سایر، فیلم ارائه‌های جذاب

کتابخانه تصورات بشرِ جِی والکر

۸ آبان ۱۳۹۷

جِی والکر ، متصدی کتابخانه تصورات بشر، یک جلسه ی تعجب آور نمایشی را که در آن تعداد کمی از مصنوعات جالب توجه را برجسته مینماید، در صحنه TED 2008 ارائه می کند.

جِی والکر ، متصدی کتابخانه تصورات بشر، یک جلسه ی تعجب آور نمایشی را که در آن تعداد کمی از مصنوعات جالب توجه را برجسته مینماید، در صحنه TED 2008 ارائه می کند.

0 دیدگاه برای “کتابخانه تصورات بشرِ جِی والکر”

دیدگاهی برای این مطلب نوشته نشده است.

اولین دیدگاه را برای “کتابخانه تصورات بشرِ جِی والکر” بنویسید.

نوشته‌های مرتبط:

سایر

لاکشیم پراتری هنر از دست رفته نامه نگاری را یادآور می شود و یک سری یاداشت را که پدرش قبل از مرگ برای او نوشته را بیان می کند. شاید بحث کوتاه ولی صمیمی او الهام بخش شما هم برای برداشتن قلم و کاغذ بشود.

تکنولوژی

رابط کامپیوتری جدید و متحیرکنندۀ ” تن لی” امواج مغزی استفاده کنندۀ آن را می خواند و کنترل اشیاءِ مجازی و نیز ابزار الکترونیکی را به تنهایی با استفاده از افکار ( و کمی تمرکز ) امکان پذیر می سازد. او این هِدست را نمایش داده و دربارۀ کاربردهای آیندۀ آن صحبت می کند

سایر

با یک خاک بردار گرد و خاکی، تعدادی ماژیک علامت گذاری ژاپنی، و به همراه تعدادی دانشجو، دبرا گوردن، در جستجوی کلیدهای فهم سیستم های پیچیده، به کاوش درباره ی کلونی های مورچه ها در صحرای آریزونا می پردازد.