سرمایه‌گذاری و بورس

شاخص‌های بازار اوراق بهادار

a.raeiszadeh2

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “شاخص‌های بازار اوراق بهادار”

شاخص‌های بازار اوراق بهادار

اسلاید 1: LOGO

اسلاید 2: موضوع : شاخص های بازار اوراق بهادار تهیه کننده :آمنه رئیس زاده دکتری مدیریت کسب وکار دانشجو دکتری حسابداری مدرس دانشگاه مشاور مالی دانشگاه آزاد واحد بوشهر زمستان1396

اسلاید 3: مقدمه : تعریف شاخص شاخص های بازار اوراق بهادار شیوه محاسبه شاخص ها 1– شیوه وزن دهی2 – روش میانگین گیری شاخص های سهام در حوزه بین المللی آشنایی با بعضی از شاخص های جهانی شاخص های بازار اوراق قرضه انواع شاخص های اوراق قرضهشاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران شاخص 50 شرکت فعال شا خص بازده نقدی شاخص قیمت و بازده نقدیفهرست مطالب

اسلاید 4: تعریف شاخص کمیتی برای نمایش تغییرات یک یا چند متغییر در طول یک دوره بر مبنای سال پایه (نمودار/نشان دهنده/نماینده).شاخص‌ها ابزارهای سودمند اندازه‌گیری جهت و حرکت بازار بخصوص در کوتاه مدت هستند. این ابزار هنگامی‌سودمندی خود را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بدانند شاخص چه چیزهایی را ارائه می‌کند و همچنین چه چیزهایی را ارائه نمی‌کند.شاخص‌ ابزاری است که به صورت نسبت می تواند تغییرات نسبی اندازه صفتی را نسبت به یکی از اندازه های همان صفت به نام پایه نشان دهد یک شاخص مناسب باید بتواند نماینده ای از چندین کمیت همگن باشد

اسلاید 5: شاخص قیمت سهام STOCK PRICE INDEX مهمترین ابزار شناسائی بورس اوراق بهادار است .یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک بازار سهام را نشان می دهد و بورس های اوراق بهادار جهت آگاهی از روند کلی قیمت سهام و اطلاع از وضع عمومی بازار ،آن را محاسبه می کنند .از یک طرف از یک طرف سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد یک شاخص اقتصادی از دید کلان است ، زیرا تغییرات نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور است شاخص قیمت سهام

اسلاید 6: دلایل اهمیت و مفید بودن اندازه گیری حرکت های بازار1 – کاربرد اصلی و عمده شاخص ها محاسبه بازدهی کل بازار یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین و استفاده نرخ های بازده محاسبه شده به عنوان مبنایی برای قضاوت درباره پرتفوی های مختلف می باشد 2 – شاخص ها همچنین برای توسعه و ایجاد پرتفوی شاخصی به کار می روند 3 – قیمت سهام اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکت هاست از این رو شاخص های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می باشند 4 – سایر گروه های علاقه مند به شاخص ها، تحلیل گران فنی هستند آن ها بر این باورند که تغییرات تاریخی قیمت ها می تواند برای پیش بینی حرکات آتی آن ها استفاده شود 5 – نظریه پرتفوی و رفتار بازار سرمایه نشان داده است که که ریسک مرتبط با یک دارایی ریسک دار، فقط ریسک سیستماتیک است. این ریسک بیانگر رابطه نرخ بازده دارایی مورد نظر با بازده پرتفوی بازار می باشد

اسلاید 7: موارد استفاده شاخص های بازار سرمایه

اسلاید 8: شیوه محاسبه شاخص ها

اسلاید 9: روش وزن دهی

اسلاید 10: روش میانگین گیری

اسلاید 11: مثال چگونگی محاسبه شاخص های رایجشاخص قیمت بی وزنی :متوسط قیمت برابر 15 و عدد حاصله بیانگر عدد شاخص است در روز صفر ) 10+20)/2 = 15خواهد بود (13+11)/2= 12 چنانچه عمل تعدیل در محاسبه منظور نگردد شاخص در روز یک برابر درصد نسبت به روز صفر کاهش خواهد داشت یعنی بازار درروز(12-15)/15 = 20یا به عبارتی یکم کاهشی بوده است.اما واقعیت این است که شاخص به اندازه (13+(11*2))/2 = 17/5 واحد بالا رفته است .(17/5-15)/15 = 16/67درصد نسبت به روز صفر افزایش داشته است و در شاخص قیمت بی وزن عمل تجزیه سهام با تعدیل تعدیلگر در نظر گرفته می شود.بر اساس دوسهام شرکت A و B شاخص بازار را محاسبه کنید .در پایان روز صفر ، آخرین قیمت ها به ترتیب 10 و 20 دلار برای هر سهمتعداد سهام منتشره AوB به ترتیب 1500 و 2000 ورقهفرض کنید: در روز 1 ،هرسهم B،به دو سهم تجزیه شود و قیمت سهم برابر 11 دلار باشد .همچنین قیمت هر سهم Aبه 13 دلار برسد .

اسلاید 12: در این مثال تعدیل گردر روز یک ، تجزیه تعدیل می شود و معادله بایستی بر حسب عامل مجهول تعدیل گر حل شود :برابر 1/37 خواهد بود و برای محاسبات Dارزش D= 1/37 و (13+11)/D=17/5شاخص بعد از روز یک استفاده خواهد شد.چنانچه هدف تعیین اندازه پایه شاخص باشد به صورت زیر عمل می کنیم : .(pit-pib/pib)ابتدا تغییر درصدی متوسط قیمت محاسبه می شود در مرحله دوم این عدد درصد در عدد شاخص روز قبل ضرب می شود تا تغییر در شاخص مشخص شود .سپس با تقسیم متوسط قیمت در روز یک بر متوسط قیمت در روز صفر و ضرب در عدد شاخص در روز پایه شاخص در روز یک بدست می آید.It= I0 *( Apt/AP0)یعنی :

اسلاید 13: مثال چگونگی محاسبه شاخص های رایجشاخص وزن دهی برمبنای ارزش :بر اساس دوسهام شرکت A و B شاخص بازار را محاسبه کنید .در پایان روز صفر ، آخرین قیمت ها به ترتیب 10 و 20 دلار برای هر سهمتعداد سهام منتشره AوB به ترتیب 1500 و 2000 ورقهفرض کنید: در روز 1 ،هرسهم B،به دو سهم تجزیه شود و قیمت سهم برابر 11 دلار باشد .همچنین قیمت هر سهم Aبه 13 دلار برسد .در این روش قیمت های سهام در تعداد سهام منتشره ضرب و سپس با یکدیگر جمع می شوند تا ارزش کل بازار برای روز مورد نظر به دست آید. سپس عدد حاصله بر عدد متناظر روزی که شاخص شروع شده است تقسیم می گردد و در نهایت ارزش حاصله در یک عدد پایه اختیاری ضرب می شود.با توجه به مثال قبلی و فرض اینکه عدد پایه در روز صفر 100 در نظر گرفته شده است. .[(10*1500)+(20*2000)]= 55000ارزش بازار در روز صفر برابر وسپس ضرب در عدد 100 عدد شاخص [(13*1500)+(11*4000)]= 63500و در روز یک خواهد بود. [(63500/55000)*100]=115.45برای روز یک برابر درصد رشد[(115.45 – 100)/100] = 15.45بنابراین بازار در روز یک نسبت به روز صفر داشته است. توجه داشته باشید که هیچ رویه خاصی برای تعدیل اثر تجزیه سهام ضروری نیست چرا که افزایش تعداد سهام به طور خودکار بعد از تجزیه در محاسبات ارزش بازاری شرکت به کار گرفته می شود. بر کل ارزش بازار در زمان پایه تقسیم و سپس در عدد شاخصtدر کل ارزش بازار سهام در روز It = I0 *( MVt/MV0) به دست آید tروز پایه ضرب می شود تا ارزش آن در روز

اسلاید 14: مثال چگونگی محاسبه شاخص های رایجشاخص وزن دهی با ارزشهای برابر:بر اساس دوسهام شرکت A و B شاخص بازار را محاسبه کنید .در پایان روز صفر ، آخرین قیمت ها به ترتیب 10 و 20 دلار برای هر سهمتعداد سهام منتشره AوB به ترتیب 1500 و 2000 ورقهفرض کنید: در روز 1 ،هرسهم B،به دو سهم تجزیه شود و قیمت سهم برابر 11 دلار باشد .همچنین قیمت هر سهم Aبه 13 دلار برسد .این شاخص با ضرب عدد شاخص روز جاری در عدد شاخص روز قبل و به کمک میانگین حسابی نسبت های روزانه قیمت یعنی (قیمت روز جاری تقسیم بر قیمت روز قبل ) سهام محاسبه می شود.طبق مثال قبلی برای محاسبه عدد شاخص در روز یک ابتدا نسبت های A,Bقیمتی برای سهام A=[(11*2)/20]= 1.1B= [13/10]=1.3توجه نمائید که عمل تعدیل در محاسبه نسبت A تعیین می شود.

اسلاید 15: بعد از تعیین نسبت های قیمتی میانگین حسابی نسبت های قیمتی محاسبه می شود: و چنانچه عدد شاخص در روز صفر برابر 100 باشد در روز یک برابر: (1.3+1.1)/2= 1.20 (100*1.20)= 120شاخص ولیو لاین برای 1500 سهام به این روش تهیه می شود.میانگین هندسی :این شاخص به طور روزانه با ضرب شاخص روز قبل در میانگین هندسی نسبت های قیمتی روزانه سهام به دست می آید.طبق مثال شاخص هندسی برای روز یک به صورت زیر محاسبه می شود:ابتدا میانگین هندسی محاسبه و با فرض اینکه عدد شاخص روز صفر 100 بوده نسبت های قیمتی روزانه سهام برای روزیک برابر است با:(1.3*1.1)½ = 1.1958 (100*1.1958) = 119.58

اسلاید 16: شاخص های سهام در حوزه بین المللی در اکثر کشورها، شاخص هایی بر مبنای ارزش کل سهام و همچنین ارزش های سهام صنایع یا بخش های مختلف اقتصادی محاسبه می شود چنین شاخص هایی می توانند برای شناسایی حرکات بازار در داخل کشور و مهم تر از آن برای مقایسه عملکرد بازارها، بکار روند

اسلاید 17: آشنایی با بعضی از شاخص های جهانیشاخص FTSE( فوت سی ) انگلستانشاخص بازار بورس لندن شاخص نیکی (Nikkei) 225 بازار بورس توکیوشاخص TSE300 شاخص میانگین صنعتی داوجونز DJIAشاخص ویلشیر 5000-WILSHER 5000شاخص استاندارد اندپورز –Standard & poor’s composite500شاخص DAX المان شاخص CAC 40 فرانسه شاخص hang seng هنگ کنگ شاخص EURO STOXX 50

اسلاید 18: * در سطح بین المللی، شاخص های تهیه شده توسط موسسه مورگان استنلی ، اغلب به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند . در محاسبات این موسسه، هر شاخص بر اساس ارزش وزنی پرتفوی سهام (با استفاده از کلیه سهام منتشرشده ) در کشور خاص ، به دست می آید . تقریباً اکثر سهام مورد استفاده در شاخص، می تواند توسط سرمایه گذارن خارجی خریداری گردد . ارزش هر یک از شاخص های بین المللی به ارز محلی و دلار آمریکا بر مبنای نرخ های تبدیل مشخص می شوند . سهام انتخاب شده برای هر شاخص ، حدوداً 60 درصد از کل ارزش بازاری سهام هر کشور خاص طراحی می شود . شاخص های سهام در حوزه بین المللی

اسلاید 19: شاخص های هر کشور با شاخص های ناحیه ای ( محلی ) مختلفی ترکیب می شوند ، علاوه بر این ، تمامی این شاخص ها ، برای محاسبه شاخص جهانی ، بر اساس 23 کشور دارای بازار های توسعه یافته به کار می روند . شاخص بازار های نو ظهور بر اساس 26 کشور و شاخص کل تمامی کشور ها بر اساس ترکیبی از 48کشور ، با استفاده از ارزش وزنی بازار محاسبه می شوند . نوع دیگری از این شاخص ها ، با استفاده از تولید ناخالص داخلی برای وزن ها محاسبه می شوند . برخی از کشور ها با بازارهای سهام پیشرفته و اقتصاد کوچک ( مانند انگلیس ) وزن کمی را در شاخص GNP وزنی نسبت به شاخص ارزش وزنی بازار ، در مقایسه با کشورهایی با اقتصاد بزرگ اما بازار سهام نسبت کوچک مانند آلمان دارند . مورگان استنلی همچنین شاخص اروپا ، استرالیا و خاور دور را محاسبه می کند که به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران آمریکایی به مثابه مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران پرتفوی بین المللی به کار می رود .

اسلاید 20: شاخص های بازار اوراق قرضه سر مایه گذاران ، اطلاعات کمی در مورد شاخص های بازار اوراق قرضه دارند ، زیرا که شاخص های اوراق قرضه ، نسبتاً جدید بوده و بطور گسترده ای منتشر نمی شوند . به خاطر رشد صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت و ضرورت داشتن مجموعه معیارهای معتبر برای ارزیابی عملکرد ، استفاده از شاخص های اوراق قرضه، اهمیت بیشتری یافته است .

اسلاید 21: به دلایل ذیل ایجاد و محاسبه شاخص های بازار اوراق قرضه ، مشکل تر از بازار سهام است : 1- تنوع اوراق قرضه، بسیار گسترده تر از سهام است 2- مجموعه اوراق قرضه، به دلیل انواع جدید آن، سررسید های متفاوت و .... به طور مداوم تغییر می نمایند 3- قیمت اوراق قرضه و پرتفوی آنها به طور مداوم تغییر می نماید ، قیمت اوراق قرضه ، توسط دوره بازیافت ، سررسید ، کوپن و نرخ بهره بازار ، تحت تاثیر قرار می گیرند . 4- در نهایت مشکلات مهمی می تواند در قیمت گذاری صحیح اوراق قرضه موجود در یک شاخص ( مخصوصاً اوراق قرضه شرکتی و رهنی ) به وجود آید .

اسلاید 22: از آنجا که تقریباً تمامی شاخص های بازار سهام، عامل سود نقدی را در محاسبات شاخص در نظر نمی گیرند، بنابر این، بیانگر بازده کل نمی باشند. بر خلاف شاخص های قیمت سهام، اکثر شاخص های اوراق قرضه ، شاخص های بازده کل می باشند، بدین معنی که علاوه بر منفعت سرمایه، شامل پرداخت های بهره نیز می باشند . *در شاخص های اوراق قرضه از متوسط وزنی بازار و منظور نمودن جریانات نقدی (بهره ) بعنوان بازده کل استفاده می گردد .

اسلاید 23: انواع شاخص های اوراق قرضه : (LBLTBI) 1- شاخص برادران لهمن این شاخص، شاخص بازده کل است ، که درآمد بهره و تغییرات قیمتی را بطور روزانه برای تمامی اوراق بهادار خزانه با سررسید بین 10 تا 30 سال منعکس می نمایند . *شاخص مذکور از نوع شاخص ارزش وزنی است .در محاسبه این شاخص، بهره های پرداختی سالیانه برای هر ورق قرضه، بر قیمت جاری بازاری آن تقسیم می شود و سپس متوسط عایدی یا درآمد بهره با استفاده از ارزش وزنی به دست می آید، از این رو شاخص مذکور بیانگر بازده های جاری است . 2- شاخص 20 ورقه قرضه داوجونز : در این شاخص قیمت 20 ورق قرضه (10 شرکت از صنایع رفاهی و خدمات عمومی و 10 شرکت صنعتی ) با همدیگر جمع شده و مورد محاسبه قرار می گیرد.

اسلاید 24: 3- شاخص اوراق قرضه با پشتوانه رهنی مریل لینچ : این شاخص ، بر اساس اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی که اصل و فرع آن ها به طور ماهیانه پرداخت می شود ، منتشر می گردد . شاخص مذکور شاخص بازده کل استاندارد شده با عدد پایه 100 در پایان سال 1979 است 4- شاخص اوراق قرضه شهرداری های باند بایر : این شاخص بر مبنای مجموعه ای از تعهدات عمومی سرمایه گذاری بلند مدت و بازده اوراق قرضه ای که قیمت و عاید اتشان به روش شاخص 20 اوراق قرضه داوجونز میانگیری می شود، محاسبه می گردد . 5- شاخص اوراق قرضه شرکتی مریل لینچ : این شاخص بر مبنای مجموعه ای از اوراق قرضه شرکتی (شامل صنعتی ،صنایع رفاهی و خدمات عمومی ، مالی و حمل و نقل ) محاسبه می شود . شاخص مذکور ، شاخص بازدهی کل است و همانند شاخص اوراق قرضه برادران لهمن ،عددپایه آن در سال 1972 ، 100 در نظر گرفته شده است

اسلاید 25: شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اسلاید 26: شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اسلاید 27: شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بورس اوراق بهادار تهران نیز شاخص های زیادی محاسبه می گردد که هر شخص یا گروهی بنا به نیاز خود از آن ها استفاده می کند . ( TEPIX ) شاخص کل قیمت سهام شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شاخصی از نوع میانگین حسابی با وزن هایی برابرارزش شناخته می شود . (TEPIX)بازاری سهام شرکت هاست و با نام بین المللی تپیکس

اسلاید 28: *زمان پایه این شاخص 1369/1/1 و عدد مبنای آن برابر 100 در نظر گرفته شده است که در مرکز تحقیقات بازار سرمایه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تهیه می شود با استفاده از رابطه زیر بدست می آید t عدد شاخص در زمان TEPIX = λ ∑ C P / ∑ C P tni=1iitni=1iib ضریب تعدیل یا تعدیلگر ، برای آنکه عدد شاخص در زمان پایه ( عدد مبنا ) 100 به دست آید از سوی = λدیگر ، تعدیل شاخص نسبت به تغییرات بعدی شرکت ها و تغییرات سهام آنها نیز در این ضریب دیده میشود ام .i تعداد سهام منتشره توسط شرکت = C iنماد های بکار رفته در رابطه فوق چنین است : .t ام در زمان i قیمت سهام شرکت = Pit زمان پایه که برابر 1369/1/1 است = b تعداد سهام موجود در سبد تشکیل دهنده شاخص که در پایان مرداد 82 برابر با 348شرکت بوده است = n

اسلاید 29: بطور کلی ، شاخص قیمت سهام ، به گونه ای طراحی شده است که حرکت های قیمتی سهام داد و ستد شده را (بر اثر سازوکار عرضه و تقاضا ) در بازار بورس نشان دهد شاخص قیمت سهام در بورس تهران بر اثر عوامل ذیل تعدیل می شود 1- افزایش سرمایه شرکت ها ، از محل آورده های نقدی یا مطالبات سهامداران 2- افزایش یا کاهش شرکت های پذیرفته شده در بورس و عواملی همچون 1- پرداخت نقدی 2- افزایش سرمایه شرکت ها از محل اندوخته ها یا عرضه سهام جایزه 3 – تغییر ارزش اسمی سهام در فرایند تعدیل شاخص قیمت سهام در نظر گرفته نمی شود .

اسلاید 30: به عبارت دیگر ، باید توجه داشت که همراه بخشی از تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس تهران ، ممکن است از رویدادهای تفکیک پذیر از حرکت های قیمتی عرضه و تقاضا ، سرچشمه گرفته باشد .برای مثال: در هنگام برگزاری مجامع عمومی شرکت های پذیرفته شده در بورس، پرداخت سود نقدی سهام شرکت ها خود به خود به کاهش قیمت آن ها و در نتیجه به کاهش شاخص قیمت سهام در بازار می انجامد .

اسلاید 31: با توجه به عوامل تاثیرگذار بر ساختار انتظارات در این بازار، به نظر می رسد که جدا سازی اثر تغییرات قیمتی ناشی از رویدادهایی مانند پرداخت سود نقدی از حرکت های قیمتی عرضه و تقاضای بازار در ترسیم واقعیت های موجود و چشم انداز آتی بازار، اهمیتی اساسی باشد.

اسلاید 32: *شاخص کل قیمت سهام در بورس تهران ، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس است . این شاخص به طور روزانه ، محاسبه و اعلام می شود . بر پایه گروه بندی شرکت ها در چهارچوب صنایع 28 گانه تعریف شده در بورس تهران ، شاخص های فرعی دیگری نیز محاسبه شده و همه روزه در اکثر روزنامه های اقتصادی انتشار می یابد .

اسلاید 33: شاخص 50 شرکت فعال شناسایی شرکت های ممتاز یا داری موقعیت برتر ، اغلب بر پایه یک یا چند معیار از معیار های زیر انجام می شود: 1- قدرت نقد شوندگی سهام به معنای پرمعامله بودن آن 2- میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار یا سهم آن در ارزش جاری بازار 3- وضعیت شرکت از نظر برتری نسبت های مالی ، به ویژه میزان سود آوری به ازای هر سهم

اسلاید 34: در بورس تهران شناسایی شرکت های برتر بر پایه ترکیبی از قدرت نقد شوندگی سهام و میزان تاثیرگذاری شرکت ها بر بازار و در چهار چوب معیار های سه گانه زیر انجام شده است . الف ) میزان داد و ستد در تالارمعاملات شامل : 1- تعداد سهام دادوستد شده 2- ارزش سهام دادوستد شده ب ) تناوب دادو ستد سهام در تالار معاملات شامل : 1- تعداد روز های داد و ستد 2- دفعات دادوستد ج ) متغییر های میزان تاثیر گذاری بر بازار شامل : 1- میانگین تعداد سهام منتشر شده 2- میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی

اسلاید 35: همان طور که پیداست ، در شناسایی شرکت های فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، معیار نقدشوندگی از اهمیت بیشتری بر خودار است . همچنین وجود متغییرهای میزان تاثیر گذاری ، در کنار متغییرهای فعالیت دربورس، تصویر واقعی تری از نسبت فعالیت شرکت ها ، به ویژه میزان گردش سهام آن ها را در بورس نمایان می سازد . مقایسه و رتبه بندی فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس ، بر پایه نماگرهای فوق الذکر و به کمک میانگین هارمونیک ، به صورت زیر انجام می شود M = N / ∑ (1 / I ) JnI=1tکه در آن : ام از تمامی شرکت های فعال در بورس i شرکت = M J) N=6تعداد متغیر های ششگانه ( = N ام از مجموعه متغیر های ششگانه i متغیر = I

اسلاید 36: شاخص 50 شرکت فعال تر بورس به دو روش میانگین حسابی وزنی و میانگین حسابی ساده بر پایه ارزش جاری سهام 50 شرکت انتخاب شده محاسبه میشودشاخص میانگین حسابی وزنی از 1377/1/1 و شاخص میانگین حسابی ساده از 1379/8/1 محاسبه و عدد مبنای آن ها 100 در نظر گرفته شده است

اسلاید 37: شا خص بازده نقدی و شاخص قیمت و بازده نقدی همچنان که عنوان شد شاخص قیمت سهام ( تپیکس ) و دیگر شاخص های بیان شده ، همانند شاخص مالی و صنعت ، در اصل فقط برای سنجش عایدی سرمایه ای ناشی از تغییرات قیمتی اوراق سهام طراحی شده اند و از نمایش روند بازده واقعی اوراق سهام ( بازار ) موجود در شاخص ناتوان می باشند . از این رو روایی تحلیل حرکت های قیمتی درگرو شناسایی معیارهای دیگری است که بتوان اثر عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت سهام را در بورس ، نمایان سازد . لذا با توجه به تاثیر پذیری چشم گیر حرکت های قیمتی از میزان سود نقدی تخصیص یافته به هر سهم ، دو شاخص قیمت و بازده نقدی ( تدپیکس ) و بازده نقدی سهام( تدیکس ) از سال 1377 در بورس تهران محاسبه شده است

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان