naghshhaye-jensiati-dar-varzesh

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “پاورپوینت نقش های جنسیتی در ورزش”

پاورپوینت نقش های جنسیتی در ورزش

اسلاید 1: آشنایی با نقش های جنسیتی در ورزشدرس : مقدمات جامعه شناسی ورزشیاستاد : دانشجو:

اسلاید 2:

اسلاید 3: مقدمه امروزه نقش زنان در فعاليت هاي اجتماعي در جامعة ايران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سير فزايندةحضور زنان در عرصه هاي اجتماعي، مشاركت و حضور آنان در فعاليت هاي ورزشي محدود است. با توجه به نقش محوري ورزشي در سلامت زنان به عنوان مادران جامعه و به تبع آن سلامت فرزندان، اين موضوع بايد بررسي و زمينه هاي حضورپررنگ تر آنان در عرصه هاي ورزشي فراهم شود.

اسلاید 4: نقش جنسیتی Gender role) )مجموعه‌ای از ناهنجارهای اجتماعی و رفتاری ناعادلانه در یک فرهنگ خاص است که عموماً برای فردی با یک جنس مشخص مناسب دانسته می‌شوندنقش‌های جنسیتی شامل حالت‌ها، رفتار، اعمال و خصوصیات شخصیتی هستند که به یک جنسیت خاص در آن فرهنگ نسبت داده می‌شود. نقش‌های جنسیتی، فرهنگ محور هستند و درحالی‌که اکثر فرهنگ‌ها قائل به دو جنسیت (دختر/زن یا پسر/مرد) هستند، بعضی فرهنگ‌ها تعداد بیشتری جنسیت را به رسمیت می‌شناسند.به عنوان مثال، در مفهوم سنتی نقش جنسیتی انتظار این است که مردان باید به کارهای سخت و سنگین علاقه داشته و زنان خانه‌دار باشند

اسلاید 5: نتايج ديگر تحقيقات در ايران نشان دادند كه كمبود علاقه، كمبود وقت، نداشتن انگيزة لازم، نبودن برنامه ريزي صحيح در دانشگاه، نداشتن دسترسي به سالن هاي ورزشي، كمبود و گراني وسايل ورزشي، محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي و مخالف والدين، از عوامل مشاركت نداشتن فعال دانش آموزان و دانشجويان دختر درفعاليت هاي ورزشي است.

اسلاید 6: زنان ، بیشـتر بـه ورزشهای همگانـی میپردازنـد و کمتر درورزشهـای سـازمانیافته مشـارکت دارنـد. با بررسـی تعـداد باشـگاهها، سـالنها و مجموعههای ورزشـی و نیزتنـوع در رشـتههای ورزشـی سـازمانیافته میتـوان گفـت علاوه بـر هزینههای مشـارکت ورزشـی که موجبکـم بـودن رغبـت بـه ورزشهای سـازمانیافته میشـود، کمبـود امکانات و تجهیـزات ورزشـی نیـز در این امرمؤثر اسـتمطالعـات تجربـی نشـان داده اسـت کـه تفاوتهـای جنسـیتی در سـطح یـا درجـۀ موانـع موجـود در راهانجـام فعالیتهـای ورزشـی مؤثـر اسـت و زنـان بـه عنـوان نیمـی از افـراد جامعه بـا موانع بیشـتری در انجـام این فعالیتهـا روبـه رو هسـتند. »اینکـه زنـان چـه فعالیتهـای ورزشـی را بـرای اوقـات فراغـت انتخـاب میکننـد،نیـاز بـه بررسـی تمـام عواملـی دارد کـه بـه صـورت مثبـت(انگیـزش)یـا منفـی(موانـع) بر انتخـاب آنـان تأثیرمی گذارد.

12,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید