پزشکی و سلامت مراقبت‌های بهداشتی

مراکز مهارت های بالینی

marakeze_maharathaye_balini

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مراکز مهارت های بالینی”

مراکز مهارت های بالینی

اسلاید 1: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان معاونت آموزشي و پژوهشي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

اسلاید 2: مراكز مهارتهاي باليني CLINICAL SKILLS CENTER

اسلاید 3: مقدمه : يكي از ويژگي هاي آموزش علوم پزشكي لزوم آموزش تعداد زيادي از مهارتهاي عمـلي و ارتباطي در كنار حيطه هاي دانشي و نظري ميباشد. اين خصوصيت آموزش پزشكي باعث شده تا از دير باز دانشجويان علوم پزشكي پا به پاي استادان خود درآ زمايشگاه ها , بيمارستـانها و بر بالين بيمار به مشاهده و تمرين مهارتــهاي عملي بپردازند و مهارتهاي ارتباطي را با همكاران و بيماران تجربه و به كسب نگرش هاي لازم بپردازند.

اسلاید 4: پژوهشها در مورد يادگيري مهارتهاي باليني نشان داده اند كه دانشجويان در برخورد هاي اوليه خود با بيماران اضطـراب دارند و اين اضطــراب اغلب مربوط به انجـام مهــارتهاي عملي است . اگر دانشجو تمرين كافي نـداشته باشد , ترس از شكســـت و اشتباه كردن مانع عملكرد درست وي ميباشد .

اسلاید 5: لذا ضرورت مركزي جهت كــسب مهارتهاي عملي قبل از برخورد با بيمار حقيقــي احساس شد . و واحد SKILL LAB در اين دانشگاه با اين هـدف افتتاح ميگردد. اميد است مراكز آموزش مهارتهاي باليني , پلي بيـــن آموزش در كلاس درس تئـــوري و محيط كلينيكي باشد..

اسلاید 6: زيرا دانشگاه به عنوان مغز جامــعه مدرن , جايگاه كسب , توليد و نشـر دانش است و براي ميـل به اين اهـداف اعضاي جامعـه دانشگاهي نياز به مهارتهاي خاص دارند.

اسلاید 7: هدف : هدف عمده مراكز آموزش مهارتهاي باليني شبيه سازي يك محيط باليني است , بطوريكه بتوان آموزش مهارتهاي بالينــي را كنترل و تمرين كرد . بــديهي است اين مراكز فقط مكمـل محيط بالينــــي واقعي هستننـد و به هيـــــچ عنـوان جاي آن را نميگيرند.

اسلاید 8: مزاياي آموزش در مراكز مهارتهاي باليني : يادگيري به صورت برنامه ريزي انجام ميشودتكرار پذير است اشتباها ت قابل جبران است آموزش وابسته به بيمار حقيقي نيست يادگيري استاندارد صورت مي پذيرداسترس مدرسان و دانشجويان را كاهش ميدهد

اسلاید 9: يادگيري در اين مراكز ميتواند بصورت خـــــود آموزي و يادگيري فعال صورت گيرداين مراكز باعث كمتــــر شدن بدبيني نسبت به مــــــراكز آموزشي – درماني ميشونــد زيرا با يادگيري بهتر و كامل تر در مراكز مهارتهاي باليني امكان بروز خطاهاي پزشكي از سوي دانشجويان , كارورزان و دستياران كاهش ميدهد

اسلاید 10: از مراكز مهارتها ميتوان بطور بالقوه در موارد زير استفاده كرد:آموزش مهارتها باليني : ماننـــد بخيه زدن , سونداژ , CPR آموزش مهارتهاي ارتباطي : ماننـــد ارتباط پزشك و بيمار , ارتباط پزشك با همـكاران و كاركنان و آموزش بيمار ( به دانشجويان اين فرصت داده ميشود تا با انجام مصاحبـــه و بازي نقش , به تمرين بپردازند

اسلاید 11: آموزش مداوم پزشكان (باز آموزي دانــــــش آموختگان و پرسنل مراكز دانشـگاهي , درماني و شبكه بهـداشتي و ...كه با حفظ و ارتقاي مهارتهاي خود با روشهاي جديد و به روز دنيا بطور عملي آشنا ميشوند)تحقيقات آموزشي ( در اين مراكز ميتوان با ايجاد بستري براي انجام پژوهش هــــاي آموزشي به ارزيابي روشهاي گوناگون آموزشي پرداخت و ...)

اسلاید 12: فضا و تجهيزات موجود در مركز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پزشكي سمنان SkILLS LABالف : فضـــــازير بنا حدود6000 متر مربع تعداد اتاقهاي موجود جهت آموزش مهارتها ( 9 اتاق ):اتاق آموزش مهارتهاي نمونه گيري و كمكهاي اوليه اتاق آموزش مهارتهاي جراحي , ارولوژي , اورتوپدي اتاق آموزش مهارتهاي باليني قلب و عروق و تنفساتاق آموزش مهارتهاي زناناتاق آموزش مهارتهاي ENT

اسلاید 13: اتاق آموزش مهارتهاي ENT اتاق اساتيداتاق سمعي و بصري اتاق آموز مهارتهاي بهداشتي اتاق سميولوژي و مهارتهاي داخلي اتاق ارتباطات پزشك بيمار و مهارتهاي پرونده باليني

اسلاید 14: تجهيزات : بخشي از تجهيزات جهت آموزش مهارتهاي باليني با توجه به نوع آموزش عبارتند از:سلول شيشه ايمولاژ آموزش تنفس مصنوعي پونكسيون شرياني اطفالآموزش تزريقات دستگاه بيهوشي ونتيلاتور و............. ست شرياني مانكن دو جنسي برش مغزمدل مغز كامل مدل سر با عضلاتمانكن كامل پرستاري

اسلاید 15: آموزش مهارتهاي جراحي , ارولوژي , ارتوپدي مدل كبد حقيقي مدل مغزبرش آناتوميك مغزمدل كليه ويروس ايدزمدل معده مدل كبد و كيسه صفرامولاژ معاينه پروستات مولاژ كت داني مولاژ طريقه سچوردستگاه كوترساكشن دستي برانكارمولاژبچه سه ساله

اسلاید 16: آموزش مهارتهاي قلب , عروق و تنفس مولاژALS بالغينتمرين صداهاي قلب و ريه تمرين صداهاي آريتمي تمرين ALSكودكان آموزش لوله گذاري تراشه بزرگسالي آموزش لوله گذاري تراشه اطفال آموزشCPR اطفالآموزش ALSوCPRمولاژ آموزش كاملCPR به روش Aclsمولاژ آمبو (كامل )مولاژ رحم نولي پارمولاژ تزريقات نخاعي + LPدستگاه بيهوشي

اسلاید 17: آموزش مهارتهاي زنان مراحل رشد جنين معاينه پستان رحم حامله + جنين نمايش جفت و عروق بند نافنمايش جنين در رحم معاينه سرويكس گراويدامعاينه رحم مولتي پارمولاژ ترميم اپيزياتومي نيم تنه سينيورامدل زايمان پايه مدل زايمان مدل زايمان Bپايه مدل زايمان Bزن حامله + جنين نوزاد با بند نافنوزاد با جفت نوزاد CPRمانكن مانولئوپلر و سمع ضربان قلب

اسلاید 18: آموزش مهارتهايEENTمولاژ آموزش لوله گذاري بزرگسال مولاژ معاينه چشم مولاژ خونريزي بيني مولاژ جسم خارجي صورتجعبه عينكرتينوسكوپست معاينه گوش اتوسكوپافتالموسكوپست دياپازولنچراغ پيشاني سلول شيشه اي

اسلاید 19: خود آموزي توليد مواد كمك آمــوزشي (با رعايت اصول آموزش و يادگيري ميتــوان نرم افزارهاي آموزشي , اسلايد , عكس , فيلم و .... تهيه نمود)برگزاري امتحانات عملي : ( با دارا بودن فضاي مناسب , تجهيزات و .... در محيط باليني بازسازي شده مــكاني مناسب براي برگــــــــزاري امتحانات باليني به ويژه امتحانات ايستگاهي مانند OSCD ميباشد )

اسلاید 20: كمبودهاي بخش آموزش مهارتهاي باليني ويدئو و تلويزيون چارت اسنبن و فوم بينائي دستگاه كلر سنج مولاژIUD دستگاه ECGپالس اكس متر فشار سنج جيوه اي ست پونكسيون جيوه اي مايع نخاعي مولاژ پونكسيون پلور

اسلاید 21: دستگاه اسپيرومتري دستيفتوسكوپ مولاژ لگن مولاژ سيستم لنفاتيكدوربين ديجيتالي

اسلاید 22: اميد است باهمكاري شما عزيزان جهت استفـــاده از مركز بتوانيم ضمن ايجاد محيطي ايمن براي تدريـــس و فراگيري مهارتهاي باليني و ارتباطي به ايجاد و حفظ مهارتهاي پزشكي و پرستاري در دانشجويان پرداخته و از اين طريق كيفيت مراقبت از بيماران را ارتقاء داده و همچنين با انجام پژوهـــش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژي هاي جديد آموزش و ارزشيابي بوده تا با كمك آنها فراگيري مستقل را ترويــــــج دهيم و راههاي جديدي در آموزش پزشكي و پرستاري بگشائيم .انشاالله

اسلاید 23: با تشكر از توجه شما

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان