پزشکی و سلامت زنان و زایمان (بارداری)

وقایع هفته اول رشد و لانه گزینی

Hafte_aval_roshd_va_lanegozini

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “وقایع هفته اول رشد و لانه گزینی”

وقایع هفته اول رشد و لانه گزینی

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحيم

اسلاید 2: FIRST WEEK OF DEVELOPMENTرئوس مطالب گذشته: اسپرماتوژنز و اووژنز، آشنايي با چگونگي اولاسيونآنچه در این جلسه بحث میشود: وقايع هفته اول رشد و لانه گزيني

اسلاید 3: اهدا ف كلي: آشنايي با چگونگي اولاسيون، ملاقات اسپرم با تخمك(لقاح )، وقايع هفته اول رشد و لانه گزينيرئوس مطالب(اهداف جزئي)- شناخت چرخه تخمداني- آشنايي با عوامل موثر در تخمك گذاري- كاربرد طبي، شناخت مكانيسم middle pain- آشنايي با ساختمان و نقش جسم زرد در چرخه تخمداني - شناخت مراحل مختلف لقاح (fertilization ) - آشنايي با روش هاي جلوگيري از بارداري- شناخت عوامل ناباروري و روش هاي باروري آزمايشگاهي- شناخت ويژگي هاي كليواژ- آشنايي با تشكيل رويان بلاستولايي - شناخت ساختمان زهدان در زمان لانه گزيني- جمع بندي فصل دوم: اوولاسيون، چگونگي ملاقات اسپرم و تخمك و وقايع هفته اول تكامل

اسلاید 4: Ovarian cycle?دياگرامي از وقايع پس از surge LH. 15 ساعت پس از آن ژرمينال وزيكل شكسته ميشود و ميوز يك از سر گرفته ميشود. 20 ساعت پس از آن اولين ميوز از سر گرفته ميشود. 35 ساعت بعد، دومين متافاز و 38 ساعت بعد، تخمك گذاري رخ ميدهد

اسلاید 5: Ovarian cycle?

اسلاید 6: Ovarian Cycle?Granulosa and thecal cells produce estrogena) endometrium enter proliferative phaseb) thining cervical mucus cause passage of spermc) stimulate to secrete LHLH surgecomplete meiosis I and initiate meiosis IIstimulates production of progestronfolicular rupture and ovulation

اسلاید 7: Ovulation?

اسلاید 8: Ovulation1) stigma2) collagen activity3) increase of prostaglandin4) muscular contractionClinical correlates- middle pain- fail of ovulation- rise of basal temperature

اسلاید 9: a) corpus luteum b) oocyte transport c) corpus albicans

اسلاید 10:

اسلاید 11:

اسلاید 12: Fertilization?تصاويري از a: اسپرم طبیعی b : اسپرم پس از ظرفيت گيري و c : اسپرم پس از واكنش آكروزومي. به تغيير شكل سر اسپرم بدنبال واكنش آكروزومي توجه نمایيد. دم اسپرم در مراحل b و c فعالتر مي باشد

اسلاید 13: FertilizationLocationspermcapacitationacrosomal reactionPhase 1: penetration of the corona radiataphase 2: penetration of the zona pellucida(cortical reaction)phase 3:fusion of the sperm and oocyte cell membrane

اسلاید 14: بهادری محمد هادی، نیازی الناز، محمد قاسمی فهیمه. اثر فاکتور رشد فیبروبلاستی و فاکتور رشد اپیدرمی بر روی بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمکهای نابالغ موش سوری. کنگره باروری ناباروری و لاپاروسکوپی. تبریز، شهریور 1387.

اسلاید 15: Main results of fertilizationRestoration of the diploid number of chromosomesDetermination of the sexInitiation of cleavage

اسلاید 16:

اسلاید 17:

اسلاید 18:

اسلاید 19: Contraceptive methodsbarrier techniquescondommale(latex with spermicide)female(polyurethane)vaginal diaphragmcervical capcontraceptive sponge

اسلاید 20: Contraceptive methodsContraceptive pill(estrogen + progestin)Depo-provera(progestin)implant(subcut)inject(muscular)intrauterine device(IUD)drug RU-486(antiprogestron)vasectomy and tubal ligation

اسلاید 21: InfertilityIncidencemale(azospermia, poor motility)female( occluded oviduct, hostile cervical mucus, immunity to spermatozoa, absence of ovulation)in vitro fertilazation(IVF)gamet intrafallopian transfer(GIFT)zygot intrafallopian transfer(ZIFT)intracytoplasmic sperm injection(ICSI)

اسلاید 22: Infertility دياگرامي از مراحل لقاح آزمايشگاهي، در ابتدا بدنبال تحريك تخمك گذاري اقدام به گرفتن اووسيتها ميشود. سپس اووسيتها در محيط كشت قرار ميگيرند و بعد به آنها اسپرم اضافه ميشود. پس از تشكيل زيگوت آنها را در مراحل 4تا 8 سلولي به داخل حفره رحم منتقل ميكنند. جنین های موش تصاویر 7-2 تا 9-2 از همین روش تهیه و انتقال داده شده است

اسلاید 23: Main results of fertilizationRestoration of the diploid number of chromosomesDetermination of the sexInitiation of cleavage

اسلاید 24: FertilizationLocationspermcapacitationacrosomal reactionPhase 1: penetration of the corona radiataphase 2: penetration of the zona pellucida(cortical reaction)phase 3:fusion of the sperm and oocyte cell membrane

اسلاید 25: این عکس مربوط به رویان موش در روز پنجم است که از طریق IVF در آزمایشگاه جنین شناسی گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تهیه شده است و در دهمین کنگره بین المللی پژوهشکده رویان درتهران ارائه شده است. 1 الی 3 مهر 1388

اسلاید 26: 24h32 cell64 cells80-100 cell

اسلاید 27:

اسلاید 28:

اسلاید 29:

اسلاید 30: - بلاستوسيست به طور طبيعي در كجا لانه گزيني مي نمايد؟لايه عملكردي سرويكس لايه عملكردي آندومتر لايه قاعده اي آندومتر ميومتر پري متر

اسلاید 31: - بلاستوسيست به طور طبيعي در كجا لانه گزيني مي نمايد؟ لايه عملكردي سرويكس لايه عملكردي آندومتر لايه قاعده اي آندومترميومترپري متر

اسلاید 32: - بلاستومر هاي منفرد از يك بلاستوسيست در مرحله چهار سلولي جدا شده و هر كدام در محيط بيرون از بدن تا مرحله بلاستوسيستي كشت يافته و سپس منفردا در رحم چهار مادر كاشته شده اند.كدام مورد را پس از 9 ماه انتظار داريد؟ تولد يك بچه تولد چهار بچه از نظر ژنتيكي متفاوت تولد چهار بچه مشابه از نظر ژنتيكي تولد چهار بچه بد شكل و بي تناسب هيچ تولدي اتفاق نمي افتد

اسلاید 33: - بلاستومر هاي منفرد از يك بلاستوسيست در مرحله چهار سلولي جدا شده و هر كدام در محيط بيرون از بدن تا مرحله بلاستوسيستي كشت يافته و سپس منفردا در رحم چهار مادر كاشته شده اند.كدام مورد را پس از 9 ماه انتظار داريد؟ تولد يك بچه تولد چهار بچه از نظر ژنتيكي متفاوت تولد چهار بچه مشابه از نظر ژنتيكي تولد چهار بچه بد شكل و بي تناسب هيچ تولدي اتفاق نمي افتد

اسلاید 34: - از يك موش زرد با تراتو كارسينوما؛ سلول هاي كارسينومايي روياني(EC ) جدا شده و به طور ميكرواينجكشن در توده سلولي دروني يك بلاستوسيست از يك موش سياه وارد شدند متعاقب آن بلاستوسيست در رحم يك موش سفيد كاشته شد پس از پايان بارداري كدام مورد ديده خواهد شد؟ الف- فرزند زردب- فرزند سفيدج- فرزند سياهد- فرزند زرد و سياهد- فرزند زرد و سفيد

اسلاید 35: - از يك موش زرد با تراتو كارسينوما؛ سلول هاي كارسينومايي روياني(EC ) جدا شده و به طور ميكرواينجكشن در توده سلولي دروني يك بلاستوسيست از يك موش سياه وارد شدند متعاقب آن بلاستوسيست در رحم يك موش سفيد كاشته شد پس از پايان بارداري كدام مورد ديده خواهد شد؟ فرزند زرد فرزند سفيد فرزند سياه فرزند زرد و سياه فرزند زرد و سفيد

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان