کشاورزی و دامپروری دامپروری و پرورش آبزیان

دستاوردهای فنی سال ۸۸ در حوزه مرغداری شرکت مرغ مادر دیز باد و شرکت مرغداران توس

dastavardhaye_fani_sale_88

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.


  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “دستاوردهای فنی سال ۸۸ در حوزه مرغداری شرکت مرغ مادر دیز باد و شرکت مرغداران توس”

دستاوردهای فنی سال ۸۸ در حوزه مرغداری شرکت مرغ مادر دیز باد و شرکت مرغداران توس

اسلاید 1: به نام خدا

اسلاید 2: دستاوردهای فنی سال 88هجدهم بهمن ویازدهم اسفند 1388تهران ارائه دهنده: مجید صنعتگر((شرکت مرغ مادردیزباد)) و((مرغداران توس ))

اسلاید 3: عناوین اصلیخلاصه تغییرات و نیازها در مرغ مادر امروزینیوکاسل فوق حاد در مرغان مادربازگشت لنگش شیوعی دوباره از MG وضعیت بیماری ها در استان خراسان رضویهنر مدیریت خروس

اسلاید 4: تغییرات و نیازها در مرغ مادر امروزی خلاصه ای از اطلاعات داده شده توسط بخش خدمات مشتریان شرکت مرغ اجداد زربال با رویکرد پرریزی اما در مورد نیاز های مرغ مادر امروزی

اسلاید 5: عامل شروع تحقیقات و گذاشتن جلسات : پرریزیکاتولوگهای نژاد هرچندسال یکبار عوض می شود والزاما نباید اجرا شود .فلسفه خدمات مشتریان به روزرسانی آن استشروع شکایت از 8 ماه قبل 10%مشتری ها شاکی

اسلاید 6: بررسی عوامل مهم شامل:1- وقوع در چند درصد گله ها2- چند درصد مرغ و خروس ها3- کجای پرنده4- بررسی منحنی تولید،وضعیت تغذیه ای ،نسبت مرغ وخروس5- overmating 6- تراکم7- امکانات فارم(تهویه،هیتر،سرانه آبخوری و دانخوری)8- برنامه نوری9- تاثیرات فصلی10- مختصات جیره های مصرفی و ارزیابی تامین کننده های مواد11- عوامل ایجاد استرس وترس و آشفتگی12- بیماری های دستگاه گوارش ،پوستی ، مایت و...

اسلاید 7: پس از بررسی چند فارم شاکی اطلاعات بررسی شد.نظر آقای مایکل لانگلی : به نظر ایشان این بحث به علت پرخواری بوده و نه پرریزی وتوصیه های ایشان :-- دوره پرورش :1-دسترسی به کل فضای سالن قبل 21 روزگی2-تا28روزگی دما 203-مدیریت آبخوری ودانخوری از نظر ارتفاع ،سرانه و دسترسی کافی4-کاهش استرس واکسن5- پخش سنگریزه روی بستر6- اضافه کردن نمک یا جوش شیرین موقع پرخواری7-کاهش طول روشنایی قبل 22 هفتگی8- افزودن تریپتوفان آشامیدنی در آب

اسلاید 8: -- دوره تولید1-سرانه کافی آبخوری و دانخوری 2-توزیع دان در تاریکی3-افزایش مقادیر دان همگام با تولید4-استفاده از دان آردی زبره5-بلوغ جنسی همزمان مرغ وخروس6-پخش سنگریزه در بعدازظهر ها7-استفاده از جوش شیرین8-استفاده از ویتامین های گروه ب9-تریپتوفان

اسلاید 9: -- تغذیه 1-فیبر خام بین 4تا7 درصد2-سطوح سدیم 0/18 تا 0/2 درصد 3-کلروسدیم انحراف زیادی نداشته باشد4-سطوح کافی اسیدآمینه های قابل هضم :لایزین،آرژنین،متیونین و...5-مقادیر کافی عناصرکمیاب:روی ،سلنیوم6-مایکوتوکسین ها7-کنترل ویتامین های گروه ب8-مقادیرکافی دان

اسلاید 10: نتایج بررسی های خدمات مشتریان اجداد زربال1- نژادی نیست2- بعضی مشتری ها از روش 1 استفاده می کننداما با فرمول جیره های روش2درروش 1 افزایش وزن هفتگی به تعویق می افتد،چون دراین روش دان کمتری میدهیم تاافزایش وزن کمتر باشدوچون نیازهای پرنده ثابت است پس باید جیره غلیظ تری بدهیمدرموردتمام اسیدآمینه های ضروری،cp ،انرژی،موادمعدنی،ویتامین ها احتیاجات غذایی پرنده در کیلوگرم جیره بیشتراز روش2 است.

اسلاید 11: توصیه هااگرازروش 1 استفاده می کنید منحنی وزن مرغ را به صورت زیر تغییر دهید:5تا6 هفتگی --------- 50 گرم بالای وزن استاندارد10تا16 هفتگی------- 80گرم بالای وزن استاندارد16تاتولید -------- 100گرم بالای وزن استاندارددرطول تولید --------- 120گرم بالای وزن استاندارد

اسلاید 12: زمان آغازتحریک نوری------ 80تا85درصدگله بیش ازدوانگشت استخوان عانه بازدرپرنده های جدیدافزایش تولیددرشروع موشکی است ---پرنده را باسطوح بالاتر دان حمایت کنیدروش پیشنهادی:ازنشانه گذاری تا5% تولید proactive عمل شود(برعکس روش reactive )زمان نشانه گذاری ----- 122تا125 گرم

اسلاید 13: 1% ---------- 4 گرم افزایش2/5%---------4 گرم افزایش5%-----------3 گرم افزایش5%تا 70%-------- به ازاء هر1%------ 0/6 تا 0/65 گرم افزایشبعد از 85%-------- به ازاء هر 1% ----- 1 گرم (این قسمت بستگی به افزایش وزن هفتگی مرغ ،وزن تخم مرغ، زمان مصرف دان، منحنی تولید ، تاثیرات فصل و دمای سالن ، فرمول جیره دارد)

اسلاید 14: بعد از پیکبه تعویق انداختن زمان کاهش دانکاهش دان بر اساس Egg Mass گرفتن دان زودتر از 3 هفته بعد پیک اتفاق نیفتدتوجه به وزن گیری مرغ هااگر مجموع افزایش وزن دو هفته متوالی بیش از 60 گرم شد -------- دان کاهش یابددر شروع گرفتن دان تا 40 هفتگی ------عدم کاهش بیش از 3% دان پیک50-40 هفتگی --------عدم کاهش بیش از 5% 64-50 هفتگی --------عدم کاهش بیش از 4%

اسلاید 15: فرمولاسیون جیرهاز تمام مواد اولیه خریداری شده ارزیابی به عمل آیدمقدارcp در جیره واقع بینانه دیده شودجیره را براساس aa قابل هضم بنویسید نه توتالدسترسی حیاتی مواد در نظر گرفته شودفرمول های تولیدی ارزیابی کیفی گرددجیره ها از نظر آفلاتوکسین ها کنترل شونددرصد روی و مس درمکمل ها ودربالانس جیره مهم استدرصد ویتامین های E,Se درمکمل ها و بالانس جیره مهم استقوام دان و میزان آردینگی آن مهم است

اسلاید 16: ویتامین های مهم در رشد پرگروه B و پانتوتنیک اسید چرا کمبود ویتامین در جیره اتفاق می افتد ؟1-درجیره به علل اقتصادی کم زده شود2-خود تولیدکننده کم زده است3-در میکس جدا شود4-بعضی پرنده ها کمتر می خورند5-بعضی ویتامین ها در مواد غذایی قابل استفاده و بعضی قابل دسترس نیستند6-کیفیت ویتامین ثبات ندارد ودربرابر فشار، حرارت ،رطوبت ، اکسیداسیون،کولین و ... تغییر می کند7- طی فرآیند نگهداری و انبارداری از بین می روند

اسلاید 17: در یک کار تحقیقاتی بعد از یک ماه میزان باقیمانده ویتامین های ذکر شده به شرح ذیل بوده است :1- ویتامین A : 70 تا 80 درصد2- ویتامین K : 35 درصد 3- تیامین : 65 تا 80 درصد

اسلاید 18: مینرال های مهم دررشد پر روی و مس و منگنزچرا کمبود مینرال اتفاق می افتد ؟1 –کم زده شود(درفرمول دان یا کارخانه تولید کننده)2 –دمیکس شود3 –باید بدانیم به چه فرمی در دستگاه گوارش حل می شود.جذ ب بعضی فرم ها مثل کلرید و سولفات بهتر است4 –بعضی پرنده ها کمتر دان می خورند5 –به خصوص درموردMn,Cu,Zn,Se بایددوسوم معدنی و یک سوم آلی تامین شود

اسلاید 19: برای تامین نیاز های راس حدود 630 تومان معدنی و 5100 تومان ویتامینه هزینه بر می دارد.که 41% ویتامینه را E و 10%کولین و 6% A استSe در مکمل های معدنی غلظت بسیار کمی دارد و معمولا دمیکس می شود (به عبارتی گم می شود)

اسلاید 20: انرژی و پروتئیندر فرمول نویسی و جیره بندی دان محاسبه انرژِی مهم تر از پروتئین استانرژی نگهداری :اندازه بدن ،دمای محیط،سطح فعالیتاندام های حیاتی اولین بخشی هستند که استفاده می کنندانرژی نگهداری در دوره پرورش ازهفته 12 به بعد 80% انرژی مورد نیاز استدرشروع تولید 82% درپیک 75% بعد هفته 40 حدود 76% پس در دوره تولید حدود 80% انرژی برای نگهداری است که در پیک تولید کم می شود و بیشتر صرف پیک Egg Mass می شوداگر میزان دان در تولید کم باشد از Egg Mass کم می کند

اسلاید 21: وضعیت پرونسبت آن با انرژی مورد نیاز1(پرکامل)2 (20%ریزش پر)3 (40%ریزش پر) 4(60% ریزش پر) و5(80% ریزش پر)

اسلاید 22: کاهش دان بعد پیکدرهر 5% کاهش تولید حدود 1/4% نیاز به انرژی کاهش پیدا می کندپس بهتر است کاهش دان بر اساس نیاز به انرژی باشد

اسلاید 23: نیاز به پروتئینCp مورد نیاز برای نگهداری 8/52گرم در روزCp برای تولید یک تخم مرغ 65 گرمی 14/2 گرم در روز65%پروتئین برای تولید صرف می شود بنابراین مهم ترین عاملی که نیاز به pr را تعیین می کند EM استانرژی برای بقاء لازم است و پروتئین برای تولید(80%انرژی برای نگهداری و 65%پروتئین برای تولید)درسویه های جدید مرغ مادر یک هنر مهم مقادیر درست وزمان درست شارژ دان برای برطرف کردن نیاز های گله

اسلاید 24: مرغ های مادر امروزی سریع به تولید می آیند بنابراین برنامه تغذیه ای مناسب می طلبدروند تقسیم انرژی :1-اندام های حیاتی 2-استخوان3-رشدعضلات4-تناسلی5-ذخیره چربی6-تعدادفولیکول های بالغ بیشتربلوغ جنسی زمان بین تحریک نوری و پیک تولید استاگر پرنده overfeeding شود :به تولید می آیند ولی با اختلالات متابولیکی مثل چربی کبد،چربی بدن، فولیکول های بالا و دوزرده بیشتر و...اگر دان کم باشد:تولید کم ،کمبود تغذیه ای ، پرریزی و...

اسلاید 25: خلاصهنسل جدید مرغان مادر:افزایش تولید،افزایش رشد،سیکل تخمگذاری دقیق ومنظم و خوبی دارند،درشرایط بد:گپ در کلاچ های تولیدتحریک نوری باید به تعویق بیفتدFleshing مرغ از نزدیک باید ارزیابی شوددرزمان بلوغ جنسی تغییردرfleshing مهم تر از تغییر وزن استبعدپیک گرفتن سریع و هیجانی دان توصیه نمی شود.

اسلاید 26: گزارشی از یک مورد ابتلا به بیماری نیوکاسل فوق حاد در یک گله مرغ مادر

اسلاید 27: درتاریخ 18/9/1388 دریک سالن یک فارم مرغ مادر گوشتی علائم بیماری نیوکاسل ظاهر شددر بررسی اولیه سالن وضعیت جوجه ها از نظر بالینی طبیعی بود ولی در کالبدگشایی تلفات خونریزی شدید در پیش معده که به نواحی زیرین سنگدان نیز کشیده شدهخونریزی در روده کور و نقاط خونریزی کانونی منتشر در قسمت میانی وانتهایی روده هیچگونه علایم تنفسی مشاهده نشدونای ،کیسه های هوایی وریه ها طبیعی بودندسن جوجه های سالن 28 روزه و درصد تلفات تا شروع درگیری 1%

اسلاید 28: واکسیناسیون انجام شده تا زمان شروع درگیریکوکسیدیوز(لیواکوکس) ------- 5روزگیدوگانه زنده نیوکاسل – برونشیت (ویتابرون)----- 10 روزگی دوگانه روغنی نیوکاسل – آنفلوانزا(رازی)----- 10 روزگیگامبرو D78 -------- 17 روزگیگامبرو D78 --------24 روزگی

اسلاید 29: روند تلفات در سالن درگیربترتیب از روز اول : 23- 41 – 113 – 170 – 224 – 382 – 432 – 239 – 121 – 64 – 36 – 13 – 12 – 11 – 7 تلفات در هفته اول بیماری 1385 قطعه (معادل 37/5%)وتا پایان هفته دوم 1881 قطعه (معادل 50/9%)از روز دوم درگیری از نظر بالینی در سالن جوجه های کز کرده دارای لرزش بدن و التهاب شدید ملتحمه چشم (conjunctivitis) . ملتحمه چشم به رنگ قرمز گیلاسیدر روزهای بعد کدورت شدید قرنیه در جوجه های مبتلا

اسلاید 30: پس از گذشت 15 روز از شیوع بیماری حدود 200 قطعه از جوجه های باقیمانده (1760 قطعه) علایم شدید عصبی ،پیچش گردن و ستاره نگری ، زمین گیری نشان دادند

اسلاید 31: با تشخیص بیماری ، واکسیناسیون با لاسوتا شرکت رازی به میزان 1/5 دز در مابقی سالن ها،آشامیدنی انجام شدتا 6 روز بعد درگیری سالن اول در هیچ سالنی علایم دیده نشد.از 34 روزگی در دو سالن علایم عصبی همراه با خونریزی در پیش معده اما با شدت کمتر دیده شددر یک سالن تلفات ناشی از بیماری به 8% و درسالن دیگر به 2% رسیدعلایم گوارشی ، عصبی ،التهاب ملتحمه چشم وکدورت قرنیه دراین سالنها نیز مشاهده شد ولی با شدت کمتر

اسلاید 32: بعد از درگیری با بیماری علاوه بر واکسن لاسوتا در 28 روزگی ،واکسن گامبورو در31 روزگی نیز مصرف شدهسالن خروس از سالن هایی است که اصلا علائم بیماری نشان ندادهدر روز اول درگیری سالن اول با توجه به علائم گوارشی و شک به بیماری کوکسیدیوز داروی تولترازوریل به مدت 8 ساعت مصرف و سپس قطع شدهدرصد کل تلفات حاصل از بیماری نسبت به جمعیت کل گله معادل 8% شده است

اسلاید 33: سرولوژی4 روز پس از شیوع بیماری در سالن اول از تمام سالن ها خونگیری و تیتر نیوکاسل اندازه گیری شد . که در سالن درگیر حدود4 (ولی 3مورد تیتر6 ، 1مورد تیتر7 و 1مورد تیتر8 وجود داشت) بود در سالن های دیگر1/2 و در سالن هایی که دو روز بعد علائم نشان دادند 1/8بود در خونگیری ده روز بعد تیتر در سالن درگیر و دو سالن دیگر به حدود 9 رسید.

18,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ، ایتا و روبیکا تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید