کسب و کار مدیریت و رهبری

همسوسازی سطوح استراتژی

Hamsoosazi_sotooh_energy

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “همسوسازی سطوح استراتژی”

همسوسازی سطوح استراتژی

اسلاید 1: همسوسازي سطوح استراتژي: روشي موثر در پياده سازي استراتژيچهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك26 و 27 ديماه 1388

اسلاید 2: سياست‌نامة خواجه‌ نظام‌الملكسبب نهادن كتاب:سپاس خداي را – عُزوَجُل- كه آفريدگار زمين و آسمان است و شناسندة آشكار و نهان است و آمرزندة گناهان است؛ و درود بر رسول او محمَد (ص) كه بهترين پيغامبران است گزيدة خداي جهان است و آرندة فرقان است و شفيع امتان است و بر ياران و عترت او اجمعين.خبر:گويند عبدالله‌بن عمر‌الخَطاب – رضي الله عنُهما – در بيرون رفتن پدرش از اين جهان وي را پرسيد كه: «اي پدر! تو را كي ببينم؟» گفت: «بدان جهان.» گفت: «زودتر مي‌خواهم.» گفت: «شب اول يا شب دوم يا شب سوم مرا در خواب بيني.» پس دوازده سال برآمد و او را در خواب نديد. پس از دوازده سال او را به خوب ديده گفت: «يا پدر! نگفته بودي كه پس از سه شب تو را بينم؟» گفت: «مشغول بودم, كه در سواد بغداد پلي ويران شده بود و گماشتها تيمار آن نداشته بودند و گوسفندي را در آن پل دست به سوراخي فرو شد و بشكست, تا اكنون جواب مي‌دادم.»1- ده‌ها و نواحي اطراف شهر2- گماشتگان, عاملان, كارگزاران21

اسلاید 3: Corporationگروه صنعتی BusinessBusinessBusinessBusinessخرید تولید و عملیات مالی HRMاداری فروش

اسلاید 4: استراتژی گروه:توسعه، کاهش یا ثبات استراتژی شرکت؟ استراتژی HRM؟ شیوه رقابت؟ کدام کسب و کارها؟ چقدر؟ چگونه می توان کارآیی را افزایش داد؟چگونه می توان مزیت رقابتی ایجاد کرد؟

اسلاید 5: Prentice Hall, 2000Chapter 65Corporate Directional Strategies6.2Corporate Directional Strategies (Figure 6.1)• StabilityPause/Proceed with CautionNo ChangeProfit• GrowthConcentration Vertical Growth Horizontal GrowthDiversification Concentric Conglomerate• RetrenchmentTurnaroundCaptive CompanySell-Out/DivestmentBankruptcy/Liquidation

اسلاید 6: انفعاليفعالنا مربوطمربوطافقيعمودي به جانب مواد اوليهعمودي به جانب محصول تمام شدهتوسعهوظايفبازار ثباتمحصولاتداخليخارجيسرعتمأموريت و تعريف فعاليت‌هاكاهش

اسلاید 7: انواع استراتژي‌هايكاهشثباتتوسعهبازنگري/ تغييرات جزئيحفظ وضع موجودتغيير جهتسرمايه‌برداريانحلالتمركزتوسعه بازارتنوع ناهمگونتوسعه محصولنوآوريادغام عمودي به جانب موادادغام عمودي به جانب محصولمشاركتادغام افقيتنوع همگوناستراتژي‌هاي اصلي

اسلاید 8: Porter’s generic competitive business strategiesTwo generic competitive strategies: cost leadership, or Differentiation. Company should choose one of them, stuck in the middle is doomed to below average performance.These are called generic because they could be pursued by any type or size of business firm, even by not-for-profit organizations.

اسلاید 9: Prentice Hall, 2000Chapter 59Porter’s Generic Competitive Strategies5.7Porter’s Generic Competitive Strategies (Fig. 5.4)Source: Reprinted with permission of The Free Press, an imprint of Simon & Schuster, from The Competitive Advantage of Nations by Michael E. Porter, p. 39. Copyright © 1990 by Michael E. Porter.DifferentiationBroad TargetNarrow TargetCompetitive AdvantageCost LeadershipDifferentiationCost FocusFocused DifferentiationCompetitive ScopeLower Cost5.7Porter’s Generic Competitive Strategies (Fig. 5.4)

اسلاید 10: استراتژی گروه توسعه:ادغام افقی، ادغام عمودی، مشارکت، تنوع همگون، تنوع ناهمگونBusiness متمرکز/ گسترده، رهبری هزینه، تمایز HRM?How to Compete? Maximinizing Resource productivity.Creating distinctive Competence competitive advantageWHAT BUSINES?

اسلاید 11: Functional strategyFunctional strategy is the approach a functional area takes to achieve corporate and business unit objectives and strategies by maximizing resource productivity.It is concerned with developing and nurturing a distinctive competence to provide a company or business unit with a competitive advantage.

اسلاید 12: HRM Strategies (Examples) Large number of low skilled low paid employees.Skilled employees with high pay.Part-time temporary employees.Divers workforce, can be a competitive advantage.

اسلاید 13: نتایج مالینتایج عملکردینتایج رفتارینتایج منابع انسانیPractice هااستراتژی كسب و كارسودافزایش:بهره وری کیفیت خلاقیتکوششانگیزشتعهدگزینشآموزشتمایز(خلاقیت)ROIکاهش:غیبت نقل و انتقال برخوردهمکاریکیفیتارزیابیپاداشتمرکز(کیفیت)کاهش:شکایت مشتریان نقل و انتقال کارکنانمشاركتتابعیت سازمانیانعطاف پذیریطراحی شغلمشاركتوضعیت و امنیتهزینه(کاهش هزینه)مدل Guest(1997) که ارتباط بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی­های عمومی کسب و کار(تمایز، تمرکز و رهبری هزینه) را نشان می دهد دارای شش مولفه استراتژی منابع انسانی، Practice های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی، نتایج رفتاری، نتایج عملکردی و نتایج مالی است

اسلاید 14: مزاياي مدل Guest: ترسيم واضحي از مولفه هاي مديريت منابع انساني و دسته بندي ورودي ها و خروجي ها به نمايش ميگذارد معايب مدل Guest: اين مدل مبتني بر كاركنان بوده و در مواقعي كه رشد بلند مدت موسسه مورد نظر بوده و پرداخت براساس عملكرد خاصي صورت گيرد، نقش اتحاديه كارگري زير سوال ميرود ارتباط بين مديريت منابع انساني و عملكرد بيان شده اما نوع عملكرد مشخص نيست. براي مثال معلوم نیست عملكرد مورد نظر در سطح فرد، گروه يا سازمان است؟ عدم وجود ارتباط بين كليه Practice‌ هاي منابع انساني و هر يك از استراتژي هاي رقابتي است

اسلاید 15: مدل پيشنهادي:ارتباط بین استراتژی کسب و كار منتخب و استراتژي منابع انساني زمانی برقرار میشود که این استراتژی از طریق Practice هاي منابع انساني پیاده سازی شود. برای برقراری ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی وظیفه ای از الزام استراتژیک(محل تلاقي استراتژی کسب و کار و Practice منابع انسانی) استفاده می شود. برقراری ارتباط بین استراتژی های سطوح کسب و کار و منابع انسانی، قویا به پیاده سازی الزامات استراتژیک بستگی دارد. هر الزام استراتژیک برای پیاده سازی نیاز به ابزاری دارد که باید با کسب و کار نیز متناسب باشد. در این رابطه مي­توان دو ابزار مهم معرفی نمود: اولین ابزار جهت پیاده سازی، فرآیندهای کسب و کار است که در بخش های مختلف کسب و کار جریان دارد. دومین ابزار برای پیاده سازی الزام استراتژیک، پروژه است. پروژه زمانی تعریف می­شود که الزام استراتژیک نتواند از طریق فرآیندهای جاری در سازمان پیاده سازی شود.

اسلاید 16: رهبری هزینهتمرکزتمایز استراتژی کسب و کار Practice های منابع انسانیكاهش نرخ استخدام و تاكيد بر دارايي هاي داخلياستخدام نيروهاي متخصصنفرات کم، نخبه، گرانقیمتبرنامه ريزي و جذبارزيابي عملكرد كوتاه مدت و مبتني بر نتيجهارزيابي مستمرارزيابي بلند مدت گروهيشايسته سالاريارزيابيتوجه به ميزان نرخ دستمزد رايج در بازارپاداش هاي مادي و غير ماديپرداخت حقوق و دستمزد با تأکید بر کیفیت داخلیانگيزشتوسعه و آموزش اندكآموزش و توسعه مستمرتوسعه مهارت ، آموزش هاي پيشرفته در كلاس جهانيآموزش و توسعهتصميم سازي مبتني بر كاهش هزينه تصميم سازي از طريق گروه هاي تخصصيمشاركت بالاي پرسنل در تصميم سازيتصميم سازي مشاركتيشرح شغل هاي محدودمسير شغلي محدودشرح شغل هاي مشخص و ثابتتوسعه مسير شغليطراحي شغل

اسلاید 17: یک مثال عملی استراتژی گروه= توسعه محصول، تنوع همگون، توسعه بازار Concentric Diversification, Product development, market developmentاستراتژی شرکت= تمایز در بازارهای خاص از طریق J/V: HRM استراتژی هایجذب: نفرات کم، نخبه، گرانقیمتآموزش: آموزش های پیشرفته تخصصی در کلاس جهانی انگیزش: انگیزه های مادی و غیر مادی و تبادل مدیران و کارشناسان با همتایان خارجی ارتقا: طراحی مسیر شغلی، ارزیابی عملکرد به طور عینی، جهت شایسته سالاریQWL رهبری: ایجاد حس تعلق با دادن اختیارات وو غیره

اسلاید 18: آخرین پیام Walk your talk. اتحاد میان گفتار و کردار.تدوین استراتژی ها باید جدی باشد. تمام حرکتها و تصمیم های مدیران (به ویژه مدیران عالی) باید پایبندی آنها را به شعارها و استراتزی ها اعلام و توافق شده به وضوح نشان دهد و تقویت کند. در صورتیکه یک آجر از این بنا بیرون کشیوه شود، کل بنا فرو خواهد ریخت. یعنی هیچکس شعارها و دستورالعمل های شما را جدی نخواهد گرفت. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. والسلام

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان