کسب و کار مدیریت و رهبری

نمودار تاثیر/ احتمال ریسک Risk Impact/Probability Chart

Risk-Impact-.-Probability-Chart

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.

  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “نمودار تاثیر/ احتمال ریسک Risk Impact/Probability Chart”

نمودار تاثیر/ احتمال ریسک Risk Impact/Probability Chart

اسلاید 1: نمودار تاثیر/ احتمال ریسکRisk Impact/Probability Chart

اسلاید 2: عنواننمودار تاثیر/ احتمال ریسکنوعابزارمراحل استفادهتجزیه و تحلیلموضوعمالی و سرمایه گذاری / مدیریت پروژهسطحسازمانیپیچیدگیکم

اسلاید 3: یادگیری اولویت بندی ریسک هاامروزه یکی از مهمترین وظایف سازمانها، مدیریت ریسک است. بسیاری از شرکتها، متعهد به اجرای موفقیت آمیز پروژه هایی می شوند که پیچیدگی و گستردگی بالایی دارند و اغلب در محیط هایی نامطمئن و گاه همراه با ریسک زیاد، قرار گرفته اند. بنابراین به عنوان یک مدیر مسئولیت پذیر، باید از ریسک های محیط، آگاهی کافی داشته باشید. از آنجایی که شناخت کامل همه ریسک های محیط، فعالیتی پرهزینه بوده و زمان و منابع زیادی مصرف می کند، می توان با انجام اولویت بندی میان آنها، بیشترین میزان زمان و تلاش را تنها بر روی حیاتی ترین ریسک ها متمرکز کرد. در همین راستا برای شناسایی ریسک های اولویتدار، از نمودار تأثیر/ احتمال ریسک استفاده می شود.نحوه استفاده از ابزارفرض نمودار تأثیر / احتمال ریسک آن است که ریسک از دو بعد اصلی تشکیل می شود :1- احتمال: احتمال ریسک به معنای بررسی امکان وقوع ریسک است. طیف احتمال وقوع ریسک می‌تواند از 0% تا 100% باشد. (توجه کنید که در شرایط واقعی هیچگاه با اعداد دو سر طیف روبه رو نخواهیم شد؛ چراکه در احتمال 100% دیگر بحث از احتمال نیست، بحث از قطعیت وقوع خواهد بود. احتمال 0% نیز یعنی محیط با هیچ گونه ریسکی روبه رو نیست، که این مطلب نیز در دنیای واقعی مصداق ندارد).2- تأثیر: هر ریسک، به علت ماهیت آن، دارای اثرات منفی است. اندازه اثر هر ریسک در میزان هزینه، تأثیر بر سلامتی، سبک زندگی و سایر عوامل حیاتی متفاوت خواهد بود.این نمودار به کمک دو بعد بالا، به سنجش توان بالقوه ی هر ریسک می پردازد. احتمال وقوع ریسک بر روی یکی ازمحورها و تأثیر ریسک بر روی محور دیگر این نمودار قرار می گیرد.هر ریسک به کمک این دو بعد ارزیابی شده و جایگاه آن به صورت نقاطی در نمودار مشخص می شود. با وجود این نمودار به راحتی می توانید نگاهی سریع و روشن در مورد وضعیت ریسک های محیطی و چگونگی اولویت بندی آنها داشته باشید؛ ضمن آنکه این اولویت بندی، باعث تخصیص بهتر منابع در فرایند مدیریت ریسک خواهد شد.

اسلاید 4: حالت های مختلف در این نمودار عبارتند از :•اثر کم / احتمال وقوع کم: جایگاه ریسک های این دسته در گوشه پایین سمت چپ نمودار است. شما می توانید این دسته از ریسکها را نادیده بگیرد.•اثر کم / احتمال وقوع زیاد: این دسته از ریسکها در بالاترین بخش از گوشه سمت چپ نمودار قرار می گیرند. از آنجا که این گروه از اهمیت متوسطی برخوردارند، به راحتی می توان با آنها مقابله کرده و از آنها عبور کرد. با این وجود شما باید سعی کنید تا احتمال وقوع این گونه ریسکها را کاهش دهید.•اثر زیاد / احتمال کم: موقعیت این ریسکها در گوشه پایین سمت راست نمودار است. اگرچه آنها احتمال وقوع کمی دارند، ولی در صورت وقوع از اهمیت بالایی برخوردار خواهند شد. برای این دسته از ریسکها سعی کنید تا اثر آنها را در صورت بروز، کم کرده و برنامه اقتضایی مناسب برای مقابله با آنها داشته باشید.•اثر زیاد / احتمال زیاد: ریسکهایی با بالاترین جایگاه که در گوشه سمت راست قرار میگیرند. این گروه با برخورداری از اهمیت بحرانی در اولویتهای اول قرار می گیرند، بنابراین نیازمند بیشترین میزان از توجه شما هستند.راهنمایی (1)برای این نمودار، ترسیم یک ماتریس 2 در 2 نیز امکان پذیر می باشد. ولی مشکل این گونه ماتریس ها، در خطوط مرزی میان خانه های داخلی آن است. چرا که معمولاً نمیتوان در این موارد تصمیم گیری راحتی داشت: برای مثال برای ریسکهایی با 49% احتمال وقوع و 49 % اثر منفی، چه تصمیم و برخوردی باید داشت؟. یا زمانیکه احتمال وقوع 51% باشد و اثر منفی احتمالی کمتر از 51% داشته باشد چه باید کرد؟راهنمایی (2)در برخی از صنایع نیاز است تا حتی به ریسکهایی که احتمال وقوع ضعیفی نیز دارند، توجه کافی شود. برای مثال ریسکهایی که منجر به صدمه یا کاهش کیفیت زندگی انسان ها می شود. مطمئن شوید که در این محیط ها توجه کافی به چنین ریسک هایی شده است.به کمک الگوی ماتریس تأثیر/ احتمال ریسک، مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید :1- فهرستی از کلیه ریسک های محتمل در پروژه تهیه کنید. اطمینان یابید که تا حد ممکن این لیست از جامعیت برخوردار باشد.

اسلاید 5: 2- احتمال وقوع هریک از ریسک های شناسایی شده را ارزیابی کرده و آنها را اولویت بندی کنید. برای ارزیابی احتمال وقوع می توانید از یک طیف 1 تا 10 استفاده کنید. به ریسک هایی با احتمال کم عدد 1 و به ریسک هایی با احتمال زیاد عدد 10 را اختصاص دهید. 3- اثر وقوع هریک از این ریسک ها را بر پروژه تخمین بزنید. همانند مرحله 2 میتوانید از یک طیف 1 تا 10 استفاده کنید. برای ریسک هایی با اثر ضعیف عدد 1 و برای ریسک هایی با اثر زیاد عدد 10 را یادداشت کنید.4- هر یک از ریسک ها را به کمک دو معیار کمّی شده ی میزان احتمال وقوع و تأثیر، بر روی نمودار نشان دهید.5- متناسب با موقعیت هر ریسک در نمودار، راهبرد پاسخ مناسب را برنامه ریزی کنید. یادتان باشد که ریسک هایی که در گوشه سمت چپ نمودار قرار می گیرند، می¬توانند نادیده گرفته شده و در مقابل ریسک هایی که در گوشه راست بالای نمودار قرار می گیرند، نیازمند توجه و صرف زمان بیشتری هستند.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تدوین راهبردهای کارآمد در پاسخگویی به این ریسک ها، می توانید از مباحث مدیریت ریسک و تحلیل ریسک استفاده کنید.

اسلاید 6: ابزارهای مرتبطمدیریت ریسک Risk Managementتجزیه و تحلیل ریسک و بازده Risk Reward Analysisتجزیه و تحلیل ریسک و مدیریت آن Risk Analysis and Risk Managementمزایادر برخی از صنایع نیاز است تا حتی به ریسک هایی که احتمال وقوع ضعیفی نیز دارند، توجه کافی شود. برای مثال ریسک هایی که منجر به صدمه یا کاهش کیفیت زندگی انسانها میشود. مطمئن شوید که در این محیط ها توجه کافی به چنین ریسک هایی شده است. برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ها باید نسبت به ریسک هایی با سطح متوسط و ریسک های بحرانی توجه کافی داشته باشید. در غیر این صورت، منابع پروژه، صرف مدیریت ریسک هایی با اهمیت کم میگردد.با استفاده از نمودار تأثیر/ احتمال وقوع ریسک، موقعیت و اولویت هر ریسک مشخص خواهد شد. ریسک هایی با احتمال وقوع و اثر زیاد جزو ریسک های بحرانی و در اولویت اول برای مدیریت و تخصیص منابع طبقه بندی میشوند. اولویت دوم ریسک هایی با اثرات کم ولی احتمال زیاد و نیز اثرات زیاد و احتمال کم هستند که برای پاسخگویی به هریک از آن ها باید راهبردهای متفاوتی درنظر داشت. در نهایت ریسک‌هایی با احتمال و اثرات کم هستند که میتوان آنها را نادیده گرفت.کاربردهاامروزه یکی از مهمترین وظایف سازمانها، مدیریت ریسک است. بسیاری از شرکتها، متعهد به اجرای موفقیت آمیز پروژه هایی می شوند که پیچیدگی و گستردگی بالایی دارند. در همین راستا برای شناسایی ریسک های اولویت دار، از نمودار تأثیر/ احتمال ریسک استفاده میشود.معایب

اسلاید 7: زماننیروی کاردانشهزینهمنابع مورد نیاز

اسلاید 8: برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت ام‌جی‌تولز مراجعه نمایید...

رایگان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود رایگان