صفحات رسمی سازمان‌ها

صفحات سازمانی صفحه‌هایی هستند که به درخواست سازمان‌ها و نهادهای مختلف ساخته می‌شوند. سازمان‌های مختلف برای انتشار پاورپوینت‌های خود و نمایش آن‌ها می‌توانند از طریق فرم تماس با ما یا از طریق حساب کاربری صفحه خود به صورت رایگان درخواست ایجاد صفحه‌های سازمانی نمایند.