مدیریت و رهبری

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته موریس هیرش فصل اول و دوم

kholase-ketab-hesabdari-modiriat-pishrafte-fasl-aval-va-dovom-mooris-hirsh

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت
پاورپوينت خلاصه كتاب حسابداري مديريت پيشرفته موريس هيرش فصل اول و دوم فصل اول: اطلاعات و رفتار انساني فصل دوم: مسائلي كه حسابداري مديريتي و حسابداري با آن مواجه است فصل اول: اطلاعات و رفتار انساني سطوح مفهومی سبک قطعی (که از حداقل اطلاعات که معطوف به یک راه حل است، استفاده می نماید) راه حلی را بر می گزیند که معیارهای اساسی را مرتفع سازد و اما تحمل اطلاعات بیشتر را ندارد. چنین شخصی به خلاصه ارقام توجه می کند مثل ارقام واریانسهای کل یا درآمدهای عواید هر سهم، یا فقط بازده سرمایه یک پروژه، و سپس تصمیماتی منطقی می گیرد، ولی بر اساس اطلاعاتی اندک. تصمیم گیرندگان با سبک تلفیقی (که از حداکثر اطلاعات که معطوف به راه حل چندگانه است) استفاده می‌کنند می توانند به ارقام یک گزارش نگاه کنند، فرضیات را تحلیل نمایند، عوامل بیرونی را ادغام کنند و دیدگاه‌های مختلف در فرایند رسیدن به مجموعه راه حل ها را مد نظر قرار دهند. بنابراین سبک قطعی در مورد یک سطح مفهومی پایین و سبک تلفیقی در مورد یک سطح مفهومی بالا می باشد. بايد گفت كه هیچ سبکی بهتر از دیگری نیست. ابعاد شخصیتی و استفاده از اطلاعات هر فرد در موقعیت شغلی خود به این موضوع که چه چیزی یاد گرفته است، فکر ميكند. سابقه شخصی وي شامل ابعاد مختلفی است مثل چگونگي رسيدگي به احساسات خود ، خویشتن بینی و همینطور ساختار نیازهاي وي در آن زمان چگونه بوده است. ما محصول انتخاب های خود هستیم و همچنين مهارتها مختلفی داریم  را که آنها را یاد گرفته ایم و بسط داده ایم. تمامی این عوامل و عوامل دیگر، بخشی از شخصیت و سبک ما هستند و بر چگونگی استفاده ما از اطلاعات تأثیر می گذارند. ما حسابداران باید بدانیم چه متغیرهایی بر استفاده از اطلاعات تأثير می گذارند تا بهتر بفهمیم که هنگام انتخاب و ارائه اطلاعات چه گزینه هایی را باید برگزینیم. سطح انباشتگی  انباشتگی به این معنی است که یک مجموعه اطلاعات چقدر مبسوط یا چقدر خلاصه است. به عنوان مثال درآمدهای حاصل از هر سهم، رقمی بسیار انباشته است در حالی که فهرست کل حسابهای دریافتنی، اطلاعاتی غیر انباشته است.انباشتگی می تواند هم از جنبه ورودی و هم از جنبه خروجی بر اطلاعات تأثیر گذارد. مدیران در مورد موضوعات انباشتگی انتخاب های صریحی داشته باشند. بررسی های مختلف نشان میدهند که سطح انباشتگی می تواند بر ادراک و رفتار تصمیم گیری تأثیر گذارد. اطلاعات در مقابل اطلاعات جبرگرايانه بيشتر اطلاعاتي كه مي‌بينيم جبر گرايانه است. در يك گزارش سالانه فقط يك رقم براي خالص درآمد نشان داده شده و هر كدام از ترازهاي حساب در ترازنامه به عنوان يك رقم جداگانه گزارش شده‌اند. مدل‌هاي هزينه، حجم، سود و مدل‌هاي جريان نقدي تنزيل شده،‌ عموماً از ارزش‌هاي جداگانه استفاده مي‌كنند. ما براي تابع هدف و محدوديت‌هاي ارزش‌هاي خطي از داده‌هاي خاصي استفاده مي‌كنيم. در تمام اين موارد مجموعه كامل اطلاعات شامل ارزيابي از ريسك مي‌شود. تأثير قدرت بر اطلاعات اطلاعات بی طرفانه نیست بلکه انتخابی است و به شیوه ای ارائه می شود که قدرت افراد یا گروه هایی را که این اطلاعات را کنترل می کنند، افزایش دهد.تاکتیک ها و استراتژی های سیاسی را برای دستکاری اطلاعات به نفع یک شخص توصیف می کند.  افراد قدرتمند واقعا می توانند بر نوع و کیفیت اطلاعاتی که به دست اطلاعات مدیران می رسد، تأثیر گذارند. افرادی که جریان اطلاعات را کنترل کنند می توانند تاثیر مهمی بر تصمیماتی که بر اساس موجود اتخاذ می شوند، بگذارند. بدست آوردن سایر اطلاعات حسابداران درگیر دامنه گسترده ای از فعالیت های جمع آوری داده هستند که بطور صریح شامل ارزیابی ریسک نمی شود. تمامی اطلاعاتی که حسابداران ارائه می کنند با هدف کمک به تصمیم گیرنده است. با این حال ممکن است حسابداری از این نظر که قبل از ارزیابی اطلاعات باید در مورد ارائه هر چه بهتر آن تصمیم بگیرد و سپس آن را جهت استفاده در اختیار تصمیم گیرنده قرار دهد و لازم است اطلاعات قطعی برای تصمیم گیرنده به دست آورد، با مشکلی دور و دراز مواجه است. فرآیند به دست آوری اطلاعات تأثیر مستقیم بر استفاده از آن دارد. به دست آوردن اطلاعات دور از تعصب دشوار است. فروش و تبادل اطلاعات تركيب دانش كمي به همراه تجربه فني مي‌تواند بر فروش اطلاعات و شناسايي نيازهاي مصرف‌كنندگان تأثير بگذارد و فرايند تصميم‌گيري را بهبود بخشد. اما تبادل اطلاعات، یکی از بخشهایی که به جنبه های رفتاری اطلاعات می پردازد و اغلب نادیده گرفته می شود. ما به عنوان حسابدار باید در پی کسب دانش نه تنها از نظر شیوه های بهتر ارائه و پردازش اطلاعات، بلکه از نظر چگونگی فروش این ایده ها به مدیران در تمامی سطوح باشیم. تأثير علم روبوتیک و CIM در یک محیط روبوتیک برخی از تغییرات اساسی ساخت، شامل تنظیم آهنگ پیشرفت فرآیند ساخت به وسیله سرعت ماشین آلات، برنامه ریزی و عملیات های اتصال به سلول تولید است، به نحوی که موجودی های در دست انجام، تأخیرهای برنامه ریزی و اوقات غير تولیدی کاهش یابد، و نیز تاکید بیشتری بر مهندسی و برنامه ریزی برای جریان کاری روان تر به منظور کیفیت بیشتر و نیاز بیشتر به جایگزینی کل فرایندهای تولید با ابزارها و شیوه های جدید به جای جایگزینی تدریجی ماشین آلات دارد. تصمیم گیری و بودجه بندی  باید در مورد آنچه که مدیریت در کوتاه مدت  «مستقیم» در نظر می گیرد و آنچه که «متغير» فرض می کند، تجدید نظر کرد. آنها ماهیت متغیر خود را حفظ می کنند. هنگامی که تولید پایین می آید، هزینه مواد نسبتا کاهش می یابد. مفاهیم مصرف مواد و کارآیی تغییر نمی کنند. با این حال نیروی کار ابعاد جدیدی پیدا می کند، نقش نیروی کار در مورد علم روبوتیک، بیشتر نقش نگهداری و مواظبت از ماشین آلات می شود. مواد توسط ماشین آلات برای فرایند فراهم می شوند و توسط ماشین آلات بین فرایندها منتقل می شوند نیروی کار چندین ماشین را اداره می کند. نیروی کار در کوتاه مدت یک هزینه ی غیر متغییر می شود در صورتی که فرایند تولید عملیاتی باشد، به کارگیری کارگر نیز به همان سطح لازم است و از حداقل ظرفیت  تا حد اکثر ظرفیت استفاده می شود تحلیل سود - حجم - هزینه اگر هزینه ها از حالت متغیر به ثابت تغییر کنند، حاشیه فروش هر واحد نیز افزایش می یابد. هزینه های ثابت افزایش می یابند. هزینه های بسیار ثابت یعنی رسیدن به موانع بیشتر، قبل از این که فرایندی به سوددهی برسد. حاشیه های فروش بالا، سود یا زیان را در هر دو وجه نقطه سر به سر افزایش می دهند. مدل CVT، تغییرات درآمد کل و هزینه های متغیر کل را بر مبنای تغییرات در متغیر مجزای وابسته قرار می دهد؛ یعنی بر تولید در محیط روبوتیک هنوز هم مواد از تولید متفاوت هستند اما هزینه های راکد با دوره زمانی تغییر می کند، هزینه های ثابت، تابعی از دوره زمانی خاصی خواهند بود و بسیار وابسته به چرخه عمر محصول اند. چرخه عمر، همچنین بر مدل سازی CVP تأثیر می گذارد. تصمیم گیری تصميم‌گيري داراي دو مدل كوتاه مدت و بلند مدت است كه تحت تأثیر محیط تولیدی روبوتیک است و طبق تعاريف گذشته، دامنه هزینه بالا رونده تغییر خواهد کرد. تغییرات نه تنها در هر آنچه ثابت و هر آنچه متغیر است رخ می دهد بلکه باید هزینه ی بالارونده را تا آنجا بسط داد که هزینه های تولید خیلی بیشتری را در مثلا مهندسی و برنامه ریزی مواد و نیز توسعه سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با اطلاعات و هزینه های نگهداری، در بر گیرد. کاپلان عنوان می کند که علم روبوتیک کیفیت تولید را افزایش داده، نرخ ضایعات تولید را کاهش می دهد و هزینه واحد تولید را کم می کند. ایجاد تغییر در فرایند نوع روبوتیک مستلزم جایگزینی تمامی تجهیزات موجود و طراحی مجدد کامل استفاده از فضاست تا بهره لازم برای بازیابی موقعیت رقابتی در صنعت را به دست آورد. بنابراین گستره مدل های بودجه بندی سرمایه ای هم از نظر اندازه (به عنوان مثال، بخش های به هم وابسته تر) و هم از نظر پیچیدگی (به عنوان مثال شامل هزینه های اطلاعات و مهندسی بالا رونده) افزایش می یابد. هر تحلیلی باید همچنین ملاحظات چرخه عمر را نیز در نظر بگیرد. گرچه تحلیل جریان نقدی تنزیل شده همواره یک خط زمانی را برای یک پروژه منظور کرده است. تکنولوژی با چنان سرعتی گام بر می دارد که چرخه های عمر به شدت کوتاه می شوند. این بدین معناست که باید هزینه ها را به سرعت بازیافت کرد و این که تسهیلات تولید را باید در صورت امکان با نسل آینده محصول تطبیق داد. هنگامی که تصمیمات مستقل تر و نسبت به زمان حساس تر می شوند این مراحل هر چه بیشتر اهمیت می یابند. دانش روبوتیک جزء ضروری فرآیند تولید شده است. سطوح لازم دقت و یکنواختی را فقط می توان از طریق علم و روبوتیک به دست آورد. تنها بخش عملی تولید، مونتاز نهایی محصول است. بودجه بندی بودجه بندی نیز همچون تحلیل جریان نقدی تنزیل شده، تحت تأثیر شرایط تولید متأثر از ماشین است همان مسائل پیچیدگی و بهم وایستگی تصمیمات در مورد بودجه بندی نیز به کار میرود. فروش، تولید، خرید و بودجه های نقدی باید بیانگر دامنه گسترده تری از موضوعات باشند. در محیطی ثابت تر، با محصولات و امکانات تولیدی دارای چرخه عمو طولانی تره بودجه بندی ساده تر است. امروزه عدم قطعیت و پیچیدگی بیشتر است. گرچه پیش بینی های بودجه بندی هنوز چند ساله است، مدیران دریافته اند که این طرح ها کافی نیستند. پیشرفت مهندسی و اطلاعات و بررسی ممکن است سالها قبل از تولید محصولات باشد. لازم است در بودجه ها این هزینه را در نظر گرفت. هزینه یابی مستقیم (متغیر)  ممکن است بحث بین استفاده از هزینه یابی مستقیم و هزینه یابی کامل حل و فصل شود با تأکید آن تغییر پیدا کند. در حالی که هزینه های تولید هر چه بیشتری ثابت می شوند، مدیریت باید به هزینه یابی جذبی با خلاقیت بیشتری بپردازد. هزینه های مستقیم (یا متغیر) هنگامی که هزینه های ثابت قابل تفکیک باشند و هزینه های ثابت مشترک افزایش یابند کاهش پیدا می کنند مدیریت می تواند در مورد ایده هزینه های مستقیم در مقابل هزینه های غیر مستقیم و مفهوم هزینه های قابل کنترل در مقابل هزینه های غیر قابل کنترل، در گزارشات حسابداری مدیریتی خوش بررسی انجام دهد، اما ایده هزینه یابی مستقیم در مقابل هزينه جذبی نقش کمرنگی خواهد داشت. بسیاری از مدیران استدلال می کنند که هزینه یابی مستقیم با ایده هزینه یابی هزینه های ثابت متحمل شده در طی دوره، حتی سودمندتر نیز خواهد بود. مدیران دیگر می گویند که هزینه های جذبی روش صحیحی است چرا که هزینه های ثابت نسبت بسیار بزرگی از هزینه کل خواهد ساخت و باید به واحدهای محصول تخصیص داده شود. هزینه یابی محصول هزینه یابی محصول را می توان برآوردن چندین مقصود متفاوت دانست. اول اینکه هزینه یابی محصول، در صریح ترین مفهوم حسابداری مالی خود، به معنی انباشنگی هزینه ها توسط واحد محصول است به نحوی که مدیریت بتواند موجودی های کالای در جریان ساخت پایان دوره، کالاهای تمام شده و قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده را ارزیابی کند. دوم این که از منظر برنامه ریزی، هزینه یابی محصول به عنوان مبنایی برای قیمت گذاری محصول هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، استفاده می شود. وظیفه دیگر آن کنترل و ارزیابی است. قیمت گذاری محصول معمولا اساس قیمت گذاری محصول، هزینه یابی کامل است. گرچه حاشیه فروش (و هزینه متغیر) برای تصمیمات تاکتیکی و تعیین قیمت های کوتاه مدت مفیدند، یک قیمت عادی بلند مدت باید به اندازه کافی زیاد باشد که بتواند هزینه های ثابت را در بر گیرد و حاشیه سود نیز فراهم آورد. بنابراین با توجه به بحث تا این لحظه، قیمت گذاری بر اساس هزینه های کامل جذبی، می باید ماهیت هزینه ثابت بالاتر کالای تولید شده به روش روبوتیک و نیز هزینه های چرخه عمر را در نظر بگیرد. از آنجا که کل فرایند متکی بر ظرفیت است، هزینه های کامل و قیمت ها حتی در کوتاه مدت باید بیانگر هزینه های ظرفیت باشد. ظاهرا با هدف استفاده از هزینه های بلند مدت، با افزایش قیمت ها مطابقت دارد. استفاده از سطوح تولیدی، هر چقدر کمتر از ظرفیت عملی باشد منجر به افزایش قیمت ها می شود و احتمالا پتانسیل فروش شرکت را محدود می کند. بنابراین ظاهر ظرفیت عملی، مقیاس مناسی در شرایط تحت الشعاع هزینه های ثابت می باشد. کنترل کنترل به مدیران این امکان را میدهد که بر اساس اطلاعات به موقع، اقدام اصلاحی و تعدیلی انجام دهند. سپس ارزیابی صورت می پذیرد، که در این مرحله، عملکرد فعلی با استانداردها و بودجه ها مقایسه می شود. در شرایط روبوتیک لازم است مدیران فراتر از کنترل هزینه های تولید را در نظر بگیرند. در صورتی که توسعه تکنولوژی و مهندسی یک فرایند چند سال طول بکشد، این فرایند مطلوب و از نظر هزینه مؤثر است، بودجهها و مقیاس های پیشرفت باید در طول تمام این مدت تعیین شوند تا هم کنترل و هم هزینه، عملی شوند. منظور کردن هزینه های چرخه عمر به معنای باز نمودن فکر مدیریت در مورد کنترل است. در تجزیه و تحلیل واریانس، این کار به معنی بسط یک معیار هدف جدید است تا واریانس های هزینه استاندارد متداول تری را تکمیل کنند اقدامات و هزینه ها را باید از این نظر که محصول در کجای چرخه عمر خویش قرار دارد ارزیابی کرد. این موضوع نه تنها در تجزیه و تحلیل واریانس بلکه در موضوعات بزرگتر کنترل بخش و ارزیابی عملکردها صادق است علاوه بر این، کنترل باید بر مبنای زمان واقعی تر انجام پذیرد امتیازات مطرح شده در مورد امکانات تولید روبوتیک عبارتند از افزایش کیفیت، افزایش همخوانی، و کاهش هزینه نهایی بخشی از کاهش هزینه این است که نقایص را واقعا حذف نمود. بنابراین بخش بازرسی را که درصدی از کالای تمام شده را تست می کند، می توان حذف کرد. این همچنین به این معناست که متصدیان ماشین آلات باید توانایی کنترل زمان واقعی برای کنترل تولید و انجام اصلاحات قبل از رخداد نقایص را داشته باشند باز هم می توانید هزینه ها و زمان مورد نیاز برای توسعه این نوع سیستم کنترلی را مشاهده نمایید در این محیط واریانس های هزینه استاندارد تا حدی اهمیتی کمتر دارند چرا که بیشتر هزینه ها ثابت هستند و از این رو فرض بر این است که فرایند تولید از نظر مصرف و کارایی، به دقت کنترل می شود. واریانس ها بر اساس اقدام مدیریتی زمان واقعی و نیز نشانه های تغییرات در استانداردهای برنامه ریزی، کنترل هایی فراتر از واقعی می شوند. موجودی در بسیاری از منابع دو تغییر اساسی صورت می پذیرد. اول این که مدلی بر اساس حداقل سازی با من سفارش جایگزین مدل سنتی حد اقتصادی سفارش (با صرفه ترین مقدار سفارش ها می شود دوم این که ما واسته فرایندهای جدید تولید به ماهیتی فراتر از به هم وابستگی تکنیکی و به هم وابستگی تولید توسعه می یابد موجودی کار در جریان رویکرد خرید به موقع، فراتر از مواد خریداری شده است. در صورت وجود مواد خام، این رویکرد به معنی تحویل های به موقع تر و پیوسته در جایی است که کالاها مستقیما از کامیون به سمت خط تولید حرکت می کنند. همین مفهوم در مورد کار در جریان نیز به کار می رود، شرکتها امکانات تولیدی را مجددا طراحی می کنند تا یک بخش، با بازده خود مستقیما ماشین آلات بخش بعدی را تغذیه کند. این مورد در شرایط همگام با ماشین آلات و هماهنگ با کامپیوتره امکان پذیر است.  نتیجه این رویکرد در واقع هیچ موجودی کار در جریان، هیچ هزینه بکارگیری با هزینه کم، و نیز هیچگونه صرفه جویی در فضا را به همراه نخواهد داشت. تنوع و متفاوت بودن شرایط موجود در صورتی که کسی دروس حسابداری هزینه جاری را با دروس مهندسی فعلی مقایسه کند در وهله اول به نظر می رسد که تضادی وجود دارد. در مورد اول، مدل اصلی نیروبر (یا حداقل، متأثر از نیروی کاری) هنوز آموزش داده می شود. در مورد دوم، دستگاههای روبوتیک قسمت اصلی کار هستند و کارگران، متصدیان ماشین آلات هستند. در واقع هر دو محیط وجود دارند و هم چنان وجود خواهند داشت. به هر حال اینجا عصر ماشین های روبوتیک است و تاثیر کامپیوتر و کار گر» تا حدی در تمام صنایع احساس می شود. واکنش مدیریت  به این دلیل که مدیریت شرکت دارای چهار گروه تولیدی است، مدیر حسابرسی داخلی روش های حسابرسی خود را برای ارزیابی اثر بخشی واحدهای تولیدی و شناسایی فرصت هایی که منجر به بهبود اثربخشی آنها می شود، طراحی می کند. هنگامی که گزارشات مورد نظر از واحد مونتاز می رسد موارد زیر جهت ارزیابی شرایط در طول دوره مورد بررسی قرارمی گیرد. از جمله حسابهای دریافتنی، گردش موجودی ها، کمبود موجودی، جریان وجوه نقد، ROI و هزینه های فروش  مدیر حسابرسی پیشنهاد کرد که یک بررسی جامع در خصوص تعیین و شناسایی فرصت هایی که منجر به تقویت فعالیت های عملیاتی می گردد صورت پذیرد.
منتشرکننده‌ی پاورپوینت
231 بازدید, 0 خرید

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته موریس هیرش فصل اول و دوم”

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته موریس هیرش فصل اول و دوم

اسلاید 1: فصل اول و دوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته+1- اطلاعات رفتار انساني2- مسائلي كه حسابداري مديريتي و حسابداري با آن مواجه استاستاد: دکتردانشجو:فصل اول و دوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته1- اطلاعات رفتار انساني2- مسائلي كه حسابداري مديريتي و حسابداري با آن مواجه استاستاد: دکتر فرهاد دهداردانشجو: فاطمه جلاليواحد

اسلاید 2: فصل اولاطلاعات و رفتار انساني

اسلاید 3: اطلاعاتداده‌هااخبار مرتبط هستنداطلاعات و داده هاچیزهای قابل مشاهده هستند

اسلاید 4: اطلاعات باید برای تصمیم گیرنده با ارزش باشد مدیران می‌توانند انواع متفاوتی از اطلاعات را به وجود آورند آنها باید در انجام این کار درمورد محتوا، شکل، ترتیب مجموعه وسطح پیچیدگی انتخاب نمایند.انواع اطلاعاتحسابداران دریافتندکه یکی از نقش های اصلی آنها ،تهیه اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری برای برنامه ریزی وکنترل است . امروزه حسابداران استدلال می‌کنند که انتخاب داده ها برای گزارش به تصمیم گیرندگان،فعالیتی خنثی وغیر متعصبانه نیست وحسابدار میتواند برتصمیم تاثیر بگذارد واین خواسته در اطلاعاتی که برای ارائه انتخاب میکند مشخص است.حسابداران و اطلاعات

اسلاید 5: پردازش اطلاعات انسانیبا دسترسی آسان به واژه پردازها و برنامه‌های کمی که استفاده از آن بسیار آسان است ایده گسترش می‌یابد افراد حتی تصور می‌کنند که کامپیوتر جایگزین قضاوت انسانی می‌شود چرا که با این همه اطلاعاتی که می تواند تولید شود، تصمیم گیری های روزمره بسیار پیش پا افتاده و کم اهمیت می شوند.پیچیدگی شناختی سبکهای تصمیمسطوح مفهومیپیچیدگی محیطیتمایز و تلفیقپیچیدگی شناختی و حسابداری بهای تمام شدهمحدودیت های شناختی

اسلاید 6: پیچیدگی شناختیپیچیده‌ترین سبک، توانایی برای استفاده از حداکثر مقدار اطلاعات است که در عین حال به دنبال راه حل ها و اهداف متعددی نیز باشد. این امر باعث تحلیل کامل تر و مجموعه انتخاب های کاملتر، به علاوه ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف هر کدام می شود. با این حال، تصمیم گیری تصمیم گیرندگان موفق می تواند ناشی از ترکیبی از سبکها باشد؛ پیچیدگی می تواند خوب یا بد باشد، و این بستگی به وضع موجود دارد.

اسلاید 7: افرادی که از سبک‌های سلسله مراتبی و تلفیقی استفاده می کنند حداکثر اطلاعات را بکار می برند و از نظر شناختی پیچیده هستند. سبکاطلاعاتتاکید1.قطعیحداقلیک راه حلی٢. انعطاف پذیریحداقلچند راه حلی۳ سلسله مراتبیحداکثریک راه حلی۴. تلفیقیحداکثرچند راه حلی

اسلاید 8: سطوح مفهومیسبک قطعی (که از حداقل اطلاعات که معطوف به یک راه حل است، استفاده می نماید) راه حلی را بر می گزیند که معیارهای اساسی را مرتفع سازد و اما تحمل اطلاعات بیشتر را ندارد. چنین شخصی به خلاصه ارقام توجه می کند مثل ارقام واریانسهای کل یا درآمدهای عواید هر سهم، یا فقط بازده سرمایه یک پروژه، و سپس تصمیماتی منطقی می گیرد، ولی بر اساس اطلاعاتی اندک. تصمیم گیرندگان با سبک تلفیقی (که از حداکثر اطلاعات که معطوف به راه حل چندگانه است) استفاده می‌کنند می توانند به ارقام یک گزارش نگاه کنند، فرضیات را تحلیل نمایند، عوامل بیرونی را ادغام کنند و دیدگاه‌های مختلف در فرایند رسیدن به مجموعه راه حل ها را مد نظر قرار دهند. بنابراین سبک قطعی در مورد یک سطح مفهومی پایین و سبک تلفیقی در مورد یک سطح مفهومی بالا می باشد. بايد گفت كه هیچ سبکی بهتر از دیگری نیست.

اسلاید 9: پردازش اطلاعات انسانیتوانایی ما در استفاده از اطلاعات تا حدی یک رفتار اکتسابی است، این رفتار تحت تأثیر چیزهایی است که در حال حاضر در اطراف ما رخ می دهد. این عامل را پیچیدگی محیطی می‌نامند.به عنوان مثال، ظهور کامپیوتر و بسته های نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل های خاص (مثل رگرسیون و تحلیل همبستگی) باعث شده مدیران تقریبا هر بخشی از اطلاعات را که تولید می شود، دریافت کنند. فرمت آن را یک آمارگر، بدون توجه به ارتباط با مسأله مورد بررسی، تعیین می کند. امكان دارد مدیر به دنبال بخش خلاصه شده اطلاعات بگردد و از بقیه صرفنظر کند. حیطه پردازش اطلاعات انسانی شامل عناوینی غیر از پیچیدگی شناختی است که مستقیما برای معیار بکار می روند و از اطلاعات حسابداری استفاده می‌کنند.حسابداران به عنوان تهیه کنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات، با تضاد مواجه اند. آنها و مخاطبانشان بواسطه سطوح پیچیدگی شناختی و با سبک اصلی تصمیم گیری که استفاده می کنند، محدود می شوند. به علاوه، تمامی مدل های کمی که استفاده می کنند و فرض شده است که رفتار بهینه را بهبود می بخشند، به نحوی با تمایل طبیعی فرد در برآوردن الزامات» در تضاد هستند. تعجبی ندارد که پذیرش تکنیک های پیچیده از توسعه خود تکنیکها عقب مانده است.تمایز به بخشی از اطلاعاتی که ما به عنوان تصمیم گیرنده استفاده می کنیم و متغیرهایی که بررسی می کنیم اطلاق می شود. «تلفیق» به روش هایی گفته می شود که این بخش ها را در کنار یکدیگر می گذاریم延时符پیچیدگی محیطیاطلاعاتی که حسابداران برای مدیران فراهم می‌کنند، سطوح گوناگونی مختلف و ساختارهای متفاوتی دارد. پیچیدگی شناختی و حسابداری بهای تمام شدهتمایز و تلفیقمحدودیت‌های شناختی

اسلاید 10: ابعاد شخصیتی و استفاده از اطلاعات هر فرد در موقعیت شغلی خود به این موضوع که چه چیزی یاد گرفته است، فکر ميكند. سابقه شخصی وي شامل ابعاد مختلفی است مثل چگونگي رسيدگي به احساسات خود ، خویشتن بینی و همینطور ساختار نیازهاي وي در آن زمان چگونه بوده است. ما محصول انتخاب های خود هستیم و همچنين مهارتها مختلفی داریم را که آنها را یاد گرفته ایم و بسط داده ایم. تمامی این عوامل و عوامل دیگر، بخشی از شخصیت و سبک ما هستند و بر چگونگی استفاده ما از اطلاعات تأثیر می گذارند. ما حسابداران باید بدانیم چه متغیرهایی بر استفاده از اطلاعات تأثير می گذارند تا بهتر بفهمیم که هنگام انتخاب و ارائه اطلاعات چه گزینه هایی را باید برگزینیم.

اسلاید 11: نوع روانشناختی درون‌گرایی – برون‌گراییEI (Extroversion – Introversion) احساس – تفکرTF (Thinking-Feeling)شهود – حسSN (Sensing-Intuition)استنباط – قضاوتJP (Judgment-Perception)延时符01020304ایده نوع روانشناختی را یونگ مطرح کرد. «ایزابل بریگز میرز» ایده اولیه یونگ را اصلاح کرد و چهار بعد نوع روانشناختی و مقیاسی برای ارزیابی این ابعاد مطرح کرد: شاخص «میرز- بریگز» یا MBTI ابعاد این شاخص عبارتند از:

37,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید