کشاورزی و دامپروری گیاه‌ پزشکی

کاربرد تکنیک نجات جنین در تلاقی‌های بین گونه‌ای و درون گونه‌ای

karborde_teknike_nejate_janin_dar_talaghi_haye_beyne_gooneE_va_daroone_gooneE

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “کاربرد تکنیک نجات جنین در تلاقی‌های بین گونه‌ای و درون گونه‌ای”

کاربرد تکنیک نجات جنین در تلاقی‌های بین گونه‌ای و درون گونه‌ای

اسلاید 1: کاربرد تکنیک نجات جنین در تلاقی های بین گونه ای و درون گونه ای

اسلاید 2: مطالب مورد بحثمعرفی تکنیک نجات جنیناهمیت آن در اصلاح نباتاتنمونه ای از استفاده این تکنیک در تلاقی های ناسازگار

اسلاید 3: معرفی نجات جنینایجاد گیاهی با قابلیت زنده ماندن از یک جنین نابالغ یا ضعیفامکان قرار گرفتن جنین، تخمک کامل یا تخمدان در محیط کشتمحیط کشت غذائی مصنوعی جایگزینی برای اندوسپرممرحله نموی جنین و ترکیب محیط کشت، عوامل تولید موفق گیاه از جنین های کشت شده

اسلاید 4: کاربرد در اصلاح نباتاتاصلاح گیاهان از طریق هیبریداسیون و انتخابتوسعه هیبرید از تلاقی های ناسازگارتولید گیاه از جنین هایی با ضعف ذاتیبه دست آوردن گیاهان هاپلوئیدکوتاه کردن دوره های اصلاحی

اسلاید 5: بررسی اثر سن تخمک روی کشت برشی از تخمدان و کشت تخمک در تلاقی های بین گونه ای و درون گونه ای در Tulipa gesneriana L.

اسلاید 6: امکان توسعه واریته های T.gesnerianaبه وسیله معرفی صفاتی چون مقاومت به بیماری و دوره گلدهی کوتاهترنفوذ لوله گرده به تخمک در تلاقی بین T.gesneriana و دیگر گونه های لاله تشکیل جنین پس از نفوذ لوله گردهمرگ ناگهانی جنین ها و یا نمو کند آنها همراه با اختلال در اندوسپرم عدم تشکیل هیبرید به علت محدودیت های پس از لقاح

اسلاید 7: استفاده از کشت تخمدان، کشت برشی از تخمدان، کشت تخمک و کشت جنین به منظور نجات جنینتاثیر مرحله نموی جنین و تکنیک به کار رفته بر تعداد جنین های بازیابی شدهافزایش تعداد جنین های بازیابی شده از کشت تخمک در یک مرحله نموی زودتر نسبت به کشت جنین

اسلاید 8: اهدافارائه نتایج آزمایشاتی با تکنیک کشت برشی از تخمدان و کشت تخمک در لالهمقایسه راندمان کشت مستقیم تخمک و کشت برشی از تخمدان در تاریخ های متفاوت کشت پس از گرده افشانیانجام تلاقی های داخل گونه ای و بین گونه ای با استفاده از T.gesneriana به عنوان ژنوتیپ مادری

اسلاید 9: مواد گیاهی و روش گرده افشانیT.gesneriana: Christmas Marvel, Leen van der MarkT. PraestansT.agenensisT. kaufmannianaT. altaica

اسلاید 10: کاشت پیاز گل ها در سپتامبر-اکتبر در سطحی هموار ذخیره سازی در دمای 9-5 درجه به مدت 18-15 هفتهقرار دادن گیاهان در گلخانه در ژانویه-مارس در دمای 17-15 درجهگلدهی پس از دو تا سه هفتهاخته کردن گل ها حدود دو روز قبل از شکفتنآمادگی کلاله 2-1 روز پس از شکفتن و گرده افشانی با گرده تازه

اسلاید 11: Christmas MarvelLeen van der Mark

اسلاید 12: آزمایشات

اسلاید 13: T. PraestansT.agenensisT. altaicaT. kaufmannianaT.gensneriana

اسلاید 14: مطالعه 4 تلاقی بین گونه ای با استفاده از T.gensneriana به عنوان ژنوتیپ مادری آغاز کشت برشی از تخمدان در 3 و 5 WAPآغاز کشت تخمک 6 یا 4 هفته بعد(9 WAP)کشت مستقیم تخمک در 5،3 و 7WAP در تلاقی با T.agenensis

اسلاید 15: تیمارهای گیاهیجمع آوری تخمدان ها در 9-2 WAP و قرار دادن آنها در اتانول 75 % به مدت یک دقیقهشستشو به مدت 20 دقیقه با سفید کننده حاوی 2% کلرین و سپس شستشو با آب مقطر استریلبرش تخمدان ها به صورت اریب به 8 بخش جهت کشت برشی از تخمدان

اسلاید 16: قرار گیری 4 برش تخمدان در هر پتری دیش قرار گیری 50 تخمک در هر پتری دیشقرار دادن کشت ها در دمای 15 درجه تا 17-16WAPقرار دادن در 5 درجه برای القاء جوانه زنیانتقال پتری دیش ها به 15 درجه در 29-28 WAPانکوبه شدن کشت ها در تاریکی

اسلاید 17: ترکیب محیط کشتترکیبات آلی و غیر آلی ½ MS + ویتامین ها و میواینوزیتول MSPHآگارآنتی بیوتیکنیستاتینNAA ساکارزگلایسین مکملکشت60.7%100 mg/l50 mg/l1 mg/l9% 2 mg/lبرشی از تخمدان5.60.7%50 mg/l50 mg/l1 mg/l3% 2 mg/lتخمک

اسلاید 18: کشت تخمک در برابر کشت برشی از تخمدان همراه با کشت تخمک

اسلاید 19: تلاقی های بین گونه ای

اسلاید 20: نمو جنین در یک تلاقی سازگار

اسلاید 21: نتایجتشابه یا برتری نتایج کشت برشی از تخمدان نسبت به کشت مستقیم تخمکافزایش درصد جوانه زنی جنین ها در پی افزایش سن جنین در آغاز کشت برای تلاقی های سازگارتعداد کم جنین های بازیابی شده در تاریخ های کشت زود به علت نرخ بالای سقط جنین

5,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

افزودن به سبد خرید