kar_afarini_hatami

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.


  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “کار آفرینی ۴”

کار آفرینی ۴

اسلاید 1: مرکز سما واحد مشهد1کار آفرینیتهیه و تنظیم : مهندس خاتمی

اسلاید 2: مرکز سما واحد مشهد2 اهداف اصلی کار آفرینانایجاد کسب و کارنو آوری در محصول، فرایند،بازار و صنعتاشتغال زایی ، رشد و توسعهمازنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آرامش ما عدم ماست

اسلاید 3: مرکز سما واحد مشهد3* مجموعه از شناختهای فردی که درقالب برنامه و هدایت به منظور تبدیل فرصتها به ارزشها که بدنبال آن منافع فردی ، جمعی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.** هنر یافتن روشها صحیح و اجراء بموقع تبدیل منابع “به ارزش” که با ضمانت رشد و انعطاف پذیری درسناریوهای مختلف اقتصادی و اجتماعی همراه بود و از “رقابت “ “فرصت” را بدنبال خواهد داشت . “پیتر دراکر”

اسلاید 4: مرکز سما واحد مشهد4تعریف اول کار آفرینی داراییمنابعنیروی کار کارآفرینارزش افزودهبزرگی انسان در بزرگی دنیای اوست

اسلاید 5: دارایی سرمایهتوانایی جسمی و فکریپشتوانه اجتماعی و دولتیتحصیلاتتجربهدل بستن به آنچه هست ما را از تکاپو برای رسیدن به آنچه باید باشد باز می دارد

اسلاید 6: مرکز سما واحد مشهد6 منابع منابع طبیعیمیزان حمایت دولتیفرهنگ جامعه هیچ کس با کار تکراری و با تقلید تحولی نیافریده است

اسلاید 7: مرکز سما واحد مشهد7 نیروی کار میزان تخصصکمیت نیروی کارفرهنگ کار در سرزمین فکرتان گنج های بسیاری نهفته است.

اسلاید 8: مرکز سما واحد مشهد8تعریف دوم کار آفرینیقبول ریسکهای مالی جسمی و روحی ایجاد ارزش بیشتر برای کالا و خدمات فرایند تولید ثروتکار آفرینی فرایند تخریب خلاق است

اسلاید 9: مرکز سما واحد مشهد9سعی و تلاشصرف وقتریسک خلق چیزی جدید و با ارزشاستقلال ،موفقیت،پول

اسلاید 10: مرکز سما واحد مشهد10نکات اصلی در تعریف کار آفرینی کالا یا خدمت بارزش کالا یا خدمتی است که برای مردم یک نیاز باشد و حاضر باشند برای آن پول پرداخت کنندکارآفرینی ساده نیست و مستلزم تحمل مشکلات استاحتمال عدم موفقیت وجود داردکار آفرینان به چیزی بیشتر از پول فکرمی کنند

اسلاید 11: مرکز سما واحد مشهد11اهمیت کارآفرینیتوسعه اقتصادیرقابت جهانیتغییر نگرش دولتهامشکلات ناشی از توسعهکمی منابع آب و غذا مارک تو این:عشق عینکی سبزی است که با آن انسان کاه را یو نجه می بیند.

اسلاید 12: مرکز سما واحد مشهد12اهمیت کارآفرینیعامل توسعه کشورها در گذشته : ارتشهای قوی منابع زیر زمینی منابع طبیعی عامل توسعه کشورها در قرن بیست یکم:داشتن افرادی کار آفرین که بتوانند با راه اندازی کسب و کار نقش موتور توسعه را ایفا کنند بزر گترین دشمن پیشرفت عادت است

اسلاید 13: مرکز سما واحد مشهد13اهمیت کارآفرینیشاخصهای حکومتهای موفق در بعد اقتصادی:تولید ناخالص ملیمیزان در آمد سرانه ملیمیزان بیکارینرخ تورممیزان کسری بودجهمیزان سرمایه گذاری خارجیژرژ هربرت: بردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا .

اسلاید 14: مرکز سما واحد مشهد14 اهمیت کارآفرینی پدیده های مربوط قرن حاضر:افزایش ارتباطاتجهانی شدن اقتصاد سرعت بالای بالای حمل و نقل براون :آرزو با مرگ هم به گور نمی رود

اسلاید 15: مرکز سما واحد مشهد15اهمیت کار آفرینیافزایش ارتباطاتجهانی شدن اقتصاد سرعت بالای بالای حمل و نقل افزایش رقابتارنست همینگوی:انسان برای پیروزی ساخته شده است ،اورا می توان نابود کرد ولی نمی توان شکست داد

اسلاید 16: مرکز سما واحد مشهد16اهمیت کارآفرینیمعضلات آینده دنیا:گرم شدن زمینکمبود منابع آب و غذابیماریهای جدیدمشکلات زیست محیطیاز دو راه می توان موفق شد . یا از هوش خود یا از نادانی دیگران

اسلاید 17: مرکز سما واحد مشهد17اهداف دوره های کار آفرینیهدف دوره کار آفرینی : تربیت افراد موسس

اسلاید 18: مرکز سما واحد مشهد18اهداف دوره های کار آفرینی آشنایی با روشهای راه اندازی کسب و کار به طور عملی و تحلیل اقتصادی آنآشنایی با روشهای میان رشته ای مانند چگونگی حل مسئله تحلیل ریسک ، برقراری ارتباطتاکید بر مواردی مانند میل به پیشرفت تولید ثروت و کسب استقلال ناپلئون بناپارت :مردم با شخص مادوست نیستند بلكه با سعادتمان دوست هستند

اسلاید 19: مرکز سما واحد مشهد19اهداف دوره های کار آفرینی تحریک انگیزه هامیل به کسب ثروتمیل به پیروزیاستقلال طلبیقبول نداشتن وضع موجودشكسپير: داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است، ولي نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است

اسلاید 20: مرکز سما واحد مشهد20اهداف دوره های کار آفرینی پرورش ویژگیهاآموزش تفکر خلاقریسک پذیریبالا بردن اعتماد به نفسفرصت شناسیشنا کردن در جهت آب از ماهی مرده هم بر می آید.

اسلاید 21: مرکز سما واحد مشهد21آموزش مهارتهاقبل از تاسیس شرکت: چگونگی و دلایل راه اندازی کسب و کار، مهارتهای روانشناختیزمان تاسیس شرکت: شناخت بازار، تحلیل بازار ، مسائل حقوقی اداره شرکت: تبلیغات، بازار یابی، مدیریت نیروی انسانی، قیمت گذاریتجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند.

اسلاید 22: مرکز سما واحد مشهد22مهارتهای کار آفرینیمهارتهای فردی: برقراری ارتباط روابط اجتماعی گوش دادن توانایی سازمان دهیهرگز اجازه ندهيد ترس شما را به بي تفاوتي سوق دهد . باربارا دي آنجليس

اسلاید 23: مرکز سما واحد مشهد23مهارتهای کار آفرینیمهارتهای کار آفرینانه : ریسک پذیری نوآوری تحول گرایی آینده نگریگوته: بيش از هر چيز نخست بدان كه چه ميخواهي

اسلاید 24: مرکز سما واحد مشهد24مهارتهای کار آفرینی مهارتهای مدیریتی : بازار یابی امور مالی حسابداری مدیریت کنترل تصمیم گیریاز زندگی هر آنچه لیاقتش را د اریم به ما میرسد نه آنچه که آرزویش را داریم

اسلاید 25: مرکز سما واحد مشهد25انواع کار آفرینیکار آفرینی فردیکارآفرینی مستقل: ایجاد یک بنگاه به طور مستقلکار آفرینی سازمانی : کار آفرینی تحت حمایت یک سازمانتجربه يك معلم سخت‌گير است: اول امتحان مي‌كند، بعد درس مي‌دهد. ورنون لاو

اسلاید 26: مرکز سما واحد مشهد26انواع کار آفرینیکار آفرینی گروهیکار آفرینی شرکتی: تشویق یک شرکت برای کار آفرینی کار کنانکارآفرینی اجتماعی: تشویق و حمایت افراد جامعه برای شروع کسب وکاردر دنيا فقط از يک چيز بايد ترسيد و آن خود ترس است . ناپلئون بناپارت

اسلاید 27: مرکز سما واحد مشهد27الزامات کارآفرینی1- بخش اول:الزامات فردی: برخورداربودن از روحیه همکاری و تیمی کارکردن Cooperative a Team player میل به سخت کوشیStrong Desire to work hard میل شدید به یادگیری موارد “نو” (نوگرابودن)و پدیدههای جدیدHigh Desire to learn new and new things

اسلاید 28: مرکز سما واحد مشهد28الزامات کارآفرینی( دنباله) قابلیت درک و شنیدن نظرات دیگران (حتی نقادانه) Able to listen to others (comments) قابلیت پذیربودن Able to be competitive نیاز به رشد و کسب بالاترین درجه رضایت Need to grow and reach to business Excellence tip

اسلاید 29: مرکز سما واحد مشهد29الزامات کارآفرینی (دنباله)2- بخش دوم :الزامات محیطی : عمودی شدن فرهنگ کارآفرینی در جامعه Generalization of Entrepreneurial culture in society ارزشمند بودن فعالیتهای کارآفرینانه شکل گیری استراتژی و سناریو اقتصادی مبتنی بر فعالیتهای کارآفرینانه فراهم بودن امکانات شکل گیری و رشد فعالیتهای کارآفرینانه برخودار بودن جامعه اقتصادی از استراتژی شکل دهی و حمایت از فعالیتهای کسب و کار در مرحله شکل گیری اولیه “Start-up”

اسلاید 30: مرکز سما واحد مشهد30نُه گام1- شناسایی یا ایجاد فرصت ،2- شکل دهی و تغییر “فرصت” به “ ایده” که در آن جایگاه مخاطبین اصل کسب و کار یعنی “مشتری” و کانالهای ارتباطی با آن مشخص و معین می شود ،3- بازشناسی و بازنگری درخصوص میزان توان و پتانسیل اقتصادی خود ازجمله قدرت و موقعیت مالی و مهمتر از همه میزان (قابلیت) ریسک پذیری مورد نیاز در این حوزه ،4- جستجو و کشف منابع مربوط به : سرمایه ، نیروی انسانی ، تکنولوژی ، دانش فنی ، سایر منابع مورد نیاز یک سازمان کارآفرینی و نهایتا” کسب و یا حداقل کنترل برمنابع کمیاب ،5- برخورداری از قابلیت ، توانمندی و انگیزه لازم برای پروسه کردن منابع و تبدیل آنها به ارزش ،

اسلاید 31: مرکز سما واحد مشهد31نُه گام (دنباله)6- برخورداری از هنر مدیریت قبض و بسط فرصتها ،7- تقسیم عادلانه سود حاصل از ارزش به حلقه های تولید کننده ارزش ،8_ عدم خود باختگی درصورت کسب درآمد فوق العاده در مراحل شروع و تقویت روحیه کارآفرینی در خود و همکاران 9- برخورداری از استراتژی پیشرو درکسب موفقیتهای بیشتر نوآوری و اقتصادی .

اسلاید 32: مرکز سما واحد مشهد32استراتژی کارآفرینیتعریف : برگزیدن تصمیمات عقلایی که براساس تکنیک های فکری خردمندانه که مبتنی بر شناخت فرصتها، منابع و مهمترازهمه چگونگی انجام کارهای صحیح و چگونگی اجراء صحیح روشها تحت مدیریت ریسک پذیر و نوآور شکل گرفته است.

اسلاید 33: مرکز سما واحد مشهد33مبحث استراتژیاستراتژی در سازمان های کارآفرین یک الزام است سازماندهی منابع مختلف برای اجرای طرح تدوین استراتژیمطالعات برای تعیین استراتژی توسط کارآفرین و گروه همراهانتخاب استراتژی کارآمد و کاربردیارزیابی داخل سازمان، بنگاه و موقعیت محیط اطرافارزیابی خارج بنگاه ،محیط دورتر، بازارهای صادراتی و...ماموریت و اهدافMission & Goals

اسلاید 34: مرکز سما واحد مشهد34مدل استراتژی مبتنی بر برتری دررقابتنتایج :1- سودآوری2- برخورداری از سهم بازار( در بازارها3- رضایت مشتریان 4- ادامه حیات شرکتاستراتژی هااستراتژی مبتنی بر سایر مولفه ها- استراتزی مبتنی بر قیمت (نوآوری و.....)ارزیابی شرکت (بنگاه) ارزیابی عواملی محیطیپایه های بنیادی

اسلاید 35: مرکز سما واحد مشهد35مبحث استراتژی ( دنباله)دستیابی به استراتژی برتری دررقابتمسئولیت درمقابل مشتری ( نیازها وخواسته)قیمت بالاتردرمحصولات جدید با فرآیند نوآوریکیفیت نوآوریقیمت پائین تر یا قدرت درعرضه محصولات با پائین ترین قیمت

اسلاید 36: مرکز سما واحد مشهد36چرخه ابزارهای تولید – تکنولوژی در سازمانهای کارآفرینیحجم خروجی (ستانده)درمرحله شکل گیریEmbryonicمرحله گذراTransitionalمرحله بلوغ یا تکاملmatureزمان منبع: پرفسور گری هانس مرکز نوآوری – کارآفرینی دانشگاه MITسال 2002نوآوربودن ، محوریت ابزارگرابکارگیری ابزاریا ابزارهای جدیدقابل عرضه بودن (عرض اندام کردن)تجربه کردن

اسلاید 37: مرکز سما واحد مشهد37ارتباط بین تکنولوژی اطلاعات (IT) و کارآفرینیتکنولوژی اطلاعات : مجموعه ای از عوامل نرم افزار که با کمک ابزار (عوامل سخت افزار) تحت مدیریت ویژه ای بنام مدیریت سرعت دهنده به خطوط ارتباطاتی مانند شنودی ، تصویری ، دیتا ، گرافیکی باعث رفع نیاز فوری استفاده کننده نهایی (end user) به مجموعه های از دانش اطلاعاتی شود.

اسلاید 38: مرکز سما واحد مشهد38ارتباط بین تکنولوژی اطلاعات (IT) و کارآفرینی (دنباله)سوال 1: کارآفرینان چه هنگام نیاز به حجم وسیع اطلاعات و کدام اطلاعات دارند؟سوال 2: اطلاعات مورد نیاز کارآفرینی در کدام مرحله از چرخه رشد و یا درکدام مقطع از استراتژی باید از طریق IT تامین شود؟سوال 3: آیا تکنولوژی اطلاعاتی خود آورنده فعالیتهای کارآفرینانه می باشد و یا اینکه درکمک و تکمیل فعالیتهای کارآفرینانه مورد استفاده قرار می گیرد؟

اسلاید 39: مرکز سما واحد مشهد39فرایند کار آفرینیفصل دوم:

اسلاید 40: مرکز سما واحد مشهد40عوامل موثر بر کار آفرینیفردجامعهسازماناگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری. دکتر علی شریعتی.

اسلاید 41: مرکز سما واحد مشهد41فردخانوادهکنترل درونیسننو آورینیشتین :عشق ماند ساعت شنی است همین طور که قلب را پر میکند مغز را خالی میکند

اسلاید 42: مرکز سما واحد مشهد42ویژگیهای افراد موفقبچه های خوب = کار آفرین ناموفق

اسلاید 43: مرکز سما واحد مشهد43ویژگیهای افراد موفقثروتمندان چه چیزی را به فرزندان خود می آموزند که موفقیت آن ها را تضمین می کندوقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد آن را در مشکلی می پیچد هرچه مشکل بزرگتر باشد، هدیه هم بزرگتر است.

اسلاید 44: مرکز سما واحد مشهد44ویژگیهای افراد موفق بابای دارا بابای ندار

اسلاید 45: مرکز سما واحد مشهد45بابای دارا ، بابای نادارشعار مدرسه :خوب درس بخوان خوب نمره بگیریکی از دلایلی که پولدار ها پولدارتر می شونداین است که موضوع کاربرد پول را در خانه نه در مدرسه یاد می گیرند.بزرگترين درس زندگي اينست كه گاهي ابلهان درست مي گويند. وينستون چرچيل.

اسلاید 46: مرکز سما واحد مشهد46پول گوشه ای از قدرت است و از آن قدرتمند تر آموزش مسائل مالی استبابای دارا ، بابای نادارهرگز در میان موجودات موجودی که برای کبوتر شدن خلق شده کرکس نمی شود . این خصلت درمیان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتور هوگو

اسلاید 47: مرکز سما واحد مشهد47ویژگیهای افراد موفق سرنوشت من چگونه شکل می گیرد

اسلاید 48: مرکز سما واحد مشهد48ویژگیهای افراد موفقچه رابطه ای بین سن افراد و کار آفرینی وجود دارداز دشمن بزرگ نبايد ترسيد اما بايد از صوفي منشي جوانان واهمه داشت . جواني که از آرمانهاي بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نيست بلکه باري به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشار

اسلاید 49: مرکز سما واحد مشهد49ویژگیهای افراد موفقتحلیل ریسک

اسلاید 50: مرکز سما واحد مشهد50ویژگیهای جامعه کار آفرین رسانه های همگانیمیزان حمایت دولتسا ختار اجتماعیساختار سیاسی اسکار وایلد:ما همواره كارهای احمقانه ای را كه انجام داده ایم به نام تجربه به رخ دیگران می كشیم   .!

اسلاید 51: مرکز سما واحد مشهد51ویژگیهای سازمانهای کار آفرینپاداش بر حسب میزان کار کرد نه برحسب مدت کار ساختار سازمانی تخت و ارتباطات غیر رسمیفرهنگ سازمانقبول درصد اشتباهات معقول سیستم آموزش بر اساس آموزش خلاقیت و نو آوریمدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت ، خیلی کثیف می شوی و مهمتر آنکه خوک خیلی لذت می برد . ولتر

اسلاید 52: مرکز سما واحد مشهد52جامعه:رسانه هامیزان حمایت دولتوجود منابع مالیفرهنگ جامعهسازمان:سیستم پاداشساختارفرهنگ سازمانتولید ثروتپیشرفتموفقیتشهرتفرایند کار آفرینی:افزودن منابعانباشتن ثروتتاسیس شرکتفرد:خانوادهکنترل درونیتحصیلات تجربهسن

اسلاید 53: مرکز سما واحد مشهد53 فصل سوم : تفکر خلاق و حل مسئله

اسلاید 54: مرکز سما واحد مشهد54قانون جاذبههر شرایطی که الآن در آن قرار دارید چه پولدارید چه فقیر. چه خوشبختید چه آزرده خاطر همگی به خاطر این است که شما قانون جذب را برای شرایط فعلی خودتان به کار گرفته اید.

اسلاید 55: مرکز سما واحد مشهد55قانون جاذبهبه هر چیزی فکر کنید به طرف شما جذب می شود

اسلاید 56: مرکز سما واحد مشهد56اساس قانون جذب:افكارتبديل ميشوند به: اجسام برخوردها ي غير منتظرهاتفاقات شگفت انگيزقانون جاذبه

اسلاید 57: مرکز سما واحد مشهد57آنچه را در زندگیت داری ، می بینی 1در خلال مشاهده بی توجه و نا خود آگاه ارتعاشاتی داری،خواه مثبت یا منفی2قانون جذب در برابر آن واکنش نشان می دهد3در نتیجه قاون جذب آنچه را به ارتعاش در آورده و چرخه را تغذیه کرده ای ،بیشترش را به تو می دهد4چرخه جذب

اسلاید 58: مرکز سما واحد مشهد58فرمول سه مرحله ای برای جذب آگاهانهقدم اول:خواسته ات را مشخص کنقدم دو:ارتعاشاتت را بالا ببرقدم سه :آن را بپذیراگر بگویید می توانید یا نمی توانید در هرصورت حق با شماست هنری فورد

اسلاید 59: مرکز سما واحد مشهد59مرحله یک: خواستهعالم به مانند یک رستوران عمل می کند:هرچه سفارش بدهی همان را آماده می کند.نوع سفارش شما برایش فرقی نمی کند.برای شما اشانتیون در نظر می گیرد.به ذائقه شما کاری ندارد.اگر توجه مان را به چيزي جلب كنيم كه از آن وحشت داريم ، بطور قطع همان بلائي را که از آن مي ترسيم ، به سرمان مي آيد . آنتوني رابينز

اسلاید 60: مرکز سما واحد مشهد60تمام کلمات برای فردی که آنهارا بر زبان یا ذهن می آورد، امواجی را با خود حمل می کنند.مرحله یک: خواسته

اسلاید 61: مرکز سما واحد مشهد61در زندگی همان چیزی را جذب می کنیم که توجه و انرژی و حواس خودرا به آن معطوف می کنیم. خواسته یا نا خواستهمرحله یک: خواسته

اسلاید 62: مرکز سما واحد مشهد62وقتی به ندای درونت گوش می دهی و امواج عبارات مثبت یا منفی را در یافت می کنی انرژی و حواس خودرا به آنها معطوف می کنیم. مرحله یک: خواسته

اسلاید 63: مرکز سما واحد مشهد63یک نکته مهم:وقتی به حل مشکلات فکر می کنید نا خود آگاه مشکلات را بیشتر به سمت خود می کشید.مرحله یک: خواسته

اسلاید 64: مرکز سما واحد مشهد64مرحله دو: بالا بردن ارتعاش بالابردن ارتعاش : توجه و تمرکز بیشتر به خواسته هایت

اسلاید 65: مرکز سما واحد مشهد65مرحله دو: بالا بردن ارتعاشتوجه و تمرکز = انرژی مضاعف برای خواسته

اسلاید 66: مرکز سما واحد مشهد66داشتن احساس خوب، احساس خوب بیشتری به وجود می آورد و بالعکس.پس تمام چیزهایی که به شما حس بهتری می دهد را شناسایی کنید و به آن بپردازید.مرحله دو: بالا بردن ارتعاش

اسلاید 67: مرکز سما واحد مشهد67عبارات تاکیدی:جمله ایست که از طریق تکرار در ذهن جایگزین می شودتا باعث تلقین و برنامه ریزی در ذهن شود.مرحله دو: بالا بردن ارتعاش

اسلاید 68: مرکز سما واحد مشهد68قانون جذب در برابر کلماتی که به کار می بری یا افکاری که به ذهن می آوری،واکنش نشان نمی دهد.قانون جذب صرفاً در برابر آنچه در مورد گفته ها یا احساس می کنی ، واکنش نشان می دهدمرحله دو: بالا بردن ارتعاش

اسلاید 69: مرکز سما واحد مشهد69مرحله دو : بالا بردن ارتعاششکر گذاری و قدر دانی بالاترین شکل ارتعاش است.وقتی قدر چیزی را می دانی احساس موج و لذتی از خودت ساطع می کنی.انتشار امواج سپاس = در یافت امواج بیشتر

اسلاید 70: مرکز سما واحد مشهد70طراحی تابلو آرزوها:آرزوهایتان را بدون توجه به اندازه آنها روی کاغذ ثبت کنیدو هرچند مدت یکبار آنهارا مرور کنید.مرحله دو : بالا بردن ارتعاش

اسلاید 71: مرکز سما واحد مشهد71استفاده از عباراتی مانند:من تصمیم گرفته امخیلی اتفاقات ممکن است بیفتدمرحله دو : بالا بردن ارتعاش

اسلاید 72: مرکز سما واحد مشهد72مرحله سه: پذیرشپذیرش همان عدم شک و تردید است.

اسلاید 73: مرکز سما واحد مشهد73 مرحله سه: پذیرشسرعت قانون جذب نسبت مستقیم با میزان پذیرش دارد.

اسلاید 74: مرکز سما واحد مشهد74رایج ترین منبع شک و تردید باورهای محدود یا همان افکار تکراری است که مانع جذب خواسته می شود.مثالهایی در مورد باور محدود:سزاوار آن نیستماین کار خیلی سخت استخیلی کم شانسممرحله سه: پذیرش

اسلاید 75: مرکز سما واحد مشهد75مرحله سه: پذیرشبرای رفع شک باید از عبارات پذیرشی استفاده کنیم.

اسلاید 76: مرکز سما واحد مشهد76عباراتی مانند:امروز هزاران نفر از مصاحبت با یکدیگر لذت می برند.امروز هزاران نفر رابطه آرمانی خودرا دارند.دیروز یکنفر میلیاردر شد.امروز هزاران نفر پول و جایزه برنده می شوند.مرحله سه: پذیرش

اسلاید 77: مرکز سما واحد مشهد77خلاقیت و نو آوری خلاقیت یعنی تواناییِ خلقِ چیزی نو، آفریدنِ ایده و فکری متفاوت از آن‌چه تا به حال بوده، ایجادِ سبک یا روشی جدید برای یک هدف. یا به تعبیری نگاه کردنِ متفاوت به مساله و رسیدن به یک راه‌حلِ جدید.خلاقیت جوهره کار آفرینی است

اسلاید 78: مرکز سما واحد مشهد78خلاقیت و نو آوریخلاقیت ذاتی نیست بلکه قابل پرورش و افزایش است

اسلاید 79: مرکز سما واحد مشهد79موانع خلاقیت :نداشتن انگیزهکلیشه ای فکرکردنتنها یک پاسخ صحیح وجود داردزیاد منطقی بودنپیروی زیاد از قوانینخلاقیت و نو آوری

اسلاید 80: مرکز سما واحد مشهد80افراد خلاق چگونه فکر می کنند:افراد خلاق برای حل خلاق مسئله از دو طرز تفکر واگرا و همگرا استفاده می کنند.خلاقیت و نو آوریاندیشه ای که از ذهن ما می گذرد آینده مارا می آفریند

اسلاید 81: مرکز سما واحد مشهد81تفکر واگرا: برای تجزیه تحلیل و باز کردن مشکل و دیدن همه ابعاد موضوع است که با طرح سوالها یی از نوع راجع به چیست ابعاد و زوایای مختلف مسئله آشکار می شود . تفکر همگرا :که برای رسیدن به راه حل نهایی به کار می رود با طرح سوال هایی از نوع چرا مساله را به اجزای کوچکتر تقسیم می کند .خلاقیت و نو آوری

اسلاید 82: مرکز سما واحد مشهد82نو آوری : عملی کردن فکر خلاق و تبدیل آن به کالا و خدمات استخلاقیت و نو آوریتجزیه تحلیلایده سازیانتخاب راه حل

اسلاید 83: مرکز سما واحد مشهد83چهار نوع نو آوری وجود دارد:نو آوری در محصول نو آوری در فرایندنو آوری در بازار یابی نو آوری در مدیریتخلاقیت و نو آوری

اسلاید 84: مرکز سما واحد مشهد84روشهای حل مسئلهحل خلاق مسئله دارای سه مرحله است:1- حقیقت یابی2- ایده یابی3- ارزیابی راه حل

اسلاید 85: مرکز سما واحد مشهد85روشهای حل مسئلهطو فان مغذیتکنیک دلفینمودار استخوان ماهیدایره کیفیتT.R.I.Z

اسلاید 86: مرکز سما واحد مشهد86طو فان مغذی BRAIN STORMINGيكي از تكنيك هاي متداول در ايجاد خلاقيت و فعال ساختن انديشه ها به صورت گروهي تكنيك تحرك مغزي است .

اسلاید 87: مرکز سما واحد مشهد87طو فان مغذی BRAINST ORMING مراحل طوفان مغذی1- ارائه مسئله به گروه 2- در خواست پاسخ به صورت فی البداهه3- نوشتن پاسخ ها روی تابلو 4- هدف ایجاد جرقه در ذهن افراد

اسلاید 88: مرکز سما واحد مشهد88اصول حاکم بر جلسه طو فان مغذی:کمیت نظرات اهمیت دارد نه کیفیت آنافراد می توانند به تکمیل نظرات یکدیگر بپردازند افراد حق انتقاد نظرات هم را ندارندارزیابی به بعد موکول می شودطو فان مغذی BRAIN STORMING

اسلاید 89: مرکز سما واحد مشهد89طو فان مغذی BRAIN STORMINGدلایل مو فقیت روش طو فان مغذی:هم افزایی افراد در گروهنترسیدن از انتقاد

اسلاید 90: مرکز سما واحد مشهد90تکنیک دلفیشبیه تکنیک طوفان مغذی است با این تفاوت که :به جای اینکه افراد دور هم جمع شوند از آنها خواسته می شود که ایده های خود را به صورت مکتوب بدون نام اعلام کنند.نظرات افراد برای دیگر اعضا فرستاده می شود تا ایده خودرا در مورد آن اعلام کنند و ایده جدیدی به آن اضافه کنند.این عمل چند بار تکرار می شود تا اتفاق آرا بدست آید.

اسلاید 91: مرکز سما واحد مشهد91 نمودار استخوا ن ماهی (ایشیکاوا)یکی از روش های بسیار سودمند برای شناسایی مسائل نمودار استخوان ماهی است . نمودار استخوان ماهی که گاهی به آن نمودار ایشیکاوا نیز می گویند توسط پرفسور کائور ایشکاوا از دانشگاه توکیو طراحی شد . هدف اصلی این تکنیک ، شناسایی و تهیه فهرستی از کلیه علل احتمالی مسئله مورد نظر است . این تکنیک در درجه اول یک تکنیک گروهی شناسایی مسئله است اما توسط افراد قابل استفاده است .

اسلاید 92: مرکز سما واحد مشهد92 نمودار استخوا ن ماهی (ایشیکاوا)مسئله دليل يكدليل دودليل سهدليل چهار

اسلاید 93: مرکز سما واحد مشهد93دایره کیفیتاین روش غالباً در شرکتهای ژاپنی (مانند سونی و تویوتا) با توجه به ساختار مشارکتی آنها اجرا می شود . در این روش افراداز واحدهای مختلف سازمان مانند تولید و بازار یابی و فروش و افرادی از خارج از سازمان مانند مشتریان رقبا و توزیع کنندگان به صورت غالباً غیر رسمی به طور مثال در خانه یکی از افراد دور هم جمع می شوند ودر مورد مسائل کیفیت صحبت می کنند با توجه به اینکه افراد از گروههای مختلف به خصوص افراد خارج از سازمان دور هم جمع می شوند این روش در شناخت مشکلات و راه های رفع آنها موثر است.

اسلاید 94: مرکز سما واحد مشهد94فصل چهارم:شرکتهای کوچک small business

اسلاید 95: مرکز سما واحد مشهد95کسب و کار کوچکتعریف بنگاه کوچک کسب وکار:از نظر اقتصادی یک بنگاه سهم کوچکی از بازار را به عهده دارد.یک بنگاه کوچک بوسیله مالکین آن به صورت شخصی اداره می شودنه از طریق ساختار رسمی مدیریت.غالباً کمتر از 50 نفر کارمند دارد.مانند فروشگاه ها، شرکتهای کوچک، و کسب و کار اینترنتی

اسلاید 96: مرکز سما واحد مشهد96کسب و کار کوچکنمونه ساختارسازمانی شرکت کوچک:

اسلاید 97: مرکز سما واحد مشهد97 نو آورترسود آورتربهره وری بالاترانعطاف پذیریاشتغال زاییکسب و کار کوچک

اسلاید 98: مرکز سما واحد مشهد98چرخه کسب و کار جدیدروش جدید قدیم شغل

اسلاید 99: مرکز سما واحد مشهد99طرح تجاری (businessplan) شناسنامه شرکت است

اسلاید 100: مرکز سما واحد مشهد100طرح تجاریاین شناسنامه برای آکاهی خود کار آفرین ، سرمایه گذاران،بانکها و ادارات از ایده کار آفرین ،اهداف ، عملی بودن ، منابع مورد نیاز طرح پیشنهادی می باشد

اسلاید 101: مرکز سما واحد مشهد101طرح تجاریخلاصه اجرايي : در حدود یک صفحه شامل نکات کلیدی و اهداف شرکت می باشد.دورنما و مأموريت: ابتدا اهداف را با مقادیر کمی مشخص کرده و سپس را رسدن به اهداف را مشخص کنیدساختار شركت : نام شرکت ،نام مالکین، میزان مالکیت هر نفر، محل شرکت و میزان سرمایه را شرح دهید

اسلاید 102: مرکز سما واحد مشهد102طرح تجاریطرح محصول:طرح محصول توصيف كاملي از توليدات و خدمات شركت را ارائه مي‌نمايد و فوايد آن را براي مشتريان و ديگر بخش‌ها توضيح مي‌دهد. تجزيه و تحليل بازار :تجزيه و تحليل بازار تشريح جزئيات، حقايق موجود و آمارها درباره بازاری است كه شرکت در در آن عمل خواهد كرد. طرح بازاريابي: طرح بازاريابي، موقعيت فروش در هر بخش از بازار را شناسايي مي‌كند. جزئيات بازاريابي، آگهي‌هاي تبليغاتي ،استراتژي‌هاي فروش گرفتن سهم مناسب از بازار روش های توزيع به طور شفاف ارائه شود.

اسلاید 103: مرکز سما واحد مشهد103طرح تجاریطرح عمليات (توليد):اين بخش براي طرح تجاري يك طرح اختياري است و توضيح مي‌دهد كه عمليات توليد چگونه صورت مي‌گيرد. اين طرح شامل ارسال محموله، انبار كردن و پشتيباني لجستيكي آن مي‌باشد.طرح مالي : طرح مالي شامل هزينه ارائه محصولات و خدمات به بازار است . که در آن هزینه های اولیه و منابع تامین آنها ذکر می شودمنابع انسانی: تعداد و کیفیت و میزان حقوق کارکنان در این قسمت ذکر می شود

اسلاید 104: مرکز سما واحد مشهد104طرح تجاریاسناد تكميلي و صورت‌حساب‌هاي مالي:اين بخش به اسناد و صورت‌حساب‌هاي مالي اشاره دارد كه عبارتند از:نمودار تشكيلاتي خلاصه كار صورت‌حساب‌هاي مالي اطلاعات خدمات و توليدآمارهاي صنعتي اطلاعات رقابتي ديگر اطلاعات مرتبط

اسلاید 105: مرکز سما واحد مشهد105طرح تجاریموافقت اصولی:در آن نام مجری ، مکان اجرای طرح منابع مورد نیاز ،میزان سرمایه ثابت و ارز مورد نیاز در ورت خرید های خارجی،نوع محصولات تولیدی تو سط ادارات مربئطه صادر می شودجواز تاسیس: سندی است که برای ایجاد واحد کسب و کار و بهره برداری آزمایشی طبق مندرجات طرح صادر می گردد که کار آفرین می تواند نسبت به احداث بنا ،خرید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز طبق مقررات اقدام نمایدپروانه بهره برداری:سندی است که پس از احداث بنا نصب تجهیزات و استخدام نیروی انسانی آموزش دیده توسط مراجع مربوطه صادر می گردد

اسلاید 106: مرکز سما واحد مشهد106چه کسب و کارهایی موفقندکسب و کار هاییکه نیاز های مشتریان را بر طرف کنند

اسلاید 107: مرکز سما واحد مشهد107موفقیت=رفع نیاز مشتری

اسلاید 108: مرکز سما واحد مشهد108ویژگی مشتریدمدمی مزاج

اسلاید 109: مرکز سما واحد مشهد109ویژگی مشتریمبلغبهترین

اسلاید 110: مرکز سما واحد مشهد110ویژگی مشتریخریدار شخصیت

اسلاید 111: مرکز سما واحد مشهد111ویژگی مشتریآگاهزیرکبی رحم

اسلاید 112: مرکز سما واحد مشهد112ویژگی مشتریبدون حا فظه تاریخی

اسلاید 113: مرکز سما واحد مشهد113نیاز مشتریکالا وخدماتخودنماییاحترام

اسلاید 114: مرکز سما واحد مشهد114بررسی کار آفرینانه چند صنعتصنعت زیبایی:ایرانیان سالیانه یک میلیار دلار صرف زیبایی می کنند

اسلاید 115: مرکز سما واحد مشهد115بررسی کار آفرینانه چند صنعتمسکن مناسب اولین نیاز هر خانواده است.

اسلاید 116: مرکز سما واحد مشهد116بررسی کار آفرینانه چند صنعتامروزه مردم به تفریح همچون نیاز به آب و غذا می اندیشند

اسلاید 117: مرکز سما واحد مشهد117نیاز مشتریآیا نمی توان برای مشتری نیاز ایجاد کرد

اسلاید 118: مرکز سما واحد مشهد118تبلیغاتدر دنیا هیچ واقعیتی وجود نداردمردم همانگونه فکر می کنند که به آنها گفته می شود

اسلاید 119: مرکز سما واحد مشهد119بشرطه آنکه:پی در پی گفته شودظاهر زیبایی داشته باشدبا واقعیت هماهنگ باشدبوسیله افراد معتبر گفته شودتبلیغات

اسلاید 120: مرکز سما واحد مشهد120ویژگیهای تبلیغات:تبلیغ کیفیت را می سازد نه کیفیت تبلیغ را(کیفیت بهترین تبلیغ نیست)تبلیغات برای مردم نیاز می سازدتبلیغ به افکار شکل می دهد تبلیغات

اسلاید 121: مرکز سما واحد مشهد121تبلیغات پر هزینه گران استتبلیغات سرمایه گذاری است نه هدر دادن پولتبلیغات

اسلاید 122: مرکز سما واحد مشهد122میزان اثر بخشی تبلیغ تابع دو عامل زیر است:مبزان فراگیری RACH:تعداد افرادی که تبلیغ شمارا می بینند.میزان فراوانی تکرارFERQUENCY: میزان تکرار تبلیغتبلیغات

اسلاید 123: مرکز سما واحد مشهد123میزان فراگیری:چه قدر کالای شما عمومیت دارد.شرکتهای کوچک چون کالاهای تخصصی تولید می کنند پس فراگیری کمی دارندتبلیغات

اسلاید 124: مرکز سما واحد مشهد124میزان تکرار :میزان تکرار بسته میزان کشش بازار دارد ( چقدرمردم به کالای ما نیاز دارند)هرچه کشش بیشتر نیاز بیشتر میزان تکرار کمترتبلیغات

اسلاید 125: مرکز سما واحد مشهد125 روشهای کاهش هزینه تبلیغات :کاهش تکرار تبلیغات اشتراکیاسپانسرتبلیغات

اسلاید 126: مرکز سما واحد مشهد126بازار یابیحیات شرکت وابسته به فروش کالا و خدمات شرکت است

اسلاید 127: مرکز سما واحد مشهد127بازار یابیتعریف ابتدایی :پیدا کردن مشتری برای کالا و خدمات

اسلاید 128: مرکز سما واحد مشهد128بازار یابیسازمانها دو نوع استراتژی بازاریابی دارند:تولید مدار مشتری مدار

اسلاید 129: مرکز سما واحد مشهد129تولید مدار :ابتدا تولید می کنند سپس دنبال مشتری می گردند. مانند ایران خودروبازار یابی

اسلاید 130: مرکز سما واحد مشهد130مشتری مدار :آنچه را می توانند بفروشند تو لید می کنند یعنی در پاسخ به نیاز بازار محصولات و خدمات خودرا عرضه می کنند. شرکتهای کوچک ازاین روش استفاده می کنندبازار یابی

اسلاید 131: مرکز سما واحد مشهد131تعریف :تطبیق کالاها و خدمات با نیازها و خواسته های بازاربازار یابی

اسلاید 132: مرکز سما واحد مشهد132نیاز می تواند شامل:کالا خدمتکیفیت توزیعبازار یابی

اسلاید 133: مرکز سما واحد مشهد133بازار یابیبازار یابی یعنی مدیریت تقاضا

اسلاید 134: مرکز سما واحد مشهد134برنامه ریزی تولیدقیمت گذارییافتن بازارمعرفی و تبلیغ محصولبازار یابی

اسلاید 135: مرکز سما واحد مشهد135سوالات اساسی بازار یابی:مشتری چه می خواهد و چه انتظاری دارد؟اندازه و مکان بازار کجاست؟چه شرایطی را باید مهیا کنیم تا مشتری تمایل به معامله کند بازار یابی

اسلاید 136: مرکز سما واحد مشهد136 ابزار های بازار یابی : محصول يا خدمات : شامل مباحثي نظير تنوع محصولات، كيفيت، طرح ، مشخصات ، نام تجاري ، اندازه ، بسته بندي ، ضمانت نامه ، خدماتي و بازدهي . قيمت : شامل مباحثي نظير تخفيف ، ليست قيمت ، اعتبارات ، مدت بازپرداخت و شرايط آن ترفيع : شامل مباحثي نظير تبليغ ، فروش حضوري ، پيشبرد فروش ، روابط عمومي و بازار يابي مستقيم توزيع : شامل مباحثي نظير كانالهاي توزيع ، پوشش بازار ، موجودي محصول ، حمل و نقل و محلهاي توزيع بازار یابی

اسلاید 137: مرکز سما واحد مشهد137نام واحد استراتژيک: علامت سوالاستراتژي بازاريابي: تشديد تلاشهاي بازاريابي واحد و يا ترک بازار (حذف واحد)شکل 10-4- ماتريس گروه مشاوره بوستون (مدل BCG)پاييننرخ رشد صنعتبالاسهم نسبي بازاربالاپاييننام واحد استراتژيک: سگاستراتژي بازاريابي: کاهش فعاليتها يا حذف کامل واحد از مجموعه شرکتنام واحد استراتژيک: ستارهاستراتژي بازاريابي: تلاشهاي وسيع بازاريابي به منظور حفظ و يا افزايش سهم بازار واحد مذکورنام واحد استراتژيک: گاو شيردهاستراتژي بازاريابي: استفاده از سود کلان اين واحد براي رشد همه واحدهاي شرکت و حفظ موقعيت خود واحد

اسلاید 138: مرکز سما واحد مشهد138بازار های جا ویژه:هدف گرفتن یک کالا یا خدمت به سوی بخش کوچکی از بازار که کالاها یا خدمات موجود نتوانسته اند نیاز آنهارا بطور مطلوب بر آورده کنند.بازار یابی

اسلاید 139: مرکز سما واحد مشهد139قیمت گذاریهدف قیمت گذاری تعییین ارزش کالا و خدمات قبل از ارائه بازار است.

اسلاید 140: مرکز سما واحد مشهد140عوامل تعیین کننده قیمت:مواد اولیهاتفاقات غیر قابل پیش بینیهزینه های ثابتسودمیزان رقابتقیمت گذاری

اسلاید 141: مرکز سما واحد مشهد141مواد اولیه:مواد مصرفیحقوق و دستمزدهزینه حمل و نقلهزینه جاریبیمه و مالیات قیمت گذاری

اسلاید 142: مرکز سما واحد مشهد142قیمت گذاریهزینه اتفاقات غیر قابل پش بینی:مدت زمان اجرای پروژه میزان تورممیزان کنترلمیزان تخصص افرادپیچیدگی پروژه

اسلاید 143: مرکز سما واحد مشهد143قیمت گذاریهزینه های ثابت:اجاره بیمه و مالیاتحقوق کار کنان ستادیهزینه تبلیغات و بازار یابی

اسلاید 144: مرکز سما واحد مشهد144قیمت گذاریمیزان رقابت:میزان تخصصی بودن کارمیزان رقابت بین شرکتهامیزان تمایل مشتری

اسلاید 145: مرکز سما واحد مشهد145قیمت گذاریسود:سود مورد نیازمعروفیت شرکت

اسلاید 146: مرکز سما واحد مشهد146 منابع مالی مهمترین منابع مالی کار آفرینان عبارتند از: منابع خصوصی تامین مالی وام کمکهای دولتی شرکا فرشتگان کسب و کار

اسلاید 147: مرکز سما واحد مشهد147منابع خصوصی تامین مالی: منابع شخصی بستگان منابع مالی

اسلاید 148: مرکز سما واحد مشهد148تامین منابع از طریق وام بانکی منطقی ترین روش تامین سرمایه است.اما اصولاً به دلیل ریسک بالای شرکتهای کوچک بانکها کمتر به آنان وام می دهند. منابع مالی

اسلاید 149: مرکز سما واحد مشهد149کمکهای دولتی:در بسیاری از کشورها، دولتها برای کمک به کارآفرینان در راه اندازی کسب وکارهای نوپا و یا در حال رشدشان، تسهیلاتی را با نرخ بهره پائین یا بازپرداخت بلندمدت اعطا میکنند . منابع مالی

اسلاید 150: مرکز سما واحد مشهد150سازمانهای اعطا کننده وام در ایران:پار کهای علمی فناوریصندوق حمایت از فرصتهای شغلیصندوق تعاون کشورسازمان صنایع کشورسازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران.... منابع مالی

اسلاید 151: مرکز سما واحد مشهد151 دو نوع اصلی از شرکا وجود دارد: 1- شرکای کلی عمومی که شخصا مسئول کل بدهیهای کسب وکار هستند 2- شرکای محدود،که مسئولیت محدود آنها، دارایی هایشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه میدارد. منابع مالی

اسلاید 152: مرکز سما واحد مشهد152فرشتگان کسب و کار:این اصطلاح برای توصیف سرمایه گذارانی به کار میرود که سرمایه اولیه شرکتهای پرریسک که در مرحله آغازین قرار دارند را فراهم میسازند. فرشتگان کسب وکار، افراد ثروتمندی هستند که سرمایه گذاری مستقیمی را در شرکتهایی که در ابتدای راه هستند و هنوز قیمتی برای آنها تعیین نشده است، انجام میدهند. منابع مالی

اسلاید 153: مرکز سما واحد مشهد153مدیریت منابع انسانیمنابع انسانی مهمترین دارایی یک شرکت استکارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

اسلاید 154: مرکز سما واحد مشهد154شرکتها ابتدا بوسیله موسسین ایجاد و اداره می گردند و در مرحله بعد با بزرگتر شدن شرکت و رشد و توسعه آن پروسه استخدام و جذب نیروی انسانی آغاز می گردد.مدیریت منابع انسانی

اسلاید 155: مرکز سما واحد مشهد155شرکتهای بزرگ بدلیل اعتبار بالاتر و پرداخت بالاتر توانایی جذب نیرو های بهتر را دارند.اما در شرکتهای کوچک بدلیل پرداخت نقدی کمتر آینده مبهم افراد چندان علاقه ای به کار کردن ندارند. مدیریت منابع انسانی

اسلاید 156: مرکز سما واحد مشهد156شرکتهای کوچک می توانند از عوامل زیر جهت تشویق افراد استفاده کنند:زمان کاری منعطفانجام کار در منزلشریک کردن در شرکتبر قراری روابط دوستانه در شرکتدادن امید به آینده شرکتمدیریت منابع انسانی

اسلاید 157: مرکز سما واحد مشهد157برای استخدام نیروی انسانی دو نوع استراتژی کلی وجود دارد:1- استخدام افراد با تجربه و متخصص2- استخدام افراد کم تجربه و با مهارت پایینمدیریت منابع انسانی

اسلاید 158: مرکز سما واحد مشهد158وِیژگیهای کار کنان متخصصحقوق بالاترتوقع بالاتررسمیت بالاترخطای کمترکنترل کمترکم انگیزه ترویژگیهای کار کنان کم تجربهحقوق کمترتوقع کمتررسمیت کمترخطای بیشترکنترل بیشتربا انگیزه ترمدیریت منابع انسانی

اسلاید 159: مرکز سما واحد مشهد159استفاده از هرکدام از نیروها به دلایل زیر وابستگی دارد:و ضعیت مالی شرکتمیزان نظارتتوانایی کنترلپیچیدگی کارمدیریت منابع انسانی

اسلاید 160: مرکز سما واحد مشهد160طرح تجاری BUSINESS PLAN طرحِ تجاری یک سندِ نوشته شده است که کارآفرین را با تمامِ عناصرِ درونی و بیرونی مربوط به فعالیتِ کارآفرینانه که در شروعِ یک فعالیتِ کارآفرینانه موجود است، آشنا می‌کند و بر تمامِ تصمیم‌گیری‌های طولانی یا کوتاه‌ مدت درطی سه سالِ اولیه نظارت دارد. طرحِ تجاری معمولاً مجموعه‌ای از بخش‌های کاربردی مثلِ بخشِ بازاریابی، مالی، تولیدی، و منابعِ انسانی است. عموماً طرحِ تجاری به نقشه‌ی راه تشبیه می‌شود.و به سؤال هایی از قبیلِ: هم‌اکنون من کجا هستم؟ به کجا می‌روم؟ و چه‌طور به آن‌جا بروم؟ جواب می‌دهد.یا به عبارت دیگر طرح تجاري طرحي است كه مدير اجرايي طرح به عنوان راهنماي اجرايي يك سرمايه‌گذاري تا انتهاي طرح تنظيم مي‌كند.

اسلاید 161: مرکز سما واحد مشهد1611- خلاصه اجرايي2- دورنما و مأموريت3- ساختار شركت4- طرح محصول 5- تجزيه و تحليل بازار 6- طرح بازاريابي 7- طرح عمليات (توليد)8- طرح مالي 9- اسناد و مكتوبات تكميلي و صورت‌حساب‌هاي مالي طرح تجاری BUSINESS PLAN

اسلاید 162: مرکز سما واحد مشهد1621- خلاصه اجرایی:در این بخش شمای کلی شرکت مکان ،محصولات و آمار شرکت عنوان می شود. طرح تجاری BUSINESS PLAN

اسلاید 163: مرکز سما واحد مشهد163طرح تجاری BUSINESS PLAN2- دورنما و مأموريت دورنما و مأموريت تشكيلات در اين بخش ابزار مي‌شود. فهرست مأموريت‌ها يكي از راهنماهاي مهم است كه دورنما را به عنوان يك بيان عملياتي ساده و قابل درك، كه اساس اهداف در دسترس را شكل مي‌دهد، بيان مي‌دارد. اهداف يك تجارت مي‌بايستي مطابق و حامي مأموريت تشكيلات باشند. اين بخش فعاليت‌هاي روزمره يك تجارت را به كانون توجه طولاني مدت آن تشكيلات متصل مي‌سازد.

اسلاید 164: مرکز سما واحد مشهد164طرح تجاری BUSINESS PLAN3- ساختار شرکتسا ختار سازمانی و سهامداران و سهم الشرکه هر کدام عنوان می شود.

اسلاید 165: مرکز سما واحد مشهد165طرح تجاری BUSINESS PLAN4- طرح محصولطرح محصول توصيف كاملي از توليدات و خدمات شركت را ارائه مي‌نمايد و فوايد آن را براي مشتريان و ديگر بخش‌ها توضيح مي‌دهد.

اسلاید 166: مرکز سما واحد مشهد166طرح تجاری BUSINESS PLAN5- تجزیه و تحلیل بازارتجزيه و تحليل بازار تشريح جزئيات، حقايق موجود و آمارها درباره محيطي است كه تشكيلات در آن عمل خواهد كرد. اندازه بازار و قسمت‌هاي گوناگون آن مي‌بايستي ترسيم شوند. رشته تمايلات و سليقه‌هاي انساني به شناسايي بازارهاي آتي و واقعي كمك مي‌نمايد. شركت‌هايي كه داراي توليدات جانشين و رقابتي هستند بايستي به دقت مورد تجزيه و تحليلي قرار گيرند.

اسلاید 167: مرکز سما واحد مشهد167طرح تجاری BUSINESS PLAN6- طرح بازار یابی:تجزيه و تحليل بازاريابي طبيعتاً مي‌بايستي به طرحي براي فروش محصولات طرح منجر شود. طرح بازاريابي، موقعيت فروش در هر بخش از بازار را شناسايي مي‌كند. جزئيات بازاريابي، آگهي‌هاي تبليغاتي واستراتژي‌هاي فروش مسلماً منتج به فروش مطلوب و گرفتن سهمي مناسب از بازار مي‌گردد. در طرح بازاريابي كانال‌هاي توزيع و روش‌هاي قرار دادن و يا خارج كردن محصول در آنها مي‌بايستي به طور شفاف ارائه شود

اسلاید 168: مرکز سما واحد مشهد168طرح تجاری BUSINESS PLAN7- طرح عمليات (توليد) اين بخش براي طرح تجاري يك طرح اختياري است و توضيح مي‌دهد كه عمليات توليد چگونه صورت مي‌گيرد. اين طرح شامل ارسال محموله، انبار كردن و پشتيباني لجستيكي آن مي‌باشد. اگر نشان دادن توانايي تجاري براي تحويل محصولات و ارائه خدمات الزامي است، طرح عمليات توليد نيز ضروري به نظر مي‌رسد.

اسلاید 169: مرکز سما واحد مشهد169طرح تجاری BUSINESS PLANاسناد تكميلي و صورت‌حساب‌هاي مالياين بخش به اسناد و صورت‌حساب‌هاي مالي اشاره دارد كه عبارتند از:نمودار تشكيلاتي خلاصه كار صورت‌حساب‌هاي مالي اطلاعات خدمات و توليدآمارهاي صنعتي اطلاعات رقابتي ديگر اطلاعات مرتبط

اسلاید 170: مرکز سما واحد مشهد170بررسی فرصت های کسب و کارکارآفرینی شامل جست وجوی فرصت و سپس جستجوی منابع مورد نیاز است.فرصت ها پیدا نمی شوند، بلکه ایجاد می شوند و پایدار و همیشگی نیز نیستند.(پنجره فرصت)یکی از شبکه های اطلاعاتی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کارهای کارآفرینانه، پایگاه اطلاعات صنعتی وزارت صنایع ومعادن است که را عرضة اطلاعات لازم در مورد نحوة ارزیابی طرح های صنعتی، انواع مشوق های سرمایه گذاری، اولویت های سرمایه گذاری در خصوصی خرید سهام کارخانه های دولتی، مشارکت در طرح های توسعه ای واحد های صنعتی یا تکمیل طرح های در دست اجرا، سرمایه گذاری در تهیه ی زیربناهای صنعتی، نظیر ایجاد شهرک های صنعتی، ساخت و فروش امکانات صنعتی و اجاره داری صنعتی، اولویت های مطالعاتی برای سرمایه گذاری، اولویت های سرمایه گذاری طرح های جدید در زمینه های مختلف صادراتی، فرصت های کسب و کار را برای کارآفرینان فراهم می آورد.

اسلاید 171: مرکز سما واحد مشهد171 انواع روشهای راه اندازی کسب وکارشروع کسب و کاراز صفرپذیرش نمایندگیخرید کسب و کار موجود

اسلاید 172: مرکز سما واحد مشهد172روش خرید کسب و کارمزایا :1- از آنجا که کسب و کار قبلا فعالیت می کرده، استمرار عملیات آن در آینده قابل پیش بینی است.2- به تلاش ها و زمانی که مرحله ی پیش ا ز راه اندازی کسب و کار نیاز دارد، احتیاجی نخواهد بود.3- برخی اوقات این احتمال وجود دارد که بتوان با چانه زنی و شرایط ویژه ای که به وجود می آید، کسب و کار مورد نظر را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن خرید.

اسلاید 173: مرکز سما واحد مشهد173روش خرید کسب و کارمعایب:ممکن است موفقیت کسب و کار، وابستگی زیادی به مالک و شخصیت او داشته باشد2. بازار محصولات و خدمات کسب وکار به حد اشباع رسیده باشد یا کسب و کار با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خریده شود.3. کارآفرین نمی تواند آن طورکه باید خلاقیت ها و ایده های خود را در تغییر و تحول کسب و کار پیاده کند، زیرا ممکن است ایجاد تغییرات اساسی، هزینه هایی بیش از شروع یک کسب و کار جدید را به کارآفرین تحمیل کند.

اسلاید 174: مرکز سما واحد مشهد174روش پذیرش نمایندگی این کسب و کار سیستمی است که یک عامل فروش یا کارآفرین با یک امتیاز دهنده یا شرکت معتبر توافق می کند که محصولات یا خدمات امتیاز دهنده را به فروش برساند.

اسلاید 175: مرکز سما واحد مشهد175عامل فروش یا کارآفرین باید اقدامات زیر را انجام دهد 1- سرمایه گذاری مالی برای انجام عملیات(درمقایسه با زمانیکه ا زصفر شروع می کند بسیار کمتر است)2- دریافت تجهیزات و امکانات استاندارد شده ازامتیاز دهنده و پرداخت بها.3- حفظ کیفیت خاصی از عملکرد4- پیروی از رویه های عملیاتی امتیازدهنده5- پرداخت نرخ فرانشیز و درصدی از درآمد خالص کسب و کار6- تعامل مستمر با امتیاز دهنده

اسلاید 176: مرکز سما واحد مشهد176خدماتی که امتیازدهنده برای کارآفرین فراهم می آورد 1- استفاده از نام شرکت امتیاز دهنده2- استفاده از آرم، سمبل ها، شعارها، طرح ها و تسهیلات امتیاز دهنده3- تامین آموزش های حرفه ای کارکنان واحد کسب و کار به وسیلة امتیاز دهنده4- فروش اجناس ضروری برای عملیات واحد کسب و کار با قیمت عمده فروشی5- هدایت و نظارت بر عملیات واحد کسب و کار برای اطمینان از رعایت مفاد قرارداد.

اسلاید 177: مرکز سما واحد مشهد177شروع کسب و کار از صفر1- مالکیت انفرادی2- شراکت 3- شرکت

اسلاید 178: مرکز سما واحد مشهد178مالکیت انفرادی کسب وکاری است که یک شخص آن را راه اندازی و اداره می کند و کسب و کار جدا از شخص مالک نیست.بدهی و تعهدات بر عهده ی فرد مالک است و علاوه بر آن شخص مالک دارای مسئولیت نامحدود است(دارایی های کسب و کار و دارایی های شخصی فرد، پشتیبان عملیات خواهد بود.)

اسلاید 179: مرکز سما واحد مشهد179مزایا شکل گیری آسانمالکیت فردی در سودخلاصه شدن تصمیم گیری و کنترل در یک شخصانعطافآزادی نسبی در مقابل کنترل های دولتی و رهاشدن از مالیات های شرکت بازرگانی

اسلاید 180: مرکز سما واحد مشهد180معایب مسئولیت نامحدوداحتمال وقفه یا تعطیلی به علت بیمار یا مرگ مالکدسترسی کمتر به سرمایه مشکلات نسبی در تامین منابع مالی در بلند مدتتجربیات و دیدگاه محدود به علت عدم حضور افراد دیگر

اسلاید 181: مرکز سما واحد مشهد181شراکتدویا چند نفر که به عنوان شریک در سو کسب و کار با یکدیگر مشارکت و همکاری می کنند، شراکت نامیده می شود.هریک از شرکا با گذاشتن پول، اموال، نیروی کار و مهارت ها، سهمی در سود یا زیان کسب و کار پیدا می کنند.شرکا بین خود قراردادی امضا می کنند که در آن سهم مالی و مدیریتی آن به صورت تفصیلی مکتوب شده و نقش های شرکت و روابط شراکتی آنان بیان شده است .

اسلاید 182: مرکز سما واحد مشهد182مزایاشکل گیری آسانتسهیل در رشد وعملکردانعطافآزادی نسبی در مقابل مقررات و کنترل های دولتیوجودمزایای مالیاتی( چون شخصیت حقیقی افراد مطرح است و مالیات ها بر درآمد شخصی است و چون کسب و کار مالکیت فردی دارد، دخالت دولت نیز درآن کم است)

اسلاید 183: مرکز سما واحد مشهد183پنج مرحله رشد درسازمانهای کارآفرینی سازمانهای کارآفرینی جمعی (سازمانهای بزرگ) LEsسازمانهای کارآفرینی فردی SMEsدرحال شکل گیریدرحال رشددرنقطه تکاملمرحله اولبحران: رهبریت سازمان بحران: خلاقیت برون دار بحران: رسیدن به خود مختاری و رسیدن به خوداتکائی درآمد بحران: کنترل سازمان درامواج رقابت و تغییرات بازار بحران : ؟بحران: همکاری و شراکت با رقباء هم طراز بحران: جذب سرمایه گذاری ، نفوذ شرکاء و ذینفعان در تصمیم گیری و تعیین خط مشیبحران: اتخاذ تصمیمات بطورجمعی و پایه گذاری استراتژی ماندگاری در بازاربحران: هدایت و جهت دهی سازمان بطرف سودآوری

16,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید