علوم مهندسی مهندسی صنایع و مواد

سیستم‌های اطلاعات حسابداری (Accounting Information Systems)

system_haye_etelaate_hesab_dari

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “سیستم‌های اطلاعات حسابداری (Accounting Information Systems)”

سیستم‌های اطلاعات حسابداری (Accounting Information Systems)

اسلاید 1: سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري Accounting Information Systemsبخش نهمدكتر محمد حسين فاضل زرنديدانشكده مهندسي صنايعدانشگاه صنعتي اميركبيرتهران-ايرانبه نام خداسيستم‌هاي اطلاعات مديريت

اسلاید 2: سيستم‌هاي اطلاعات حسابداريعمليات حسابداري سازمان‌ها را پشتيباني كرده و انجام مي‌دهد.پردازش داده: آمايش داده‌ها (انواع داده‌ها) و تبديل آنها به اطلاعات مفيد جهت افزايش كارآيي سيستم و مفيد بودن آنها جهت حسابداري قابل اطمينان‌تر.هدف اصلي: پردازش داده‌ها در سازمان‌ها توسط AIS و تبديل آنها به اطلاعات مورد درخواست كاربران داخلي (مديران) و خارجي(سهامداران و ...) از منظر حسابداري مي‌باشد.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير2

اسلاید 3: ساختار كلي سيستم‌هاي اطلاعات حسابداريدانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير3مديريتنرم‌افزارهاي پردازشپايگاه دادهورودي منابع فيزيكيخروجي منابع فيزيكيتبديل و پردازشسيستم اطلاعات حسابداريسازمانمحيط

اسلاید 4: اهداف پردازش اطلاعات در AISجمع آوري داده‌هاآمايش داده‌هاذخيره‌ي داده‌هاتهيه‌ي مستنداتدانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير4

اسلاید 5: 1)جمع آوري داده‌هابمحض اينكه سازمان محصولات و خدمات خود را به محيط خود ارائه مي‌دهد، هر فعاليت و عمل بوسيله‌ي يك ركورد توصيف مي‌شود.هنگاميكه فعاليت و عمل شامل يك يا چند عامل محيطي مي‌گردد، آنرا تراكنش (Transaction) ناميده و اين عمل را پردازش تراكنش (Transaction Processing) گويند.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير5

اسلاید 6: 1)جمع آوري داده‌هاسيستم AIS تمامي داده‌هايي كه هريك از فعاليت‌هاي داخلي و تراكنش‌هاي محيطي توليد مي‌كنند را جمع‌آوري مي‌كند.نكته: علي‌القائده AIS تنها زيرسيستم CBIS بوده كه مسئوليت دادن اطلاعات به خارج از سازمان را بعهده دارد.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير6

اسلاید 7: 2) آمايش داده‌ها (Data Manipulation)داده‌ها قبل از پردازش و تبديل شدن آنها به اطلاعات بايستي آمايش شوند:الف: دسته‌بنديب: رديف بنديج: محاسباتد: خلاصه كردندانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير7

اسلاید 8: 2) آمايش داده‌ها: دسته‌بنديعوامل داده در ركوردها بصورت كدبندي شده استفاده مي‌شوند.در فيلد رايانه يك كد عبارتست از يك يا چند كاراكتر كه براي تعيين دسته‌اي از ركوردها لازم است، استفاده ‌گردد.مثال: يك ركورد صورت حقوق (payroll) شامل كدهايي است كه مستخدم (شماره مستخدم)، دپارتمان مربوطه (شماره دپارتمان)، و دسته‌بندي فهرست حقوق مستخدم(كلاس دسته‌بندي) را تعين مي‌كند.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير8

اسلاید 9: 2) آمايش داده‌ها: رديف‌بنديركوردها بصورت توالي‌هاي خاص بر اساس كدها و ساير عوامل داده منظم مي‌شوند.مثال: فايل ركوردهاي فهرست حقوق بگيران بطريقي مرتب و رديف مي‌گردند كه تمامي ركوردهاي مربوط به هر مستخدم با هم باشند.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير9

اسلاید 10: 2) آمايش داده‌ها: محاسباتعمليات رياضي و منطقي روي عوامل داده جهت توليد عوامل داده اضافي و بيشتر انجام مي‌گيرد.مثال در سيستم فهرست حقوق: نرخ ساعت كار در ساعات كار انجام گرفته ضرب شده و دريافتي كل تعيين مي‌گردد.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير10

اسلاید 11: 2) آمايش داده‌ها: خلاصه كردنحجم زياد داده سنتز شده و بصورت جمع‌ها، زيرجمع‌ها، ميانگين و غيره درمي‌آيند.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير11

اسلاید 12: 3) ذخيره‌سازي داده‌در شركت‌هاي كوچك، صدها تراكنش و عمليات روزانه انجام مي‌گيرد. در شركت‌هاي بزرگ هزاران و گاهي صدها و ميليون‌ها تراكنش در روز انجام مي‌گيرد.هر تراكنش بوسيله‌ي چندين عامل داده توصيف مي‌گردد.همه‌ي اين داده‌ها بايستي ذخيره شوند.در سيستم AIS اين داده‌ها در پايگاه داده حسابداري ثبت و ذخيره مي‌گردند.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير12

اسلاید 13: 4) مستندسازيAIS ممكن است خروجي (Output) را براي افراد، سازمان‌ها و ... در داخل يا خارج سازمان توليد ‌كند.خروجي به دو روش حاصل مي گردد:الف: با يك عمل (By Action): خروجي هنگام اتفاق يك رخداد حاصل مي‌گردد: صدور فاكتور در زمان انجام سفارش.ب: با برنامه‌ريزي زماني (Time Schedule): توليد خروجي در يك زمان خاص: چك كردن فهرست كاركنان در آخر هفته يا ماه يا سال.خروجي مي‌تواند بصورت كاغذي يا نرم يا توأمان باشد.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير13

اسلاید 14: مشخصه‌هاي AISچندين مشخصه AIS را از ساير CBISها جدا مي‌كند:AIS برنامه‌هاي لازم بصورت خودكار اجرا مي‌شود:سازمان‌ها تصميم به پردازش داده‌ها نمي‌گيرد، بلكه طبق مقررات و قوانين انجام مي‌گيرد.طبق قوانين بايستي تمامي فعاليت‌هاي مالي ركورد و ثبت شوند.AIS رويه‌هاي استاندارد را بطور نسبي رعايت مي‌كند: اكثر سازمان‌ها اطلاعات حسابداري را بصورت مشابه پردازش مي‌كنند.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير14

اسلاید 15: مشخصه‌هاي AISAIS داده هاي جزئي را مديريت مي‌كند.AIS در ابتدا روي داده‌هاي تاريخي متمركز است.AIS اطلاعات حل مسئله را بصورت بهينه ارائه مي‌دهد.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير15

اسلاید 16: ترسيم DFD

اسلاید 17: يك نمونه از AIS: شركت توزيع كالاترسيم DFD كلي:دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير17مشتريانمديريتسيستم توزيعتأمين‌كنندگانانبار موادسفارشات فروشاعلام سفارشات رد شدهفاكتورصورتحسابپرداخت بوسيله مشتريصورت‌حساب درآمدترازنامهگزارشات بودجهساير گزارشاتانبارپرداخت به عرضه‌كنندهصورت‌حساب عرضه‌كنندهفاكتور عرضه‌كنندهبارگيريسفارشات خريدتعهدات

اسلاید 18: زيرسيستم‌هاي عمده‌ي سيستم توزيعدياگرام شكل صفر(figure 0 Diagram): اطلاعات بيشتر در رابطه با فرآيندهاي AIS.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير18مشتريانسفارشات فروش1- سفارشات را فايل كن3- حساب دفتر كل را نگهدارمديريت2- انبار سفارشات را دوباره پر كنانبار موادتأمين‌كنندگاناعلام سفارشات رد شدهصورتحسابپرداخت بوسيله مشتريفاكتورداده‌هاي دفتر كل دريافتنيداده‌هاي دفتر كل انبارداريداده‌هاي پرداختني دفتر كلساير گزارشاتترازنامهصورت‌حساب درآمداقلام دريافت‌شدهداده‌هاي فروشتعهداتسفارشات خريدبارگيريفاكتور عرضه‌كنندهصورت‌حساب عرضه‌كنندهپرداخت به عرضه‌كنندهداده‌هاي انبار

اسلاید 19: DFD سفارشات مشترياناين DFD فرآيند (1) در شكل صفر را نشان مي‌دهد.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير19مشتريانسفارشات فروش1-1- ورودي سفارشات1-4- حساب‌هاي دريافتني1-3- صورت‌حساباعلام سفارشات رد شدهسفارشات حساب شدهصورت‌حسابپرداخت‌ها بوسيله مشتريانفاكتور3322سفارشات قبول شدهموارد فايل شدهداده‌هاي دفتر كل انباراقلام دريافت شدهداده‌هاي خريدداده‌هاي دفتر كل دريافتني1-2- انبار

اسلاید 20: DFD سفارشات مشترياندانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير20تعهدات2-1- خريدتأمين‌كنندگانسفارشات خريدتعهدات (قروض)32-2- دريافتمحل انبار مواد اوليه2-3- حساب‌هاي پرداختني11بارگيري و ارسالانبارفاكتورهاي عرضه‌كنندگانصورت‌حساب عرضه‌كنندگانپرداخت‌ها به عرضه‌كنندگانداده‌هاي دفتر كل پرداختنيخريدهاي دريافت شده

اسلاید 21: DFD سيستمي كه پردازش‌هاي دفتر كل را انجام مي‌دهددانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير21ركوردهاي دفتر كل3-1- دفتر كل را بروز كندفتر كلركوردهاي دفتر كل بروز شده3-2- گزارشات مديريت را تهيه كن1داده‌هاي گزارشات مديريت23مديريتساير گزارشاتگزارشات بودجهترازنامهصورت‌حساب درآمد

اسلاید 22: فايل كردن سفارشات مشترياندانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير22مشتريانسفارشات فروش1-1-1- داده‌هاي سفارشات را بازبيني كن1-1-3- سفارشات انجام گيرد1-1-2- اعتبار مشتري را چك و محاسبه كنثبت سفارشسفارشات خريد در بازبيني رد شد1-1-4- سفارشات فايل شده را علامت بزنفايل اعتبار مشترياناعتبار سفارش فروش رد شده1-21-3اعلام سفارشات رد شدهبازبيني شدهسفارشات چك شده و بازبيني شدهسفارشات قبول شدهسفارشات محاسبه شدهتاريخ‌هاي فايل شدهداده‌هاي سفارش1-1- ورودي سفارش

اسلاید 23: انبار و موجوديدانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير231-2-1- بالانس حساب در دست را چك كنفايل موجودي1-11-2-2- ركورد را چك كن1-321-2-3- اقلام دريافتي را اضافه كن1-2-4- داده‌هاي دفتر كل را تهيه كن32سفارشات قبول شدهاضافات به فايل موجوديركوردهاي موجوديداده‌هاي خريداقلام برآورده شدهاقلام دريافت شدهداده‌هاي دفتر موجودي1-2- انبار و موجودي

اسلاید 24: فاكتوردانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير241-3-1- داده‌هاي مشتريان را دريافت كن1-21-3-2- فاكتور را تهيه كن1-1اقلام برآورده شدهصورت‌هزينه سفارشاتفاكتورهافايل مشتريان1-4مشتريانسفارشات تكميل شدهداده‌هاي مشتريانداده‌هاي فاكتور1-3- فاكتور

اسلاید 25: حساب‌هاي دريافتنيدانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير251-31-4-1- دريافتني‌هاي جديد را اضافه كن3مشتريانسفارشات انجام گرفته1-4- حساب‌هاي دريافتنيفايل حساب‌هاي دريافتني1-4-4- داده‌هاي دفتر كل را تهيه كن1-4-2- حساب‌هاي دريافتني پرداخت‌شده را حذف كنفايل دريافتني‌هاي پرداخت‌شده1-4-3- صورت‌حساب‌ها را تهيه كندريافتني‌هاي جديدركوردهاي دريافتنيداده‌هاي دريافتني دفتر كلركوردهاي دريافتني پرداخت شدهپرداخت بوسيله‌ي مشتريانصورت‌ حساب‌ها

اسلاید 26: تمريندياگرام‌هاي خريد، دريافت‌ها و حساب‌هاي پرداختني را ترسيم كنيد.دانشكده مهندسي صنايع دكتر محمد حسين فاضل زرندي دانشگاه صنعتي اميركبير26

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان