علوم پایه آمار

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

amalkarde_banadere_ostane_khuzestan

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “آمار عملکرد بنادر استان خوزستان”

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

اسلاید 1: تخليه و بارگيريمشخصات سندتهیه کنندهقلی زاده – دادرسي تاییدحسن حکمت شعارتصویبجهانگير نجاتيشماره سندDI-R01-00خرداد– 1390واحد طرح و توسعهwww. Khomeiniport .comتردد كشتي ها آمار عملکرد بنادر استان خوزستانآمار عملياتي بنادر استان خوزستانتخليه و بارگيري به تفكيك نوع كالاتردد كاميون و واگنپروژه هاي مهم اداره كلسرمايه گذاري و بازاريابيدرآمد و هزينهآماده بكاري تجهيزاتآمار قراردادها و رسيدگي به شكاياتنظام پيشنهاداتنيروي انسانيآموزش12345678910111213www. Bik . irwww. Bikport.pmo.irگواهينامه– شناسنامه -آزمون دريانوردي1415HSE

اسلاید 2: واحد : تن تخليه و بارگيري بندر امام خميني (ره) در سه ماهه سال 1389و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتساير نمودارهاشاخصهاي عملياتيتخلیهسال 1389سال 1390% تغییراتنمودارتخليه غير نفتي مجتمع بندري3367204280715017-تخليه غير نفتي پتروشيمي2488617087972-جمع تخليه غيرنفتي3616065287802920-تخليه نفتي3152829438370-جمع تخليه نفتي و غيرنفتي3931347297241224-بارگیریسال 1389سال 1390% تغییراتنموداربارگيري غيرنفتي مجتمع بندري108909277406029-بارگيري غير نفتي پتروشيمي148188113668508-جمع بارگيري غيرنفتي2570973214091017-بارگيري نفتي2388719361066151جمع بارگيري نفتي و غيرنفتي4959692575157116تخلیه و بارگیریسال 1389سال 1390% تغییراتنمودارتخليه و بارگيري غير نفتي مجتمع بندري4456296358121020-تخليه و بارگيري غير نفتي پتروشيمي1730742143772917-تخليه و بارگيري غير نفتي6187038501893919-تخليه و بارگيري نفتي2704001370504437جمع كل تخليه و بارگيري نفتي و غيرنفتي889103987239832-

اسلاید 3: بازگشتنمودار مقايسه اي تخليه غيرنفتي مجتمع بندري در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)

اسلاید 4: نمودار مقايسه اي تخليه غيرنفتي پتروشيمي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 5: نمودار مقايسه اي تخليه نفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 6: نمودار مقايسه اي جمع تخليه غيرنفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 7: نمودار مقايسه اي مجموع تخليه نفتي و غيرنفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 8: نمودار مقايسه اي بارگيري غيرنفتي مجتمع بندري در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 9: نمودار مقايسه اي بارگيري غيرنفتي پتروشيمي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 10: نمودار مقايسه اي بارگيري نفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 11: نمودار مقايسه اي جمع بارگيري غيرنفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 12: نمودار مقايسه اي مجموع بارگيري نفتي و غيرنفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 13: نمودار مقايسه اي مجموع تخليه وبارگيري نفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 14: نمودار مقايسه اي مجموع تخليه وبارگيري غيرنفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 15: نمودارمقايسه اي مجموع تخليه و بارگيري نفتي وغيرنفتي درسالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 16: سال 1389سال 1390 مقايسه تخليه و بارگيري غيرنفتي در سه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 17: نمودار% تغييرات13901389شرح25-183243كشتي تجاري مجتمع بندري19-96119كشتي تجاري پتروشيمي25-279370جمع كشتي تجاري 8-8997كشتي نفتي21-368467جمع كشتي هاي نفتي و غيرنفتيجدول مقايسه اي كشتي هاي ورودي به بندر امام خميني (ره) در سه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتساير نمودارها

اسلاید 18: نمودار مقايسه اي كشتي تجاري مجتمع بندري در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 19: نمودار مقايسه اي كشتي تجاري پتروشيمي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 20: نمودار مقايسه اي مجموع كشتي تجاري در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 21: نمودار مقايسه اي كشتي نفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 22: نمودار مقايسه اي مجموع كشتي هاي نفتي و غيرنفتي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 23: سال 1390سال 1389سال1390سال 1389سهم كشتيهايتجاري در بندرامامسهم كشتيهايتجاري و نفتي در بندرامامسهم كشتيهاي تجاري و نفتي در سه ماهه 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 24: آمار عملياتي بنادرآبادان و خرمشهر در سه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتبندر خرمشهربندر خرمشهربندر خرمشهربندر خرمشهربندر خرمشهرشرح13891390% تغييراتنمودارشناور ورودي : فروند54449010-تخليه غير نفتي : تن16689214093216-بارگيري غير نفتي : تن12558523360886جمع تخليه و بارگيري غير نفتي : تن29247637454028تخليه و بارگيري كانتينري (TEU)20664214104كشتي مسافربري ورودي : فروند272122-جابجائي مسافر : نفر5684648814ترانزيت غير نفتي5594644315بندر آبادان ، چوئبده و اروندكناربندر آبادان ، چوئبده و اروندكناربندر آبادان ، چوئبده و اروندكناربندر آبادان ، چوئبده و اروندكناربندر آبادان ، چوئبده و اروندكنارشرح13891390% تغييراتنمودارشناور ورودي : فروند58847719-تخليه غير نفتي : تن11213118426بارگيري غير نفتي : تن6374482824-جمع تخليه و بارگيري غير نفتي : تن17587166705-جمع تخليه و بارگيري نفتي : تن15410100-كشتي مسافربري ورودي : فروند180100-جابجائي مسافر : نفر25490100-

اسلاید 25: آمار عملياتي بنادر استان خوزستان در سه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتشرح13891390% تغييراتنمودارتخليه غير نفتي : تن3794170303080320-بارگيري غير نفتي : تن2702932237934612-تخليه و بارگيري غير نفتي : تن6497101541014917-تخليه و بارگيري نفتي : تن2705542370504437تخليه و بارگيري نفتي و غير نفتي : تن920264391144021-تخليه و بارگيري كانيتينري (TEU)618934498227-كشتي مسافري ورودي : فروند452153-جابجائي مسافر : نفر8233648821-بنادر آبادان و خرمشهر

اسلاید 26: نمودار مقايسه اي تخليه و بارگيري غيرنفتي بندرخرمشهردر سا لهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 27: نمودار مقايسه اي جابجايي مسافر بندر خرمشهر در سا لهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 28: نمودار مقايسه اي تخليه و بارگيري كانتينري (TEU ) بندر خرمشهر در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 29: نمودار مقايسه اي جابجايي مسافر بندر آبادان و چوئبده درسالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 30: نمودار مقايسه اي تخليه غيرنفتي بنادر استان در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 31: نمودار مقايسه اي بارگيري غيرنفتي بنادر استان در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 32: نمودار مقايسه اي تخليه و بارگيري غيرنفتي بنادر استان در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 33: نمودار مقايسه اي تخليه و بارگيري نفتي بنادر استان در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 34: نمودار مقايسه اي جمع كل تخليه و بارگيري نفتي و غيرنفتي بنادر استان در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 35: نمودار مقايسه اي تخليه و بارگيري كانتينري (TEU) بنادر استان در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 36: مقايسه تناژحمل كاميون و واگن در سه ماهه 1389مقايسه تناژ حمل كاميون و واگن در سه ماهه 1390نمودار% تغييرات13901389شرح41-88725149980تعداد كل كاميون45-17463413176459تناژ حمل كاميون4471664960تعداد كل واگن 31379667288992تناژ حمل واگنجدول مقايسه اي تردد كاميون و واگن به بندر امام خميني (ره)درسه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 37: نمودار مقايسه اي تعداد كاميون در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 38: نمودار مقايسه اي تعداد واگن در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 39: آمار تخليه و بارگيري كالا در بندر امام خميني (ره) در سه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشترسوب كالابندر خرمشهرتخليه كالا تخليه كالا تخليه كالا تخليه كالا تخليه كالا شرح13891390% تغييراتنمودارآهن الا ت67330255-ذرت98975923-پودر آهن 089100گندم 640100-سويا78166914-كود شيميايي 1236448-كالاي كيسه اي26212054-جو58261350كالاي كانتينري192595899-واحد : هزار تنبارگيري كالا بارگيري كالا بارگيري كالا بارگيري كالا شرح13891390% تغييراتمصالح ساختماني04100خاك معدني48059424مواد شيميائي1323115213-پودر آهن1730100-كالاي كانتينري2197013299-تخليه و بارگيري كانتينريتخليه و بارگيري كانتينريتخليه و بارگيري كانتينريتخليه و بارگيري كانتينريتخليه و بارگيري كانتينريشرح13891390% تغييراتنموداركالاي كانتينري (TEU)412292357243-واحد : هزار تن

اسلاید 40: آمار تخليه و بارگيري كالا در بندر خرمشهر درسه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشترسوب كالابندر امام خمينيتخليه كالا تخليه كالا تخليه كالا تخليه كالا شرح13891390% تغييراتبرنج24468286088%-لاستيك وپلاستيك259850980%-مصنو عات فلزي 116160748%-ماشين الات و خودرو سنگين447547316%كا نتينر پر (تن )10745112358315%لوازم خا نگي 481678084%-متفرقه 4531619137%جمع 16629514309514%-واحد : تنبارگيري كالا بارگيري كالا بارگيري كالا بارگيري كالا شرح13891390% تغييراتميوه تره بار76783%محصولات دامي گياهي3355485245%مواد معدني414310478153%مصالح ساختماني7284813047579%آهن الات 775342235445%مصنوعات فلزي 906419771118%كانتينر پرو خالي ( تن)23300248046%متفرقه361841133%جمع12096724103399%تخليه و بارگيري كانتينريتخليه و بارگيري كانتينريتخليه و بارگيري كانتينريتخليه و بارگيري كانتينريشرح13891390% تغييراتتخليه و بارگيري كانتينري (TEU)20664214104%واحد : تن

اسلاید 41: نمودار مقايسه اي تخليه وبارگیری کانتینری TEU در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 42: نمودار مقايسه اي تخليه آهن آلات در سالهاي 1388، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 43: نمودار مقايسه اي تخليه ذرت در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 44: نمودار مقايسه اي تخليه پودرآهن در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 45: نمودار مقايسه اي تخليه گندم در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 46: نمودار مقايسه اي تخليه سويا در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 47: پروژه هاي در دست اقدام بندر امام خميني (ره) خرداد ماه 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)نمودار%پيشرفت فيزيكي%پيشرفت فيزيكيهزينه قطعي(میلیون ریال)اعتبار مصوب در سال 90(میلیون ریال)نام پروژهنمودارواقعيبرنامه ايهزينه قطعي(میلیون ریال)اعتبار مصوب در سال 90(میلیون ریال)نام پروژه100100-800اجراي سيستم برقي و تاسيساتي اسكله هاي شرقي و غربي اسكله 150 هزارتني87100-700خريدوحمل لوله ، اتصالات و شيرآلات و متعلقات شبكه هاي توزيع آب شرب و آتش نشاني تاسيسات9910012403000اجراي عمليات تاسيسات آب و برق اراضي پشتيباني9710056110000احداث گيت هاي ورودي اراضي پشتيباني10010068510000تعميرات اساسي خطوط ريلي100100511000احداث میدان ورودی ، میدان گذرنامه ، رستوران ، سایت اداری و رواقها ، ساختمان اداری ، مرکز اسناد ، نماز خانه پارک 400 واحد و سر درب98100-2000احداث پست پاساز87100-1000اجرا تاسیسات آبرسانی و ایستگاه پمپاژ مجتمع قدیم بندر100100-1000خرید لوله ، اتصالات و شیرآلات و متعلقات شبکه توزیع آب10010011302000احداث ساختمان جستجو و نجات اروندکنار153812710000تعميرات اساسي سازه هاي ساحلي و فرا ساحلي76100311812000تعویض و اورهال استاندارد ترانسفورماتور پستهای برق728412714000تهیه و نصب المان های ترافیکی بندر7583273920000تعميرات اساسي اماكن اساسي، اداري، تاسيسات ساختماني9378312710000ترمیم محوطه ها و لکه گیری آسفالت100100-1100اجرای روشنایی محوطه های عملیاتی بندري8378-12000تعریض راه دسترسی صفر51023410000اجرای سیستم اعلان حریق انبارهاو پستهای برق32100-4200نوسازی و ارتقای سیستم کابل کشی بارج هاربر برق بندر4667548815000خريد كليه ملزومات و تجهيزات مخابراتي اراضي پشتيباني4254548815000اجراي عمليات ساختمان مخابرات ، نصب و تست اراضي پشتيباني444620340000تكميل مطالعات و احداث بندر شادگان3565977640000تكميل پروژه احداث معابر و شبكه هاي زهكشي45-6000اجراي روشنايي و تهويه تونل سرويس1117407050000تكميل مطالعات و احداث دايك B6 و خيابانهاي پيراموني-50-25000افزايش ظرفيت فندرهاي اسكله112640006000احداث يك عدد دلفين در ضلع شمالي ايستگاه راهنمايي خورموسي1126-5000نصب بيكن و سيستم روشنايي رودخانه بهمنشير5050-2000اجراي معماري داخلي آمفي تئاتر و لابي ساختمان اداري---10000نوسازي خطوط ريلي راه آهن55-18000احداث ساختمان مديريت بحران و احداث مجتمع گارد54-5800اجراي پوشش حفاظتي زير اسكله ها100100400015000خريد ديماند آب مجتمع بندريبازگشتپروژه هاي فنيپروژه هاي IT

اسلاید 48: مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 49: مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 50: پيشرفت فيزيكي طبق برنامه و واقعي اجراي عمليات تاسيسات آب و برق اراضي پشتيبانيDI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 51: پيشرفت فيزيكي طبق برنامه و واقعي خريد لوله ، اتصالات و شيرآلات و متعلقات شبكه توزيع آبDI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 52: پيشرفت فيزيكي طبق برنامه و واقعي احداث پست پاساژDI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 53: پيشرفت فيزيكي طبق برنامه و واقعي اجراي سيستم برقي و تاسيسات اسكله هاي شرقي و غربي اسكله 150 هزار تنيDI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 54: ارقام به ميليارد ريالجدول مقايسه اي درآمد و هزينه در بندر امام خميني (ره)تا پایان خرداد ماه 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)% تغييرات13901389شرح6279262درآمد56663هزينهبازگشت

اسلاید 55: واحد : تنآخرين وضعيت موجودي كالا در انبارها و محوطه هاي بندر امام خميني (ره )تا تاريخ 31/03/1390DI-R02-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتنوع کالاترمینال کالاترمینال کانتینریترمینال استیجاریسيلوترمینال اختصاصيجمعدرصد از کلتغییر نسبت به ماه گذشتهماشين آلات239723970.08%0%مواد نفتی016008160080.50%5%-روغن گیاهی01317141317144.15%8%آهن آلات27310910607737918611.96%19%-متفرقه206420640.07%165%ذغال کک23735957222447843922.66%2%-لوازم کارخانه19664196640.62%5%-مصالح ساختماني30462304620.96%0%مواد معدنی22062713885535948211.34%11%کانتینر پر060383960383919.04%3%کانتینر خالی01353061353064.27%0%ذرت01035672435250533563325419.97%21%-سویا013419825538638958412.28%5%-کود شیمیايي3572327565632882.00%16%پودر آهن000.00%0%گندم8298290.03%0%جو01836321836325.79%0%شکر0116722104121271344.01%438%پودر آلومینیوم000.00%100%-برنج000.00%0%مواد شيميايي903790370.28%0%جمع596285739145441624243521369866317127231712725%-درصد از کل18.80%23.31%13.93%0.77%43.20%317127231712725%-

اسلاید 56: جدول تجهيزات درياييجدول تجهيزات مخابراتجدول تجهيزات خشكينمودار% تغييراتسال 1390سال 1389شرح39188تجهيزات دريايي2-97.8099.78تجهيزات مخابرات092.692.5تجهيزات خشكيآمار وضعيت درصدآماده بكاري تجهيزات در بندر امام خميني (ره)تا پایان خرداد ماه 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 57: نمودار مقايسه اي درصد آماده بكاري تجهيزات دريايي در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 58: نمودار مقايسه اي وضعيت درصد آماده بكاري تجهيزات مخابرات در سالهاي 1388 ، 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 59: نمودار مقايسه اي وضعيت درصد آماده بكاري تجهيزات خشكي درسالهاي 1388 ، 1389 و 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 60: وضعيت آماده بكاري تجهيزات دريايي بندر امام خميني (ره) تا پايان خرداد ماه 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)% آماده بكاري در سه ماهه 1390نام شناوررديف% آماده بكاري در سه ماهه 1390نام شناوررديف100قايق راهنمابر قيام 619100لايروب بستان1100قايق راهنمابر هادي720100لايروب هويزه2100قايق راهنمابر هادي82197لايروب دزفول3100قايق هيدروگراف رفسنجان22100لايروب منصور4100قايق سار 223100لايروب فلاخن567قايق ناجي 724100كشتي بويه گذار مهر6100مولتي كت مراد 525100يدك كش كربلا7100اسپليت بارج نصير 1260يدك كش رشيد 18100اسپليت بارج نصير 227100يدك كش رشيد 39100اسپليت بارج فلاخن2897يدك كش دادمان 21088آبرسان سقاي 12982يدك كش دادمان 311100سوخت رسان شماره 13070يدك كش تبوك12100سوخت رسان شماره 23153يدك كش احد13100آبرسان چابهار32100يدك كش اصفهان14100قايق رعد 2 گارد و انتظامات33100يدك كش صبور 11547یدک کش صبور 234100قايق تندرو قائد16100یدک کش خلیج فارس 235100قايق راهنمابر قيام 417میانگین = 91%میانگین = 91%میانگین = 91%100قايق راهنمابر قيام 518بازگشت

اسلاید 61: وضعيت آماده بكاري تجهيزات مخابرات بندرامام خميني (ره) درخرداد ماه 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)ردیفنام تجهیز% آماده بكاري1شبكه كابلي1002مركز سوئيچ و تجهيزات مرتبط983خميني راديو1004UPS پر قدرت1005غير استراتژيك الكترونيك856هواشناسي1007سيستم هاي صمعي بصري و كمك آموزشي1008دكل هاي مخابراتي1009دستگاه هاي راديويي و مخابراتي9410دستگاه هاي كمك ناوبري9611دستگاه هاي مولد برق و برق عمومي9912دستگاه هاي نجات و موقعيت ياب الكترونيكي91بازگشت

اسلاید 62: وضعيت آماده بكاري تجهيزات خشكي بندر امام خميني (ره) در خرداد ماه 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)% آماده بکارینام تجهیزردیف% آماده بکارینام تجهیزردیف% آماده بکارینام تجهیزردیف99.8كانت استكر2999.5LHM 500 جرثقيل1599.8مكنده 1199.3ترانستينر منگان 13099.6LHM 500 جرثقيل1699.4مكنده 2 298.6ترانستينر منگان 23199.5LHM 500 جرثقيل1799.1مكنده 3 399.2ترانستينر منگان 33298.8LHM 500 جرثقيل1899.6مكنده 4 4100ترانستينر پايونر13399.7LHM 500 جرثقيل1999.5مكنده 5 5100ترانستينر پايونر23497.8LHM 400 جرثقيل20100مكنده 6 635100LG 1550 جرثقيل21100LHM 100 جرثقيل736100آنلودر برگا شماره يك22100LHM 100 جرثقيل837100آنلودر برگا شماره دو23100LHM 100 جرثقيل93897.5گنتری کرین 1 2499.6LHM 100 جرثقيل10390گنتری کرین 225100LHM1200جرثقيل1199.8گنتری کرین 32698.3LHM 500 جرثقيل1278.7گنتری کرین 42797.6LHM 500 جرثقيل1387.1كانت استكر2899.8LHM 500 جرثقيل14بازگشت

اسلاید 63: شاخصهاي عملياتي بندر امام خميني (ره) در سه ماهه سال 1389 و 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتشرح13891390% تغييراتصادرات : تن 2558383213199217-كاپوتاژ : تن 0193552100ترانزيت غيرنفتي : تن 08918100ترانزيت نفتي : تن 2720312952708شرح13891390% تغييراتميانگين ظرفيت ناخالص كشتي : تن182372156718سرويس تايم كشتي : روز33.930بهره وري كشتي : تن بر ساعت28021922-ضريب اشغال اسكله : درصد2523.46-ميانگين ساعت انتظار330

اسلاید 64: سرمايه گذاري و بازاريابي بندر امام خميني (ره) تا پايان خرداد ماه 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتتقاضاهاي سرمايه گذاري تا پايان خرداد ماه 1390قراردادهاي سرمايه گذاري منعقد شده

اسلاید 65: سرمايه گذاري و بازاريابي بندر امام خميني (ره) تا پايان خرداد ماه 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشتقراردادهای منعقد شده تا پايان خرداد ماه 1390

اسلاید 66: آمار قراردادها و رسيدگي به شكايات اداره كل در خرداد ماه 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)ارقام : ميليون ريالجدول قراردادها در خرداد ماه 1390جدول رسيدگي به شكايات در خرداد ماه 1390بازگشت

اسلاید 67: رتبه بندي كميته هاي تخصصي بررسي پيشنهادها در واحد ها تا پايان خرداد ماه 1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)نام اداره / قسمتتعداد كاركنانتعداد پیشنهادات تعداد مورد قبولتعداد اجرا شدهتعداد اجرا نشدهحوزه مديريت828202فني و نگهداري3214651اداري و مالي18763909طرح و توسعه6551918مهندسي و عمران492818316دريائي و بندري21027770بازگشت

اسلاید 68: آمار وضعيت نيروي انساني اداره كل در خرداد ماه1390DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)جدول پراكندگي تحصيلي جدول پراكندگي سنوات خدمت تعداد افراد قراردادي (از طريق سازمان)تعداد افراد قراردادي از طريق شركتهاي تامين نيروي انسانيجمع345104449آمار نيروهاي غيررسمي بازگشت

اسلاید 69: و ضعيت دوره هاي آموزشي در سه ماهه سال 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 70: و ضعيت گواهينامه – شناسنامه و آزمون دريانوردي در سه ماهه سال 1390 DI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

اسلاید 71: HSE آمار حوادث و عملكرد كميته هايDI-R01-00مجتمع بندري امام خميني (ره)بازگشت

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان