سفارش پاورپوینت و پرزی

برای سفارش پاورپوینت به موارد زیر توجه کنید:

۱- مطالب و محتوای پاورپوینت باید در قالب فایل ورد ارائه شود، در صورتی که محتوا نیز آماده نباشد هزینه تولید محتوا با توجه به موضوع مورد نظر شما به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

۲- نصف مبلغ پروژه در زمان شروع کار دریافت خواهد شد، در صورت لغو سفارش با توجه به پیشرفت پروژه مبلغی کسر می‌شود یا به صورت کامل مسترد خواهد شد.

۳- مبنای هزینه‌های سفارشات جداول زیر است، اما ممکن است با توجه به نوع پروژه اندکی تغییر کند.

۴- زمان انجام سفارش بین یک تا ده روز کاری متغیر است و برای پاورپوینت‎‌های تجاری و حرفه‌ای زمان بیشتری صرف اجرا خواهد شد.

راه‌های ارتباطی:

آی‌دی تلگرام: @poshtibani_ppt_ir

ایمیل: info@ppt.ir

پاورپوینت جلسات دفاع و درسی

سطح پایه

40 هزار تومان
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب پیش فرض به همراه منو (در صورت نیاز)
 • بدون طراحی گرافیکی
 • بدون ایده پردازی
 • افکت بین اسلایدها (Transition)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (1 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح نیمه حرفه ای

120 هزار تومان
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب اختصاصی به همراه منو (در صورت نیاز)
 • طراحی گرافیکی اختصاصی با پاورپوینت
 • ایده پردازی اختصاصی
 • افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

210 هزار تومان
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب اختصاصی حرفه ای به همراه منو (در صورت نیاز) با امکان ارایه 2 طرح اولیه
 • طراحی گرافیکی اختصاصی با نرم افزارهای گرافیکی
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پرزی (کلاسیک) جلسات دفاع و درسی

سطح پایه

70 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب پیش فرض
 • بدون طراحی گرافیکی
 • بدون ایده پردازی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (1 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح نیمه حرفه ای

180 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

270 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پرزی (نکست) جلسات دفاع و درسی

سطح پایه

90 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب پیش فرض
 • بدون طراحی گرافیکی
 • بدون ایده پردازی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (1 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح نیمه حرفه ای

210 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

310 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پاورپوینت تجاری

سطح پایه

-
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-

سطح نیمه حرفه ای

1 میلیون و 200 هزار تومان
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب اختصاصی تجاری
 • طراحی گرافیکی اختصاصی با پاورپوینت
 • ایده پردازی اختصاصی
 • افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب اختصاصی تجاری حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای با نرم افزارهای گرافیکی
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (نامحدود)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پرزی (کلاسیک) تجاری

سطح پایه

-
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-

سطح نیمه حرفه ای

1 میلیون و 500 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (نامحدود)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پرزی (نکست) تجاری

-

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

سطح نیمه حرفه ای

2 میلیون و 100 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (نامحدود)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پاورپوینت آموزشی

سطح پایه

40 هزار تومان
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب پیش فرض
 • بدون طراحی گرافیکی
 • بدون ایده پردازی
 • افکت بین اسلایدها(Transition)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (1 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح نیمه حرفه ای

460 هزار تومان
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا 30 اسلاید
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی حرفه ای با تاکید بر انتقال حداکثری مطالب آموزشی
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای با تاکید بر انتقال حداکثری مطالب آموزشی
 • افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پرزی (کلاسیک) غیر تجاری

سطح پایه

60 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید)
 • قالب پیش فرض
 • بدون طراحی گرافیکی
 • بدون ایده پردازی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (1 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح نیمه حرفه ای

600 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید)
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا 30 فریم (اسلاید)
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (نامحدود)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پرزی (نکست) غیر تجاری

سطح پایه

90 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید)
 • قالب پیش فرض
 • بدون طراحی گرافیکی
 • بدون ایده پردازی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (1 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح نیمه حرفه ای

900 هزار تومان
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا 30 فریم (اسلاید) مفید
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (نامحدود)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پاورپوینت همایش و کنفرانس

سطح پایه

30 هزار تومان
 • مبنا 20 اسلاید
 • قالب پیش فرض
 • بدون طراحی گرافیکی
 • بدون ایده پردازی
 • افکت بین اسلایدها (Transition)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (1 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح نیمه حرفه ای

220 هزار تومان
 • مبنا 20 اسلاید
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا 20 اسلاید
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پاورپوینت مالتی مدیا و چندرسانه ای

سطح پایه

-
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-

سطح نیمه حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا اسلاید یا دقیقه
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • افکت و انیمیشن نیمه حرفه ای (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا اسلاید یا دقیقه
 • طراحی گرافیکی حرفه ای به سبک موشن گرافیک
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای به سبک موشن گرافیک
 • افکت و انیمیشن حرفه ای با زمان بندی متوالی (Transition & Animation)
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (نامحدود)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

پاورپوینت رزومه (تجاری)

سطح پایه

-
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-

سطح نیمه حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا اسلاید یا صفحه
 • قالب اختصاصی
 • طراحی گرافیکی اختصاصی
 • ایده پردازی اختصاصی
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (3 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی

سطح حرفه ای

تماس بگیرید
 • مبنا اسلاید یا صفحه
 • قالب اختصاصی حرفه ای
 • طراحی گرافیکی اختصاصی حرفه ای / اینفوگرافیک
 • ایده پردازی اختصاصی حرفه ای
 • انجام رایگان اصلاحات جزئی (5 بار)
 • شامل تخفیف در سفارشات بعدی