطه ای که در دوطرف یک مانع قرار گرفته اند: اگر مانع قابل دور زدن باشد:

اسلاید 94: مساحی اندازه گیری فاصله دو نقطه ای که در دوطرف یک مانع قرار گرفته اند: اگر مانع قابل دور زدن نباشد:

اسلاید 95: مساحی اندازه گیری زاویه بوسیله متر:می توان با استقاده از دو رابطه زیر آن را انجام داد:برای استفاده از رابطه اول به صورت زیر عمل می کنیم:فواصل a و b را به اندازه های دلخواه از راس زاویه روی اضلاع جدا نموده و فاصله c را اندازه گرفته و از رابطه استفاده می کنیم

اسلاید 96: مساحی اندازه گیری زاویه بوسیله متر:برای استفاده از رابطه دوم به صورت زیر عمل می کنیم:از راس زاویه فواصل OA=OB=L را به دلخواه جدا نموده فاصله AB را اندازه گیری می کنیم با استفاره از مثلث OAH(AH=BH)خواهیم داشت

اسلاید 97: مساحی برداشت مسطحاتی با کمک روشهای مساحی: منظور تهیه نقشه یک منطقه توسط وسایل ساده نقشه برداری میباشد مراحل عمل بشرح زیر است شناسایی منطقه برداشت بکمک وسایل ساده شناسایی منطقه به منظور مشخص کردن محدوده کار و بررسی عوارض طبیعی و مصنوعی و تعیین روش کار و انتخاب رئوس برداشت انجام میشود. انتقال عوارض یا حدود یک زمین با مقیاس کوچکتر بر روی صفحه را برداشت میگویند که به یکی از سه روش زیر انجام میشود: برداشت توسط تقسیم باشکال هندسی وقابل حل در ریاضیات ( مثلث بندی) برداشت توسط یک خط هادی برداشت توسط دو یا چند خط هادی

اسلاید 98: مساحیبرداشت توسط تقسیم باشکال هندسی وقابل حل در ریاضیات ( مثلث بندی) میدانیم یک مثلث با معلوم بودن سه ضلع آن از روی روابط مثلثلات قابل حل بوده و با استفاده از قوانین ترسیم آن را رسم نمود. در این روش باید به مطالب زیر توجه نمود: هرگونه اشتباه در اندازه گیری روی زمین و یا در حین ترسیم ممکن است در وضعیت زمین برروی نقشه تغییری بدهد بنابراین این روش باید حتما متکی بر کنترل باشد. محاسبات این روش بسیار زیاد است برهمین اساس برای مناطق کم وسعت استفاده میشود. در انتخاب مثلثها حتی المقدور کوشش شود اضلاع تا اندازه ای متناسب با یکدیگر باشند و زاویه هر راس کمتر از 30 درجه و بشتر از 120 درجه نباشد.

اسلاید 99: مساحیبرداشت توسط یک خط هادی: د مساحی از بلندترین خطی که بتوان برروی آن موقعیت سایر نقاط و رئوس را ترسیم نمود بعنوان خط مبنا استفاده میکنند در انتخاب خط هادی یا مبنا بایستی مطالب زیر رعایت شود: طول ان با دقت زیاد اندازه گیری شود و حتی المکان به حدود و عوارض زمین نزدیک باشد حتی المکان در منطقه مسطح انتخاب شود و در امتداد بلندترین بعد منطقه مورد نظر باشددر صورتیکه منطقه وسعت نسبتا زیادی داشته باشد بهتر است خط هادی را در وسط منطقه انتخاب کرد

اسلاید 100: مساحیبرداشت توسط یک خط هادی: د مساحی از بلندترین خطی که بتوان برروی آن موقعیت سایر نقاط و رئوس را ترسیم نمود بعنوان خط مبنا استفاده میکنند در انتخاب خط هادی یا مبنا بایستی مطالب زیر رعایت شود: طول ان با دقت زیاد اندازه گیری شود و حتی المکان به حدود و عوارض زمین نزدیک باشد حتی المکان در منطقه مسطح انتخاب شود و در امتداد بلندترین بعد منطقه مورد نظر باشددر صورتیکه منطقه وسعت نسبتا زیادی داشته باشد بهتر است خط هادی را در وسط منطقه انتخاب کرد

اسلاید 101: مساحیبرداشت توسط دو یا چند خط هادی:

اسلاید 102: مساحیتمرین: جدا کردن امتداد با زاویه معین از نقطه ای بروی امتدادی فرضی چگونه انجام میشود؟

اسلاید 103: ترازیابیتعریف ترازیابی تعیین اختلاف ارتفاع نقاط نسبت بهم را ترازیابی و یا نیولمان میگویند.یادآوری: سطح تراز : سطحی است که درتمام نقاط بر امتداد نیروی ثقل عمود باشد.کلیه خطوط روی این سطح خطوط همتراز میباشند. همانطور که قبلا نیز گفته شده است سطح ژئوئید سطح ترازیست منطبق بر سطح متوسط آب دریاهای آزاد. صفحه افقی : صفحه ایست که در یک نقطه بر سطح تراز مماس باشد.صفحه قائم : صفحه ایست که از امتداد شاقولی هر نقطه بگذرد. سطح مبنا : سطح ترازیست که ارتفاع هر نقطه نسبت به سطح آن سنجیده میشود. ارتفاع نقطه : فاصله قائم نقطه نسبت به سطح مبنا را ارتفاع میگویند بنچ مارک : نقاط ثابتی هستند که ارتفاع آنها برای نقشه بردار معلوم است که خود چهار نوع است: بنچ مارک ژئودزی : (GTS.BM) بنج مارک دائمی: (P.BM) : بنچ مارک اختیاری: (A.BM) بنج مارکهای موقتی: ( T.BM)

اسلاید 104: ترازیابیانواع ترازیابی: ترازیابی بنا به دقت مورد نظر و سرعت لازم ممکن است بیکی از 3 روش زیر انجام میشود: ترازیابی با فشار سنجی ( بارومتریک) ترازیابی غیر مستقیم ( مثلثاتی) ترازیابی مستقیم (هندسی)ترازیابی بارومتریک یا فشار سنجی :که آنرا آلتیمتری نیز میگویند. در مواقعی که سرعت عمل زیاد و دقت کم مورد نظر باشد از این روش استفاده میشود اساس این روش بر پایه پیدا کردن اختلاف ارتفاع دو نقطه مانند A و B از روی فشار هوا و درجه حرارت و میزان رطوبت موجود در دونقطه استوار است و در حالت معمولی از رابطه زیر استفاده میشود: ضریبی است که مقدار آن در سیستم متریک 18400 است فشار نقطه ارتفاع نقطه

اسلاید 105: ترازیابیترازیابی مستقیم یا هندسی:در این قسمت روشهای مختلف ترازیابی مستقیم و اصول ومفاهیم ان بررسی میشود: ترازیابی بدون دوربین و بدون شاخص ترازیابی توسط شیلنگ تراز : ترازیابی با شاقول ترازیابی بدون دوربین و با شاخصترازیابی بوسیله شیب سنج ترازیابی بوسیله شمشه و تراز بنایی ترازیابی با دوربین و با شاخص

اسلاید 106: ترازیابیانواع ترازیاب ترازیابها برحسب دقت و ساختمانشان تقسیم بندی میشوند. دقت هر دستگاه تراز یاب تابع حساسیت تراز و درشت نمایی تلسکوپ آن است برایت اساس ترزیابها به سه دسته تقسیم میشوند: ترازیابهای ساختمانی ترازیابهای مهندسی ترازیابهای دقیق خطای متوسط در 1 کیلومترحساسیت تراز کرویحساسیت تراز استوانه ایقطر عدسی شئیدرشت نمایینوع ترازیاب5 تا 10 م.م5 تا 10 دق20 تا 60 ثانیه20تا 30 م.م16 تا 25 برابرساختمانی2 تا 4 م.م8 تا 12 دق20 تا 60 ثانیه30تا 45 م.م20 تا 32 برابرمهندسی0.3 تا 0.5 م.م8 تا 12 دق8 تا 12 ثانیه50تا 65 م.م40تا 44 برابردقیق

اسلاید 107: ترازیابیانواع ترازیاب از نمونه های ترازیابهای ساختمانی میتوان از دستگاههای Ni4 (زایس) ، N0 (ویلد) و C4O (سوکیا) نام برد.در مورد ترازیابهای مهندسی N1 و NA2 ، Ni2 ، C3A قابل ذکرند.ترازیابهای N3 ، Ni1 ، PL1 از نوع ترازیابهای دقیق هستند.تنظیمات ترازیاببطور کلی تنظیمات ترازیاب دو نوع میباشد: تنظیمات موقتی : تنظیماتی هستند که در هر ایستگاه گذاری و هر قرائت بایستی آنها را تنظیم و کنترل نمود تنظیمات دائمی : ایجاد وضعیت محورهای دستگاه نسبت بهم که توسط کارخانه انجام میشود و در اثر کار زیاد یا ضربه خوردن بهم بخورد.

اسلاید 108: ترازیابی تنظیمات موقتی : این تنظیمات عبارتند: استقرار : یعنی قرار دادن دوربین روی سه پایه مربوطه و مستقر کردن آن روی نقطه مورد نظر در استقرار دوربین بایستی نکات زیر رعایت شود:حتی المقدور دوربین در وسط دو نقطه ای باشد که میخواهیم اختلاف ارتفاعشان را تعیین کنیم. بلندی سه پایه متناسب با قد عامل باشد دستگاه از نظر استقرار بایستی پایدار باشد. تراز کردن دستگاه: از نظر تراز کروی و استوانه ای( درصورتیکه تراز استوانه ای هم داشته باشد) حذف پارالاکس: یعنی واضح دیدن تصویر شاخص ( در یدان دید آوردن شیئی مورد نظر در دوربین) وهچنین روشن کردن تارهای رتیکول

اسلاید 109: ترازیابیتنظیمات دائمی : همانطور که قبلا گفته شده است محورهای ترازیاب ( محور عدسیها – محور کلیماسیون – محور لوله تراز – محور اصلی (قائم) ) نسبت بهم در وضعیت ثابتی قرار دارند مثلا محور عدسیها بر محور کلیماسیون منطبق بوده و موازی محور لوله تراز میباشد و یا اینکه محور قائم بر محور دیدگانی عمود میباشد. ایجادر این وضعیتها توسط کارخانه انجام میشود ولی ممکن است در اثر عواملی بهم بخورد ( وضعیت محورها نسبت بهم از حالت تعادل خارج شود) در این مرحله تا جائیکه مربوط به عامل است باید در رفع این اشکالات چه از نظر محاسباتی و یا عملی و یا تنظیم بکوشد.این تنظیمات دو نوع هستند: تنظیم محور لوله تراز تنظیم محور کلیماسیونکه در بخشهای بعدی توضیح داده خواهند شد.

اسلاید 110: ترازیابیاصول ترازیابی: دو نقطه A و B را درنظر میگیریم میخواهیم با معلوم بودن ارتفاع نقطه A ارتفاع نقطه B را بدست آوریم:پس از استقرار و تراز کردن دستگاه و قرائت عدد شاخصهای مستقر در نقاط مذکور با روابط و فرضیات زیرارتفاع نقطه B بدست میاید: قرائت شاخص مستقر در A ( قرائت عقب BS) قرائت شاخص مستقر در B ( قرائت جلو FS) ارتفاع خط قراولروی

اسلاید 111: ترازیابیاصول ترازیابی: یعنی اختلاف ارتفاع بین دو نقطه برابر با تفاضل قرائتهای عقب وجلو است . در اینصورت :از روابط و شکل میتوان دریافت که هرگاه مقدار عددی قرائت جلو از مقدار عددی قرائت عقب کمتر باشد نقطه B نسبت به نقطه A بالاتر است و درصورت عکس نقطه B نسبت به A پایین تر است.

اسلاید 112: ترازیابیمثال : در ترازیابی بین دو نقطه A و B قارئت عقب برابر 0215 و قرائت جلو برابر 2511 بدست آمده است چنانچه ارتفاع نقطه A برابر 1351.32 باشد ارتفاع نقطه B را بدست آورید؟

اسلاید 113: ترازیابیشیوه های ترازیابی:با توجه به وضعیت نقاط ارتفاعی نسبت بهم ترازیابی مستقیم به سه شیوه شعاعی – پیمایشی و یا ترکیبی از این دوشیوه انجام میشود . شیوه پیمایشی یا خطی: در نقاطی که فاصله انها زیاد است و یا ارتفاع انها از ارتفاع میر بیشتر است نمیتوان با یکبار ایستگاه گذاری ترازیابی کرد در اینصورت از ایستگاههای بیشتری برای استقرار دوربین استفاده میشود.

اسلاید 114: ترازیابیشیوه پیمایشی یا خطی:برای محاسبه اختلاف ارتفاع بین دو نقطه فوق لازم است جمع قرائتهای جلو را از جمع قرائتهای عقب کم کنیم.برای سهولت در ثبت قرائتها و محاسبه ارتفاعات نقاط از جدولی به شکل زیر استفاده میشود:شماره نقطهقرائت عقبقرائت جلواختلاف ارتفاعاختلاف ارتفاعارتفاع نقاطتوضیحاتشماره نقطهقرائت عقبقرائت جلوسربالاییسرازیریارتفاع نقاطتوضیحاتP.Nr.B.SF.SR(+)R(-)H

اسلاید 115: ترازیابیمثال :بین دو نقطه اصلی A و B از طریق نقاط کمکی C و D و E ترازیابی انجام شده است ؛ نتیجه قرائتها بشرح جدول زیر است . اگر ارتفاع نقطه A برابر 1000 متر باشد ارتفاع سایر نقاط را تعیین کنید؟ شماره نقطهقرائت عقبقرائت جلواختلاف ارتفاعاختلاف ارتفاعارتفاع نقاطتوضیحاتشماره نقطهقرائت عقبقرائت جلوسربالاییسرازیریارتفاع نقاطتوضیحاتA2.5940.7040.9051.7720.9311000.000C1.8681.8900.7040.9051.7720.9311000.704D3.6583.6400.7040.9051.7720.931998.932E0.9142.7530.7040.9051.7720.931999.838B1.8450.7040.9051.7720.931998.906Σ9.03410.1280.7040.9051.7720.9314321شماره ایستگاه0.9143.6581.8682.594عقب1.8452.7533.6401.890جلو

اسلاید 116: ترازیابی علاوه بر روش فوق میتوان با استفاده از ارتفاع خط قراولروی نیز ارتفاع نقاط را بدست آورد در این روش ابتدا ارتفاع دوربین را با استفاده از رابطهبدست میاوریم و سپس از رابطه ارتفاع نقاط مجول را محاسبه میکنیم شماره نقطهقرائت عقبقرائت جلوارتفاع دوربینارتفاع نقاطتوضیحاتA2.5941002.5941000.000C1.8681.8901002.5721000.704D3.6583.6401002.590998.932E0.9142.7531000.751999.838B1.845998.906Σ9.03410.128

اسلاید 117: ترازیابیشیوه شعاعی:در بعضی از عملیات بایک ایستگاه گذاری میتوان به چندین نقطه مجهول نشانه روی کرد واختلاف ارتفاع انهارا نسبت به نقطه معلوم بدست آورد.در این روش هر جفت قرائتی که روی دو نقطه متوالی انجام میشود به ترتیب به منزله قرائت عقب و قرائت جلو بحساب میایند لیکن در موقع تنظیم جدول برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی به نقاط میانی در ستون جدید وارد میشوند.شماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلواختلاف ارتفاعارتفاع نقاطتوضیحاتP.Nr.B.SI.SF.SR(±)H

اسلاید 118: ترازیابیمثال: از ایستگاه S به نقطه معلوم A و هریک از نقاط مجهول K و L و M و N نشانه روی کردیم قرائتهای مربوط به هریک از نقاط مزبور در شکل مشخص شده است. اگر ارتفاع نقطه A برابر 1750 متر باشد ارتفاع سایر نقاط را بدست آورید؟شماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلواختلاف ارتفاعارتفاع نقاطA2.005-0.805+0.698+1.012-0.5131750K2.810-0.805+0.698+1.012-0.5131749.195L2.112-0.805+0.698+1.012-0.5131749.893M1.100-0.805+0.698+1.012-0.5131750.905N1.613-0.805+0.698+1.012-0.5131750.392Σ2.0051.613+0.392

اسلاید 119: ترازیابیمثال: از ایستگاه S به نقطه معلوم A و هریک از نقاط مجهول K و L و M و N نشانه روی کردیم قرائتهای مربوط به هریک از نقاط مزبور در شکل مشخص شده است. اگر ارتفاع نقطه A برابر 1750 متر باشد ارتفاع سایر نقاط را بدست آورید؟شماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلوارتفاع دوربینارتفاع نقاطA2.0051752.0051750K2.8101752.0051749.195L2.1121752.0051749.893M1.1001752.0051750.905N1.6131750.392

اسلاید 120: ترازیابیشیوه ترکیبی : این شیوه ترکیبی از دو شیوه قبلی است . دراین روش اولین قرائت هر ایستگاه در ستون قرائت عقب و آخرین قرائت آن در ستون قرائت جلو وسایر قرائتها در ستون قرائتهای میانی ثبت میشود. از ینروش برای ترازیابیهای با دقت متوسط مانند تهیه نیمرخهای طولی استفاده میشود. جهت کنترل محاسبات میتوان از رابطه استفاده نمود ولی این رابطه فقط صحت محاسبه ارتفاع نقاط اصلی را معلوم میکند. برای کنتل محاسبه نقاط میانی میتوان از رابطه زیر استفاده نمود: یعنی جمع مقادیر عددی ارتفاعات خطوط قراولروی مساوی با مجموع مقادیر سه ستون IS و FS و H است( مقصود ازH Σ در روابط مجموع ارتفاع نقاط مجهول یعنی همه مقادیر غیر از نقطه اول است)

اسلاید 121: ترازیابیمثال: ترازیابی مطابق شکل انجام شده است اگر ارتفاع نقطه M1 برابر 1749.50 باشد ارتفاع سایر نقاط را محاسبه و محاسبات را کنترل نمایید؟

اسلاید 122: ترازیابیشماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلواختلاف ارتفاعارتفاع نقاطM12.2040.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.50011.8100.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.89422.3800.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.324A3.1151.9050.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.79933.2630.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.65143.3870.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.527B1.1502.9060.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611750.00851.4350.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.72361.3070.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.85171.7930.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611749.365M22.3540.394-0.5700.475-0.148-0.1240.481-0.2850.128-0.486-0.5611748.804Σ6.4697.165-0.696

اسلاید 123: ترازیابیشماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلوارتفاع دوربینارتفاع نقاطM12.2041751.7041749.50011.8101751.7041749.89422.3801751.7041749.324A3.1151.9051752.9141749.79933.2631752.9141749.65143.3871752.9141749.527B1.1502.9061751.1581750.00851.4351751.1581749.72361.3071751.1581749.85171.7931751.1581749.365M22.3541748.804Σ6.46915.3757.16517518.48617495.946

اسلاید 124: ترازیابیبررسی خطاهای ترازیابی : در ترازیابی نیز مانند سایر اندازه گیریهای نقشه برداری سه عامل باعث ایجاد خطا میشود و خطاهای ترازیابی در حالت کلی عبارتند از: خطای دستگاهی : شامل میزان نبودن تراز دستگاه، افقی نشدن محور دیدگانی پس از تنظیم تراز، صحیح نبودن طول شاخص ویا درجه بندی آن، نا÷ایدار بودن سه پایه و... خطای طبیعی: شامل کویت زمین ، انکسار نور در هوا ، تشعشع خورشید ، وزش باد وتییر ناگهانی دما و... خطای انسانی : شامل تراز نکردن کامل دستگاه، عدم پایداری تکیه گاه شاخص، قائم نگرفتن شاخص، ازبین نرفتن کامل پارالاکس و خطا در قرائت شاخص. خطای دستگاهی: همانطور که در بخش تنظیمات دائمی دوربین اشاره شد دو نوع تنظیم ( تنظیم محور لوله تراز – تنظیم دیدگانی (کلیماسیون )) تا خطاهای دستگاهی کاهش یابند. تنظیم اول که به تراز کردن دوربین و نحوه عمل و کنترل آن برمیگردد که در بخش عملی با آن آشنا شده اید.

اسلاید 125: ترازیابیتنظیم محور کلیماسیون: عمود نبودن محور قائم بر محور کلیماسیون یا موازی نبودن محور لوله تراز با محور کلیماسیون و یا همچنین منطبق نبودن محور عدسیه بر محور کلیماسیون، خطایی ایجاد میکند که آنرا خطای کلیماسیون میگویند. بایستی تنظیم بودن محور کلیماسیون را هر چند وقتیکبار بخصوص مواقعیکه امکان ضربه خوردن به دستگاه باشد قبل از کار روزانه بیکی از دو طریق زیر کنترل نمود:اختلاف ارتفاع چند نقطه را از چند ایستگاه اندازه گیری میکنیم اگر دستگاه خطای کلیماسیون نداشته باشد ، بایستی این مقادیر با هم برابر باشند . دو نطقه A و B در روی زمین نسبتا صافی بطول تقریبی 100 متر اختیار میشود و اخلاف ارتفاع دو نقطه را با دوبار ایستگاه گذاری ( یکبار در نزدیکی A و باردیگر در نزدیکیB ) بدست میآوریم که در دو حالت بایستی یک عدد بدست آید در غیر اینصورت دستگاه دارای خطای کلیماسیون میباشد.

اسلاید 126: ترازیابیزاویه کلیماسیون : چنانچه این حالت وجود نداشته باشد محور دیدگانی دستگاه با افق زاویه ای مثل e میسازه که به آن زاویه کلیماسیون میگویند.بطوریکه در شکل دیده میشود در صورت وجود خطای کیماسیون بجای قرائت a در روی شاخص a′ قرائت میشود در نتیجه: بطور مشابه برای B داریم در نتیجه:

اسلاید 127: ترازیابیزاویه کلیماسیون :

اسلاید 128: ترازیابیخطای طبیعی: خطای کرویت : همانطوریکه در قسمت قبل گفته شد اختلاف ارتفاع بین دو نقطه فاصله بین دو سطح ترازی است که بر هریک از این دو نقطه میگذرد. بنابراین برای تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه لازمست از یک سطح تراز مقایسه استفاده شود و اختلاف فاصله هریک از دو نقطه مفروض را ازین سطح مقایسه تعیین و به عنوان اختلاف ارتفاع معرفی میکنیم.

اسلاید 129: ترازیابیخطای طبیعی: خطای انکسار: هنگامیکه شعاع نوری از میان طبقات مختلف جو عبور میکند به علت تغییرات چگالی زمین امتدادش مرتبا شکسته میشود و به این ترتیب محور دیدگانی به شکل منحنی در می اید و درنتیجه این تغییر شکل شیئ مورد مشاهده نسبت به موقعیت حقیقیش بالاتر به نظر میرسد. در شرایط جوی معمولی مقدار عددی تصحیح انکسار در حدود 1/7 تصحیح کرویت و در جهت مخالف آن است . اگر شعاع متوسط زمين را 6370 كيلومتر در نظر بگيريم :در رابطه فوق D برحسب كيلومتر است

اسلاید 130: ترازیابیبا توجه به اثر كرويت و انكسار ميتوان نتيجه گرفت كه براي دخالت دادن اثر كرويت و انكسار نور لازم است كه برآيند اثر كرويت و انكسار هر نقطه از قرائت شاخص مربوط به آن نقطه كم شود .در اين صورت چنانكه قرائت شاخصها را به ترتيب RA و RB و برآيند اثر كرويت و انكسار را به ترتيب e A و e B بناميم داريم:با توجه به مطالب فوق ميتوان نتيجه گرفت كه هنگامي كه فواصل بين محل استقرار دوربين وشاخص درقراولروي عقب وجلو مساوي باشد كرويت زمين و انكسار در ترازيابي مستقيم خطايي ايجاد نميكند. در محاسبه كليماسيون و همچنين درموقع تنظيم دستگاهها بايد مورد فوق را در نظرگرفت. در رابطه زاويه كليماسيون چنانچه صورت ومخرج كسر هم علامت باشند زاويه كليماسيون مثبت (شيب مثبت) و در غير اينصورت منفي است.

اسلاید 131: ترازیابیروشهاي كنترل ترازيابي : بمنظور شناسايي و كشف اشتباهات احتمالي و نيز كاهش خطاهاي تصدفي ، كنترل عمليات در ترازيابي مستقيم ضروري است . روشهاي كنترلي را درترازيابي مستقيم در دو دسته خلاصه ميكنيم كنترل در هرايستگاه كنترل در پايان كار كنترل درهر ايستگاه : اين كنترلها به شرح زير تغيير ارتفاع خط قراولروي : ( مانند تعيين خطاي كليماسيون ) عمل ميشود چنانچه نتايج بدست آمده در حد قابل قبول باشد متوسط آنها را بعنوان اختلاف ارتفاع نقطه منظور ميكنيم در غير اينصورت با استقرار مجدد دستگاه عمليات را تكرار ميكنيم. استفاده از شاخصهاي دورو : شاخصهاي با دو سيتم اندازه گيري در دو طرفقرائت بر حسب ميليمتر = مقدار برحسب فوت * 8.304 قرائت بر حسب متر = مقدار بر حسب ميليمتر * .00328

اسلاید 132: ترازیابیاستفاده از شاخصهاي مضاعف : شاخصهاي با دو رديف اندازه گيري قرائت سه تار رتيكول (ترازيابي دقيق): قرائت تا بالا قرائت تار وسط قرائت تارپايين در اينصورت علاوه بر كنترل قرائتها با محاسبه ميانگين سه قرائت ميتوان در تعيين قرائت تار وسط دقت بيشتري را بكار بردعلاوه بر اين ميتوان در هر ايستگاه فاصله ترازياب تا ايستگاه شاخص را بكمك رابطه زير تعيين كردو ازين روش با تعيين فاصله دهانه هاي عقب وجلو تعادلي ايجاد كرد تا اثر خطاي كويت وانكسار وكليماسيون خنثي شود.

اسلاید 133: ترازیابی كنترل در پایان کار: اين كنترلها به شرح زير روش رفت وبرگشت: چنانچه اختلاف ارتفاع بین دو نقطه A و B مورد نظر باشد میتوانیکبار از A به طرف B ترازیابی کردو سپس از B به طرف A . چون در دوحالت رفت وبرگشت از ایستگاههای متفاوت برای استقرار دستگاهو شاخص استفاده میشود دو اختلاف ارتفاع متفاوت برای A و B بدست میاید که میتوان آنهارا با هم مقایسه کرد. تفاضل دو مقدار اخیر را خطای بست ترازیابی میگویند. علت خطای بست وجود خطاهای دستگاهی و عملیاتی در جریان کار است.خطای بست ترازیابی:چنانکه خطای حاصل از حد قابل قبول ( خطای بست مجاز) بیشتر نباشد ترازیابی صحیح بوده و میانگین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در محاسبات داخل میشود (ویا خطای محاسبه شده سرشکن میشود) ودرغیر اینصورت عملیات باید تکرار شود.

اسلاید 134: ترازیابیروش ترازیابی بین دو نقطه معلوم:چنانچه هدف تعیین اختلاف ارتفاع بین چند نقطه باشد که بین دو بنچ مارک P و Q با ارتفاع معلوم قرار گرفته اند میتوان کار ترازیابی را از نقطه معلوم P آغاز و به نقطه معلوم Q ختم کرددر این صورت بین دو نقطه P وq دو سری اختلاف ارتفاع بدست می اید ( واقعی و محاسباتی) که تفاضل این دو مقدار خطای بست ترازیابی است. A مقدار اخیر را خطای بست ترازیابی میگویند. علت خطای بست وجود خطاهای دستگاهی و عملیاتی در جریان کار است.اختلاف ارتفاع محاسباتی :اختلاف ارتفاع واقعی :روش ترازیابی بسته : از یک نقطه معلوم شروع و در پایان به همان نقطه ختم میشود . این روش حالت خاصی از روش قبل است.

اسلاید 135: ترازیابیخطای بست مجاز : مقدار خطای بست مجاز به نوع درجه بندی ترازیابی بستگی دارد و مقادیر پیشنهادی آن در مراجع مختلف متغیر است: دیانت خواه : ترازیابی درجه یک ترازیابی درجه دو ترازیابی درجه سه ترازیابی درجه چهار شمس نوبخت: ترازیابی درجه یک ودو ترازیابی درجه سه ترازیابی با دقت معمولی ترازیابی با دقت تقریبیدر روابط فوق k مجموع طول ترازیابی بر حسب کیلومتر است.

اسلاید 136: ترازیابیروش تصحیح خطا:چنانچه خطای بست ترازیابی f از حد مجاز بیشتر نباشد آنرا به تعداد ایستگاه تقسیم میکنیم در اینصورت سهم هر ایستگاه از بابت تصحیح معلوم میشود مقدار تصحیح را به یکی از دو روش زیر میتوان وارد کرد: به هریک از ∆H ها مقدار تصحیحی برابر وارد شود ( N تعداد کل ایستگاههاست). به ارتفاع کلیه نقاط به غیر نقاطی که ارتفاع آنها معلوم است ، تصحیحی برابر وارد شود که در آن n شماره ایستگاه ترازیاب است .

اسلاید 137: ترازیابیمثال 1 ) دقت کار ترازیاب توسط سازنده آن 0.15 میلیمتر اعلام شده است در صورتیکه شعاع تراز 25 متر باشد زاویه انحراف از افق (حساسیت) تراز چقدر خواهد بود؟ مثال 2) در عملیات ترازیابی قرائت تار وسط شاخصی که به میزان یک درجه از حالت قائم منحرف شده برابر 3528 میباشد. میزان خطای قرائت را مشخص کنید؟

اسلاید 138: ترازیابیمثال 3) مطابق شکل زیر بین دو نقطه A و B را ترازیابی کرده ایم در صورتیکه ارتاع نقطه A نسبت به سطح مبنا 550 متر باشد مطلوبست :محاسبه ارتفاع B محاسبه اختلاف ارتفاع A و B

اسلاید 139: ترازیابیمثال 4) شکل زیر عملیات ترازیابی مربوط به یک پروه راهسازی میباشد در صورتیکه ارتفاع نقطه شروع 100 متر باشد ارتفاع بقیه نقاط را محاسبه و جدول ترازیابی را تنظیم کنید؟ محاسبات انجام یافته را کنترل نمایید.

اسلاید 140: ترازیابیشماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلوارتفاع دوربینارتفاع نقاطA1170100B0950101.17100.22C2322101.1798.848D01541954101.1799.216E123599.3798.135F346099.3795.91G120099.3798.17

اسلاید 141: ترازیابیتمرین 5) در یک ترازیابی بسته که از نقطه A شروع شده قرائت شاخصها بشرح زیر است . جدول ترازیابی را تنظیم کنید – خطای بست را بدست آورید وارتفاعات تصحیح شده نقاط را محاسبه کنید( ارتفاع نقطه A برابر 1650 متر و خطای بست را مجاز فرض کنید)شماره نقطهقرائت عقبقرائت جلوA26971574B31762968C29453742D07322592E18401757F32902868G20631377H11591040

اسلاید 142: ترازیابیشماره نقطهقرائت عقبقرائت جلواختلاف ارتفاعتصحیحارتفاع نقاطA2.697+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.1191650.000B3.1761.574+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021651.125C2.9452.968+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021651.335D0.7323.742+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021650.540E1.8402.592+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021648.682F3.2901.757+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021648.767G2.0632.868+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021649.191H1.1591.377+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021649.879A1.040+1.123+0.208-0.797-1.860+0.083+0.422+0.686+0.119+0.0021650.000

اسلاید 143: ترازیابیتمرین 6) یک ترازیابی باز مطابق جدول زیر بین نقاط ارتفاعی BM1 و BM2 انجام شده است چنانچه ارتفاع این نقاط به ترتیب 1745 و 1750.165 متر باشد خطای بست ترازیابی و ارتفاع تصحیح شده نقاط را محاسبه کنید؟ شماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلوBM11.245A1.376B2.390C3.2701.485D1880E3.4700.590F2.4651.133G0.894BM22.065

اسلاید 144: ترازیابیشماره نقطهقرائت عقبقرائت میانیقرائت جلوارتفاع دوربینارتفاعتصحیحارتفاع نقاطBM11.2451746.2451745.0000.0001745.000A1.3761744.869-0.0031744.866B2.3901743.855-0.0031743.852C3.2701.4851748.0301744.760-0.0031744.757D1.8801746.150-0.0061764.144E3.4700.5901750.9101747.440-0.0061747.434F2.4651.1331752.2421749.777-0.0091749.768G0.8941751.348-0.0121751.336BM22.0651750.177-0.0121750.165

اسلاید 145: ترازیابیتمرین 1) برای بررسی خطای کلیماسیون یک دستگاه ترازیاب دستگاه رایکبار در وسط دو نقطه A و B که نسبت به هم 120 متر فاصله دارند قرار میدهیم و بار دیگر در خارج از حد فافص دو نقطه و در فاصله 20 متری از A ، هرگاه قرائت شاخصها A و B بازا هر دو حالت بشرح زیر باشد مطلوبست : میزان خطای کلیماسیون - نسبت به تراز افقی خطای کلیماسیون چه حالتی را خواهدداشت.دستگاه در وسطAB (A=1320 – B=2560)دستگاه در 20 متری A (A=1140 – B=2390)جواب: 1*10^-4 rad

اسلاید 146: ترازیابیتمرین 2) قرائت شاخص روی نقطه A به ارتفاع 500 متر که در فاصله 100 متر از ترازیاب قراردارد، 1423 و برای شاخص B در فاصله 150 متری دستگاه 3285 است ، اختلاف ارتفاع بین دو نقطه و ارتفاع نقطه B را پس از تصحیح اثر کرویت و انکسار نور محاسبه کنید؟جواب: -1.863m و 498.137m

اسلاید 147: ترازیابیتمرین 3) عملیات ترازیابی در یک پیمایش بسته بشرح زیر انجام و اعداد داخل جدول در موقع عملیات مشاهده و قرائت شده اند درصورتیکه ارتفاع نقطه A برابر 100 متر باشد مطلوبست جدول ترازیابی تنظیم ، ارتفاع نقاط تعیینو صحت محاسبات کنترل شود. در صورتیکه خطای مجاز در این عملیات میلیمتر باشد تحقیق کنید که آیا عملیات ترازیابی قابل قبول است یا خیر ارتفاع اصلاح شده نقاط را پس از سرشکن کردن خطا بدست آوریدشماره نقطهطولقرائت عقبقرائت جلوA2403561812452431852210---124035618124524318510101456224035618124524318531451895324035618124524318509502742424035618124524318517501811524035618124524318528822005A240356181245243185---2020

10,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید